waarde voorstel

Waardepropositie canvas en ontwerp in een notendop

Een waardepropositie gaat over hoe je waarde creëert voor klanten. Hoewel veel ondernemerstheorieën putten uit de problemen en pijnpunten van klanten, waarde kan ook worden gecreëerd via vraaggeneratie, waarbij het erom gaat mensen zich te laten identificeren met uw merk, waardoor er vraag naar uw producten en diensten ontstaat.

AspectUitleg
ConceptoverzichtHet Value Proposition Canvas is een strategisch hulpmiddel dat door bedrijven en startups wordt gebruikt om hun waardeproposities te ontwerpen, analyseren en verbeteren. Het helpt bedrijven de behoeften en voorkeuren van hun doelgroep te begrijpen en hun producten of diensten effectief op die klantsegmenten af ​​te stemmen. Het Waardepropositie Canvas is een visuele representatie die bestaat uit twee belangrijke componenten: de Klantenprofiel en Waardekaart.
COMPONENTENHet Waardepropositie Canvas bestaat uit twee hoofdcomponenten:
- Klantenprofiel: Dit vertegenwoordigt de linkerkant van het canvas en richt zich op het begrijpen van de klantsegmenten. Het bevat secties voor het beschrijven van de taken van de klant (taken die hij of zij wil uitvoeren), de pijnpunten (uitdagingen en frustraties) en de voordelen (gewenste resultaten en voordelen).
- Waardekaart: Aan de rechterkant van het canvas schetst de Waardekaart de overeenkomstige aspecten van de waardepropositie van het bedrijf. Het bevat secties voor het definiëren van de aangeboden producten en diensten (producten en diensten), hoe ze de pijn van klanten verlichten (pijnstillers) en de voordelen of winsten die ze bieden (winstmakers).
ToepassingenHet Value Proposition Canvas heeft verschillende toepassingen in bedrijfsstrategie en -ontwikkeling:
- Productontwikkeling: Het helpt bij het afstemmen van productkenmerken en voordelen op de behoeften en voorkeuren van de klant.
- Marktsegmentatie: Het helpt bij het identificeren en targeten van specifieke klantsegmenten met op maat gemaakte waardeproposities.
- Marketing en berichten: Het canvas helpt bij het opstellen van effectieve marketingboodschappen en communicatiestrategieën.
- Innovatie: Het moedigt innovatief denken aan door manieren te onderzoeken om de pijn van klanten te verlichten en winst te creëren.
- Klantgerichte aanpak: Het canvas bevordert een klantgerichte benadering van de bedrijfsstrategie door prioriteit te geven aan de behoeften en waarde van de klant.
VoordelenHet gebruik van het Waardepropositie Canvas biedt verschillende voordelen:
- Klant begrip: Het biedt een gestructureerd raamwerk voor het verkrijgen van diepgaande inzichten in de behoeften en motivaties van klanten.
- Uitlijning: Het zorgt voor afstemming tussen wat het bedrijf biedt en wat klanten het meest waarderen.
- Differentiatie: Het helpt bedrijven zich te onderscheiden van concurrenten door hun waardeproposities op maat te maken.
- Efficiënte toewijzing van middelen: Bedrijven kunnen middelen efficiënter toewijzen door zich te concentreren op gebieden die de meeste waarde voor klanten creëren.
- Innovatie en iteratie: Het canvas moedigt voortdurende innovatie en iteratie aan om de waardepropositie voortdurend te verbeteren.
ProcesHet ontwikkelen van een waardepropositie met behulp van het canvas omvat doorgaans de volgende stappen:
- Klantenprofiel: begin met het identificeren van het klantensegment dat u wilt targeten en maak een gedetailleerd profiel door hun banen, pijnpunten en voordelen op te sommen.
- Waardekaart: Bedenk vervolgens hoe uw product of dienst de taken van de klant kan vervullen, pijnstillers kan bieden en winst kan opleveren.
- Uitlijning: Zorg voor afstemming tussen het klantprofiel en de waardekaart om een ​​overtuigende waardepropositie te creëren.
- Testen en verfijnen: Test de waardepropositie met klanten en verzamel feedback voor verfijning. Herhaal het proces indien nodig.
UitdagingenUitdagingen bij het gebruik van het Value Proposition Canvas zijn onder meer de behoefte aan nauwkeurig klantonderzoek, mogelijke vooroordelen in aannames en de vereiste van cross-functionele samenwerking binnen de organisatie. Bovendien kan het vertalen van klantinzichten in bruikbare waardeproposities complex zijn.

Waardepropositie in het bedrijfsleven doorbreken

Een waardepropositie kan worden gedefinieerd als de belofte van te leveren waarde en een overtuiging van de klant dat waarde zal worden ervaren.

Het creëren van een waardepropositie is een onderdeel vanBedrijfsstrategie. Kaplan en Norton zeggen: “Strategie is gebaseerd op een gedifferentieerde klantwaardepropositie. Het tevreden stellen van klanten is de bron van duurzame waardecreatie.”

Als Ash Maurya wijst erop, bedrijfsmodel  beschrijft drie dingen: 

 • Waardecreatie.
 • Waarde levering.
 • En waardevaststelling.

En ze hebben allemaal te maken met klanten.

Een ondernemer wordt trouwens een business designer:

zakelijk ontwerp
Een business designer is een persoon die organisaties helpt bij het vinden en testen van een bedrijfsmodel dat kan worden getest en herhaald, zodat de organisatie op de lange termijn waarde kan vastleggen. Bedrijfsontwerp is de discipline, set tools en processen die ondernemers helpen prototypen te maken bedrijfsmodellen en test ze op de markt.

Een van de meest gebruikte, maar meest verwarrende concepten in de zakenwereld is 'waardepropositie'.

Velen geloven dat ze weten waar ze het over hebben, maar je zult verrast zijn te ontdekken dat wat zij waardepropositie noemen ofwel een waardepropositieverklaring is of een verdraaide versie van wat het is.

Het probleem met dit soort vervorming is meervoudig:

 • Gebrek aan afstemmingen.
 • Gebrek aan duidelijkheid.
 • Onvermogen om een ​​goede waardepropositie te ontwerpen.

Om een ​​goed begrip te krijgen van hoe waardeproposities werken, zullen we kijken naar de heersende theorieën over waarden die beschikbaar zijn voor ondernemers.

Inhoudsopgave

Theorie over banen die nog gedaan moeten worden van waarde

klussen die nog gedaan moeten worden
Het Jobs-to-be-done (JTBD) raamwerk definieert, categoriseert, registreert en organiseert de behoeften van de consument. Het kader voor jobs-to-be-done is gebaseerd op de veronderstelling dat consumenten producten en diensten kopen om jobs te klaren. Hoewel producten de neiging hebben om te komen en gaan, duurt de behoefte van de consument om werk gedaan te krijgen voor onbepaalde tijd. Deze theorie werd gepopulariseerd door Tony Ulwick, die ook zijn boek Jobs To Be Done: Theory to Practice uiteenzette.

Theodore Levitt zei: "mensen willen geen boor van een kwart inch, ze willen een gat van een kwart inch."

Daarom richt deze theorie zich op de taken die de potentiële klant nog moet doen. Een analyse van nog te verrichten taken maakt het mogelijk om de focus te verleggen naar:

 • De "klus" die de klant probeert te klaren. Dit is de eenheid van de analyse.
 • Groepen mensen die een klus proberen te klaren, definiëren de markt, in plaats van zich te concentreren op een product of kenmerken van een product.
 • Klanten worden taakuitvoerders.
 • Dit houdt in dat u de demografische gegevens en psychografische gegevens van klanten kunt groeperen op basis van de moeilijkheden die ze ervaren om de klus te klaren.

Een baan is gedefinieerd als:

Een 'klus' is geen beschrijving van wat de klant doet, de oplossing die ze gebruiken of de stappen die ze nemen om een ​​klus te klaren. In plaats daarvan belichaamt de 'job'-verklaring wat de klant uiteindelijk probeert te bereiken.

jobs-to-be-d-canvas

bronbanen-to-be-done.com

Volgens de jobs-to-be-done-theorie, die ook de waardepropositie canvas, die banen kunnen worden samengevat als:

 • Functionele banen.
 • Sociale banen.
 • Emotionele banen.
 • Ondersteunende banen.

Maar is deze theorie alles wat is als het gaat om waardepropositie? Dit is natuurlijk een beschikbaar model.

Waardevoorstel: vertel me waarom ik bij jou zou moeten kopen

Kotler definieert in zijn boek "Kotler on Marketing" een waardevoorstel als antwoord op een belangrijke vraag voor uw potentiële klant: "waarom zou ik bij u kopen?"

Volgens Kotler is een waardepropositie van cruciaal belang omdat het helpt bij het definiëren van de context waarin het product moet worden gepositioneerd.

Meer bepaald moet de ontwikkeling van de waardepropositie vier stappen doorlopen:

 • Band positionering.
 • Specifieke positionering.
 • Waarde positionering.
 • Totale waarde positionering.

In het merk positioneringMichael Porter adviseerde bijvoorbeeld dat een bedrijf zich moet richten op het behalen van een voordeel, hetzij als productdifferentiator, als goedkope leider of als niche.

concurrentie voordeel
Volgens Michael Porter kan een concurrentievoordeel in een bepaalde bedrijfstak op twee belangrijke manieren worden nagestreefd: lage kosten (kostenleiderschap) of differentiatie. een derde generieke strategie is gericht. Volgens Porter zou het nalaten hiervan terecht te komen in het middenscenario, waar het bedrijf op lange termijn geen concurrentievoordeel zal behouden.

Andere frameworks, zoals het three-way framework van Treacy en Wiersema, stelden de waardedisciplines voor, of worden de productleider, de operationele leider of het bereiken van customer intimacy.

In al die gevallen is focus het sleutelwoord.

En voor de zekerheid, het is niet zo dat competitief zijn in al die aspecten niet mogelijk is.

Om dat te laten gebeuren, heb je zo'n budget nodig dat een paar organisaties het zouden halen.

Het specifieke positionering gaat in veel gevallen over het kiezen van één groot voordeel dat zich uitstrekt over mogelijkheden zoals de beste kwaliteit, de beste prestaties, de goedkoopste, gemakkelijkst te gebruiken en meer.

Meer precies, volgens Kotler, zou de specifieke positionering kunnen zijn:

 • Attribuut positionering.
 • Voordeel positionering.
 • Gebruik/toepassingspositionering.
 • Positionering van de gebruiker.
 • Computer positionering.
 • Categorie positionering.
 • Kwaliteit/prijspositionering.

Bij het kiezen van een waardevoorstel stelt Kotler dat kopers denken in termen van "waar voor hun geld: of wat ze krijgen voor wat ze betalen."

Dit houdt in:

 • Meer voor meer.
 • Meer voor hetzelfde.
 • Hetzelfde voor minder.
 • Minder voor veel minder.
 • Meer voor minder.
Als we deze definitie van waardepropositie volgen, wordt het gemakkelijker om te begrijpen hoe we waarde kunnen leveren aan onze klanten.

Het begint allemaal met een winstgevend en schaalbaar bedrijfsmodel

Een waardepropositieontwerp is cruciaal voor het succes van een bedrijf.

Toch is het belangrijk om het in te voegen, maar om het te laten werken, moet je het invoegen in de context van een schaalbare en winstgevende bedrijfsmodel .

business model
A bedrijfsmodel is een raamwerk voor het vinden van een systematische manier om langetermijnwaarde voor een organisatie te ontsluiten, terwijl het waarde levert aan klanten en waarde creëert door middel van strategieën voor het genereren van inkomsten. EEN bedrijfsmodel is een holistisch raamwerk om uw zakelijke aannames in de markt te begrijpen, ontwerpen en testen.

Als je eenmaal begrijpt wat een bedrijfsmodel is dat je kunt beginnen met het ontwerpen ervan.

Er zijn verschillende methoden om het te doen, ik raad je aan te beginnen met de Bedrijfsmodel Canvas voor ondernemingen; de Lean startup-canvas voor startups, de Blitzschaling canvas voor scale-ups; de FourWeekMBA VBDF-framework voor techbedrijven, en de VBDE-framework voor Blockchain-bedrijfsmodellen.

Het waardepropositie canvas

Het waardepropositie canvas is een van de meest gebruikte tools om een ​​waarde te ontwerpen en op te stellen die klanten uit uw product of dienst kunnen halen.
 
Het canvas met waardepropositie maakt gebruik van de waardetheorie die nog moet worden gedaan.
 

Als je eenmaal door die bronnen heen bent, ben je klaar om in het canvas met waardeproposities te duiken.

In feite is het canvas met waardeproposities als een plug-in voor de bedrijfsmodel canvas.

In feite richt het waardepropositiecanvas zich op twee segmenten van de bedrijfsmodel canvas: “waardeproposities” en “klantsegmenten”.

Wat is een waardepropositie?

De waardepropositie gaat over hoe je waarde creëert voor klanten.

In het kort beschrijft het de voordelen die klanten van uw producten en service kunnen verwachten, en hoe het hen kan helpen pijnpunten op te lossen en winst op korte en lange termijn te genereren.

Wat is een waarde in het waardepropositiecanvas?

bedrijfsmodel Canvas
Het bedrijfsmodel canvas is een raamwerk voorgesteld door Alexander Osterwalder en Yves Pigneur in Busines Model Generation, waardoor het ontwerp van bedrijfsmodellen door negen bouwstenen, bestaande uit: belangrijke partners, kernactiviteiten, waardeproposities, klantrelaties, klantsegmenten, kritieke middelen, kanalen, kostenstructuur en inkomstenstromen.

algemene-bedrijfsmodellen

De waardepropositie gaat echt over het begrijpen van de problemen en behoeften van uw klant.

Kortom, dit is de belangrijkste reden die jou uniek maakt ten opzichte van anderen.

U heeft geen duizend woorden nodig om uw waardepropositie te communiceren. Je hebt een regel nodig:

duckduckgo-waarde-propositie

In deze blog analyseerden we verschillende aspecten van de DuckDuckGo-bedrijfsmodel en hoe DuckDuckGo daagde Google uit met een overtuigende waardepropositie “de zoekmachine die u niet volgt."

duckduckgo-bedrijfsmodel
DuckDuckGo verdient op twee eenvoudige manieren geld: adverteren en Affiliate Marketing. Advertenties worden weergegeven op basis van de trefwoorden die in het zoekvak zijn getypt. Affiliate-inkomsten zijn afkomstig van Amazon- en eBay-partnerprogramma's. Wanneer gebruikers kopen nadat ze op die sites zijn gekomen via DuckDuckGo, ontvangt het bedrijf een kleine commissie.

In feite is vandaag een van de meest kritische drijfveren voor de groei van DuckDuckGo zijn privacy.

Waar Google heeft zijn bedrijfsmodel gebouwd op de gegevens van zijn gebruikers gooit DuckDuckGo die gegevens weg om de zoekervaring zo privé mogelijk te maken.

Dus met een enkele regel communiceert DuckDuckGo wat het uniek maakt in vergelijking met andere zoekmachines, welk probleem het kan oplossen (privacy) en wat voor voordelen een gebruiker heeft (vermijd tracking van Google).

Zoals aangegeven op strategyzer.uservoice.com er zijn verschillende elementen van het product of de dienst die helpen bij het opstellen van een overtuigende waardepropositie:

 • Nieuwheid.
 • Prestatie.
 • Maatwerk.
 • "De klus klaren."
 • Design.
 • Merk/status.
 • Prijs.
 • Kostenbesparing.
 • Risico beperking.
 • Toegankelijkheid.
 • Gemak / bruikbaarheid.

Die elementen zijn cruciaal voor het samenstellen van een waardepropositie die uit twee hoofdaspecten bestaat: een klantprofiel en een waardekaart.

Het klantprofiel

Een klantprofiel moet begrepen worden in de functie van de markt waarin de klant bediend wordt.

Met andere woorden, het heeft geen zin om grootse plannen of veronderstellingen te maken over uw klanten.

Die moeten worden getest en gevalideerd door naar drie aspecten te kijken.

Begrijp wat belangrijk is en wat onbelangrijk is aan banen bij klanten

Inzicht in klanttaken kan de reeks taken omvatten die uw klanten proberen uit te voeren, welke problemen ze tegenkomen en welke behoeften ze proberen te bevredigen.

Het doel is om prioriteiten te stellen en te vinden wat belangrijk is en wat niet.

Er zijn verschillende soorten banen om rekening mee te houden, zoals uitgelegd door: strategyzer.uservoice.com:

 • Functionele banen.
 • Sociale banen.
 • Emotionele banen.
 • Ondersteunende banen.

Begrijp wat extreem en wat gematigd is aan klantenpijn

Een van de meest waardevolle aspecten van een product of dienst is het vermogen om klanten te ontlasten van een pijnpunt, een probleem dat ze hebben of het obstakel dat hen ervan weerhoudt om de klus te klaren.

Dit proces gaat dus echt over het begrijpen van de frustraties, problemen en pijnpunten van klanten.

Het belangrijkste doel is om de intensiteit van die problemen te begrijpen als een soort thermometer die je vertelt welke problemen extreem zijn en welke matig.

Begrijp wat essentieel is en wat leuk is om te hebben door klantenwinst te genereren

Die omvatten de voordelen die klanten nodig hebben, verwachten en verlangen binnen het product of de dienst om ze terug te laten komen.

Er is ook een ander cruciaal aspect dat te maken heeft met onverwachte winsten die een krachtige hefboom kunnen zijn om haak uw klanten.

Hooking gaat niet over het maken van trucs waardoor ze blijven plakken. Maar zoveel waarde creëren dat ze keer op keer terug willen naar jouw product en dienst.

Als de klant eenmaal is geprofileerd, is het essentieel om een ​​waardekaart te maken.

De waardekaart

Eenmaal het klantprofiel begrepen, is de waardekaart het hulpmiddel om de lege plekken in te vullen en het klantprofiel weerspiegeld te laten worden in het product of de dienst.

Kortom, met de waardekaart kunt u duidelijk en gestructureerd zijn over welke specifieke stappen u moet nemen om uw klanten tevreden te stellen, pijn te voorkomen en welke specifieke functies u kunnen helpen.

Je wilt je dus richten op drie aspecten:

 • Producten en diensten.
 • Pijnstillers.
 • Win makers.

Klantwinst versus klantpijn

Wat zijn klantwinsten en klantpijnen?

Klantwinsten zijn resultaten of maatstaven voor succes die een klant tijd, moeite of geld besparen en hem gelukkig maken.

Klantpijnen daarentegen zijn obstakels, angsten of frustraties die een obstakel vormen voor het bereiken van het ideale resultaat.

In het algemeen kunnen voordelen en pijnen van klanten functioneel, sociaal of emotioneel van aard zijn.

Inzicht in klantvoordelen

Winst voor de klant klussen die nog gedaan moeten worden en bij uitbreiding, het leven van klanten gemakkelijker. Ze hebben verschillende prioriteitsniveaus:

 • verwachte winst – de voordelen die een klant van een oplossing verwacht, zelfs als die oplossing zonder deze zou kunnen functioneren.
 • Onverwachte winst – de functies die de verwachtingen overtreffen.
 • Gewenste winst – die een klant graag zou willen hebben, maar niet verwacht van een oplossing.
 • Vereiste winst – de kenmerken die essentieel zijn voor de functie van een oplossing.

De pijn van de klant begrijpen

Klantpijnen irriteren, frustreren of storen de klant en kunnen de vorm aannemen van ongewenste of ongewenste kosten, risico's of emoties.

Pijn bij de klant ontstaat meestal om de volgende redenen:

 • Een gebrek aan productiviteit – veel klanten wensen een meer gestroomlijnde ervaring of willen overtolligheden en inefficiënties verwijderen. Een ingewikkeld afrekenproces is een veelvoorkomende oorzaak van deze klantpijn.
 • Een gebrek aan steun – dit zijn pijnen die verband houden met een slechte of niet-bestaande klantenservice of een gebrek aan informatie.
 • Financiële beperkingen - zoals dure abonnementskosten, een gebrek aan prijstransparantie, extra kassakosten en producten die vaak moeten worden vervangen, ondanks dat ze worden gepromoot om lang mee te gaan.
 • Suboptimale processen – bedrijven met suboptimale processen veroorzaken op verschillende manieren pijn voor hun klanten. Een klantenserviceteam dat alleen tijdens kantooruren beschikbaar is, is een voorbeeld. 

De relatie tussen winst en pijn

In combinatie met de jobs-to-be-done (JTBD) van een klant, maken de pijn en winst van de klant deel uit van een klantprofiel en waardepropositie.

Bij het opstellen van deze profielen is het echter belangrijk erop te wijzen dat winst niet het tegenovergestelde is van pijn. 

Overweeg een restaurantdiner wiens taak het is om gewoon de lunch te betalen.

Als de creditcard van het restaurant om welke reden dan ook wordt geweigerd, is dat duidelijk een pijnpunt voor de klant.

Maar als de creditcard wordt geaccepteerd en de betaling wordt goedgekeurd, is dit geen winst omdat de uitkomst onder de normale verwachtingen van het diner valt.

Overweeg deze tips om verder te gaan dan het idee dat pijn en winst tegengesteld zijn:

 1. Definieer wat verwachtingen zijn, aangezien verwachtingen die niet worden ingelost, leiden tot duidelijke pijn bij de klant.
 2. Zoek altijd naar continuüm waarop pijn en winst naast elkaar kunnen bestaan. Een klant die binnen 2 minuten een koffie van een barista krijgt, kan als winst worden beschouwd, terwijl 5 minuten als normaal wordt beschouwd en 10 minuten pijn veroorzaakt vanwege tijdverlies.
 3. Definieer vervolgens de grenzen van die continuüms.

In het kort: 

 • Klantwinsten zijn resultaten of maatstaven voor succes die een klant tijd, moeite of geld besparen en hem gelukkig maken. Klantpijnen zijn obstakels, angsten of frustraties die een belemmering vormen voor het realiseren van winst.
 • Klantwinsten kunnen worden gecategoriseerd als onverwacht, verwacht, vereist en gewenst. Pijn bij de klant ontstaat meestal door een gebrek aan productiviteit of ondersteuning, financiële beperkingen en suboptimale processen.
 • Merk op dat klantwinsten niet het tegenovergestelde zijn van klantpijnen. In feite is het tegenovergestelde van klantpijn de normale verwachting van de klant voor een specifieke taak die nog moet worden uitgevoerd.

Het draait allemaal om product-markt fit!

product-markt-fit
Marc Andreessen definieerde Product/market fit als "in een goede markt zijn met een product dat die markt kan bevredigen." Volgens Andreessen is dat het moment waarop een product of dienst zijn plaats in de markt krijgt, waardoor het bedrijf dat dat product of die dienst aanbiedt, tractie krijgt.

Het doel van het Value Proposition Canvas is het ontwerpen van de waardepropositie waarmee je de zogenaamde product-market fit kunt bereiken. 

Heb je het al bereikt? Zo niet, dan is het tijd om uw waardepropositie te ontwerpen met het waardepropositiecanvas.

Alternatieven voor het waardepropositiecanvas

Het is belangrijk om niet te verzanden in het specifieke framework dat u wilt gebruiken.

Er zijn inderdaad veel andere kaders die kunnen worden gebruikt om een ​​waardepropositie in kaart te brengen en te ontwerpen.

Een voorbeeld is misschien om te beginnen met het vertegenwoordigen van de klantwaardeketen (of de reeks stappen die klanten nemen bij het omgaan met ons product en onze service).

klantwaardeketen
In het boek Unlocking The Customer Value Chain legt professor Thales Teixeira het uit als een raamwerk van alle stappen of activiteiten die klanten moeten doorlopen om producten en diensten te verwerven. De klantwaardeketen helpt vervolgens om de reis van onze klanten vanuit hun perspectief in kaart te brengen.

Breng van daaruit in kaart hoe elke productverbetering de klantervaring zal beïnvloeden. 

impact in kaart brengen
Impact mapping is een productontwikkelingstechniek die is gebaseerd op gebruikersontwerp, mindmapping en resultaatgerichte planning. Impact mapping is een agile techniek die bedoeld is om teams te helpen individuele productfuncties te verbinden die van invloed kunnen zijn op het gebruikersgedrag, terwijl ze verbinding maken met de belangrijkste, leidende statistieken voor het bedrijf.

En je kunt zelfs zo ver gaan als proberen je in te leven in de potentiële klant.

empathie-mapping
Empathy mapping is een visuele weergave van kennis met betrekking tot gebruikersgedrag en -attitudes. Er kan een empathiekaart worden gemaakt door de reikwijdte en het doel te definiëren om gebruikersinzichten te verkrijgen en voor elke actie een notitie toe te voegen en de bevindingen samen te vatten. Breid het plan uit en pas het aan.

Als de waardepropositie eenmaal in kaart is gebracht of is ontworpen, kun je er maar zo ver mee komen.

In feite is het een prima startpunt om in te spelen op bestaande behoeften, maar dan moet je een plan hebben voor 'het genereren van vraag'.

Meer dan waarde: het genereren van vraag en waarom het ertoe doet

De gangbare en meest geaccepteerde theorieën over waarde voor ondernemers komen voort uit de veronderstelling dat waarde bestaat. Dat kan in veel gevallen niet per se een nieuwe worden gegenereerd.

Dat is echter niet het geval.

Uiterst succesvolle bedrijven zijn in staat om een merk dat resoneert in de hoofden van mensen, zodat zelfs een handelsartikel zal worden gezien als een status-quo, een hulpmiddel om zich speciaal te voelen of om identiteit te communiceren.

Een voorbeeld hiervan is Nike en zijn vermogen om "innovatie" te gebruiken als een manier om vraaggeneratie in zijn schoenen te brengen, die anders weloverwogen handelswaar zouden kunnen zijn:

nike-vision-statement-missie-statement
De visie van Nike is: "Inspiratie en innovatie brengen aan elke atleet ter wereld." Hoewel het zijn missie is om "al het mogelijke te doen om het menselijk potentieel uit te breiden. Dat doen we door baanbrekende sportinnovaties te creëren, door onze producten duurzamer te maken, door een creatief en divers wereldwijd team op te bouwen en door een positieve impact te maken in de gemeenschappen waar we wonen en werken.”

Je zou het misschien willen noemen marketing, of branding.

Maar in werkelijkheid gaat dit over perceptie, identiteit en hoe u uw mensen wilt, degenen die zich identificeren met uw merk, om over zichzelf te voelen.

Kortom, wat maakt u van uw merk gaat niet over jou, maar over hoe de mensen die jouw merk kopen, zich met jou willen voelen, denken en identificeren.

Dit heet vraaggeneratie, en het ligt aan de basis van een sterk merk, dus een bedrijf met een sterk merk bedrijfsmodel , waarbij de waardepropositie niet is afgeleid van bestaande pijnen die potentiële klanten zouden kunnen ervaren.

Het is eerder door het merk gecreëerd en maakt gebruik van psychologische aanwijzingen die ervoor zorgen dat het gewenste publiek zich ontroerd en geïnspireerd voelt.

Het genereren van vraag is geen goedkope onderneming.

Integendeel, het vinden en verspreiden van de boodschap die het merk versterkt, vereist veel experimenteren.

En als je eenmaal op dat bericht stuit, kan het zorgen dat het goed wordt verspreid, echt geld kosten.

In 2018 heeft Nike bijvoorbeeld $ 3.5 miljard uitgegeven aan alleen al het genereren van vraag:

nike-uitgaven

As Steve Jobs zei het in een toespraak uit 1997:

Naar mij marketinggaat over waarden, dit is een zeer gecompliceerde wereld, het is een zeer lawaaierige wereld en we krijgen geen kans om mensen veel over ons te laten onthouden, geen enkel bedrijf en dus moeten we heel duidelijk zijn over wat we willen dat ze doen over ons weten.
En verwijzend naar Nike, legde Steve Jobs uit:
Nike verkoopt een product dat ze schoenen verkopen en toch, als je aan Nike denkt, voel je je iets anders dan een schoenenbedrijf en hun advertenties, zoals je weet, ze praten nooit over het product dat ze je nooit vertellen over hun bodem en waarom ze zijn beter dan Reebok dus wat Nike doet in hun reclame, ze eren geweldige atleten en ze eren geweldige atletiek dat is wie ze zijn dat is wat ze
gaan over.
 
Steve Jobs, bij Apple, heeft dit concept uitgebreid toegepast door geavanceerde consumententechnologie te combineren met een prachtig design (Steve Jobs zou ook geobsedeerd zijn door het uiterlijk van Apple's apparaten alsof esthetiek alleen maar moest worden bereikt). 
 
Dit leidt ons naar een marketing strategie die niet alleen kijkt naar bestaande wensen of bestaande categorieën van een markt.
 
In plaats daarvan creëert het die verlangens en geeft het een naam aan deze categorie. Een Apple-computer is geen pc en een telefoon van Apple is geen smartphone.
 
Dit lijkt misschien een subtiel verschil, maar het is wat een concurrentievoordeel op lange termijn creëert, omdat het differentiatie mogelijk maakt.  
marketingstrategie
A marketing strategie is het “wat” en “hoe” om een ​​duurzame waardeketen op te bouwen, ingekaderd voor een doelgroep. Een krachtige marketing strategie moet in staat zijn verlangen te produceren, de onderliggende waardepropositie te versterken en een merk op te bouwen dat uniek aanvoelt in de geest van zijn klanten.

Terwijl voor grote bedrijven vraaggeneratie gemakkelijk kan worden gekocht.

Voor startups is het ingewikkelder, omdat ze dat met weinig middelen moeten doen. Het grootste deel van het budget besteden aan vraaggeneratie is op korte termijn namelijk te riskant.

Toch is het creëren van vraag naar uw product het belangrijkste op lange termijn strategie omdat het het verschil zal maken tussen de verkoop van een basisproduct zonder marges in plaats van een duurder geprijsd product (waardoor het bedrijf voldoende middelen heeft om zijn R&D te blijven financieren, marketingen operaties). 

Het genereren van vraag kan echter goedkoop zijn als het correct wordt gedaan.

Terwijl het voor grote bedrijven zoals Nike logisch is om al dit geld uit te geven aan het genereren van vraag. 

Voor opkomende bedrijven en startups kan vraaggeneratie gratis worden gedaan. Vraaggeneratie kan goedkoop worden gedaan als u denkt: 

  • onconventioneel, dingen doen die voor lineaire denkers geen zin hebben.  
  • schuin, het promoot je bedrijf/product niet direct, maar de connectie daar is subtieler. Maar wanneer het wordt geactiveerd, wordt het zelfs krachtiger dan een lineaire promotie.  
  • op anderen gericht, het gaat niet om jou, je bedrijf of je product. Een succesvolle vraaggeneratiecampagne zonder kosten gaat over anderen. Het gaat erom dat ze zich speciaal, uniek en onderdeel van iets voelen. 

Startups kunnen vraag genereren wanneer ze onconventionele marketing tactieken (lateraal versus lineair denken), schuin (indirecte versus directe promotie), en erop gericht om andere mensen een goed gevoel over zichzelf te geven (de iPhone zou nooit tegen die premium prijs zijn geschaald als het maar een smartphone was).

Kortom, als startup is het van cruciaal belang om een ​​waardepropositie te ontwikkelen die aansluit bij de pijnen en emoties van klanten.
 
Maar als voordeel op de lange termijn is het van cruciaal belang om uw eigen categorie te definiëren en de vraag op te bouwen door te differentiëren wat uw merk is en doet voor uw klanten.
 
En onthoud: het gaat niet om jou als merk, het gaat allemaal om hen als klanten. Hoe kun je hen helpen een betere representatie van zichzelf te krijgen? 
 
Casestudy over de waardepropositie van Apple 
appel-waarde-propositie
Apple is een technologiegigant en omvat als zodanig een reeks waardevoorstellen die het merk van Apple herkenbaar maken bij consumenten. De drie fundamentele waardeproposities van Apple's merk zijn gebaseerd op het motto 'Think Different'; betrouwbare technische apparaten voor massamarkten; en in 2019 begon Apple ook steeds meer de nadruk te leggen op privacy om zich te onderscheiden van andere technologiegiganten.

Apple is een kampioen in het genereren van vraag. Ja, het bedrijf is een techgigant die miljarden dollars aan R&D besteedt.

Volgens LinkedIn heeft het bedrijf sinds november 2019 meer dan zesendertigduizend ingenieurs en bijna dertigduizend IT-mensen in dienst. En in 2019 besteedde het meer dan $ 16 miljard aan R&D.

Tegelijkertijd besteedde het bedrijf meer dan achttien miljard aan verkoop- en administratieve kosten, voornamelijk als gevolg van hogere uitgaven aan marketing en reclame- en infrastructuurgerelateerde kosten (FourWeekMBA Analyse uit de financiële overzichten van Apple).

Apple richtte zich altijd op het creëren van iconische advertentiecampagnes om zijn merkwaarden te versterken.

Casestudy van de waardepropositie van Amazon

Amazon waardepropositie
Een bedrijf als Amazon heeft meerdere waardeproposities, aangezien het meerdere doelklanten in verschillende markten bedient. Met zijn missie "om het meest klantgerichte bedrijf van de aarde te zijn, waar klanten alles kunnen vinden en ontdekken wat ze online willen kopen en ernaar streeft om zijn klanten de laagst mogelijke prijzen te bieden", variëren de waardeproposities van Amazon van "Gemakkelijk onderweg te lezen ' voor een apparaat als Kindle, om 'beter te verkopen, meer te verkopen' aan zijn marktplaats.

Terwijl Jeff Bezos keer op keer heeft benadrukt dat het bij Amazon draait om klantenobsessie.

Laat je daar niet door misleiden. Hoewel Amazon gebruik maakt van operationele efficiëntie, snelheid en gemak, is het merk van het bedrijf net zo belangrijk om ervoor te zorgen dat mensen het voldoende vertrouwen om dat te verkiezen boven de plaatselijke winkel in de buurt.

Dit klinkt misschien triviaal, maar Amazon is een wereldwijde speler die steeds meer gelokaliseerde biedt distributie. Dit vraagt ​​om een ​​oersterk merk!

Waarde- en merkopbouwactiviteiten

Merkopbouw is de reeks activiteiten die bedrijven helpen een identiteit op te bouwen die door hun publiek kan worden herkend. Het werkt dus als een identificatiemechanisme door middel van kernwaarden die vertrouwen uitstralen en die helpen bij het opbouwen van langetermijnrelaties tussen het merk en zijn belangrijkste belanghebbenden.

Communicatie-Market Fit: afstemming tussen de aangeboden waarde en het verhaal ervan

bedrijfsverhalen vertellen
Business storytelling is een cruciaal onderdeel van het ontwikkelen van een bedrijfsmodel. Inderdaad, de manier waarop u het verhaal van uw organisatie vormgeeft, zal op de lange termijn van invloed zijn op het merk. Uw merkverhaal is namelijk gekoppeld aan uw merkidentiteit en het stelt mensen in staat zich te identificeren met een bedrijf.

Er is een deel van de waarde die wordt gecreëerd, bijna magisch door de manier waarop u uw product communiceert te veranderen.

Dat onderdeel vereist geen technische aanpassingen, functies of engineering. 

Het vereist gewoon een beter begrip van de wensen van de klant.

Het ingebouwde verhaal voor uw product kan zijn perceptie vormen, en daarmee maakt het het product van de ene op de andere dag waardevoller.

Als Apple bijvoorbeeld zijn producten communiceert, lijkt het erop dat het dat doet door de technologie achter die producten duidelijk uit te leggen.

Maar in werkelijkheid wekt Apple verlangen op door zijn technische superioriteit uit te leggen.

Daarom kunnen degenen die Apple kopen het (voor zichzelf en anderen) niet alleen rechtvaardigen met de esthetische aantrekkingskracht, maar ook met technische superioriteit.  

hoeveel winst maakt appel per iphone
Het kost Apple $ 570 om een ​​iPhone 13 Pro te maken, en het bedrijf verkoopt het tegen een basisprijs van $ 999 tot $ 1499.

Waarde- en bedrijfsmodelinnovatie

business-model-innovatie
Innovatie van bedrijfsmodellen gaat over het vergroten van het succes van een organisatie met bestaande producten en technologieën door een overtuigende waardepropositie te ontwikkelen die een nieuwe bedrijfsmodel klanten opschalen en een blijvend concurrentievoordeel creëren. En het begint allemaal met het beheersen van de belangrijkste klanten.

De herdefiniëring van waarde, van het ene tijdperk naar het andere, vormt de kern van bedrijfsmodelinnovatie.

De vernieuwers zijn inderdaad degenen die het perspectief veranderen en de definitie van waarde hervormen door geaccepteerde en dominante veronderstellingen ter discussie te stellen. 

De innovator zal daarom een ​​nieuwe definitie van waarde opbouwen, door te testen wat klanten echt willen in dat tijdsbestek.

Dit sluit aan op het volgende punt. 

De afweging tussen kosten en waarde doorbreken

blauwe-oceaan-strategie
Een blauwe oceaan is een strategie waar de grenzen van bestaande markten opnieuw worden gedefinieerd en nieuwe onbetwiste markten worden gecreëerd. In de kern is er waarde-innovatie, waarvoor onbetwiste markten worden gecreëerd, waar concurrentie irrelevant wordt gemaakt. En de afweging tussen kosten en waarde is verbroken. Zo volgen bedrijven een blauwe oceaan strategie bieden veel meer waarde tegen lagere kosten voor de eindklanten.

Naarmate technische innovatie voor iedereen beschikbaar komt, tegen een goedkope prijs, herdefinieert wat de regels in sommige gevallen opnieuw definieert, is een mix van de verhoogde waarde van een product dat aan meer mensen wordt geleverd voor minder geld. 

Dit soort innovatie staat in theorie bekend als de Blue Ocean-strategie.

In werkelijkheid is dit een rommelig proces voor bedrijven die in de echte wereld waarde proberen te herdefiniëren.

Naarmate de technologie volwassener wordt, wordt een product dat alleen tegen substantiële kosten beschikbaar was, klaar voor massamarkten. 

Die paar spelers die deze markten kunnen ontsluiten, krijgen een paar jaar concurrentievoordeel.  

Win-win-win waardegedreven aanpak

Je neemt een industrie, een nisOf een micronis en u maakt het waardevoller door uw bedrijf door een waardevoorstel te maken dat de belangen van verschillende belanghebbenden op één lijn brengt.

Zo kan een veelzijdige waardepropositie, gecentreerd rond een product en dienst, verschillende belangen op één lijn brengen en miljoenen, zo niet miljarden industrieën creëren.

google-bedrijfsmodel
Google is een platform en een tech-mediabedrijf met een op aandacht gebaseerd bedrijfsmodel. Vanaf 2021 genereerde Google van Alphabet meer dan $ 257 miljard aan inkomsten. Meer dan $ 209 miljard (meer dan 81% van de totale inkomsten) was afkomstig van Google Advertising-producten (Google Zoeken, YouTube-advertenties en sites van netwerkleden). Ze werden gevolgd door meer dan $ 28 miljard aan andere inkomsten (waaronder Google Play, Pixel-telefoons en YouTube Premium), en door Google Cloud, dat in 19 meer dan $ 2021 miljard genereerde.

Google, de zoekmachine, heeft tot nu toe een symbiotische relatie met de miljard gebruikers wereldwijd, de miljoenen uitgevers die zijn organische index verrijken en de bedrijven die betalen om te worden vermeld in zijn advertentie-index.

Hoewel de recente updates van Google veel uitgevers zorgen baren, omdat deze toegevoegde functies (meestal directe antwoorden) gebruikers antwoorden geven zonder verkeer terug te sturen, waardoor de mogelijkheden voor hen mogelijk worden verkleind.

In de afgelopen twee decennia Google hele industrieën heeft voortgestuwd, heeft het de ontwikkeling mogelijk gemaakt van miljardenbedrijven die bovenop het vrije verkeer zijn gebouwd (bedrijven zoals TripAdvisor, Booking, Airbnb, Quora, en meer) waardoor industrieën worden opgericht die anders niet zouden hebben bestaan ​​zonder deze technologie.

De waardepropositie in het tijdperk van klantobsessie

klant-obsessie
Klantobsessie gaat verder dan kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over klanten, en het beweegt zich rond de feedback van klanten om waardevolle inzichten te verzamelen. Die inzichten beginnen met het dwaalproces van de ondernemer, gedreven door voorgevoel, onderbuikgevoel, intuïtie, nieuwsgierigheid en een bouwer-mindset. De productontdekking beweegt zich rond een gebouw, herwerkt, experimenteert en herhaalt een lus.

Een belangrijk element van de huidige waardepropositie is het vermogen van bedrijven om met klanten te experimenteren.

Waar mensen in veel gevallen niet zeker weten wat ze echt willen, hebben bedrijven de middelen en de macht om te experimenteren en originele producten te bedenken. 

Testen helpt bedrijven dus ook om verder te gaan dan wat mensen denken of zeggen te willen, om te testen wat ze werkelijk willen.

Wanneer bedrijven in deze richting bewegen, is dit wanneer klant obsessie is bereikt.

Klantobsessie is inderdaad een mengeling van lef en experimenteren, maar dan kijkt het ook naar data om te bepalen hoe mensen zich echt gedragen, in plaats van wat ze zeggen dat ze leuk vinden. 

Misschien, wanneer een nieuw product wordt gelanceerd of gedemonstreerd en er komen bestellingen of pre-orders binnen, ook al is het product zeer innovatief, dit is een van die skin-in-the-game-borden die werken als een signaal voor bedrijven om daarin door te gaan richting.

Key afhaalrestaurants

 • Waarde is een generiek concept dat de betekenis kan veranderen op basis van context. In de zakenwereld wordt waarde meestal aangeduid als de manier waarop producten problemen voor potentiële klanten oplossen. 
 • Daarom is waarde de lijm van een bedrijfsmodel, omdat het de belangrijkste bouwstenen bij elkaar houdt die een bedrijf in de eerste plaats succesvol zouden kunnen maken. 
 • In de door technologie gedreven wereld wordt waarde vooral gezien in termen van pijnpunten. Er is een groot deel van de waarde die kan worden ontgrendeld via het genereren van vraag en het afstemmen van de communicatie op de markt. Kortom, er zijn aspecten van een product die het waardevoller kunnen maken door het perspectief, de doelgroep en het verhaal dat in het product is ingebouwd te veranderen. 

Hoofdzaken

 1. Basisprincipes van waardepropositie:

  • Een waardepropositie is de belofte van waarde die een klant zal ervaren van een product of dienst.
  • Het creëren van een sterke waardepropositie is een essentieel onderdeel van een Bedrijfsstrategie, die een basis biedt voor duurzame waardecreatie.
 2. Componenten van de waardepropositie:

  • A bedrijfsmodel omvat het creëren, leveren en vastleggen van waarde, allemaal gericht op klanten.
  • Het waardepropositiecanvas is een hulpmiddel voor het ontwerpen en analyseren van waardeproposities, waarbij de nadruk ligt op klantsegmenten en waardeproposities.
 3. Theorie van waarde die nog moet worden uitgevoerd:

  • Het Jobs-To-Be-Done-framework identificeert en categoriseert de behoeften van de consument op basis van de taken die klanten proberen te verwezenlijken.
  • Functionele, sociale, emotionele en ondersteunende functies bepalen de behoeften en pijnpunten van klanten.
 4. Ontwerp van waardepropositie:

  • Waardeproposities beantwoorden de vraag: “Waarom zou ik bij jullie kopen?”
  • Specifieke positionering en totale waardepositionering helpen bij het definiëren van de context waarin het product wordt gepositioneerd.
 5. Canvas Waardepropositie:

  • Het waardepropositiecanvas is een hulpmiddel om waardeproposities te ontwerpen op basis van klantsegmenten en hun behoeften.
  • Het canvas bevat klantprofielen, pijnstillers en makers van winst.
 6. Klantwinsten en -pijnen:

  • Klantwinst bespaart tijd, moeite of geld en maakt klanten blij.
  • Klantpijn vertegenwoordigt obstakels, angsten of frustraties die de gewenste resultaten belemmeren.
 7. Product-Markt Fit bereiken:

  • Product-market fit is de afstemming van een product op de behoeften en wensen van een markt.
  • Het waardepropositiecanvas helpt bij het ontwerpen van een waardepropositie die een product-marktmatch bereikt.
 8. Vraaggeneratie en merkopbouw:

  • Het genereren van vraag creëert verlangen naar een product of dienst, vaak door middel van branding.
  • Succesvolle merken creëren unieke identiteiten en gebruiken het genereren van vraag om klanten zich speciaal te laten voelen.
 9. Marketingstrategie en differentiatie:

  • Marketing strategie bouwt een waardeketen voor a doelgroep en richt zich op het bouwen van een uniek merk.
  • Onconventioneel, schuin en anders georiënteerd marketing Tactiek kan een kosteneffectieve manier zijn om vraag te genereren.

Voorbeelden van waardeproposities

De waardepropositie van Apple

appel-waarde-propositie
Apple is een techgigant en als zodanig omvat het een reeks waardeproposities die het merk van Apple herkenbaar maken bij consumenten. De drie fundamentele waardeproposities van Apple's merk maken gebruik van het motto 'Think Different'; betrouwbare technische apparaten voor massamarkten; en vanaf 2019 begon Apple ook steeds meer de nadruk te leggen op privacy om zich te onderscheiden van andere techgiganten.

Ontdek: Waardepropositie van Apple in een notendop

Amazon waardepropositie

Amazon waardepropositie
Een bedrijf als Amazon heeft meerdere waardeproposities, aangezien het meerdere doelklanten in verschillende markten bedient. Met zijn missie "om het meest klantgerichte bedrijf van de aarde te zijn, waar klanten alles kunnen vinden en ontdekken wat ze online willen kopen en ernaar streeft om zijn klanten de laagst mogelijke prijzen te bieden", variëren de waardeproposities van Amazon van "Gemakkelijk onderweg te lezen ' voor een apparaat als Kindle, om 'beter te verkopen, meer te verkopen' aan zijn marktplaats.

Ontdek: Amazon-waardepropositie in een notendop

Google waardepropositie

bedrijfsmodel Canvas

Voor een techgigant als Google, die een heeft uitgekiend bedrijfsmodel, gebaseerd op verborgen inkomsten genereren, er is ook een meerzijdige waarde voorstel.

Sommige daarvan zouden zijn:

 • Gebruikers: een gratis zoekmachine voor miljarden gebruikers over de hele wereld. Gebruikers krijgen een gratis, naadloze engine waarmee ze overal een antwoord op kunnen vinden. Google biedt nu ook geavanceerde functies die een zeer geavanceerde en rijke ervaring voor gebruikers mogelijk maken. Van alle partners zijn de gebruikers van Google de belangrijkste. Ook al betalen gebruikers niet voor Google Zoeken, ze vormen de kern van het geheel Google-bedrijfsmodel. Zonder gebruikers zou Google geen bedrijfsmodel in de eerste plaats.
 • Bedrijven die adverteren op Google: De kern van de Google-bedrijfsmodel is reclame, gericht op gerichte tekstgebaseerde advertenties voor bedrijven aangeboden via het AdSense-netwerk. Voordat Google bestond, er was geen manier voor marketeers om alle conversiestatistieken van hun advertenties in detail te kennen. Terwijl Overture was de eerste die CPC-advertenties aanbood, Google slaagde erin om het op enorme niveaus op te schalen.
 • Uitgevers: Voordat Google ontwrichtte de advertentiewereld en nam de digitale advertentiemarkt over, een paar gevestigde uitgevers konden geld verdienen via advertenties. Met zijn AdSense-netwerk, Google ook toegestaan kleine uitgevers om geld te verdienen met hun inhoud. 
 • Ontwikkelaars: in een wereld waar AI en machine learning cruciaal zijn geworden voor het maken van producten die mensen willen, zijn ontwikkelaars nog belangrijker geworden dan uitgevers - ik beweer - voor de ontwikkeling en evolutie van het toekomstige bedrijfsmodel van Google.

DoorDash Waardepropositie

 
hoe-verdient-doordash-geld?
DoorDash is een platform bedrijfsmodel waarmee restaurants gratis bezorgactiviteiten kunnen opzetten. Tegelijkertijd krijgen klanten hun eten thuis en verdienen dashers (bezorgers) wat extra geld. DoorDash verdient geld door opmaakprijzen via bezorgkosten, lidmaatschappen en advertenties voor restaurants op de markt.
 • Voor restaurants, meer bekendheid voor hun merken en een extra inkomstenstroom. 
 • Voor dashers de mogelijkheid om flexibel inkomen te verdienen. 
 • Voor eters, het comfort om eten rechtstreeks aan hun deur te laten bezorgen.

Vroom Waardeproposities

Vroom is een e-commerce platform voor gebruikte auto's. Haar waardeproposities zijn in lijn met die van haar belangrijkste partners: 

 • Autokopers, krijg een samengesteld, breed en gereviseerd inventaris, met een reeks diensten met toegevoegde waarde (verzekering en meer), samen met de aankoop van een auto. 
 • Autoverkopers kunnen de auto gemakkelijk taxeren, en in dit geval ook een eenvoudig installatieproces om de auto rechtstreeks aan Vroom te verkopen. 

Honing Waardeproposities

hoe-verdient-honing-geld?
Honey verdient aangesloten commissies van winkels wanneer gebruikers besparingen vinden, zodra de aankoop is bevestigd. Honey verdient ook geld met Honey Gold door een commissie te verdienen wanneer het lid een partnerwinkel bezoekt, terwijl het leden een digitale coupon aanbiedt die ze bij aankoop kunnen toepassen. PayPal verwierf in 2020 honing voor een acquisitie van $ 4 miljard in contanten.
 • Voor leden stelt Honey kortingen beschikbaar om gemakkelijk te winkelen in veel winkels, onderdeel van het netwerk. 
 • Winkels, onderdeel van het netwerk, krijgen extra exposure op het platform en trekken zo meer potentiële klanten aan. 

Waardeproposities van Udemy 

udemy-bedrijfsmodel
Udemy is een e-learning platform met twee hoofdonderdelen: het consumentgerichte platform (B2C). En het enterprise-platform (B2B). Udemy verkoopt cursussen aan iedereen op zijn kernmarktplaats, terwijl het Udemy for Business alleen aan B2B-/Enterprise-accounts verkoopt. Als zodanig heeft Udemy twee belangrijke spelers: instructeurs op de markt en bedrijfsinstructeurs voor het B2B-platform.
 • Docenten krijgen een extra inkomstenstroom en de mogelijkheid om flexibel te werken, met een schaalbaar product, zoals een cursus. 
 • E-learners krijgen toegang tot de Udemy-marktplaats, met een breed scala aan cursussen, meestal beschikbaar tegen een betaalbare prijs. 
 • Bedrijven krijgen toegang tot een hele bibliotheek met cursussen, zodat ze de opleidingskosten voor werknemers kunnen verlagen en een soepelere overgang met het bedrijf hebben, omdat ze onbeperkte leermiddelen beschikbaar hebben voor hun groei.  

Discord Waardeproposities

hoe-verdient-onenigheid-geld?
Discord verdient op verschillende manieren geld. Van de Discord Store, waar gebruikers premium games kunnen kopen, tot de verkoperswinkels, die voornamelijk werkt met een 90/10-inkomstenaandeel voor ontwikkelaars en gameverkopers. En de mogelijkheid voor verkopers om meer zichtbaarheid te krijgen op de platform door functies toe te voegen aan de zichtbaarheid van het spel.
 • Gamers krijgen een platform waar ze kunnen communiceren met andere gamers.
 • Ontwikkelaars krijgen een ecosysteem waar ze geld kunnen verdienen door games op het platform te ontwikkelen. 

Craiglist Waardeproposities

hoe-verdient-craigslist-geld?
Craiglist is een lokale website voor het plaatsen van berichten waarmee mensen allerlei soorten advertenties op het platform kunnen plaatsen, meestal gratis, met uitzondering van sommige categorieën advertenties en advertenties voor voertuigen op de website. Daarom genereert craigslist inkomsten op basis van een aantal premium categorieën van vermeldingen (zoals vacatures of appartementverhuur).
 • Gebruikers krijgen toegang tot een gratis website met allerlei soorten aanbiedingen, van banen tot huur en verkoop van gebruikte artikelen. 
 • Bedrijven krijgen meestal gratis berichten op het platform, met uitzondering van een paar productcategorieën waarbij de vermeldingen worden betaald.

WordPress Waardeproposities 

hoe-verdient-wordpress-geld?
WordPress.org werd het populairste CMS en bloggen platform waarin de Stichting het handelsmerk bezit, en de inkomsten komen uit donaties. De Foundation heeft een openbaar nut-bedrijf dat de inkomsten beheert die afkomstig zijn van WordPress-evenementen en -conferenties. Automaticc – de zakelijke tak – genereert via freemiums inkomsten met premium tools die bovenop WordPress.com (een premium platform) zijn gebouwd.
 • Website-eigenaren kunnen gemakkelijk een blog opzetten platform gratis, met de mogelijkheid om hun mogelijkheden uit te breiden met plug-ins en extensies. 
 • Ontwikkelaars krijgen toegang tot een ecosysteem waar ze hun eigen tools kunnen ontwikkelen die op de WordPress-marktplaats kunnen worden gehost en een bedrijf rond die tool kunnen bouwen.

wordpress-vliegwiel

Belangrijkste hoogtepunten uit de casestudies van de waardepropositie

De waardeproposities van Apple:

 • Innovatie en creativiteit: de producten van Apple moedigen gebruikers aan om anders te denken en creatief te zijn.
 • Betrouwbare technische apparaten: Apple biedt hoogwaardige apparaten die geschikt zijn voor de massamarkt.
 • Nadruk op privacy: Apple legt de nadruk op de privacy van gebruikers en onderscheidt zich daarmee van andere technologiegiganten.

De waardeproposities van Amazon:

 • Klantgerichte aanpak: Amazon streeft ernaar het meest klantgerichte bedrijf ter wereld te zijn, met een breed scala aan producten en concurrerende prijzen.
 • Kindle: Biedt een eenvoudige manier om onderweg boeken te lezen.
 • Marktplaats: Hiermee kunnen bedrijven producten verkopen en een groter klantenbestand bereiken.

De waardeproposities van Google:

 • Gebruikers: biedt miljarden gebruikers een gratis en naadloze zoekmachine-ervaring.
 • Bedrijven adverteren: Biedt gerichte tekstgebaseerde advertenties via AdSense.
 • Uitgevers: Hiermee kunnen kleine uitgevers inkomsten genereren met hun inhoud.
 • Ontwikkelaars: ondersteunt ontwikkelaars bij het maken van producten met behulp van AI en machine learning.

De waardevoorstellen van DoorDash:

 • Restaurants: Biedt restaurants zichtbaarheid en een extra inkomstenstroom.
 • Dashers: Biedt flexibele inkomensmogelijkheden voor bezorgers.
 • Klanten: bezorgt eten rechtstreeks aan de deur van de klant voor extra gemak.

De waardeproposities van Vroom:

 • Autokopers: aanbiedingen samengesteld, gereviseerd inventaris en diensten met toegevoegde waarde voor autokopers.
 • Autoverkopers: Biedt een eenvoudig taxatieproces en directe verkoop aan Vroom.
 • Gemak en gemak: Vereenvoudigt het proces van het online kopen en verkopen van gebruikte auto's.

De waardevoorstellen van Honey:

 • Leden: biedt kortingen en besparingen aan gebruikers tijdens het winkelen.
 • Winkels: Biedt zichtbaarheid aan partnerwinkels en trekt potentiële klanten aan.

De waardevoorstellen van Udemy:

 • Instructeurs: Biedt een extra inkomstenstroom en schaalbaarheid door het maken van cursussen.
 • E-Learners: Biedt toegang tot een verscheidenheid aan betaalbare online cursussen.
 • Bedrijven: Biedt een bibliotheek met cursussen om de opleidingskosten voor werknemers te verlagen.

De waardevoorstellen van Discord:

 • Gamers: biedt een platform voor gamers om te communiceren en verbinding te maken met anderen.
 • Ontwikkelaars: Biedt een ecosysteem voor game-ontwikkeling en het genereren van inkomsten.
 • Gameverkopers: biedt ontwikkelaars mogelijkheden voor zichtbaarheid en het delen van inkomsten.

Craigslist's waardevoorstellen:

 • Gebruikers: Biedt gratis toegang tot a platform voor geclassificeerde vermeldingen.
 • Bedrijven: Biedt voornamelijk gratis vermeldingen voor producten, met enkele betaalde categorieën.

De waardeproposities van WordPress:

 • Website-eigenaren: Biedt eenvoudig in te stellen bloggen platform met uitbreidbare mogelijkheden.
 • Ontwikkelaars: Biedt een ecosysteem om tools en plug-ins voor WordPress te ontwikkelen.

Andere casestudy's

CasestudiesOmschrijvingToepassing van Waardepropositie Canvas
UberUber bracht een revolutie teweeg in de transportsector door de VPC te gebruiken om de behoeften van zowel passagiers als chauffeurs te begrijpen. Ze stelden vast dat passagiers handig en betrouwbaar vervoer nodig hadden, terwijl chauffeurs op zoek waren naar flexibele inkomensmogelijkheden. De waardepropositie van Uber kwam tegemoet aan deze behoeften via zijn ride-hailing-platform.Uber gebruikte de VPC om een ​​duidelijke waardepropositie te creëren die aansluit bij de behoeften van passagiers en chauffeurs, wat resulteerde in een snelle marktacceptatie en groei.
AirbnbAirbnb heeft de horeca ontwricht door gebruik te maken van de VPC. Ze beseften dat reizigers unieke en betaalbare accommodaties wilden, terwijl verhuurders geld wilden verdienen met hun ruimtes. De waardepropositie van Airbnb verbond deze twee segmenten, waardoor reizigers unieke accommodaties en hosts konden boeken om inkomen te verdienen.Airbnb paste de VPC toe om de behoeften van reizigers en hosts op één lijn te brengen, waardoor een platform ontstond dat voor beide partijen een overtuigende waardepropositie bood.
SpelingSlack, een communicatieplatform voor teams, gebruikte de VPC om de pijnpunten en behoeften van professionals op de werkvloer in kaart te brengen. Ze ontdekten dat individuen en teams efficiënte en georganiseerde communicatiemiddelen nodig hadden. De waardepropositie van Slack kwam tegemoet aan deze behoeften door een gestroomlijnd communicatieplatform aan te bieden.Het succes van Slack kwam voort uit het begrijpen van de behoeften van professionals en het bedenken van een waardepropositie die rechtstreeks hun communicatie-uitdagingen aanpakte.
SpotifySpotify gebruikte de VPC om de markt voor muziekstreaming te analyseren. Ze stelden vast dat muziekluisteraars gemakkelijke toegang wilden tot een enorme muziekbibliotheek, terwijl artiesten een platform wilden om een ​​wereldwijd publiek te bereiken. De waardepropositie van Spotify integreerde deze behoeften en bood een muziekstreamingdienst aan waar zowel luisteraars als artiesten profijt van hadden.Spotify gebruikte de VPC om een ​​waardepropositie op te bouwen die tegemoetkwam aan de belangen van muziekluisteraars en artiesten, en zichzelf positioneerde als een toonaangevend platform voor muziekstreaming.
TeslaTesla, een fabrikant van elektrische voertuigen, gebruikte de VPC om de auto-industrie opnieuw te definiëren. Ze erkenden dat consumenten op zoek waren naar duurzame en krachtige voertuigen, terwijl de markt behoefte had aan een innovatieve benadering van transport. Tesla's waardepropositie combineerde deze elementen en bood elektrische voertuigen met de allernieuwste technologie en prestaties.Het succes van Tesla werd gedreven door zijn vermogen om zijn waardepropositie af te stemmen op de wensen van milieubewuste consumenten en de behoefte aan innovatie in de auto-industrie.
NetflixNetflix heeft de entertainmentindustrie getransformeerd door de VPC toe te passen. Ze begrepen dat kijkers behoefte hadden aan gemakkelijke toegang tot een gevarieerde bibliotheek met inhoud, terwijl makers van inhoud een platform nodig hadden om hun werk te presenteren. De waardepropositie van Netflix richtte zich op beide kanten en bood een streamingdienst met een breed scala aan inhoud.Netflix gebruikte de VPC om de kloof tussen de voorkeuren van kijkers en de ambities van makers van inhoud te overbruggen, wat leidde tot zijn dominantie in de streamingindustrie.
dropboxDropbox, een aanbieder van cloudopslag, gebruikte de VPC om de markt voor het opslaan en delen van bestanden te beoordelen. Ze stelden vast dat gebruikers toegankelijke en gesynchroniseerde opslag nodig hadden, terwijl bedrijven behoefte hadden aan veilige en collaboratieve oplossingen voor bestandsbeheer. De waardepropositie van Dropbox voldeed aan beide behoeften en bood een cloudopslagplatform met eenvoudige functies voor delen en samenwerken.Dropbox maakte gebruik van de VPC om een ​​waardevoorstel te creëren dat gericht was op individuele en zakelijke gebruikers, en zichzelf te profileren als een prominente aanbieder van cloudopslag.
ZoomZoom, een videoconferentieplatform, paste de VPC toe om het landschap van communicatie op afstand te begrijpen. Zij erkenden dat professionals en organisaties behoefte hadden aan efficiënte en gebruiksvriendelijke tools voor videoconferenties. De waardepropositie van Zoom kwam tegemoet aan deze behoeften door een betrouwbaar en gebruiksvriendelijk platform te bieden voor virtuele vergaderingen en samenwerkingen.De snelle acceptatie van Zoom werd gevoed door de afstemming op de behoeften van externe werknemers en organisaties die op zoek zijn naar effectieve oplossingen voor videoconferenties, zoals geïdentificeerd via de VPC.
HelloFreshHelloFresh, een bezorgservice voor maaltijdpakketten, schakelde de VPC in om de markt voor voedselbezorging in kaart te brengen. Ze stelden vast dat drukbezette individuen gemakkelijke en gezonde maaltijdopties wensten, terwijl chef-koks en voedselleveranciers naar mogelijkheden zochten om een ​​breder publiek te bereiken. De waardepropositie van HelloFresh voldeed aan deze behoeften door voorgeportioneerde ingrediënten en recepten bij de klanten aan de deur te leveren.Het succes van HelloFresh werd gedreven door het vermogen om een ​​waardepropositie te ontwerpen die aantrekkelijk was voor consumenten met beperkte tijd die op zoek waren naar handige maaltijdoplossingen en leveranciers die op zoek waren naar uitgebreide distributiekanalen.
CourseraCoursera, een online leerplatform, gebruikte de VPC om de onderwijssector te analyseren. Ze stelden vast dat leerlingen op zoek waren naar toegankelijk en betaalbaar onderwijs, terwijl onderwijsinstellingen een groter bereik en digitale leeroplossingen wensten. De waardepropositie van Coursera verbond deze behoeften en bood een platform met een breed scala aan online cursussen en graden.De groei van Coursera werd gedreven door zijn vermogen om zijn waardepropositie af te stemmen op de ambities van leerlingen en de behoeften van onderwijsinstellingen, zoals geïdentificeerd via de VPC.

Uitgekozen bronnen:

Casestudy's van businessmodellen:

FourWeekMBA Zakelijke Toolbox

Bedrijfskunde

business-engineering-manifest

Sjabloon voor technisch bedrijfsmodel

bedrijfsmodel-sjabloon
een techneut bedrijfsmodel  bestaat uit vier hoofdcomponenten: waarde model (waardeproposities, missie visie), technologisch model (R&D-beheer), distributie model (verkoop en marketing organisatiestructuur), en financieel model (opbrengstmodellering, kostenstructuur, winstgevendheid en cashgeneratie/-beheer). Die elementen die samenkomen, kunnen als basis dienen om een ​​solide technologiebedrijf op te bouwen model.

Web3-bedrijfsmodelsjabloon

vbde-framework
Een Blockchain-bedrijfsmodel volgens de FourWeekMBA framework bestaat uit vier hoofdcomponenten: waardemodel (kernfilosofie, kernwaarden en waardeproposities voor de belangrijkste belanghebbenden), blockchainmodel (protocolregels, netwerkvorm en applicatielaag/ecosysteem), distributiemodel (de belangrijkste kanalen die het protocol versterken en zijn gemeenschappen), en het economisch model (de dynamiek/stimulansen waardoor protocolspelers geld verdienen). Die elementen die samenkomen, kunnen als basis dienen voor het bouwen en analyseren een solide Blockchain-bedrijfsmodel.

Asymmetrische bedrijfsmodellen

asymmetrische-bedrijfsmodellen
In een asymmetrisch bedrijfsmodel genereert de organisatie niet rechtstreeks inkomsten met de gebruiker, maar maakt ze gebruik van de gegevens die gebruikers leveren in combinatie met technologie, waardoor een belangrijke klant wordt betaald om de kernactiva in stand te houden. Google verdient bijvoorbeeld geld door gebruik te maken van de gegevens van gebruikers, in combinatie met zijn algoritmen die aan adverteerders worden verkocht voor zichtbaarheid.

Zakelijke concurrentie

business-competitie
In een zakenwereld die wordt gedreven door technologie en digitalisering, is de concurrentie veel vloeiender, zoals: innovatie wordt een bottom-up benadering die overal vandaan kan komen. Daardoor wordt het veel moeilijker om de grenzen van bestaande markten te definiëren. Daarom een ​​goede zakelijke concurrentie analyse kijkt naar klant, technologie, distributieen financieel model overlapt. Terwijl we tegelijkertijd kijken naar toekomstige potentiële kruispunten tussen industrieën die op korte termijn niets met elkaar te maken hebben.

Technologische modellering

technologische modellering
Technologische modellering is een discipline om de basis te leggen voor bedrijven om duurzaam te blijven innovatie, waardoor incrementele producten worden ontwikkeld. Terwijl we ook kijken naar baanbrekende innovatieve producten die de weg kunnen effenen voor succes op de lange termijn. In een soort Barbell-strategie suggereert technologische modellering een tweezijdige benadering, enerzijds om continu te blijven innovatie als een kernonderdeel van het bedrijf model. Anderzijds zet het in op toekomstige ontwikkelingen die de potentie hebben om door te breken en een sprong voorwaarts te maken.

Transitionele bedrijfsmodellen

overgangs-bedrijfsmodellen
een overgangsperiode bedrijfsmodel  wordt door bedrijven gebruikt om een ​​markt te betreden (meestal een niche) om de eerste tractie te krijgen en te bewijzen dat het idee goed is. de overgangsfase bedrijfsmodel  helpt het bedrijf het benodigde kapitaal veilig te stellen terwijl het een realiteitscheck heeft. Het helpt de lange termijn vorm te geven visie en een schaalbaar bedrijf model.

Minimaal levensvatbaar publiek

minimaal levensvatbaar publiek
De minimale levensvatbare doelgroep (MVA) vertegenwoordigt de kleinst mogelijke doelgroep die uw bedrijf kan ondersteunen terwijl u het start vanuit een microniche (de kleinste subset van een markt). Het belangrijkste aspect van de MVA is om in te zoomen op bestaande markten om die mensen te vinden in welke behoeften niet wordt voorzien door bestaande spelers.

Zakelijke schaalvergroting

schaalvergroting
Zakelijke schaalvergroting is het proces van transformatie van een bedrijf, aangezien het product wordt gevalideerd door steeds bredere marktsegmenten. Zakelijke schaalvergroting gaat over het creëren van tractie voor een product dat past in een klein marktsegment. Naarmate het product gevalideerd is, wordt het van cruciaal belang om een ​​levensvatbaar bedrijf op te bouwen model. En aangezien het product in steeds bredere marktsegmenten wordt aangeboden, is het belangrijk om product, business op elkaar af te stemmen modelen organisatorisch Design, om steeds grotere schaal mogelijk te maken.

Marktuitbreidingstheorie

uitbreiding van de markt
De marktuitbreiding bestaat uit het leveren van een product of dienst aan een breder deel van een bestaande markt of misschien het uitbreiden van die markt. Of toch, marktuitbreidingen kunnen gaan over het creëren van een geheel nieuwe markt. Hierdoor schaalt een bedrijf bij elke stap mee met de bestreken markt.

Snelheid-omkeerbaarheid

besluitvormingsmatrix

Asymmetrische weddenschappen

asymmetrische-weddenschappen

Groeimatrix

groeistrategieën
In het FourWeekMBA groei matrix, je kunt solliciteren groei voor bestaande klanten door dezelfde problemen aan te pakken (gain-modus). Of door bestaande problemen aan te pakken, voor nieuwe klanten (uitbreidingsmodus). Of door nieuwe problemen voor bestaande klanten aan te pakken (uitbreidingsmodus). Of misschien door hele nieuwe problemen voor nieuwe klanten aan te pakken (reinvent mode).

Inkomstenstromen Matrix

inkomsten-stromen-model-matrix
In het FourWeekMBA Inkomstenstromen Matrix, worden inkomstenstromen geclassificeerd op basis van het soort interacties dat het bedrijf heeft met zijn belangrijkste klanten. De eerste dimensie is de "frequentie" van interactie met de belangrijkste klant. Als tweede dimensie is er het 'Eigendom' van de interactie met de belangrijkste klant.

Inkomstenmodellering

verdienmodel-patronen
Inkomsten model patronen zijn een manier voor bedrijven om geld te verdienen met hun bedrijfsmodellen. een opbrengst model patroon is een cruciale bouwsteen van a bedrijfsmodel  omdat het informeert hoe het bedrijf op korte termijn financiële middelen zal genereren om weer in het bedrijf te investeren. De manier waarop een bedrijf geld verdient, heeft dus ook invloed op de algehele bedrijfsvoering model.

Prijsstrategieën

prijsstrategieën
een prijsstelling strategie or model helpt bedrijven de prijsformule te vinden die past bij hun businessmodel. Zo worden de behoeften van de klant afgestemd op het producttype en wordt geprobeerd winstgevendheid voor het bedrijf mogelijk te maken. Een goede prijs strategie brengt de klant op één lijn met de financiële duurzaamheid van het bedrijf op lange termijn om een ​​solide bedrijf op te bouwen model.

Wat is waarde en waardepropositie?

Een waardepropositie gaat over hoe je waarde creëert voor klanten. Hoewel veel ondernemerstheorieën putten uit de problemen en pijnpunten van klanten, waarde kan ook worden gecreëerd via vraaggeneratie, wat inhoudt dat mensen zich met uw merk kunnen identificeren, waardoor er vraag naar uw producten en diensten ontstaat.

Wat is de waardepropositie van Nike?

De waardepropositie van Nike begint met zijn visie "om elke atleet ter wereld inspiratie en innovatie te brengen." en haar missie om "al het mogelijke te doen om het menselijk potentieel uit te breiden. Dat doen we door baanbrekende sportinnovaties te creëren, door onze producten duurzamer te maken, door een creatief en divers wereldwijd team op te bouwen en door een positieve impact te maken in de gemeenschappen waar we wonen en werken.”

Wat is de waardepropositie van Uber?

De waardepropositie van Uber begint bij zijn missie om kansen te ontketenen door de wereld in beweging te zetten. De ambitie van Uber's Bedrijfsstrategie benadrukte eerst het creëren van een geheel nieuwe markt (ridesharing) die meer gemak en flexibiliteit biedt aan chauffeurs en rijders.

Wat is de waardepropositie van Google?

De waardepropositie van Google begint met zijn missie om "de informatie van de wereld te ordenen en universeel toegankelijk en bruikbaar te maken", terwijl het zijn missie is om "de wereld een belangrijke service te bieden door onmiddellijk relevante informatie over vrijwel elk onderwerp te leveren." In 2019 benadrukte Sundar Pichai een hernieuwde missie om mensen “dingen voor elkaar te laten krijgen!”

Wat is de waardepropositie van Facebook?

De waardepropositie van Facebook begint met zijn "missie om mensen de kracht te geven om een ​​gemeenschap op te bouwen en de wereld dichter bij elkaar te brengen, aangezien mensen Facebook gebruiken om in contact te blijven met vrienden en familie, om te ontdekken wat er in de wereld gebeurt en om te delen en uit te drukken wat belangrijk is aan hen”, zoals vermeld op de Facebook-website.

Over de auteur

Laat een reactie achter

Scroll naar boven
FourWeekMBA