startup-waardering

Wat is opstartwaardering? Opstartwaardering in een notendop

Startup taxatie beschrijft een reeks methoden die worden gebruikt om waarde bedrijven met weinig of geen inkomsten. Daarom is startup-waardering het proces om te bepalen wat een startup waard is. Deze waarde verduidelijkt het vermogen van het bedrijf om aan de verwachtingen van klanten en investeerders te voldoen, gestelde mijlpalen te bereiken en het nieuwe kapitaal te gebruiken om te groeien.

Opstartwaardering begrijpen

Bepaling van de waarde van een startup voordat deze aanzienlijke inkomsten heeft gegenereerd, kan een moeilijk proces zijn. In werkelijkheid moet met veel factoren rekening worden gehouden. De vraag naar een product in de markt is misschien wel het meest voor de hand liggend, maar het is ook belangrijk om het managementteam en de eventuele bijbehorende risico's te evalueren.

De ondernemers achter de startup zien liever een hoge waardering, terwijl startup-investeerders de voorkeur geven aan een lagere waarde om hun investeringsrendement te maximaliseren. In de meeste gevallen is de exacte waarde van het bedrijf zit ergens in het midden. 

In de volgende sectie zullen we enkele van de factoren bekijken die werden gebruikt om waarde een startup in meer detail.

Factoren die de waardering van een startup beïnvloeden

Voor bedrijven zonder inkomsten is het de moeite waard om het volgende te overwegen:

 1. Tractie – een van de nauwkeuriger voorspellers van de toekomst waarde is een proof-of-concept. Heeft de startup klanten? Kan het hoogwaardige klanten aantrekken tegen relatief lage acquisitiekosten? Is er een merkbare groei tarief? Deze factoren zijn tot op zekere hoogte het bewijs dat het bedrijf schaalbaar is.
 2. Teamsucces – een briljant idee kan alleen worden gerealiseerd door een briljant team. Bewezen en relevante ervaring is altijd nuttig, maar het team moet idealiter een complementaire mix van vaardigheden hebben en toegewijd zijn om het bedrijf van de grond te krijgen.
 3. Vraag en aanbod – als de sector die een startup hoopt te beïnvloeden, wordt gekenmerkt door veel concurrenten en relatief weinig investeerders, kan de waardering ervan worden beïnvloed. Aan de andere kant kan een startup met een revolutionair idee of gepatenteerde technologie een biedingsoorlog onder investeerders veroorzaken en zijn waarde.
 4. Prototypes en minimaal levensvatbare producten (MVP's) – de aanwezigheid van een prototype of MVP laat investeerders zien dat de startup de drive heeft om zijn visie. Een minimaal levensvatbaar product met early adopters, bijvoorbeeld kan angel finance aantrekken in de buurt van $ 500,000 tot $ 1.5 miljoen

Opstart waarderingstechnieken

Er zijn tegenwoordig veel waarderingstechnieken voor startups in gebruik. Hieronder zullen we enkele van de meer populaire bekijken:

Berkus-methode:

De Berkus-methode, vernoemd naar durfkapitalist Dave Berkus, schrijft een waardering van $ 500,000 toe aan in totaal vijf successtatistieken. Deze statistieken zijn een goed idee, de aanwezigheid van een prototype, kwaliteitsbeheer, strategische relaties en productuitrol of verkoop. In theorie is een startup hier het meeste waard model is $ 2.5 miljoen.

Voorbeeld:

Imagine a tech startup named “InnoGadgets” that specializes in innovative electronic devices. The founders have a solid business plan and have developed a prototype for their flagship product, a smart wearable gadget. They have also established strategic partnerships with leading electronics manufacturers. In this case:

 • Sound Idea: InnoGadgets receives a score of $100,000 for its promising product concept.
 • Prototype: The working prototype adds another $150,000 to the valuation.
 • Kwaliteitsmanagement : The experienced and capable management team earns them $100,000.
 • Strategische relaties: InnoGadgets’ partnerships contribute $50,000.
 • Product Rollout: They anticipate a successful product rollout, adding $100,000.

According to the Berkus Method, InnoGadgets’ valuation would be $500,000 + $2.5 million (the maximum waarde) = $3 million.

Kosten-naar-duplicaat methode

Deze methode evalueert de kosten en uitgaven die gepaard gaan met het opstarten en de productontwikkeling. De waarde van fysieke activa wordt berekend, wat vervolgens bepaalt hoeveel het zou kosten om vanaf nul een identiek bedrijf op te zetten. Een tech-startup kan bijvoorbeeld worden gewaardeerd op basis van de kosten van het indienen van een patent, het maken van een prototype en onderzoek en ontwikkeling. Deze methode houdt echter geen rekening met immateriële activa zoals merk waarde en is niet toekomstgericht. 

Voorbeeld:

Consider a biotech startup called “BioHealth Innovations” specializing in cutting-edge drug development. They have invested heavily in research, development, and patents. To assess their waarde:

 • Cost of Research & Development: BioHealth’s expenses for research, clinical trials, and lab equipment total $10 million.
 • Cost of Patents: They’ve spent $5 million on securing patents for their groundbreaking drug formulations.

Using the Cost-to-Duplicate Method, the startup’s valuation would be the sum of these costs, which is $10 million + $5 million = $15 million. This method, however, does not account for intangible assets like research expertise or merk waarde.

Durfkapitaal (VC) methode

Deze methode is ontwikkeld door Harvard Business School Professor Bill Sahlman en wordt, zoals de naam al doet vermoeden, gebruikt door durfkapitaalbedrijven. Het proces begint met het berekenen van de terminal waarde – of de verwachte waarde van een startup nadat het VC-bedrijf heeft geïnvesteerd. Vanaf dat moment is het belangrijk om achteruit te werken met de verwachte ROI en het investeringsbedrag om de pre-money waardering te berekenen. De startup moet ook zijn branchespecifieke koers-winstverhouding (P/E) kennen.

Voorbeeld:

Let’s examine a software startup called “TechSolutions” aiming to revolutionize project management. They seek investment from a venture capital firm and need to determine their pre-money valuation. Here are the steps:

 • Terminal Value: TechSolutions calculates their expected waarde five years after the VC investment at $100 million.
 • Expected ROI: The VC firm requires a 10x return on their investment.
 • Investeringsbedrag: TechSolutions seeks a $10 million investment.
 • Industry P/E Ratio: The industry’s average price-to-earnings ratio is 20.

Using the VC method, they work backward from the terminal waarde:

Pre-Money Valuation = Terminal Value / (1 + Expected ROI) = $100 million / (1 + 10) = $9.09 million.

Considering the industry P/E ratio:

Startup Valuation = Pre-Money Valuation * Earnings = $9.09 million * $1 million = $9.09 million.

TechSolutions’ valuation based on the VC method would be approximately $9.09 million before the VC investment.

Case Study's

Tech BedrijfWaarderingsmethodeAanpakResultaat
Uber (Early Stage)DurfkapitaalmethodeCalculated pre-money valuation based on expected ROI and industry-specific P/E ratio.Achieved a high valuation and attracted significant VC investment.
Airbnb (Early Stage)Berkus-methode:Attributed value based on metrics like prototype presence, management quality, and more.Valued at millions of dollars, becoming a major player in hospitality.
Snapchat (Early Stage)Traction-Based ApproachDemonstrated user growth, engagement, and scalability potential.Gained investors’ confidence with a valuation in billions.
SpaceXSupply and Demand AnalysisCapitalized on revolutionary technology, sparking investor interest.Raised substantial funding for space exploration projects.
Slack (Early Stage)Team Success AssessmentShowcased a competent team with relevant experience.Achieved a significant valuation as a communication platform.
Pinterest (Early Stage)Traction-Based ApproachProved user engagement and growth potential.Attained a valuation in billions, emphasizing visual discovery.
Zoom VideocommunicatieTraction-Based ApproachDemonstrated a rapid increase in user adoption, especially during the COVID-19 pandemic.Achieved a high valuation as a key video conferencing platform.
Palantir TechnologiesSupply and Demand AnalysisGained attention for its unique data analytics capabilities.Raised substantial funding with a valuation in the billions.
DoorDash (Early Stage)Traction-Based ApproachCapitalized on demand for food delivery services.Achieved a significant valuation with the growth of its user base.
Snowflake (Early Stage)DurfkapitaalmethodeUtilized VC approach for calculating terminal value and pre-money valuation.Became a leading cloud data platform with a high valuation.
Robinhood (Early Stage)Traction-Based ApproachDemonstrated rapid user acquisition and adoption.Gained substantial valuation and attention in the fintech industry.
Duolingo (Early Stage)Team Success AssessmentShowed a dedicated team with relevant educational experience.Achieved a significant valuation as a language learning platform.
Peloton Interactive (Early Stage)Traction-Based ApproachProved demand for at-home fitness solutions.Attained a high valuation in the fitness technology sector.
Stripe (Early Stage)Supply and Demand AnalysisCapitalized on the growing e-commerce market and payment processing demand.Achieved a substantial valuation as a payment processing platform.
DocuSign (Early Stage)Traction-Based ApproachDemonstrated growth and efficiency in electronic signatures.Achieved a significant valuation as a digital transaction platform.
Roblox (Early Stage)Traction-Based ApproachProved its appeal to a vast user base, particularly younger gamers.Gained a substantial valuation in the gaming industry.
DoorDash (Early Stage)Traction-Based ApproachCapitalized on demand for food delivery services.Achieved a significant valuation with the growth of its user base.
Unity Technologies (Early Stage)Traction-Based ApproachDemonstrated its position as a leading platform for game developers.Achieved a substantial valuation as a game development platform.

Sleutelfaciliteiten:

 • Opstartwaardering beschrijft een reeks methoden die worden gebruikt om: waarde bedrijven met weinig of geen inkomsten.
 • Naar waarde een startend bedrijf is, is het de moeite waard om rekening te houden met tractie, teamsucces, vraag en aanbod op de markt en de aanwezigheid van een prototype of minimaal levensvatbaar product. 
 • Drie veelgebruikte startwaarderingsmethoden zijn de Berkus-methode, de methode van kosten om te dupliceren en de durfkapitaalmethode.

Belangrijkste kenmerken

 • Definitie van opstartwaardering: Startup-waardering is het proces van het bepalen van de waarde van een startend bedrijf met weinig of geen omzet. Het helpt het potentieel van het bedrijf te verduidelijken om aan de verwachtingen van klanten en investeerders te voldoen, mijlpalen te bereiken en nieuw kapitaal aan te wenden groei.
 • Uitdagingen bij het waarderen van startups: Het waarderen van startups zonder aanzienlijke inkomsten is complex. Er moet rekening worden gehouden met factoren als de marktvraag, de kwaliteit van het managementteam en de daarmee samenhangende risico's. Het is van cruciaal belang dat we een evenwicht vinden tussen de voorkeuren van ondernemers voor een hogere waardering en die van investeerders voor een beter rendement.
 • Invloedrijke factoren bij de waardering van startups:
  • Tractie: Proof of concept, klantenbestand, groei snelheid en aanschafkosten zijn indicatoren voor schaalbaarheid.
  • Team succes: Een competent en goed samengesteld team met relevante ervaring is essentieel voor het realiseren van het potentieel van de startup.
  • Vraag en aanbod: Concurrentie in de sector en de interesse van investeerders beïnvloeden de waardering.
  • Prototypes en MVP's: Het hebben van een prototype of een minimaal levensvatbaar product getuigt van betrokkenheid en kan financiering in een vroeg stadium aantrekken.
 • Waarderingstechnieken bij opstarten:
  • Berkus-methode:: kent $500,000 toe aan elk van de vijf successtatistieken (goed idee, prototype, management, relaties en productuitrol), met een maximale waardering van $2.5 miljoen.
  • Kosten-naar-duplicaat-methode: Evalueert de kosten en uitgaven die verband houden met ontwikkeling, en bepaalt hoeveel het zou kosten om het bedrijf opnieuw op te bouwen. Er wordt geen rekening gehouden met immateriële activa.
  • Venture Capital (VC)-methode: Berekent de terminal waarde en werkt achteruit om de pre-money-waardering te bepalen op basis van de verwachte ROI, het investeringsbedrag en de sectorspecifieke koers-winstverhouding.
 • Key Takeaways:
  • Startup-waardering omvat methoden om waarde bedrijven met een beperkte omzet.
  • Factoren zoals tractie, teamkwaliteit, marktdynamiek en productaanwezigheid zijn van invloed op de waardering van startups.
  • Veelgebruikte waarderingsmethoden zijn de Berkus-methode, de cost-to-duplicate-methode en de VC-methode.

Verbonden financiële concepten

Competentiecirkel

cirkel-van-competentie
De cirkel van competentie beschrijft iemands natuurlijke competentie op een gebied dat past bij zijn vaardigheden en capaciteiten. Buiten deze denkbeeldige cirkel bevinden zich vaardigheden en capaciteiten waar een persoon van nature minder bekwaam in is. Het concept werd gepopulariseerd door Warren Buffett, die betoogde dat beleggers alleen moeten investeren in bedrijven die ze kennen en begrijpen. De competentiecirkel is echter van toepassing op elk onderwerp en zelfs op elk individu.

Wat is een gracht?

slotgracht
Economische of marktgrachten vertegenwoordigen de lange termijn bedrijfsdeskundigen weerbaarheid. Of hoe lang bedrijfsdeskundigen kan zijn concurrentievoordeel behouden in de markt door de jaren heen. Warren Buffet, die de term 'gracht' populair maakte, noemde het een 'share of mind', in tegenstelling tot marktaandeel, als zodanig is het het kenmerk dat alle waardevolle merken hebben.

Buffet-indicator

buffet-indicator
De Buffet Indicator is een maat voor het totaal waarde van alle beursgenoteerde aandelen in een land gedeeld door het BBP van dat land. Het is een maatstaf en ratio om te beoordelen of een markt ondergewaardeerd of overgewaardeerd is. Het is een van de favoriete maatregelen van Warren Buffet als waarschuwing dat: financieel markten kunnen overgewaardeerd en riskanter zijn.

Venture Capital

risicokapitaal
Durfkapitaal is een vorm van beleggen die gericht is op weddenschappen met een hoog risico, die waarschijnlijk zullen mislukken. Daarom zoeken durfkapitalisten naar hogere opbrengsten. Durfkapitaal is inderdaad gebaseerd op de machtswet, of de wet waarvoor een klein aantal weddenschappen veel zal opleveren voor de grotere aantallen lage rendementen of investeringen die naar nul gaan. Dat is het hele uitgangspunt van durfkapitaal.

Directe buitenlandse investeringen

directe buitenlandse investeringen
Buitenlandse directe investeringen doen zich voor wanneer een persoon of bedrijf een belang van 10% of meer koopt in een bedrijf dat in een ander land actief is. Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) houdt dit percentage in dat de investeerder invloed kan uitoefenen op of kan deelnemen aan het bestuur van een onderneming. Wanneer de rente echter lager is dan 10%, definieert het IMF het eenvoudig als een effect dat deel uitmaakt van een aandelenportefeuille. Buitenlandse directe investeringen (FDI) omvatten daarom de aankoop van een belang in een bedrijf door een entiteit die in een ander land is gevestigd. 

Micro-beleggen

micro-investeringen
Micro-investeren is het proces van het regelmatig investeren van kleine hoeveelheden geld. Het proces van micro-investeringen omvat kleine en soms onregelmatige investeringen waarbij het individu terugkerende betalingen kan doen of een forfaitair bedrag kan investeren als geld Wordt beschikbaar.

Meme Investeren

meme-investeren
Meme-aandelen zijn effecten die online viraal gaan en de aandacht trekken van de jongere generatie particuliere beleggers. Meme-beleggen is daarom een ​​bottom-up, gemeenschapsgestuurde benadering van beleggen die zichzelf positioneert als het antoniem van beleggen in Wall Street. Ook wordt bij meme-beleggen vaak gekeken naar aantrekkelijke kansen met een lagere liquiditeit die misschien gemakkelijker in te halen zijn, waardoor brede speculatie mogelijk wordt, aangezien 'meme-investeerders' vaak op zoek zijn naar onevenredig kortetermijnrendementen.

Retailbeleggen

retail-investeren
Beleggen in de detailhandel is de handeling van niet-professionele beleggers die effecten kopen en verkopen voor hun eigen doeleinden. Beleggen in de detailhandel is populair geworden met de opkomst van digitale platforms zonder commissie, waardoor iedereen met een kleine portefeuille kan handelen.

Geaccrediteerde belegger

geaccrediteerde-investeerder
Geaccrediteerde beleggers zijn individuen of entiteiten die geavanceerd genoeg worden geacht om effecten te kopen die niet zijn gebonden aan de wetten die normale beleggers beschermen. Deze kunnen risicokapitaal, angel-investeringen, private-equityfondsen, hedgefondsen, vastgoedbeleggingsfondsen en gespecialiseerde beleggingsfondsen omvatten, zoals die met betrekking tot cryptocurrency. Geaccrediteerde beleggers zijn daarom personen of entiteiten die mogen beleggen in effecten die complex, ondoorzichtig, losjes gereguleerd of anderszins niet geregistreerd zijn bij een financiële autoriteit.

Opstartwaardering

startup-waardering
Opstartwaardering beschrijft een reeks methoden die worden gebruikt om: waarde bedrijven met weinig of geen inkomsten. Daarom is startup-waardering het proces om te bepalen wat een startup waard is. Deze waarde verduidelijkt het vermogen van het bedrijf om aan de verwachtingen van klanten en investeerders te voldoen, gestelde mijlpalen te bereiken en het nieuwe kapitaal te gebruiken om te groeien.

Winst versus cashflow

winst versus cashflow
Winst is het totale inkomen dat een bedrijf uit zijn activiteiten genereert. Dit omvat geld uit verkopen, investeringen en andere inkomstenbronnen. In tegenstelling tot, geld flow is het geld dat een bedrijf in- en uitstroomt. Dit onderscheid is van cruciaal belang om te begrijpen, aangezien een winstgevend bedrijf er misschien een tekort aan heeft geld en hebben liquiditeitscrises.

Dubbele ingang

dubbele boekhouding
Dubbel boekhouden is de basis van de moderne financiële boekhouding. Het is gebaseerd op de boekhoudkundige vergelijking, waarbij activa gelijk zijn aan verplichtingen plus eigen vermogen. Dat is de fundamentele eenheid om financiële overzichten op te bouwen (balans, resultatenrekening, en geld stroomoverzicht). Het basisconcept van dubbele invoer is dat een enkele transactie, die moet worden geregistreerd, twee rekeningen raakt.

Balans

balans
Doel van de balans is om te rapporteren hoe de middelen om de activiteiten van het bedrijf uit te voeren zijn verkregen. De balans helpt om het financiële risico van een bedrijf te beoordelen en de eenvoudigste manier om het te beschrijven wordt gegeven door de boekhoudkundige vergelijking (activa = passiva + eigen vermogen).

Winst-en verliesrekening

winst-en verliesrekening
De resultatenrekening, samen met de balans en geld stroomoverzicht is een van de belangrijkste financiële overzichten om te begrijpen hoe bedrijven presteren op fundamenteel niveau. De resultatenrekening toont de opbrengsten en kosten voor een periode en of het bedrijf met winst of verlies draait (ook wel winst- en verliesrekening genoemd).

Kasstroomoverzicht

kasstroomoverzicht
De geld stroomoverzicht is het derde belangrijkste financiële overzicht, samen met de resultatenrekening en de balans. Het helpt om de liquiditeit van een organisatie te beoordelen door de geld saldi afkomstig van operaties, investeringen en financiering. De geld stroomoverzicht kan worden opgesteld met twee afzonderlijke methoden: direct of indirect.

Kapitaalstructuur

kapitaalstructuur
De kapitaalstructuur laat zien hoe een organisatie haar activiteiten heeft gefinancierd. Volgens de balans structuur, gewoonlijk kunnen activa van een organisatie worden opgebouwd door middel van eigen vermogen of passiva. Eigen vermogen bestaat meestal uit kapitaal van aandeelhouders en winstreserves. Waar in plaats daarvan verplichtingen kunnen bestaan ​​uit kortlopende (kortlopende schulden) of langlopende (langlopende verplichtingen).

Kapitaaluitgaven

kapitaaluitgaven
Kapitaaluitgaven of kapitaaluitgaven vertegenwoordigen het geld dat wordt uitgegeven aan dingen die kunnen worden geclassificeerd als vaste activa, met een langere termijn waarde. Als zodanig zullen ze worden opgenomen onder de vaste activa, op de balans, en ze zullen in de loop van de jaren worden afgeschreven. de verminderde waarde op de balans wordt ten laste van de winst en verlies gebracht.

Financiële overzichten

jaarrekening
Financiële overzichten helpen bedrijven om verschillende aspecten van het bedrijf te beoordelen, van winstgevendheid (resultatenrekening) tot hoe activa worden verkregen (balans), En geld in- en uitstromen (kasstroomoverzicht). Jaarrekeningen zijn ook verplicht voor bedrijven voor belastingdoeleinden. Ze worden ook gebruikt door managers om de prestaties van het bedrijf te beoordelen.

Financiële modellering

financiële modellering
Financiële modellering omvat de analyse van boekhoudkundige, financiële en zakelijke gegevens om toekomstige financiële prestaties te voorspellen. Financiële modellering wordt vaak gebruikt bij waardering, die bestaat uit het schatten van de waarde in dollars van een bedrijf op basis van verschillende parameters. Enkele van de meest voorkomende financiële modellen omvatten verdisconteerde kasstromen, de M&A model, en de CCA model.

Bedrijfswaardering

taxatie
Bij bedrijfswaarderingen is een formeel analyse van de belangrijkste operationele aspecten van een bedrijf. Een bedrijfswaardering is een analyse gebruikt om de economische waarde van een bedrijf of bedrijfsonderdeel. Het is belangrijk op te merken dat waarderingen deels wetenschap en deels kunst zijn. Analisten gebruiken professionele oordeelsvorming om de financiële prestaties van een bedrijf te beoordelen met betrekking tot lokale, nationale of mondiale economische omstandigheden. Ze zullen ook rekening houden met het totaal waarde van activa en passiva, naast gepatenteerde of propriëtaire technologie.

Financiële verhouding

financiële-ratio-formules

Financiële optie

financiële opties
Een financiële optie is een contract, gedefinieerd als een derivatentrekking waarde op een reeks onderliggende variabelen (misschien de volatiliteit van het aandeel dat aan de optie ten grondslag ligt). Het bestaat uit twee partijen (optieschrijver en optiekoper). Dit contract biedt het recht van de optiehouder om de onderliggende waarde tegen een overeengekomen prijs te kopen.

Lees volgende: Winst-en verliesrekeningBalansKasstroomoverzicht, Financiële structuurWACCCAPM.

Belangrijkste gratis gidsen:

Over de auteur

Scroll naar boven
FourWeekMBA