round-robin-brainstormen

Wat is Round-robin Brainstormen? Round-robin brainstormen in een notendop

Round-robin brainstormen is een collectieve en iteratieve benadering van brainstormen. Brainstormen is een effectieve manier om nieuwe ideeën voor een organisatie te genereren. Round-robin brainstormen is een uitgebalanceerde aanpak, waarbij gebruik wordt gemaakt van een iteratief, circulair proces dat voortbouwt op de eerdere bijdrage van elke deelnemer. 

ElementOmschrijving
ConceptoverzichtRound-Robin Brainstorming is een gestructureerde groepscreativiteitstechniek die wordt gebruikt om een ​​breed scala aan ideeën of oplossingen voor een probleem of uitdaging te genereren. Het zorgt ervoor dat alle deelnemers een gelijke kans hebben om hun gedachten in te brengen en stimuleert divers denken.
Belangrijke onderdelenRound-Robin-brainstormen omvat doorgaans de volgende componenten: (1) In kleine groepen, (2) Opeenvolgend delen van ideeën, (3) Getimede rotaties, (4) Begeleiding door de facilitator, (5) Het vastleggen van ideeën, (6) Groepsdiscussie en -evaluatie.
Instelling voor kleine groepenDe deelnemers worden verdeeld in kleine groepen, meestal bestaande uit 4-6 leden. Deze groepen bieden een comfortabele omgeving voor brainstormen en moedigen actieve deelname aan.
Sequentieel delen van ideeënIn elke groep delen de deelnemers om beurten één idee tegelijk, met de klok mee of tegen de klok in. Dit opeenvolgende proces zorgt ervoor dat ieders ideeën worden gehoord en onderbrekingen worden vermeden.
Getimede rotatiesEen facilitator of timer beheert het proces en wijst voor elke rotatie een specifieke tijdslimiet toe. Hierdoor blijft de brainstormsessie gestructureerd en efficiënt. Deelnemers worden aangemoedigd om snel te denken en gefocust te blijven.
Facilitator BegeleidingEen facilitator begeleidt de sessie, stelt de probleemstelling of het onderwerp vast, legt de regels uit, beheert de timing en moedigt positieve en ruimdenkende interacties aan. De facilitator zorgt ervoor dat het proces soepel verloopt.
Idee opnameIdeeën die tijdens het round-robin-proces worden gedeeld, worden vastgelegd op een whiteboard, flipchart of digitaal hulpmiddel dat zichtbaar is voor alle deelnemers. Met deze opname kan iedereen eerder gedeelde ideeën zien en erop voortbouwen.
Groepsdiscussie en evaluatieNadat alle deelnemers de kans hebben gehad om ideeën aan te dragen, gaat de groep een discussie aan om de gegenereerde ideeën uit te werken, hun potentieel te verduidelijken en hun haalbaarheid te evalueren. Deze fase helpt bij het verfijnen en selecteren van de meest veelbelovende concepten.
Implicaties van round-robin-brainstormen– Gelijke deelname: het zorgt ervoor dat alle deelnemers gelijke kansen hebben om bij te dragen, ongeacht hun spreekvolgorde. – Diverse ideeën: de gestructureerde aanpak bevordert divers denken en vermindert de invloed van dominante stemmen. – Efficiënte ideeëngeneratie: getimede rotaties zorgen voor focus en efficiëntie tijdens het brainstormproces.
Voordelen van round-robin-brainstormen– Inclusiviteit: het bevordert een inclusieve omgeving, waardoor het geschikt is voor diverse groepen. – Ideeën genereren: het genereert een breed scala aan ideeën en stimuleert creatief denken. – Minimaliseert onderbrekingen: Opeenvolgend delen vermindert onderbrekingen en zorgt ervoor dat elk idee aandacht krijgt.
Nadelen en beperkingen– Tijdrovend: het proces kan tijdrovend zijn, vooral bij grotere groepen of complexe onderwerpen. – Beperkte interactie: het is mogelijk dat er geen onmiddellijke discussie en uitwerking van ideeën mogelijk is. – Evaluatie van ideeën: Voor een diepgaande evaluatie kan extra tijd buiten de sessie nodig zijn.
Toepassingen van de aanpak– Bedrijfsinnovatie: Organisaties gebruiken round-robin-brainstorming om innovatieve productideeën of marketingstrategieën te ontwikkelen. – Onderwijs: Het wordt toegepast in onderwijsomgevingen om creatief denken en probleemoplossing onder studenten aan te moedigen. – Probleemoplossing: teams gebruiken deze aanpak om complexe uitdagingen aan te pakken en oplossingen te vinden. – Onderzoek en ontwikkeling: wetenschappers en onderzoekers gebruiken het om nieuwe hypothesen en onderzoeksrichtingen te genereren.
Voorbeelden van round-robin-brainstormen– Bedrijfsstrategie: een team van leidinggevenden komt bijeen om te brainstormen over strategieën voor het betreden van een nieuwe markt, waarbij ze om de beurt hun ideeën delen. – Oefening in de klas: leerlingen nemen deel aan round-robin brainstorming om projectonderwerpen te genereren, waarbij elk idee per keer wordt bijgedragen. – Productontwikkeling: een multifunctioneel team in een technologiebedrijf houdt zich bezig met round-robin-brainstorming om nieuwe functies voor een softwareproduct te bedenken. – Wetenschappelijk onderzoek: Onderzoekers gebruiken de techniek om te brainstormen over mogelijke experimenten en hypothesen voor een wetenschappelijk onderzoek.

Round-robin brainstormen begrijpen

In een groepssituatie kan brainstormen worden gedomineerd door een of twee persoonlijkheden die anderen ervan weerhouden hun mening te delen.

Round-robin-brainstorming is een meer evenwichtige aanpak, waarbij gebruik wordt gemaakt van een iteratief, circulair proces dat voortbouwt op de eerdere bijdrage van elke deelnemer. 

De techniek maakt het moeilijker voor grote persoonlijkheden om te domineren door structuur en organisatie toe te voegen aan het brainstormproces. Dit maakt het geschikt voor elke situatie waarin rekening moet worden gehouden met een reeks persoonlijkheidstypes. Dat wil zeggen, de meeste situaties.

Een round-robin brainstormsessie uitvoeren

Teams moeten weten dat het implementeren van een round-robin brainstormsessie vrij eenvoudig is.

Volg eenvoudig deze stappen:

 1. Schik het team in een kring en geef elk lid een indexkaart zodat ze hun ideeën kunnen noteren.
 2. Vervolgens verwoordt de begeleider duidelijk het op te lossen probleem en beschrijft hij de bedrijfsdoelstellingen. Op dit punt kan de begeleider vragen beantwoorden, maar moet de discussie tussen groepsleden actief ontmoedigen. 
 3. In de derde stap moet elk individu in volledige stilte over ideeën brainstormen.
 4. Na het brainstormen moet elke persoon zijn idee doorgeven aan de persoon die ernaast zit. 
 5. Teamleden moeten dan het idee van hun buurman gebruiken als inspiratie voor een nieuw idee. Bij sommige interpretaties van round-robin-brainstorming identificeert het individu mogelijke risico's of obstakels voor hun idee. De burenkaart die in eerste instantie in de vorige stap is verwisseld, moet aan de facilitator worden overhandigd. Vervolgens geeft iedereen zijn nieuwe idee door aan de volgende persoon om opnieuw met stap vier te beginnen.
 6. Het circulair ruilproces moet doorgaan zolang de begeleider dit nodig acht. Ideeën moeten door de groep worden verzameld, besproken en gestemd.

Voordelen van round-robin brainstormen

 • Door de stille, collaboratieve en iteratieve aanpak krijgen alle ideeën evenveel aandacht en krijgen ze de kans om verbeterd te worden.
 • Het ideevormingsproces kan in een stroomversnelling raken terwijl het door de cirkel beweegt, wat resulteert in ideeën die misschien over het hoofd zijn gezien in een traditionele brainstormmethode. Momentum kan ook leiden tot sterkere teams die zelfverzekerd zijn om grotere of creatievere ideeën uit te voeren.

Nadelen van round-robin brainstormen

 • Sommigen beweren dat een gebrek aan anonimiteit van ideeën ertoe kan leiden dat sommige teamleden hun ideeën achterhouden. Hoewel het niet verplicht is om elke ideekaart met een naam te labelen, maakt het proces het niet moeilijk om een ​​idee te koppelen aan een specifiek persoon.
 • De effectiviteit van round-robin-brainstorming kan beperkt zijn, aangezien elk teamlid alleen het idee van de persoon naast hem kan verbeteren. Er is geen capaciteit om input van elk lid van de groep over een enkel idee te verzamelen.

Case Study's

1. Een bedrijfslogo opnieuw ontwerpen

 • Stap 1 (Stil brainstormen): Elk teamlid schetst of schrijft logo-ontwerpideeën op zijn indexkaarten zonder deze te bespreken.
 • Stap 2 (Ideeën doorgeven): Iedereen geeft zijn systeemkaarten met logo-ideeën door aan de persoon die rechts van hem zit.
 • Stap 3 (Bouw voort op ideeën): Teamleden gebruiken de ideeën die ze ontvangen als inspiratie om de logoconcepten te verfijnen of uit te breiden.
 • Stap 4 (opnieuw doorgeven): Indexkaarten worden weer naar rechts doorgegeven en het proces gaat verder.
 • Stap 5 (Discussie en evaluatie): Na verschillende rondes bespreekt en evalueert de groep de logoconcepten om het meest veelbelovende ontwerp te selecteren.

2. Verbetering van de klantenservice in een winkel

 • Stap 1 (Stil brainstormen): Elk teamlid schrijft ideeën voor het verbeteren van de klantenservice op zijn indexkaarten.
 • Stap 2 (Ideeën doorgeven): Indexkaarten met ideeën worden doorgegeven aan de persoon rechts.
 • Stap 3 (Bouw voort op ideeën): Teamleden gebruiken de ontvangen ideeën om te brainstormen over aanvullende strategieën om de klantenservice te verbeteren.
 • Stap 4 (opnieuw doorgeven): Indexkaarten worden weer naar rechts doorgegeven en het proces gaat verder.
 • Stap 5 (Discussie en evaluatie): De groep bespreekt en evalueert de voorgestelde verbeteringen van de klantenservice, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de meest effectieve verbeteringen.

3. Een marketingcampagne plannen voor een nieuw product

 • Stap 1 (Stil brainstormen): Ieder teamlid maakt een aantekening marketing campagne-ideeën voor het nieuwe product.
 • Stap 2 (Ideeën doorgeven): Geef indexkaarten door aan de persoon rechts.
 • Stap 3 (Bouw voort op ideeën): Teamleden gebruiken de ontvangen ideeën om zich verder te ontwikkelen marketing strategieën, waaronder sociale-mediacampagnes, partnerschappen met influencers en reclamebenaderingen.
 • Stap 4 (opnieuw doorgeven): Ga door met het doorgeven van indexkaarten naar rechts voor verdere ideeën.
 • Stap 5 (Discussie en evaluatie): Evalueer de marketing campagne-ideeën, rekening houdend met hun potentiële impact en kosteneffectiviteit.

4. Verbetering van de veiligheidsmaatregelen in een productiefabriek

 • Stap 1 (Stil brainstormen): Elk teamlid schrijft ideeën voor veiligheidsverbetering op zijn indexkaarten.
 • Stap 2 (Ideeën doorgeven): Geef indexkaarten door aan de persoon rechts.
 • Stap 3 (Bouw voort op ideeën): Teamleden gebruiken de ontvangen veiligheidsideeën om te brainstormen over aanvullende veiligheidsprotocollen en apparatuurupgrades.
 • Stap 4 (opnieuw doorgeven): Ga door met het doorgeven van indexkaarten voor voortdurende veiligheidsbrainstorming.
 • Stap 5 (Discussie en evaluatie): Bespreek en evalueer de voorgestelde veiligheidsverbeteringen om prioriteit te geven aan de implementatie.

5. Innovatieve functies creëren voor een mobiele app

 • Stap 1 (Stil brainstormen): Teamleden vermelden individueel innovatieve functies voor de mobiele app.
 • Stap 2 (Ideeën doorgeven): Geef indexkaarten door aan de persoon rechts.
 • Stap 3 (Bouw voort op ideeën): Gebruik ontvangen ideeën om geavanceerdere functies te ontwikkelen of bestaande te verfijnen.
 • Stap 4 (opnieuw doorgeven): Ga door met het doorgeven van indexkaarten voor verdere functie-ideeën.
 • Stap 5 (Discussie en evaluatie): Bespreek en evalueer de innovatieve functies om de functies te selecteren die het meest geschikt zijn voor de app.

Key afhaalrestaurants

 • Round-robin brainstormen is een collectieve en iteratieve benadering voor het genereren van creatieve ideeën.
 • Round-robin brainstormen wordt geïmplementeerd in zes eenvoudige stappen. Elke stap moet zonder discussie worden voltooid om creatieve ideeën evenveel gewicht te geven. Discussie mag alleen worden aangemoedigd bij de zesde en laatste stap wanneer ideeën worden geëvalueerd.
 • Round-robin-brainstorming helpt teams momentum en vertrouwen op te bouwen, wat leidt tot creatieve inzichten die misschien niet zichtbaar waren in andere brainstormtechnieken. Sommigen beweren echter dat een relatief gebrek aan anonimiteit grotere persoonlijkheden nog steeds in staat zou kunnen stellen het ideevormingsproces te domineren.

Belangrijkste hoogtepunten van Round-Robin-brainstormen:

 • Definitie en doel: Round-robin brainstormen is een collectieve en iteratieve benadering van brainstormen die tot doel heeft de bijdrage van alle deelnemers in evenwicht te brengen. Het omvat een gestructureerd en circulair proces waarbij elke deelnemer voortbouwt op het vorige idee, waardoor het geschikt is voor situaties met uiteenlopende persoonlijkheden.
 • Voordelen van Round-Robin brainstormen:
  • Gelijke aandacht: alle ideeën krijgen evenveel aandacht en kunnen gezamenlijk worden verbeterd.
  • Momentum: het proces komt in een stroomversnelling terwijl het zich rond de cirkel beweegt, waardoor mogelijk over het hoofd geziene ideeën aan het licht komen.
  • Empowered Teams: stelt teams in staat om grotere of creatievere ideeën uit te voeren.
 • Nadelen van Round-Robin brainstormen:
  • Gebrek aan anonimiteit: sommige teamleden kunnen ideeën achterhouden vanwege een gebrek aan anonimiteit van ideeën.
  • Beperkte inbreng: ideeën kunnen alleen worden verbeterd door de persoon die ernaast zit, waardoor de inbreng van de hele groep wordt beperkt.
 • Round-Robin brainstormen implementeren:
  • Schik de deelnemers in een kring en geef indexkaarten om ideeën op te schrijven.
  • Vermeld duidelijk het probleem en de doelstellingen en ontmoedig discussie.
  • Deelnemers brainstormen in stilte over ideeën.
  • Ideeën worden doorgegeven aan aangrenzende deelnemers, die ze gebruiken als inspiratie voor nieuwe ideeën.
  • Circulair ruilen gaat zo lang door als nodig is, en ideeën worden verzameld, besproken en geëvalueerd.

Lees volgende: Business AnalysisConcurrentieanalyse, Continue innovatieAgile methodologieLean StartupInnovatie van bedrijfsmodellenProject Management.

Verbonden analysekaders

Storingsmodus en effectenanalyse

storing-modus-en-effecten-analyse
Een faalmodus en effecten analyse (FMEA) is een gestructureerde benadering voor het identificeren van ontwerpfouten in een product of proces. Ontwikkeld in de jaren 1950, de faalmodus en effecten analyse is een van de vroegste methoden in zijn soort. Het stelt organisaties in staat om tijdens de ontwerpfase te anticiperen op een reeks potentiële fouten.

Agile bedrijfsanalyse

agile-bedrijfsanalyse
Agile Business Analysis (AgileBA) is een certificering in de vorm van begeleiding en training voor bedrijfsanalisten die in agile omgevingen willen werken. Om deze verschuiving te ondersteunen, helpt AgileBA de bedrijfsanalist ook om Agile-projecten te relateren aan een bredere organisatie missie or strategie. Om ervoor te zorgen dat analisten over de nodige vaardigheden en expertise beschikken, werd AgileBA-certificering ontwikkeld.

Bedrijfswaardering

taxatie
Bij bedrijfswaarderingen is een formeel analyse van de belangrijkste operationele aspecten van een bedrijf. Een bedrijfswaardering is een analyse gebruikt om de economische waarde van een bedrijf of bedrijfsonderdeel te bepalen. Het is belangrijk op te merken dat waarderingen deels wetenschap en deels kunst zijn. Analisten gebruiken professionele oordeelsvorming om de financiële prestaties van een bedrijf te beoordelen met betrekking tot lokale, nationale of mondiale economische omstandigheden. Ze houden ook rekening met de totale waarde van activa en passiva, naast gepatenteerde of gepatenteerde technologie.

Gepaarde vergelijkingsanalyse

gepaarde-vergelijkingsanalyse
Een gepaarde vergelijking analyse wordt gebruikt om opties te beoordelen of te rangschikken waarbij evaluatiecriteria van nature subjectief zijn. De analyse is vooral handig als er een gebrek is aan duidelijke prioriteiten of objectieve gegevens om beslissingen op te baseren. Een gepaarde vergelijking analyse evalueert een reeks opties door ze met elkaar te vergelijken.

Monte Carlo-analyse

monte-carlo-analyse
de Monte Carlo analyse is een kwantitatieve risicobeheertechniek. de Monte Carlo analyse werd in 1940 ontwikkeld door nucleaire wetenschapper Stanislaw Ulam terwijl het werk aan de atoombom vorderde. De analyse gaat eerst in op de impact van bepaalde risico's op projectbeheer, zoals tijds- of budgettaire beperkingen. Vervolgens geeft een geautomatiseerde wiskundige output bedrijven een reeks mogelijke uitkomsten en hun waarschijnlijkheid van optreden.

Kosten-batenanalyse

kosten-batenanalyse
Een kosten-baten analyse is een proces dat een bedrijf kan gebruiken om beslissingen te analyseren op basis van de kosten die gepaard gaan met het nemen van die beslissing. Tegen een vergoeding analyse om effectief te zijn, is het belangrijk om het project in de eenvoudigst mogelijke bewoordingen te formuleren, de kosten te identificeren, de voordelen van de projectimplementatie te bepalen en de alternatieven te beoordelen.

CATWOE-analyse

catwoe-analyse
De KATTWEE analyse is een probleemoplossend strategie die bedrijven vraagt ​​om vanuit zes verschillende perspectieven naar een vraagstuk te kijken. De KATTWEE analyse is een diepgaande en holistische benadering van probleemoplossing omdat het bedrijven in staat stelt om alle perspectieven in overweging te nemen. Dit dwingt het management vaak uit de gebruikelijke denkwijzen die anders een belemmering zouden vormen groei en winstgevendheid. Het belangrijkste is dat de CATWOE analyse stelt bedrijven in staat meerdere perspectieven te combineren in één enkele, verenigende oplossing.

VTDF-framework

concurrentie-analyse
Het is mogelijk om de belangrijkste spelers te identificeren die overlappen met die van een bedrijf bedrijfsmodel met een concurrent analyse. Deze overlapping kan worden geanalyseerd in termen van belangrijke klanten, technologieën, distributieen financiële modellen. Wanneer al die elementen worden geanalyseerd, is het mogelijk om alle facetten van concurrentie voor een tech in kaart te brengen bedrijfsmodel om beter te begrijpen waar een bedrijf staat op de markt en zijn mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

Pareto-analyse

pareto-principe-pareto-analyse
De Pareto-analyse is een statistische analyse gebruikt in zakelijke besluitvorming die een bepaald aantal inputfactoren identificeert die de grootste impact hebben op het inkomen. Het is gebaseerd op het gelijknamige Pareto-principe, dat stelt dat 80% van het effect van iets kan worden toegeschreven aan slechts 20% van de drivers.

Vergelijkbare analyse

vergelijkbare-bedrijfsanalyse
Een vergelijkbaar bedrijf analyse is een proces dat de identificatie van vergelijkbare organisaties mogelijk maakt om te worden gebruikt als een vergelijking om de zakelijke en financiële prestaties van het doelbedrijf te begrijpen. Om vergelijkbare gegevens te vinden, kunt u kijken naar twee hoofdprofielen: het zakelijke en financiële profiel. Van het vergelijkbare bedrijf analyse het is mogelijk om het competitieve landschap van de doelorganisatie te begrijpen.

SWOT-analyse

SWOT-analyse
Een SWOT-analyse is een raamwerk dat wordt gebruikt voor het evalueren van de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van het bedrijf. Het kan helpen bij het identificeren van de probleemgebieden van uw bedrijf, zodat u uw kansen kunt maximaliseren. Het zal u ook wijzen op de uitdagingen waarmee uw organisatie in de toekomst te maken kan krijgen.

PESTEL-analyse

pestel-analyse
De PESTEL analyse is een raamwerk dat marketeers kan helpen beoordelen of macro-economische factoren een organisatie beïnvloeden. Dit is een cruciale stap die organisaties helpt potentiële bedreigingen en zwakheden te identificeren die kunnen worden gebruikt in andere kaders zoals SWOT of om een ​​breder en beter begrip te krijgen van de algemene marketing milieu.

Business Analysis

bedrijfsanalyse
Bedrijven analyse is een onderzoeksdiscipline die helpt bij het stimuleren van verandering binnen een organisatie door de belangrijkste elementen en processen te identificeren die waarde genereren. Bedrijf analyse kan ook worden gebruikt bij het identificeren van nieuwe zakelijke kansen of hoe u kunt profiteren van bestaande zakelijke kansen om uw bedrijf op de markt te laten groeien.

Financiële structuur

financiële structuur
Bij bedrijfsfinanciering is de financiële structuur de manier waarop bedrijven hun activa financieren (meestal met schulden of eigen vermogen). Omwille van reverse engineering-bedrijven willen we kijken naar drie cruciale elementen om te bepalen: model gebruikt om zijn activa in stand te houden: kostenstructuur, winstgevendheid en het genereren van cashflow.

Financiële modellering

financiële modellering
Financiële modellering omvat de analyse van boekhoudkundige, financiële en zakelijke gegevens om toekomstige financiële prestaties te voorspellen. Financiële modellering wordt vaak gebruikt bij waardering, die bestaat uit het schatten van de waarde in dollars van een bedrijf op basis van verschillende parameters. Enkele van de meest voorkomende financiële modellen omvatten verdisconteerde kasstromen, de M&A model, en de CCA model.

Value Investing

waardebeleggen
Waardebeleggen is een beleggingsfilosofie die kijkt naar de fundamenten van bedrijven, om die bedrijven te ontdekken waarvan de intrinsieke waarde hoger is dan wat de markt momenteel prijst, kortom waarde beleggen probeert een bedrijf te evalueren door te beginnen bij de fundamenten.

Buffet-indicator

buffet-indicator
De Buffet Indicator is een maat voor het totaal waarde van alle beursgenoteerde aandelen in een land gedeeld door het BBP van dat land. Het is een maatstaf en ratio om te beoordelen of een markt ondergewaardeerd of overgewaardeerd is. Het is een van Warren Buffets favoriete maatregelen als waarschuwing dat financiële markten mogelijk overgewaardeerd en riskanter zijn.

Financiële Analyse

financiële boekhouding
Financiële boekhouding is een subdiscipline binnen de boekhouding die organisaties helpt bij het verstrekken van rapportages met betrekking tot drie kritieke gebieden van een bedrijf: de activa en passiva (balans), zijn inkomsten en uitgaven (resultatenrekening) en zijn kasstromen (kasstroomoverzicht). Samen kunnen deze ruimtes voor interne en externe doeleinden worden gebruikt.

Postmortale analyse

post-mortem-analyse
Post-mortemanalyses beoordelen projecten van begin tot eind om procesverbeteringen vast te stellen en ervoor te zorgen dat inefficiënties in de toekomst niet worden herhaald. In het Project Management Book of Knowledge (PMBOK) wordt dit proces 'lessons learned' genoemd.

Retrospectieve analyse

retrospectieve-analyse
Na afloop van een project worden retrospectieve analyses gehouden om te bepalen wat goed werkte en wat niet. Ze worden ook uitgevoerd aan het einde van een iteratie in Agile projectmanagement. Agile beoefenaars noemen deze bijeenkomsten retrospectives of retros. Ze zijn een effectieve manier om de polsslag van een projectteam te peilen, na te denken over het tot nu toe uitgevoerde werk en een consensus te bereiken over hoe de volgende sprintcyclus moet worden aangepakt.

Root Cause Analysis

root-cause-analyse
In wezen een oorzaak analyse omvat het identificeren van de hoofdoorzaken van het probleem om de meest effectieve oplossingen te bedenken. Merk op dat de hoofdoorzaak een onderliggende factor is die het probleem in gang zet of een bepaalde situatie veroorzaakt, zoals non-conformiteit.

Blindspotanalyse

blindspot-analyse

Break-even analyse

break-even-analyse
een break-even analyse wordt vaak gebruikt om het punt te bepalen waarop een nieuw product of nieuwe dienst winstgevend zal worden. De analyse is een financiële berekening die het bedrijf vertelt hoeveel producten het moet verkopen om zijn productiekosten te dekken. Een break-even analyse is een boekhoudproces voor kleine bedrijven dat het bedrijf vertelt wat het moet doen om de initiële investering te dekken of terug te verdienen. 

Beslissingsanalyse

beslissingsanalyse
Stanford University Professor Ronald A. Howard eerste gedefinieerde beslissing analyse als een beroep in 1964. In de daaropvolgende decennia heeft Howard vele doctoraatsthesissen over dit onderwerp begeleid over onderwerpen als de verwijdering van nucleair afval, investeringsplanning, orkaanzaaien en onderzoek strategie. Beslissing analyse (DA) is een systematische, visuele en kwantitatieve besluitvormingsbenadering waarbij alle aspecten van een beslissing worden geëvalueerd voordat een optimale keuze wordt gemaakt.

DESTEP-analyse

destep-analyse
EEN ONTSTAP analyse is een raamwerk dat door bedrijven wordt gebruikt om inzicht te krijgen in hun externe omgeving en de problemen die daarop van invloed kunnen zijn. De DESTEP analyse is een uitbreiding van de populaire PEST analyse gemaakt door Harvard Business School-professor Francis J. Aguilar. De DESTEP analyse groepeert externe factoren in zes categorieën: demografisch, economisch, sociaal-cultureel, technologisch, ecologisch en politiek.

STEEP-analyse

steile analyse
de STEEP analyse is een tool die wordt gebruikt om de externe factoren die van invloed zijn op een organisatie in kaart te brengen. STEEP staat voor de vijf kerngebieden waarop de analyse zich richt: sociaal-cultureel, technologisch, economisch, ecologisch/ecologisch en politiek. Meestal is de STEEP-analyse een aanvulling op of een alternatief voor andere methoden zoals SWOT- of PESTEL-analyses.

STEEPLE-analyse

toren-analyse
De STEEPLE-analyse is een variatie op de STEEP-analyse. Waarbij de stappenanalyse sociaal-culturele, technologische, economische, ecologische/ecologische en politieke factoren als basis van de analyse omvat. De STEEPLE-analyse voegt nog twee andere factoren toe, zoals Juridisch en Ethisch.

Op activiteiten gebaseerd beheer

activiteit-gebaseerd-management-abm
Activity-based management (ABM) is een raamwerk voor het bepalen van de winstgevendheid van elk aspect van een bedrijf. Het einddoel is het maximaliseren van de sterke punten van de organisatie en het minimaliseren of elimineren van zwakke punten. Activity-based management kan worden beschreven in de volgende stappen: identificatie en analyse, evaluatie en identificatie van verbeterpunten.

PMESII-PT-analyse

pmesii-pt
PMESII-PT is een tool die gebruikers helpt bij het organiseren van grote hoeveelheden operationele informatie. PMESII-PT is een omgevingsscan- en monitoringtechniek, zoals de SWOT-, PESTLE- en QUEST-analyse. Ontwikkeld door het Amerikaanse leger, gebruikt als een manier om een ​​meer complex uit te voeren strategie in het buitenland met een complexe en onzekere context om in kaart te brengen.

RUIMTE-analyse

ruimte-analyse
De SPACE-analyse (Strategic Position and Action Evaluation) is ontwikkeld door strategie academici Alan Rowe, Richard Mason, Karl Dickel, Richard Mann en Robert Mockler. De bijzondere focus van dit raamwerk is: strategie vorming in relatie tot de concurrentiepositie van een organisatie. De SPACE-analyse is een techniek die wordt gebruikt in strategisch management en planning. 

Lotus-diagram

lotusdiagram
Een lotusdiagram is een creatief hulpmiddel voor het bedenken en brainstormen. Het diagram identificeert de belangrijkste concepten van een breed onderwerp voor eenvoudige analyse of prioritering.

Functionele ontbinding

functionele ontleding
Functionele decompositie is een analysemethode waarbij complexe processen worden onderzocht door ze op te delen in hun samenstellende delen. Volgens de Business Analysis Body of Knowledge (BABOK) helpt functionele decompositie "de complexiteit te beheersen en onzekerheid te verminderen door processen, systemen, functionele gebieden of deliverables op te splitsen in hun eenvoudiger samenstellende delen en elk onderdeel onafhankelijk te laten analyseren."

Multi-criteriumanalyse

multi-criteria-analyse
De multicriteria-analyse biedt een systematische benadering voor het rangschikken van aanpassingsopties op basis van meerdere beslissingscriteria. Deze criteria worden gewogen om hun belang ten opzichte van andere criteria weer te geven. Een multicriteria-analyse (MCA) is een besluitvormingskader dat geschikt is voor het oplossen van problemen met veel alternatieve manieren van handelen.

Analyse van belanghebbenden

stakeholder-analyse
Een stakeholderanalyse is een proces waarbij de deelname, het belang en het invloedsniveau van de belangrijkste belanghebbenden bij het project worden geïdentificeerd. Een stakeholderanalyse wordt gebruikt om de steun van belangrijk personeel te benutten en om projectteams doelgericht af te stemmen op bredere organisatiedoelen. De analyse kan ook worden gebruikt om potentiële bronnen van conflicten op te lossen voordat het project van start gaat.

Strategische analyse

strategische analyse
Strategische analyse is een proces om de omgeving en het concurrentielandschap van de organisatie te begrijpen om weloverwogen zakelijke beslissingen te formuleren, om plannen te maken voor de organisatiestructuur en richting op lange termijn. Strategische planning is ook handig om mee te experimenteren bedrijfsmodel ontwerpen en beoordelen of deze passen bij de langetermijnvisie van de onderneming.

Gerelateerde strategieconcepten: Go-to-market-strategieMarketing StrategyBedrijfsmodellenTechnische bedrijfsmodellenTaken die nog gedaan moeten wordenDesign ThinkingLean startup-canvasWaardeketenValue Proposition CanvasEvenwichtige scorekaartBedrijfsmodel CanvasSWOT-analyseGrowth HackingBundelenOntbundelingbootstrappingVenture CapitalPorter's Five ForcesAlgemene strategieën van PorterPorter's Five ForcesPESTEL-analyseSWOTPorter's diamanten modelansoffTechnologie-adoptiecurveSLEPENSOAREvenwichtige scorekaartOKR'sAgile methodologieWaarde voorstelVTDF-frameworkBCG MatrixGE McKinsey-matrixKotter's 8-stappen veranderingsmodel.

Hoofdgidsen:

Over de auteur

Scroll naar boven
FourWeekMBA