Kapitalisatiepercentage of CAP-percentage is een kritische ratio die om verschillende redenen in onroerend goed wordt gebruikt, van het meten van de winstgevendheid van een onroerendgoedinvestering tot de vergelijkende analyse van andere onroerende goederen. De basisformule voor het CAP-tarief kan worden berekend door de NOI (netto operating inkomen) voor een onroerend goed gedeeld door de markt van het onroerend goed waarde.

[fourweekmba version=”cap-rate-calculator”]
Scroll naar boven
FourWeekMBA