ansoff-matrix

De Ansoff-matrix in een notendop

U kunt de Ansoff-matrix gebruiken als een strategisch kader om te begrijpen wat: groei strategie is meer geschikt op basis van de marktcontext. Het is ontwikkeld door wiskundige en bedrijfsmanager Igor Ansoff en gaat ervan uit dat groei strategie kan worden afgeleid uit of de markt nieuw of bestaand is en of het product nieuw of bestaand is.

GroeistrategieOmschrijvingAnalyseGevolgenVoorbeelden
MarktpenetratieEen strategie gericht op het verkopen van meer van uw bestaande producten/diensten in uw huidige markten.Vergroot het marktaandeel of de verkoop van bestaande producten binnen bestaande markten.Vereist een diepgaand inzicht in de huidige behoeften van klanten en concurrenten.Voer promoties uit om meer klanten aan te trekken in uw huidige doelmarkt.
MarktontwikkelingEen strategie gericht op het betreden van nieuwe markten met uw bestaande producten/diensten.Zoek naar nieuwe klantsegmenten of geografische markten voor uw huidige aanbod.Omvat marktonderzoek en aanpassing om aan de behoeften van nieuwe klanten te voldoen.Uitbreiden naar nieuwe regio's of demografische categorieën met uw huidige productlijn.
ProductontwikkelingEen strategie gericht op het creëren van nieuwe producten/diensten voor uw bestaande markten.Innoveer en ontwikkel nieuwe aanbiedingen om aan de bestaande klantbehoeften te voldoen.Vereist inspanningen op het gebied van R&D en productlancering, maar u beschikt al over marktkennis.Het lanceren van een nieuwe en verbeterde versie van een bestaand product.
diversificatieEen strategie die zowel nieuwe producten/diensten als nieuwe markten omvat.Betreed geheel nieuwe markten met geheel nieuwe producten/diensten.Risicovol, omdat je onbekend terrein betreedt; vergt uitgebreid onderzoek en investeringen.Het betreden van een heel ander bedrijfstak of marktsegment.

Ansoff-matrix in een notendop

Volgens de Ansoff-matrix kun je a . evalueren groei strategie op basis van of u probeert te groeien in een bestaande markt met een bestaand product (marktpenetratie).

Of je met dezelfde productlijn gaat proberen te groeien in een nieuwe markt (marktontwikkeling).

Of je gaat proberen te groeien door nieuwe producten te ontwikkelen in de bestaande markt (productontwikkeling). Of groeien door nieuwe producten te ontwikkelen voor nieuwe markten (diversificatie).

Marktpenetratie

In een marktpenetratie scenario, het bedrijf groeit door gebruik te maken van zijn bestaande producten, en probeert zo zijn marktaandeel in zijn huidige markt te vergroten.

Daarom zal het bedrijf ofwel proberen meer aan zijn klanten te verkopen of zijn klantenbestand uit te breiden.

In dit scenario probeert het bedrijf niet de grenzen van zijn markt te verleggen, maar zijn aanwezigheid in die markt te vergroten.

Kortom, het bedrijf groeit door gebruik te maken van zijn producten binnen de gedefinieerde markt.

Marktpenetratie beweegt zich meestal langs twee lijnen:

Casestudy marktpenetratie

Sinds de oprichting heeft Google zijn marktaandeel in zoeken jaar na jaar kunnen vergroten.

Door simpelweg gebruik te maken van zijn kernproduct (de zoekmachine) is het bedrijf in staat geweest om consistent te groeien en de zoekmarkt te domineren.

Marktontwikkeling

marktontwikkeling
Marktontwikkeling is een groei-centrisch strategie die bedrijven gebruiken om nieuwe marktsegmenten voor bestaande producten te identificeren of te ontwikkelen. Bedrijven maken gebruik van de marktontwikkeling strategie om nieuwe potentiële kopers van hun producten of diensten te ontdekken.

In dit scenario groeit het bedrijf door gebruik te maken van zijn producten om uit te breiden naar nieuwe markten.

Het bedrijf zal dus proberen zijn product beschikbaar te maken in nieuwe markten en regio's.

Casestudy marktontwikkeling

Toen Facebook begon uit te rollen, in de beginjaren. Het bedrijf volgde een geleidelijk tractiemodel.

Waar het eerst openging voor steeds meer universiteiten, in de VS. Daarna verhuizen naar andere niches en markten, totdat het voor iedereen openging.

Product ontwikkeling

product ontwikkeling
Productontwikkeling, ook wel bekend als het ontwikkelingsproces voor nieuwe producten, bestaat uit een reeks stappen die gaan van het genereren van ideeën tot de beoordeling na de lancering, die bedrijven helpen bij het analyseren van de verschillende aspecten van het lanceren van nieuwe producten en het op de markt brengen ervan. Het omvat het genereren van ideeën, screening, testen; business case analyse, productontwikkeling, test marketing, commercialisering en beoordeling na de lancering.

In dit scenario groeit een bedrijf door nieuwe producten te ontwikkelen voor de bestaande markt, bijvoorbeeld door nieuwe producten te ontwikkelen die hetzelfde klantenbestand ten goede kunnen komen.

Er zijn verschillende kaders voor productontwikkelingproductontwikkeling kan echter gebruikmaken van het volgende proces:

Casestudy productontwikkeling

Toen Instagram zijn marktaandeel op het gebied van sociale media uitbreidde, begon het te experimenteren met nieuwe functies waarmee het meer grip kon krijgen op dezelfde markt, waardoor het snel groeide.

diversificatie

In dit scenario groeit een bedrijf door buiten de marktgrenzen te gaan en een geheel nieuwe reeks producten te ontwikkelen.

Gebaseerd op de mate waarin de nieuwe productlijn en de markt aangrenzend zijn ten opzichte van de bestaande markt (gerelateerde diversificatie) en een productlijn, of deze ver overstijgen (niet-gerelateerde diversificatie).

Casestudy diversificatie

Toen Apple in 2007 de iPhone lanceerde, liep het het risico zijn meest succesvolle product, de iPod, te kannibaliseren.

Maar toen de iPhone uitkwam, zou er binnen een paar jaar een hele nieuwe categorie (smartphone) ontstaan ​​die veel groter was dan die van apparaten voor muziekspelers.

Dus Apple een geheel nieuwe markt laten ontwikkelen als gevolg van de lancering van een geheel nieuw product.

Is de Ansoff Matrix nog bruikbaar?

In de Ansoff-matrix, groei is bedoeld als prioritering van de ontwikkeling van een productportfolio, gebaseerd op bestaande en nieuwe markten en bestaande en nieuwe klanten.

Dit perspectief is ook vandaag de dag zeer relevant.

Om na verloop van tijd een levensvatbaar bedrijfsmodel op te bouwen, moet een bedrijf inderdaad naar zijn kernactiviteiten kijken, maar ook daarbuiten.

Dit is de logica van het gebruik van uitbreiding van de markt een strategie om het bedrijf op de lange termijn te laten floreren.

markt-expansie-strategie
Bedrijven kunnen in een door technologie gedreven zakenwereld naar marktuitbreiding evolueren door opties te creëren om via niches te schalen. Zo maak je gebruik van overgangsregelingen bedrijfsmodellen om verder te schalen en te profiteren van niet-lineaire concurrentie, waarbij de niches van vandaag de legacy-spelers van morgen worden.

Dit sluit aan bij het raamwerk van ontwrichtende innovatie, en wat Clayton M. Christensen het Innovator's Dilemma noemde.

ontwrichtende innovatie
Disruptive innovatie als een term voor het eerst werd beschreven door Clayton M. Christensen, een Amerikaanse academische en bedrijfsadviseur die door The Economist 'de meest invloedrijke managementdenker van zijn tijd' werd genoemd. Verstorend innovatie beschrijft het proces waarbij een product of dienst voet aan de grond krijgt op een markt en uiteindelijk gevestigde concurrenten, producten, bedrijven of allianties verdringt.

Kortom, een woning Bedrijfsstrategie moet ook een toekomstvisie bevatten, waarbij het bedrijf verder moet gaan dan wat de huidige klanten willen.

Anders zal het bedrijf op de lange termijn falen vanwege zijn focus op winstgevende klanten.

Dit is de paradox of het dilemma. Kortom, zoals Clayton M. Christensen benadrukte, de juiste kortetermijn strategie leidt vaak tot langdurig falen.

Omdat executives worden gestimuleerd om prioriteit te geven aan huidige klanten en winstgevende markten, die de naald voor de kwartaalwinst van het bedrijf verplaatsen.

In plaats van op zoek te gaan naar nieuwe markten, die op korte termijn niet winstgevend of groot genoeg zijn.

Ansoff-matrix en de vier groeistrategieën

Een goede groei strategie moet een balans vinden tussen korte en lange termijn groei.

Om te voorkomen dat kortetermijnoptimalisaties de business op de lange termijn de das omdoen.

marketingmix
Het marketing mix is ​​een term om de veelzijdige benadering van een complete en effectieve marketing plan. Traditioneel omvatte dit plan de vier P's van marketing: prijs, product, promotie en plaats. Maar de exacte samenstelling van een marketing mix heeft verschillende veranderingen ondergaan als reactie op nieuwe technologieën en denkwijzen. Toevoegingen aan de vier P's omvatten fysiek bewijs, mensen, processen en zelfs politiek.

In traditionele zin, een echte marketing mix is ​​gemaakt van vier groei niveaus: prijs, product, promotie en plaats.

Toch is dit de oude manier om naar te kijken groei.

In de context van vandaag draait het allemaal om het genereren van vraag en het vermogen om producten te bouwen die klanten willen, aan de ene kant, en het lef om te bouwen en vraag te creëren naar producten waarvan klanten nog niet eens weten dat ze ze willen!

Het is daarom van cruciaal belang, als we kijken naar de waarde voorstel om zowel naar de praktische kant als naar de kant van de vraaggeneratie te kijken!

waarde voorstel
A waarde voorstel gaat over hoe je waarde creëert voor klanten. Hoewel veel ondernemerstheorieën putten uit de problemen en pijnpunten van klanten, kan er ook waarde worden gecreëerd via vraaggeneratie, wat inhoudt dat mensen zich kunnen identificeren met uw merk, waardoor er vraag naar uw producten en diensten ontstaat.

Met deze lessen in het achterhoofd willen we de Ansoff Matrix gebruiken.

En voor het geval dat de Ansoff-matrix niet genoeg is, kunnen we enkele alternatieven gebruiken.

Alternatieven voor de Ansoff-matrix

Meestal wordt de Ansoff-matrix gebruikt in combinatie met andere strategische kaders.

Of andere strategische kaders kunnen worden gebruikt als alternatief voor de Ansoff Matrix.

Porter's Five Forces

portier-vijf-krachten
Porter's Five Forces is een model dat organisaties helpt een beter begrip te krijgen van hun bedrijfstakken en concurrentie. Voor het eerst gepubliceerd door professor Michael Porter in zijn boek "Competitive Strategy" in de jaren tachtig. De model breekt industrieën en markten af ​​door ze te analyseren aan de hand van vijf krachten.

SWOT-analyse

SWOT-analyse
Een SWOT-analyse is een raamwerk dat wordt gebruikt voor het evalueren van de bedrijfsdeskundigensterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen. Het kan helpen bij het identificeren van de probleemgebieden van uw bedrijfsdeskundigen zodat u uw kansen kunt maximaliseren. Het zal u ook wijzen op de uitdagingen waarmee uw organisatie in de toekomst te maken kan krijgen.

BCG Matrix

bcg-matrix
In de jaren 1970 bedacht Bruce D. Henderson, oprichter van de Boston Consulting Group, The Product Portfolio (ook bekend als BCG Matrix, of Growth-share Matrix), dat zou kijken naar een succesvolle bedrijfsdeskundigen productportfolio op basis van potentieel groei en marktaandelen. Het verdeelde producten in vier hoofdcategorieën: geld koeien, huisdieren (honden), vraagtekens en sterren.

Evenwichtige scorekaart

balanced scorecard
De balanced scorecard, die voor het eerst werd voorgesteld door boekhoudkundige Robert Kaplan, is een managementsysteem waarmee een organisatie zich kan concentreren op strategische doelen in het groot. De vier perspectieven van de balanced scorecard omvatten financiële, klant-, bedrijfsdeskundigen proces- en organisatievermogen. Van daaruit is het, volgens de balanced scorecard, mogelijk om een ​​holistisch beeld te krijgen van de bedrijfsdeskundigen.

Blue Ocean-strategie 

blauwe-oceaan-strategie
Een blauwe oceaan is een strategie waar de grenzen van bestaande markten opnieuw worden gedefinieerd en nieuwe onbetwiste markten worden gecreëerd. In de kern is er waarde innovatie, waarvoor onbetwiste markten worden gecreëerd, waar concurrentie irrelevant wordt gemaakt. En de kosten-waarde wisselwerking is verbroken. Zo volgen bedrijven een blauwe oceaan strategie bieden veel meer waarde tegen lagere kosten voor de eindklanten.

GAP-analyse

gap-analyse
Een opening analyse helpt een organisatie bij het beoordelen van de afstemming met strategische doelstellingen om te bepalen of de huidige uitvoering in overeenstemming is met de bedrijfsdoelstellingen missie  en op lange termijn visie. Gap-analyses helpen vervolgens om een ​​doelprestatie te bereiken door organisaties te helpen hun middelen beter te gebruiken. Een goede kloof analyse is een krachtig hulpmiddel om de uitvoering te verbeteren.

Scenario planning

scenarioplanning
Bedrijven gebruiken scenarioplanning om aannames te doen over toekomstige gebeurtenissen en hoe hun respectieve bedrijfsdeskundigen omgevingen kunnen veranderen als reactie op die toekomstige gebeurtenissen. Daarom identificeert scenarioplanning specifieke onzekerheden – of verschillende realiteiten en hoe deze de toekomst kunnen beïnvloeden bedrijfsdeskundigen activiteiten. Scenarioplanning streeft naar betere strategische besluitvorming door twee valkuilen te vermijden: ondervoorspelling en overvoorspelling.

Ansoff-matrix versus BCG-matrix

bcg-matrix
In de jaren zeventig bedacht Bruce D. Henderson, oprichter van de Boston Consulting Group, The Product Portfolio (ook bekend als BCG Matrix, of Growth-share Matrix), dat zou kijken naar een succesvolle zakelijke productportfolio op basis van potentiële groei en marktaandelen. Het verdeelde producten in vier hoofdcategorieën: melkkoeien, huisdieren (honden), vraagtekens en sterren.

Zowel Ansoff- als BCG-matrices zijn hulpmiddelen voor prioritering als het gaat om bedrijfsontwikkeling strategie.

De Ansoff-matrix kijkt naar bedrijfsontwikkeling via vier primaire strategieën: marktpenetratie, marktontwikkeling, productontwikkeling en diversificatie.

Het BCG Matrix kijkt naar de verschillende business units om ze in te delen in vier hoofdcategorieën:

En volgens deze classificatie probeert de BCG-matrix twee mogelijke reeksen:

Het doel van de BCG-matrix is ​​om naar een succesreeks te gaan. Waar cash gegenereerd door zogenaamde cash cows terug geïnvesteerd moet worden in vraagtekens die na verloop van tijd sterren moeten worden.

En het andere hoofddoel van de BCG-matrix is ​​het voorkomen van de rampenreeks, waarbij geld van geldkoeien wordt toegewezen en geïnvesteerd in vraagtekens die in honden veranderen.

Daarom onderzoekt de BCG-matrix manieren om positieve productinvesteringslussen te genereren om ervoor te zorgen dat financiële middelen van huidige melkkoeien kunnen worden gebruikt om nieuwe sterrenproducten te genereren.

Terwijl we de negatieve lus vermijden, waarbij het geld dat door geldkoeien wordt gedrukt, in de loop van de tijd alleen hondenproducten genereert.

In de jaren zeventig bedacht Bruce D. Henderson, oprichter van de Boston Consulting Group, The Product Portfolio (ook bekend als BCG Matrix, of Growth-share Matrix), dat zou kijken naar een succesvolle zakelijke productportfolio op basis van potentiële groei en marktaandelen. Het verdeelde producten in vier hoofdcategorieën: melkkoeien, huisdieren (honden), vraagtekens en sterren.

Belangrijkste kenmerken

 • Ansoff-matrix:
  • Een strategisch raamwerk ontwikkeld door Igor Ansoff om te begrijpen groei strategieën op basis van markt- en productcontext.
  • Vier groei strategieën in de Ansoff-matrix: marktpenetratie, marktontwikkeling, productontwikkeling en diversificatie.
 • Marktpenetratie:
  • Groeien door marktaandeel in de huidige markt te vergroten met bestaande producten.
  • Bereikt door meer te verkopen aan bestaande klanten of door het klantenbestand uit te breiden.
  • Voorbeeld: Google is consistent groei in zoekmarktaandeel.
 • Marktontwikkeling:
  • Groei door uit te breiden naar nieuwe markten met bestaande producten.
  • Maak producten beschikbaar in nieuwe markten en regio's.
  • Voorbeeld: het geleidelijke tractiemodel van Facebook, beginnend met universiteiten en uitbreidend naar verschillende niches en markten.
 • Product ontwikkeling:
  • Groeien door nieuwe producten te ontwikkelen voor de bestaande markt.
  • Nieuwe producten ontwikkelen die ten goede komen aan hetzelfde klantenbestand.
  • Voorbeeld: Instagram experimenteert met nieuwe functies om grip te krijgen op de socialemediamarkt.
 • diversificatie:
  • Groei door nieuwe producten te ontwikkelen voor nieuwe markten, voorbij de huidige marktgrenzen.
  • Kan gerelateerde diversificatie zijn (aangrenzende markt) of niet-gerelateerde diversificatie (ver voorbij de bestaande markt).
  • Voorbeeld: Apple lanceert de iPhone en creëert daarmee een geheel nieuwe categorie (smartphone) naast de bestaande markt voor muziekspelers.
 • De Ansoff-matrix en groeistrategieën:
  • Groeistrategieën moeten een balans vinden tussen korte en lange termijn groei om langdurig falen te voorkomen.
  • Focus op zowel de praktische kant als de vraaggenererende kant van de waarde voorstel.
  • Gebruik alternatieven voor de Ansoff-matrix zoals Porter's Five Forces, SWOT-analyse, BCG-matrix, Balanced Scorecard, Blue Ocean Strategy, GAP-analyse, scenarioplanning, enz.
 • Ansoff-matrix versus BCG-matrix:
  • Beide zijn prioriteringstools voor strategieën voor bedrijfsontwikkeling.
  • Ansoff Matrix richt zich op vier strategieën, terwijl BCG Matrix business units classificeert in categorieën (cash cows, pets, question marks en stars) om investeringsprioriteiten te identificeren en negatieve lussen te voorkomen.

Case Study's

BedrijfAnsoff-matrixstrategieBeschrijving van de strategieImplicaties van de strategieVoorbeelden van uitvoering
Coca-colaMarktpenetratieIntroductie van nieuwe smaken en drankjes in beperkte oplage.– Merkloyaliteit behouden – Meer marktaandeel veroveren – Omzet en winst verhogen door meer bestaande producten te verkopenHet uitvoeren van advertentiecampagnes, het aanbieden van kortingen en het uitbreiden van distributiekanalen.
McDonald'sMarktpenetratieHet menu uitbreiden met gezondere opties zoals salades en wraps.– Het aantrekken van gezondheidsbewuste consumenten – Het verhogen van de omzet en inkomsten – Concurrerend blijven in de fastfoodindustrieMarketingcampagnes lanceren, menu-aanbod aanpassen en winkelervaring verbeteren.
StarbucksMarktpenetratieHet aanbieden van loyaliteitsprogramma's en mobiel bestellen voor klantenbehoud.– Herhalingsaankopen aanmoedigen – Klantbetrokkenheid en -loyaliteit vergroten – Verkoop en omzet stimulerenMobiele apps ontwikkelen, beloningsprogramma's lanceren en exclusieve kortingen promoten.
AppleProductontwikkelingRegelmatig lanceren van nieuwe iPhone-modellen met verbeterde functies.– Het aantrekken van tech-enthousiastelingen en loyale klanten – Het genereren van enthousiasme en vraag – Het behouden van marktleiderschapOnderzoek en ontwikkeling, ontwerpinnovatie en marketing van nieuwe productfuncties.
Procter & GambleProductontwikkelingUitbreiding van productlijnen met variaties op huishoudelijke en persoonlijke verzorgingsproducten.– Voldoen aan diverse consumentenbehoeften – Uitbreiden van het productassortiment en marktaanwezigheid – Concurreren in meerdere segmentenHet uitvoeren van marktonderzoek, productdiversificatie en reclame voor nieuwe productaanbiedingen.
AmazoneProductontwikkelingHet creëren van innovatieve producten zoals Amazon Echo en Alexa.– Uitbreiding van het ecosysteem en de klantbetrokkenheid – Verbetering van de merkloyaliteit – Genereren van extra inkomstenstromenOnderzoek en ontwikkeling, partnerschappen voor integratie en marketing van nieuwe producten.
NetflixMarktontwikkelingStreamingdiensten uitbreiden naar internationale markten.– Het aanboren van nieuwe klantenbestanden en inkomstenbronnen – Wereldwijd concurreren op de streamingmarktLicenties voor inhoud in meerdere talen, aanpassing van inhoud aan regionale voorkeuren en marketing van internationale beschikbaarheid.
AirbnbMarktontwikkelingNieuwe geografische regio's betreden om accommodatiediensten aan te bieden.– Toegang tot nieuwe markten en klantsegmenten – Verhogen van boekingen en omzet – Wereldwijde merkherkenningLokaliseren van vermeldingen en diensten, voldoen aan lokale regelgeving en marketing in nieuwe regio's.
UberMarktontwikkelingHet uitbreiden van ritdeeldiensten naar steden en landen over de hele wereld.– Het betreden van nieuwe markten voor omzetgroei – Het vergroten van het gebruikersbestand en de netwerkeffecten – Mondiale merkherkenningDiensten aanpassen aan lokale transportnormen, uitdagingen op regelgevingsgebied aanpakken en marketingcampagnes lanceren in nieuwe steden.
TeslaMarktontwikkelingUitbreiding van de markt voor elektrische voertuigen naar verschillende landen.– Toegang tot internationale markten voor groei – Verhogen van omzet en inkomsten – Baanbrekend duurzaam transportHet opzetten van een productie- en oplaadinfrastructuur, het naleven van lokale regelgeving en het wereldwijd op de markt brengen van elektrische voertuigen.
Alphabet Inc.diversificatieZich wagen aan nieuwe industrieën zoals autonome voertuigen (Waymo).– Diversificatie van inkomstenstromen en vermindering van risico’s – Uitbreiding van technologische mogelijkheden – Verkenning van nieuwe zakelijke kansenHet ontwikkelen van autonome voertuigtechnologie, het uitvoeren van tests in de praktijk en het verkennen van potentiële partnerschappen in de autonome voertuigsector.
AmazonediversificatieOvername van Whole Foods om de supermarktmarkt te betreden.– Het betreden van een nieuw marktsegment met groeipotentieel – Het combineren van online en offline retailervaringen – Het benutten van het merk en de distributie van Whole FoodsHet integreren van online en fysieke winkels, het aanbieden van kortingen aan Amazon Prime-leden en het uitbreiden van de bezorgdiensten voor boodschappen.
ApplediversificatieHet betreden van de markt voor draagbare technologie met de Apple Watch.– Diversificatie van het productportfolio – Gericht op gezondheids- en fitnessbewuste consumenten – Uitbreiding van het Apple-ecosysteemHet ontwikkelen van draagbare technologie, het promoten van gezondheids- en fitnessfuncties en het integreren met bestaande Apple-producten.
Virgin GroupdiversificatieDiversificatie over meerdere sectoren, waaronder luchtvaartmaatschappijen, telecommunicatie en ruimtevaart.– Het verminderen van sectorspecifieke risico’s – Het verkennen van nieuwe zakelijke kansen – Het benutten van het merk Virgin in verschillende sectorenLancering van Virgin Atlantic, Virgin Mobile, Virgin Galactic en andere ondernemingen in verschillende sectoren.
General ElectricdiversificatieUitbreiding van industriële productie naar gezondheidszorgtechnologie en -diensten.– Het diversifiëren van inkomstenstromen en markten – Het benutten van expertise op het gebied van technologie en innovatie – Het tegemoetkomen aan de behoeften van de gezondheidszorgsectorHet overnemen van gezondheidszorggerelateerde bedrijven, het ontwikkelen van gezondheidszorgtechnologie en het aanbieden van gezondheidszorgdiensten en -oplossingen.
MicrosoftProductontwikkelingHet ontwikkelen en lanceren van nieuwe versies van het Windows-besturingssysteem.– Voldoen aan de veranderende behoeften en verwachtingen van gebruikers – Marktleiderschap in de pc-industrie behouden – Softwareverkoop en licentie-inkomsten genererenHet uitvoeren van uitgebreid onderzoek en ontwikkeling, het verbeteren van gebruikersinterfaces en het lanceren van marketingcampagnes voor nieuwe Windows-versies.
GoogleProductontwikkelingHet productportfolio uitbreiden met diensten als Google Drive en Google Meet.– Het bieden van uitgebreide oplossingen voor gebruikers en bedrijven – Het aanmoedigen van adoptie en samenwerking in de cloud – Concurreren op verschillende software- en productiviteitsmarktenHet ontwikkelen van cloudgebaseerde oplossingen, het overnemen van gerelateerde bedrijven en het integreren van nieuwe diensten in het Google-ecosysteem.
WalmartMarktpenetratieHet aanbieden van concurrerende prijzen en het lanceren van online boodschappenbezorgdiensten.– Prijsbewuste consumenten aantrekken – Concurreren met e-commercegiganten – Marktaandeel en omzet vergrotenImplementatie van beleid voor prijsmatching, uitbreiding van de mogelijkheden voor e-commerce en samenwerking met bezorgdiensten.
NikeMarktpenetratieHet uitvoeren van reclamecampagnes om bestaande sportschoenen en -kleding te promoten.– Merkloyaliteit en herkenning behouden – Herhaalaankopen aanmoedigen – Concurreren op de markt voor sportkledingMarketing via aanbevelingen, sponsoring en campagnes met populaire atleten.
AmazoneMarktpenetratieUitbreiding van zijn productassortiment en diensten via Amazon Prime.– Het vergroten van de klantenloyaliteit en -retentie – Het aanbieden van gebundelde diensten voor toegevoegde waarde – Het verbeteren van de klantervaringHet aanbieden van een Prime-lidmaatschap met voordelen zoals gratis verzending, streamingdiensten en exclusieve kortingen.
NetflixProductontwikkelingOriginele inhoud creëren om de streamingdienst te verbeteren.– Het differentiëren van de dienst met exclusieve inhoud – Het aantrekken en behouden van abonnees – Concurreren op de streamingmarktHet produceren van originele series, films en documentaires exclusief voor het Netflix-platform.
FacebookMarktontwikkelingHet uitbreiden van het gebruikersbestand door de overname van Instagram en WhatsApp.– Toegang krijgen tot nieuwe demografische gebruikersgroepen en markten – Het verhogen van de betrokkenheid van gebruikers en de advertentie-inkomsten – Het versterken van de positie in de sociale media-industrieIntegratie van Instagram- en WhatsApp-functies in het Facebook-platform en cross-promotie van de apps.
DisneydiversificatieDe streamingmarkt betreden met Disney+ en 21st Century Fox overnemen om het contentaanbod uit te breiden.– Diversificatie van inkomstenstromen in de media-industrie – Concurreren op de groeiende streamingmarktLancering van Disney+, het produceren van exclusieve content en het verwerven van activa van 21st Century Fox om de contentbibliotheek uit te breiden.
IBMMarktontwikkelingHet richten van nieuwe klantsegmenten en markten voor zijn cloud computing-diensten.– Uitbreiding van het marktaandeel in de cloud computing-industrie – Toenemende adoptie van clouddiensten – Voldoen aan de veranderende behoeften van bedrijven en organisatiesHet ontwikkelen van branchespecifieke cloudoplossingen, het lanceren van marketingcampagnes en het vormen van partnerschappen om nieuwe klanten te bereiken.
ToyotadiversificatieBetreden van de markt voor hybride en elektrische voertuigen met modellen als de Prius.– Het verkennen van nieuwe technologieën en duurzaam transport – Het diversifiëren van het productportfolio – Het aantrekken van milieubewuste consumentenHet ontwikkelen van hybride en elektrische voertuigtechnologie, het produceren van nieuwe modellen en het op de markt brengen ervan als milieuvriendelijke opties.
PfizerProductontwikkelingHet ontwikkelen van nieuwe farmaceutische medicijnen en vaccins om het productportfolio uit te breiden.– Het uitbreiden van de farmaceutische productlijn – Het aanpakken van onvervulde medische behoeften en uitdagingen op het gebied van de volksgezondheid – Het veroveren van marktaandeel in de gezondheidszorgsectorHet uitvoeren van onderzoek en klinische onderzoeken, het verkrijgen van wettelijke goedkeuringen en het op de markt brengen van nieuwe medicijnen en vaccins.
SamsungProductontwikkelingRegelmatig lanceren van nieuwe smartphonemodellen met geavanceerde functies.– Concurrerend blijven op de smartphonemarkt – Technisch onderlegde consumenten aantrekken – Een sterke aanwezigheid behouden in de elektronica-industrieOnderzoek en ontwikkeling, ontwerpinnovatie en marketing van nieuwe smartphonefuncties en -ontwerpen.
SonyProductontwikkelingIntroductie van innovatieve gameconsoles en accessoires.– Uitbreiding van de gamingproductlijn – Het aantrekken van gamers en gameliefhebbers – Concurreren op de markt voor gameconsolesOnderzoek en ontwikkeling, lancering van nieuwe gameconsoles en het aanbieden van accessoires en games voor verbeterde game-ervaringen.
McDonald'sMarktpenetratieHet aanbieden van tijdelijke promoties en kortingen om meer klanten aan te trekken.– Meer bezoekers naar restaurants – Herhaalbezoeken en grotere bestellingen aanmoedigen – Prijsgevoelige consumenten aantrekkenHet lanceren van promotiecampagnes, het aanbieden van combo-deals en het adverteren van tijdelijke menu-items.
PepsiCoProductontwikkelingHet uitbreiden van de snack- en drankproductlijnen met nieuwe smaken en variaties.– Voldoen aan de veranderende smaak en voorkeuren van de consument – ​​Nieuwe demografische groepen en marktsegmenten aantrekken – Innoveren en concurrerend blijven in de voedingsmiddelen- en drankenindustrieOnderzoek en ontwikkeling, productlanceringen en marketing van nieuwe smaken en productvarianten.
AmazonediversificatieLancering van Amazon Web Services (AWS) om cloud computing-oplossingen aan te bieden.– Uitbreiden naar de lucratieve cloud computing-markt – Het bieden van infrastructuur en diensten voor bedrijven – Het diversifiëren van inkomstenbronnen buiten e-commerceHet ontwikkelen van een cloudinfrastructuur, het aanbieden van schaalbare oplossingen en het targeten van zakelijke klanten voor AWS-adoptie.

Lees ookBedrijfsstrategie, voorbeelden, casestudy's en tools

Wat zijn 4 strategieën van Ansoff Matrix?

De Ansoff Matrix helpt u uw product uit te breiden groei strategie door gebruik te maken van vier belangrijke strategieën: productontwikkeling (uitbreiden van nieuwe producten voor bestaande markten), marktpenetratie (uitbreiden van bestaande producten voor bestaande markten), diversificatie (uitbreiden door nieuwe producten te creëren voor nieuwe markten) en marktontwikkeling (inzetten op bestaande producten om nieuwe markten).

Wat meet Ansoff Matrix?

De Ansoff Matrix is ​​echt een prioriteringstool voor uw groei strategie, waardoor u kunt begrijpen of het zinvol is om bestaande producten en markten te benutten om het bedrijf te laten groeien of om nieuwe producten en markten te gebruiken om hetzelfde te doen.

Verbonden strategiekaders

ADKAR-model

adkar-model
Het ADKAR-model is een managementtool die is ontworpen om werknemers en bedrijven te helpen bij de overgang door organisatorische veranderingen. Om de kansen van werknemers om verandering te omarmen zo groot mogelijk te maken, is het ADKAR-model in 2003 ontwikkeld door auteur en ingenieur Jeff Hiatt. Het model is bedoeld om mensen door het veranderingsproces te leiden en, belangrijker nog, ervoor te zorgen dat mensen niet na verloop van tijd terugkeren naar de gebruikelijke manier van werken. heeft gehaald.

Ansoff-matrix

ansoff-matrix
U kunt de Ansoff-matrix gebruiken als een strategisch kader om te begrijpen wat: groei strategie is meer geschikt op basis van de marktcontext. Ontwikkeld door wiskundige en bedrijfsdeskundigen manager Igor Ansoff, het gaat ervan uit dat een groei strategie kan worden afgeleid uit de vraag of de markt nieuw of bestaand is, en of de artikel nieuw of bestaand is.

Bedrijfsmodel Canvas

bedrijfsmodel Canvas
Het bedrijfsmodel  canvas is een raamwerk voorgesteld door Alexander Osterwalder en Yves Pigneur in Busines Model Generation, waarmee de Design of bedrijfsmodellen door middel van negen bouwstenen, bestaande uit: sleutelpartners, kernactiviteiten, waarde proposities, klantrelaties, klantsegmenten, kritieke middelen, kanalen, kostenstructuur en inkomsten streams.

Lean startup-canvas

lean-startup-canvas
Het lean opstarten canvas is een bewerking van Ash Maurya van the bedrijfsmodel  canvas door Alexander Osterwalder, die een laag toevoegt die zich richt op problemen, oplossingen, belangrijke statistieken, gebaseerd op oneerlijk voordeel en een unieke waarde voorstel. Begin dus bij het beheersen van het probleem in plaats van de oplossing.

Blitzschaling canvas

blitzscaling-businessmodel-innovation-canvas
De Blitzschaling bedrijfsmodel  canvas is een model gebaseerd op het concept van Blitzscaling, een bijzonder proces van massale groei onder onzekerheid, en dat prioriteit geeft aan snelheid boven efficiëntie en gericht is op marktdominantie om een ​​first-scaler voordeel te creëren in een scenario van onzekerheid.

Blue Ocean-strategie

blauwe-oceaan-strategie
Een blauwe oceaan is een strategie waar de grenzen van bestaande markten opnieuw worden gedefinieerd en nieuwe onbetwiste markten worden gecreëerd. In de kern is er waarde innovatie, waarvoor onbetwiste markten worden gecreëerd, waar concurrentie irrelevant wordt gemaakt. En de kosten-waarde wisselwerking is verbroken. Zo volgen bedrijven een blauwe oceaan strategie bieden veel meer waarde tegen lagere kosten voor de eindklanten.

Kader voor bedrijfsanalyse

bedrijfsanalyse
Bedrijven analyse is een onderzoeksdiscipline die helpt bij het aanjagen van verandering binnen een organisatie door de belangrijkste elementen en processen te identificeren die de waarde. Bedrijf analyse kan ook worden gebruikt bij het identificeren van nieuwe bedrijfsdeskundigen kansen of hoe u kunt profiteren van bestaande bedrijfsdeskundigen kansen om je te laten groeien bedrijfsdeskundigen op de markt.

BCG Matrix

bcg-matrix
In de jaren 1970 bedacht Bruce D. Henderson, oprichter van de Boston Consulting Group, The Product Portfolio (ook bekend als BCG Matrix, of Growth-share Matrix), dat zou kijken naar een succesvolle bedrijfsdeskundigen productportfolio op basis van potentieel groei en marktaandelen. Het verdeelde producten in vier hoofdcategorieën: geld koeien, huisdieren (honden), vraagtekens en sterren.

Evenwichtige scorekaart

balanced scorecard
De balanced scorecard, die voor het eerst werd voorgesteld door boekhoudkundige Robert Kaplan, is een managementsysteem waarmee een organisatie zich kan concentreren op strategische doelen in het groot. De vier perspectieven van de balanced scorecard omvatten financiële, klant-, bedrijfsdeskundigen proces- en organisatievermogen. Van daaruit is het, volgens de balanced scorecard, mogelijk om een ​​holistisch beeld te krijgen van de bedrijfsdeskundigen.

Blue Ocean-strategie 

blauwe-oceaan-strategie
Een blauwe oceaan is een strategie waar de grenzen van bestaande markten opnieuw worden gedefinieerd en nieuwe onbetwiste markten worden gecreëerd. In de kern is er waarde innovatie, waarvoor onbetwiste markten worden gecreëerd, waar concurrentie irrelevant wordt gemaakt. En de kosten-waarde wisselwerking is verbroken. Zo volgen bedrijven een blauwe oceaan strategie bieden veel meer waarde tegen lagere kosten voor de eindklanten.

GAP-analyse

gap-analyse
Een opening analyse helpt een organisatie bij het beoordelen van de afstemming met strategische doelstellingen om te bepalen of de huidige uitvoering in overeenstemming is met de bedrijfsdoelstellingen missie  en op lange termijn visie. Gap-analyses helpen vervolgens om een ​​doelprestatie te bereiken door organisaties te helpen hun middelen beter te gebruiken. Een goede kloof analyse is een krachtig hulpmiddel om de uitvoering te verbeteren.

GE McKinsey-model

ge-mckinsey-matrix
De GE McKinsey-matrix werd in de jaren zeventig ontwikkeld nadat General Electric zijn consultant McKinsey had gevraagd om een ​​model voor portfoliobeheer te ontwikkelen. Deze matrix is ​​een strategie tool die richtlijnen geeft over hoe een bedrijf zijn investeringen moet prioriteren onder zijn business units, wat leidt tot drie mogelijke scenario's: investeren, beschermen, oogsten en desinvesteren.

McKinsey 7-S-model

mkinsey-7-s-model
Het McKinsey 7-S-model werd eind jaren zeventig ontwikkeld door Robert Waterman en Thomas Peters, die consultants waren bij McKinsey & Company. Waterman en Peters creëerden zeven belangrijke interne elementen die een bedrijf informeren over hoe goed gepositioneerd het is om zijn doelen te bereiken, gebaseerd op drie harde elementen en vier zachte elementen.

McKinsey's zeven graden

mckinseys-zeven-graden
McKinsey's zeven vrijheidsgraden voor groei is een strategie hulpmiddel. De tool is ontwikkeld door partners bij McKinsey and Company en helpt bedrijven te begrijpen welke kansen zullen bijdragen aan uitbreiding, en daarom helpt het om prioriteit te geven aan die initiatieven.

McKinsey Horizon-model

mckinsey-horizon-model
Het McKinsey Horizon-model helpt een bedrijf zich te concentreren op: innovatie en groei. Het model is een strategie kader verdeeld in drie brede categorieën, ook wel bekend als horizonten. Daarom wordt het raamwerk soms McKinsey's Three Horizons of Growth genoemd.

Porter's Five Forces

portier-vijf-krachten
Porter's Five Forces is een model dat organisaties helpt een beter begrip te krijgen van hun bedrijfstakken en concurrentie. Voor het eerst gepubliceerd door professor Michael Porter in zijn boek "Competitive Strategy" in de jaren tachtig. De model breekt industrieën en markten af ​​door ze te analyseren aan de hand van vijf krachten.

Algemene strategieën van Porter

concurrentie voordeel
Volgens Michael Porter kan een concurrentievoordeel in een bepaalde bedrijfstak op twee belangrijke manieren worden nagestreefd: lage kosten (kostenleiderschap) of differentiatie. een derde generieke strategie is gericht. Volgens Porter zou het nalaten hiervan terecht te komen in het middenscenario, waar het bedrijf op lange termijn geen concurrentievoordeel zal behouden.

Waardeketenmodel van Porter

porters-waardeketen-model
In zijn boek Competitive Advantage uit 1985 legt Porter uit dat een waardeketen een verzameling processen is die een bedrijf uitvoert om waarde te creëren voor zijn consumenten. Als gevolg hiervan stelt hij dat waardeketenanalyse direct gekoppeld is aan concurrentievoordeel. Porter's Value Chain Model is een strategisch managementtool ontwikkeld door Michael Porter, professor aan de Harvard Business School. De tool analyseert de waardeketen van een bedrijf - gedefinieerd als de combinatie van processen die het bedrijf gebruikt om geld te verdienen.

Porter's diamanten model

porters-diamant-model
Porter's Diamond Model is een ruitvormig raamwerk dat verklaart waarom specifieke industrieën in een land internationaal concurrerend worden en die in andere landen niet. Het model werd voor het eerst gepubliceerd in Michael Porter's boek uit 1990, The Competitive Advantage of Nations. Dit raamwerk kijkt naar het bedrijf strategie, structuur/rivaliteit, factorcondities, vraagcondities, gerelateerde en ondersteunende industrieën.

SWOT-analyse

SWOT-analyse
Een SWOT-analyse is een raamwerk dat wordt gebruikt voor het evalueren van de bedrijfsdeskundigensterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen. Het kan helpen bij het identificeren van de probleemgebieden van uw bedrijfsdeskundigen zodat u uw kansen kunt maximaliseren. Het zal u ook wijzen op de uitdagingen waarmee uw organisatie in de toekomst te maken kan krijgen.

PESTEL-analyse

pestel-analyse

Scenario planning

scenarioplanning
Bedrijven gebruiken scenarioplanning om aannames te doen over toekomstige gebeurtenissen en hoe hun respectieve bedrijfsdeskundigen omgevingen kunnen veranderen als reactie op die toekomstige gebeurtenissen. Daarom identificeert scenarioplanning specifieke onzekerheden – of verschillende realiteiten en hoe deze de toekomst kunnen beïnvloeden bedrijfsdeskundigen activiteiten. Scenarioplanning streeft naar betere strategische besluitvorming door twee valkuilen te vermijden: ondervoorspelling en overvoorspelling.

STEEPLE-analyse

toren-analyse
De STEEPLE-analyse is een variatie op de STEEP-analyse. Waarbij de stappenanalyse sociaal-culturele, technologische, economische, ecologische/ecologische en politieke factoren als basis van de analyse omvat. De STEEPLE-analyse voegt nog twee andere factoren toe, zoals Juridisch en Ethisch.

SWOT-analyse

SWOT-analyse
Een SWOT-analyse is een raamwerk dat wordt gebruikt voor het evalueren van de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van het bedrijf. Het kan helpen bij het identificeren van de probleemgebieden van uw bedrijf, zodat u uw kansen kunt maximaliseren. Het zal u ook wijzen op de uitdagingen waarmee uw organisatie in de toekomst te maken kan krijgen.

Hoofdgidsen:

Over de auteur

Scroll naar boven
FourWeekMBA