nike-organisatie-structuur

Nike organisatiestructuur in een notendop

Nike heeft een matrix organisatiestructuur geografische divisies opnemen. De matrixstructuur van Nike is ook aanwezig op regionaal en subregionaal niveau. De verantwoordelijkheid van het management is gesegmenteerd naar business unit (kleding, schoeisel en uitrusting) en functie (human resources, financiën, marketing, verkoop en bedrijfsvoering).

afdelingType DetailsvoordelenNadelen
Wereldwijde productdivisiesMatrix structuur– Wereldwijde productdivisies voor schoenen, kleding en uitrusting. Matrixstructuur combineert productdivisies met functionele afdelingen. Elke divisie heeft zijn eigen leiderschap en richt zich op productinnovatie en -ontwikkeling.– Gespecialiseerde productfocus en innovatie. Expertise in specifieke productcategorieën.Potentiële conflicten tussen divisies. Complexiteit.
Functionele afdelingenMatrix structuur– Verschillende functionele afdelingen zoals marketing, ontwerp, productie, supply chain en financiën. Ondersteun productdivisies en bied gespecialiseerde expertise op hun respectieve gebieden.– Efficiënt gebruik van functionele expertise. Gestroomlijnde processen binnen afdelingen.Potentiële communicatie-uitdagingen. Vertragingen bij de besluitvorming.
Regionale afdelingengeografische structuur– Regionale divisies beheren specifieke markten, zoals Noord-Amerika, EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) en APLA (Azië-Pacific en Latijns-Amerika). Elke regio heeft zijn leiderschap en past strategieën aan de lokale marktbehoeften aan.– Maatwerkbenadering van regionale markten. Snelle reactie op vragen uit de markt. Lokale marktinzichten.Coördinatieproblemen tussen regio's. Mogelijk dubbel werk.
Wereldwijde functiesFunctionele structuur– Mondiale functies zoals HR, financiën, juridische zaken en IT. Bied gecentraliseerde ondersteuning en diensten aan de hele organisatie. Onafhankelijk opereren van productdivisies en regio's.– Efficiënte toewijzing van middelen. Consistentie in mondiale activiteiten. Gestandaardiseerde processen.Mogelijke ontkoppeling met productdivisies en regio's. Beperkte specialisatie.
Direct-naar-consument (DTC)Matrix structuur– De DTC-divisie richt zich op het verbeteren van de direct-to-consumer retailervaring, inclusief online en offline winkels. Combineert productgerichte teams met functionele expertise om retail- en e-commercestrategieën te stimuleren.– Synergie tussen productinnovatie en retailstrategieën. Omnichannel klantbetrokkenheid.Complexiteit bij het balanceren van product- en retailfuncties. Potentiële conflicten.
Nike-merkdivisiesMatrix structuur– Merkdivisies zoals Jordan Brand en Converse opereren onder de paraplu van Nike. De matrixstructuur combineert merkspecifieke teams met algemene bedrijfsfuncties.– Cultivatie van verschillende merkidentiteiten. Synergie tussen merkspecifieke en bedrijfsbrede strategieën.Potentiële concurrentie tussen merkdivisies. Merkverwatering.

Geschiedenis van Nike

Nike bedrijfsmodel

De organisatiestructuur van Nike begrijpen

Nike is 's werelds meest waardevolle kleding ter wereld merk, geschat op tientallen miljarden.

Het bedrijf heeft een matrix organisatiestructuur die aspecten van een hiërarchische en productgebaseerde structuur combineert.

Ter ondersteuning van de immense waardering van de Nike merk, teams zijn verdeeld op basis van product en moeten rapporteren aan projectmanagers. Deze teams leggen ook verantwoording af aan bredere afdelingsmanagers die zich bezighouden met beleid en regelgeving. De aanwezigheid van meerdere commandostructuren met overlappende verantwoordelijkheden is een belangrijk kenmerk van de matrixbenadering.

Nike's bestaat uit vier hoofdcomponenten: organisatiestructuur. In de volgende paragrafen zullen we elk van deze in meer detail bekijken.

Wereldwijd zakelijk leiderschap

Aan de top van de hiërarchie staat wereldwijd zakelijk leiderschap. Dit omvat managers die zakelijke beslissingen nemen die wereldwijde gevolgen hebben voor het bedrijf. Bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor het creëren van een wereldwijd marketing campagne berust uiteindelijk bij een enkele groep op het hoofdkantoor van het bedrijf.

Elke groep wordt geleid door een President, Executive Vice President of Chief Officer:

 1. Nike merk.
 2. Financiën.
 3. Wereldwijde menselijke hulpbronnen.
 4. Administratief en juridisch.
 5. Kantoor van de president en CEO van Nike Inc.
 6. Wereldwijde sporten marketing.
 7. Operaties.
 8. Product en merchandising.

Elk is ook gevestigd op het wereldwijde hoofdkantoor in Beaverton, Oregon, en is verantwoordelijk voor het beheer van de activiteiten in de Verenigde Staten, Amerika en Azië-Pacific.

Leidinggevenden van Nike merken op dat deze structuur werknemers in staat stelt zich te identificeren met een gestroomlijnde bedrijfscultuur die de behoeften van de consument een prioriteit maakt. Ze merken ook op dat het het bedrijf in staat stelt een waardevolle, geglobaliseerde en direct herkenbare merk ongeacht de geografische locatie.

Regionaal hoofdkantoor

In het geval van de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika) worden de activiteiten voor 27 landen beheerd door een gecentraliseerd Europees hoofdkantoor in Nederland.

EMEA is verder onderverdeeld in subregio's, waaronder Frankrijk, Iberia, Italië, Noord-Europa, VK en Ierland, AGSS (Oostenrijk, Duitsland, Slovenië, Zwitserland) en CEMEA (Centraal-Europa, Midden-Oosten, Afrika). 

Hier probeert het extra hiërarchieniveau de complexiteit te verminderen door het aantal direct ondergeschikten voor elke senior manager te beheren. Door afzonderlijke markten in regio's te groeperen, hoeven er minder directe ondergeschikten terug te worden geleid naar regionale hoofdkantoren.

Subregio's zijn semi-autonome geografische divisies, waardoor Nike synergieën kan opbouwen die zijn afgeleid van de groepering van landen. AGSS is bijvoorbeeld opgericht om logistiek, financiën en marketing handelingen voor elk lid van de groep.

Verdere stroomlijning wordt ook gezien door te kijken naar de manier waarop de landen zelf zijn gegroepeerd. Ze kunnen worden geclusterd volgens:

 • Consument gelijkenissen. Consumenten in het VK en Ierland hebben bijvoorbeeld waarschijnlijk vergelijkbare voorkeuren en verwachtingen. Dit helpt Nike zich aan te passen marketing strategieën dienovereenkomstig.
 • Retailovereenkomsten, of een gelijkenis van winkelstructuren.
 • Overeenkomsten in marktomvang of marktontwikkelingsfase.

Regionale matrixstructuur en dochterondernemingen

Regionale matrixstructuur

De matrixstructuur van Nike is ook aanwezig op regionaal en subregionaal niveau. De verantwoordelijkheid van het management is gesegmenteerd op basis van:

 • Business unit - kleding, schoeisel en uitrusting.
 • Functie – human resources, financiën, marketing, verkoop en operaties.

Ook hier moet de medewerker zich melden bij twee leidinggevenden. In dit geval de functioneel afdelingsmanager en de productmanager.

dochterondernemingen

Nike heeft 54 ​​volledige dochterondernemingen, waaronder Umbro, Cole Haan, Converse en Hurley.

Net als subregio's genieten deze dochterondernemingen een zekere mate van autonomie. Projecten die de limieten overschrijden die zijn vastgesteld door het regionale of wereldwijde hoofdkantoor, moeten echter worden goedgekeurd.

Over het algemeen zijn dochterondernemingen vrij om operationele beslissingen op landniveau te nemen. Deze beslissingen kunnen de uitvoering van plannen, lokale initiatieven of aanpassingsstrategieën omvatten.

Sleutelfaciliteiten:

 • Nike heeft een matrix organisatiestructuur met een sterke voorkeur voor geografische en regionale indelingen.
 • Aan de top van de Nike-hiërarchie staat het wereldwijde bedrijfsleiderschap met het hoofdkantoor in Beaverton, Oregon. Senior executives leiden zeven functionele groepen die de activiteiten in de Verenigde Staten, Amerika en Azië-Pacific beheren.
 • Nike heeft ook een regionaal hoofdkantoor in Nederland dat Europa, het Midden-Oosten en Afrika beheert. Landen in deze regio's zijn gescheiden om activiteiten te stroomlijnen en consumenten met vergelijkbare voorkeuren of kenmerken te groeperen.

Hoofdzaken:

 • Matrix Organisatiestructuur: Nike gebruikt een matrix organisatiestructuur die elementen van een hiërarchische en productgebaseerde structuur combineert.
 • Wereldwijd zakelijk leiderschap: De hiërarchie van Nike begint met wereldwijd bedrijfsleiderschap, inclusief functionele groepen zoals Nike merk, financiën, wereldwijde human resources en meer.
 • Regionaal hoofdkantoor: Voor regio's zoals EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) worden de operaties beheerd door gecentraliseerde regionale hoofdkantoren, die verder zijn onderverdeeld in subregio's.
 • Subregio's: Subregio's, zoals AGSS en CEMEA, zijn semi-autonome divisies binnen regio's, ontworpen om operaties, logistiek en marketing.
 • Regionale matrixstructuur: De matrixstructuur is ook aanwezig op regionaal en subregionaal niveau, waarbij de verantwoordelijkheid van het management is gesegmenteerd op basis van business units (kleding, schoenen, uitrusting) en functies (HR, financiën, marketing, Enz.).
 • Autonome dochterondernemingen: Nike heeft meerdere dochterondernemingen zoals Umbro, Cole Haan, Converse en Hurley. Deze dochterondernemingen hebben enige autonomie in operationele beslissingen, maar vereisen goedkeuring voor belangrijke projecten.
 • Aanpassingsvermogen en efficiëntie: De matrixstructuur van Nike zorgt voor aanpassingsvermogen in verschillende markten, consumentensegmenten en regio's, terwijl een eenheid behouden blijft merk identiteit en besluitvormingsproces.
 • Klantgerichte aanpak: De structuur van Nike stelt het bedrijf in staat om consumenten met vergelijkbare voorkeuren of kenmerken te groeperen, wat leidt tot gerichte advertenties marketing strategieën.
 • Evenwicht tussen autonomie en goedkeuring: De balans tussen subsidiaire autonomie en gecentraliseerde goedkeuring zorgt voor afstemming met de algemene bedrijfsstrategieën en -doelstellingen.
 • Gestroomlijnde operaties: De matrixstructuur vergemakkelijkt efficiënte operaties door cross-functionele en cross-regionale samenwerking mogelijk te maken.
 • Geglobaliseerde merkidentiteit: Ondanks zijn complexe structuur heeft Nike een sterke wereldwijde positie merk identiteit en bedrijfscultuur.

Lees volgende: Organisatiestructuur, Nike bedrijfsmodel, Nike Missie, Nike SWOT, Nike Pestel.

Gerelateerd aan Nike

Wie is de eigenaar van Nike?

wie-bezit-nike
De familie Knight is eigenaar van Nike. De grootste individuele aandeelhouder is inderdaad Travis A. Knight, zoon van Philip Knight, mede-oprichter van Nike, met een belang van 7% in klasse A-aandelen en een belang van 2.7% in klasse B-aandelen. Aan de andere kant controleert de familie Knight het bedrijf ook strak via hun trusts en een LLC genaamd Swoosh (de vorm van het Nike-logo is een "swoosh"). Via individuele aandelen, Swoosh LLC en het onherroepelijke vertrouwen van Travis Knight controleert de familie Knight meer dan 97.1% van klasse A- en 21.4% van klasse B-aandelen.

Nike bedrijfsmodel

nike-bedrijfsmodel
Nike volgt een groothandel strategie gecombineerd met een zeer sterke direct distributie. Het bedrijf verdient voornamelijk geld met schoenen. Vanaf 2022 was meer dan 62% van de omzet afkomstig van schoenen en 29% van kleding. De meest succesvolle Nike merk is het Jordan-merk, dat in 2022 $ 5.2 miljard aan inkomsten genereerde. Nike is de meester in het creëren en genereren van vraag via zijn influencer-campagnes, waarbij atleten een inspiratie worden voor gewone mensen.

Nike-strategie

nike-strategie
Nike maakt gebruik van zowel groothandel als direct distributie strategie. Sterker nog, zelfs in 2022 komt de meeste omzet uit de groothandel distributie, in werkelijkheid heeft Nike sinds 2020 zijn directe verkoop opgevoerd distributie via zijn NIKE-winkels en e-commerceplatform (SNKRS).

Nike-inkomsten

nike-inkomsten-uitsplitsing
Nike genereerde het grootste deel van zijn inkomsten uit schoenen. In 2022 genereerde Nike zelfs meer dan $ 29 miljard aan inkomsten uit schoenen, meer dan $ 13.5 miljard aan kleding, $ 2.35 miljard aan uitrusting en meer dan $ 1.6 miljard aan de Converse merk.

Financiële gegevens van Nike

nike-financiën
Nike genereerde meer dan $ 47.7 miljard aan inkomsten en meer dan $ 6 miljard aan nettowinst in 2022, vergeleken met meer dan $ 44.5 miljard aan inkomsten en bijna $ 5.8 miljard in 2021.

Missieverklaring van Nike

nike-vision-statement-missie-statement
Nike's visie is "Inspiratie brengen en" innovatie aan elke atleet ter wereld.” Tegelijkertijd is het mission statement is om “al het mogelijke te doen om het menselijk potentieel uit te breiden. Dat doen we door baanbrekende sportinnovaties te creëren, door onze producten duurzamer te maken, door een creatief en divers wereldwijd team op te bouwen en door een positieve impact te maken in de gemeenschappen waar we wonen en werken.”

Nike SWOT-analyse

nike-swot-analyse

Nike-concurrenten

nike-concurrenten

Jordaans bedrijfsmodel

jordanië-bedrijfsmodel
Jordan volgt een businessmodel voor het genereren van vraag, wat iconisch is merk werkt als een propeller voor de verkoop van zijn schoenen en kleding, die in 2022 meer dan $ 5 miljard aan inkomsten genereerde voor Nike of meer dan 10% van zijn totale inkomsten.

Omgekeerd bedrijfsmodel

omgekeerd businessmodel
Converse is onafhankelijk merk onderdeel van de merkenfamilie van Nike. Converse genereerde inderdaad $ 2.35 miljard aan inkomsten in 2022. En net als Nike volgt het op een deinende groothandel distributie strategie, waar het grootste deel van de omzet wordt gemaakt, via schoenen. Converse volgt echter ook een direct distributie aanpak waar het rechtstreeks verkoopt via zijn monobrand-winkels.

Casestudy's organisatiestructuur

OpenAI-organisatiestructuur

openai-organisatiestructuur
OpenAI is een onderzoekslaboratorium voor kunstmatige intelligentie dat in 2019 is overgegaan in een organisatie met winstoogmerk. De bedrijfsstructuur is georganiseerd rond twee entiteiten: OpenAI, Inc., een Delaware LLC met één lid dat wordt beheerd door OpenAI non-profit, en OpenAI LP , een afgetopte organisatie met winstoogmerk. De OpenAI LP wordt bestuurd door het bestuur van OpenAI, Inc (de stichting), die optreedt als General Partner. Tegelijkertijd omvatten Limited Partners werknemers van de LP, enkele bestuursleden en andere investeerders zoals de liefdadigheidsstichting van Reid Hoffman, Khosla Ventures, en Microsoft, de grootste investeerder in de LP.

Airbnb-organisatiestructuur

airbnb-organisatiestructuur
Airbnb volgt een holacracy-model, of een soort flat organisatiestructuur, waar teams zijn georganiseerd voor projecten, om snel te handelen en snel te itereren, waardoor een slanke en flexibele aanpak behouden blijft. Airbnb is ook overgestapt op een hybride model waarbij werknemers overal kunnen werken en elk kwartaal kunnen vergaderen om vooruit te plannen en met elkaar in contact te komen.

Amazon-organisatiestructuur

Amazon-organisatiestructuur
De Amazone organisatiestructuur is overwegend hiërarchisch met elementen van een functiegebaseerde structuur en geografische indelingen. Terwijl Amazon in de beginjaren begon als een slanke, platte organisatie, veranderde het in een hiërarchische organisatie met duidelijk gedefinieerde taken en functies naarmate het schaalde.

Apple-organisatiestructuur

appel-organisatie-structuur
Apple heeft een traditionele hiërarchische structuur met productgebaseerde groepering en enige samenwerking tussen divisies.

Coca-Cola organisatiestructuur

coca-cola-organisatiestructuur
The Coca-Cola Company heeft een ietwat complexe matrix organisatiestructuur met geografische divisies, productdivisies, bedrijfseenheden en functionele groepen.

Costco organisatiestructuur

costco-organisatiestructuur
Costco heeft een matrix organisatiestructuur, die eenvoudig kan worden gedefinieerd als elke structuur die twee of meer verschillende typen combineert. In dit geval bestaat er een overheersende functionele structuur met een meer secundaire divisiestructuur. Costco's geografische divisies weerspiegelen zijn sterke aanwezigheid in de Verenigde Staten in combinatie met zijn groeiende wereldwijde aanwezigheid. Alleen al in het land zijn er zes divisies, wat aangeeft dat het de bron is van de meeste bedrijfsinkomsten. In vergelijking met bijvoorbeeld concurrent Walmart hanteert Costco een meer gedecentraliseerde benadering van beheer, besluitvorming en autonomie. Hierdoor kunnen de winkels en divisies van het bedrijf flexibeler inspelen op lokale marktomstandigheden.

Dell organisatiestructuur

dell-organisatiestructuur
Dell heeft een functionele organisatiestructuur met een zekere mate van decentralisatie. Dit betekent dat functionele afdelingen informatie delen, meedenken aan het succes van de organisatie en een zekere mate van beslissingsbevoegdheid hebben.

eBay-organisatiestructuur

ebay-organisatiestructuur
eBay was tot voor kort een organisatie met meerdere afdelingen (M-vorm) met semi-autonome eenheden die waren gegroepeerd volgens de diensten die ze leverden. Tegenwoordig heeft eBay een enkele divisie genaamd Marketplace, die eBay en zijn internationale iteraties omvat.

Facebook-organisatiestructuur

facebook-organisatiestructuur
Facebook wordt gekenmerkt door een veelzijdige matrix organisatiestructuur. Het bedrijf maakt gebruik van een flat organisatiestructuur in combinatie met op bedrijfsfuncties gebaseerde teams en productgebaseerde of geografische divisies. De platte organisatiestructuur is georganiseerd rond het leiderschap van Mark Zuckerberg en de belangrijkste leidinggevenden om hem heen. Aan de andere kant zijn de functiegebaseerde teams gebaseerd op de belangrijkste bedrijfsfuncties (zoals HR, productbeheer, investor relations, enzovoort).

De organisatiestructuur van Goldman Sachs

goldman-sacks-organisatiestructuren
Goldman Sachs heeft een hiërarchische structuur met een duidelijke commandostructuur en een gedefinieerd loopbaanontwikkelingsproces. De structuur wordt ook ondersteund door bedrijfsdivisies en functiegroepen.

Google-organisatiestructuur

google-organisatie-structuur
Google (Alphabet) heeft een cross-functionele (teamgebaseerde) organisatiestructuur bekend als een matrixstructuur met een zekere mate van vlakheid. In de loop der jaren, toen het bedrijf opschaalde en het een techgigant werd, is het organisatiestructuur verandert steeds meer in een gecentraliseerde organisatie.

IBM-organisatiestructuur

ibm-organisatiestructuur
IBM heeft een organisatiestructuur die wordt gekenmerkt door op producten gebaseerde divisies, waardoor zijn strategie om innovatieve en concurrerende producten in meerdere markten te ontwikkelen. IBM wordt ook gekenmerkt door functiegebaseerde segmenten die productontwikkeling ondersteunen en innovatie voor elke productgebaseerde divisie, waaronder Global Markets, Integrated Supply Chain, Research, Development en Intellectual Property.

Organisatiestructuur van McDonald's

mcdonald-organisatiestructuur
McDonald's heeft een organisatiestructuur per divisie waarin elke divisie – op basis van geografische locatie – operationele verantwoordelijkheden en strategische doelstellingen krijgt toegewezen. De belangrijkste geografische divisies zijn de VS, internationaal opererende markten en internationale ontwikkelingslicentiemarkten. En aan de andere kant is de hiërarchische leiderschapsstructuur georganiseerd rond regionale en functionele afdelingen.

McKinsey-organisatiestructuur

mckinsey-organisatiestructuur
McKinsey & Company heeft een gedecentraliseerde organisatiestructuur met grotendeels zelfsturende kantoren, commissies en medewerkers. Er zijn ook functionele groepen en geografische divisies met eigen namen.

Microsoft-organisatiestructuur

microsoft-organisatiestructuur
Microsoft heeft een product-type divisie-organisatiestructuur op basis van functies en technische groepen. Naarmate het bedrijf in de loop van de tijd opschaalde, werd het ook meer hiërarchisch, maar hield het nog steeds vast aan zijn hybride benadering tussen functies, technische groepen en management.

Organisatiestructuur van Nestlé

nestle-organisatiestructuur
Nestlé heeft een geografische divisiestructuur met activiteiten die zijn gesegmenteerd in vijf belangrijke regio's. Het Zwitserse multinationale voedings- en drankenbedrijf Nestlé had jarenlang een complexe en gedecentraliseerde matrixorganisatiestructuur waarin de talrijke merken en dochterondernemingen vrij waren om autonoom te opereren.

Nike organisatiestructuur

nike-organisatie-structuur
Nike heeft een matrixorganisatiestructuur met geografische afdelingen. De matrixstructuur van Nike is ook aanwezig op regionaal en subregionaal niveau. Leidinggevende verantwoordelijkheid is gesegmenteerd volgens business unit (kleding, schoeisel en uitrusting) en functie (human resources, financiën, marketing, verkoop en bedrijfsvoering).

Patagonië Organisatiestructuur

patagonië-organisatie-structuur
Patagonia heeft een bijzondere organisatiestructuur, waar de oprichter, Chouinard, het eigendom van het bedrijf overdroeg aan twee non-profitorganisaties. De Patagonia Purpose Trust, die 100% van de aandelen met stemrecht bezit, is verantwoordelijk voor het bepalen van de strategische richting van het bedrijf. En het Holdfast Collective, een non-profitorganisatie, bezit 100% van de aandelen zonder stemrecht, met als doel de merk's dividenden in milieuoorzaken.

Samsung-organisatiestructuur

samsung-organisatie-structuur (1)
Samsung heeft een product-type divisie organisatiestructuur waar producten bepalen hoe middelen en bedrijfsvoering worden gecategoriseerd. De belangrijkste middelen waarrond de bedrijfsstructuur van Samsung is georganiseerd, zijn consumentenelektronica, IT en apparaatoplossingen. Bovendien zijn de leiderschapsfuncties van Samsung georganiseerd rond een aantal loopbaanniveaus, gebaseerd op ervaring (assistent, professional, senior professional en principal professional).

Sony-organisatiestructuur

sony-organisatiestructuur
Sony heeft een matrixorganisatiestructuur die voornamelijk is gebaseerd op functiegebaseerde groepen en product-/bedrijfsdivisies. De structuur omvat ook geografische indelingen. In 2021 kondigde Sony de herziening van zijn organisatiestructuur aan, waarbij de naam veranderde van Sony Corporation in Sony Group Corporation om zichzelf beter te identificeren als het hoofdkantoor van de Sony-groep van bedrijven die het bedrijf naar productdivisies neigt.

Starbucks-organisatiestructuur

starbucks-organisatiestructuur
Starbucks volgt een matrixorganisatiestructuur met een combinatie van verticale en horizontale structuren. Het wordt gekenmerkt door meerdere, overlappende commandostructuur en divisies.

Tesla organisatiestructuur

tesla-organisatiestructuur
Tesla kenmerkt zich door een functionele organisatiestructuur met aspecten van een hiërarchische structuur. Tesla heeft functionele centra in dienst die alle zakelijke activiteiten dekken, inclusief financiën, verkoop, marketing, technologie, engineering, ontwerp en de kantoren van de CEO en voorzitter. Het hoofdkantoor van Tesla in Austin, Texas, bepaalt de strategische richting van het bedrijf, waarbij internationale operaties weinig autonomie krijgen.

Toyota organisatiestructuur

Toyota-organisatiestructuur
Toyota heeft een organisatiestructuur met divisies waarin de bedrijfsvoering is gecentreerd rond de markt-, product- en geografische groepen. Daarom organiseert Toyota zijn bedrijfsstructuur rond wereldwijde hiërarchieën (de meeste strategische beslissingen komen van het Japanse hoofdkantoor), productgebaseerde divisies (waar de organisatie is opgesplitst, op basis van elke productlijn) en geografische divisies (volgens de geografische gebieden onder beheer ).

Walmart-organisatiestructuur

Walmart-organisatiestructuur
Walmart heeft een hybride hiërarchisch-functionele organisatiestructuur, ook wel een matrixstructuur genoemd die meerdere benaderingen combineert. Aan de ene kant volgt Walmart een hiërarchische structuur, waarbij de huidige CEO Doug McMillon de enige werknemer is zonder directe leidinggevende, en richtlijnen worden gestuurd vanuit het topmanagement. Aan de andere kant wordt de functiegebaseerde structuur van Walmart gebruikt om werknemers in te delen op basis van hun specifieke vaardigheden en ervaring.

Belangrijkste gratis gidsen:

Over de auteur

Scroll naar boven
FourWeekMBA