waarde-inspanning-matrix

Waarde/inspanningsmatrix in een notendop

De waarde/inspanningsmatrix is ​​een functieprioritering model gebruikt om effectieve product roadmaps te bouwen. De waarde/effort matrix stelt productmanagers in staat om hun productachterstand te prioriteren met behulp van een zelfverzekerde, gestructureerde aanpak. Het productteam leert een effectieve roadmap te plannen, werkgrenzen te identificeren en onderscheid te maken tussen behoeften en wensen.

De waarde/inspanningsmatrix begrijpen

Prioritering is een essentieel onderdeel van productbeheer en de levenscyclus van productontwikkeling.

Veel productmanagers hebben echter de neiging om prioriteit te geven aan kleine klachten van klanten of een glanzend nieuw idee waar ze gisteren aan dachten. Veel managers zijn ook slecht toegerust om belangrijke beslissingen te nemen - hetzij door een gebrek aan ervaring of door toegang tot geschikte tools of processen. Als gevolg hiervan kan de productachterstand snel een uitsparing worden voor honderden onnodige functies of bugs.

Uiteindelijk betekent effectieve prioritering het vinden van een balans tussen het leveren van waarde en de beschikbare middelen.

In de volgende sectie wordt beschreven hoe dit evenwicht kan worden bereikt.

De waarde/inspanningsmatrix gebruiken

De waarde/inspanningsmatrix is ​​een 2×2 matrix met:

 • Inspanning op de x-as, gedefinieerd als de middelen die nodig zijn om een ​​taak te voltooien. Dat wil zeggen, hoe moeilijk zal de taak zijn om te voltooien?
 • Waarde op de y-as, gedefinieerd als het bedrijf of product waarde een functie zal brengen. Waarde kan op verschillende manieren worden gedefinieerd. Hoe helpt de functie nieuwe klanten te werven? Op hoeveel klanten heeft de functie invloed? Hoe helpt de functie het bedrijf geld te verdienen? Verhoogt de functie de productviraliteit?

Voor beide waarde en inspanning, moet het team een ​​scoresysteem creëren en elke functie dienovereenkomstig rangschikken. Hieronder vindt u een voorbeeldscoresysteem:

 • 1 – minimaal waarde/extra kleine inspanning.
 • 5 – laag waarde/ kleine moeite.
 • 8 – gemiddeld waarde/gemiddelde inspanning.
 • 13 – hoog waarde/grote inspanning.
 • 20 – superhoog waarde/extra grote inspanning.

Het team kan vervolgens elk kenmerk op de matrix plotten volgens zijn waarde en inspanningsscore, landend in een van de vier kwadranten:

 1. De tijd dringt (laag waarde/hoge inspanning) – of taken die tot het laatst moeten worden overgelaten of helemaal moeten worden opgegeven.
 2. Invuloefeningen (laag waarde/lage inspanning) - dit beschrijft functies die kunnen worden voltooid tijdens perioden van lage activiteit tussen andere projecttaken.
 3. Snelle winsten (hoog waarde/lage inspanning) - deze taken moeten prioriteit krijgen om momentum op te bouwen en het moreel van het team te stimuleren.
 4. Grote projecten (hoog waarde/hoge inspanning) – of waardevolle functies die complex en arbeidsintensief zijn. Deze vaak langdurige projecten moeten worden ondersteund door gedetailleerde plannen.

Ten slotte, de waarde/inspanningsmatrix moet periodiek worden herzien. Informatie die is afgeleid van klantfeedback, analyses en A/B-testen moet worden teruggevoerd in de matrix om elke functie opnieuw te beoordelen.

Sleutelfaciliteiten:

 • De waarde/inspanningsmatrix is ​​een functieprioritering model gebruikt bij productontwikkeling.
 • De waarde/effort matrix helpt productmanagers om gestructureerde en zelfverzekerde beslissingen te nemen over het prioriteren van functies. Dit zorgt ervoor dat de productbacklog niet wordt overspoeld met initiatieven van lage waarde.
 • De waarde/effort-matrix evalueert functies op een matrix die uit vier kwadranten bestaat: time-sinks, fill-ins, quick wins en grote projecten. Het evaluatieproces moet periodiek worden herhaald als er nieuwe inzichten komen.

Hoofdzaken:

 • Concept waarde/inspanningsmatrix: De waarde/effort matrix is ​​een hulpmiddel dat wordt gebruikt voor het prioriteren van kenmerken in productontwikkeling. Het helpt productmanagers weloverwogen beslissingen te nemen over welke functies prioriteit moeten krijgen op hun productroadmap.
 • Evenwicht tussen waarde en inspanning: Effectieve prioritering omvat het balanceren van de waarde een functie levert het product of bedrijf de moeite op die nodig is om het te implementeren. Het vinden van dit evenwicht zorgt ervoor dat middelen efficiënt worden toegewezen.
 • Matrix structuur:
  • De matrix is ​​een 2×2 raster met “Inspanning” op de x-as en “Waarde” op de y-as.
  • "Inspanning" vertegenwoordigt het niveau van middelen die nodig zijn om een ​​taak te voltooien, terwijl "Waarde" het bedrijf of product aangeeft waarde de functie zal bieden.
 • Score systeem:
  • Er wordt een scoresysteem opgesteld voor zowel "Waarde" als "Inspanning", meestal op een schaal van 1 tot 20.
  • Aan elke functie wordt een score toegewezen waarde en inzet op basis van het gedefinieerde scoresysteem.
 • Kwadranten:
  • Gebaseerd op hun waarde en inspanningsscores, worden kenmerken uitgezet in vier kwadranten op de matrix:
   • Time Sinks (laag waarde/hoge inspanning): Taken die voor later moeten worden overgelaten of moeten worden opgegeven.
   • Invullingen (laag waarde/weinig inspanning): Functies die kunnen worden voltooid tijdens periodes van lage activiteit.
   • Snelle overwinningen (hoog waarde/weinig inspanning): Geprioriteerd om momentum op te bouwen en het moreel te verbeteren.
   • Grote projecten (hoog waarde/hoge inspanning): waardevol maar complex en arbeidsintensief, waarvoor een gedetailleerde planning vereist is.
 • Iteratief proces:
  • De matrix is ​​een dynamisch hulpmiddel dat periodiek moet worden herzien.
  • Feedback van klanten, analyses en A/B-testgegevens moeten in de matrix worden opgenomen om de waarde en inspanning van elke functie opnieuw te beoordelen.
 • Voordelen:
  • De waarde/inspanningsmatrix biedt een gestructureerde aanpak voor het prioriteren van kenmerken.
  • Het voorkomt dat de product backlog volgestouwd raakt met laagwaardige initiatieven.
  • Het helpt productmanagers bij het nemen van weloverwogen beslissingen en het optimaliseren van de toewijzing van middelen.
 • Key Takeaways:
  • De waarde/inspanningsmatrix brengt de waarde van een functie in evenwicht met de inspanning die nodig is om deze te implementeren.
  • Functies zijn onderverdeeld in kwadranten op basis van waarde- en inspanningsscores: time sinks, fill-ins, quick wins en grote projecten.
  • Regelmatige updates van de matrix op basis van nieuwe inzichten zorgen voor een continue effectieve prioritering.

Lees volgende: SWOT-analysePersoonlijke SWOT-analyseSLEPEN MatrixPESTEL-analysePorter's Five ForcesSLEPEN MatrixSOAR-analyse.

Belangrijkste gratis gidsen:

Verwant Zakelijke matrices

SFA-matrix

sfa-matrix
De SFA-matrix is ​​een raamwerk dat bedrijven helpt bij het evalueren van strategische opties. Gerry Johnson en Kevan Scholes hebben de SFA-matrix gemaakt om bedrijven te helpen hun strategische opties te evalueren voordat ze zich verbinden. Evaluatie van strategische kansen wordt uitgevoerd door rekening te houden met drie criteria die deel uitmaken van het SFA-acroniem: geschiktheid, haalbaarheid en aanvaardbaarheid.

Hoshin Kanri X-Matrix

hoshin-kanri-x-matrix
De Hoshin Kanri X-Matrix is ​​een strategie implementatietool die bedrijven helpt om doelen op korte en lange termijn te bereiken. Hoshin Kanri is een methode die de kloof tussen strategie en uitvoering. Strategische doelstellingen zijn duidelijk gedefinieerd en de doelstellingen van elk niveau van de organisatie zijn op elkaar afgestemd. Doordat iedereen in dezelfde richting beweegt, worden de procescoördinatie en het besluitvormingsvermogen versterkt.

Kepner-Tregoe-matrix

kepner-tregoe-matrix
De Kepner-Tregoe-matrix is ​​in de jaren zestig gemaakt door managementconsultants Charles H. Kepner en Benjamin B. Tregoe, ontwikkeld om bedrijven te helpen bij het navigeren door de beslissingen die ze dagelijks nemen. De Kepner-Tregoe-matrix is ​​een hoofdoorzaak analyse gebruikt bij het nemen van beslissingen in organisaties.

Eisenhower-matrix

eisenhower-matrix
De Eisenhower Matrix is ​​een hulpmiddel dat bedrijven helpt bij het prioriteren van taken op basis van hun urgentie en belang, genoemd naar Dwight D. Eisenhower, president van de Verenigde Staten van 1953 tot 1961. De matrix helpt bedrijven en individuen onderscheid te maken tussen urgent en belangrijk om urgente zaken te voorkomen. dingen (schijnbaar nuttig op de korte termijn) kannibaliseren belangrijke dingen (cruciaal voor succes op lange termijn).

Actieprioriteitmatrix

actie-prioriteit-matrix
Een actieprioriteitenmatrix is ​​een productiviteitstool die bedrijven helpt bepaalde taken en doelstellingen te prioriteren boven andere. De matrix zelf wordt weergegeven door vier kwadranten op een typische cartesiaanse grafiek. Deze kwadranten zijn uitgezet tegen de inspanning die nodig is om een ​​taak te voltooien (x-as) en de impact (voordeel) die elke taak oplevert als deze eenmaal is voltooid (y-as). Deze matrix helpt bij het beoordelen van welke projecten moeten worden ondernomen en wat de potentiële impact voor elk is.

SLEPEN Matrix

sleep-matrix
De TOWS-matrix is ​​een acroniem voor Threats, Opportunities, Weaknesses en Strengths. De matrix is ​​een variatie op de SWOT-analyse en probeert de kritiek op de SWOT-analyse aan te pakken met betrekking tot het onvermogen om relaties tussen de verschillende categorieën aan te tonen.

GE McKinsey-matrix

ge-mckinsey-matrix
De GE McKinsey-matrix werd in de jaren 1970 ontwikkeld nadat General Electric zijn consultant McKinsey had gevraagd om een ​​portfoliomanagementsysteem te ontwikkelen. model. Deze matrix is ​​een strategie tool die richtlijnen geeft over hoe een bedrijf zijn investeringen moet prioriteren onder zijn business units, wat leidt tot drie mogelijke scenario's: investeren, beschermen, oogsten en desinvesteren.

BCG Matrix

bcg-matrix
In de jaren zeventig bedacht Bruce D. Henderson, oprichter van de Boston Consulting Group, The Product Portfolio (ook bekend als BCG Matrix, of Growth-share Matrix), dat zou kijken naar een succesvolle zakelijke productportfolio op basis van potentiële groei en marktaandelen. Het verdeelde producten in vier hoofdcategorieën: melkkoeien, huisdieren (honden), vraagtekens en sterren.

Groeimatrix

groeistrategieën
In het FourWeekMBA groei matrix, je kunt solliciteren groei voor bestaande klanten door dezelfde problemen aan te pakken (gain-modus). Of door bestaande problemen aan te pakken, voor nieuwe klanten (uitbreidingsmodus). Of door nieuwe problemen voor bestaande klanten aan te pakken (uitbreidingsmodus). Of misschien door hele nieuwe problemen voor nieuwe klanten aan te pakken (reinvent mode).

Ansoff-matrix

ansoff-matrix
U kunt de Ansoff-matrix gebruiken als een strategisch kader om te begrijpen wat: groei strategie is meer geschikt op basis van de marktcontext. Het is ontwikkeld door wiskundige en bedrijfsmanager Igor Ansoff en gaat ervan uit dat groei strategie kan worden afgeleid door of de markt nieuw of bestaand is, en het product nieuw of bestaand is.

Kraljic-matrix

kraljic-matrix
De Kraljic-matrix is ​​een raamwerk dat het leveranciersbestand van een bedrijf analyseert en classificeert. De matrix van Kraljic wordt door kopers gebruikt om de leveringszekerheid te maximaliseren/de leveringsrisico's te minimaliseren en de kosten te verlagen. Op die manier worden ze aangemoedigd om inkoop te zien als een strategische activiteit en niet als een louter transactiegerichte activiteit. De Kraljic-matrix is ​​verdeeld in vier kwadranten op basis van verschillende mate van leveringsrisico en winstimpact. Elk kwadrant definieert een type leveringsitem en een strategie dat verlaagt het risico en de kosten. De kwadranten omvatten hefboomitems, bottleneckitems, niet-kritieke items en strategische items.

Product-procesmatrix

product-proces-matrix
De product-procesmatrix werd geïntroduceerd in twee artikelen gepubliceerd in de Harvard Business Review in 1979. De matrix, ontwikkeld door Robert H. Hayes en Steven C. Wheelwright, beoordeelt de relatie tussen de stadia van de productlevenscyclus (van ideevorming tot groei of achteruitgang) en de stadia van de (technologische) levenscyclus van het proces.

Mendelow Stakeholdermatrix

mendelow-stakeholder-matrix
De stakeholdermatrix van Mendelow is een raamwerk dat wordt gebruikt om de houding en verwachtingen van belanghebbenden en hun potentiële impact op zakelijke beslissingen te analyseren.

Vereisten Traceability Matrix

Vereisten Traceability Matrix
Een traceerbaarheidsmatrix voor vereisten (RTM) is een essentieel onderdeel van de levenscyclus van elk embedded systeem en helpt organisaties ervoor te zorgen dat hun producten veilig zijn en voldoen aan de beoogde normen. Hoewel de matrix al lang in verband wordt gebracht met geneeskunde, technologie en engineering, werkt de aanpak goed voor elk project, ongeacht de branche. Een traceerbaarheidsmatrix van vereisten is een hulpmiddel dat wordt gebruikt om de status van projectvereisten en deliverables te identificeren en te onderhouden.

Waarde/inspanningsmatrix

waarde-inspanning-matrix
De waarde/inspanningsmatrix is ​​een kenmerkprioritering model gebruikt om effectieve roadmaps voor producten op te stellen. De waarde/inspanningsmatrix stelt productmanagers in staat om hun productachterstand te prioriteren met behulp van een zelfverzekerde, gestructureerde aanpak. Het productteam leert hoe een effectieve roadmap te plannen, werkgrenzen te identificeren en onderscheid te maken tussen behoeften en wensen.

Beslissingsmatrix

beslissingsmatrix
Een beslissingsmatrix is ​​een besluitvormingsinstrument dat een lijst met opties evalueert en prioriteert. Beslismatrices zijn handig wanneer: Een lijst met opties moet worden ingekort tot één keuze. Op basis van een aantal criteria moet een besluit worden genomen. Door het eliminatieproces is een lijst met criteria beheersbaar gemaakt.

Matrix voor kasstroomoverzichten

cashflow-matrix

Grote Strategiematrix

grote-strategie-matrix
De grote strategie matrix is ​​in 1980 bedacht door de Amerikaanse bedrijfstheoreticus Paul Joseph DiMaggio. De matrix, die voor het eerst verscheen in het Strategic Management Journal, werd aanvankelijk gebruikt als strategisch keuzehulpmiddel voor managers. De grote strategie matrix helpt organisaties bij het ontwikkelen van haalbare alternatieve strategieën op basis van hun concurrentiepositie en de groei van hun branche.

Lees ook: RAPID-frameworkRACI-matrix3×3 verkoopmatrixWaarde/inspanningsmatrixSFA-matrixWaarde/risicomatrixMatrix herkaderenKepner-Tregoe-matrix.

FourWeekMBA Zakelijke Toolbox

Sjabloon voor technisch bedrijfsmodel

bedrijfsmodel-sjabloon
een techneut bedrijfsmodel  bestaat uit vier hoofdcomponenten: waarde model (waardeproposities, missie visie), technologisch model (R&D-beheer), distributie model (verkoop en marketing organisatiestructuur), en financieel model (opbrengstmodellering, kostenstructuur, winstgevendheid en cashgeneratie/-beheer). Die elementen die samenkomen, kunnen als basis dienen om een ​​solide technologiebedrijf op te bouwen model.

Web3-bedrijfsmodelsjabloon

vbde-framework
Een Blockchain-bedrijfsmodel volgens de FourWeekMBA framework bestaat uit vier hoofdcomponenten: waardemodel (kernfilosofie, kernwaarden en waardeproposities voor de belangrijkste belanghebbenden), blockchainmodel (protocolregels, netwerkvorm en applicatielaag/ecosysteem), distributiemodel (de belangrijkste kanalen die het protocol versterken en zijn gemeenschappen), en het economisch model (de dynamiek/stimulansen waardoor protocolspelers geld verdienen). Die elementen die samenkomen, kunnen als basis dienen voor het bouwen en analyseren een solide Blockchain-bedrijfsmodel.

Asymmetrische bedrijfsmodellen

asymmetrische-bedrijfsmodellen
In een asymmetrische onderneming model, de organisatie genereert niet rechtstreeks inkomsten met de gebruiker, maar maakt gebruik van de gegevens die gebruikers leveren in combinatie met technologie, waardoor een belangrijke klant wordt betaald om de kernactiva in stand te houden. Google verdient bijvoorbeeld geld door gebruik te maken van de gegevens van gebruikers, in combinatie met zijn algoritmen die aan adverteerders worden verkocht voor zichtbaarheid.

Zakelijke concurrentie

business-competitie
In een zakenwereld die wordt gedreven door technologie en digitalisering, is de concurrentie veel vloeiender, zoals: innovatie wordt een bottom-up benadering die overal vandaan kan komen. Daardoor wordt het veel moeilijker om de grenzen van bestaande markten te definiëren. Daarom een ​​goede zakelijke concurrentie analyse kijkt naar klant, technologie, distributieen financieel model overlapt. Terwijl we tegelijkertijd kijken naar toekomstige potentiële kruispunten tussen industrieën die op korte termijn niets met elkaar te maken hebben.

Technologische modellering

technologische modellering
Technologische modellering is een discipline om de basis te leggen voor bedrijven om duurzaam te blijven innovatie, waardoor incrementele producten worden ontwikkeld. Terwijl we ook kijken naar baanbrekende innovatieve producten die de weg kunnen effenen voor succes op de lange termijn. In een soort Barbell-strategie suggereert technologische modellering een tweezijdige benadering, enerzijds om continu te blijven innovatie als een kernonderdeel van het bedrijf model. Anderzijds zet het in op toekomstige ontwikkelingen die de potentie hebben om door te breken en een sprong voorwaarts te maken.

Transitionele bedrijfsmodellen

overgangs-bedrijfsmodellen
een overgangsperiode bedrijfsmodel  wordt door bedrijven gebruikt om een ​​markt te betreden (meestal een niche) om de eerste tractie te krijgen en te bewijzen dat het idee goed is. de overgangsfase bedrijfsmodel  helpt het bedrijf het benodigde kapitaal veilig te stellen terwijl het een realiteitscheck heeft. Het helpt de lange termijn vorm te geven visie en een schaalbaar bedrijf model.

Minimaal levensvatbaar publiek

minimaal levensvatbaar publiek
De minimale levensvatbare doelgroep (MVA) vertegenwoordigt de kleinst mogelijke doelgroep die uw bedrijf kan ondersteunen terwijl u het start vanuit een microniche (de kleinste subset van een markt). Het belangrijkste aspect van de MVA is om in te zoomen op bestaande markten om die mensen te vinden in welke behoeften niet wordt voorzien door bestaande spelers.

Zakelijke schaalvergroting

schaalvergroting
Zakelijke schaalvergroting is het proces van transformatie van een bedrijf, aangezien het product wordt gevalideerd door steeds bredere marktsegmenten. Zakelijke schaalvergroting gaat over het creëren van tractie voor een product dat past in een klein marktsegment. Naarmate het product gevalideerd is, wordt het van cruciaal belang om een ​​levensvatbaar bedrijf op te bouwen model. En aangezien het product in steeds bredere marktsegmenten wordt aangeboden, is het belangrijk om product, business op elkaar af te stemmen modelen organisatorisch Design, om steeds grotere schaal mogelijk te maken.

Marktuitbreidingstheorie

uitbreiding van de markt
De marktuitbreiding bestaat uit het leveren van een product of dienst aan een breder deel van een bestaande markt of misschien het uitbreiden van die markt. Of toch, marktuitbreidingen kunnen gaan over het creëren van een geheel nieuwe markt. Hierdoor schaalt een bedrijf bij elke stap mee met de bestreken markt.

Snelheid-omkeerbaarheid

besluitvormingsmatrix

Asymmetrische weddenschappen

asymmetrische-weddenschappen

Groeimatrix

groeistrategieën
In het FourWeekMBA groei matrix, je kunt solliciteren groei voor bestaande klanten door dezelfde problemen aan te pakken (gain-modus). Of door bestaande problemen aan te pakken, voor nieuwe klanten (uitbreidingsmodus). Of door nieuwe problemen voor bestaande klanten aan te pakken (uitbreidingsmodus). Of misschien door hele nieuwe problemen voor nieuwe klanten aan te pakken (reinvent mode).

Inkomstenstromen Matrix

inkomsten-stromen-model-matrix
In het FourWeekMBA Inkomstenstromen Matrix, worden inkomstenstromen geclassificeerd op basis van het soort interacties dat het bedrijf heeft met zijn belangrijkste klanten. De eerste dimensie is de "frequentie" van interactie met de belangrijkste klant. Als tweede dimensie is er het 'Eigendom' van de interactie met de belangrijkste klant.

Inkomstenmodellering

verdienmodel-patronen
Inkomsten model patronen zijn een manier voor bedrijven om geld te verdienen met hun bedrijfsmodellen. een opbrengst model patroon is een cruciale bouwsteen van a bedrijfsmodel  omdat het informeert hoe het bedrijf op korte termijn financiële middelen zal genereren om weer in het bedrijf te investeren. De manier waarop een bedrijf geld verdient, heeft dus ook invloed op de algehele bedrijfsvoering model.

Prijsstrategieën

prijsstrategieën
een prijsstelling strategie or model helpt bedrijven de prijsformule te vinden die past bij hun businessmodel. Zo worden de behoeften van de klant afgestemd op het producttype en wordt geprobeerd winstgevendheid voor het bedrijf mogelijk te maken. Een goede prijs strategie brengt de klant op één lijn met de financiële duurzaamheid van het bedrijf op lange termijn om een ​​solide bedrijf op te bouwen model.

Over de auteur

Scroll naar boven
FourWeekMBA