De gewogen gemiddelde kapitaalkosten (of WACC) kunnen ook worden gedefinieerd als de kapitaalkosten. WACC is een tarief - na aftrek van het gewicht van het eigen vermogen en de schuld die het bedrijf aanhoudt - dat beoordeelt hoeveel het voor dat bedrijf kost om kapitaal te krijgen in de vorm van eigen vermogen, schuld of beide. Deze maat wordt ook gebruikt in bedrijf taxatie om de waarde van bedrijven op basis van methoden zoals discounted geld stroomt.

gewogen gemiddelde kapitaalkosten
wacc

De volledige WACC-formule is:

Gewogen gemiddelde kapitaalkosten

Zie hieronder hoe schuld beide beïnvloedt balans en inkomen uitspraak:

Kosten van schulden

Aan de andere kant is er een deel van dit belang dat niet kan worden bepaald door de organisatie? balans, maar van andere factoren. Laten we hieronder eens kijken waaruit de rente op de schuld bestaat:

maatregel-kosten-schuld

Hieronder een voorbeeld van hoe u de WACC voor een bedrijf (FCA Group) kunt berekenen:

fiat-kosten van schulden
Scroll naar boven
FourWeekMBA