risicokapitaal

De durfkapitaalgids voor de starter

Durfkapitaal is een vorm van beleggen die gericht is op weddenschappen met een hoog risico, die waarschijnlijk zullen mislukken. Daarom zoeken durfkapitalisten naar hogere opbrengsten. Durfkapitaal is inderdaad gebaseerd op de machtswet, of de wet waarvoor een klein aantal weddenschappen veel zal opleveren voor de grotere aantallen lage rendementen of investeringen die naar nul gaan. Dat is het hele uitgangspunt van durfkapitaal.

Soorten durfkapitaal

engel-investeerders versus durfkapitalisten
Een engelinvesteerder is een vermogend persoon die zijn eigen geld gebruikt om in kleine bedrijven te investeren. Aan de andere kant is een durfkapitalist een persoon of bedrijf die een vergelijkbare investering doet met behulp van geld dat is gepoold van andere bedrijven, bedrijven en pensioenfondsen. Durfkapitalisten investeren niet hun eigen geld. In veel gevallen hebben durfkapitalisten angel-investeerders nodig om bedrijven met een groot potentieel vanaf een zeer vroeg stadium te begrijpen.

Durfkapitaal omvat investeringen in beginnende bedrijven die nog niet naar de beurs zijn gegaan of winstgevend zijn geworden.

Deze investeringen worden meestal gedaan in ruil voor eigen vermogen, wat betekent dat de belegger een eigendomsbelang krijgt in het bedrijf waarin hij investeert.

Dit kan worden gedaan via directe investeringen, waarbij de belegger aandelen rechtstreeks van het bedrijf koopt, of via fondsen, die het geld van meerdere investeerders samenbrengen in één fonds dat wordt beheerd door een professionele onderneming.

Er zijn verschillende soorten durfkapitaal beschikbaar, afhankelijk van in welke fase een bedrijf zich bevindt wanneer het financiering zoekt.

 • Seed-financiering helpt ondernemers bij het lanceren van hun bedrijfsidee.
 • Serie A- en B-rondes bieden substantiëlere bedragen om verdere ontwikkelings- en uitbreidingsinspanningen te ondersteunen.
 • Rondes in een latere fase, zoals Series C en D, bieden grotere bedragen om de operaties nog verder op te schalen voordat ze naar de beurs gaan of worden overgenomen door een ander bedrijf.

Voordelen van durfkapitaal

Het belangrijkste voordeel van risicokapitaal voor ondernemers is toegang tot grote hoeveelheden geld die anders moeilijk te verkrijgen zouden zijn bij traditionele bronnen zoals banken of andere kredietverstrekkers vanwege een gebrek aan onderpand of kredietgeschiedenis.

Bovendien brengen venture capitalists vaak waardevolle expertise en connecties mee die kunnen helpen versnellen groei voor startups die snel willen uitbreiden naar nieuwe markten of sneller innovatieve producten willen ontwikkelen dan concurrenten zonder dat ze intern toegang hebben tot deze middelen.

Bovendien kunnen succesvolle exits resulteren in een aanzienlijk rendement voor zowel oprichters als investeerders, als alles in de loop van de tijd volgens plan verloopt.

Durfkapitaal kan een geweldige financieringsbron zijn voor startups, en het is belangrijk om de verschillende beschikbare soorten durfkapitaal en de voordelen die ze bieden te begrijpen. Laten we nu eens kijken hoe u toegang kunt krijgen tot durfkapitaal voor uw startup.

Durfkapitaal biedt een waardevolle financieringsbron voor startups en kleine bedrijven met een hoge groei potentieel.

Het biedt toegang tot grote hoeveelheden geld, expertise en connecties die kunnen helpen versnellen groei.

Bovendien kunnen succesvolle exits resulteren in een aanzienlijk rendement voor zowel oprichters als investeerders.

 • Toegang tot grote sommen geld
 • Expertise en connecties van durfkapitalisten
 • Aandelenbelang in ruil voor investering
 • Potentieel voor aanzienlijk rendement bij succesvolle exit

Voorbereiding op een durfkapitaalinvestering

Voordat u durfkapitaal zoekt, is het belangrijk om voorbereid te zijn. Het ontwikkelen van een alomvattend businessplan is essentieel om investeringen van durfkapitalisten veilig te stellen.

Het plan moet een overzicht bevatten van de onderneming missie , doelstellingen, aangeboden producten of diensten, doelmarkt, concurrerend analyse en financiële prognoses.

Het identificeren van potentiële investeerders kan ook moeilijk zijn, aangezien er veel durfkapitalisten zijn die misschien niet geïnteresseerd zijn om in uw specifieke startup te investeren.

Het is belangrijk om elke investeerder grondig te onderzoeken voordat je ze benadert met je pitch. Zorg ervoor dat je hun doelen en voorkeuren begrijpt, zodat je je pitch hierop kunt afstemmen.

Het maken van de pitch is een van de meest cruciale stappen bij het voorbereiden van een durfkapitaalinvestering.

U moet ervoor zorgen dat u alle relevante informatie over uw bedrijf bij de hand heeft, inclusief jaarrekeningen en andere documenten die potentiële investeerders nodig hebben, zoals octrooiaanvragen of klantcontracten enz.

Oefen bovendien meerdere keren van tevoren met het geven van uw presentatie, zodat u deze met vertrouwen aan investeerders kunt presenteren.

Onderhandelen over algemene voorwaarden met investeerders vereist een zorgvuldige afweging van beide kanten, aangezien zij bepaalde rechten willen hebben over hoe beslissingen binnen het bedrijf worden genomen, terwijl de oprichters toch voldoende autonomie krijgen om hun bedrijf effectief te runnen zonder inmenging van externe partijen.

De waardering van het bedrijf moet worden besproken samen met het structureren van deals zoals aandelenparticipaties of schuldfinancieringsopties die beschikbaar zijn voor mogelijke investeringen in bedrijven.

Tijdens onderhandelingen moet ook rekening worden gehouden met juridische overwegingen, zoals de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, compliance-regelgeving, fiscale implicaties enz.

Ten slotte is het beheren van relaties tussen oprichters en investeerders nadat een overeenkomst is bereikt de sleutel tot succes op de lange termijn.

Het creëren van duidelijke verwachtingen van beide kanten helpt om de operaties in de toekomst soepel te laten verlopen.

Open communicatie moet altijd voorop blijven staan ​​tussen de betrokken belanghebbenden om het vertrouwen tussen alle betrokken partijen te behouden.

Om de belangen van alle betrokken partijen te beschermen, moeten bedrijven die financiering ontvangen van VC-firma's ook regelmatig aan compliance-eisen voldoen.

Voorafgaand aan het aangaan van overeenkomsten met venture capitalists, moeten exit-strategieën van tevoren worden overwogen.

Dit kunnen beursintroducties (IPO's), fusies en overnames (M&A) of transacties op de secundaire markt zijn, afhankelijk van de individuele omstandigheden van de betreffende situatie.

Door je voor te bereiden op een risicokapitaalinvestering, kun je ervoor zorgen dat je startup klaar is om de best mogelijke pitch te maken en de financiering veilig te stellen die nodig is om te groeien.

Vervolgens bespreken we hoe u uw bedrijfsplan kunt ontwikkelen en potentiële investeerders kunt identificeren.

Het veiligstellen van durfkapitaal vereist een grondige voorbereiding en begrip van potentiële investeerders.

Het is belangrijk om een ​​uitgebreid businessplan te ontwikkelen, potentiële investeerders te identificeren, te oefenen met het geven van de pitch en te onderhandelen over de algemene voorwaarden.

Bovendien moeten exitstrategieën van tevoren worden overwogen om alle bij de overeenkomst betrokken partijen te beschermen.

Onderhandelen over voorwaarden

Onderhandelen over algemene voorwaarden met investeerders is een belangrijke stap bij het veiligstellen van durfkapitaal voor uw startup.

Het is essentieel om de waarde van uw bedrijf, structureer de deal correct en overweeg eventuele juridische implicaties voordat u een contract aangaat.

Waardering van uw bedrijf

Voordat u onderhandelingen met potentiële investeerders kunt beginnen, is het belangrijk om duidelijk te hebben wat uw bedrijf waard is.

Dit zal u helpen bepalen hoeveel eigen vermogen u bereid bent te bieden in ruil voor beleggingsfondsen.

Een professionele waardering moet worden uitgevoerd door een ervaren accountant of bedrijfsadviseur die nauwkeurige marktgegevens kan verstrekken en analyse op de huidige waarde van uw bedrijf.

De overeenkomst structureren

Zodra u een eerlijke waardering voor uw bedrijf heeft vastgesteld, is het tijd om te bespreken hoe de deal zal worden gestructureerd.

Dit omvat het beslissen welk type effect (aandelen of schulden) zal worden aangeboden in ruil voor financiering, evenals het bepalen van stemrechten en andere contractuele verplichtingen tussen beide partijen die bij de transactie betrokken zijn.

Het is ook belangrijk om rekening te houden met eventuele fiscale implicaties die kunnen voortvloeien uit het accepteren van durfkapitaalinvesteringen in dit stadium.

Voordat u overeenkomsten ondertekent, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat alle juridische aspecten in aanmerking worden genomen bij het onderhandelen over voorwaarden met investeerders.

Dit bevat:

 • Opstellen van contracten die duidelijk de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van elke partij onder de overeenkomst schetsen;
 • Herziening van bestaande intellectuele eigendomsrechten; zorgen voor naleving van relevante regelgeving; het verkrijgen van de benodigde vergunningen;
 • Uitvoeren van due diligence-onderzoeken bij potentiële partners; vertrouwelijke informatie beschermen;
 • Voorbereiden van openbaarmakingsdocumenten indien wettelijk vereist; het registreren van handelsmerken indien van toepassing.

Al deze stappen moeten worden voltooid zodat beide partijen volledig op de hoogte zijn van hun rechten en plichten op grond van het contract alvorens verder te gaan met de onderhandelingen.

Onderhandelen over algemene voorwaarden kan een complex proces zijn, maar inzicht in de waardering van uw bedrijf, het structureren van de deal en juridische overwegingen zullen u helpen om het best mogelijke resultaat te behalen.

De belangrijkste elementen om te overwegen zijn:

 • Professionele taxatie uitgevoerd door een ervaren accountant of bedrijfsadviseur
 • Beslissen welk type zekerheid (eigen vermogen of schuld) zal worden aangeboden in ruil voor financiering
 • Contracten opstellen waarin de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van elke partij onder de overeenkomst worden beschreven
 • Herziening van bestaande wetten op intellectueel eigendom - Zorgen voor naleving van relevante regelgeving
 • Benodigde vergunningen verkrijgen – Uitvoeren van due diligence-onderzoeken bij potentiële partners

Beheer van de relatie met investeerders

Het beheren van de relatie met investeerders is een belangrijk onderdeel van het runnen van een succesvolle startup.

Duidelijke verwachtingen scheppen, een open communicatie onderhouden en ervoor zorgen dat aan de wettelijke vereisten wordt voldaan, zijn allemaal essentiële onderdelen van dit proces.

Duidelijke verwachtingen scheppen

Het is belangrijk om verwachtingen te scheppen voor beide partijen die betrokken zijn bij het investeringsproces.

Dit omvat het stellen van doelen voor hoeveel geld u wilt inzamelen, welke mijlpalen tegen wanneer moeten worden bereikt en alle andere voorwaarden die moeten worden overeengekomen voordat u een deal ondertekent.

Door deze gesprekken vooraf te voeren, helpt het ervoor te zorgen dat iedereen vanaf de eerste dag op dezelfde pagina zit en kunnen misverstanden in de toekomst worden voorkomen.

Onderhouden van open communicatie

Als er eenmaal een overeenkomst is gesloten tussen investeerder en ondernemer, is het van essentieel belang om open communicatie te behouden gedurende de gehele duur van hun relatie.

Dit betekent:

 • Regelmatig elkaar op de hoogte houden van de voortgang in de richting van doelen en van eventuele veranderingen of uitdagingen die zich onderweg kunnen voordoen.
 • Door de communicatielijnen open te houden, bouwt u ook vertrouwen op tussen beide partijen, wat op de lange termijn kan leiden tot succesvollere resultaten.
 • Zorgen voor naleving van wettelijke vereisten is essentieel bij het werken met investeerders of het aantrekken van kapitaal van hen.
 • Het is belangrijk om vooraf de relevante regels en voorschriften te onderzoeken, zodat u precies weet wat u moet doen om compliant te blijven en uzelf tijdens onderhandelingen en daarna legaal te beschermen.

Het hebben van een sterke relatie met investeerders is de sleutel tot het succes van elke startup.

Het is belangrijk om duidelijke verwachtingen vast te stellen, een open communicatie te onderhouden en te zorgen voor naleving van wettelijke vereisten om vertrouwen op te bouwen en steun te krijgen van uw investeerders.

Exitstrategieën voor investeerders

Initiële openbare aanbieding (IPO)

Een beursintroductie (IPO) is een soort exit strategie voor investeerders waarin een bedrijf zijn aandelen aan het publiek aanbiedt, waardoor ze aandelen in het bedrijf kunnen kopen.

Hierdoor kunnen bedrijven kapitaal aantrekken en liquiditeit verschaffen aan bestaande aandeelhouders. IPO's kunnen riskant zijn, maar bieden potentiële beloningen als ze correct worden uitgevoerd.

Toen Facebook bijvoorbeeld in 2012 naar de beurs ging, haalde het 16 miljard dollar op bij de beursgang en zag het de aandelenkoers met meer dan 40% stijgen.

Fusies en Overnames (M&A)

Fusies en overnames zijn een andere vorm van exit strategie voor investeerders. Bij fusies en overnames combineren twee of meer bedrijven hun activiteiten in één entiteit of koopt een bedrijf een ander bedrijf.

Dit kan helpen schaalvoordelen te creëren door kosten te verlagen door verhoogde efficiëntie, toegang te krijgen tot nieuwe markten, toegang te krijgen tot technologie of intellectuele eigendomsrechten, productaanbod te diversifiëren enz.

In 2017 verwierf Amazon Whole Foods Market voor $ 13.7 miljard als onderdeel van hun uitbreiding naar de kruidenierssector.

Transacties op de secundaire markt omvatten de verkoop van effecten zoals aandelen of obligaties die al zijn uitgegeven op een secundaire markt, zoals de New York Stock Exchange (NYSE).

Deze transacties stellen bestaande aandeelhouders in staat hun aandelen te verkopen zonder enige impact op de financiën of activiteiten van de uitgevende onderneming, terwijl ze liquiditeitsopties bieden voor huidige eigenaren die mogelijk behoefte hebben aan geld snel vanwege persoonlijke redenen of andere investeringen die ze willen nastreven.

In 2017 verkocht Apple Inc voor $ 7 miljard aan obligaties op de NYSE, waarbij de opbrengst werd gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder het terugkopen van gewone aandelen en het betalen van dividenden.

Beleggers moeten zich bewust zijn van de verschillende exitstrategieën die beschikbaar zijn bij het investeren in een startup, zoals:

 • Eerste openbare aanbiedingen (IPO),
 • Fusies en Overnames (M&A)
 • En transacties op de secundaire markt.

Durfkapitaalinvesteerders hebben verschillende opties als het gaat om het verlaten van hun investeringen. Deze omvatten Initial Public Offerings (IPO's), Fusies en Overnames (M&A) en Secundaire Markttransacties.

Elke optie brengt zijn eigen risico's en voordelen met zich mee, waarbij IPO's het potentieel bieden voor grote opbrengsten, terwijl fusies en overnames kunnen helpen schaalvoordelen te creëren en toegang te krijgen tot nieuwe markten.

Beleggers moeten elke optie zorgvuldig overwegen alvorens een beslissing te nemen over welke het meest geschikt is voor hun behoeften.

Alternatieven voor durfkapitaal

Er werd meer dan $ 88 miljard aan durfkapitaal opgehaald door startende bedrijven in de eerste drie maanden van 2023. Ondanks dit indrukwekkende aantal is de VC-industrie echter enigszins vertraagd en na de zogenaamde bonanza-jaren van 2020 en 2021 teruggekeerd naar pre-pandemische niveaus.

Hoewel durfkapitaal ongetwijfeld effectief is, is het niet perfect. Het is ook niet de enige manier waarop een bedrijf geld kan inzamelen. Veel ondernemers voelen zich ongemakkelijk bij het agressieve en onrealistische groei strategie durfkapitaal nodigt uit, terwijl anderen eenvoudigweg niet bereid zijn enige mate van controle of autoriteit af te staan ​​aan een externe investeerder. 

Met dat in gedachten zijn hier enkele veelvoorkomende alternatieven voor durfkapitaal voor degenen die op zoek zijn naar een alternatief.

Op inkomsten gebaseerde financiering

Op inkomsten gebaseerde financiering kan effectief zijn voor start-ups die afhankelijk zijn van abonnementen, op services gebaseerde systemen of andere mechanismen die geplande of terugkerende inkomsten met zich meebrengen. 

Bedrijven voor bedrijfsontwikkeling (BDC's), private equity-firma's en sommige banken zullen de jaarlijkse terugkerende inkomsten (ARR) of de maandelijks terugkerende inkomsten (MRR) van een start-up overwegen over zijn activa of winstgevendheid wanneer ze overwegen om geld te lenen. 

Dit geldt met name in het geval van SaaS-bedrijven die robuuste omzetprognoses kunnen geven met minder nadruk op debiteuren. 

Venture schuld

Durfschuld is een ideale oplossing voor ondernemers die om wat voor reden dan ook al een deel van hun eigen vermogen hebben afgestaan ​​in een durfkapitaalovereenkomst. 

Om extra geld veilig te stellen, kunnen ze proberen te voorkomen dat ze meer van het bedrijf overdragen. Als alternatief kan de ondernemer geld willen inzamelen om een ​​specifiek project te voltooien dat niet geschikt is voor een VC-investering. 

Net als bij op inkomsten gebaseerde financiering, kunnen durfkapitaal worden verstrekt door BDC's, private-equityfirma's en enkele andere bedrijven. Zoals bij elke vorm van schuld, moet het bedrijf in kwestie er echter zeker van zijn dat het over de nodige middelen beschikt om de lening terug te betalen. 

Als reactie op de negatieve financiële impact van bijvoorbeeld de COVID-19-pandemie Airbnb haalde begin 1 $ 2020 miljard aan schulden op bij private-equityfirma Silver Lake Partners.

Subsidies

Subsidies zijn een niet-verwaterende vorm van kapitaal die niet hoeft te worden terugbetaald. Ze kunnen echter moeilijk te beveiligen zijn en het kan tot zes maanden duren voordat ze worden goedgekeurd en uitbetaald door de uitgevende organisatie. Verder de werkelijke geld subsidiebedrag kan relatief klein zijn.

Sommigen zien subsidies als een effectieve manier om de bedrijfskosten in een vroeg stadium te verlagen, zoals kosten die verband houden met een incubatorruimte of een trainingsprogramma, en vervolgens in contact te komen met investeerders die later voor aanvullende financiering kunnen zorgen. 

Subsidies kunnen worden aangeboden door verschillende overheidsniveaus, maatschappelijke organisaties, stichtingen en commerciële particuliere entiteiten.

Angel investeerders

Angel-investeerders verstrekken cruciaal vroeg kapitaal aan een start-up om deze te helpen producten te produceren of van de grond te komen. Sommige 4,679 angel-investeerders waren betrokken bij deals ter waarde van in totaal $ 36.2 miljard in 2022.

In ruil voor de kapitaalinjectie ontvangen engelinvesteerders eigen vermogen, verkooproyalty's of beide. Velen zijn zelf ook ondernemer en bieden expertise en brancheverbindingen op een manier die niet verwatert. 

Angel-investeringen brengen de start-up doorgaans ergens tussen de $ 50,000 en $ 500,000 op. Maar net als subsidies kan dit alternatief voor durfkapitaalfinanciering tijdrovend en moeilijk te verkrijgen zijn.

Crowdfunding

Crowdfunding is een manier voor een groep individuen om een ​​bedrijf te steunen via een platform in ruil voor een beloning. De personen hoeven geen ondernemer te zijn of op een andere manier betrokken te zijn bij de durfkapitaal- of start-upsector.

De beloning is afhankelijk van de platform en voorwaarden van de kapitaalverhoging. Op niet-equityplatforms zoals Kickstarter en Indiegogo kunnen donateurs als eerste toegang krijgen tot een nieuw product. Op aandelenplatforms zoals Republic.co en Netcapital.com ontvangt de ondersteuner in plaats daarvan eigen vermogen in de start-up. 

Crowdfunding kan problematisch zijn voor start-ups die geen vaste aanhang hebben, met slechts 39% van de projecten succesvol. Maar wanneer kapitaal met succes wordt opgehaald, zal de start-up vaak ontdekken dat hun bijdragersbestand overlapt met hun ideale koper. Dit bouwt merk loyaliteit en maakt tot op zekere hoogte duidelijk of er een markt voor het product is.

Voorbeelden van durfkapitaal:

 • Sequoia hoofdstad: Een vooraanstaand durfkapitaalbedrijf dat heeft geïnvesteerd in bedrijven als Apple, Google en Airbnb.
 • Andreessen Horowitz: Bekend om het ondersteunen van technische startups zoals Facebook, Twitter en Lyft.
 • Kleinere Perkins: Een vroege investeerder in Amazon en Google.
 • Accel-partners: Geïnvesteerd in bedrijven als Dropbox, Slack en Spotify.
 • Bessemer Venture-partners: Bekend om investeringen in LinkedIn, Pinterest en Twitch.

Soorten investeringen:

 • Engel Investering: Een individuele investeerder, zoals Jeff Bezos, die start-ups als Uber in een vroeg stadium financiert.
 • Startkapitaal: Een startup krijgt startkapitaal om een ​​prototype of proof of concept te ontwikkelen, zoals Airbnb dat deed.
 • Serie A-financiering: Bedrijven als Uber en Airbnb hebben Series A-financiering veiliggesteld om hun activiteiten uit te breiden.
 • Serie B-financiering: Lyft ontving Serie B-financiering om zijn ritdeelservice op te schalen.
 • Serie C-financiering: Bedrijven als SpaceX hebben substantiële Series C-financiering opgehaald om hun energieproductie te financieren groei.

Alternatieve financieringsvoorbeelden:

 • Op inkomsten gebaseerde financiering: Een software-as-a-service (SaaS) startup verzekert financiering op basis van zijn terugkerende maandelijkse inkomsten.
 • Durfschuld: Airbnb heeft tijdens de COVID-1-pandemie $19 miljard aan risicoschulden opgehaald van Silver Lake Partners.
 • subsidies: Een biotech-startup ontvangt een onderzoekssubsidie ​​van de National Institutes of Health.
 • Engel investeerders: Een ondernemer ontvangt $250,000 van een lokaal investeerdersnetwerk om zijn e-commercebedrijf uit te breiden.
 • Crowdfunding: Een hardware-startup zamelt geld in op Kickstarter om een ​​nieuw product te lanceren.

Voorbeelden van exitstrategieën:

 • Eerste openbare aanbieding (IPO): De beursgang van Facebook in 2012 bracht 16 miljard dollar op en werd een van de belangrijkste beursintroducties op technologiegebied.
 • Fusies en overnames (M&A): Amazon's overname van Whole Foods voor 13.7 miljard dollar om de supermarktsector te betreden.
 • Transacties op de secundaire markt: Apple verkocht voor 7 miljard dollar aan obligaties op de New York Stock Exchange (NYSE).

Key afhaalrestaurants

 • Kortom, durfkapitaal is een belangrijke financieringsbron voor startups en kan een geweldige manier zijn om hen te helpen groeien.
 • Het is echter essentieel om het proces te begrijpen voordat u een overeenkomst met investeerders aangaat.
 • Dit omvat het onderzoeken van de markt, het opstellen van een businessplan en financiële prognoses, het onderhandelen over gunstige voorwaarden voor beide betrokken partijen, het beheren van de relatie met investeerders gedurende de investeringsperiode en het hebben van een exit strategie in plaats.
 • Met de juiste planning en voorbereiding kan risicokapitaal een krachtig hulpmiddel zijn om uw startup te helpen zijn volledige potentieel te bereiken.

Hoofdzaken:

 • Overzicht durfkapitaal:
  • Durfkapitaal is een risicovolle belegging gericht op een hoog rendement.
  • Het werkt op basis van de machtswet, waarbij een paar investeringen aanzienlijke rendementen opleveren, terwijl vele ervan kunnen mislukken.
 • Soorten risicokapitaal:
  • Angel-investeerders gebruiken persoonlijke fondsen, terwijl durfkapitalisten geld uit verschillende bronnen bundelen.
  • Durfkapitaal richt zich op beginnende, niet-winstgevende bedrijven in ruil voor eigen vermogen.
 • Fasen van durfkapitaalinvesteringen:
  • Startfinanciering voor bedrijfslancering.
  • Serie A-, B-, C- en D-rondes voor verdere ontwikkeling en uitbreiding.
 • Voordelen van durfkapitaal:
  • Toegang tot substantiële financiering.
  • Deskundigheid, verbindingen en snel groei Ondersteunen.
  • Potentieel voor aanzienlijke rendementen.
 • Voorbereiden op een durfkapitaalinvestering:
  • Ontwikkel een uitgebreid businessplan.
  • Identificeer geschikte investeerders.
  • Maak een overtuigende pitch.
  • Onderhandel zorgvuldig over de voorwaarden.
  • Denk aan juridische aspecten.
  • Beheer relaties met investeerders.
  • Plan exitstrategieën.
 • Alternatieven voor durfkapitaal:
  • Op inkomsten gebaseerde financiering.
  • Durfschulden.
  • Grants.
  • Engel investeerders.
  • Publieksfinanciering.
 • Exitstrategieën voor beleggers:
  • Eerste openbare aanbieding (IPO).
  • Fusies en overnames (M&A).
  • Transacties op de secundaire markt.
 • Key Takeaways:
  • Een goede planning en voorbereiding zijn cruciaal voor succesvolle durfkapitaalfondsenwerving.
  • Durfkapitaal kan een krachtig instrument zijn om startups te helpen groeien, maar moet met een duidelijke aanpak worden benaderd strategie.

Verbonden financiële concepten

Competentiecirkel

cirkel-van-competentie
De cirkel van competentie beschrijft iemands natuurlijke competentie op een gebied dat past bij zijn vaardigheden en capaciteiten. Buiten deze denkbeeldige cirkel bevinden zich vaardigheden en capaciteiten waar een persoon van nature minder bekwaam in is. Het concept werd gepopulariseerd door Warren Buffett, die betoogde dat beleggers alleen moeten investeren in bedrijven die ze kennen en begrijpen. De competentiecirkel is echter van toepassing op elk onderwerp en zelfs op elk individu.

Wat is een gracht?

slotgracht
Economische of marktgrachten vertegenwoordigen de lange termijn bedrijfsdeskundigen weerbaarheid. Of hoe lang bedrijfsdeskundigen kan zijn concurrentievoordeel behouden in de markt door de jaren heen. Warren Buffet, die de term 'gracht' populair maakte, noemde het een 'share of mind', in tegenstelling tot marktaandeel, als zodanig is het het kenmerk dat alle waardevolle merken hebben.

Buffet-indicator

buffet-indicator
De Buffet Indicator is een maat voor het totaal waarde van alle beursgenoteerde aandelen in een land gedeeld door het BBP van dat land. Het is een maatstaf en ratio om te beoordelen of een markt ondergewaardeerd of overgewaardeerd is. Het is een van de favoriete maatregelen van Warren Buffet als waarschuwing dat: financieel markten kunnen overgewaardeerd en riskanter zijn.

Venture Capital

risicokapitaal
Durfkapitaal is een vorm van beleggen die gericht is op weddenschappen met een hoog risico, die waarschijnlijk zullen mislukken. Daarom zoeken durfkapitalisten naar hogere opbrengsten. Durfkapitaal is inderdaad gebaseerd op de machtswet, of de wet waarvoor een klein aantal weddenschappen veel zal opleveren voor de grotere aantallen lage rendementen of investeringen die naar nul gaan. Dat is het hele uitgangspunt van durfkapitaal.

Directe buitenlandse investeringen

directe buitenlandse investeringen
Buitenlandse directe investeringen doen zich voor wanneer een persoon of bedrijf een belang van 10% of meer koopt in een bedrijf dat in een ander land actief is. Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) houdt dit percentage in dat de investeerder invloed kan uitoefenen op of kan deelnemen aan het bestuur van een onderneming. Wanneer de rente echter lager is dan 10%, definieert het IMF het eenvoudig als een effect dat deel uitmaakt van een aandelenportefeuille. Buitenlandse directe investeringen (FDI) omvatten daarom de aankoop van een belang in een bedrijf door een entiteit die in een ander land is gevestigd. 

Micro-beleggen

micro-investeringen
Micro-investeren is het proces van het regelmatig investeren van kleine hoeveelheden geld. Het proces van micro-investeringen omvat kleine en soms onregelmatige investeringen waarbij het individu terugkerende betalingen kan doen of een forfaitair bedrag kan investeren als geld Wordt beschikbaar.

Meme Investeren

meme-investeren
Meme-aandelen zijn effecten die online viraal gaan en de aandacht trekken van de jongere generatie particuliere beleggers. Meme-beleggen is daarom een ​​bottom-up, gemeenschapsgestuurde benadering van beleggen die zichzelf positioneert als het antoniem van beleggen in Wall Street. Ook wordt bij meme-beleggen vaak gekeken naar aantrekkelijke kansen met een lagere liquiditeit die misschien gemakkelijker in te halen zijn, waardoor brede speculatie mogelijk wordt, aangezien 'meme-investeerders' vaak op zoek zijn naar onevenredig kortetermijnrendementen.

Retailbeleggen

retail-investeren
Beleggen in de detailhandel is de handeling van niet-professionele beleggers die effecten kopen en verkopen voor hun eigen doeleinden. Beleggen in de detailhandel is populair geworden met de opkomst van digitale platforms zonder commissie, waardoor iedereen met een kleine portefeuille kan handelen.

Geaccrediteerde belegger

geaccrediteerde-investeerder
Geaccrediteerde beleggers zijn individuen of entiteiten die geavanceerd genoeg worden geacht om effecten te kopen die niet zijn gebonden aan de wetten die normale beleggers beschermen. Deze kunnen risicokapitaal, angel-investeringen, private-equityfondsen, hedgefondsen, vastgoedbeleggingsfondsen en gespecialiseerde beleggingsfondsen omvatten, zoals die met betrekking tot cryptocurrency. Geaccrediteerde beleggers zijn daarom personen of entiteiten die mogen beleggen in effecten die complex, ondoorzichtig, losjes gereguleerd of anderszins niet geregistreerd zijn bij een financiële autoriteit.

Opstartwaardering

startup-waardering
Opstartwaardering beschrijft een reeks methoden die worden gebruikt om: waarde bedrijven met weinig of geen inkomsten. Daarom is startup-waardering het proces om te bepalen wat een startup waard is. Deze waarde verduidelijkt het vermogen van het bedrijf om aan de verwachtingen van klanten en investeerders te voldoen, gestelde mijlpalen te bereiken en het nieuwe kapitaal te gebruiken om te groeien.

Winst versus cashflow

winst versus cashflow
Winst is het totaal inkomen die een bedrijf genereert uit haar activiteiten. Dit omvat geld uit verkopen, investeringen en andere inkomen bronnen. In tegenstelling tot, geld flow is het geld dat een bedrijf in- en uitstroomt. Dit onderscheid is van cruciaal belang om te begrijpen, aangezien een winstgevend bedrijf er misschien een tekort aan heeft geld en hebben liquiditeitscrises.

Dubbele ingang

dubbele boekhouding
Dubbel boekhouden is de basis van de moderne financiële boekhouding. Het is gebaseerd op de boekhoudkundige vergelijking, waarbij activa gelijk zijn aan verplichtingen plus eigen vermogen. Dat is de fundamentele eenheid om financiële overzichten op te bouwen (balans, inkomen verklaring, en geld stroomoverzicht). Het basisconcept van dubbele invoer is dat een enkele transactie, die moet worden geregistreerd, twee rekeningen raakt.

Balans

balans
Doel van de balans is om te rapporteren hoe de middelen om de activiteiten van het bedrijf uit te voeren zijn verkregen. De balans helpt om het financiële risico van een bedrijf te beoordelen en de eenvoudigste manier om het te beschrijven wordt gegeven door de boekhoudkundige vergelijking (activa = passiva + eigen vermogen).

Winst-en verliesrekening

winst-en verliesrekening
De resultatenrekening, samen met de balans en geld stroomoverzicht is een van de belangrijkste financiële overzichten om te begrijpen hoe bedrijven presteren op fundamenteel niveau. De resultatenrekening toont de opbrengsten en kosten voor een periode en of het bedrijf met winst of verlies draait (ook wel winst- en verliesrekening genoemd).

Kasstroomoverzicht

kasstroomoverzicht
De geld stroomoverzicht is het derde belangrijkste financiële overzicht, samen met de resultatenrekening en de balans. Het helpt om de liquiditeit van een organisatie te beoordelen door de geld saldi afkomstig van operaties, investeringen en financiering. De geld stroomoverzicht kan worden opgesteld met twee afzonderlijke methoden: direct of indirect.

Kapitaalstructuur

kapitaalstructuur
De kapitaalstructuur laat zien hoe een organisatie haar activiteiten heeft gefinancierd. Volgens de balans structuur, gewoonlijk kunnen activa van een organisatie worden opgebouwd door middel van eigen vermogen of passiva. Eigen vermogen bestaat meestal uit kapitaal van aandeelhouders en winstreserves. Waar in plaats daarvan verplichtingen kunnen bestaan ​​uit kortlopende (kortlopende schulden) of langlopende (langlopende verplichtingen).

Kapitaaluitgaven

kapitaaluitgaven
Kapitaaluitgaven of kapitaaluitgaven vertegenwoordigen het geld dat wordt uitgegeven aan dingen die kunnen worden geclassificeerd als vaste activa, met een langere termijn waarde. Als zodanig zullen ze worden opgenomen onder de vaste activa, op de balans, en ze zullen in de loop van de jaren worden afgeschreven. de verminderde waarde op de balans wordt ten laste van de winst en verlies gebracht.

Financiële overzichten

jaarrekening
Financiële overzichten helpen bedrijven om verschillende aspecten van het bedrijf te beoordelen, van winstgevendheid (resultatenrekening) tot hoe activa worden verkregen (balans), En geld instroom en uitstroom (geld stroomoverzicht). Jaarrekeningen zijn ook fiscaal verplicht voor bedrijven. Ze worden ook gebruikt door managers om de prestaties van het bedrijf te beoordelen.

Financiële modellering

financiële modellering
Financiële modellering omvat de analyse van boekhoudkundige, financiële en zakelijke gegevens om toekomstige financiële prestaties te voorspellen. Financiële modellering wordt vaak gebruikt bij waardering, die bestaat uit het schatten van de waarde in dollars van een bedrijf op basis van verschillende parameters. Enkele van de meest voorkomende financiële modellen omvatten verdisconteerde geld stromen, de fusies en overnames model, en de CCA model.

Bedrijfswaardering

taxatie
Bij bedrijfswaarderingen is een formeel analyse van de belangrijkste operationele aspecten van een bedrijf. Een bedrijfswaardering is een analyse gebruikt om de economische waarde van een bedrijf of bedrijfsonderdeel. Het is belangrijk op te merken dat waarderingen deels wetenschap en deels kunst zijn. Analisten gebruiken professionele oordeelsvorming om de financiële prestaties van een bedrijf te beoordelen met betrekking tot lokale, nationale of mondiale economische omstandigheden. Ze zullen ook rekening houden met het totaal waarde van activa en passiva, naast gepatenteerde of propriëtaire technologie.

Financiële verhouding

financiële-ratio-formules

WACC

gewogen gemiddelde kapitaalkosten
De gewogen gemiddelde kapitaalkosten kunnen ook worden gedefinieerd als de kapitaalkosten. Dat is een percentage – na aftrek van het gewicht van het eigen vermogen en de schulden die het bedrijf aanhoudt – dat inschat hoeveel het voor dat bedrijf kost om kapitaal te krijgen in de vorm van eigen vermogen, schuld of beide. 

Financiële optie

financiële opties
Een financiële optie is een contract, gedefinieerd als een derivatentrekking waarde op een reeks onderliggende variabelen (misschien de volatiliteit van het aandeel dat aan de optie ten grondslag ligt). Het bestaat uit twee partijen (optieschrijver en optiekoper). Dit contract biedt het recht van de optiehouder om de onderliggende waarde tegen een overeengekomen prijs te kopen.

Volgende lezen:

Belangrijkste gratis gidsen:

Over de auteur

Scroll naar boven
FourWeekMBA