SWOT-analyse vs. Pestelanalyse

Het PESTEL-analyse kan worden gebruikt als een uitbreiding van de SWOT-analyse macrotrends begrijpen die een industrie vormgeven op basis van verschillende macrogebieden. Daarom kunnen SWOT-analyse en PESTEL-analyse samen worden gebruikt om een ​​breder inzicht te krijgen in zowel de concurrentie als de macrotrends die een sector vormgeven.

AspectSWOT-analysePESTEL-analyse
DefinitieSWOT-analyse is een strategisch planningsinstrument dat wordt gebruikt om de interne sterke en zwakke punten en externe kansen en bedreigingen van een organisatie te identificeren. Het helpt bij het nemen van strategische beslissingen en het stellen van doelen.PESTEL-analyse is een raamwerk voor het analyseren van de macro-omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn op een organisatie. Het staat voor politieke, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en juridische factoren. PESTEL helpt organisaties externe invloeden op hun strategieën en activiteiten te beoordelen.
FocusSWOT-analyse richt zich primair op zowel interne als externe factoren, maar gaat niet zo diep in op specifieke externe factoren als PESTEL-analyse.PESTEL-analyse legt een sterkere nadruk op externe factoren en onderzoekt een breder scala aan externe invloeden die een organisatie kunnen beïnvloeden.
COMPONENTENSWOT-analyse omvat vier hoofdcomponenten: – Sterke punten: Interne factoren die een organisatie een voordeel geven. – Zwakke punten: Interne factoren die de prestaties van een organisatie belemmeren. – kansen: Externe factoren die de organisatie ten goede kunnen komen. – Bedreigingen: Externe factoren die een negatieve invloed kunnen hebben op de organisatie.PESTEL-analyse bestaat uit zes hoofdcategorieën: – Politiek: Factoren die verband houden met overheidsbeleid, stabiliteit en invloed op het bedrijfsleven. – Economisch: Factoren die verband houden met economische omstandigheden, zoals inflatie, wisselkoersen en economische groei. – sociaal-cultureel: Factoren die verband houden met maatschappelijke normen, demografie en culturele invloeden. – technologisch: Factoren die verband houden met technologische vooruitgang en innovatie. – Mileu: Factoren die verband houden met milieuproblemen, duurzaamheid en klimaatverandering. – JURIDISCH: Factoren gerelateerd aan wet- en regelgeving die van invloed zijn op de bedrijfsvoering.
TimingoverwegingenSWOT-analyse kan op elk moment worden uitgevoerd en wordt vaak gebruikt als onderdeel van een doorlopend strategisch planningsproces. Het kan regelmatig worden uitgevoerd om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.PESTEL-analyse wordt doorgaans uitgevoerd als een eerste stap in strategische planning of bij het beoordelen van de impact van aanzienlijke veranderingen in de externe omgeving. Het vereist mogelijk geen frequente updates, tenzij er grote verschuivingen plaatsvinden in de macro-omgeving.
Strategische focusSWOT-analyse begeleidt strategische beslissingen door organisaties te helpen sterke punten te benutten, zwakke punten aan te pakken, kansen te benutten en bedreigingen te beperken. Het is meer intern gericht.PESTEL-analyse informeert strategische beslissingen door inzicht te bieden in externe factoren die kansen of bedreigingen kunnen creëren. Het helpt organisaties zich aan te passen aan externe veranderingen en te anticiperen op toekomstige trends. Het is meer extern gericht.
Integratie met doelenSWOT-analyse wordt vaak gebruikt om strategische doelen af ​​te stemmen op interne en externe factoren, zodat doelen realistisch en haalbaar zijn.PESTEL Analysis helpt organisaties hun doelen af ​​te stemmen op externe krachten om te anticiperen op uitdagingen en kansen, en ervoor te zorgen dat doelen relevant zijn voor de externe omgeving.
Gebruik in verschillende industrieënSWOT-analyse wordt gebruikt in verschillende sectoren, waaronder de detailhandel, de gezondheidszorg, de technologie en meer. Het is aanpasbaar aan verschillende contexten en organisaties.PESTEL-analyse is ook toepasbaar in alle sectoren, maar kan vooral relevant zijn in sectoren die sterk worden beïnvloed door externe factoren, zoals de farmaceutische industrie, de energiesector en de horeca.
RisicobeoordelingSWOT-analyse beoordeelt indirect risico's door bedreigingen te identificeren, maar biedt geen gedetailleerde risicobeoordeling. Het richt zich op zowel kansen als bedreigingen.PESTEL-analyse kan een uitgebreidere risicobeoordeling bieden door een breder scala aan externe factoren te onderzoeken die risico's of kansen kunnen opleveren. Er wordt expliciet rekening gehouden met politieke, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en juridische risico's.
ConcurrentieanalyseSWOT-analyse omvat vaak een concurrentieanalyse door de sterke en zwakke punten van concurrenten te beoordelen, evenals het concurrentielandschap.PESTEL-analyse richt zich primair op de bredere externe omgeving en houdt zich niet specifiek bezig met concurrentieanalyse.
ToepassingsniveausSWOT-analyse kan op verschillende niveaus binnen een organisatie worden toegepast, inclusief bedrijfs-, business unit- en projectniveau.PESTEL-analyse wordt doorgaans toegepast op het niveau van de bedrijfs- of strategische planning om de impact van de externe omgeving op de algemene strategie van de organisatie te beoordelen.
BesluitvormingskaderSWOT-analyse biedt een raamwerk voor besluitvorming en kan worden gebruikt om strategieën te genereren op basis van de geïdentificeerde interne en externe factoren.PESTEL-analyse dient als raamwerk voor het begrijpen van de externe omgeving en de potentiële impact ervan. Bij besluitvorming op basis van PESTEL-analyse gaat het vaak om het aanpassen van strategieën of activiteiten als reactie op externe veranderingen.
ConcurrentievoordeelSWOT-analyse kan organisaties helpen bronnen van concurrentievoordeel te identificeren op basis van hun interne sterke punten en externe kansen.PESTEL-analyse draagt ​​bij aan concurrentievoordeel door organisaties te helpen zich proactief aan te passen aan veranderingen in de externe omgeving, te anticiperen op trends in de sector en kansen te grijpen vóór de concurrentie.
Beperkingen– SWOT-analyse kan complexe problemen te simpel maken. – Het biedt geen gestructureerde methode voor het wegen van factoren. – Het is onderhevig aan vooroordelen en kan een gebrek aan specificiteit hebben bij het identificeren van externe factoren.– PESTEL-analyse geeft mogelijk geen prioriteit aan factoren of geeft geen duidelijke richtlijnen over welke factoren het meest kritisch zijn. – Het bevat mogelijk geen specifieke strategische aanbevelingen; Vaak is aanvullende analyse nodig. – Het kan tijdrovend en data-intensief zijn.
Gebruik met andere hulpmiddelenSWOT-analyse kan worden gebruikt in combinatie met andere tools en raamwerken, zoals Porter's Five Forces of de BCG-matrix, om de strategische planning en analyse te verbeteren.PESTEL-analyse wordt vaak aangevuld met tools zoals SWOT-analyse, omdat het een basis biedt voor het begrijpen van externe factoren die vervolgens verder kunnen worden geanalyseerd met behulp van interne sterke en zwakke punten.

SWOT-analyse
Een SWOT-analyse is een raamwerk dat wordt gebruikt voor het evalueren van de bedrijfsdeskundigensterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen. Het kan helpen bij het identificeren van de probleemgebieden van uw bedrijfsdeskundigen zodat u uw kansen kunt maximaliseren. Het zal u ook wijzen op de uitdagingen waarmee uw organisatie in de toekomst te maken kan krijgen.
pestel-analyse
De PESTEL analyse is een raamwerk dat marketeers kan helpen beoordelen of macro-economische factoren een organisatie beïnvloeden. Dit is een cruciale stap die organisaties helpt potentiële bedreigingen en zwakheden te identificeren die kunnen worden gebruikt in andere kaders zoals SWOT of om een ​​breder en beter begrip te krijgen van de algemene marketing milieu.
amazon-pestel-analyse
Het toekomstige succes van Amazon wordt beïnvloed door politiek (nieuwe regelgeving en mogelijke opsplitsingen van het bedrijf), economisch (nieuwe wereldwijde economische dynamiek die de acceptatie van e-commerce beïnvloedt), sociaal (veranderend consumentengedrag op mondiaal niveau), technologisch (nieuwe technologische uitdagingen, zoals de vorige). -mijllevering op schaal), Milieu (waardoor duurzame bedrijfsvoering mogelijk wordt) en Juridisch (naleving van internationale wetten).

Belangrijkste overeenkomsten tussen SWOT-analyse en PESTEL-analyse:

 • Strategische evaluatie: Zowel SWOT-analyse als PESTEL-analyse zijn strategische evaluatie-instrumenten die door bedrijven worden gebruikt om hun interne en externe omgeving te beoordelen.
 • Bedreigingen en zwakke punten identificeren: Beide analyses zijn gericht op het identificeren van potentiële bedreigingen en zwakke punten die van invloed kunnen zijn op de prestaties van de organisatie strategie.
 • Omgevingsfactoren: Beide analyses houden rekening met externe factoren die de bedrijfsvoering en besluitvorming van de organisatie kunnen beïnvloeden.
 • Complementaire aard: SWOT- en PESTEL-analyses kunnen in combinatie worden gebruikt om een ​​uitgebreid inzicht te krijgen in zowel de interne als externe factoren die van invloed zijn op de organisatie.

Belangrijkste verschillen tussen SWOT-analyse en PESTEL-analyse:

 • Reikwijdte van analyse:
  • SWOT-analyse: richt zich op de interne factoren van de organisatie, inclusief sterke en zwakke punten, evenals de externe factoren, inclusief kansen en bedreigingen, in relatie tot de sector of markt van de organisatie.
  • PESTEL-analyse: richt zich uitsluitend op de externe macro-omgevingsfactoren, waaronder politieke, economische, sociale, technologische, ecologische en juridische aspecten die van invloed kunnen zijn op de organisatie.
 • Interne versus externe factoren:
  • SWOT-analyse: Evalueert zowel interne als externe factoren, waardoor deze uitgebreider wordt analyse van de huidige positie van de organisatie en potentiële uitdagingen en kansen.
  • PESTEL-analyse: richt zich uitsluitend op externe factoren en biedt inzicht in de bredere branche- of markttrends en potentiële risico's.
 • Tijdsspanne:
  • SWOT-analyse: Geeft vaak een momentopname van de huidige situatie en wordt vaak gebruikt voor strategische planning op de korte tot middellange termijn.
  • PESTEL-analyse: biedt een breder en langetermijnperspectief op de macro-ecologische trends en veranderingen in de sector.
 • toepasbaarheid:
  • SWOT-analyse: Veel gebruikt voor het analyseren van een specifiek gegeven bedrijfsdeskundigen of project, waardoor bedrijven hun sterke punten en kansen kunnen identificeren en benutten terwijl ze zwakke punten en bedreigingen aanpakken.
  • PESTEL-analyse: gebruikt om de bredere markt- of brancheomgeving te beoordelen, waardoor organisaties kunnen anticiperen op en zich kunnen aanpassen aan externe factoren waarover ze geen controle hebben.

Voorbeelden van SWOT-analyse:

 • Netflix:
  • Sterke punten: Sterk merk herkenning, uitgebreide inhoudsbibliotheek, productie van originele inhoud.
  • Zwakke punten: Hoge productiekosten voor inhoud, toenemende concurrentie, regionale verschillen in inhoud.
  • kansen: Uitbreiding naar nieuwe internationale markten, contentpartnerschappen, diversificatie naar gaming.
  • Bedreigingen: Toenemende concurrentie (Disney+, Apple TV+), uitdagingen op het gebied van regelgeving op internationale markten, stijgende kosten voor contentlicenties.
 • McDonald's:
  • Sterke punten: Globaal merk erkenning, consistente productkwaliteit, efficiënte toeleveringsketen.
  • Zwakke punten: gezondheidsproblemen met betrekking tot fastfood, aanhoudende kwaliteitsproblemen in bepaalde regio's.
  • kansen: Gezondere menu-items, uitbreiding in opkomende markten, digitaal bestellen en bezorgen.
  • Bedreigingen: Opkomst van gezondheidsbewust eten, concurrentie van fast-casual restaurants, negatieve publiciteit.
 • Tesla:
  • Sterke punten: Merk leiderschap bij elektrische voertuigen, innovatie en technologie, directe verkoop model.
  • Zwakke punten: Uitdagingen op productieschaal, hoge voertuigkosten, afhankelijkheid van Elon Musk.
  • kansen: Uitbreiding naar nieuwe markten, oplossingen voor energieopslag, zelfrijdende technologie.
  • Bedreigingen: Traditionele autofabrikanten die de EV-ruimte betreden, uitdagingen op het gebied van regelgeving, ontwikkeling van infrastructuur (laadstations).

PESTEL-analysevoorbeelden:

 • Spotify:
  • Politiek: Auteursrechtwetten en internationale licentieverlening.
  • Economisch: Economische neergang heeft gevolgen voor het beschikbare inkomen.
  • Social: Veranderende muziekconsumptiegewoonten, Podcast populariteit.
  • technologisch: Vooruitgang in mobiele technologie en connectiviteit.
  • Mileu: Minimale directe impact, maar serverfarms hebben een ecologische voetafdruk.
  • JURIDISCH: Geschillen over muzieklicenties, internationale uitzendrechten.
 • Starbucks:
  • Politiek: Handelsvoorschriften voor koffiebonen, exploitatievergunningen.
  • Economisch: economische factoren die van invloed zijn op de discretionaire uitgaven aan luxeartikelen.
  • Social: Koffiecultuur, verschuiving naar gezondheidsbewuste dranken.
  • technologisch: Mobiel bestellen, betalingstechnologie.
  • Mileu: Duurzame inkoop van ingrediënten, afval management.
  • JURIDISCH: Arbeidsrechten, gezondheids- en veiligheidsnormen.
 • Airbnb:
  • Politiek: Lokale regelgeving inzake kortetermijnverhuur.
  • Economisch: Economische neergang die van invloed is op reizen en wisselkoersen.
  • Social: Verschuiving naar ervaringsreizen, veiligheidsoverwegingen.
  • technologisch: Platformverbeteringen, integratie met andere reisdiensten.
  • Mileu: Impact op lokale huizenmarkten en omgevingen.
  • JURIDISCH: Geschillen met verhuurders, lokale belastingen en vergunningskwesties.

Key Takeaways:

 • SWOT-analyse en PESTEL-analyse zijn beide strategische evaluatietools die door bedrijven worden gebruikt om hun interne en externe omgeving te beoordelen.
 • SWOT-analyse richt zich op interne sterke en zwakke punten, evenals externe kansen en bedreigingen in relatie tot de branche of markt van de organisatie.
 • PESTEL-analyse richt zich uitsluitend op externe macro-omgevingsfactoren, waaronder politieke, economische, sociale, technologische, ecologische en juridische aspecten.
 • Beide analyses kunnen samen worden gebruikt om een ​​uitgebreid inzicht te krijgen in de huidige positie van de organisatie, potentiële uitdagingen en kansen, evenals de bredere trends in de branche en macro-omgevingsfactoren die de markt vormgeven.

Belangrijkste kenmerken:

 • Fundamentele concepten:
  • SWOT-analyse: Evalueert de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van een organisatie.
  • PESTEL-analyse: Beoordeelt macro-omgevingsfactoren – politiek, economisch, sociaal, technologisch, milieu- en juridisch – die van invloed kunnen zijn op een organisatie.
 • Amazon-voorbeeld:
  • Factoren als regelgeving, de mondiale economische dynamiek, veranderend consumentengedrag, technologische uitdagingen, zorgen over duurzaamheid en internationale naleving beïnvloeden de toekomst van Amazon.
 • Overeenkomsten:
  • Strategische Evaluatie: Beide instrumenten helpen bij strategische beoordeling.
  • Identificeer bedreigingen/zwakke punten: Beide benadrukken potentiële uitdagingen.
  • Milieuoverweging: Beide houden rekening met externe factoren.
  • complementaire aard: SWOT en PESTEL kunnen gezamenlijk worden gebruikt voor een grondig begrip.
 • Verschillen:
  • strekking:
   • SWOT: Evalueert zowel interne als externe elementen.
   • PESTEL: Richt zich uitsluitend op externe macrofactoren.
  • Intern versus extern:
   • SWOT: Houdt rekening met zowel interne (sterke/zwakke) als externe (kansen/bedreigingen) elementen.
   • PESTEL: Richt zich uitsluitend op externe macro-omgevingsfactoren.
  • Tijdsbestek:
   • SWOT: Biedt een actuele momentopname, ideaal voor planning op korte tot middellange termijn.
   • PESTEL: Biedt een langetermijnvisie op macro-ecologische trends.
  • Toepasselijkheid:
   • SWOT: Gebruikt voor specifiek bedrijfsdeskundigen of projecteren analyse.
   • PESTEL: Beoordeelt de bredere sector- of marktomgeving.
 • Integratie:
  • De combinatie van SWOT en PESTEL biedt een holistisch beeld van zowel de specifieke kenmerken van de organisatie als bredere industriële invloeden, waardoor bedrijven effectief hun strategie kunnen bepalen.

Lees volgende: SWOT, pestel, ansoff, Technologie-adoptiecurveSLEPEN, SOAREvenwichtige scorekaartOKR's, Agile methodologieWaarde voorstelVTDF-framework.

Verbonden strategiekaders

ADKAR-model

adkar-model
de ADKAR model is een management tool ontworpen om werknemers en bedrijven te helpen bij de overgang door organisatorische veranderingen. Om de kansen van medewerkers om verandering te omarmen te maximaliseren, heeft de ADKAR model werd in 2003 ontwikkeld door auteur en ingenieur Jeff Hiatt model streeft ernaar mensen door het veranderingsproces te leiden en, belangrijker nog, ervoor te zorgen dat mensen na verloop van tijd niet terugvallen op de gebruikelijke manier van werken.

Ansoff-matrix

ansoff-matrix
U kunt de Ansoff-matrix gebruiken als een strategisch kader om te begrijpen wat: groei strategie is meer geschikt op basis van de marktcontext. Ontwikkeld door wiskundige en bedrijfsdeskundigen manager Igor Ansoff, het gaat ervan uit dat een groei strategie kan worden afgeleid uit de vraag of de markt nieuw of bestaand is, en of de artikel nieuw of bestaand is.

Bedrijfsmodel Canvas

bedrijfsmodel Canvas
Het bedrijfsmodel  canvas is een raamwerk voorgesteld door Alexander Osterwalder en Yves Pigneur in Busines Model Generation, waarmee de Design of bedrijfsmodellen door middel van negen bouwstenen, bestaande uit: sleutelpartners, kernactiviteiten, waarde proposities, klantrelaties, klantsegmenten, kritieke middelen, kanalen, kostenstructuur en inkomsten streams.

Lean startup-canvas

lean-startup-canvas
Het lean opstarten canvas is een bewerking van Ash Maurya van the bedrijfsmodel  canvas door Alexander Osterwalder, die een laag toevoegt die zich richt op problemen, oplossingen, belangrijke statistieken, gebaseerd op oneerlijk voordeel en een unieke waarde voorstel. Begin dus bij het beheersen van het probleem in plaats van de oplossing.

Blitzschaling canvas

blitzscaling-businessmodel-innovation-canvas
De Blitzschaling bedrijfsmodel  canvas is een model gebaseerd op het concept van Blitzscaling, een bijzonder proces van massale groei onder onzekerheid, en dat prioriteit geeft aan snelheid boven efficiëntie en gericht is op marktdominantie om een ​​first-scaler voordeel te creëren in een scenario van onzekerheid.

Blue Ocean-strategie

blauwe-oceaan-strategie
Een blauwe oceaan is een strategie waar de grenzen van bestaande markten opnieuw worden gedefinieerd en nieuwe onbetwiste markten worden gecreëerd. In de kern is er waarde innovatie, waarvoor onbetwiste markten worden gecreëerd, waar concurrentie irrelevant wordt gemaakt. En de kosten-waarde wisselwerking is verbroken. Zo volgen bedrijven een blauwe oceaan strategie bieden veel meer waarde tegen lagere kosten voor de eindklanten.

Kader voor bedrijfsanalyse

bedrijfsanalyse
Bedrijven analyse is een onderzoeksdiscipline die helpt bij het aanjagen van verandering binnen een organisatie door de belangrijkste elementen en processen te identificeren die de waarde. Bedrijf analyse kan ook worden gebruikt bij het identificeren van nieuwe bedrijfsdeskundigen kansen of hoe u kunt profiteren van bestaande bedrijfsdeskundigen kansen om je te laten groeien bedrijfsdeskundigen op de markt.

BCG Matrix

bcg-matrix
In de jaren 1970 bedacht Bruce D. Henderson, oprichter van de Boston Consulting Group, The Product Portfolio (ook bekend als BCG Matrix, of Growth-share Matrix), dat zou kijken naar een succesvolle bedrijfsdeskundigen productportfolio op basis van potentieel groei en marktaandelen. Het verdeelde producten in vier hoofdcategorieën: geld koeien, huisdieren (honden), vraagtekens en sterren.

Evenwichtige scorekaart

balanced scorecard
Voor het eerst voorgesteld door boekhoudkundige academicus Robert Kaplan, de balanced scorecard is a management systeem waarmee een organisatie zich kan concentreren op strategische doelen in het groot. De vier perspectieven van de balanced scorecard omvatten financiële, klant-, bedrijfsdeskundigen proces- en organisatievermogen. Van daaruit is het, volgens de balanced scorecard, mogelijk om een ​​holistisch beeld te krijgen van de bedrijfsdeskundigen.

Blue Ocean-strategie 

blauwe-oceaan-strategie
Een blauwe oceaan is een strategie waar de grenzen van bestaande markten opnieuw worden gedefinieerd en nieuwe onbetwiste markten worden gecreëerd. In de kern is er waarde innovatie, waarvoor onbetwiste markten worden gecreëerd, waar concurrentie irrelevant wordt gemaakt. En de kosten-waarde wisselwerking is verbroken. Zo volgen bedrijven een blauwe oceaan strategie bieden veel meer waarde tegen lagere kosten voor de eindklanten.

GAP-analyse

gap-analyse
Een opening analyse helpt een organisatie bij het beoordelen van de afstemming met strategische doelstellingen om te bepalen of de huidige uitvoering in overeenstemming is met de bedrijfsdoelstellingen missie  en op lange termijn visie. Gap-analyses helpen vervolgens om een ​​doelprestatie te bereiken door organisaties te helpen hun middelen beter te gebruiken. Een goede kloof analyse is een krachtig hulpmiddel om de uitvoering te verbeteren.

GE McKinsey-model

ge-mckinsey-matrix
De GE McKinsey Matrix werd in de jaren 1970 ontwikkeld nadat General Electric zijn consultant McKinsey had gevraagd om een ​​portfolio te ontwikkelen management model. Deze matrix is ​​een strategie hulpmiddel dat richtlijnen geeft over hoe een bedrijf zijn investeringen moet prioriteren onder zijn bedrijfsdeskundigen eenheden, wat leidt tot drie mogelijke scenario's: investeren, beschermen, oogsten en afstoten.

McKinsey 7-S-model

mkinsey-7-s-model
Het McKinsey 7-S-model werd eind jaren zeventig ontwikkeld door Robert Waterman en Thomas Peters, die consultants waren bij McKinsey & Company. Waterman en Peters creëerden zeven belangrijke interne elementen die een bedrijfsdeskundigen van hoe goed gepositioneerd het is om zijn doelen te bereiken, gebaseerd op drie harde elementen en vier zachte elementen.

McKinsey's zeven graden

mckinseys-zeven-graden
McKinsey's zeven vrijheidsgraden voor groei is een strategie hulpmiddel. De tool is ontwikkeld door partners bij McKinsey and Company en helpt bedrijven te begrijpen welke kansen zullen bijdragen aan uitbreiding, en daarom helpt het om prioriteit te geven aan die initiatieven.

McKinsey Horizon-model

mckinsey-horizon-model
Het McKinsey Horizon-model helpt een bedrijfsdeskundigen richten op innovatie en groei. De model is een strategie kader verdeeld in drie brede categorieën, ook wel bekend als horizonten. Daarom wordt het raamwerk soms McKinsey's Three Horizons of Growth genoemd.

Porter's Five Forces

portier-vijf-krachten
Porter's Five Forces is een model dat organisaties helpt een beter begrip te krijgen van hun bedrijfstakken en concurrentie. Voor het eerst gepubliceerd door professor Michael Porter in zijn boek "Competitive Strategy" in de jaren tachtig. De model breekt industrieën en markten af ​​door ze te analyseren aan de hand van vijf krachten.

Algemene strategieën van Porter

concurrentie voordeel
Volgens Michael Porter kan een concurrentievoordeel in een bepaalde bedrijfstak op twee belangrijke manieren worden nagestreefd: lage kosten (kosten leiderschap), of differentiatie. een derde generieke strategie is gericht. Volgens Porter zou het nalaten hiervan terecht te komen in het middenscenario, waar het bedrijf op lange termijn geen concurrentievoordeel zal behouden.

Waardeketenmodel van Porter

porters-waardeketen-model
In zijn boek Competitive Advantage uit 1985 legt Porter uit dat a waarde keten is een verzameling processen die een bedrijf uitvoert om waarde voor zijn consumenten. Als gevolg hiervan stelt hij dat waarde keten analyse is direct gekoppeld aan concurrentievoordeel. Het waardeketenmodel van Porter is een strategische management tool ontwikkeld door Harvard Business School-professor Michael Porter. De tool analyseert de waarde keten - gedefinieerd als de combinatie van processen die het bedrijf gebruikt om geld te verdienen.

Porter's diamanten model

porters-diamant-model
Porter's Diamond Model is een ruitvormig raamwerk dat verklaart waarom specifieke industrieën in een land internationaal concurrerend worden en die in andere landen niet. De model werd voor het eerst gepubliceerd in het boek The Competitive Advantage of Nations van Michael Porter uit 1990. Dit raamwerk kijkt naar het bedrijf strategie, structuur/rivaliteit, factorcondities, vraagcondities, gerelateerde en ondersteunende industrieën.

SWOT-analyse

SWOT-analyse
Een SWOT-analyse is een raamwerk dat wordt gebruikt voor het evalueren van de bedrijfsdeskundigensterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen. Het kan helpen bij het identificeren van de probleemgebieden van uw bedrijfsdeskundigen zodat u uw kansen kunt maximaliseren. Het zal u ook wijzen op de uitdagingen waarmee uw organisatie in de toekomst te maken kan krijgen.

PESTEL-analyse

pestel-analyse

Scenario planning

scenarioplanning
Bedrijven gebruiken scenarioplanning om aannames te doen over toekomstige gebeurtenissen en hoe hun respectieve bedrijfsdeskundigen omgevingen kunnen veranderen als reactie op die toekomstige gebeurtenissen. Daarom identificeert scenarioplanning specifieke onzekerheden – of verschillende realiteiten en hoe deze de toekomst kunnen beïnvloeden bedrijfsdeskundigen activiteiten. Scenarioplanning streeft naar betere strategische besluitvorming door twee valkuilen te vermijden: ondervoorspelling en overvoorspelling.

STEEPLE-analyse

toren-analyse
de STEEPLE analyse is een variatie op de STEEP analyse. waar de stap analyse omvat sociaal-culturele, technologische, economische, ecologische/ecologische en politieke factoren als basis van de analyse. de STEEPLE analyse voegt twee andere factoren toe, zoals juridisch en ethisch.

SWOT-analyse

SWOT-analyse
Een SWOT-analyse is een raamwerk dat wordt gebruikt voor het evalueren van de bedrijfsdeskundigensterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen. Het kan helpen bij het identificeren van de probleemgebieden van uw bedrijfsdeskundigen zodat u uw kansen kunt maximaliseren. Het zal u ook wijzen op de uitdagingen waarmee uw organisatie in de toekomst te maken kan krijgen.

Hoofdgidsen:

Over de auteur

Scroll naar boven
FourWeekMBA