pestel-analyse

Wat is een PESTEL-analyse en waarom is het belangrijk?

De PESTEL analyse is een raamwerk dat marketeers kan helpen beoordelen of macro-economische factoren een organisatie beïnvloeden. Dit is een cruciale stap die organisaties helpt potentiële bedreigingen en zwakke punten te identificeren die kunnen worden gebruikt in andere raamwerken, zoals SWOT, of om een ​​breder en beter begrip te krijgen van de algehele verkoop milieu.

Genereer een PESTEL-analyse

Waarom is een PESTEL-analyse van belang?

EEN PESTEL analyse is een van de tools en kaders die marketeers kunnen gebruiken om de impact van externe marktkrachten op de groei en winstgevendheid in de tijd.

Inderdaad, de PESTEL analyse wordt een aanvulling op andere tools en frameworks, zoals de SWOT-analyse, omdat het iemand in staat stelt een breder perspectief te krijgen op de algehele markt en branche waarin de organisatie actief is.

Te vaak trappen marketeers in de valkuil van het analyseren van een organisatie die in een vacuüm opereert.

Het begrijpen van macrotrends en hoe deze de organisatie beïnvloeden, is een cruciale vaardigheid voor marketeers om zicht te krijgen op de algehele marketing strategie.

En om beter te presteren analyse van het huidige en toekomstige scenario.

Hierdoor kan een organisatie ook een beter formuleren Bedrijfsstrategie.

Dit helpt organisaties ook om hun bedrijfsmodellen gebaseerd op het veranderende macro-economische landschap.

Verwant: Bedrijfsstrategie: definitie, voorbeelden en casestudy's

Wat zijn de kritische componenten van een PESTEL-analyse?

De PESTEL analyse omvat zes macro-omgevingsfactoren die variëren van politiek tot juridisch:

Politiek

In welke mate is de overheid betrokken bij de economie of bij die specifieke markt? En hoeveel invloed kan overheidsbeleid daarop hebben?

Economisch

Hoeveel economische factoren, zoals rentetarieven, werkgelegenheid, wisselkoersen, werkloosheid en andere factoren, zullen van invloed zijn op het bedrijf winstgevendheid?

Social

Hoeveel opkomende trends of demografische gegevens, zoals: bevolking groei, leeftijd distributie, enzovoort, de organisatie beïnvloeden? 

technologisch

Hoeveel technologisch innovatie, ontwikkeling en verstoring van invloed kunnen zijn op een markt of de branche waarin de organisatie opereert? 

Mileu

hoeveel de omgeving en de impact van een bedrijf op ecologische aspecten ook het beleid van de organisatie beïnvloeden?

JURIDISCH

Welke invloed heeft verandering in de wetgeving op de organisatie winstgevendheid, duurzaamheid, en groei?

Lees de volgende: SWOT-analyse

SWOT-analyse versus PEST-analyse

De pest analyse is een ander hulpmiddel dat bedrijven kunnen gebruiken om hun externe omgeving te evalueren. Het verschilt van de SWOT-analyse in die zin dat het markttrends en fluctuaties evalueert in tegenstelling tot de business units van een bedrijf.

Deze trends zijn onderverdeeld in vier categorieën:

 1. Politiek – zoals toekomstige, nationale en internationale wetgeving, overheidsbeleid, verkiezingen, lobbyen, pressiegroepen, oorlogen en conflicten.
 2. Economisch – zoals economische trends, belastingkwesties, natuurrampen, markt- en grondstofprijscycli en wisselkoersen.
 3. Social – dit omvat de houding, meningen, levensstijlen en de rol van de media bij de consument. Sociale factoren omvatten ook merk imago, mode en rolmodellen, reclame, publiciteit en ethische kwesties.
 4. technologisch – en steeds belangrijker categorie die concurrerende innovaties, onderzoeksfinanciering, octrooien, licenties en intellectuele eigendomskwesties omvat.

De pest analyse wordt vaak gebruikt om een ​​markt en zijn spelers te evalueren vanuit een zakelijk of bepaald propositiestandpunt.

Omgekeerd gebruiken besluitvormers de SWOT-analyse om hun eigen bedrijf of, in sommige gevallen, een of meer concurrenten te beoordelen.

Hoewel strategische planning verre van een exacte wetenschap is, ondernemen veel organisaties een PEST analyse om factoren te identificeren die kunnen worden geanalyseerd in een SWOT analyse.

De pest analyse is ook aantoonbaar veelzijdiger.

Het is het meest waardevol voor grote bedrijven met complexe marktomgevingen, maar is nog steeds nuttig voor kleinere bedrijven als middel om potentieel belangrijke problemen te identificeren.

Samenvatting van de belangrijkste verschillen tussen PEST-analyse en SWOT-analyse

 • De pest analyse is een ander hulpmiddel dat bedrijven kunnen gebruiken om hun externe omgeving te evalueren. Het verschilt van de SWOT analyse in die zin dat het markttrends en fluctuaties evalueert in tegenstelling tot de business units van een bedrijf.
 • PEST-analyses worden door bedrijven gebruikt om een ​​markt en de spelers binnen die markt te evalueren. De SWOT analyse is meer een introspectief hulpmiddel dat wordt gebruikt om het bedrijf zelf of, in sommige gevallen, zijn concurrenten te evalueren.

PESTEL-analysevoorbeelden

De PESTEL analyse is een hulpmiddel dat door marketeers wordt gebruikt om de macro-omgevingsfactoren te evalueren die van invloed zijn op het bedrijf of de specifieke branche.

PESTEL is een acroniem voor zes van dergelijke factoren: politiek, economisch, sociaal, technologisch, ecologisch en juridisch. 

De PESTEL analyse is een van de meest populaire situationele analyse methoden en is het meest geschikt voor extreem dynamische markten en zakelijke omgevingen.

Dat gezegd hebbende, laten we eens kijken naar wat PESTEL analyse voorbeelden van twee bekende bedrijven.

Tesla PESTLE-analyse

Politiek 

Als fabrikant van elektrische voertuigen moet Tesla batterijmineralen betrekken uit landen waar politieke risico's bestaan.

Een voorbeeld is de Democratische Republiek Congo (DRC), waar meer dan 70% van 's werelds kobalt is afkomstig.

Het land wordt gekenmerkt door politieke instabiliteit, kinderarbeid, conflicten en corruptie.

Meer gunstige politieke factoren die uniek zijn voor de activiteiten van Tesla zijn onder meer een focus van de overheid op schone energie.

Economisch

Tesla heeft geprofiteerd van de dalende kosten van batterijtechnologie, niet in de laatste plaats dankzij zijn eigen cultuur van innovatie en vooruitstrevend.

De kosten van sommige grondstoffen blijven echter een punt van zorg, evenals de stijgende inflatie.

Staten zoals Californië en Nevada hebben ook aanzienlijke belastingsubsidies aan het bedrijf verstrekt.

Social

De meeste burgers waarderen of accepteren nu dat elektrische voertuigen een belangrijk onderdeel zijn van een duurzame toekomst.

Dit geldt met name voor de volgende generatie jonge professionals die niet alleen milieuwaarden bezitten, maar zich in eerste instantie ook een Tesla-auto kunnen veroorloven.

technologisch

Zoals eerder aangegeven, is Tesla een constante innovator in een nooit eindigende zoektocht om zijn batterijen te optimaliseren en te verfijnen.

Het bedrijf heeft ook geprobeerd om de grootste kritiek op elektrische voertuigen aan te pakken: de actieradius.

Het heeft veel van de luxe functies die consumenten van een normale auto verwachten, verwijderd ten gunste van een betere aerodynamica.

De Tesla Model S Long Range Plus, bijvoorbeeld, heeft een bereik van 402 mijl die toonaangevend is in de sector.

Mileu

Tesla is goed gepositioneerd om te profiteren van klimaatveranderingsinitiatieven en stijgende normen voor de verwijdering van batterijafval en het recyclen van grondstoffen.

Het inkopen van deze grondstoffen gaat echter niet gepaard met milieukosten.

Tesla maakt ook batterijpakketten die kunnen worden opgeladen met zonnepanelen in plaats van kolencentrales, waarbij de laatste situatie in tegenspraak is met de groene eigenschappen van elektrische voertuigen.

JURIDISCH

Tesla is niet immuun voor de verschillende juridische factoren die inherent zijn aan wereldwijde expansie, zoals arbeidswetten, milieuwetten en octrooien en auteursrechten.

In de Verenigde Staten zijn er ook wetten tegen directe verkoop die autofabrikanten dwingen om via externe dealers aan de consument te verkopen.

Nike Pestel Analyse Voorbeeld

Politiek

Nike is, net als veel internationale bedrijven, geen onbekende in politieke factoren met 533 fabrieken in 41 landen.

Nike moet rekening houden met invoerrechten en diverse andere kosten die door wereldgebeurtenissen kunnen worden gedestabiliseerd.

Door spanningen tussen de Verenigde Staten en China in 2019 dreigde president Trump de tarieven op alle schoenen met 10% te verhogen.

Economisch

Nike was in staat om de GFC van 2008 te overleven vanwege een enorme herstructurering en wijdverbreide beëindigingen.

Het bedrijf leed ook een omzetverlies van 38% vanwege de sluiting van winkels door COVID-19.

Als reactie daarop heroriënteerde het zijn inspanningen om zijn online aanwezigheid te vergroten.

Social

Nike was een van de pioniers van de sneakercultuur in Amerika.

Dankzij de visionaire CEO Phil Knight verkocht het bedrijf hardloopschoenen voordat hardlopen als sport sociaal acceptabel was.

Het werkte vervolgens samen met sportsterren zoals Michael Jordan, die een wederverkoopmarkt creëerden met een waarde van miljarden en de Nike . hield merk top-of-mind voor fanatiekelingen.

technologisch

De missie van de Nike merk is om het menselijk potentieel uit te breiden met innovatie.

Het bedrijf runt het Nike Sport Research Lab in Beaverton, Oregon, waar geavanceerd onderzoek en ontwikkeling plaatsvindt op het gebied van biomechanica, engineering, industrieel ontwerp en inspanningsfysiologie.

Een recent innovatie is voetscantechnologie Nike Fit die consumenten helpt schoenen te vinden die passen bij de unieke vorm van hun voet.

Mileu

Nike zet zich ook in voor duurzame innovaties die de impact op het milieu verminderen.

Voor een, 75% van alle schoenen bevat gerecycled materiaal. Het bedrijf heeft ook toegezegd om minder zoet water te gebruiken om textiel te verven en af ​​te werken, waarbij 99% van al het verfwater wordt gerecycled en niet in de waterwingebieden terechtkomt.

Het meest indrukwekkend, 99.9% van al het afval dat overblijft na het productieproces van schoenen wordt weggeleid van stortplaatsen of verbranding.

JURIDISCH

In de jaren tachtig werd Nike aangeklaagd wegens het niet onthullen van slechte arbeidsomstandigheden in 'sweatshop'-fabrieken in Azië.

Het bedrijf is ook betrokken geweest bij rechtszaken met Adidas en Skechers over verschillende inbreuken op het auteursrecht.

Uber Voorbeeld Pestelanalyse

Politiek

Uber lijkt het politieke discours aan te trekken zodra het een nieuwe markt betreedt. De discussie gaat meestal over de schuld bij een ongeval en over de vraag of Uber-chauffeurs een taxivergunning moeten krijgen of voldoen aan de minimumloonnormen.

Het bedrijf heeft in 2.63 ongeveer $ 2020 miljoen uitgegeven lobbyen bij regeringen over de hele wereld voor gunstige resultaten op de bovengenoemde gebieden.

Economisch

Aangezien het transport in 2022 weer normaal begint te worden, is de brandstofprijs dienovereenkomstig gestegen.

Dit kan Uber dwingen zijn tarieven te verhogen en ervoor zorgen dat consumenten ergens anders een ritje gaan zoeken.

Desalniettemin heeft Uber's plaats in de deeleconomie - waarvan velen denken dat het een pionier is - het bedrijf goed gepositioneerd om op de lange termijn te groeien.

Social

Uber is actief op sociale media en heeft een brede aantrekkingskracht op consumenten in verschillende demografische categorieën.

Met 20% van de Amerikanen die naar verwachting in 65 2030 jaar of ouder zullen zijn, heeft het bedrijf ook het potentieel om te profiteren van minder technisch onderlegde generaties die misschien niet tot zijn doelgroep behoren.

Op korte termijn kan de verschuiving naar werken op afstand tot op zekere hoogte gevolgen hebben voor de bedrijfsresultaten van Uber.

technologisch

Door de introductie van alternatieve vormen van vervoer, zoals fietsen en scooters, heeft Uber kunnen profiteren van kortere ritten.

De functies van de Uber-app zelf zijn ook goed gedocumenteerd, waardoor consumenten de ritkosten kunnen inschatten en hun chauffeurs in realtime kunnen volgen.

Technologie en snelle mobiele netwerken zijn van vitaal belang voor het efficiënt functioneren van het bedrijf, wat Uber kwetsbaar maakt voor app-problemen en netwerkstoringen.

Mileu

De meest voor de hand liggende milieufactor voor Uber is de luchtvervuiling die voertuigen uitstoten en de voorkeur van de consument voor groenere energiebronnen.

Als onderdeel van zijn Green Future-programma zal het bedrijf tegen 2025 honderdduizenden chauffeurs helpen over te stappen op elektrische voertuigen.

Uber heeft zich ook gedurfd geëngageerd om aan te bieden 100% emissievrije ritten in 2040 – of dat nu traditionele ritten, micromobiliteit of openbaar vervoer is.

JURIDISCH

Uber moet werken binnen de grenzen van verschillende staats- en federale wetten, wat bemoeilijkt is door verwarring over het kernbedrijfsmodel van het bedrijf.

Het is onderworpen aan rechtszaken over minimumloon en boetes als gevolg van privacyschendingen.

In landen als Frankrijk werd Uber zwaar beboet voor het opereren zonder de vereiste vergunningen. Om dezelfde reden werd het in 2019 ook verbannen uit Duitsland.

Airbus Pestel-analysevoorbeeld

 • Politiek – als de belangrijkste luchtvaartmaatschappijfabrikant in Europa, zal Airbus de Brexit en de bijbehorende impact op invoerrechten, uitvoerrechten en douanewetten moeten navigeren. Politieke instabiliteit in Europa en andere delen van de wereld zal de vraag naar de land-, lucht-, zee-, ruimte- en cyberbestrijdingssystemen van het bedrijf doen toenemen.
 • Economisch – Airbus heeft de afgelopen twee jaar te maken gehad met een omzetdaling en internationale reizen zijn ernstig beperkt vanwege COVID-19. Reizen begint nu terug te keren naar het niveau van vóór de pandemie, maar stijgende brandstofkosten zijn een andere economische factor die de patronage van luchtvaartmaatschappijen kan verminderen.
 • Social – terwijl Airbus tijdens de pandemie zijn personeelsbestand met 15,000 moest verminderen, is het nu op zoek naar 6,000 nieuwe werknemers over de hele wereld. Het valt nog te bezien of chronische tekorten aan geschoolde en ongeschoolde arbeidskrachten deze inspanning zullen belemmeren.
 • technologisch – het bedrijf is altijd op zoek naar innovatie om de bedrijfskosten te verlagen en de efficiëntie van de motor te verhogen. Airbus is ook van mening dat kunstmatige intelligentie een belangrijk concurrentievoordeel is, met kernfocus zoals computervisie, anomaliedetectie, natuurlijke taalsystemen, autonome vluchten en kennisextractie.
 • Mileu – vliegreizen is verantwoordelijk voor ongeveer 2.1% van alle CO2-uitstoot en 12% van de totale uitstoot van transport. Om dit tegen te gaan, heeft Airbus de gedurfde ambitie om 's werelds eerste emissievrije commerciële vliegtuigen in 2035. Het vliegtuig maakt deel uit van een initiatief genaamd ZEROe en zal worden aangedreven door waterstof.
 • JURIDISCH – anno 2020, Airbus krijgt boete van $ 3.9 miljard voor het gebruik van externe zakenpartners om namens hem overheidsfunctionarissen om te kopen. De steekpenningen werden onder meer in de Verenigde Staten betaald, zodat het bedrijf een waardevolle vergunning kon krijgen om Amerikaanse militaire technologie te exporteren. Airbus werd ook aangeklaagd door Qatar Airways in een afzonderlijk incident over een geschil over het oppervlak en de verfkwaliteit van het A350-vliegtuig.

Airbnb Pestel Analyse Voorbeeld

 • Politiek – Er is veel publiciteit over de politieke factoren van Airbnb, waarbij het bedrijf in veel steden de woede van lokale overheden opwekt. Geschillen hebben meestal te maken met het feit dat het bedrijf niet de juiste toeristenbelasting betaalt of zich niet houdt aan de veiligheids- en bestemmingsplannen.
 • Economisch – net als veel andere bedrijven met een vergelijkbaar bereik, wordt Airbnb beïnvloed door wisselkoersen in de landen waarin het actief is. In mindere mate heeft het bedrijf te maken gehad met het feit dat verschillende grote banken in het Verenigd Koninkrijk weigeren kredietverstrekkers te financieren die van plan zijn hun eigendommen te verbouwen tot huisvesting.
 • Social – Airbnb's idee van een gedeelde economie waarin gebruikers sommige of al hun huizen kunnen verhuren, is door sommigen geprezen en door anderen bespot. Hoewel het idee van het delen van hulpbronnen veel voordelen heeft, is de bedrijfsmodel heeft de huurwoningmarkt duurder gemaakt en het aantal beschikbare huurwoningen verminderd. Sommige Airbnb-eigendommen schaden ook de voorzieningen van de lokale buurt met overmatig lawaai, een veelgehoorde klacht.
 • technologisch – elke reservering die bij Airbnb wordt gemaakt, staat in wisselwerking met de gepatenteerde machine learning- en kunstmatige-intelligentietechnologie van het platform. Dit maakt een soepelere zoekfunctionaliteit mogelijk, voorkomt fraude en helpt hosts hun prijzen te optimaliseren.
 • Mileu – in 2018 lanceerde Airbnb het Office of Healthy Tourism-initiatief om authentiek, lokaal en duurzaam toerisme over de hele wereld te bevorderen. Het bedrijf merkt ook op dat: 88% van zijn hosts nemen groene praktijken op, zoals het leveren van zonne-energie, milieuvriendelijk transport zoals fietsen en recycling- of composteringsfaciliteiten.
 • JURIDISCH – zoals eerder opgemerkt, is Airbnb geen onbekende in politieke kwesties in verschillende steden en landen. Ambtenaren in Berlijn hebben bijvoorbeeld nieuwe wetten opgesteld om tijdelijke huuraccommodaties voor de korte termijn te verbieden, terwijl in New York City al wetten bestaan ​​die een verblijf van minder dan 30 dagen verbieden. Sommige steden, zoals Amsterdam, hebben echter "Airbnb-vriendelijke" wetten ingevoerd om tegemoet te komen aan de deeleconomie.

PESTEL-analyse versus STEEPLE-analyse

de STEEPLE analyse is een van de vele iteraties van het originele model van Aguilar, dat alleen varieert door de volgorde waarin factoren worden geanalyseerd.

toren-analyse
de STEEPLE analyse is een variatie op de STEEP analyse. waar de stap analyse omvat sociaal-culturele, technologische, economische, ecologische/ecologische en politieke factoren als basis van de analyse. de STEEPLE analyse voegt twee andere factoren toe: Juridisch en Ethisch.

Deze variaties omvatten de SLEPT-, PESTEL- en PESTLED-analyses.

In de STEEPLE analyseer is echter ook een zevende factor waarmee rekening moet worden gehouden.

De zevende factor heeft betrekking op de algemene bedrijfsethiek die zowel het gedrag van interne medewerkers als het gedrag van externe klanten, partners of concurrenten kan beïnvloeden.

Hoewel bedrijfsethiek een veelzijdige term is die contextafhankelijk is, is ze gebaseerd op de algemene overtuiging dat economie de mens moet dienen en niet het tegenovergestelde.

Anders gezegd, het handelen van bedrijven mag niet uitsluitend worden bepaald door hun winstpotentieel.

Ethiek heeft ook betrekking op de gebieden van:

mededeling

Bedrijven moeten de waarheid vertellen over hun producten en diensten. Greenwashing is een voorbeeld van slechte communicatie-ethiek.

Gedrag

Ethiek omvat ook diverse wervingspraktijken en het voorkomen van verbaal of fysiek geweld op de werkplek.

Productie

Dit omvat het verwijderen van onveilige werkomgevingen, adequate afvalrecycling en het niet profiteren van producten die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid (drugs, alcohol, sigaretten en dergelijke).

Dit is het belangrijkste verschil tussen Pestel analyse en STEEPLE-analyse.

Amazon PESTEL-analysevoorbeeld

amazon-pestel-analyse

Laten we nu de wereldwijde retailgigant Amazon evalueren in de context van een PESTEL-analyse door te kijken naar de volgende externe factoren:

 • P – Politiek.
 • E - Economisch.
 • S - Sociaal.
 • T - Technologisch.
 • E - Milieu.
 • L - Juridisch.

Laten we nu een PESTEL-analyse uitvoeren op Amazon, waarbij we op elke factor in meer detail ingaan.

Politiek

Politieke factoren omvatten het niveau van overheidsingrijpen in een economie. Dit kunnen beleidsbeslissingen zijn met betrekking tot buitenlandse handel en belastingen of wetten met betrekking tot arbeid of het milieu. 

Als wereldwijde retailer is Amazon niet immuun voor politieke factoren. Politiek stabiele westerse landen met vergelijkbare wetten als de VS bieden Amazon uitbreidingsmogelijkheden. Het bedrijf heeft echter te maken gehad met hevige concurrentie in China, waar de overheid Chinese e-commercebedrijven steunt.

Economisch

Economische factoren zijn factoren die rechtstreeks van invloed zijn op de prestaties van de economie.

Deze factoren zijn op hun beurt weer van invloed op de winstgevendheid van een organisatie.

Economische factoren zijn onder meer werkloosheidscijfers, grondstofkosten en wisselkoersen.

In de nasleep van de coronaviruspandemie heeft Amazon enorm geprofiteerd van economische stimuleringsmaatregelen die het discretionair inkomen van de consument hebben verhoogd. Door deze inkomsten konden echter ook concurrenten de markt betreden.

Social

Sociale factoren beschrijven de algemene overtuigingen en houdingen van een bevolking, meestal gerelateerd aan culturele en demografische trends. Deze factoren bepalen en sturen uiteindelijk het consumentengedrag. 

Met de verschuiving naar gemakkelijke, snelle en contactloze bezorging heeft Amazon opnieuw geprofiteerd. Slimme en computervaardige millennial-consumenten rijden ook enorm groei in mobiel winkelen naarmate de beschikbaarheid van 5G-netwerken toeneemt.

technologisch

Dit beschrijft de snelheid van technologische innovatie en ontwikkeling en hoe dit een bepaalde markt kan beïnvloeden.

Digitale technologie staat vaak centraal, maar ook niet-technische bedrijven zoeken naar vooruitgang in distributie, productie en logistiek.

Amazon is zeer innovatief binnen de retailsector. Het bedrijf heeft fors geïnvesteerd in drones om pakketten te bezorgen. Het heeft ook een onbeheerd lockersysteem gecreëerd, Amazon Hub genaamd, zodat consumenten pakketten kunnen ontvangen wanneer het hen uitkomt.

Mileu

In de 21e eeuw komen omgevingsfactoren steeds vaker voor. Ze omvatten zaken als COXNUMX-voetafdruk, afvalverwerking en duurzame toegang tot grondstoffen. Klimaatverandering heeft er ook toe geleid dat bedrijven zich beter moeten kunnen aanpassen aan frequente natuurrampen.

Als Amazon's distributie netwerk groeit, moet het bedrijf zijn uitstoot van broeikasgassen duurzaam aanpakken. In de Verenigde Staten is Amazon Prime vooral vervuilend vanwege de belofte van levering binnen 1 of 2 dagen.

Grote organisaties die in veel landen actief zijn, moeten een gedetailleerd begrip hebben van de wetten die op elk van hen van toepassing zijn. Dit geldt met name in landen waar de arbeids-, consumenten-, belasting- en handelswetgeving rechtstreeks van invloed is op de bedrijfsvoering.

Airbus Pestel-analysevoorbeeld

 • Politiek – als de belangrijkste luchtvaartmaatschappijfabrikant in Europa, zal Airbus de Brexit en de bijbehorende impact op invoerrechten, uitvoerrechten en douanewetten moeten navigeren. Politieke instabiliteit in Europa en andere delen van de wereld zal de vraag naar de land-, lucht-, zee-, ruimte- en cyberbestrijdingssystemen van het bedrijf doen toenemen.
 • Economisch – Airbus heeft de afgelopen twee jaar te maken gehad met een omzetdaling en internationale reizen zijn ernstig beperkt vanwege COVID-19. Reizen begint nu terug te keren naar het niveau van vóór de pandemie, maar stijgende brandstofkosten zijn een andere economische factor die de patronage van luchtvaartmaatschappijen kan verminderen.
 • Social – terwijl Airbus tijdens de pandemie zijn personeelsbestand met 15,000 moest verminderen, is het nu op zoek naar 6,000 nieuwe werknemers over de hele wereld. Het valt nog te bezien of chronische tekorten aan geschoolde en ongeschoolde arbeidskrachten deze inspanning zullen belemmeren.
 • technologisch – het bedrijf is altijd op zoek naar innovatie om de bedrijfskosten te verlagen en de efficiëntie van de motor te verhogen. Airbus is ook van mening dat kunstmatige intelligentie een belangrijk concurrentievoordeel is, met kernfocus zoals computervisie, anomaliedetectie, natuurlijke taalsystemen, autonome vluchten en kennisextractie.
 • Mileu – vliegreizen is verantwoordelijk voor ongeveer 2.1% van alle CO2-uitstoot en 12% van de totale uitstoot van transport. Om dit tegen te gaan, heeft Airbus de gedurfde ambitie om 's werelds eerste emissievrije commerciële vliegtuigen in 2035. Het vliegtuig maakt deel uit van een initiatief genaamd ZEROe en zal worden aangedreven door waterstof.
 • Juridisch – anno 2020, Airbus krijgt boete van $ 3.9 miljard voor het gebruik van externe zakenpartners om namens hem overheidsfunctionarissen om te kopen. De steekpenningen werden onder meer in de Verenigde Staten betaald, zodat het bedrijf een waardevolle vergunning kon krijgen om Amerikaanse militaire technologie te exporteren. Airbus werd ook aangeklaagd door Qatar Airways in een afzonderlijk incident over een geschil over het oppervlak en de verfkwaliteit van het A350-vliegtuig.

Airbnb Voorbeeld Pestelanalyse

 • Politiek – Er is veel publiciteit over de politieke factoren van Airbnb, waarbij het bedrijf in veel steden de woede van lokale overheden opwekt. Geschillen hebben meestal te maken met het feit dat het bedrijf niet de juiste toeristenbelasting betaalt of zich niet houdt aan de veiligheids- en bestemmingsplannen.
 • Economisch – net als veel andere bedrijven met een vergelijkbaar bereik, wordt Airbnb beïnvloed door wisselkoersen in de landen waarin het actief is. In mindere mate heeft het bedrijf te maken gehad met het feit dat verschillende grote banken in het Verenigd Koninkrijk weigeren kredietverstrekkers te financieren die van plan zijn hun eigendommen te verbouwen tot huisvesting.
 • Social – Airbnb's idee van een gedeelde economie waarin gebruikers sommige of al hun huizen kunnen verhuren, is door sommigen geprezen en door anderen bespot. Hoewel het idee van het delen van hulpbronnen veel voordelen heeft, is de bedrijfsmodel heeft de huurwoningmarkt duurder gemaakt en het aantal beschikbare huurwoningen verminderd. Sommige Airbnb-eigendommen schaden ook de voorzieningen van de lokale buurt met overmatig lawaai, een veelgehoorde klacht.
 • technologisch – elke reservering die bij Airbnb wordt gemaakt, staat in wisselwerking met de gepatenteerde machine learning- en kunstmatige-intelligentietechnologie van het platform. Dit maakt een soepelere zoekfunctionaliteit mogelijk, voorkomt fraude en helpt hosts hun prijzen te optimaliseren.
 • Mileu – in 2018 lanceerde Airbnb het Office of Healthy Tourism-initiatief om authentiek, lokaal en duurzaam toerisme over de hele wereld te bevorderen. Het bedrijf merkt ook op dat: 88% van de hosts gebruiken groene praktijken zoals het leveren van zonne-energie, milieuvriendelijk vervoer zoals fietsen, en recycling- of composteringsfaciliteiten.
 • JURIDISCH – zoals eerder opgemerkt, is Airbnb geen onbekende in politieke kwesties in verschillende steden en landen. Ambtenaren in Berlijn hebben bijvoorbeeld nieuwe wetten opgesteld om tijdelijke huuraccommodaties voor de korte termijn te verbieden, terwijl in New York City al wetten bestaan ​​die een verblijf van minder dan 30 dagen verbieden. Sommige steden, zoals Amsterdam, hebben echter "Airbnb-vriendelijke" wetten ingevoerd om tegemoet te komen aan de deeleconomie.

Wat zijn de belangrijkste elementen van een PESTEL-analyse?

De kritieke elementen van een PESTEL-analyse zijn:

Wat is het verschil tussen PESTEL en SWOT-analyse?

De PESTEL-analyse verschilt van de SWOT analyse omdat het markttrends en schommelingen evalueert in tegenstelling tot de bedrijfseenheden van een bedrijf. PEST-analyses worden door bedrijven gebruikt om een ​​markt en de spelers binnen die markt te evalueren. De SWOT-analyse is meer een introspectieve tool die wordt gebruikt om het bedrijf zelf of, in sommige gevallen, zijn concurrenten te evalueren.

Wat is het verschil tussen PESTEL-analyse en STEEPLE-analyse?

De STEEPLE-analyse is een vergelijkbaar raamwerk als de PESTEL-analyse, met een kernverschil; de STEEPLE-analyse voegt een reeks factoren toe die verband houden met ethische en milieukwesties, waardoor het neigt naar een meer holistisch begrip van de context.

Andere casestudy's

McDonald's PESTEL-analyse

mcdonalds-pestel-analyse

Nike PESTEL-analyse

Nike PESTEL-analyse

Tesco PESTEL-analyse

tesco-pestel-analyse

Coca-Cola PESTEL-analyse

coca-cola-pestel-analyse

Apple PESTEL-analyse

appel-pestel-analyse

Andere verbonden frameworks

Porter's Five Forces

portier-vijf-krachten
Porter's Five Forces is een model dat organisaties helpt een beter begrip te krijgen van hun bedrijfstakken en concurrentie. Voor het eerst gepubliceerd door professor Michael Porter in zijn boek "Competitive Strategy" in de jaren tachtig. Het model splitst industrieën en markten op door ze te analyseren aan de hand van vijf krachten.

SWOT-analyse

SWOT-analyse
Een SWOT-analyse is een raamwerk dat wordt gebruikt voor het evalueren van de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van het bedrijf. Het kan helpen bij het identificeren van de probleemgebieden van uw bedrijf, zodat u uw kansen kunt maximaliseren. Het zal u ook wijzen op de uitdagingen waarmee uw organisatie in de toekomst te maken kan krijgen.

BCG Matrix

bcg-matrix
In de jaren zeventig bedacht Bruce D. Henderson, oprichter van de Boston Consulting Group, The Product Portfolio (ook bekend als BCG Matrix, of Growth-share Matrix), dat zou kijken naar een succesvolle zakelijke productportfolio op basis van potentiële groei en marktaandelen. Het verdeelde producten in vier hoofdcategorieën: melkkoeien, huisdieren (honden), vraagtekens en sterren.

Evenwichtige scorekaart

balanced scorecard
De balanced scorecard, voor het eerst voorgesteld door boekhoudkundige Robert Kaplan, is een managementsysteem waarmee een organisatie zich kan concentreren op strategische doelen met een groot beeld. De vier perspectieven van de balanced scorecard omvatten financiële, klant-, bedrijfsproces- en organisatorische capaciteit. Van daaruit is het volgens de balanced scorecard mogelijk om een ​​holistische kijk op het bedrijf te krijgen.

Blue Ocean-strategie 

blauwe-oceaan-strategie
Een blauwe oceaan is een strategie waar de grenzen van bestaande markten opnieuw worden gedefinieerd en nieuwe onbetwiste markten worden gecreëerd. In de kern is er waarde innovatie, waarvoor onbetwiste markten worden gecreëerd, waar concurrentie irrelevant wordt gemaakt. En de afweging tussen kosten en waarde is verbroken. Zo volgen bedrijven een blauwe oceaan strategie bieden veel meer waarde tegen lagere kosten voor de eindklanten.

Scenario planning

scenarioplanning
Bedrijven gebruiken scenarioplanning om aannames te doen over toekomstige gebeurtenissen en hoe hun respectieve zakelijke omgevingen kunnen veranderen als reactie op die toekomstige gebeurtenissen. Daarom identificeert scenarioplanning specifieke onzekerheden - of verschillende realiteiten en hoe deze toekomstige bedrijfsactiviteiten kunnen beïnvloeden. Scenarioplanning probeert de strategische besluitvorming te verbeteren door twee valkuilen te vermijden: ondervoorspelling en overvoorspelling.

Referenties:

Andere bronnen:

Over de auteur

Laat een reactie achter

Scroll naar boven
FourWeekMBA