platte-organisatorische-structuur

Platte organisatiestructuur in een notendop

In een flat organisatiestructuur, is er weinig tot geen middenkader tussen medewerkers en leidinggevenden. Daarom verkleint het de ruimte tussen medewerkers en leidinggevenden om een ​​effectieve communicatiestroom binnen de organisatie mogelijk te maken, waardoor het sneller en slanker wordt.

structuurtypeType structuurStructuurdetailsvoordelenNadelen
Functionele structuurBureaucratischGeorganiseerd per functie of afdeling (bijvoorbeeld marketing, financiën en productie). Voordelen zijn onder meer specialisatie en efficiëntie binnen functies, maar dit kan cross-functionele samenwerking belemmeren.– Specialisatie en efficiëntie binnen functies. – Duidelijke lijnen van autoriteit.– Beperkte cross-functionele samenwerking. – Kan innovatie en aanpassingsvermogen belemmeren.
DivisiestructuurDivisieGeorganiseerd door divisies of business units, elk met zijn eigen middelen en functies. Het maakt autonomie mogelijk, maar kan leiden tot duplicatie van middelen.– Autonomie voor verdeeldheid. – Maatwerkbenadering voor diverse markten.– Mogelijke duplicatie van middelen. – Kan de coördinatie tussen divisies belemmeren.
Matrix structuurDubbele rapportageCombineert elementen van functionele en divisiestructuren. Medewerkers rapporteren aan zowel functionele als project- of productmanagers. Biedt flexibiliteit, maar kan leiden tot complexe rapportagerelaties.– Flexibiliteit om aan meerdere projecten of producten te werken. – Efficiënt gebruik van hulpbronnen.– Complexe rapportagerelaties. – Potentieel voor conflicten en rolambiguïteit.
NetwerkstructuurCollaborativeSamenwerkend en flexibel, met de nadruk op partnerschappen en allianties met externe organisaties. Heeft toegang tot externe bronnen en expertise, maar het kan complex zijn om relaties te beheren.– Toegang tot externe bronnen en expertise. – Efficiënte kennisdeling.– Complex beheer van externe relaties. – Afhankelijkheid van externe partners.
Hybride structuurCombinatie (combination)Combineert verschillende organisatiestructuren om aan specifieke behoeften te voldoen. Biedt flexibiliteit en efficiëntie, maar kan complex zijn om te beheren.– Flexibiliteit om zich aan te passen aan verschillende delen van de organisatie.– Complexiteit bij het beheren van verschillende structurele componenten. – Conflicten tussen elementen.
HolacratiestructuurZelfmanagementDecentraal en gericht op zelfmanagement. Vervangt traditionele hiërarchieën door zelfsturende teams of kringen. Verbetert de empowerment en autonomie van medewerkers, maar vereist een cultuurverandering.– Verbeterde empowerment en autonomie van medewerkers. – Snellere besluitvorming op teamniveau.– Culturele verschuiving en toewijding aan zelfmanagementprincipes vereist. – Rolambiguïteit mogelijk. – Niet geschikt voor alle organisaties.
Teamgebaseerde structuurCollaborativeBenadrukt zelfsturende teams die verantwoordelijk zijn voor specifieke taken of projecten. Verbetert teamwerk en samenwerking, maar vereist bekwaam teamleiderschap.– Verbeterde samenwerking en teamwerk. – Empowerment van teamleden.– Vereist bekwaam teamleiderschap. – Potentieel voor teamconflicten. – Mogelijk niet geschikt voor alle organisatorische functies.
Circulaire structuurCirculariteitGeorganiseerd rond circulaire, zelfsturende teams, ook wel ‘cirkels’ genoemd. Bevordert empowerment en aanpassingsvermogen op kringniveau, maar vereist een verschuiving in de organisatiecultuur.– Empowerment van kringleden. – Flexibiliteit en aanpassingsvermogen op kringniveau. – Verbeterde communicatie en samenwerking.– Vereist een verandering in de organisatiecultuur en mentaliteit. – Potentiële uitdagingen bij het beheren van relaties tussen kringen. – Past mogelijk niet in alle contexten.
Platte structuurVerminderde hiërarchieVermindert het aantal hiërarchische niveaus. Verbetert de communicatie en de besluitvormingssnelheid, maar het kan zijn dat er geen duidelijke loopbaanontwikkelingstrajecten zijn.– Verbeterde communicatie en besluitvormingssnelheid.– Het kan zijn dat er geen duidelijke loopbaanontwikkelingstrajecten zijn. – Potentieel voor beperkte hiërarchiegerelateerde specialisatie.
Hoge structuurMeerdere hiërarchieniveausHeeft meerdere hiërarchische niveaus. Biedt duidelijke carrièrepaden, maar kan leiden tot trage besluitvorming en communicatie.– Biedt duidelijke carrièrepaden. – Specialisatie en expertise op verschillende niveaus.– Kan leiden tot trage besluitvorming en communicatie. – Potentieel voor bureaucratie.
Gecentraliseerde structuurGeconcentreerde autoriteitConcentreert de beslissingsbevoegdheid bovenaan de hiërarchie. Zorgt voor consistentie en controle, maar kan het aanpassingsvermogen belemmeren.– Zorgt voor consistentie en controle. – Duidelijke lijnen van autoriteit.– Kan aanpassingsvermogen en innovatie belemmeren. – Potentieel voor bureaucratie.
Gedecentraliseerde structuurGedistribueerde autoriteitVerdeelt de beslissingsbevoegdheid over de hele organisatie. Verbetert het aanpassingsvermogen en de innovatie, maar vereist sterke communicatie en coördinatie.– Verbetert het aanpassingsvermogen en de innovatie. – Empowert medewerkers op verschillende niveaus.– Vereist sterke communicatie en coördinatie. – Mogelijkheid tot verwarring zonder duidelijke richtlijnen.
Virtuele of netwerkstructuurTechnologie gedrevenMaakt gebruik van technologie om werknemers op verschillende locaties met elkaar te verbinden. Vermindert de behoefte aan fysieke kantoren, maar kan traditionele managementpraktijken uitdagen.– Vermindert de behoefte aan fysieke kantoren. – Maakt werken en samenwerken op afstand mogelijk.– Kan traditionele managementpraktijken uitdagen. – Vereist effectief gebruik van technologie.
Grenzeloze structuurEliminatie van grenzenElimineert traditionele grenzen binnen en buiten de organisatie. Bevordert innovatie en samenwerking, maar vereist een cultuur van vertrouwen en transparantie.– Bevordert innovatie en samenwerking. – Stimuleert een cultuur van vertrouwen en transparantie.– Vereist een aanzienlijke culturele verschuiving. – Kan te maken krijgen met weerstand tegen het elimineren van grenzen.
Slanke structuurGestroomlijnd en efficiëntBenadrukt efficiëntie en kostenreductie door onnodige lagen en processen te elimineren. Verhoogt de efficiëntie, maar kan de hulpbronnen onder druk zetten.– Verhoogt de efficiëntie en kosteneffectiviteit. – Stroomlijnt processen.– Kan de hulpbronnen onder druk zetten bij het nastreven van efficiëntie. – Potentieel voor een te grote nadruk op kostenreductie ten koste van andere factoren.
Mechanistische structuurStijve hiërarchieGekenmerkt door een rigide hiërarchie en strikte controle. Zorgt voor duidelijke gezagslijnen, maar kan het aanpassingsvermogen belemmeren.– Zorgt voor duidelijke gezagslijnen. – Efficiënte besluitvorming binnen vastgestelde processen.– Kan aanpassingsvermogen en innovatie belemmeren. – Potentieel voor bureaucratie en trage besluitvorming.
Organische structuurFlexibel en gedecentraliseerdFlexibel en aanpasbaar, met gedecentraliseerde besluitvorming. Stimuleert innovatie, maar kan leiden tot dubbelzinnigheid in rollen en verantwoordelijkheden.– Stimuleert innovatie en aanpassingsvermogen. – Medewerkers in staat stellen beslissingen te nemen.– Kan leiden tot onduidelijkheid in rollen en verantwoordelijkheden. – Vereist sterke communicatie en coördinatie.
M-vorm (multidivisie) structuurDivisie en autonoomVerdeelt de organisatie in semi-autonome divisies of dochterondernemingen, elk met zijn eigen leiderschap. Geschikt voor complexe organisaties, maar vereist mogelijk effectieve coördinatie op bedrijfsniveau.– Biedt autonomie aan divisies of dochterondernemingen. – Maatwerkbenadering voor diverse markten. – Specialisatie binnen divisies.– Vereist effectieve coördinatie op bedrijfsniveau. – Kan leiden tot variaties in strategieën en praktijken binnen divisies.

Een platte organisatiestructuur begrijpen

Een platte organisatiestructuur kent beduidend minder managementlagen dan een traditionele, hiërarchische structuur.

De structuur wordt gekenmerkt door grote teams die rapporteren aan één manager. Dit scenario vermindert de capaciteit voor controle over taakuitvoering en daaropvolgend microbeheer.

In sommige bedrijven is er een volledige afwezigheid van middenmanagement, waarbij eerstelijnsmedewerkers rechtstreeks rapporteren aan leidinggevenden.

Dit creëert een collaboratieve en onderling verbonden werkomgeving die zeer geschikt is voor start-ups of elke organisatie die een modernere managementaanpak wil hanteren.

Gamingbedrijf Valve is misschien wel het meest extreme voorbeeld van een flat organisatiestructuur. Valve-medewerkers hebben geen titels en ze krijgen geen richtlijnen van het midden- of hoger management.

In plaats daarvan heeft het bedrijf gekozen voor een zichtbare, collaboratieve aanpak. Elke medewerker kan zien aan welke projecten wordt gewerkt en zich aansluiten bij het team van elk project dat hem aanspreekt.

Valve-medewerkers kunnen ook hun eigen projecten starten, op voorwaarde dat ze financiering kunnen veiligstellen en een competent team kunnen opbouwen.

Sterke en zwakke punten van een platte organisatiestructuur

Bedrijven als Valve zijn eerder uitzondering dan regel. 

Laten we, met dat in gedachten, eens kijken naar de sterke en zwakke punten van de platte structuur om een ​​idee te krijgen van waar deze het meest geschikt is.

Sterke punten

Lagere bedrijfskosten

Wanneer medewerkers meer vrijheid krijgen om beslissingen te nemen, is er weinig behoefte aan mid-level management.

Dit bespaart het bedrijf een aanzienlijk bedrag aan lonen dat elders kan worden besteed.

Verbeterde communicatie

In een hiërarchische structuur beweegt informatie zich langzaam omhoog in de keten terwijl het zich een weg baant door verschillende managementniveaus.

In een plattere structuur hoeft de communicatie niet via meerdere tussenpersonen te lopen en wordt daardoor efficiënter.

De kwaliteit van de communicatie neemt ook toe omdat er minder kans is dat feiten worden verdraaid of verkeerd geïnterpreteerd.

Verhoogde motivatie en tevredenheid van medewerkers

Autonome werknemers zijn over het algemeen meer gemotiveerd om gewenste resultaten voor het bedrijf te produceren.

Dit verhoogt het moreel en de productiviteit en vermindert tegelijkertijd het personeelsverloop.

Zwakke punten

Niet geschikt voor grote organisaties

De platte structuur is het meest geschikt voor start-ups en kleinere bedrijven met een beheersbaar aantal werknemers.

In grotere organisaties kan de verhouding tussen werknemers en managers onevenredig worden.

Het management is zich mogelijk niet bewust van ongemotiveerde of zich slecht gedragende werknemers.

Het kan ook zijn dat ze niet de benodigde ondersteuning hebben om belangrijke beslissingen te nemen.

Belemmert het behoud van werknemers

Terwijl sommige werknemers tevreden zullen zijn om voor onbepaalde tijd onder een platte structuur te werken, zullen anderen de bedrijfsladder willen beklimmen.

Aangezien er weinig doorgroeimogelijkheden zijn, kunnen aspirant-werknemers elders werk zoeken.

Creëert machtsstrijd

Wanneer werknemers niet de overkoepelende aanwezigheid van een meerdere hebben, kan er machtsstrijd ontstaan.

Dit zorgt voor verwarring en disharmonie en veroorzaakt ook productiviteitsverlies.

Voorbeelden van platte organisatiestructuur

Voor de rest van dit artikel zullen we enkele bedrijven bekijken die de platte structuur gebruiken.

Buurtzorg

Buurtzorg is een Nederlandse zorgorganisatie opgericht in 2006 door Jos de Blok.

Het bedrijf is ontstaan ​​omdat De Blok vond dat het leveren van goede zorg werd belemmerd door te veel bureaucratie en weinig autonomie van medewerkers.

Buurtzorg heeft nu meer dan 15,000 verpleegkundigen in 950 teams thuiszorg leveren in heel Nederland met een klantgerichte focus.

Elk team is zelfsturend, waarbij elk lid van het team de beslissingsverantwoordelijkheid deelt en bepaalt hoe het werk wordt georganiseerd.

Reaktor

Reaktor is een Fins technologiebedrijf met een kernfocus op het ontwerp en de ontwikkeling van digitale producten en diensten. 

Reaktor bestaat uit autonome teams waarvan het bedrijf beweert dat het de meest getalenteerde individuen aantrekt en een omgeving biedt die bevorderlijk is voor persoonlijke groei, uitmuntendheid, wederzijds respect en gedeelde verantwoordelijkheid.

Het bedrijf bestaat uit 95% senioren en 5% junioren, maar er is geen verband tussen anciënniteit en bekwaamheid. “Iedereen kan verantwoordelijkheid en leiderschap opeisen, op voorwaarde dat ze de middelen hebben om het te doen”, volgens Reaktor Creative Director Hannu Oksa.

Gumroad

Gumroad is een online marktplaats voor zelf-uitgevers van boeken, lidmaatschappen, cursussen en andere producten. Het werd in 2011 opgericht door Sahil Lavingia en Sachin Khanna. 

Lavingia gelooft dat de mensen die beslissingen in een bedrijf bepalen belangrijker zijn dan de mensen die de beslissingen nemen.

Hij gebruikt de flat organisatiestructuur om het belang van een uniform doel en toegang tot vergelijkbare toolsets over te brengen.

Een-op-een communicatie via e-mail wordt ook afgeraden ten gunste van openbare communicatiemedia zoals Asana en HipChat.

De Morgenster Maatschappij

The Morning Star Company is een Amerikaans agribusiness- en voedselverwerkingsbedrijf dat in 1970 begon als transportbedrijf.

Het bedrijf is de grootste producent van commerciële tomatenproducten en maakt deel uit van een industrie in Californië die ongeveer 96% van de totale Amerikaanse productie produceert of een derde van de wereldwijde productie.

The Morning Star Company is echter beter bekend om zijn flat organisatiestructuur.

Er zijn absoluut geen managers van welke aard dan ook, met werknemers die in plaats daarvan aan elkaar rapporteren op basis van een 'collega letter of understanding' (CLOU) die ze maken.

Elke CLOU schetst een persoonlijke commercial missie (PCM) waarin wordt beschreven hoe een persoon zal bijdragen aan het bedrijf via activiteiten, KPI's en een geschatte tijdsbesteding.

Zappos

Schoenenbedrijf Zappos heeft in 2014 de hiërarchische structuur afgeschaft en vervangen door een holacratie.

Het geesteskind van toenmalig CEO Tony Hsieh, de plattere holacratie organiseerde de 1500 werknemers van het bedrijf in ongeveer 400 verschillende kringen.

Binnen deze kringen konden werknemers meerdere rollen hebben en aangezien er geen managers of functietitels waren, nam de persoonlijke verantwoordelijkheid en de bedrijfsbrede transparantie toe. 

Hsieh merkte op een gegeven moment op dat de plattere structuur van Holacracy zorgde ervoor dat de productiviteit toenam naarmate Zappos uitbreidde - het omgekeerde is vaak het geval bij bedrijven met een hiërarchische structuur en veel managementlagen. Het maakte Zappos ook veerkrachtiger en flexibeler.

Holacracy
Een holacratie is een management strategie en een organisatiestructuur waar de macht om belangrijke beslissingen te nemen is verdeeld over een organisatie. Het verschilt van conventionele managementhiërarchieën waar de macht in handen is van een select aantal. Het kernprincipe van een holacratie is zelforganisatie waarbij medewerkers zich in verschillende teams organiseren en vervolgens op een zelfgestuurde manier werken aan een gemeenschappelijk doel.

In een Yahoo! In een financieel artikel van januari 2020 werd echter beweerd dat het bedrijf sommige aspecten van zijn platte structuur had afgebouwd.

Zappos-directeur John Bunch legde uit dat holacracy het bedrijf te intern gericht had gemaakt, met een aantal leidinggevende posities hersteld om ervoor te zorgen dat medewerkers gefocust bleven op de klant.

WL Gore & Associates, ook wel bekend als WL Gore, is vooral bekend als fabrikant van waterdichte Gore-Tex stoffen.

Op de website van het bedrijf beschrijft het een vleier organisatiestructuur in de context van haar fundamentele overtuigingen en het gebruik van de term “medewerkers” om werknemers aan te duiden:

"Wij geloven in het individu en in het potentieel van elke medewerker om Gore te helpen groeien en slagen. We geloven ook in de kracht van kleine teams, en door de rasterstructuur van Gore kunnen medewerkers vrij communiceren om talenten en verschillende perspectieven te verzamelen om snel goede beslissingen te nemen en kwaliteitswerk te leveren dat ons helpt onze beloften aan onze klanten waar te maken."

Onder deze roosterstructuur zijn de multidisciplinaire teams van Gore zelfsturend zonder duidelijk gedefinieerde communicatiekanalen en management- of leiderschapsposities.

Medewerkers krijgen ook de autonomie om hun kennis, vaardigheden en reikwijdte van verantwoordelijkheid te vergroten.

WL Gore legt vervolgens uit dat alle medewerkers een gevestigd belang hebben bij het succes van het bedrijf.

Dit betekent dat ze delen in de risico's en beloningen van Gore en worden gestimuleerd om zich te blijven inzetten voor het succes van het bedrijf op de lange termijn.

Basecamp

Webapplicatiebedrijf Basecamp is een ander bedrijf dat een flat belichaamt organisatiestructuur.

Voor oprichter Jason Fried ligt de kernfocus van Basecamp meer op dingen gedaan krijgen en minder op welke titels mensen hebben of wat ze dragen naar het werk.

In tegenstelling tot sommige van zijn concurrenten gaat elke beslissing die binnen de muren van het bedrijf wordt genomen over het handhaven van eenvoud en een rustige omgeving.

Bovendien werken kleine maar flexibele teams zes weken lang aan projecten op basis van de belangen van medewerkers.

Er is geen projectmanager als zodanig, waarbij de productontwerper als teamleider fungeert en ook nauw samenwerkt met de programmeurs voor alle taken.

Gedurende de genoemde periode van zes weken worden de uren niet bijgehouden en is het aan het team om te bepalen hoe het werk wordt georganiseerd.

Projectupdates en gerelateerde communicatie zijn gecentraliseerd in één tool, zodat elke medewerker de projectvoortgang kan bekijken.

Sleutelfaciliteiten:

 • Een platte organisatiestructuur beschrijft elk bedrijf met een gebrek aan middenmanagement tussen werknemers en leidinggevenden. De structuur wordt vaak geassocieerd met gamingbedrijf Valve, waar autonome werknemers zonder titels werken aan een project naar keuze. Mits ze de financiering en mankracht kunnen veiligstellen, kunnen ze ook hun eigen projecten starten.
 • Een platte organisatiestructuur verlaagt de loonkosten aanzienlijk, waardoor veel start-ups en kleinere bedrijven levensvatbaar blijven. Grotere bedrijven zullen de platte structuur ongeschikt vinden omdat de verhouding tussen werknemers en managers onhoudbaar wordt.
 • Voorbeelden van bedrijven met een dergelijke structuur zijn de Deense zorgorganisatie Buurtzorg en het Finse techbedrijf Reaktor, waar geen verband wordt gelegd tussen anciënniteit en competentie.
 • Online marktplaats Gumroad is een ander bedrijf dat geniet van de voordelen van een flat organisatiestructuur. Tomatenteler The Morning Star Company heeft geen managementpersoneel en werknemers zijn aan elkaar verantwoording verschuldigd met een persoonlijk contract waarin een persoonlijk missie , actieplan en key performance indicators.

Belangrijkste kenmerken van een platte organisatiestructuur:

 • Verminderde managementlagen: In een appartement organisatiestructuur, zijn er minder managementlagen in vergelijking met traditionele hiërarchische structuren.
 • direct Communication: Deze structuur stimuleert directe communicatie tussen werknemers en leidinggevenden, wat leidt tot een snellere en efficiëntere informatiestroom.
 • Collaboratieve omgeving: Het creëert een collaboratieve en onderling verbonden werkomgeving, met name geschikt voor startups en moderne managementbenaderingen.
 • Ventiel voorbeeld: Gamingbedrijf Valve is een extreem voorbeeld, waar werknemers autonomie hebben, geen titels hebben en aan projecten van hun keuze kunnen werken.
 • Sterke punten:
  • Lagere bedrijfskosten: Minder managementfuncties zorgen voor kostenbesparingen.
  • Verbeterde communicatie: Communicatie verloopt efficiënter door minder tussenpersonen.
  • Verhoogde motivatie van werknemers: Autonome werknemers zijn meer gemotiveerd, wat leidt tot een hogere moraal en productiviteit.
 • Zwakke punten:
  • Niet geschikt voor grote organisaties: Platte structuur kan onpraktisch worden in grotere organisaties.
  • Retentie van werknemers: Beperkte promotiemogelijkheden kunnen leiden tot omzet.
  • Machtsstrijd: Het ontbreken van een duidelijke hiërarchie kan leiden tot machtsstrijd en verwarring.
 • Voorbeelden van bedrijven met platte structuren:
  • Buurtzorg: Nederlandse zorgorganisatie met zelfsturende teams van verpleegkundigen.
  • Reaktor: Fins technologiebedrijf met autonome teams die de nadruk leggen op persoonlijk groei en gedeelde verantwoordelijkheid.
  • Gumroad: Online marktplaats met een focus op uniform doel en communicatie.
  • De Morgenster Maatschappij: Agribusiness zonder managers; medewerkers rapporteren aan elkaar op basis van persoonlijke contracten.
  • Zappos: Overgegaan naar een holacratie, waarbij de beslissingsbevoegdheid door de hele organisatie wordt verdeeld.
  • WL Gore & Associates: Bekend om Gore-Tex-stoffen, werkt met kleine zelfsturende teams.
  • Basecamp: Webapplicatiebedrijf dat de nadruk legt op eenvoud, flexibiliteit en teamgebaseerde beslissingen.
 • Key Takeaways:
  • Platte structuur vermindert het middenmanagement, waardoor communicatie en samenwerking worden verbeterd.
  • Voorbeelden als Valve, Buurtzorg, Reaktor en andere laten succesvolle implementaties zien.
  • Platte structuur heeft sterke punten op het gebied van kostenbesparing, verbeterde communicatie en motivatie van werknemers.
  • Het is echter mogelijk niet geschikt voor grotere organisaties en kan leiden tot retentie en machtsstrijd.

Lees volgende: Organisatiestructuur.

Andere soorten organisatiestructuren

organisatiestructuur-types
Organisatiestructuren

Verstilde organisatiestructuren

Functioneel

functionele-organisatorische-structuur
Op een functionele organisatiestructuur, groepen en teams zijn georganiseerd op basis van functie. Daarom volgt deze organisatie een top-down structuur, waarbij de meeste beslissingen van het topmanagement naar de onderkant gaan. De onderkant van de organisatie volgt dus grotendeels de strategie uitgewerkt door de top van de organisatie.

Divisie

divisie-organisatie-structuur

Open organisatiestructuren

Matrix

matrix-organisatiestructuur

Flat

platte-organisatorische-structuur
In een flat organisatiestructuur, is er weinig tot geen middenkader tussen medewerkers en leidinggevenden. Daarom verkleint het de ruimte tussen medewerkers en leidinggevenden om een ​​effectieve communicatiestroom binnen de organisatie mogelijk te maken, waardoor het sneller en slanker wordt.

Verbonden zakelijke kaders

Portefeuillebeheer

project-portfolio-matrix
Projectportfoliomanagement (PPM) is een systematische benadering voor het selecteren en beheren van een verzameling projecten die zijn afgestemd op de doelstellingen van de organisatie. Dat is een bedrijfsproces waarbij meerdere projecten worden beheerd die binnen de organisatie kunnen worden geïdentificeerd, geprioriteerd en beheerd. PPM helpt organisaties hun investeringen te optimaliseren door middelen efficiënt toe te wijzen aan alle initiatieven.

Kotter's 8-stappen veranderingsmodel

kotters-8-stappen-veranderingsmodel
Dr. John Kotter, professor aan de Harvard Business School, is een opinieleider op het gebied van organisatieverandering en hij ontwikkelde het 8-stappen verandermodel van Kotter, dat bedrijfsmanagers helpt bij het omgaan met organisatieverandering. Kotter creëerde het 8-stappenmodel om organisatorische transformatie te stimuleren.

Congruentiemodel van Nadler-Tushman

nadler-tushman-congruentie-model
Het Nadler-Tushman Congruence Model is ontwikkeld door David Nadler en Michael Tushman van de Columbia University. Het Nadler-Tushman Congruence Model is een diagnostisch hulpmiddel dat probleemgebieden binnen een bedrijf identificeert. In de zakelijke context treedt congruentie op wanneer de doelen van verschillende mensen of belangengroepen samenvallen.

McKinsey's zeven vrijheidsgraden

mckinseys-zeven-graden
McKinsey's zeven vrijheidsgraden voor groei is een strategie hulpmiddel. De tool is ontwikkeld door partners bij McKinsey and Company en helpt bedrijven te begrijpen welke kansen zullen bijdragen aan uitbreiding, en daarom helpt het om prioriteit te geven aan die initiatieven.

De 5P's van Mintzberg

5ps-van-strategie
Mintzberg's 5P's of Strategy is een strategie ontwikkelingsmodel dat vijf verschillende perspectieven (plan, truc, patroon, positie, perspectief) onderzoekt om een ​​succesvolle te ontwikkelen Bedrijfsstrategie. In de loop der jaren is er een zesde perspectief ontwikkeld, Praktijk genaamd, dat in het leven is geroepen om bedrijven te helpen hun strategieën uit te voeren.

COSO-raamwerk

coso-raamwerk
Het COSO-raamwerk is een middel voor het ontwerpen, implementeren en evalueren van controle binnen een organisatie. De vijf componenten van het COSO-raamwerk zijn controleomgeving, risicobeoordeling, controleactiviteiten, informatie en communicatie en monitoringactiviteiten. Als hulpmiddel voor frauderisicobeheer kunnen bedrijven interne controleprocedures ontwerpen, implementeren en evalueren.

SLEPEN Matrix

sleep-matrix
De TOWS-matrix is ​​een acroniem voor Threats, Opportunities, Weaknesses en Strengths. De matrix is ​​een variatie op de SWOT-analyse en probeert de kritiek op de SWOT-analyse aan te pakken met betrekking tot het onvermogen om relaties tussen de verschillende categorieën aan te tonen.

Lewin's Verandermanagement

lewins-veranderingsmanagementmodel
Het veranderingsmanagementmodel van Lewin helpt bedrijven om te gaan met de onzekerheid en weerstand die gepaard gaan met verandering. Kurt Lewin, een van de eerste academici die zijn onderzoek richtte op groepsdynamiek, ontwikkelde een drietrapsmodel. Hij stelde voor dat het gedrag van individuen gebeurde als een functie van groepsgedrag.

Casestudy's organisatiestructuur

OpenAI-organisatiestructuur

openai-organisatiestructuur
OpenAI is een onderzoekslaboratorium voor kunstmatige intelligentie dat in 2019 is overgegaan in een organisatie met winstoogmerk. De bedrijfsstructuur is georganiseerd rond twee entiteiten: OpenAI, Inc., een Delaware LLC met één lid dat wordt beheerd door OpenAI non-profit, en OpenAI LP , een afgetopte organisatie met winstoogmerk. De OpenAI LP wordt bestuurd door het bestuur van OpenAI, Inc (de stichting), die optreedt als General Partner. Tegelijkertijd omvatten Limited Partners werknemers van de LP, enkele bestuursleden en andere investeerders zoals de liefdadigheidsstichting van Reid Hoffman, Khosla Ventures, en Microsoft, de grootste investeerder in de LP.

Airbnb-organisatiestructuur

airbnb-organisatiestructuur
Airbnb volgt een holacracy-model, of een soort flat organisatiestructuur, waar teams zijn georganiseerd voor projecten, om snel te handelen en snel te itereren, waardoor een slanke en flexibele aanpak behouden blijft. Airbnb is ook overgestapt op een hybride model waarbij werknemers overal kunnen werken en elk kwartaal kunnen vergaderen om vooruit te plannen en met elkaar in contact te komen.

Amazon-organisatiestructuur

Amazon-organisatiestructuur
De Amazone organisatiestructuur is overwegend hiërarchisch met elementen van een functiegebaseerde structuur en geografische indelingen. Terwijl Amazon in de beginjaren begon als een slanke, platte organisatie, veranderde het in een hiërarchische organisatie met duidelijk gedefinieerde taken en functies naarmate het schaalde.

Apple-organisatiestructuur

appel-organisatie-structuur
Apple heeft een traditionele hiërarchische structuur met productgebaseerde groepering en enige samenwerking tussen divisies.

Coca-Cola organisatiestructuur

coca-cola-organisatiestructuur
The Coca-Cola Company heeft een ietwat complexe matrix organisatiestructuur met geografische divisies, productdivisies, bedrijfseenheden en functionele groepen.

Costco organisatiestructuur

costco-organisatiestructuur
Costco heeft een matrix organisatiestructuur, die eenvoudig kan worden gedefinieerd als elke structuur die twee of meer verschillende typen combineert. In dit geval bestaat er een overheersende functionele structuur met een meer secundaire divisiestructuur. Costco's geografische divisies weerspiegelen zijn sterke aanwezigheid in de Verenigde Staten in combinatie met zijn groeiende wereldwijde aanwezigheid. Alleen al in het land zijn er zes divisies, wat aangeeft dat het de bron is van de meeste bedrijfsinkomsten. In vergelijking met bijvoorbeeld concurrent Walmart hanteert Costco een meer gedecentraliseerde benadering van beheer, besluitvorming en autonomie. Hierdoor kunnen de winkels en divisies van het bedrijf flexibeler inspelen op lokale marktomstandigheden.

Dell organisatiestructuur

dell-organisatiestructuur
Dell heeft een functionele organisatiestructuur met een zekere mate van decentralisatie. Dit betekent dat functionele afdelingen informatie delen, meedenken aan het succes van de organisatie en een zekere mate van beslissingsbevoegdheid hebben.

eBay-organisatiestructuur

ebay-organisatiestructuur
eBay was tot voor kort een organisatie met meerdere afdelingen (M-vorm) met semi-autonome eenheden die waren gegroepeerd volgens de diensten die ze leverden. Tegenwoordig heeft eBay een enkele divisie genaamd Marketplace, die eBay en zijn internationale iteraties omvat.

Facebook-organisatiestructuur

facebook-organisatiestructuur
Facebook wordt gekenmerkt door een veelzijdige matrix organisatiestructuur. Het bedrijf maakt gebruik van een flat organisatiestructuur in combinatie met op bedrijfsfuncties gebaseerde teams en productgebaseerde of geografische divisies. De platte organisatiestructuur is georganiseerd rond het leiderschap van Mark Zuckerberg en de belangrijkste leidinggevenden om hem heen. Aan de andere kant zijn de functiegebaseerde teams gebaseerd op de belangrijkste bedrijfsfuncties (zoals HR, productbeheer, investor relations, enzovoort).

De organisatiestructuur van Goldman Sachs

goldman-sacks-organisatiestructuren
Goldman Sachs heeft een hiërarchische structuur met een duidelijke commandostructuur en een gedefinieerd loopbaanontwikkelingsproces. De structuur wordt ook ondersteund door bedrijfsdivisies en functiegroepen.

Google-organisatiestructuur

google-organisatie-structuur
Google (Alphabet) heeft een cross-functionele (teamgebaseerde) organisatiestructuur bekend als een matrixstructuur met een zekere mate van vlakheid. In de loop der jaren, toen het bedrijf opschaalde en het een techgigant werd, is het organisatiestructuur verandert steeds meer in een gecentraliseerde organisatie.

IBM-organisatiestructuur

ibm-organisatiestructuur
IBM heeft een organisatiestructuur gekenmerkt door productgebaseerde divisies, waardoor zijn strategie om innovatieve en concurrerende producten in meerdere markten te ontwikkelen. IBM wordt ook gekenmerkt door functiegebaseerde segmenten die productontwikkeling ondersteunen en innovatie voor elke productgebaseerde divisie, waaronder Global Markets, Integrated Supply Chain, Research, Development en Intellectual Property.

Organisatiestructuur van McDonald's

mcdonald-organisatiestructuur
McDonald's heeft een divisie organisatiestructuur waarbij elke divisie – op basis van geografische locatie – operationele verantwoordelijkheden en strategische doelstellingen krijgt toegewezen. De belangrijkste geografische divisies zijn de VS, internationaal opererende markten en internationale ontwikkelingslicentiemarkten. En aan de andere kant is de hiërarchische leiderschapsstructuur georganiseerd rond regionale en functionele divisies.

McKinsey-organisatiestructuur

mckinsey-organisatiestructuur
McKinsey & Company heeft een gedecentraliseerd organisatiestructuur met veelal zelfsturende kantoren, commissies en medewerkers. Er zijn ook functionele groepen en geografische divisies met eigen namen.

Microsoft-organisatiestructuur

microsoft-organisatiestructuur
Microsoft heeft een product-type divisie organisatiestructuur op basis van functies en technische groepen. Naarmate het bedrijf in de loop van de tijd opschaalde, werd het ook meer hiërarchisch, maar bleef het zijn hybride benadering tussen functies, technische groepen en management behouden.

Organisatiestructuur van Nestlé

nestle-organisatiestructuur
Nestlé heeft een geografische divisiestructuur met activiteiten die zijn gesegmenteerd in vijf belangrijke regio's. Het Zwitserse multinationale voedings- en drankenbedrijf Nestlé had jarenlang een complexe en gedecentraliseerde matrix organisatiestructuur waar de talrijke merken en dochterondernemingen vrij waren om autonoom te opereren.

Nike organisatiestructuur

nike-organisatie-structuur
Nike heeft een matrix organisatiestructuur geografische divisies opnemen. De matrixstructuur van Nike is ook aanwezig op regionaal en subregionaal niveau. De verantwoordelijkheid van het management is gesegmenteerd naar business unit (kleding, schoeisel en uitrusting) en functie (human resources, financiën, marketing, verkoop en bedrijfsvoering).

Patagonië Organisatiestructuur

patagonië-organisatie-structuur
Patagonië heeft een bijzondere organisatiestructuur, waar de oprichter, Chouinard, het eigendom van het bedrijf in handen van twee non-profitorganisaties deed. De Patagonia Purpose Trust, die 100% van de stemgerechtigde aandelen bezit, is verantwoordelijk voor het bepalen van de strategische richting van het bedrijf. En het Holdfast Collective, een non-profit, bezit 100% van de aandelen zonder stemrecht, met als doel het herinvesteren van de merk's dividenden in milieuoorzaken.

Samsung-organisatiestructuur

samsung-organisatie-structuur (1)
Samsung heeft een product-type divisie organisatiestructuur waar producten bepalen hoe resources en bedrijfsvoering worden gecategoriseerd. De belangrijkste bronnen waar de bedrijfsstructuur van Samsung omheen is georganiseerd, zijn consumentenelektronica, IT en apparaatoplossingen. Bovendien zijn de leiderschapsfuncties van Samsung georganiseerd rond een aantal carrièreniveaus, gebaseerd op ervaring (assistent, professional, senior professional en hoofdprofessional).

Sony-organisatiestructuur

sony-organisatiestructuur
Sony heeft een matrix organisatiestructuur voornamelijk gebaseerd op functiegroepen en product-/bedrijfsdivisies. De structuur bevat ook geografische indelingen. In 2021 kondigde Sony de revisie aan van zijn organisatiestructuur, het veranderen van de naam van Sony Corporation in Sony Group Corporation om zichzelf beter te identificeren als het hoofdkantoor van de Sony-groep van bedrijven die het bedrijf naar productdivisies leiden.

Starbucks-organisatiestructuur

starbucks-organisatiestructuur
Starbucks volgt een matrix organisatiestructuur met een combinatie van verticale en horizontale structuren. Het wordt gekenmerkt door meerdere, overlappende commandostructuur en divisies.

Tesla organisatiestructuur

tesla-organisatiestructuur
Tesla wordt gekenmerkt door een functionele organisatiestructuur met aspecten van een hiërarchische structuur. Tesla heeft wel functionele centra in dienst die alle zakelijke activiteiten dekken, inclusief financiën, verkoop, marketing, technologie, engineering, ontwerp en de kantoren van de CEO en voorzitter. Het hoofdkantoor van Tesla in Austin, Texas, bepaalt de strategische richting van het bedrijf, waarbij internationale operaties weinig autonomie krijgen.

Toyota organisatiestructuur

Toyota-organisatiestructuur
Toyota heeft een divisie organisatiestructuur waar de bedrijfsvoering is gecentreerd rond de markt, het product en de geografische groepen. Daarom organiseert Toyota zijn bedrijfsstructuur rond wereldwijde hiërarchieën (de meeste strategische beslissingen komen van het Japanse hoofdkantoor), productgebaseerde divisies (waar de organisatie is opgesplitst, op basis van elke productlijn) en geografische divisies (volgens de geografische gebieden onder beheer). ).

Walmart-organisatiestructuur

Walmart-organisatiestructuur
Walmart heeft een hybride hiërarchisch-functionele organisatiestructuur, ook wel een matrixstructuur genoemd die meerdere benaderingen combineert. Aan de ene kant volgt Walmart een hiërarchische structuur, waarbij de huidige CEO Doug McMillon de enige werknemer is zonder directe leidinggevende, en richtlijnen worden gestuurd vanuit het topmanagement. Aan de andere kant wordt de functiegebaseerde structuur van Walmart gebruikt om werknemers in te delen op basis van hun specifieke vaardigheden en ervaring.

Belangrijkste gratis gidsen:

Over de auteur

Scroll naar boven
FourWeekMBA