SWOT-analyse versus SOAR

SWOT beoordeelt het strategische landschap door te kijken naar interne (sterke en zwakke punten) en externe factoren die verband houden met de markt (kansen en bedreigingen). SOAR stelt strategische doelen in de eerste plaats door te kijken naar sterke punten en kansen, waarbij potentiële bedreigingen worden verwaarloosd. Beide tools kunnen complementair een vollediger intern en extern begrip van concurrentie hebben om strategische doelen te stellen.

SWOT-analyse

SWOT-analyse
A SWOT Analyse is een raamwerk voor het evalueren van de bedrijfsdeskundigensterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen. Het kan helpen bij het identificeren van de probleemgebieden van uw bedrijfsdeskundigen zodat u uw kansen kunt maximaliseren. Het zal u ook waarschuwen voor toekomstige uitdagingen waarmee uw organisatie te maken kan krijgen.

SOAR-analyse

zweven-analyse
EEN SOAR analyse is een techniek die bedrijven op strategisch planningsniveau helpt om: zich te concentreren op wat ze goed doen. Bepaal welke vaardigheden verbeterd kunnen worden. Begrijp de wensen en motivaties van hun stakeholders.

Belangrijkste overeenkomsten tussen SWOT-analyse en SOAR-analyse:

 • Hulpmiddelen voor strategische planning: Te gebruiken zowel SWOT en SOAR zijn tools voor strategische planning die door bedrijven worden gebruikt om hun interne en externe omgeving te beoordelen en strategische doelen te stellen.
 • Focus op interne factoren: Beide analyses houden rekening met interne factoren van de organisatie. SWOT kijkt naar sterke en zwakke punten, terwijl SOAR zich richt op sterke en vaardigheden die verbeterd kunnen worden.
 • Doelgericht: Beide analyses zijn bedoeld om het strategische besluitvormingsproces te informeren en de organisatie te helpen verbeterpunten te identificeren of hun sterke punten te benutten om strategische doelen te bereiken.
 • Holistisch begrip: Beide tools bieden een uitgebreid inzicht in de huidige positie van de organisatie en potentiële gebieden voor groei.

Belangrijkste verschillen tussen SWOT-analyse en SOAR-analyse:

 • Externe factoren: Het belangrijkste verschil ligt in de overweging van externe factoren. SWOT analyse omvat kansen en bedreigingen vanuit de marktomgeving, terwijl SOAR analyse richt zich uitsluitend op interne sterke punten en het begrijpen van de wensen en motivaties van belanghebbenden.
 • Verwaarlozing van bedreigingen: ZWEVEN analyse negeert potentiële bedreigingen die van invloed kunnen zijn op de strategische doelen van de organisatie, aangezien het geen systematisch onderzoek van externe bedreigingen zoals SWOT omvat analyse doet.
 • Positieve versus negatieve benadering: SWOT analyse houdt rekening met zowel positieve als negatieve aspecten van de organisatie (sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen), terwijl SOAR analyse kiest voor een meer positieve benadering, waarbij de nadruk wordt gelegd op wat de organisatie goed doet en hoe zij haar sterke punten verder kan versterken.
 • Strategische focus: SWOT analyse helpt bij het identificeren van potentiële obstakels en risico's voor het bereiken van strategische doelen door zowel interne zwakheden als externe bedreigingen in overweging te nemen. ZWEVEN analyse, aan de andere kant, richt zich vooral op het voortbouwen op bestaande sterke punten en positieve eigenschappen.
 • Aanvullend gebruik: SWOT- en SOAR-analyses kunnen samen worden gebruikt om een ​​vollediger inzicht te krijgen in de interne en externe factoren van de organisatie. Terwijl SOAR inzicht geeft in interne sterke punten en kansen, voegt SWOT het cruciale element van externe kansen en bedreigingen toe, waardoor een meer afgeronde strategische planningsbenadering ontstaat.

Key Takeaways:

 • SWOT-analyse beoordeelt zowel interne (sterke en zwakke punten) als externe factoren (kansen en bedreigingen) om strategische besluitvorming te onderbouwen.
 • SOAR-analyse richt zich voornamelijk op interne sterke punten en het begrijpen van de wensen en motivaties van belanghebbenden, waarbij externe bedreigingen worden verwaarloosd.
 • SWOT- en SOAR-analyses kunnen samen worden gebruikt om een ​​beter inzicht te krijgen in de interne en externe factoren van de organisatie, waardoor een robuuster strategisch planningsproces mogelijk wordt.

Belangrijkste kenmerken

 • SWOT-analyse:
  • Evalueert de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van a bedrijfsdeskundigen.
  • Helpt bij het identificeren van gebieden voor groei en potentiële uitdagingen.
  • Houdt rekening met zowel interne als externe factoren.
 • SOAR-analyse:
  • Richt zich op sterke punten, kansen, ambities en resultaten.
  • Een positieve aanpak die benadrukt wat de organisatie goed doet.
  • Er wordt vooral gekeken naar de interne sterke punten en de wensen van belanghebbenden.
 • Overeenkomsten:
  • Beide zijn strategische planningsinstrumenten.
  • Doel om de besluitvorming te informeren en strategische doelen te stellen.
  • Zorg voor een holistisch inzicht in de positie van de organisatie.
 • Verschillen:
  • SWOT omvat zowel positieve als negatieve aspecten (sterke/zwakke punten en kansen/bedreigingen), terwijl SOAR zich vooral op het positieve richt.
  • SOAR negeert externe bedreigingen, terwijl SWOT evenveel belang hecht aan bedreigingen als aan kansen.
  • SWOT biedt een evenwichtig beeld door rekening te houden met potentiële obstakels en risico's. SOAR legt daarentegen de nadruk op het voortbouwen op bestaande sterke punten.
 • Complementair gebruik:
  • Het samen gebruiken van SWOT en SOAR biedt een compleet perspectief op de interne en externe omgeving van een organisatie, wat leidt tot effectievere strategische planning.

Lees volgende: SWOTSOAR, Evenwichtige scorekaartOKR's, Agile methodologieWaarde voorstelVTDF-framework.

Hoofdgidsen:

Verbonden strategiekaders

ADKAR-model

adkar-model
de ADKAR model is een management tool ontworpen om werknemers en bedrijven te helpen bij de overgang door organisatorische veranderingen. Om de kansen van medewerkers om verandering te omarmen te maximaliseren, heeft de ADKAR model werd in 2003 ontwikkeld door auteur en ingenieur Jeff Hiatt model streeft ernaar mensen door het veranderingsproces te leiden en, belangrijker nog, ervoor te zorgen dat mensen na verloop van tijd niet terugvallen op de gebruikelijke manier van werken.

Ansoff-matrix

ansoff-matrix
U kunt de Ansoff-matrix gebruiken als een strategisch kader om te begrijpen wat: groei strategie is meer geschikt op basis van de marktcontext. Ontwikkeld door wiskundige en bedrijfsdeskundigen manager Igor Ansoff, het gaat ervan uit dat een groei strategie kan worden afgeleid uit de vraag of de markt nieuw of bestaand is, en of de artikel nieuw of bestaand is.

Bedrijfsmodel Canvas

bedrijfsmodel Canvas
De bedrijfsmodel  canvas is een raamwerk voorgesteld door Alexander Osterwalder en Yves Pigneur in Busines Model Generation, waarmee de Design of bedrijfsmodellen door middel van negen bouwstenen, bestaande uit: sleutelpartners, kernactiviteiten, waarde proposities, klantrelaties, klantsegmenten, kritieke middelen, kanalen, kostenstructuur en inkomsten streams.

Lean startup-canvas

lean-startup-canvas
De lean opstarten canvas is een bewerking van Ash Maurya van the bedrijfsmodel  canvas door Alexander Osterwalder, die een laag toevoegt die zich richt op problemen, oplossingen, belangrijke statistieken, gebaseerd op oneerlijk voordeel en een unieke waarde voorstel. Begin dus bij het beheersen van het probleem in plaats van de oplossing.

Blitzschaling canvas

blitzscaling-businessmodel-innovation-canvas
De Blitzschaling bedrijfsmodel  canvas is een model gebaseerd op het concept van Blitzscaling, een bijzonder proces van massale groei onder onzekerheid, en dat prioriteit geeft aan snelheid boven efficiëntie en gericht is op marktdominantie om een ​​first-scaler voordeel te creëren in een scenario van onzekerheid.

Blue Ocean-strategie

blauwe-oceaan-strategie
Een blauwe oceaan is een strategie waar de grenzen van bestaande markten opnieuw worden gedefinieerd en nieuwe onbetwiste markten worden gecreëerd. In de kern is er waarde innovatie, waarvoor onbetwiste markten worden gecreëerd, waar concurrentie irrelevant wordt gemaakt. En de kosten-waarde wisselwerking is verbroken. Zo volgen bedrijven een blauwe oceaan strategie bieden veel meer waarde tegen lagere kosten voor de eindklanten.

Kader voor bedrijfsanalyse

bedrijfsanalyse
Bedrijven analyse is een onderzoeksdiscipline die helpt bij het aanjagen van verandering binnen een organisatie door de belangrijkste elementen en processen te identificeren die de waarde. Bedrijf analyse kan ook worden gebruikt bij het identificeren van nieuwe bedrijfsdeskundigen kansen of hoe u kunt profiteren van bestaande bedrijfsdeskundigen kansen om je te laten groeien bedrijfsdeskundigen op de markt.

BCG Matrix

bcg-matrix
In de jaren 1970 bedacht Bruce D. Henderson, oprichter van de Boston Consulting Group, The Product Portfolio (ook bekend als BCG Matrix, of Growth-share Matrix), dat zou kijken naar een succesvolle bedrijfsdeskundigen productportfolio op basis van potentieel groei en marktaandelen. Het verdeelde producten in vier hoofdcategorieën: geld koeien, huisdieren (honden), vraagtekens en sterren.

Evenwichtige scorekaart

balanced scorecard
Voor het eerst voorgesteld door boekhoudkundige academicus Robert Kaplan, de balanced scorecard is a management systeem waarmee een organisatie zich kan concentreren op strategische doelen in het groot. De vier perspectieven van de balanced scorecard omvatten financiële, klant-, bedrijfsdeskundigen proces- en organisatievermogen. Van daaruit is het, volgens de balanced scorecard, mogelijk om een ​​holistisch beeld te krijgen van de bedrijfsdeskundigen.

Blue Ocean-strategie 

blauwe-oceaan-strategie
Een blauwe oceaan is een strategie waar de grenzen van bestaande markten opnieuw worden gedefinieerd en nieuwe onbetwiste markten worden gecreëerd. In de kern is er waarde innovatie, waarvoor onbetwiste markten worden gecreëerd, waar concurrentie irrelevant wordt gemaakt. En de kosten-waarde wisselwerking is verbroken. Zo volgen bedrijven een blauwe oceaan strategie bieden veel meer waarde tegen lagere kosten voor de eindklanten.

GAP-analyse

gap-analyse
Een opening analyse helpt een organisatie bij het beoordelen van de afstemming met strategische doelstellingen om te bepalen of de huidige uitvoering in overeenstemming is met de bedrijfsdoelstellingen missie  en op lange termijn visie. Gap-analyses helpen vervolgens om een ​​doelprestatie te bereiken door organisaties te helpen hun middelen beter te gebruiken. Een goede kloof analyse is een krachtig hulpmiddel om de uitvoering te verbeteren.

GE McKinsey-model

ge-mckinsey-matrix
De GE McKinsey Matrix werd in de jaren 1970 ontwikkeld nadat General Electric zijn consultant McKinsey had gevraagd om een ​​portfolio te ontwikkelen management model. Deze matrix is ​​een strategie hulpmiddel dat richtlijnen geeft over hoe een bedrijf zijn investeringen moet prioriteren onder zijn bedrijfsdeskundigen eenheden, wat leidt tot drie mogelijke scenario's: investeren, beschermen, oogsten en afstoten.

McKinsey 7-S-model

mkinsey-7-s-model
Het McKinsey 7-S-model werd eind jaren zeventig ontwikkeld door Robert Waterman en Thomas Peters, die consultants waren bij McKinsey & Company. Waterman en Peters creëerden zeven belangrijke interne elementen die een bedrijfsdeskundigen van hoe goed gepositioneerd het is om zijn doelen te bereiken, gebaseerd op drie harde elementen en vier zachte elementen.

McKinsey's zeven graden

mckinseys-zeven-graden
McKinsey's zeven vrijheidsgraden voor groei is een strategie hulpmiddel. De tool is ontwikkeld door partners bij McKinsey and Company en helpt bedrijven te begrijpen welke kansen zullen bijdragen aan uitbreiding, en daarom helpt het om prioriteit te geven aan die initiatieven.

McKinsey Horizon-model

mckinsey-horizon-model
Het McKinsey Horizon-model helpt een bedrijfsdeskundigen richten op innovatie en groei. De model is een strategie kader verdeeld in drie brede categorieën, ook wel bekend als horizonten. Daarom wordt het raamwerk soms McKinsey's Three Horizons of Growth genoemd.

Porter's Five Forces

portier-vijf-krachten
Porter's Five Forces is een model dat organisaties helpt een beter begrip te krijgen van hun bedrijfstakken en concurrentie. Voor het eerst gepubliceerd door professor Michael Porter in zijn boek "Competitive Strategy" in de jaren tachtig. De model breekt industrieën en markten af ​​door ze te analyseren aan de hand van vijf krachten.

Algemene strategieën van Porter

concurrentie voordeel
Volgens Michael Porter kan een concurrentievoordeel in een bepaalde bedrijfstak op twee belangrijke manieren worden nagestreefd: lage kosten (kosten leiderschap), of differentiatie. een derde generieke strategie is gericht. Volgens Porter zou het nalaten hiervan terecht te komen in het middenscenario, waar het bedrijf op lange termijn geen concurrentievoordeel zal behouden.

Waardeketenmodel van Porter

porters-waardeketen-model
In zijn boek Competitive Advantage uit 1985 legt Porter uit dat a waarde keten is een verzameling processen die een bedrijf uitvoert om waarde voor zijn consumenten. Als gevolg hiervan stelt hij dat waarde keten analyse is direct gekoppeld aan concurrentievoordeel. Het waardeketenmodel van Porter is een strategische management tool ontwikkeld door Harvard Business School-professor Michael Porter. De tool analyseert de waarde keten - gedefinieerd als de combinatie van processen die het bedrijf gebruikt om geld te verdienen.

Porter's diamanten model

porters-diamant-model
Porter's Diamond Model is een ruitvormig raamwerk dat verklaart waarom specifieke industrieën in een land internationaal concurrerend worden en die in andere landen niet. De model werd voor het eerst gepubliceerd in het boek The Competitive Advantage of Nations van Michael Porter uit 1990. Dit raamwerk kijkt naar het bedrijf strategie, structuur/rivaliteit, factorcondities, vraagcondities, gerelateerde en ondersteunende industrieën.

SWOT-analyse

SWOT-analyse
Een SWOT-analyse is een raamwerk dat wordt gebruikt voor het evalueren van de bedrijfsdeskundigensterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen. Het kan helpen bij het identificeren van de probleemgebieden van uw bedrijfsdeskundigen zodat u uw kansen kunt maximaliseren. Het zal u ook wijzen op de uitdagingen waarmee uw organisatie in de toekomst te maken kan krijgen.

PESTEL-analyse

pestel-analyse

Scenario planning

scenarioplanning
Bedrijven gebruiken scenarioplanning om aannames te doen over toekomstige gebeurtenissen en hoe hun respectieve bedrijfsdeskundigen omgevingen kunnen veranderen als reactie op die toekomstige gebeurtenissen. Daarom identificeert scenarioplanning specifieke onzekerheden – of verschillende realiteiten en hoe deze de toekomst kunnen beïnvloeden bedrijfsdeskundigen activiteiten. Scenarioplanning streeft naar betere strategische besluitvorming door twee valkuilen te vermijden: ondervoorspelling en overvoorspelling.

STEEPLE-analyse

toren-analyse
de STEEPLE analyse is een variatie op de STEEP analyse. waar de stap analyse omvat sociaal-culturele, technologische, economische, ecologische/ecologische en politieke factoren als basis van de analyse. de STEEPLE analyse voegt twee andere factoren toe, zoals juridisch en ethisch.

SWOT-analyse

SWOT-analyse
Een SWOT-analyse is een raamwerk dat wordt gebruikt voor het evalueren van de bedrijfsdeskundigensterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen. Het kan helpen bij het identificeren van de probleemgebieden van uw bedrijfsdeskundigen zodat u uw kansen kunt maximaliseren. Het zal u ook wijzen op de uitdagingen waarmee uw organisatie in de toekomst te maken kan krijgen.

Hoofdgidsen:

Over de auteur

Scroll naar boven
FourWeekMBA