wat.

WATNA: Slechtste alternatief voor een onderhandelde overeenkomst

Bij onderhandelingen staat WATNA voor 'slechtste alternatief voor een onderhandelde overeenkomst', wat een van de verschillende alternatieve opties vertegenwoordigt als er geen oplossing kan worden bereikt. Dit is een nuttige techniek om te helpen begrijpen wat een onderhandelingsresultaat zou kunnen zijn, dat zelfs als negatief nog steeds beter is dan een WATNA, de deal nog steeds haalbaar maakt.

BestanddeelOmschrijving
OorsprongHet concept WATNA wordt veel gebruikt in onderhandelings- en conflictoplossingsstrategieën.
OverzichtWATNA vertegenwoordigt de minst gunstige uitkomst of optie die een partij bij een onderhandeling kan verwachten als zij er niet in slagen overeenstemming te bereiken. Het is een cruciaal concept bij de planning van onderhandelingen en helpt individuen en organisaties de risico's en potentiële gevolgen in te schatten als er geen overeenstemming wordt bereikt. Het identificeren van de WATNA stelt onderhandelaars in staat te beoordelen of een overeenkomst beter is dan hun alternatieven en geeft richting aan hun onderhandelingsstrategie.
Belangrijkste elementen- Onderhandelingsscenario: De specifieke situatie of kwestie waarover wordt onderhandeld.
- alternatieven: De verschillende handelwijzen of beslissingen waarover de onderhandelaar beschikt als er geen overeenstemming wordt bereikt.
- Beoordeling: Het evalueren en rangschikken van de alternatieven in termen van hun wenselijkheid en potentiële uitkomsten.
- WATNA-identificatie: Het identificeren van het slechtste alternatief tussen alle beschikbare opties.
Hoe het werkt1. Identificeer alternatieven: Maak een lijst van alle mogelijke alternatieven of acties die kunnen worden ondernomen als een onderhandeling mislukt.
2. Beoordeel alternatieven: Evalueer elk alternatief in termen van de mogelijke uitkomsten, gevolgen en wenselijkheid ervan.
3. Identificeer de WATNA: Bepaal welk alternatief het minst gunstig is en de meest negatieve impact heeft.
4. Vergelijk met onderhandelde overeenkomst: Beoordeel of de onderhandelde overeenkomst beter is dan de WATNA.
5. Onderhandelingsstrategie: Gebruik de kennis van de WATNA om onderhandelingsstrategieën, doelstellingen en concessies te onderbouwen.
Toepassingen- Zakelijke onderhandelingen: Gebruikt bij verschillende zakelijke onderhandelingen, zoals contracten, fusies en overnames.
- Conflictoplossing: Helpt partijen inzicht te krijgen in de mogelijke gevolgen van het niet oplossen van geschillen.
- Salarisonderhandelingen: Individuen gebruiken WATNA om vacatures te beoordelen en over salarissen te onderhandelen.
Voordelen- Geïnformeerde besluitvorming: Biedt duidelijkheid over de risico's en voordelen van onderhandelingsresultaten.
- Verbeterde strategie: Begeleidt onderhandelaars bij het stellen van realistische doelen en het doen van weloverwogen concessies.
- Risicobeperking: Helpt organisaties ongunstige afspraken te voorkomen door deze te vergelijken met de WATNA.
Nadelen- Subjectiviteit: Het beoordelen van alternatieven en het bepalen van de WATNA kan subjectief zijn en worden beïnvloed door individuele perspectieven.
- Incomplete informatie: Beperkte informatie over de alternatieven van de andere partij kan de nauwkeurigheid van WATNA-beoordelingen beïnvloeden.
Sleutel afhaalmaaltijdenWATNA is de slechtst mogelijke uitkomst die een partij kan verwachten als een onderhandeling mislukt. Het is een cruciaal concept in de onderhandelingsstrategie, dat individuen en organisaties helpt de risico's en potentiële gevolgen in te schatten als er geen overeenstemming wordt bereikt. Door de onderhandelde overeenkomst te vergelijken met de WATNA kunnen onderhandelaars weloverwogen beslissingen nemen en concessies doen tijdens het onderhandelingsproces.

Een WATNA begrijpen 

WATNA is een acroniem voor het "slechtste alternatief voor een onderhandelde overeenkomst".

Het beschrijft het slechtste resultaat dat een partij kan behalen als het onderhandelingsproces mislukt.

De WATNA is een belangrijk onderdeel van het onderhandelingsproces. In een boek dat de principes van onderhandelen beschrijft, merken de auteurs Matthew P. Guasco en Peter R. Robinson op dat “soms is de deal op tafel acceptabel omdat deze minder slecht is dan je WATNA, dat wil zeggen, je minimaliseert het verlies of maakt het beste van een slechte situatie. '

Anders gezegd; de WATNA biedt een maatstaf waartegen schikkingsaanbiedingen kunnen worden beoordeeld.

Het geeft de ene partij het vertrouwen om een ​​uitkomst te accepteren die verre van ideaal is, maar relatief gezien niet de slechtste mogelijk uitkomst.

Een WATNA voorbereiden voor gebruik in een onderhandeling

Voordat een WATNA wordt opgesteld, moet elke partij beslissen hoe waarschijnlijk die bepaalde uitkomst zal zijn. 

Beide partijen moeten realistisch zijn. Als een van beide met een minimum aan gedoe hun ideale resultaat zou kunnen bereiken, zou er in de eerste plaats geen onderhandeling nodig zijn.

An organisatie zonder een duidelijke WATNA (of BATNA) zal een onderhandeling beginnen met valse en onrealistische verwachtingen.

Het slechtste alternatief voor een onderhandelde overeenkomst geeft elke partij een gevoel van vastberadenheid aan de onderhandelingstafel.

Met een groter bewustzijn van hun respectieve worstcasescenario, krijgt elke partij daardoor meer duidelijkheid. 

Wanneer is een WATNA het meest effectief?

Soms wordt een partij tijdens een onderhandeling gedwongen om haar verliezen te beperken. Dit gebeurt meestal in scenario's met een hoge mate van onzekerheid.

Zo gaat een werkloze in gesprek met een rekruteringsmanager de onderhandelingen in met een zwakke positie.

De WATNA van de werkloze kan inhouden dat hij over het hoofd wordt gezien voor de baan en dat hij failliet moet gaan.

In de vorige paragraaf merkten we echter op dat een WATNA gebruikt zou kunnen worden om een ​​onderhandelingspartij meer zin te geven.

In dit voorbeeld betekent doel dat de werkloze zijn positie versterkt om de onzekerheid te verminderen.

Misschien solliciteert de persoon naar zoveel mogelijk banen en ontvangt hij een heleboel aanbiedingen.

Gewapend met een lijst van vergelijkbare functies, zijn ze vervolgens beter toegerust om nieuwe inzichten te gebruiken als onderhandelingsinstrument tijdens het volgende sollicitatiegesprek. 

Met een groter doel staat de werkzoekende in een veel sterkere positie. In plaats van een faillissement wordt de WATNA een succesvolle baan in een laagbetaalde baan.

Terwijl dit verre van het meest is wenselijk resultaat heeft het individu toch een WATNA gebruikt om zijn positie te versterken.

Zoals Guasco en Robinson opmerkten, is de deal die op tafel ligt gewoon minder slecht dan de originele WATNA. 

Op een bepaald moment in de toekomst kan de positie van de persoon die nu in dienst is sterk genoeg worden om als hun BATNA te worden aangemerkt.

WATNA vs. BATNA belangrijkste verschillen

Een WATNA, of het slechtste alternatief voor een onderhandelde overeenkomst, is het slechtste resultaat dat een partij zou kunnen bereiken als ze zou besluiten de onderhandelingen te staken.

Een BATNA, of de beste alternatief voor een onderhandelde overeenkomst, is het beste resultaat dat een partij kan bereiken na beëindiging van de onderhandelingsprocedure.

WATNA's definiëren

De WATNA vertegenwoordigt het slechtste scenario als de onderhandeling mislukt. Met andere woorden, waar alle mogelijke alternatieve handelwijzen zijn uitgeput.

De WATNA moet worden bepaald voordat u de onderhandeling start om te voorkomen dat u instemt met een suboptimale handelwijze.

In sommige gevallen kan de WATNA ervoor zorgen dat een onderhandelingspartij vanuit een andere hoek naar hun hachelijke situatie kijkt.

Dit betekent dat ze hun standpunt kunnen heroverwegen en een compromis kunnen sluiten dat hen helpt ernstige gevolgen te voorkomen.

Veelvoorkomende voorbeelden van WATNA's zijn:

 • Een verlies van bedrijfsdeskundigen, leveranciers, werknemers of distributeurs.
 • Rechtszaken of arbitrage.
 • Faillissement. 
 • Een verlies van tijd, geld of efficiëntie, zoals door stakingsacties.
 • Reputatieschade.

BATNA's definiëren

Voor een bedrijfsdeskundigen, is de BATNA de meest winstgevende alternatieve optie mocht het onderhandelingsproces niet slagen. 

Net als bij de WATNA wordt vooraf bepaald wat het beste alternatief is voor een onderhandelde overeenkomst.

Anders kan een partij geen weloverwogen beslissing nemen of de voorgestelde deal beter is dan enig ander alternatief.

Volgens onderzoekers van Harvard University kan de BATNA in de volgende stappen worden verduidelijkt:

 • Maak een lijst van de mogelijke alternatieve uitkomsten als de onderhandeling in een patstelling eindigt.
 • Evalueer elk alternatief in termen van de waarde van het nastreven ervan, en selecteer vervolgens de handelwijze met de hoogste verwachte waarde. Met andere woorden, de BATNA.
 • Zodra de BATNA is vastgesteld, wordt een reserve waarde kan worden berekend. Dit is de laagst gewaardeerde deal die de bedrijfsdeskundigen bereid is te accepteren. Wanneer de waarde van een deal lager is dan deze drempel, moet deze worden afgewezen en in plaats daarvan de BATNA worden nagestreefd.

BATNA's zijn een belangrijke drijfveer voor succesvolle onderhandelingen, omdat een entiteit in de meeste gevallen nooit instemt met een deal die slechter is dan hun beste alternatief.

Dit geeft hen macht aan de onderhandelingstafel en de mogelijkheid om weg te lopen van een ongunstige deal.

Dat gezegd hebbende, succesvolle BATNA's vertrouwen op de bedrijfsdeskundigen nauwkeurig kunnen waarde elke gang van zaken.

Het waarde tijd en geld is relatief eenvoudig te meten, maar de waarde van kwalitatieve factoren zoals: bedrijfsdeskundigen relaties of merk reputatie is moeilijker te bepalen. 

Een samenvatting van de belangrijkste verschillen tussen WATNA en BATNA

 • Een WATNA is het slechtste resultaat dat een partij zou kunnen bereiken als ze zou besluiten de onderhandelingen te staken, terwijl een BATNA het beste resultaat is dat een partij met dezelfde actie zou kunnen bereiken.
 • De WATNA kan ertoe leiden dat een partij vanuit een andere hoek naar hun hachelijke situatie kijkt en een deal sluit om risico's te vermijden. Dit zijn meestal risico's die verband houden met juridische stappen, een verlies van bedrijfsdeskundigen, reputatieschade en faillissement.
 • BATNA's zijn een belangrijke drijfveer voor succesvolle onderhandelingen, omdat een partij in theorie nooit mag instemmen met een deal die slechter is dan hun beste alternatief. Dit is afhankelijk van het vermogen om te bepalen waarde van elke alternatieve handelwijze – of dat nu waarde is financieel of anders.

WATNA voorbeelden

Laten we in het laatste deel besluiten door een aantal WATNA-voorbeelden op te sommen uit veelvoorkomende, alledaagse scenario's.

Verwarmingsinstallatie

Bedenk in het eerste voorbeeld dat de winter in aantocht is en je vloerverwarming wilt aanleggen in je woning.

Nadat je een aannemer hebt gevonden die $ 7,000 voor de installatie citeert, kun je een onderhandeling aangaan om te zien of je gunstigere voorwaarden kunt krijgen.

Als de onderhandelingen om wat voor reden dan ook mislukken, is het beste alternatief voor een onderhandelde overeenkomst (BATNA) het vinden van een aannemer die de verwarming voor een lagere prijs installeert. prijs.

De WATNA daarentegen kan zijn dat je een andere aannemer moet inhuren bij de dezelfde prijs of start een nieuw onderhandelingsproces. 

Voor degenen die in een kleine stad wonen zonder toegang tot veel diensten, kan de WATNA hen gedwongen zien een duurdere aannemer in te huren of, het ergste van alles, de winter zonder vloerverwarming doorstaan.

Product kopen bij een leverancier

Stel, u bent caféhouder en koopt jaarlijks 2000 kilo koffiebonen bij een leverancier.

U beschouwt uzelf als een van de beste klanten van de leverancier en hoopt daarom een ​​nieuw tarief te bedingen van $ 10 per kilogram tot $ 8 per kilogram.

In dollars uitgedrukt zou dit een besparing van $ 4000 per jaar betekenen. Bovendien hoopt u de levertijd te verbeteren van 72 uur naar 48 uur om versere bonen te verzekeren en de smaak van de finale te verbeteren. artikel.

Voordat u met de leverancier onderhandelt, is het belangrijk om te weten wie de andere leveranciers in de koffiebonenindustrie zijn.

Wat rekenen ze per kilo en hoe snel kunnen ze leveren? Zijn ze betrouwbaar? Betalen ze op tijd?

Als je weet dat er een leverancier is die bonen verkoopt voor $ 9 per kilo en binnen 48 uur kan leveren, heb je al een BATNA. Maar deze informatie definieert ook uw WATNA.

Misschien identificeert u dat de enige leveranciers die voor $ 8 per kilogram verkopen, internationale bedrijven zijn die niet aan uw gewenste levertijd kunnen voldoen. Met andere woorden, uw WATNA kan inhouden dat u minder verse ingrediënten accepteert om $ 4000 per jaar te besparen.

Als alternatief kunt u de onderhandeling ingaan in de wetenschap dat $ 9.50 per kilogram de industrie is prijs en dat het verzekeren van een lagere prijs is onwaarschijnlijk. De WATNA is in dit geval dat je bij je huidige leverancier blijft.

Als jij en de leverancier het niet eens kunnen worden, kan een café zonder voldoende koffiebonen om klanten te voorzien de WATNA zijn.

Een huis verkopen

In het laatste voorbeeld: stel je voor dat je je huis op korte termijn moet verkopen om een ​​nieuwe baan in een andere staat te beginnen. U geeft het huis te koop aan voor $ 400,000 en begint te onderhandelen met een geïnteresseerde partij die $ 350,000 biedt. 

Dit aantal is lager dan wat u voor het huis hebt betaald, maar dit is een wenselijker optie dan de WATNA van het niet verkopen van het huis voordat de nieuwe baan begint.

Met andere woorden, u kiest ervoor om het aanbod te accepteren en verlies te maken op het huis, omdat het een aantrekkelijkere optie is dan aankomen in een nieuwe staat zonder woonruimte.

Een onderhandeling succesvol maken met WATNA, BATNA en ZOPA

Er zijn veel manieren om een ​​onderhandeling te voeren.

Hoewel het misschien aantrekkelijk lijkt om zaken als speltheorie tijdens een onderhandeling door te voeren, moet je in werkelijkheid in de meeste gevallen een paar vuistregels volgen.

In feite ziet de speltheorie er goed uit voor films, maar is misschien niet zo goed bij het voeren van onderhandelingen, waar belangrijke dingen op het spel staan.

In plaats daarvan kun je met WATNA, BATNA en ZOPA vrijwel de meeste onderhandelingen tegenkomen en toch tot een bevredigend resultaat komen.

Zoals we hebben gezien, helpt de WATNA je in feite te bepalen wat een niet-optimaal resultaat is dat je zou accepteren van een onderhandeling, aangezien je het worstcasescenario hebt ingesteld als de onderhandeling mislukt.

Deze eenvoudige oefening werkt bevrijdend omdat het u tijdens de onderhandeling meer vertrouwen geeft.

Zodra u het slechtste geval hebt ingesteld, met BATNA, kunt u het beste scenario instellen.

Batna
In de onderhandelingstheorie staat BATNA voor "Best Alternative To a Negotiated Agreement", en het is een van de belangrijkste principes van de onderhandelingstheorie. Het beschrijft namelijk de beste manier van handelen die een partij kan nemen als de onderhandelingen niet tot overeenstemming leiden. deze eenvoudige strategie kan helpen bij het verbeteren van de onderhandelingen, aangezien elke partij (in theorie) bereid is om de beste handelwijze te volgen, omdat anders geen overeenstemming wordt bereikt.

Ook hier zult u de onderhandelingen met veel meer vertrouwen afhandelen, omdat u weet dat er mogelijk een plan B die goed werkt als de onderhandeling mislukt.

In staat zijn om weg te lopen van een onderhandeling is in de meeste gevallen een positie van sterkte.

Zodra u het slechtste en best mogelijke scenario hebt ingesteld om mogelijk weg te lopen van een onderhandeling, kunt u nu uw ZOPA.

stok
De ZOPA (zone van mogelijke overeenstemming) beschrijft een gebied waarin twee onderhandelingspartijen raakvlakken kunnen vinden. ZOPA is inderdaad van cruciaal belang om de deals te onderzoeken waarbij de partijen een voor beide partijen voordelige uitkomst krijgen om het risico van een win-verlies- of verlies-winscenario te voorkomen. En kom daarom op het punt van een win-win onderhandelingsresultaat.

De ZOPA wordt extreem effectief als je WATNA en BATNA al hebt ingesteld.

Want pas dan is uw ZOPA leeg, weet u nu wat de grenzen zijn waarbinnen u zich kunt bewegen om de onderhandeling tot een succes te maken!

Om de ZOPA goed te laten werken, moet u dus beginnen met het definiëren van WATNA en vervolgens BATNA.

Zo kunt u met veel meer vertrouwen een onderhandeling ingaan en kunt u deze op een bevredigende manier afsluiten.

Aanvullende casestudies

 • Boekuitgeversovereenkomst:
  • Scenario: Een auteur heeft een roman geschreven en onderhandelt met een grote uitgever over de voorwaarden van een publicatieovereenkomst.
  • SAZO: De uitgever weigert het boek te publiceren en de auteur kan geen andere gerenommeerde uitgever vinden. De auteur zou dan moeten overwegen om in eigen beheer te publiceren, wat misschien niet het bereik of de geloofwaardigheid oplevert die een grote uitgever zou bieden.
 • Sportcontract:
  • Scenario: Een professionele basketbalspeler zit in het laatste jaar van zijn contract en onderhandelt over een nieuw contract met zijn huidige team.
  • SAZO: De onderhandelingen lopen uiteen en geen enkel ander team biedt een contract aan. De speler moet misschien overwegen om in een minder prestigieuze competitie te spelen of zelfs met pensioen te gaan.
 • Fusie tussen bedrijven:
  • Scenario: Twee bedrijven overwegen een fusie om middelen en marktaandeel te combineren.
  • SAZO: De fusiebesprekingen mislukken, en a concurrent profiteert van de situatie, waardoor beide bedrijven in een nadelige positie op de markt komen te staan.
 • Film productie:
  • Scenario: Een filmproducent onderhandelt met een beroemde acteur om de hoofdrol te spelen in een komende film.
  • SAZO: De acteur wijst de rol af, en de producer kan geen vervanger vinden met vergelijkbare sterrenkracht, wat kan leiden tot een mogelijk lagere kaartverkoop en verminderde interesse in de film.
 • Milieuonderhandelingen:
  • Scenario: Een milieugroep onderhandelt met een bedrijf om de COXNUMX-uitstoot te verminderen.
  • SAZO: Het bedrijf weigert zijn praktijken te veranderen, wat leidt tot meer vervuiling en mogelijke juridische en reputatiegevolgen.
 • Verhuur van onroerend goed:
  • Scenario: Een potentiële huurder onderhandelt over de huurprijs prijs en voorwaarden voor een commercieel vastgoed.
  • SAZO: De eigenaar van het pand weigert de voorwaarden en de huurder kan geen vergelijkbaar pand op de gewenste locatie vinden, waardoor hij elders genoegen moet nemen met een minder ideale ruimte of een hogere huurprijs.
 • Productlicenties:
  • Scenario: Een tech-startup onderhandelt met een groter bedrijf om een ​​licentie voor zijn software te verkrijgen.
  • SAZO: Het grotere bedrijf weigert de licentie, en de startup heeft moeite om een ​​ander bedrijf te vinden met hetzelfde marktbereik, waardoor de groei mogelijk wordt belemmerd. groei.
 • Muziekfestivaloptreden:
  • Scenario: Een muziekartiest is in gesprek als headliner op een groot muziekfestival.
  • SAZO: De festivalorganisatoren kiezen een andere artiest, en de oorspronkelijke artiest mist de exposure en inkomsten van het evenement.
 • Handelsovereenkomst:
  • Scenario: Twee landen onderhandelen over een handelsovereenkomst die beide economieën ten goede zal komen.
  • SAZO: De onderhandelingen mislukken, wat leidt tot mogelijke tarieven, verminderde handel en gespannen diplomatieke betrekkingen.
 • Kosten van medische procedures:
  • Scenario: Een patiënt onderhandelt over de kosten van een medische ingreep met een ziekenhuis.
  • SAZO: Het ziekenhuis weigert de kostenen de patiënt kan de procedure niet betalen of moet aanzienlijke schulden aangaan.

Sleutelfaciliteiten:

 • Een WATNA beschrijft het worstcasescenario voor beide partijen als de onderhandeling volledig mislukt.
 • Een WATNA geeft het individu of bedrijfsdeskundigen het vertrouwen om een ​​uitkomst te accepteren die, hoewel verre van ideaal, beter is dan de slechtst mogelijke uitkomst.
 • Een WATNA is het meest effectief bij onderhandelingen met een hoge mate van onzekerheid. Het kan een betrokken partij aanmoedigen om haar verliezen te beperken en doelgericht verder te gaan.

Hoofdzaken:

 • WATNA staat voor "slechtste alternatief voor een onderhandelde overeenkomst" en vertegenwoordigt het slechtste resultaat dat een partij kan bereiken als het onderhandelingsproces mislukt.
 • WATNA is een essentieel onderdeel van het onderhandelingsproces, omdat het een maatstaf biedt voor het evalueren van schikkingsaanbiedingen en partijen helpt weloverwogen beslissingen te nemen.
 • Het opstellen van een WATNA omvat realistische inschattingen van mogelijke uitkomsten en kan partijen een gevoel van doelgerichtheid en vertrouwen geven tijdens onderhandelingen.
 • WATNA is het meest effectief in onzekere scenario's waarin partijen gedwongen kunnen worden hun verliezen te beperken en compromissen te sluiten om ernstige gevolgen te voorkomen.
 • BATNA daarentegen vertegenwoordigt het beste alternatief als onderhandelingen mislukken, en succesvolle onderhandelingen zijn vaak afhankelijk van partijen die een sterke BATNA hebben.
 • Het combineren van WATNA, BATNA en ZOPA (zone van mogelijke overeenstemming) kan leiden tot een succesvol onderhandelingsresultaat, dat vertrouwen en duidelijkheid geeft tijdens het proces.
 • Door zowel WATNA als BATNA te begrijpen, kunnen partijen met meer vertrouwen onderhandelen en potentiële deals beter evalueren.
 • WATNA helpt partijen te voorkomen dat suboptimale uitkomsten worden geaccepteerd en geeft een duidelijk beeld van het worstcasescenario.
 • Het vermogen om weg te lopen van een onderhandeling is vaak een positie van sterkte, en het instellen van WATNA en BATNA helpt partijen te bepalen wanneer ze dit moeten doen.
 • Bij onderhandelingen kan het overwegen van worst- en best-case scenario's en het vinden van een gemeenschappelijke basis (ZOPA) leiden tot win-winresultaten en succesvolle overeenkomsten.

Verbonden bedrijfsconcepten

Visgraatdiagram

visgraat-diagram
Het visgraatdiagram is een op diagrammen gebaseerde techniek die wordt gebruikt in brainstorming om mogelijke oorzaken voor een probleem te identificeren, dus het is een visuele weergave van oorzaak en gevolg. Het probleem of effect dient als de kop van de vis. Mogelijke oorzaken van het probleem staan ​​vermeld op de individuele “botten” van de vis. Dit stimuleert probleemoplossende teams om een ​​breed scala aan alternatieven te overwegen.

BATNA

Batna
In de onderhandelingstheorie staat BATNA voor "Best Alternative To a Negotiated Agreement", en het is een van de belangrijkste principes van de onderhandelingstheorie. Het beschrijft namelijk de beste manier van handelen die een partij kan nemen als de onderhandelingen niet tot overeenstemming leiden. deze eenvoudige strategie kan helpen bij het verbeteren van de onderhandelingen, aangezien elke partij (in theorie) bereid is om de beste handelwijze te volgen, omdat anders geen overeenstemming wordt bereikt.

SAZO

wat.
Bij onderhandelingen staat WATNA voor 'slechtste alternatief voor een onderhandelde overeenkomst', wat een van de verschillende alternatieve opties vertegenwoordigt als er geen oplossing kan worden bereikt. Dit is een nuttige techniek om te helpen begrijpen wat een onderhandelingsresultaat zou kunnen zijn, dat zelfs als negatief nog steeds beter is dan een WATNA, de deal nog steeds haalbaar maakt.

ZOPA

stok
De ZOPA (zone van mogelijke overeenstemming) beschrijft een gebied waarin twee onderhandelingspartijen raakvlakken kunnen vinden. ZOPA is inderdaad van cruciaal belang bij het verkennen van de deals waarbij de partijen een voor beide partijen voordelige uitkomst krijgen om het risico van een win-verlies- of verlies-winscenario te voorkomen. En kom daarom op het punt van een win-win onderhandelingsresultaat.

Logboekonderhandeling

het verrollen van balken-onderhandelingen
In een logrolling onderhandeling biedt de ene partij een concessie op het ene punt om op een ander punt terrein te winnen. Bij het loggen wil geen van beide partijen reclame maken voor de omvang van hun macht, rechten of aanspraken. Dit maakt het een bijzonder effectieve strategie in complexe onderhandelingen waar gedeeltelijke of volledige impasses bestaan.

Theorie van beperkingen

theorie-van-beperkingen
De Theory of Constraints is in 1984 ontwikkeld door bedrijfsdeskundigen management goeroe Eliyahu Goldratt in zijn boek The Goal. De Theory of Constraints stelt dat elk systeem ten minste één beperking heeft die een hoog niveau belemmert prestatie or winst generatie. In wezen pleit de theorie voor het identificeren van beperkingen en deze vervolgens op te heffen of op zijn minst de impact ervan te verminderen.

Win-win onderhandeling

win-win-onderhandeling
Win-win-onderhandelingen kwamen voor het eerst op de voorgrond in de jaren tachtig, mede dankzij boeken als Roger Fisher, William Ury en Bruce Patton's bestseller Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In. Dat gezegd hebbende, was er in die tijd ook een veranderende mentaliteit, aangezien onderhandelaars win-win-onderhandelingen verkozen boven de toen dominante win-verliesbenadering. Een win-win-onderhandeling is een onderhandelingsresultaat dat resulteert in een wederzijds aanvaardbare en voordelige deal voor alle betrokken partijen.

RADPAC-model

radpac-model
Een onderhandeling waarbij een of beide partijen onvoorbereid zijn, kan desastreus zijn. In het beste geval ontaardt de onderhandeling in een los en ongericht gesprek. In het ergste geval kan een onderhandeling echter uitmonden in een vijandige confrontatie. de RADPAC model is een basis onderhandelingskader dat wordt gebruikt in bedrijfsdeskundigen om een ​​gunstig resultaat voor twee of meer partijen te bereiken.

Lees volgende: Onderhandeling, BATNA, SAZO, ZOPA.

Companion Strategietools

Ansoff-matrix

ansoff-matrix
U kunt de Ansoff-matrix gebruiken als strategisch raamwerk om te begrijpen welke groeistrategie het meest geschikt is op basis van de marktcontext. Het is ontwikkeld door wiskundige en bedrijfsmanager Igor Ansoff en gaat ervan uit dat een groeistrategie kan worden afgeleid van het feit of de markt nieuw of bestaand is, en of de artikel nieuw of bestaand is.

Blitzschaling canvas

blitzscaling-businessmodel-innovation-canvas
De Blitzschaling bedrijfsmodel  canvas is een model gebaseerd op het concept van Blitzscaling, een bijzonder proces van massale groei onder onzekerheid, en dat prioriteit geeft aan snelheid boven efficiëntie en gericht is op marktdominantie om een ​​first-scaler voordeel te creëren in een scenario van onzekerheid.

Blue Ocean-strategie

blauwe-oceaan-strategie
Een blauwe oceaan is een strategie waar de grenzen van bestaande markten opnieuw worden gedefinieerd en nieuwe onbetwiste markten worden gecreëerd. In de kern is er waarde innovatie, waarvoor onbetwiste markten worden gecreëerd, waar concurrentie irrelevant wordt gemaakt. En de kosten-waarde trade-off is verbroken. Zo volgen bedrijven een blauwe oceaan strategie bieden veel meer waarde op een lager kosten voor de eindklanten.

Kader voor bedrijfsanalyse

bedrijfsanalyse
Bedrijven analyse is een onderzoeksdiscipline die helpt bij het aanjagen van verandering binnen een organisatie door de belangrijkste elementen en processen te identificeren die de waarde. Bedrijf analyse kan ook worden gebruikt bij het identificeren van nieuwe bedrijfsdeskundigen kansen of hoe u kunt profiteren van bestaande bedrijfsdeskundigen kansen om je te laten groeien bedrijfsdeskundigen op de markt.

Gap-analyse

gap-analyse
Een opening analyse helpt een organisatie de afstemming met de strategische doelstellingen beoordelen om te bepalen of de huidige uitvoering in overeenstemming is met de doelstellingen van het bedrijf missie  en op lange termijn visie. Gap-analyses helpen dan om een ​​doel te bereiken prestatie door organisaties te helpen hun middelen beter te gebruiken. Een goede kloof analyse is een krachtig hulpmiddel om de uitvoering te verbeteren.

Bedrijfsmodel Canvas

bedrijfsmodel Canvas
Het bedrijfsmodel  canvas is een raamwerk voorgesteld door Alexander Osterwalder en Yves Pigneur in Busines Model Generation, waarmee de Design of bedrijfsmodellen door middel van negen bouwstenen, bestaande uit: sleutelpartners, kernactiviteiten, waarde proposities, klantrelaties, klantsegmenten, kritieke middelen, kanalen, kosten structuur, en inkomsten streams.

Lean startup-canvas

lean-startup-canvas
Het lean opstarten canvas is een bewerking van Ash Maurya van the bedrijfsmodel  canvas door Alexander Osterwalder, die een laag toevoegt die zich richt op problemen, oplossingen, belangrijke statistieken, gebaseerd op oneerlijk voordeel en een unieke waarde voorstel. Begin dus bij het beheersen van het probleem in plaats van de oplossing.

Lees volgende: SWOT-analysePersoonlijke SWOT-analyseSLEPEN MatrixPESTEL-analysePorter's Five ForcesSLEPEN MatrixSOAR-analyse.

Belangrijkste gratis gidsen:

Over de auteur

Scroll naar boven
FourWeekMBA