van wie airbnb is

Wie is de eigenaar van Airbnb?

De medeoprichters zijn voornamelijk eigenaar van Airbnb: Brian Chesky, met 76,407,686 Klasse B-aandelen, wat hem 29.1% van het eigendom geeft; Nathan Blecharczyk, met 232,306 Klasse A en 64,646,713 Klasse B, wat hem 25.3% oplevert; en Joe Gebbia, die 5,113,865 Klasse A en 58,023,452 Klasse B heeft, wat hem 22.9% eigendom geeft.

AspectOmschrijvingAnalyseVoorbeelden
Producten en DienstenAirbnb biedt een online platform dat hosts (eigenaren van onroerend goed) in contact brengt met gasten (reizigers) die op zoek zijn naar accommodatie. Het platform biedt een breed scala aan accommodatiemogelijkheden, waaronder hele huizen, appartementen, villa's, hutten en zelfs unieke eigendommen zoals boomhutten en woonboten. Daarnaast biedt Airbnb ervaringen en activiteiten aan die worden georganiseerd door lokale individuen, zodat gasten hun bestemming kunnen verkennen.Het kernaanbod van Airbnb draait om het online platform, dat het boeken van accommodaties en ervaringen vergemakkelijkt. De diverse vastgoedaanbiedingen van het platform komen tegemoet aan verschillende reisvoorkeuren en budgetten en bieden unieke en conventionele opties. De toevoeging van ervaringen verbetert de reiservaring en biedt gasten de mogelijkheid om hun bestemming op nieuwe manieren te verkennen. Airbnb is een marktplaats die verhuurders en gasten met elkaar verbindt en een platform biedt voor boekingen en betalingen.Accommodaties inclusief hele huizen, appartementen, villa's, hutten en unieke eigendommen, ervaringen en activiteiten georganiseerd door de lokale bevolking, een online platform dat boekingen en betalingen mogelijk maakt, diverse eigendomsaanbiedingen die tegemoetkomen aan verschillende reisvoorkeuren en budgetten, waardoor de reiservaring wordt verbeterd met unieke accommodaties en lokale ervaringen.
InkomstenstromenAirbnb genereert inkomsten voornamelijk via servicekosten die voor elke boeking aan hosts en gasten in rekening worden gebracht. Deze kosten dekken het platformgebruik, boekingsdiensten en ondersteuning. Daarnaast kan Airbnb inkomsten genereren via optionele diensten zoals professionele fotografie voor advertenties en promotionele diensten om de zichtbaarheid te vergroten.De belangrijkste bron van inkomsten voor Airbnb zijn de servicekosten die voor elke boeking worden geïnd bij verhuurders en gasten. Deze vergoedingen zorgen voor inkomsten en dekken tegelijkertijd de kosten van platformgebruik, boekingsdiensten en klantenondersteuning. Optionele diensten, zoals professionele fotografie en promotionele diensten, zorgen voor extra inkomstenstromen. Het bedrijfsmodel van Airbnb is gebaseerd op de op commissie gebaseerde aanpak om inkomsten te genereren met het platform.Inkomsten uit servicekosten die voor elke boeking aan verhuurders en gasten in rekening worden gebracht, inclusief platformgebruik, boekingsdiensten en ondersteuningskosten, extra inkomsten uit optionele diensten zoals professionele fotografie en promotiediensten, op commissie gebaseerd bedrijfsmodel waarmee inkomsten worden gegenereerd uit het platform.
KlantsegmentenTot het klantenbestand van Airbnb behoren hosts (eigenaren van accommodaties) die hun accommodaties op het platform aanbieden en gasten (reizigers) die deze accommodaties boeken. Hosts variëren van individuele vastgoedeigenaren tot vastgoedbeheerbedrijven. Gasten komen uit verschillende demografische categorieën, waaronder vakantiegangers, zakenreizigers en toeristen die op zoek zijn naar unieke ervaringen.Klantsegmenten voor Airbnb omvatten hosts (eigenaren van onroerend goed en vastgoedbeheerbedrijven) en gasten (vakantiegangers, zakenreizigers en toeristen). Airbnb richt zich op een diverse groep hosts en gasten die op zoek zijn naar verschillende soorten accommodaties en ervaringen. De flexibiliteit van het platform maakt het geschikt voor een breed scala aan reizigers en hosts.Gastheren (eigenaren van onroerend goed en vastgoedbeheerbedrijven) die accommodaties aanbieden, gasten (vrije tijdsreizigers, zakenreizigers, toeristen) die accommodaties boeken, diverse klantsegmenten met verschillende voorkeuren en behoeften, de flexibiliteit van het platform voor een breed scala aan gastheren en gasten.
DistributiekanalenAirbnb opereert voornamelijk via zijn online platform en mobiele app, waardoor het toegankelijk is voor gebruikers over de hele wereld. Verhuurders kunnen advertenties maken en beheren, terwijl gasten via het platform kunnen zoeken, boeken en met verhuurders kunnen communiceren. Daarnaast houdt Airbnb zich bezig met marketing en partnerschappen om zowel verhuurders als gasten naar het platform te lokken.De distributiekanalen voor Airbnb draaien rond het online platform en de mobiele app, waardoor gebruikers wereldwijd toegang krijgen. Verhuurders gebruiken het platform om advertenties te maken en te beheren, terwijl gasten het gebruiken om te zoeken, te boeken en met verhuurders te communiceren. Er worden marketinginspanningen en partnerschappen ingezet om hosts en gasten naar het platform te lokken, waardoor de betrokkenheid en groei van gebruikers wordt bevorderd. Airbnb maakt voor de distributie gebruik van een digitale marktplaatsbenadering.Online platform en mobiele app voor toegankelijkheid voor gebruikers over de hele wereld, hosts die advertenties beheren en gasten die accommodaties boeken via het platform, marketing en partnerschappen die hosts en gasten naar het platform lokken, digitale marktplaatsbenadering voor distributie.
SleutelpartnerschappenAirbnb gaat partnerschappen aan met verschillende belanghebbenden om zijn platform en aanbod te verbeteren. Samenwerkingen met vastgoedbeheerders vergroten het aanbod aan accommodaties. Partnerschappen met overheden en gemeenten hebben betrekking op de naleving van regelgeving en belastingen. Airbnb werkt ook samen met toeristische organisaties om bestemmingen en lokale ervaringen te promoten.Samenwerkingen met vastgoedbeheerbedrijven vergroten de beschikbaarheid van accommodaties op het platform, waardoor er meer opties voor gasten ontstaan. Partnerschappen met overheden en gemeenten helpen problemen op het gebied van regelgeving en belastingnaleving aan te pakken, waardoor een transparant en juridisch kader voor de activiteiten van Airbnb wordt gewaarborgd. Samenwerkingen met toeristische organisaties bevorderen bestemmingen en lokale ervaringen, waardoor de reiservaring voor gasten wordt verbeterd. Partnerschappen ondersteunen de groei van Airbnb en de naleving van de regelgeving.Samenwerkingen met vastgoedbeheerbedrijven die het aanbod van accommodaties uitbreiden, partnerschappen met overheden en gemeenten op het gebied van naleving van regelgeving en belastingen, samenwerkingen met toeristische organisaties die bestemmingen en lokale ervaringen promoten, partnerschappen die bijdragen aan groei en naleving van de regelgeving.
Essentiële bronnenTot de belangrijkste bronnen van Airbnb behoren onder meer het online platform en de mobiele app, die het aanbieden van accommodaties, boekingen en de communicatie tussen verhuurders en gasten vergemakkelijken. Een divers aanbod van accommodaties is van cruciaal belang, omdat het reizigers keuzes biedt. Klantenondersteuning en geschillenbeslechtingsdiensten zorgen voor een positieve gebruikerservaring. Het merk en de reputatie van Airbnb als vertrouwd platform zijn waardevolle troeven.De belangrijkste bronnen voor Airbnb omvatten het online platform en de mobiele app, die dienen als basis voor woningaanbiedingen, boekingen en communicatie. Een divers aanbod aan accommodaties biedt opties voor reizigers, wat de aantrekkingskracht van het platform vergroot. Klantenondersteuning en geschillenbeslechting zijn essentieel voor het oplossen van problemen en het behouden van een positieve gebruikerservaring. Het merk en de reputatie van Airbnb als betrouwbaar platform zijn waardevolle troeven, die bijdragen aan het succes en het vertrouwen van de gebruiker.Online platform en mobiele app die het aanbieden, boeken en communiceren van onroerend goed faciliteren, een gevarieerde inventaris van accommodaties die de aantrekkingskracht vergroten, klantenondersteuning en diensten voor geschillenbeslechting die een positieve gebruikerservaring, merk en reputatie als betrouwbaar platform als waardevolle activa garanderen, wat bijdraagt ​​aan succes en gebruikersvertrouwen .
KostenstructuurAirbnb maakt kosten in verband met platformonderhoud en -ontwikkeling, inclusief softwareontwikkeling en serverhosting. Marketing- en advertentiekosten zijn essentieel voor gebruikerswerving en merkpromotie. Klantenondersteuning en geschillenbeslechting brengen personeels- en operationele kosten met zich mee. Bovendien kunnen kosten voor naleving van de regelgeving voortkomen uit wettelijke en overheidsvereisten.De kosten die verband houden met de activiteiten van Airbnb omvatten platformonderhoud en -ontwikkeling, waaronder uitgaven zoals softwareontwikkeling en serverhosting. Marketing- en reclame-uitgaven zijn essentieel voor gebruikerswerving en merkpromotie, waardoor de groei wordt gestimuleerd. Klantenondersteuning en geschillenbeslechting brengen personeels- en operationele kosten met zich mee, waardoor een positieve gebruikerservaring wordt gegarandeerd. Kosten voor naleving van regelgeving kunnen voortkomen uit wettelijke en overheidsvereisten, waardoor naleving van lokale wet- en regelgeving wordt gewaarborgd. Airbnb beheert de kosten en investeert tegelijkertijd in groei en gebruikerstevredenheid.Kosten in verband met platformonderhoud en -ontwikkeling (softwareontwikkeling, serverhosting), marketing- en advertentiekosten voor gebruikersacquisitie en merkpromotie, kosten voor klantenondersteuning en geschillenbeslechting voor een positieve gebruikerservaring, kosten voor naleving van regelgeving die voldoen aan wettelijke en overheidsvereisten, kostenbeheerbalancering groei en gebruikerstevredenheid.
ConcurrentievoordeelHet concurrentievoordeel van Airbnb komt voort uit het enorme en gevarieerde aanbod aan accommodaties, dat tegemoetkomt aan een breed scala aan reizigersvoorkeuren en budgetten. Het wereldwijde bereik en de gebruiksvriendelijke interface van het platform maken het toegankelijk voor gebruikers over de hele wereld. Samenwerkingen met vastgoedbeheerders vergroten het aanbod. Het merk en de reputatie van Airbnb als vertrouwd platform dragen bij aan de concurrentiekracht. De toevoeging van ervaringen onderscheidt het door unieke lokale activiteiten aan te bieden.Het concurrentievoordeel van Airbnb ligt in het uitgebreide en gevarieerde aanbod aan accommodaties, dat tegemoetkomt aan verschillende reizigersvoorkeuren en budgetten. De wereldwijde aanwezigheid en gebruiksvriendelijke interface van het platform zorgen voor toegankelijkheid voor gebruikers over de hele wereld. Samenwerkingen met vastgoedbeheerders breiden het aanbod aan accommodaties uit. Het merk en de reputatie van Airbnb als vertrouwd platform versterken de concurrentiekracht. De opname van ervaringen onderscheidt het door unieke lokale activiteiten voor reizigers aan te bieden.Uitgebreide en gevarieerde inventaris van accommodaties die tegemoetkomen aan verschillende reizigersvoorkeuren en budgetten, mondiaal bereik en gebruiksvriendelijke interface die wereldwijde toegankelijkheid biedt, samenwerkingen met vastgoedbeheerbedrijven die het aanbod, merk en reputatie als een vertrouwd platform uitbreiden, de concurrentiekracht vergroten, differentiatie door de opname van unieke lokale ervaringen.

Origin Story

In 2007 probeerden Brian Chesky en Joe Gebbia extra te verdienen inkomen om hun huur te betalen.

Chesky en Gebbia, vrienden van Design school, zag een grote opportuniteit toen in 2007 een grote international Design conferentie stond op het punt te worden gehouden in San Francisco. 

Het was niet ongebruikelijk dat tijdens deze grote conferenties alle hotels uitverkocht waren.

In die tijd bouwden Chesky en Gebbia echter snel een website met de naam AirBedandBreakfast.com (hun gasten sliepen op luchtbedden) en verhuurden deze verrassend genoeg aan drie ontwerpers die de conferentie bijwoonden. 

Zoals Chesky en Gebbia zich herinnerden, vonden de meeste mensen het idee destijds gek, aangezien vreemden nooit zouden hebben geaccepteerd om 'bij elkaar thuis te blijven'.

En toch gebeurde er dat eerste weekend iets interessants.

Omdat de drie ontwerpers de luchtbedden in het appartement van Chesky en Gebbia hadden gehuurd, realiseerden ze zich het potentieel om een ​​ervaring als een local aan te bieden aan iemand die van buiten de stad komt. 

Dat was inderdaad een van de belangrijkste elementen die Airbnb anders zouden maken dan traditionele hotels.

Het was niet zomaar een kamer, maar potentieel een hele end-to-end-ervaring die gasten het gevoel gaf dat de lokale bevolking en hosts de ambassadeurs van hun lokale gemeenschap werden terwijl ze hun ondernemersreis opbouwden.

Die gebeurtenis zorgde ervoor dat Chesky en Gebbia doorgingen met dit experiment. In 2008 voegde software-engineer Nathan Blecharczyk zich bij de twee mede-oprichters om zich te concentreren op de UX van het platform, om op te lossen wat het centrale probleem voor Airbnb zou worden, namelijk "vreemden comfortabel genoeg maken om bij elkaar thuis te blijven".

Enkele van de elementen die dit mogelijk zouden maken, gecombineerd a platform met: 

 • Host- en gastprofielen.
 • Geïntegreerde berichtenuitwisseling.
 • Tweezijdige beoordelingen.
 • En veilige betalingen.

In de loop der jaren zijn er andere belangrijke elementen toegevoegd aan de platform die hielpen om meer grip te krijgen (zoals het inhuren van professionele freelancefotografen om de visuele ervaring op de platform of ervaringen toevoegen bovenop het verblijf). 

Elk van die elementen zou Airbnb helpen om een ​​steeds grotere schaal te bereiken totdat de pandemie toesloeg, en Airbnb moest uitzoeken hoe ze haar bedrijfsmodel nog duurzamer om te overleven. 

airbnb-evolutie

Airbnb-bedrijfsmodel vandaag

Heden Het bedrijfsmodel van Airbnb is een platform waarmee hosts en gasten met elkaar in contact kunnen komen.

airbnb-bedrijfsmodel
Airbnb is een platform bedrijfsmodel geld verdienen door gasten een servicetoeslag in rekening te brengen tussen 5% en 15% van de reservering, terwijl de commissie van gastheren over het algemeen 3% is. Bijvoorbeeld, op een boeking van $ 100 per nacht die is ingesteld door een host, kan Airbnb maar liefst $ 15 verdienen, verdeeld over host- en gasttoeslagen. 

Airbnb is ook een ondernemer geworden platform het mogelijk maken van een ecosysteem van bedrijven aan de ene kant en gasten aan de andere kant.

Inderdaad, tegen 2022 maakte Airbnb meer dan $ 63 miljard aan bruto boekingen mogelijk waarde, met een gemiddelde servicetoeslag van 13.3%, voor meer dan 390 miljoen geboekte nachten en belevenissen!

airbnb-unit-economie
Als peer-to-peer-platform zal Airbnb, zodra de transactie tussen host en gast is voltooid, een vergoeding innen van beide hoofdrolspelers. Van een boeking van $ 100 per nacht die door de host is ingesteld, kan Airbnb bijvoorbeeld $ 3 aan hostingkosten innen. Tegelijkertijd kan het de prijs voor de gast verhogen tot $ 116 ($ 16 boven de prijs die door de host is vastgesteld) om de gastkosten van $ 12 en belastingen voor het resterende bedrag te innen. In 2022 genereerde Airbnb $ 63.2 miljard aan bruto boekingen waarde op meer dan 393.7 miljoen geboekte overnachtingen en ervaringen, een gemiddelde inkomsten per boeking van $ 161, $ 8.4 inch inkomsten, en een gemiddelde servicetoeslag van 13.3%.

Eigendomsstructuur van Airbnb

 • Airbnb is voornamelijk eigendom van de mede-oprichters:
 • Brian Chesky bezit 29.1% van het bedrijf met 76,407,686 Klasse B-aandelen.
 • Nathan Blecharczyk bezit 25.3% van het bedrijf met 232,306 Klasse A-aandelen en 64,646,713 Klasse B-aandelen.
 • Joe Gebbia bezit 22.9% van het bedrijf met 5,113,865 Klasse A-aandelen en 58,023,452 Klasse B-aandelen.

Origin Story

 • In 2007 zagen Brian Chesky en Joe Gebbia een opportuniteit extra maken inkomen om hun huur te betalen als een grote international Design conferentie stond op het punt te worden gehouden in San Francisco.
 • Ze bouwden een website met de naam AirBedandBreakfast.com en verhuurden luchtbedden aan drie ontwerpers die de conferentie bijwoonden, waarbij ze beseften dat het mogelijk was reizigers een lokale ervaring te bieden.
 • Nathan Blecharczyk voegde zich later bij de mede-oprichters om zich te concentreren op de gebruikerservaring van het platform en de uitdaging op te lossen om vreemden comfortabel te maken om bij elkaar thuis te blijven.
 • Sleutelelementen zoals host- en gastprofielen, geïntegreerde berichtenuitwisseling, wederzijdse beoordelingen en veilige betalingen werden toegevoegd aan de platform door de jaren heen.

Het bedrijfsmodel van Airbnb

 • Tegenwoordig opereert Airbnb als een platform die gastheren en gasten verbindt.
 • Het platform rekent gasten servicekosten tussen 5% en 15% van de reservering, terwijl de commissie van gastheren over het algemeen 3% is.
 • Airbnb is uitgegroeid tot een ondernemersplatform dat een ecosysteem van bedrijven en gasten mogelijk maakt.
 • In 2022 maakte Airbnb meer dan $ 63 miljard aan bruto boekingen mogelijk waarde, met een gemiddelde servicetoeslag van 13.3%, voor meer dan 390 miljoen geboekte nachten en ervaringen.

Inkomsten Generation

 • Als een peer-to-peer-platform int Airbnb een vergoeding van zowel hosts als gasten zodra de transactie is voltooid.
 • Bij een boeking van $ 100 per nacht, ingesteld door een host, kan Airbnb bijvoorbeeld $ 3 hostingkosten van de host innen en de prijs voor de gast verhogen tot $ 116, waarbij $ 12 als gasttoeslag en belastingen voor het resterende bedrag wordt geïnd.
 • In 2022 genereerde Airbnb $ 63.2 miljard aan bruto boekingen waarde, met een gemiddelde inkomsten per boeking van $ 161 en een gemiddelde servicetoeslag van 13.3%.

Verwante visuele verhalen aan Airbnb

Waarom heet het Airbnb?

Waarom heet het Airbnb?
Airbnb heette aanvankelijk Airbedandbreakfast, omdat het belangrijkste idee achter de start van het bedrijf was om luchtbedden te huren in hun appartement, aangezien San Francisco volstroomde vanwege verschillende conferenties, om wat geld te verdienen om de huur terug te betalen. De oprichters van de Aibnb merkten dit als ontwerpers. En een Design conferentie (IDSA / ICSID) stond op het punt te gebeuren in 2007; ze lanceerden Airbedandbreakfast als een service die "Air Bed and Breakfast" aanbiedt aan andere ontwerpers die naar de stad komen en geen beschikbare kamers in een hotel konden vinden. Dus vanaf daar, de oorspronkelijke naam. Maar toen Airbnb toetrad tot de Winter 2009-batch van de populaire accelerator, YC, stelde Paul Graham, oprichter van YC, voor dat de oprichters de naam zouden veranderen van Airbedandbreakfast in Airbnb - vóór de demodag - omdat de naam beter klonk.

Airbnb Verdienmodel

airbnb-inkomstenmodel
Airbnb is een tweezijdige marktplaats waar hosts en gasten transacties uitvoeren via het boekingsplatform. Airbnb verdient dus geld door een vergoeding in rekening te brengen bovenop hosts en gasten wanneer een transactie doorgaat. In 2022 genereerde Airbnb bijvoorbeeld $ 8.4 miljard aan transactiepercentages, met een gemiddeld opnamepercentage van 13.3%.

Airbnb-concurrenten

airbnb-concurrenten
Het verhaal van Airbnb begon in 2008 toen twee vrienden hun accommodatie deelden met drie reizigers die op zoek waren naar een verblijfplaats. Iets meer dan tien jaar later wordt geschat dat het bedrijf nu goed is voor meer dan 20% van de vakantieverhuursector. Als reisplatform concurreert Airbnb met andere merken zoals Booking.com, VRBO, FlipKey, en gezien de enorme hoeveelheid verkeer van Google. Platforms zoals Google Reizen kan worden beschouwd als potentiële concurrenten die een deel van de Airbnb-markt kunnen kannibaliseren.

Airbnb Neem tarieven

airbnb-opnamepercentage
Airbnb-taks is het percentage dat het bedrijf ontvangt van hosts en gasten voor elke boeking die via het platform plaatsvindt. Het opnamepercentage voor Airbnb fluctueerde door de jaren heen, met een piek in 2020, met een opnamepercentage van 14.1% en een opnamepercentage van 13.3% in 2022.

Airbnb-waarde per boeking

airbnb-waarde-per-boeking
In 2022 genereerde Airbnb een gemiddelde waarde per boeking van $ 161 vergeleken met $ 156 in 2021 en $ 124 in 2020.

Airbnb Financiën

airbnb-financieel
Airbnb verdient geld door een take rate te verzamelen voor elke transactie op het platform. In 2022 verwerkte Airbnb meer dan $ 63 miljard aan bruto boekingen waarde, wat zich vertaalde in $ 8.4 miljard in inkomsten. Airbnb genereerde ook $ 1.9 miljard aan winst en $ 3.4 miljard aan gratis geld stroom anno 2022.

Airbnb Hosts-nummer

airbnb-hosts-nummer
In 2022 had Airbnb 6.6 miljoen actieve advertenties, vergeleken met 6 miljoen in 2021, dus een stijging van 10% groei jaar na jaar.

Wie is de eigenaar van Airbnb

van wie airbnb is
Airbnb is voornamelijk eigendom van de mede-oprichters: Brian Chesky, met 76,407,686 Klasse B-aandelen, wat hem 29.1% van het eigendom geeft; Nathan Blecharczyk, met 232,306 Klasse A en 64,646,713 Klasse B, wat hem 25.3% oplevert, en Joe Gebbia, die 5,113,865 Klasse A en 58,023,452 Klasse B heeft, wat hem 22.9% eigendom geeft.

storyboards

storyboard-business
Een storyboard is een lineaire reeks illustraties die in animaties wordt gebruikt om een ​​breder verhaal te ontwikkelen. Een storyboard-proces wordt nu ook gebruikt in bedrijfsdeskundigen om de ervaring van klanten te begrijpen en in kaart te brengen en de groei van het bedrijf dat dat proces gebruikt.

Airbnb-arbitrage

airbnb-arbitrage
Airbnb-arbitrage is een bedrijfsmodel waarbij de huurder van een huis of appartement het pand onderverhuurt aan Airbnb-gebruikers. Dit is een model waar de Airbnb-arbitrageur een langetermijnverhuur, met de hoofdeigenaar, kan omzetten in een kortetermijnverhuur, met hogere tarieven en marges.

ADU-markt

adu-markt
Een bijkomstige wooneenheid (ADU) is een term die wordt gebruikt om een ​​tweede huis of appartement te beschrijven dat zich op hetzelfde stuk grond bevindt als een grotere hoofdverblijfplaats. Dit is een industrie op zich geworden, met het potentieel om de volgende biljoenenindustrie te worden.

Samara-bedrijfsmodel

samara
Samara is een fabrikant van prefab accessoire wooneenheden (ADU's) die binnen enkele uren kunnen worden geïnstalleerd en operationeel zijn. Het begon als een R&D-eenheid van Airbnb in 2016. En het werd uiteindelijk afgesplitst en gerund door Airbnb-medeoprichter Joe Gebbia, die het nu fulltime runt.

Gerelateerde casestudy's over technisch eigendom

Wie is de eigenaar van OpenAI

wie-eigenaar-openai
OpenAI is een onderzoekslaboratorium voor kunstmatige intelligentie dat is overgegaan in een bedrijf met winstoogmerk organisatie in 2019, bestaande uit een entiteit genaamd OpenAI LP en de non-profit moederstichting OpenAI. Het lab, dat in 2015 werd opgericht door Elon Musk, Sam Altman en verschillende anderen, heeft een kernfocus op de ontwikkeling van vriendelijke AI die de samenleving als geheel ten goede komt. Maar nu is het in de eerste plaats geëvolueerd als een entiteit met een maximaal winstoogmerk met een exclusieve commerciële licentie voor Microsoft.

Wie is de eigenaar van Airbnb

van wie airbnb is
De medeoprichters zijn voornamelijk eigenaar van Airbnb: Brian Chesky, met 76,407,686 Klasse B-aandelen, wat hem 29.1% van het eigendom geeft; Nathan Blecharczyk, met 232,306 Klasse A en 64,646,713 Klasse B, wat hem 25.3% oplevert; en Joe Gebbia, die 5,113,865 Klasse A en 58,023,452 Klasse B heeft, wat hem 22.9% eigendom geeft.

Wie is de eigenaar van Google

wie-eigenaar-google?
Google is voornamelijk eigendom van de oprichters, Larry Page en Sergey Brin, die meer dan 51% van de stemmen hebben. Andere individuele aandeelhouders zijn John Doerr (1.5%), een durfkapitalist en vroege investeerder in Google, en CEO, Sundar Pichai. Voormalig Google-CEO Eric Schmidt heeft 4.2% stemrecht. De meest prominente institutionele aandeelhouders zijn de onderlinge fondsen BlackRock en The Vanguard Group, met respectievelijk 2.7% en 3.1%.

Wie is de eigenaar van Facebook

wie-bezit-facebook
Mark Zuckerberg is de grootste aandeelhouder van het bedrijf. Zuckerberg behoudt het eigendom en de zeggenschap over het bedrijf. Net als Google heeft Facebook twee gewone aandelen uitgegeven, klasse A en klasse B. De houders van gewone aandelen van klasse B hebben recht op tien stemmen per aandeel en houders van onze gewone aandelen van klasse A hebben recht op één stem per aandeel. Mark Zuckerberg heeft een stemrecht van 56.9%; hij is de primaire beslisser. Andere individuele investeerders zijn Sheryl Sandberg, Christopher Cox, Marc Andreessen, Peter Thiel, Dustin Moskovitz en Eduardo Saverin.

Wie is de eigenaar van Apple?

wie-bezit-appel
Vanaf 2023 bestonden de belangrijkste aandeelhouders van Apple uit Berkshire Hathaway van Warren Buffet met 5.73% van de aandelen van het bedrijf (ter waarde van meer dan $ 130 miljard). Gevolgd door andere individuele aandeelhouders zoals Tim Cook, CEO van Apple, met ongeveer 3.3 miljoen aandelen, Artur Levinson, voorzitter van Apple, met meer dan 4.5 miljoen aandelen, en anderen.

Wie is de eigenaar van Amazon?

wie-eigenaar-amazone
Met 64,588,418 aandelen is Jeff Bezos de grootste individuele belegger. Bezit 12.7% van het bedrijf. Andere individuele topinvesteerders zijn Amazon's CEO Andy Jessy, met 94,729 aandelen. Institutionele topbeleggers zijn onder meer onderlinge fondsen zoals The Vanguard Group (6.6% eigendom) en BlackRock (5.7% eigendom). 

Wie is de eigenaar van Microsoft?

wie-eigenaar-microsoft
Grootaandeelhouders zijn mede-oprichter Bill Gates, die in 2020 is teruggetreden uit de raad van bestuur van het bedrijf. Daarom worden deze aandelen niet langer openbaar gerapporteerd. In 2019 bezat Gates nog steeds een belang van 103 miljoen aandelen, goed voor 1.34% van het eigendom van het bedrijf (ter waarde van meer dan $ 23 miljard in januari 2023). Andere individuele aandeelhouders zijn Satya Nadella, de CEO van het bedrijf, Brad Smith (voormalig president), Jean-Philippe Courtois (EVP) en Amy Hood (voormalig CFO).

Wie is de eigenaar van Tesla?

wie-is-tesla
Tegen 2022 zullen de meeste Tesla's aandelen zijn nog steeds in handen van Elon Musk, een van de mede-oprichters van het bedrijf en de CEO. Elon Musk is de grootste individuele belegger, met een belang van 23.5% in het bedrijf, wat overeenkomt met meer dan 244 miljoen aandelen. Musk wordt gevolgd door Lawrence Ellison (oprichter van Oracle), met een belang van 1.5% in het bedrijf. Ellison zit ook op Tesla's bord. En Antonio Gracias, een van de eerste investeerders van het bedrijf, heeft meer dan 1.6 miljoen aandelen. Andere institutionele beleggers en beleggingsfondsen zoals The Vanguard Group (6%), Blackrock (5.1%) en Capital Ventures International hebben ook een groot deel van de aandelen van het bedrijf.

Wie is de eigenaar van PayPal

wie-eigenaar-paypal
PayPal werd voor het eerst opgericht in 1998; het heette Confinity (een van de oprichters was Peter Thiel); later fuseerde het met X.com, zijn belangrijkste concurrent, opgericht door Elon Musk (dat bekend zou worden voor andere bedrijven zoals Tesla en SpaceX). Uit deze fusie is PayPal geboren. In 2002 werd PayPal door eBay gekocht voor $ 1.5 miljard. eBay heeft PayPal in 2015 afgesplitst, dat als een onafhankelijke entiteit zou worden vermeld. Tegenwoordig bezit PayPal merken als Braintree, Venmo, Xoom en iZettle.

Wie is de eigenaar van Netflix

wie-bezit-netflix
De grootste individuele aandeelhouder van Netflix is ​​Reed Hastings, mede-oprichter en voormalig CEO van het bedrijf, nu voorzitter van Netflix, met een belang van 1.7%, ter waarde van meer dan $ 2.4 miljard in februari 2023. Andere belangrijke individuele aandeelhouders zijn Jay C. Hoag, de directeur van het bedrijf sinds 1999, en Ted Sarandos, voormalig Chief Content Officer en nu Chief Executive Officer van Netflix. Grote institutionele aandeelhouders zijn The Vanguard Group (7.55% eigendom), BlackRock (6.58% eigendom) en Capital Research Global Investments (5.84% eigendom).

Wie is de eigenaar van TikTok

wie-eigenaar-tiktok
TikTok is eigendom van ByteDance, een Chinees internettechnologiebedrijf dat wereldwijd verschillende contentplatforms bezit (Douyin, Toutiao, Xigua Video, Helo, Lark, Babe). Bytedance heeft in 300 de particuliere marktwaarde van $ 2022 miljard gepasseerd, wat neerkomt op ongeveer $ 58 miljard in inkomsten in 2022, meer dan $ 4 miljard van TikTok.

Wie is de eigenaar van YouTube

wie-bezit-youtube
YouTube werd in 2006 overgenomen door Google voor $ 1.65 miljard en is nu vele malen meer waard. In 2022 genereerde YouTube meer dan $ 29 miljard aan inkomsten van reclame alleen. YouTube maakt deel uit van Google (nu Alphabet genaamd) en is als zodanig eigendom van de belangrijkste aandeelhouders van Google Alphabet en is een van de snelst groeiende segmenten van het bedrijf.

Wie is de eigenaar van Twitter

wie-eigenaar-twitter
Vanaf 25 april 2022 probeerde Elon Musk Twitter over te nemen. Musk probeerde het bedrijf te kopen voor $ 54.20 per aandeel, of ongeveer $ 44 miljard. De deal werd uiteindelijk gesloten op 27 oktober 2022 en Elon Musk werd de grootste aandeelhouder.

Wie is de eigenaar van Spotify

wie-bezit-spotify
Het miljarden muziekstreamingbedrijf Spotify is voornamelijk eigendom van de oprichters, Daniel Ek en Martin Lorentzon. Vanaf 2023 heeft Daniel Ek 16.5% eigendom van gewone aandelen en 31.7% van het stemrecht. Martin Lorentzon heeft 10.9% van de gewone aandelen en 42.6% van het stemrecht. Een andere belangrijke aandeelhouder is Baillie Gifford & Co, een in Schotland gevestigd geld management firma, gevolgd door Morgan Stanley, T. Rowe Price en Tencent.

Wie is de eigenaar van Nvidia

wie-eigenaar-nvidia
De grootste individuele aandeelhouder van NVIDIA is Jen-Hsun Huang, oprichter en CEO van het bedrijf, met 87,521,722 aandelen die hem 3.50% eigendom geven. Gevolgd door Mark A. Stevens, durfkapitalist en partner bij S-Cubed Capital, die in 2008 deel uitmaakte van de raad van bestuur van NVIDIA en voorheen bestuurder was van 1993 tot 2006, met 6,258,803 aandelen. Institutionele investeerders omvatten The Vanguard Group, Inc, met 196,015,550, die 7.83% bezitten. BlackRock, Inc. bezit met 177,858,484 7.10%. En FMR LLC (Fidelity Institutional Asset Management) met 158,039,922, met 6.31%.

Wie is de eigenaar van Uber

wie-eigenaar-uber
De belangrijkste individuele aandeelhouders van Uber zijn Yasir Al-Rumayyan (3.73%), de gouverneur van het Public Investment Fund, het soevereine vermogensfonds van het Koninkrijk Saoedi-Arabië, en Dara Khosrowshahi, de oprichter en CEO van Uber. Er is Morgan Stanley, met 5.12% eigendom onder de top institutionele beleggers.

Wie is de eigenaar van Shopify

wie-eigenaar-shopify
De oprichter en CEO van Shopify, Tobias Lütke, bezat of controleerde 7,891,852 Klasse B-aandelen met meervoudig stemrecht en 5,250 Klasse A-aandelen met ondergeschikt stemrecht, wat neerkomt op ongeveer 33.8% van het totale stemrecht verbonden aan alle uitstaande stemrechtaandelen van het bedrijf. Een andere belangrijke belanghebbende is John H. Phillips, een engelinvesteerder die al vroeg een weddenschap op Shopify plaatste.

Wie is de eigenaar van Roblox

wie-bezit-roblox
Roblox is eigendom van David Baszucki en Gregory Baszucki, met respectievelijk een belang van 2.3% en 2.6%. Anthony Lee, managing partner bij Altos Ventures, met een belang van 15.3%.

Wie is de eigenaar van Twitch

wie-eigenaar-twitch
In 2014 werd Twitch door Amazon gekocht voor $970 miljoen. Daarom maakt Twitch deel uit van Amazon, bestaande uit andere dochterondernemingen die in de loop der jaren zijn gekocht, zoals Audible, Whole Foods en Zappos (in totaal heeft Amazon 12 dochterondernemingen). Daarom is Twitch vanaf 2020 een miljardenbedrijf dat voornamelijk geld verdient via advertenties via zijn videostreamingplatform (makers gebruiken Twitch tegenwoordig in veel andere branches).

Wie is de eigenaar van Zoom

wie-eigenaar-zoom
De belangrijkste particuliere aandeelhouders van Zoom zijn Eric S. Yuan, een Chinees-Amerikaanse miljardair-zakenman die Zoom heeft opgericht. Dan Scheinman, bestuurslid en engelinvesteerder in Zoom sinds de start, en Santiago Subotovsky, ook een vroege investeerder in Zoom. Zoom volgt een vrije wereld bedrijfsmodel waar gratis accounts naar worden gekanaliseerd onderneming klanten.

Wie is de eigenaar van Activision

wie-eigenaar-activatie
In een van de grootste deals in de bedrijfsdeskundigen wereld, nam Microsoft Activision Blizzard over in een transactie van $ 68.7 miljard. Microsoft tot het op twee na grootste gamingbedrijf ter wereld maken door inkomsten, achter Tencent en Sony. Gezien de omvang van de deal, wordt dit echter nog steeds gecontroleerd door toezichthouders die het moeten goedkeuren. Als de deal doorgaat, wordt Microsoft een van de grootste gamingbedrijven ter wereld.

Wie is de eigenaar van Pixar

wie-eigenaar-pixar
Pixar is eigendom van The Walt Disney Company, die het in 2006 voor 7.4 miljard dollar verwierf. Tegenwoordig maakt Pixar deel uit van het Disney-imperium. De belangrijkste aandeelhouders van Disney zijn Robert Iger, CEO van het bedrijf, en institutionele investeerders zoals The Vanguard Group en Blackrock.

Wie is de eigenaar van Salesforce

wie-eigenaar-salesforce
Marc Benioff, co-CEO van Salesforce, is de belangrijkste individuele aandeelhouder, met 3% van de aandelen van het bedrijf. Andere belangrijke individuele aandeelhouders zijn Parker Harris, medeoprichter en Chief Technology Officer, en Bret Taylor, voormalig co-CEO. Grote institutionele aandeelhouders zijn The Vanguard Group, Fidelity en BlackRock.

Wie is de eigenaar van Slack

wie-eigenaar-slack
In een deal van $ 27.7 miljard in 2021 rondde Salesforce de overname af van Slack, dat werd geïntegreerd in Salesforce. Tegenwoordig is Slack nog steeds een artikel grotendeels onafhankelijk beheerd door Salesforce, dat enkele van zijn functies in zijn platform heeft opgenomen. Ondernemer Marc Benioff is voornamelijk eigenaar van het verkoopteam.

Wie is de eigenaar van Snapchat

wie-eigenaar-snapchat
Evan Spiegel en Robert Cornelius Murphy zijn de medeoprichters en respectievelijk CEO en CTO van Snapchat. Evan Spiegel bezit 3% van klasse A-aandelen, 25.7% van klasse B-aandelen en 53.4% van klasse C-aandelen met een stemrecht van 53.2%, terwijl Robert Murphy 6% bezit van klasse A-aandelen, 25.7% van klasse B-aandelen, en 46.6% van klasse C-aandelen voor een stemrecht van 46.6%. Snapchat voert een op advertenties gebaseerd bedrijfsdeskundigen model.

Wie is de eigenaar van Coinbase

wie-eigenaar-coinbase
De belangrijkste individuele aandeelhouders zijn mede-oprichters Brian Armstrong (59.5% stemrecht), Frederick Ernest Ehrsam (26.1% stemrecht) en andere individuele investeerders zoals Surojit Chatterjee (huidige CPO "gekaapt" van Google), Paul Grewal (voormalig magistraat die trad toe tot Coinbase als Chief Legal Officer), en venture capitalists die al vroeg in Coinbase investeerden, zoals Marc Andreessen (oprichter van a16z) en Fred Wilson (oprichter van Union Square Ventures), samen met venture capital firma's zoals Andreessen Horowitz, Paradigm, Ribbit Capital en Union Square Ventures.

Lees verder:

Over de auteur

Scroll naar boven
FourWeekMBA