EBIT staat voor winst vóór rente en belastingen en is een maatstaf voor de winstgevendheid, omdat het rekening houdt met de inkomsten van een bedrijf buiten het effect van schulden (waardoor rente moet worden betaald) en belastingen. Daarom dient het om het winstgevendheidsgedeelte te isoleren, op operationeel niveau, niet op financieel en fiscaal niveau (het vermogen van het bedrijf om te optimaliseren voor schulden en belastingen).

[EBIT_calculator]
jaarrekening
Financiële overzichten helpen bedrijven bij het beoordelen van verschillende aspecten van de bedrijf, van winstgevendheid (inkomen verklaring) tot hoe activa worden ingekocht (balans), En geld instroom en uitstroom (geld stroomoverzicht). Jaarrekeningen zijn ook fiscaal verplicht voor ondernemingen. Ze worden ook door managers gebruikt om de prestaties van de bedrijf.
Scroll naar boven
FourWeekMBA