slimme doelen

Wat zijn SMART-doelen en waarom ze belangrijk zijn in het bedrijfsleven?

Een SMART-doel is elk doel met een zorgvuldig geplande, beknopte en traceerbare doelstelling. Om zo'n doel te zijn, moet het specifiek, meetbaar, acceptabel, relevant en tijdgebonden zijn. Door structuur en traceerbaarheid aan te brengen bij het stellen van doelen, vergroot u de kans dat doelen worden bereikt, en het helpt de organisatie af te stemmen op die doelen.

ElementOmschrijvingAnalyseGevolgenVoordelenUitdagingenCasesVoorbeelden
specifiekSpecifieke doelen zijn duidelijk, goed gedefinieerd en nauwkeurig. Ze beantwoorden de vragen: wat, waarom en hoe.Analyseren of het doel specifiek en gericht is, waardoor duidelijkheid ontstaat over wat er bereikt moet worden.Specifieke doelen sturen acties, verminderen dubbelzinnigheid en zorgen ervoor dat individuen of teams op koers kunnen blijven.Duidelijke richting en doel.De uitdaging om vage of te brede doelen te stellen.Projectplanning, taaktoewijzingen.Een verkoopdoelstelling om de omzet in het volgende kwartaal met 15% te verhogen.
MeetbaarMeetbare doelen zijn kwantificeerbaar en omvatten specifieke criteria voor het volgen van de voortgang en het bepalen van succes.Evalueren of het doel meetbaar is en of er duidelijke indicatoren zijn om de voortgang en prestaties te volgen.Meetbare doelen maken tracking en beoordeling mogelijk, waardoor individuen kunnen bepalen wanneer het doel is bereikt.Verbeterde verantwoording en voortgangsregistratie.Moeilijkheden bij het meten van bepaalde kwalitatieve doelen.Prestatiebeoordelingen, projectmijlpalen.Het behalen van een klanttevredenheidsscore van 90% op een serviceafdeling.
HaalbareHaalbare doelen zijn realistisch en haalbaar binnen de gegeven beperkingen, zoals tijd, middelen en mogelijkheden.Het beoordelen van de haalbaarheid van het doel in het licht van de beschikbare middelen, tijd en vaardigheden.Haalbare doelen motiveren individuen of teams door ervoor te zorgen dat succes binnen handbereik ligt en dat inspanningen niet verloren gaan.Verhoogde motivatie en zelfvertrouwen.Doelen stellen die te ambitieus zijn of de huidige capaciteit te boven gaan.Toewijzing van middelen, capaciteitsplanning.Marktaandeel vergroten met 5% in het volgende fiscale jaar.
RelevantRelevante doelen sluiten aan bij bredere doelstellingen, prioriteiten en de missie of het doel van het individu of team.Analyseren of het doel relevant is voor de missie en strategische richting van het individu of de organisatie.Relevante doelen zorgen ervoor dat inspanningen bijdragen aan betekenisvolle resultaten en het grotere geheel ondersteunen.Verbeterde afstemming op doelstellingen.Doelen nastreven die niet bijdragen aan de algemene doelstellingen.Strategische planning, afstemming van doelen.Lancering van een nieuwe productlijn om een ​​marktkloof aan te pakken, in lijn met de groeistrategie van het bedrijf.
TijdsgebondenTijdgebonden doelen hebben een gespecificeerd tijdsbestek of deadline voor voltooiing. Ze creëren een gevoel van urgentie en verantwoordelijkheid.Evalueren of het doel een deadline of een tijdsbestek voor de verwezenlijking omvat.Tijdgebonden doelen voorkomen uitstelgedrag en moedigen actie aan door een duidelijk eindpunt voor het doel te stellen.Verbeterde focus en tijdmanagement.Gebrek aan deadlines leidt tot vertragingen of het onbepaalde doel nastreven.Projectplanning, deadline stellen.Het binnen drie maanden voltooien van een marketingcampagne die samenvalt met een productlancering.

SMART-doelen begrijpen

"SMART" is een acroniem dat aangeeft hoe een doel kan worden bereikt. Hier is een meer gedetailleerde kijk op elke letter in het SMART-acroniem.

S – Specifiek

Bij het overwegen van het doel helpt het om zo specifiek mogelijk te zijn. Veel individuen en bedrijven stellen doelen met willekeurige bedragen in dollars, zoals miljonair worden of 10 miljoen dollar aan inkomsten genereren.

Als het doel is om een ​​bepaald bedrag te verdienen, kan een specifiekere doelstelling zijn om de komende 40,000 jaar $ 5 per maand te verdienen door 2500 eenheden van een nieuw softwareproduct te verkopen.

Hier helpt het om vragen te stellen. Wat is het, in exacte bewoordingen, dat een persoon of bedrijfsdeskundigen hoopt te bereiken? Waar, hoe en wanneer gebeurt dit? Wat zijn de redenen om in eerste instantie het doel te stellen?

M – Meetbaar

Meetbare doelen hebben statistieken die worden gebruikt om de voortgang te meten. Dit is vooral belangrijk voor grote en complexe doelen die in kleinere stappen moeten worden opgesplitst.

Meetbare doelen laten ook het individu of bedrijfsdeskundigen weten dat ze de eindstreep hebben bereikt.

A- Haalbaar

Doelen moeten realistisch haalbaar zijn, anders kan de verleiding groot zijn om het bereiken ervan helemaal op te geven.

Bedrijven moeten doelen stellen die hun werknemers redelijkerwijs kunnen verwachten te halen, gezien de materialen en middelen die voorhanden zijn.

Het is ook belangrijk om eventuele belemmeringen op korte of lange termijn te identificeren die deze middelen kunnen omleiden.

R – Relevant

Relevantie betekent dat individuen en bedrijven doelen stellen die in overeenstemming zijn met hun waarden en langetermijndoelstellingen.

Het heeft geen zin om doelen te stellen omwille van het - zorg er dus voor dat de redenen voor het bedenken van een doel in lijn zijn met bredere strategieën en bedrijfscultuur.

T – op tijd gebaseerd

Doelen hebben per definitie een deadline nodig, vooral in bedrijfsdeskundigen instellingen. Op tijd gebaseerde doelen zijn ook belangrijk bij het volgen van de voortgang en het stellen van mijlpalen.

Bijvoorbeeld een bedrijfsdeskundigen die zijn omzet in 6 maanden wil verdubbelen, hoopt de omzet na 50 maanden met 3% te verhogen.

Enkele veelgemaakte fouten bij het stellen van SMART-doelen

Vaagheid

Duidelijkheid is de sleutel bij het stellen van SMART-doelen. EEN marketing afdeling weet misschien niet waar te beginnen als ze wordt gepresenteerd met het doel om in de komende 5000 jaar 4 auto's te verkopen.

Het meer specifieke doel om tegen het einde van 5000 2025 kleine auto's in Italië te verkopen, geeft hen echter iets om mee te werken.

Geen KPI's

Als het doel is om de klantenservice te verbeteren, dan moet er een klantenservice-KPI zijn om de voortgang te meten.

Veel bedrijven maken de fout om doelen te stellen die simpelweg niet gemeten kunnen worden. Hier staat kwantitatief of industrieel onderzoek centraal.

onbereikbaarheid

Als een bedrijfsdeskundigen bijzonder succesvol is, is het gemakkelijk om je te laten meeslepen door het stellen van doelen.

Een ambitieus doel om in de komende 1 jaar 5 miljoen paar schoenen te verkopen, is ontmoedigend en misschien onbereikbaar zonder de vereiste due diligence. In dit geval kunnen kleinere doelen van de verkoop van 20,000 paar elke 3 maanden geschikter zijn.

Voorbeelden van SMART doelen

Laten we nu enkele voorbeelden van SMART-doelen in verschillende contexten uitleggen.

Verbetering van de werkprestaties

In het eerste voorbeeld een kleine bedrijfsdeskundigen eigenaar wil zijn website herzien om meer inkomsten te genereren.

Hun doel is om de bedrijfswebsite eind september opnieuw te ontwerpen, zodat ze meer klanten kunnen aantrekken.

 • Specifiek - Ik zal een volledige revisie van de website van het bedrijf uitvoeren en deze vóór 30 september lanceren.
 • meetbaar – Om bij het proces te helpen, zal ik de expertise van één webprogrammeur en één grafisch ontwerper inhuren.
 • haalbaar – Met betrekking tot mijn bedrijfsdeskundigen ervaring, bestaande toezeggingen en de toevoeging van ingehuurd talent, zal ik 10 uur per week aan de website besteden om een ​​functionele versie online te hebben voor de officiële lancering op 1 oktober.
 • Relevant - Ik erken dat een volledig herontwerp van de site de legitimiteit en professionaliteit van mijn bedrijfsdeskundigen en stelt me ​​in staat om mijn diensten beter aan de rest van de wereld te verkopen.
 • Tijdsgevoelig - Aangezien dit doel eind september bereikt moet zijn, heb ik 2 maanden om op de site door te brengen. Dit komt overeen met ongeveer 90 uur werk.

Het gebruik van een mobiele app vergroten

In het tweede voorbeeld hebben we een SMART-doel bedacht door een productmanager bij een technologiebedrijf.

De productmanager, die we Mary zullen noemen, heeft de taak gekregen om het gebruik van de mobiele app van het bedrijf te vergroten en gebruikt het raamwerk om ervoor te zorgen dat haar team op schema blijft.

 • Specifiek - Het doel is om het aantal maandelijkse gebruikers te laten groeien via gerichte social media campagnes en optimalisatie van de app-store vermelding.
 • meetbaar – Om het maandelijkse aantal gebruikers met 2,000 te verhogen. Dit zal worden bereikt via social media-campagnes op Instagram, LinkedIn en Twitter, naast app-store-optimalisatie.
 • haalbaar – Mary beoordeelt de beschikbare middelen en realiseert zich dat campagnes op sociale media voor drie platforms misschien te ambitieus zijn. In plaats van tekort te schieten, besluit ze het doel terug te brengen tot de twee platforms met de meeste potentiële gebruikers. Dit zijn LinkedIn en Twitter.
 • Relevant - Aangezien de app in kwestie het behoud en de loyaliteit van klanten bevordert, erkent Mary dat gebruikers die langer bij het bedrijf blijven, de winstgevendheid voor haar werkgever zullen vergroten.
 • Tijdgevoelig - Om het SMART-doel te bereiken, stelt Mary een voltooiingsdatum vast van eind Q1 2023.

Verbetering van de reactietijd op klachten van klanten

In het laatste voorbeeld gebruikt Jerry, een klantenservicemanager, het SMART-framework om de responstijden op klachten van klanten te verbeteren.

 • Specifiek - Jerry's doel is om de responstijd op klachten van klanten te verbeteren door nieuwe medewerkers aan te trekken voor zijn klantenserviceteam.
 • meetbaar – Het klantenserviceteam komt de komende zes maanden met vier extra medewerkers. Dit betekent dat het team uit 12 personen bestaat.
 • haalbaar – Jerry verhuist binnenkort ook naar een nieuw kantoor, dus hij zorgt ervoor dat hij genoeg bureauruimte heeft voor twaalf computers.
 • Relevant - Het verkorten van de reactietijd van klanten verhoogt de omzet, verbetert de klanttevredenheid en verhoogt ook de productiviteit en betrokkenheid van medewerkers. Jerry is zich ook bewust van het feit dat hij nieuwe klanten zal moeten toevoegen om een ​​personeelsbestand van 12 op de lange termijn te rechtvaardigen.
 • Tijdsgevoelig - De vier extra medewerkers moeten worden aangeworven voordat het bedrijf op 15 februari naar een nieuw pand verhuist.

De ontwikkeling van medewerkers:

 • Probleem: Een werknemer wil zijn professionele vaardigheden verbeteren.
 • SMART-doel: Binnen de komende 9 maanden een projectmanagementcertificering (PMP) behalen door een PMP-training te volgen, 10 uur per week te studeren en te slagen voor het PMP-examen.
  • Specifiek: Het doel schetst de specifieke certificering die moet worden behaald en de stappen om deze te bereiken.
  • Meetbaar: de voortgang kan worden gevolgd door de voltooiing van de cursus en de examenresultaten te monitoren.
  • Haalbaar: Met toegewijde studie en een gestructureerde cursus is het behalen van de PMP-certificering realistisch.
  • Relevant: Het behalen van de PMP-certificering sluit aan bij de loopbaanontwikkelingsdoelen van de medewerker.
  • Op tijd gebaseerd: Het doel is gesteld op voltooiing binnen 9 maanden.

Ecologische Duurzaamheid:

 • Probleem: Een bedrijf streeft ernaar zijn COXNUMX-voetafdruk te verkleinen.
 • SMART-doel: De CO20-uitstoot binnen het komende jaar met XNUMX% verminderen door energie-efficiënte technologieën te implementeren, transportroutes te optimaliseren en duurzame praktijken onder werknemers te bevorderen.
  • Specifiek: Het doel specificeert de reductiedoelstelling en de strategieën om deze te bereiken.
  • Meetbaar: De voortgang kan worden gevolgd door de COXNUMX-uitstoot regelmatig te meten.
  • Haalbaar: Met milieuvriendelijke technologieën en praktijken is een reductie van 20% haalbaar.
  • Relevant: Het terugdringen van de COXNUMX-uitstoot sluit aan bij de inzet van het bedrijf op het gebied van duurzaamheid.
  • Tijdgebaseerd: het doel heeft een tijdsbestek van één jaar.

Community Engagement:

 • Probleem: Een non-profitorganisatie wil de vrijwilligersparticipatie vergroten.
 • SMART-doel: Binnen de komende zes maanden 50 nieuwe vrijwilligers rekruteren en betrekken voor gemeenschapsprojecten door gerichte vrijwilligerswervingscampagnes te lanceren, informatiesessies te organiseren en flexibele mogelijkheden voor vrijwilligerswerk aan te bieden.
  • Specifiek: Het doel specificeert het aantal nieuwe vrijwilligers en de acties om hen aan te trekken.
  • Meetbaar: De voortgang kan worden gevolgd door het aantal aangeworven vrijwilligers te tellen.
  • Haalbaar: Met effectieve campagnes en flexibele opties is het werven van 50 nieuwe vrijwilligers haalbaar.
  • Relevant: Het vergroten van het aantal vrijwilligers ondersteunt de non-profitorganisaties missie om de gemeenschap te dienen.
  • Tijdgebaseerd: het doel is gesteld om binnen 6 maanden te worden bereikt.

Productontwikkeling:

 • Probleem: Een technologiebedrijf wil een nieuw softwareproduct lanceren.
 • SMART-doel: Binnen 9 maanden een volledig functioneel softwareproduct uitbrengen, inclusief bètatesten en gebruikersfeedback, door een ontwikkelingsteam samen te stellen, de belangrijkste functies te definiëren, tests uit te voeren en gebruikersinvoer te verzamelen.
  • Specifiek: Het doel schetst de specifieke productlancering en de bijbehorende stappen.
  • Meetbaar: de voortgang kan worden gevolgd door ontwikkelingsmijlpalen te monitoren.
  • Haalbaar: Met een toegewijd team en een gedefinieerd proces is de productlancering realistisch.
  • Relevant: Het lanceren van een nieuw softwareproduct sluit aan bij dat van het bedrijf groei strategie.
  • Tijdgebaseerd: Het doel heeft een tijdsbestek van 9 maanden.

Persoonlijke Ontwikkeling:

 • Probleem: Iemand wil een vreemde taal beter beheersen.
 • SMART-doel: Binnen 12 maanden vloeiend Spaans spreken door je in te schrijven voor taallessen, te oefenen met spreken met moedertaalsprekers en elke dag 1 uur te studeren.
  • Specifiek: Het doel specificeert de taal, het vaardigheidsniveau en de acties om dit te bereiken.
  • Meetbaar: De voortgang kan worden gevolgd via taalvaardigheidsbeoordelingen.
  • Haalbaar: Met consistente oefening en taallessen is het bereiken van vloeiende gesprekken haalbaar.
  • Relevant: Spaans leren sluit aan bij de persoonlijke interesses en reisambities van het individu.
  • Op tijd gebaseerd: Het doel is gesteld op voltooiing binnen 12 maanden.

Fitness en gezondheid:

 • Probleem: Iemand wil zijn conditie en algehele gezondheid verbeteren.
 • SMART-doel: binnen 15 maanden 3 kilo lichaamsgewicht verliezen door een uitgebalanceerd dieet te volgen en dagelijks 30 minuten te bewegen.
 • Specifiek: Het doel definieert duidelijk het gewenste gewichtsverlies en de methoden (dieet en lichaamsbeweging) om dit te bereiken.
 • Meetbaar: de voortgang kan worden gevolgd door het gewichtsverlies in de loop van de tijd te volgen.
 • Haalbaar: Het doel is realistisch en haalbaar met een gezond dieet en regelmatige lichaamsbeweging.
 • Relevant: Verbeterde gezondheid en gewichtsverlies sluiten aan bij het langetermijndoel van het individu: een gezondere levensstijl.
 • Tijdsgebonden: Het doel heeft een duidelijk tijdsbestek van 3 maanden.

Project Management:

 • Probleem: Een projectmanager moet de voltooiingspercentages van projecten verbeteren.
 • SMART-doel: Het voltooiingspercentage van projecten binnen het volgende kwartaal met 20% verhogen door agile projectmanagementpraktijken te implementeren en teamtrainingen te geven.
 • Specifiek: Het doel specificeert de gewenste verhoging van het voltooiingspercentage en de acties om dit te bereiken.
 • Meetbaar: Vooruitgang kan worden gemeten door de voltooiingspercentages voor en na het implementeren van wijzigingen te vergelijken.
 • Haalbaar: Het doel is haalbaar met procesverbeteringen en training.
 • Relevant: Hogere projectvoltooiingspercentages sluiten aan bij de strategische doelstellingen van het bedrijf.
 • Tijdgebaseerd: het doel heeft een tijdsbestek van het volgende kwartaal.

Verkoopprestaties:

 • Probleem: Een verkoopteam wil zijn prestaties verbeteren.
 • SMART-doel: De maandelijkse verkoopopbrengsten met 15% verhogen in de komende zes maanden door een meer gerichte verkoop te implementeren strategie en het verzorgen van aanvullende verkooptrainingen.
 • Specifiek: Het doel specificeert de gewenste stijging van de verkoopomzet en de strategieën om deze te bereiken.
 • Meetbaar: de voortgang kan worden gevolgd door maandelijkse verkoopcijfers te vergelijken.
 • Haalbaar: Het doel is realistisch met gerichte strategieën en training.
 • Relevant: hogere verkoopopbrengsten komen overeen met die van het bedrijf groei doelstellingen.
 • Tijdgebaseerd: het doel heeft een tijdsbestek van zes maanden.

Educatie:

 • Probleem: Een student wil zijn academische prestaties verbeteren in een uitdagend vak.
 • SMART-doel: Een A-cijfer behalen voor de cursus voor gevorderden in het komende semester door wekelijkse bijlessen bij te wonen, minimaal 15 uur per week te studeren en hulp te zoeken wanneer dat nodig is.
 • Specifiek: Het doel specificeert het gewenste cijfer en de acties om dit te bereiken.
 • Meetbaar: de voortgang kan worden gevolgd door de cijfers gedurende het hele semester te volgen.
 • Haalbaar: Het doel is haalbaar met regelmatige begeleiding en toegewijde studietijd.
 • Relevant: Het behalen van een A-cijfer sluit aan bij de academische doelen van de student.
 • Tijdgebaseerd: het doel is gebonden aan het komende semester.

Personal Finance:

 • Probleem: Een individu wil geld sparen voor een toekomstige vakantie.
 • SLIM Doel: Binnen 2,000 maanden $ 12 sparen voor een droomvakantie door een maandelijks budget te creëren, de uitgaven bij te houden en elke maand een vast bedrag op een speciale spaarrekening te storten.
 • Specifiek: Het doel specificeert het besparingsdoel en de benodigde financiële acties.
 • Meetbaar: De voortgang kan worden gevolgd door de besparingsbijdragen te monitoren.
 • Haalbaar: Het doel is realistisch met een goed gepland budget en gedisciplineerde besparingen.
 • Relevant: Sparen voor een droomvakantie sluit aan bij de persoonlijke ambities van het individu.
 • Tijdgebaseerd: Het doel heeft een tijdsbestek van 12 maanden.

Sleutelfaciliteiten:

 • SMART-doelen zijn doelen die zorgvuldig zijn gepland op basis van bepaalde criteria om de kans te vergroten dat ze worden bereikt.
 • SMART-doelen zijn specifiek, meetbaar, acceptabel, relevant en tijdgebonden.
 • Enkele veelvoorkomende fouten bij het stellen van SMART-doelen zijn fouten die niet worden ondersteund door betrouwbare KPI's of fouten die eenvoudigweg niet haalbaar zijn binnen de aanbevolen tijdsperiode.

SMART-doelen versus OKR

wat-is-okr
Andy Grove hielp Intel om in 1997 een van de meest waardevolle bedrijven te worden. In zijn jaren bij Intel bedacht hij een systeem voor management en het stellen van doelen, OKR genaamd, dat staat voor 'objectives and key results'. Durfkapitalist en vroege investeerder in Google, John Doerr, gesystematiseerd in het boek 'Measure What Matters'.

SMART doelen en OKR's zijn zeer vergelijkbare tools, maar SMART-doelen worden meer gebruikt voor persoonlijke ontwikkeling. Waar in plaats daarvan OKR een systeem voor het stellen van doelen is, dat in de eerste plaats is bedacht voor teams. Dus hoe je grote organisaties in staat stelt om hun doelen op grote schaal te bereiken.

Daarom zijn SMART en OKR qua mentaliteit vergelijkbaar. SMART-doelen worden meestal meer gebruikt door solopreneurs, waar OKR wordt gebruikt door startups en grotere organisaties.

SMART doelen versus OKR versus MBO's

mbo-vs-okr

Management by Objectives of MBO is een strategisch managementinstrument waarvan het kernprincipe het definiëren van organisatiedoelstellingen is om het management duidelijk op één lijn te brengen met de werknemers. OKR is een evolutie, omdat het de silo’s doorbreekt en de gedeelde doelstellingen transparant maakt voor het hele bedrijf.

En diezelfde doelstellingen zijn agressief en ambitieus. SMART Goals kunnen ingezet worden in de richting van OKR's maar meer op persoonlijk niveau of op kleinere schaal.

OKR en 10x denken

OKR is een systeem dat veel wordt gebruikt in bedrijven als: Google om te helpen opschalen, terwijl het bedrijf nog steeds wordt afgestemd op zogenaamde moonshots. Of kleine en grotere weddenschappen die het bedrijf kunnen doen doorbreken in verschillende branches.

Omdat OKR van nature agressief en ambitieus is, past het goed bij de 10x denken manier van denken.

moonshot-denken
Moonshot-denken is een benadering van innovatie, en het kan worden toegepast op bedrijfsdeskundigen of een andere discipline waar u ten minste 10X doelen nastreeft. Dat verandert de mentaliteit, en het stelt een team van mensen in staat om naar onconventionele oplossingen te zoeken, dus beginnend bij de eerste principes, door gebruik te maken van snelle experimenten.

Belangrijkste hoogtepunten van SMART-doelen:

 • Definitie: SMART-doelen zijn doelen die zorgvuldig gepland, beknopt en traceerbaar zijn. De afkorting SMART staat voor Specific, Measurable, Achievable, Relevant en Time-based.
 • Doel van SMART-doelen: SMART-doelen bieden een gestructureerd raamwerk voor het stellen van doelen om de kans op het bereiken van die doelen te vergroten. Ze brengen duidelijkheid, verantwoordelijkheid en afstemming bij het stellen van doelen.
 • Specifiek (S): Doelen moeten specifiek en duidelijk gedefinieerd zijn. Vermijd vage of willekeurige doelen en focus op precieze doelen.
 • Meetbaar (M): Doelen moeten meetbaar zijn, met statistieken die de voortgang bijhouden en bepalen wanneer het doel is bereikt. Meten helpt bij het volgen en evalueren van succes.
 • Haalbaar (A): Doelen moeten realistisch en haalbaar zijn. Het stellen van al te ambitieuze doelen kan leiden tot frustratie en demotivatie. Overweeg beschikbare middelen en beperkingen.
 • Relevant (R): Doelen moeten relevant zijn voor de waarden, langetermijndoelstellingen en strategieën van het individu of de organisatie. Afstemming met bredere doelen is cruciaal voor zinvolle doelen.
 • Op tijd gebaseerd (T): Doelen moeten een deadline hebben. Het instellen van een tijdsbestek zorgt voor urgentie, helpt bij het volgen van de voortgang en maakt het stellen van mijlpalen mogelijk.
 • Veelvoorkomende fouten bij het stellen van SMART-doelen:
  • Vaagheid: Doelen moeten specifiek zijn en dubbelzinnigheid vermijden. Duidelijkheid is cruciaal voor het effectief nastreven van doelen.
  • Gebrek aan KPI's: Doelen moeten meetbare Key Performance Indicators (KPI's) hebben om de voortgang objectief te volgen.
  • onbereikbaarheid: Doelen moeten realistisch haalbaar zijn binnen de gegeven middelen en het tijdsbestek.
 • Voorbeelden van SMART-doelen:
  • Verbetering van de werkprestaties: Een bedrijfswebsite opnieuw ontwerpen met specifieke statistieken, bronnen en tijdschema's.
  • Toenemend app-gebruik: Groeiende maandelijkse gebruikers door gerichte campagnes en app-store-optimalisatie, met specifieke statistieken en platforms.
  • Verbetering van de responstijd van de klantenservice: Nieuw personeel toevoegen aan het klantenserviceteam vóór een specifieke verhuisdatum, met duidelijke voordelen en statistieken.
 • SMART-doelen versus OKR: SMART-doelen en OKR (Objectives and Key Results) zijn vergelijkbaar, maar verschillen in reikwijdte. SMART-doelen worden vaak gebruikt voor persoonlijke ontwikkeling, terwijl OKR een systeem voor het stellen van doelen is voor teams en organisaties, gepopulariseerd door bedrijven als Google.
 • SMART doelen versus OKR versus MBO's: Management by Objectives (MBO) is een strategisch managementinstrument dat management en medewerkers op één lijn brengt. OKR is een geëvolueerde versie die silo's doorbreekt en op grotere organisatieschaal wordt gebruikt. MBO richt zich op duidelijke doelstellingen, terwijl OKR agressieve en ambitieuze doelen introduceert.
 • OKR en 10x denken: OKR, vooral in combinatie met 10x denken (moonshot thinking), wordt door bedrijven als Google gebruikt om ambitieuze en transformerende doelen te stellen. Het moedigt onconventionele oplossingen, experimenten en baanbrekend denken aan.

Verbonden Agile Frameworks

AIOps

AIOPS
AIOps is de toepassing van kunstmatige intelligentie op IT-operaties. Het is bijzonder nuttig geworden voor modern IT-beheer in gehybridiseerde, gedistribueerde en dynamische omgevingen. AIOps is een belangrijk operationeel onderdeel geworden van moderne digitale organisaties, gebouwd rond software en algoritmen.

Agile methodologie

agile-methodologie
Agile begon als een lichtgewicht ontwikkelingsmethode in vergelijking met zwaargewicht softwareontwikkeling, wat het kernparadigma is van de voorgaande decennia van softwareontwikkeling. In 2001 werd het Manifest voor Agile Software Development geboren als een reeks principes die het nieuwe paradigma voor softwareontwikkeling definieerden als een continue iteratie. Dit zou ook van invloed zijn op de manier van doen bedrijfsdeskundigen.

Agile Project Management

agile-projectmanagement
Agile projectmanagement (APM) is een strategie die grote projecten opdeelt in kleinere, beter beheersbare taken. In de APM-methodologie wordt elk project in kleine secties voltooid - vaak iteraties genoemd. Elke iteratie wordt voltooid volgens de levenscyclus van het project, te beginnen met de initiaal Design en vordert naar testen en vervolgens kwaliteitsborging.

Agile modelleren

agile-modellering
Agile Modeling (AM) is een methodologie voor het modelleren en documenteren van op software gebaseerde systemen. Agile Modeling is van cruciaal belang voor de snelle en continue levering van software. Het is een verzameling waarden, principes en praktijken die leiden tot effectieve, lichtgewicht softwaremodellering.

Agile bedrijfsanalyse

agile-bedrijfsanalyse
Agile Business Analyse (AgileBA) is certificering in de vorm van begeleiding en training voor bedrijfsdeskundigen analisten die in agile omgevingen willen werken. Om deze verschuiving te ondersteunen, helpt AgileBA ook de bedrijfsdeskundigen analisten relateren Agile-projecten aan een bredere organisatie missie or strategie. Om ervoor te zorgen dat analisten over de nodige vaardigheden en expertise beschikken, werd AgileBA-certificering ontwikkeld.

Innovatie van bedrijfsmodellen

business-model-innovatie
Bedrijven model innovatie gaat over het vergroten van het succes van een organisatie met bestaande producten en technologieën door een overtuigende waarde voorstel in staat om een ​​nieuwe voort te stuwen bedrijfsmodel klanten opschalen en een blijvend concurrentievoordeel creëren. En het begint allemaal met het beheersen van de belangrijkste klanten.

Continue innovatie

continue-innovatie
Dat is een proces dat een continue feedbacklus vereist om een ​​waardevol product te ontwikkelen en een levensvatbaar product op te bouwen bedrijfsdeskundigen model. doorlopend innovatie is een mentaliteit waarbij producten en diensten worden ontworpen en geleverd om ze af te stemmen op het probleem van de klant en niet op de technische oplossing van de oprichters.

Ontwerp Sprint

ontwerp-sprint
A Design sprint is een bewezen vijfdaags proces waarbij kritieke bedrijfsdeskundigen vragen worden beantwoord via speedy Design en prototyping, gericht op de eindgebruiker. EEN Design sprint begint met een wekelijkse uitdaging die moet eindigen met een prototype, test aan het einde, en dus een geleerde les om te herhalen.

Design Thinking

ontwerp bedenken
Tim Brown, Executive Chair van IDEO, gedefinieerd Design denken als “een mensgerichte benadering van” innovatie die put uit de toolkit van de ontwerper om de behoeften van mensen, de mogelijkheden van technologie en de vereisten voor bedrijfsdeskundigen succes." Daarom zijn wenselijkheid, haalbaarheid en levensvatbaarheid in evenwicht om kritieke problemen op te lossen.

DevOps

devops-engineering
DevOps verwijst naar een reeks praktijken die worden uitgevoerd om geautomatiseerde softwareontwikkelingsprocessen uit te voeren. Het is een vervoeging van de term 'ontwikkeling' en 'operations' om te benadrukken hoe functies in IT-teams integreren. DevOps-strategieën bevorderen het naadloos bouwen, testen en implementeren van producten. Het is bedoeld om een ​​brug te slaan tussen ontwikkelings- en operationele teams om de ontwikkeling volledig te stroomlijnen.

Dual Track Agile

dual-track-agile
Productontdekking is een cruciaal onderdeel van agile-methodologieën, omdat het doel is ervoor te zorgen dat producten waar klanten van houden, worden gebouwd. Productontdekking omvat het leren door middel van een reeks methoden, waaronder: Design denken, lean start-up en A/B-testen om er maar een paar te noemen. Dual Track Agile is een agile methodiek die bestaat uit twee afzonderlijke sporen: de “discovery” track en de “delivery” track.

Functiegestuurde ontwikkeling

functiegestuurde ontwikkeling
Feature-Driven Development is een pragmatisch softwareproces dat klant- en architectuurgericht is. Feature-Driven Development (FDD) is een agile softwareontwikkeling model dat de workflow organiseert op basis van welke functies vervolgens moeten worden ontwikkeld.

extreem Programming

extreem programmeren
eXtreme Programming is eind jaren negentig ontwikkeld door Ken Beck, Ron Jeffries en Ward Cunningham. Gedurende deze tijd werkte het trio aan het Chrysler Comprehensive Compensation System (C1990) om het salarissysteem van het bedrijf te helpen beheren. eXtreme Programming (XP) is een methode voor softwareontwikkeling. Het is ontworpen om de softwarekwaliteit en het vermogen van software om zich aan te passen aan veranderende klantbehoeften te verbeteren.

Lean versus Agile

lean-methodologie-vs-agile
De Agile-methodologie is vooral bedacht voor softwareontwikkeling (en andere) bedrijfsdeskundigen disciplines hebben het ook overgenomen). Lean denken is een procesverbeteringstechniek waarbij teams prioriteit geven aan de waarde streams om het continu te verbeteren. Beide methodieken beschouwen de klant als de belangrijkste drijfveer voor verbetering en afvalvermindering. Beide methodieken zien verbetering als iets continus.

Lean Startup

beginnend bedrijf
Een startend bedrijf is een hightech bedrijfsdeskundigen die probeert een schaalbare . te bouwen bedrijfsmodel in technologiegedreven industrieën. Een startend bedrijf volgt meestal een lean-methodologie, waarbij continu innovatie, aangedreven door ingebouwde virale lussen is de regel. Dus rijden groei en bouwen netwerk effecten als gevolg hiervan strategie.

Kanban

kanban
Kanban is een lean manufacturing-raamwerk dat voor het eerst werd ontwikkeld door Toyota aan het eind van de jaren veertig. Het Kanban-framework is een middel om werk te visualiseren terwijl het zich voortzet door mogelijke knelpunten te identificeren. Het doet dat via een proces dat just-in-time (JIT)-productie wordt genoemd om engineeringprocessen te optimaliseren, productieproducten te versnellen en de go-to-market te verbeteren strategie.

Snelle applicatieontwikkeling

snelle applicatie-ontwikkeling
RAD werd voor het eerst geïntroduceerd door auteur en adviseur James Martin in 1991. Martin erkende en profiteerde vervolgens van de eindeloze maakbaarheid van software bij het ontwerpen van ontwikkelingsmodellen. Rapid Application Development (RAD) is een methodologie die zich richt op snelle levering door continue feedback en frequente iteraties.

Geschaald Agile

geschaalde-agile-lean-ontwikkeling
Scaled Agile Lean Development (ScALeD) helpt bedrijven bij het ontdekken van een evenwichtige benadering van agile transitie- en schaalvragen. De ScALed-aanpak helpt bedrijven succesvol in te spelen op veranderingen. Geïnspireerd door een combinatie van lean en agile waarden, is ScALed praktijkgericht en kan worden voltooid via verschillende agile kaders en praktijken.

Spotify-model

spotify-model
Het Spotify-model is een autonome benadering om agile op te schalen, gericht op cultuurcommunicatie, verantwoording en kwaliteit. De Spotify model werd voor het eerst erkend in 2012 nadat Henrik Kniberg en Anders Ivarsson een witboek uitbrachten waarin werd beschreven hoe streamingbedrijf Spotify wendbaarheid benaderde. Daarom is de Spotify model vertegenwoordigt een evolutie van agile.

Test gedreven ontwikkeling

test gedreven ontwikkeling
Zoals de naam al doet vermoeden, is TDD een testgestuurde techniek om snel en duurzaam hoogwaardige software te leveren. Het is een iteratieve benadering gebaseerd op het idee dat een falende test moet worden geschreven voordat er code voor een functie of functie wordt geschreven. Test-Driven Development (TDD) is een benadering van softwareontwikkeling die is gebaseerd op zeer korte ontwikkelingscycli.

Timeboxen

timeboxen
Timeboxing is een eenvoudige maar krachtige techniek voor tijdbeheer om de productiviteit te verbeteren. Timeboxing beschrijft het proces van proactief plannen van een tijdsblok om in de toekomst aan een taak te besteden. Het werd voor het eerst beschreven door auteur James Martin in een boek over agile softwareontwikkeling.

Worsteling om de bal

wat-is-scrum
Scrum is een methodologie die mede is ontwikkeld door Ken Schwaber en Jeff Sutherland voor effectieve teamsamenwerking bij complexe producten. Scrum werd in de eerste plaats bedacht voor softwareontwikkelingsprojecten om elke 2-4 weken nieuwe softwaremogelijkheden te leveren. Het is een subgroep van agile die ook wordt gebruikt in projectbeheer om de productiviteit van startups te verbeteren.

Scrum anti-patronen

scrum-anti-patronen
Scrum-antipatronen beschrijven elke aantrekkelijke, eenvoudig te implementeren oplossing die een probleem uiteindelijk erger maakt. Daarom zijn dit de gewoonte die u niet moet volgen om te voorkomen dat er problemen ontstaan. Enkele klassieke voorbeelden van scrum-antipatronen zijn afwezige producteigenaren, vooraf toegewezen tickets (waardoor individuen geïsoleerd werken) en kortingen achteraf (waarbij beoordelingsbijeenkomsten niet nuttig zijn om echt verbeteringen aan te brengen).

Scrum op schaal

scrum-op-schaal
Scrum op schaal (Scrum@Scale) is een raamwerk dat Scrum-teams gebruiken om complexe problemen aan te pakken en hoogwaardige producten te leveren. Scrum op schaal is tot stand gekomen door een joint venture tussen de Scrum Alliance en Scrum Inc. De joint venture stond onder toezicht van Jeff Sutherland, een mede-maker van Scrum en een van de belangrijkste auteurs van het Agile Manifesto.

Gerelateerde bronnen:

Uitgekozen zakelijke bronnen:

Over de auteur

Scroll naar boven
FourWeekMBA