marktgerichtheid

Wat is marktoriëntatie? Productoriëntatie versus marktoriëntatie

Marktoriëntatie is een bedrijfsbenadering waarbij het bedrijf zich meer richt op het gedrag, de wensen en behoeften van klanten in zijn markt. Een bedrijf zal zich eerst richten op een nichemarkt om een ​​commerciële use case te bewijzen. En van daaruit creëert het opties om te schalen.

AspectProductoriëntatie:Marktgerichtheid
Definitie- Productoriëntatie: is een zakelijke benadering waarbij een bedrijf zich primair richt op de kwaliteit en kenmerken van zijn producten of diensten. Het bedrijf gelooft dat het produceren van superieure producten zal leiden tot klantvraag en marktsucces.- Marktgerichtheid is een zakelijke aanpak die prioriteit geeft aan het begrijpen en voldoen aan de behoeften en voorkeuren van de klant. Het plaatst klanten centraal in besluitvormings- en productontwikkelingsprocessen.
Primaire focus– De primaire focus van Productoriëntatie ligt op het product zelf. Bedrijven benadrukken productontwerp, innovatie en kwaliteit als hun belangrijkste concurrentievoordeel.– De primaire focus van marktoriëntatie ligt op klanten en hun veranderende behoeften. Bedrijven streven ernaar hun producten, diensten en strategieën af te stemmen op de eisen van klanten en markttrends.
Productontwikkeling– Productoriëntatie leidt vaak tot een ‘build it, and they will come’-mentaliteit. Bedrijven ontwikkelen producten op basis van hun perceptie van wat klanten nodig hebben, met minder nadruk op de input van klanten.– Marktoriëntatie omvat uitgebreid klantonderzoek en feedback in het productontwikkelingsproces. Producten worden ontworpen en verbeterd op basis van klantvoorkeuren en marktinzichten.
Klant begrip– Bij productoriëntatie ontbreekt het wellicht aan een diepgaand begrip van de behoeften van de klant, omdat het ervan uitgaat dat superieure producten op natuurlijke wijze klanten zullen aantrekken. Er wordt beperkt klantonderzoek uitgevoerd.– Marktoriëntatie legt een sterke nadruk op het begrijpen van klanten door middel van enquêtes, focusgroepen, marktanalyse en feedback van klanten. Inzichten sturen beslissingen over producten en diensten.
Concurrentievoordeel– Product Orientation is van mening dat uitmuntende producten en innovatie een duurzaam concurrentievoordeel opleveren. De focus ligt op het beter presteren dan de concurrentie op het gebied van producteigenschappen.– Marktoriëntatie ziet een duurzaam concurrentievoordeel in het afstemmen op de voorkeuren van de klant. Bedrijven willen zich onderscheiden door oplossingen aan te bieden die precies voldoen aan de behoeften van de klant.
Marketing benadering– Bij productoriëntatie draaien marketinginspanningen vaak om het benadrukken van productkenmerken, technische specificaties en kwaliteit. Productgerichte reclame en promotie zijn gebruikelijk.– Marktoriëntatie richt zich op klantgerichte marketing. Berichten en campagnes zijn afgestemd op de pijnpunten, voordelen en oplossingen van klanten, waarbij de nadruk wordt gelegd op de manier waarop producten of diensten aan deze behoeften voldoen.
Verkoopbenadering– Productoriëntatie kan berusten op een ‘hard-sell’-benadering, waarbij verkoopinspanningen de productkenmerken benadrukken en de verkoop stimuleren. Het gaat ervan uit dat een aantrekkelijk product klanten zal overtuigen.– Marktoriëntatie hanteert een adviserende verkoopbenadering, waarbij wordt getracht de behoeften van de klant te begrijpen, oplossingen op maat te bieden en langetermijnrelaties op te bouwen. Het benadrukt klanttevredenheid en loyaliteit.
Klanten relaties– Productoriëntatie kan prioriteit geven aan transacties boven relaties. Klantinteracties kunnen beperkt zijn tot de aankoop en het gebruik van producten.– Marktoriëntatie waardeert langdurige klantrelaties. Bedrijven streven ernaar klanten te boeien, te behouden en te verrassen door middel van voortdurende communicatie en ondersteuning.
Innovatiebenadering– Productoriëntatie heeft de neiging zich te concentreren op interne innovatie en R&D-inspanningen om nieuwe producten te creëren.– Marktoriëntatie moedigt innovatie aan, gedreven door klantinzichten en feedback. Bedrijven passen zich aan en evolueren op basis van markttrends en veranderende klanteisen.
Risico op mismatch– Productoriëntatie brengt het risico met zich mee dat producten worden ontwikkeld die niet aansluiten bij de werkelijke behoeften of voorkeuren van de klant. Het kan resulteren in afwijzing door de markt of een beperkte vraag.– Marktoriëntatie heeft tot doel het risico van een mismatch tussen producten en markten te minimaliseren door voortdurend op zoek te gaan naar input van klanten en door producten aan te passen aan veranderende marktomstandigheden.
Voorbeelden– Voorbeelden van productoriëntatie zijn onder meer bedrijven die prioriteit geven aan het creëren van technologisch geavanceerde producten, zoals fabrikanten van luxe auto's die de nadruk leggen op technische uitmuntendheid.– Voorbeelden van marktoriëntatie zijn onder meer bedrijven die uitgebreid marktonderzoek uitvoeren en hun producten afstemmen op specifieke klantsegmenten, zoals bedrijven in consumentenelektronica die zich richten op gebruikerservaring.
Klantgerichtheid– Productoriëntatie is vaak minder klantgericht, waarbij producteigenschappen voorrang krijgen op de behoeften van de klant.– Marktoriëntatie legt een sterke nadruk op klantgerichtheid en beschouwt klanttevredenheid als een belangrijke motor voor succes.
Reactievermogen van de markt– Productoriëntatie kan moeite hebben om zich snel aan te passen aan veranderende marktomstandigheden of klantvoorkeuren, omdat deze minder afgestemd is op externe factoren.– Marktoriëntatie reageert in hoge mate op de marktdynamiek, met als doel strategieën en producten proactief aan te passen op basis van verschuivingen in klantgedrag en concurrentie.
Levensvatbaarheid op lange termijn– De levensvatbaarheid van productoriëntatie op de lange termijn kan een uitdaging zijn, vooral als producten verouderd raken of als concurrenten zich richten op het beter inspelen op de behoeften van de klant.– Marktoriëntatie wordt vaak gezien als duurzamer, omdat klanttevredenheid prioriteit krijgt en zich kan aanpassen aan de veranderende marktdynamiek.
Winst genereren– Productoriëntatie kan winst genereren als de producten superieur zijn en er veel vraag naar is. Het leunt echter sterk op productinnovatie en marketingeffectiviteit.– Marktoriëntatie kan ook winst genereren door nauw aan te sluiten bij de behoeften en voorkeuren van klanten, waardoor mogelijk een loyale klantenbasis kan worden opgebouwd. Het benadrukt de levenslange waarde van de klant.
Klantenfeedback– Productoriëntatie kan feedback van klanten onderwaarderen of onderbenutten, wat leidt tot gemiste kansen voor verbetering.– Marktoriëntatie zoekt en waardeert actief feedback van klanten en gebruikt deze om producten en diensten te verfijnen. Feedbackloops zijn een integraal onderdeel van continue verbetering.
Marktonderzoek– Productoriëntatie voert minder uitgebreid marktonderzoek uit dan Marktoriëntatie.– Marktoriëntatie investeert zwaar in marktonderzoek om op de hoogte te blijven van klanttrends, concurrentielandschappen en opkomende kansen.

 

 

 

Productoriëntatie begrijpen

product-oriëntatie
Bedrijven die voorstander zijn van de productoriëntatiefilosofie gaan ervan uit dat productkwaliteit een bepalende factor is voor de vraag in de markt. Met andere woorden, ze geloven dat klanten een product kopen op basis van superieure kwaliteit, prestaties of functies, ongeacht of het product past bij hun individuele voorkeuren. Daarom is productoriëntatie een: marketing managementfilosofie waarbij de promotie van hoogwaardige producten wordt gebruikt om verkoop te genereren. 

Productoriëntatie: is een bedrijfsbenadering waarbij het bedrijf zich richt op het ontwikkelen van producten en diensten van de beste of hoogste kwaliteit.

Deze focus wordt ondersteund door andere activiteiten zoals onderzoek en ontwikkeling of het bepalen van optimale prijspunten.

Ford's Model T is een vroeg voorbeeld van productgerichtheid.

Oprichter Henry Ford wilde een auto maken die gemakkelijker te produceren, goedkoop te repareren en te besturen was voor klanten die niet gewend waren aan auto's als vervoermiddel.

Het Model T kwam ook alleen in het zwart omdat het de snelst drogende kleur was.

Wat is marktoriëntatie?

Deze aanpak vereist dat het bedrijf voortdurend evalueert wat klanten willen met de bedoeling om langdurige relaties met hen op te bouwen.

Bedrijven zoals McDonald's, Nike, Coca-Cola en andere multinationale merken gebruiken marktoriëntatie om hun marketing mix als reactie op verschillende doelgroepen over de hele wereld.

Hoewel het product zelf belangrijk is, begrijpen deze merken ook dat aankopen van klanten ook worden gedreven door immateriële activa zoals emotie.

Belangrijkste verschillen tussen product- en marktoriëntatie

Enkele van de meer voor de hand liggende verschillen tussen product- en marktoriëntatie worden in de volgende paragrafen uitgelegd.

Timeline 

Merk op dat de meeste bedrijven vóór de jaren zestig de productoriëntatiebenadering gebruikten. Gedurende deze tijd waren producten relatief schaars en vonden bedrijven succes door zoveel mogelijk eenheden te produceren.

De hierboven genoemde Ford Motor Company is daar een klassiek voorbeeld van. Met productie des te succesvoller strategie, investeringen in reclame en marketing onnodig werd geacht.

Toen producten echter de markt begonnen te overspoelen, hadden klanten meer keuzes en moesten bedrijven geld uitgeven aan het vinden van manieren om hun producten te differentiëren via marketing, reclame, en innovatie.

Moderne voorbeelden van de productoriëntatiebenadering zijn zeldzaam. Alleen bedrijven die hoogwaardige producten vervaardigen met een hoge merk gelijkheid of een cultuur van consistente innovatie kan het aftrekken.

Strategie versus cultuur

Productoriëntatie is meestal een strategie die bedrijven gebruiken om de kwaliteit van hun producten en diensten te verhogen. Deze kwaliteit wordt vervolgens herhaald aan klanten en gebruikt als een punt van marktdifferentiatie.

Over het algemeen is marktoriëntatie een onderdeel van de cultuur. Met andere woorden, de klantgerichtheid van het bedrijf gaat verder dan productontwikkeling en wordt belichaamd door alle werknemers, leiders en operaties.

Focus

Bedrijven die productoriëntatie hanteren, ontwikkelen producten op basis van de specifieke vaardigheden of capaciteiten waarin ze uitblinken.

Hoewel productoriëntatie de behoeften van klanten op zich niet negeert, geloven degenen die deze aanpak hanteren dat als ze het beste product maken dat ze kunnen, klanten naar hen toe zullen komen.

Nogmaals, marktgerichte bedrijven ontwikkelen producten op basis van de wensen en behoeften van de klant.

Ze proberen actief de klant te begrijpen en ervoor te zorgen dat er vraag is naar het product of de dienst voordat ze zich ertoe verbinden het idee verder te ontwikkelen.

Vanuit het niets een markt ontwikkelen

Het ontwikkelen van een geheel nieuwe markt is een van de meest gewilde inspanningen voor leiders in technologiebedrijven met de ambitie om trends te zetten.

Theorieën zoals de Blue Ocean-strategie maken deel uit van deze trend.

blauwe-oceaan-strategie
Een blauwe oceaan is een strategie waar de grenzen van bestaande markten opnieuw worden gedefinieerd en nieuwe onbetwiste markten worden gecreëerd. In de kern is er waarde innovatie, waarvoor onbetwiste markten worden gecreëerd, waar concurrentie irrelevant wordt gemaakt. En de afweging tussen kosten en waarde is verbroken. Zo volgen bedrijven een blauwe oceaan strategie bieden veel meer waarde tegen lagere kosten voor de eindklanten.

Het aanboren van een geheel nieuwe markt vergt echter een aanzienlijke inspanning, aangezien er nog geen goed gedefinieerde klantenkring is.

Bouwen dus distributie, snelle uitvoering en iteratie zijn de sleutel.

Een first mover zijn

Omdat het een eerste beweger in een markt kan een goed voordeel zijn.

first-mover-voordeel
In de zakenwereld wordt gewoonlijk aangenomen dat de eerste die op de markt komt een voordeel op lange termijn zal behouden vanwege merkherkenning, schaalvoordelen en overstapkosten. De bedrijfsgeschiedenis toont echter voorbeelden van technologiebedrijven die markten hebben overgenomen, ook al waren ze niet de eerste, maar de laatkomers (zie Google en Facebook als referentie).

De eerste zijn is echter niet de sleutel in een door technologie gedreven zakenwereld.

Naarmate de markt zich ontwikkelt en technologie steeds populairder wordt, is het inderdaad van cruciaal belang om een ​​markt te kunnen domineren om echt te kunnen profiteren van een first-mover.

Hiervoor is schaal nodig.

Een eersteklasser zijn

Een ding is om een ​​first-mover te zijn; een andere is om een ​​first-scaler te zijn.

Een first-scaler is een technologiespeler die niet alleen een markt vanaf nul heeft geopend en ontwikkeld, maar die markt ook heeft gedomineerd.

Dit is een belangrijk verschil om te begrijpen.

Sterker nog, latere toetreders zullen waardevolle lessen leren ten koste van de first mover, waarvan ze kunnen profiteren om snel schaalgrootte op te bouwen.

Om te profiteren van de first-mover moet een bedrijf dus ook een first-scaler-voordeel kunnen behalen.

Wanneer een nieuwe markt ontwikkelen versus profiteren van een bestaande markt?

Soms is het zinvol om een ​​bedrijf te starten in een bestaande markt; andere keren, wanneer er kansen ontstaan, is het mogelijk om een ​​nieuwe markt te ontwikkelen.

Dat zijn twee totaal verschillende inspanningen.

Het najagen van een bestaande markt kan veel eenvoudiger zijn, aangezien een reeks gedefinieerde klanten begrijpt wat u verkoopt.

Integendeel, het najagen van een nieuwe markt betekent dat je klanten eerst moet informeren over het product voordat je de eerste verkoop kunt doen.

Natuurlijk zijn er ook voordelen aan het ontwikkelen van een nieuwe markt; dat wil zeggen, er is geen concurrentie.

Terwijl je in een bestaande markt concurreert met veel andere spelers.

Overigens is het van cruciaal belang om het landschap rondom te begrijpen om een ​​levensvatbaar bedrijf vanaf de neus op te bouwen.

markttypes-waarom-het-belangrijk is

Het type markt zal de structuur van het bedrijf volledig veranderen.

Hieronder staan ​​enkele voorbeelden van het type startup dat u kunt bouwen, afhankelijk van het markttype.

markttypes

Case Study's

Voorbeelden van marktoriëntatie:

 1. De nichefocus van startups: Een startup in de gezondheidszorg richt zich in eerste instantie op oudere patiënten om de behoefte aan telegeneeskunde te valideren. Nadat ze het concept hebben gevalideerd, breiden ze zich vervolgens uit naar een bredere leeftijdsgroep.
 2. McDonald's: Past zijn menu in India aan door meer vegetarische opties aan te bieden, waarbij rekening wordt gehouden met de voedingsvoorkeuren en religieuze overtuigingen van het land.
 3. Nike: Lanceert een hijab-sportkledinglijn voor vrouwelijke moslimatleten, waarbij de culturele behoeften worden begrepen en het marktbereik wordt vergroot.
 4. Coca Cola: Introduceert dranken met groene thee-smaak op de Oost-Aziatische markten om tegemoet te komen aan de lokale smaak.

Voorbeelden van productoriëntatie:

 1. Fords Model T: Het besluit van Henry Ford om de Model T alleen in het zwart te vervaardigen om de productietijd en -kosten te verminderen.
 2. Apple's iPhone: Hoge kwaliteit voorop Design en unieke kenmerken, ervan uitgaande dat klanten het product willen vanwege de superieure kwaliteit ervan.
 3. Luxe horlogemerken: Bedrijven als Rolex of Patek Philippe richten zich op het superieure vakmanschap en de kwaliteit van hun producten, in de overtuiging dat klanten op basis van deze factoren zullen kopen.

Voorbeelden van tijdlijnverschuivingen:

 1. Vóór 1960: Een stofzuigerbedrijf richt zich op het produceren van de krachtigste en duurzaamste stofzuigers, ervan uitgaande dat huishoudens deze vanwege hun kwaliteit kopen.
 2. Na jaren 1960: Hetzelfde bedrijf begint stofzuigers in verschillende maten en functionaliteiten aan te bieden, waarbij rekening wordt gehouden met de uiteenlopende behoeften en voorkeuren van huishoudens.

Voorbeelden van strategie versus cultuur:

 1. Strategie: Een technologiebedrijf dat de superieure batterijduur van zijn gadgets als verkoopargument benadrukt.
 2. Cultuur: Een detailhandel merk zoals Zara werkt het voortdurend zijn collectie bij op basis van realtime klantfeedback en trends, zodat al zijn activiteiten aansluiten bij de voorkeuren van de klant.

Sleutelfaciliteiten:

 • Productoriëntatie is een bedrijfsbenadering waarbij het bedrijf zich richt op het ontwikkelen van producten en diensten van de beste of hoogste kwaliteit. Marktgerichte bedrijven zijn meer gericht op de wensen en behoeften van klanten in hun markt.
 • Bedrijven als McDonald's, Nike en Coca-Cola passen marktgerichtheid toe om hun marketing mix in reactie op verschillende klanten over de hele wereld. Ze begrijpen dat aankoopbeslissingen door meer worden beïnvloed dan door het product zelf.
 • Moderne voorbeelden van de productoriëntatiebenadering zijn zeldzaam. Ze zijn meestal geconcentreerd in bedrijven die premiumproducten maken met een hoge merk eigen vermogen.

Belangrijkste kenmerken

 • Marktgerichtheid:
  • Gericht op het begrijpen en vervullen van klantgedrag, wensen en behoeften.
  • Streeft naar het ontwikkelen van langdurige relaties met klanten.
  • Betreft aanpassen marketing strategieën op basis van diverse doelgroepvoorkeuren.
  • Merken als McDonald's, Nike en Coca-Cola gebruiken marktoriëntatie om tegemoet te komen aan een wereldwijd publiek en emotionele aspecten van kopen.
  • Erkent dat immateriële activa zoals emoties een rol spelen bij aankopen door klanten.
  • Geëvolueerd naarmate de markt concurrerender werd en klanten meer keuzes hadden.
 • Productoriëntatie::
  • Centra rond het produceren van hoogwaardige producten en diensten.
  • Gaat ervan uit dat superieure productkwaliteit, prestaties of functies de vraag stimuleren.
  • Historische voorbeelden zijn onder meer Ford's Model T, dat gericht was op eenvoud en betaalbaarheid.
  • Vaak vergezeld van inspanningen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.
  • Aanvankelijk succesvol toen producten schaars waren, maar werd minder effectief naarmate de markten verzadigd raakten.
  • Premiummerken of innovators kunnen nog steeds productgerichtheid hanteren.
 • Verschillen tussen markt- en productoriëntatie:
  • Timeline: Productgerichtheid was vóór de jaren zestig prominent aanwezig; marktoriëntatie ontstond naarmate de markten competitiever werden.
  • Strategie versus cultuur: Productoriëntatie is vaak een strategische benadering, terwijl marktoriëntatie een cultureel aspect is dat door het hele bedrijf wordt omarmd.
  • Focus: Productgerichtheid geeft prioriteit aan de sterke punten van een bedrijf bij het creëren van de beste producten; marktoriëntatie richt zich op de voorkeuren van de klant.
  • Een markt ontwikkelen: Bedrijven die marktoriëntatie nastreven, moeten klanten mogelijk informeren over hun product, terwijl productoriëntatie ervan uitgaat dat klanten voor kwaliteit komen.
  • First-Mover versus First-Scaler: De first mover zijn kan voordelen opleveren, maar een first-scaler zijn, de markt domineren, is zelfs nog voordeliger.
 • Nieuwe markten ontwikkelen versus bestaande markten:
  • Bestaande markt: Gemakkelijker dankzij gedefinieerd klantbegrip; concurrentie kan groot zijn.
  • Nieuwe markt: Vereist voorlichting aan klanten over het product; biedt kansen zonder concurrentie.
  • Zakelijk landschap: Het type markt bepaalt de bedrijfsstructuur en strategie.
 • Blue Ocean-strategie:
  • Betreft het creëren van onbetwiste markten door marktgrenzen opnieuw te definiëren.
  • benadrukt waarde innovatie, die meer waarde biedt tegen lagere kosten.
  • Vereist inspanning in distributie, uitvoering en iteratie voor succes.
 • Voordelen van First-Mover en First-Scaler:
  • Een first-mover zijn zorgt voor naamsbekendheid, schaalvoordelen en overstapkosten.
  • Een first-scaler zijn, houdt in dat je een markt domineert en lessen trekt van first-movers.
 • Key Takeaways:
  • Marktoriëntatie richt zich op het begrijpen van en inspelen op de voorkeuren van de klant.
  • Productoriëntatie legt de nadruk op het produceren van producten van hoge kwaliteit.
  • Moderne marktoriëntatie past zich aan het wereldwijde publiek en emotionele factoren aan.
  • Productoriëntatie was historisch succesvol, maar werd minder effectief naarmate de concurrentie toenam.
  • Er zijn verschillende benaderingen nodig bij het ontwikkelen van nieuwe markten versus bestaande markten.
  • Een first-scaler zijn, voegt een voordeel toe aan het zijn van een first-mover in technische markten.

Lees volgende: Productoriëntatie:.

Gerelateerde kaders voor marktontwikkeling

TAM, SAM en SOM

totaal-adresseerbare-markt
Een totaal adresseerbare markt of TAM is de beschikbare markt voor een product of dienst. Dat is een statistiek die meestal door startups wordt gebruikt om het zakelijke potentieel van een branche te begrijpen. Meestal is een grote adresseerbare markt aantrekkelijk voor durfkapitalisten die startups willen ondersteunen met uitgebreide groei potentieel.

Nichetargeting

micronis
Een microniche is een subset van potentiële klanten binnen een niche. In het tijdperk van het domineren van digitale superplatforms, kan het identificeren van een microniche het begin vormen van de strategie van digitale bedrijven om concurrentie met grote platforms te voorkomen. Naarmate de microniche een niche wordt en vervolgens een markt, wordt schaal een optie.

Marktvalidatie

marktvalidatie
In eenvoudige bewoordingen is marktvalidatie het proces van het tonen van een concept aan een potentiële koper en het verzamelen van feedback om te bepalen of het de moeite waard is om ermee door te gaan. Daartoe vereist marktvalidatie dat het bedrijf meerdere klantinterviews houdt voordat het een aanzienlijke investering in tijd of geld heeft gedaan. Een overgangsregeling bedrijfsmodel is een voorbeeld van marktvalidatie die het bedrijf helpt het benodigde kapitaal veilig te stellen terwijl het een marktrealiteitscontrole uitvoert. Het helpt de lange termijn vorm te geven visie en een schaalbaar bedrijf model.

Marktgerichtheid

marktgerichtheid
Marktoriëntatie is een bedrijfsbenadering waarbij het bedrijf zich meer richt op het gedrag, de wensen en behoeften van klanten in zijn markt. Een bedrijf zal zich eerst richten op een nichemarkt om een ​​commerciële use case te bewijzen. En van daaruit creëert het opties om te schalen.

Strategie voor marktuitbreiding

markt-expansie-strategie
In een door technologie gedreven zakenwereld kunnen bedrijven de markt uitbreiden door opties te creëren om via niches op te schalen. Dus gebruik makend van transitional bedrijfsmodellen om verder te schalen en te profiteren van niet-lineaire concurrentie, waarbij de niches van vandaag de legacy-spelers van morgen worden.

Stadia van digitale transformatie

stadia-van-digitale-transformatie
Digitaal en tech bedrijfsmodellen kan worden ingedeeld op vier niveaus van transformatie naar digitaal ondersteund, digitaal verbeterd, technisch of platform bedrijfsmodellen en bedrijfsplatforms/ecosystemen.

Platform-bedrijfsmodelstrategie

platform-bedrijfsmodellen
Een platform bedrijfsmodel genereert waarde door interacties tussen mensen, groepen en gebruikers mogelijk te maken door gebruik te maken van netwerk effecten. platform bedrijfsmodellen bestaan ​​meestal uit twee kanten: vraag en aanbod. Het starten van de interacties tussen die twee kanten is een van de cruciale elementen voor een platform bedrijfsmodel succes.

Business Platform-theorie

business-platform-theorie

Zakelijke schaalvergroting

schaalvergroting
Zakelijke schaalvergroting is het proces van transformatie van een bedrijf, aangezien het product wordt gevalideerd door steeds bredere marktsegmenten. Zakelijke schaalvergroting gaat over het creëren van tractie voor een product dat past in een klein marktsegment. Naarmate het product gevalideerd is, wordt het van cruciaal belang om een ​​levensvatbaar bedrijf op te bouwen model. En aangezien het product in steeds bredere marktsegmenten wordt aangeboden, is het belangrijk om product, business op elkaar af te stemmen modelen organisatorisch Design, om steeds grotere schaal mogelijk te maken.

Strategie Hefboom Kader

een bedrijfsstrategie ontwikkelen
Het ontwikkelen van een succesvolle Bedrijfsstrategie gaat over het vinden van de juiste niche, waar u een eerste versie van uw product kunt lanceren om een ​​feedbacklus te creëren en snel te verbeteren, terwijl u ervoor zorgt dat u niet zonder geld komt te zitten. En creëer van daaruit opties om te schalen naar aangrenzende niches.

aangesloten Kaders voor productontwikkeling

New Product Development

product ontwikkeling
Productontwikkeling, ook wel bekend als het ontwikkelingsproces voor nieuwe producten, bestaat uit een reeks stappen die gaan van het genereren van ideeën tot de beoordeling na de lancering, die bedrijven helpen bij het analyseren van de verschillende aspecten van het lanceren van nieuwe producten en het op de markt brengen ervan. Het omvat het genereren van ideeën, screening, testen; zakelijke casus analyse, productontwikkeling, testen marketing, commercialisering en beoordeling na de lancering.

BCG Matrix

bcg-matrix
In de jaren zeventig bedacht Bruce D. Henderson, oprichter van de Boston Consulting Group, The Product Portfolio (ook bekend als BCG Matrix, of Growth-share Matrix), dat zou kijken naar een succesvolle zakelijke productportfolio op basis van potentiële groei en marktaandelen. Het verdeelde producten in vier hoofdcategorieën: melkkoeien, huisdieren (honden), vraagtekens en sterren.

Ansoff-matrix

ansoff-matrix
U kunt de Ansoff-matrix gebruiken als een strategisch kader om te begrijpen wat: groei strategie is meer geschikt op basis van de marktcontext. Het is ontwikkeld door wiskundige en bedrijfsmanager Igor Ansoff en gaat ervan uit dat groei strategie kan worden afgeleid door of de markt nieuw of bestaand is, en het product nieuw of bestaand is.

User Experience Design

gebruikerservaring-ontwerp
De term "gebruikerservaring" is bedacht door onderzoeker Dr. Donald Norman die zei dat "geen enkel product een eiland is. Een product is meer dan het product. Het is een samenhangend, geïntegreerd geheel van ervaringen. Denk na over alle stadia van een product of dienst – van de eerste intenties tot de uiteindelijke reflecties, van het eerste gebruik tot hulp, service en onderhoud. Laat ze allemaal naadloos samenwerken.” Gebruikerservaring Design is een proces dat Design teams gebruiken om producten te maken die nuttig en relevant zijn voor consumenten.

Kosten-batenanalyse

kosten-batenanalyse
Een kosten-baten analyse is een proces dat een bedrijf kan gebruiken om beslissingen te analyseren op basis van de kosten die gepaard gaan met het nemen van die beslissing. Tegen een vergoeding analyse om effectief te zijn, is het belangrijk om het project in de eenvoudigst mogelijke bewoordingen te formuleren, de kosten te identificeren, de voordelen van de projectimplementatie te bepalen en de alternatieven te beoordelen.

Empathie in kaart brengen

empathie-mapping
Empathy mapping is een visuele weergave van kennis met betrekking tot gebruikersgedrag en -attitudes. Er kan een empathiekaart worden gemaakt door de reikwijdte en het doel te definiëren om gebruikersinzichten te verkrijgen en voor elke actie een notitie toe te voegen en de bevindingen samen te vatten. Breid het plan uit en pas het aan.

Perceptuele toewijzing

perceptuele mapping
Perceptuele mapping is de visuele weergave van de perceptie van de consument van merken, producten, diensten en organisaties als geheel. Perceptual mapping vraagt ​​consumenten inderdaad om concurrerende producten ten opzichte van elkaar in een grafiek te plaatsen om te beoordelen hoe ze ten opzichte van elkaar presteren op het gebied van perceptie.

Value Stream Mapping

Waarde-stream-mapping
Value stream mapping maakt gebruik van stroomdiagrammen om de levering van producten en diensten te analyseren en vervolgens te verbeteren. Value stream mapping (VSM) is gebaseerd op het concept van waardestromen – een reeks opeenvolgende stappen die uitleggen hoe een product of dienst aan de consument wordt geleverd.

Lees de rest productontwikkelingskaders hier.

Over de auteur

Scroll naar boven
FourWeekMBA