kostenstructuur-businessmodel-canvas

Kostenstructuur Business Model Canvas

Het Kostenstructuur bouwsteen van de Bedrijfsmodel Canvas details van de monetaire kosten van het opereren als een bedrijf. Kostenstructuur vertegenwoordigt alle kosten die een bedrijf zal maken onder een specifiek bedrijf model, vooral die kosten om de belangrijkste middelen te behouden die deel uitmaken van de kernactiviteit model.

AspectUitleg
Kostenstructuur- Kostenstructuur is een van de negen bouwstenen in de Bedrijfsmodel Canvas, een strategische managementtool waarmee organisaties hun bedrijfsmodel kunnen beschrijven, ontwerpen en analyseren. Het schetst de soorten kosten een bedrijf oploopt terwijl het actief is.
Belang– Het begrijpen van de kostenstructuur is van cruciaal belang omdat deze rechtstreeks van invloed is op die van een bedrijf winstgevendheid, prijsstrategie en algehele financiële gezondheid. Een efficiënte kostenstructuur kan een bedrijf een concurrentievoordeel opleveren.
Categorieën– De kostenstructuur wordt doorgaans onderverdeeld in twee hoofdcategorieën: Vaste kosten en Variabele kosten. - Vaste kosten constant blijven, ongeacht het productie- of verkoopvolume (bijvoorbeeld huur, salarissen). – Variabele kosten verandering in directe verhouding tot productie of verkoop (bijvoorbeeld materialen, arbeid).
Belangrijke overwegingen– Bedrijven moeten hun kostenstructuur zorgvuldig beheren door hun kosten te optimaliseren kosten-waardeverhouding. - Schaalvoordelen kan helpen de kosten per eenheid te verlagen naarmate het productievolume toeneemt. – Innovaties en nieuwe technologieën kunnen de kostenstructuren beïnvloeden, waardoor deze efficiënter worden.
Bedrijfsmodellen– Verschillende bedrijfsmodellen hebben verschillende kostenstructuren. Bijvoorbeeld, een op abonnementen gebaseerd model kan hoge initiële klantwervingskosten hebben, maar lagere doorlopende servicekosten. Daarentegen is een retailmodel kan aanzienlijke voorraadkosten met zich meebrengen.
Kostenbesparing– Bedrijven zoeken vaak naar manieren om de kosten te verlagen proces optimalisatie, outsourcing, automatisering en strategische inkoop. - Lean-methodieken worden vaak gebruikt om verspilling te elimineren en de kosten te verlagen.
Opbrengsten versus kosten– Het bereiken van een evenwicht tussen het genereren van inkomsten en kostenbeheersing is essentieel voor winstgevendheid. Een bedrijf moet ervoor zorgen dat zijn de opbrengsten groter zijn dan de totale kosten om winst te genereren.
Kostentoewijzing– Het nauwkeurig toewijzen van kosten aan specifieke producten of diensten is essentieel voor prijsbeslissingen en identificatie winstgevende aanbiedingen. Het helpt bedrijven te begrijpen welke producten of diensten positief bijdragen aan het bedrijfsresultaat.
Scenario analyse– Bedrijven moeten gedrag vertonen scenario analyse om te begrijpen hoe veranderingen in het productievolume, de prijsstelling of de kostenstructuur hun financiële prestaties beïnvloeden. Het helpt bij het nemen van weloverwogen beslissingen en het beheersen van financiële risico's.
Conclusie– De kostenstructuur in het Business Model Canvas is een fundamenteel onderdeel dat de soorten kosten definieert die een bedrijf maakt. Het begrijpen en optimaliseren van de kostenstructuur is essentieel voor het bereiken van winstgevendheid en duurzaamheid op de lange termijn.

Kostenstructuur begrijpen in het Business Model Canvas

Dit is een belangrijke bouwsteen in de BMC, met 90% van de bedrijven gaat in minder dan drie jaar failliet omdat ze de kosten onderschatten van het maken van de goederen en diensten die in hun waarde voorstel.

Operationele kosten omvatten uitgaven met betrekking tot werknemers, infrastructuur, activiteiten en partnerschappen.

Deze kosten worden bepaald door drie andere BMC-bouwstenen: waarde voorstel, inkomstenstromen en langdurige klantrelaties.

Om duidelijkheid te krijgen over de exact kostenstructuur, maar het is belangrijk dat bedrijven ook de belangrijkste middelen, activiteiten en partnerschappen specificeren. 

Dit zijn enkele van de vragen waarmee een bedrijf rekening moet houden bij het maken van zijn kostenstructuur:

 • Wat zijn de fundamentele kosten van het bedrijf? model?
 • Welke kernactiviteiten kosten het meest om uit te voeren? Welke sleutel? resources het meest kosten om uit te voeren?
 • Hoe sturen de kernactiviteiten de kosten?
 • Zijn de kernactiviteiten afgestemd op de waarde voorstel?
 • Worden kosten variabel of blijven ze vast door andere structuren te overwegen?

Soorten kostenstructuur

Hoewel het minimaliseren van de kosten van fundamenteel belang is voor goed zakendoen, passen organisaties niettemin verschillende kostenstructuurstrategieën toe.

Sommigen zijn op een hardnekkige missie om de kosten zoveel mogelijk te verlagen, terwijl anderen trots zijn op hun luxe of op maat gemaakte productassortimenten. In werkelijkheid zitten de meeste organisaties daar ergens tussenin.

Verschillende strategieën nemen tegenovergestelde uiteinden van een kostenstructuurspectrum in beslag, met aan de ene kant een kostengedreven structuur en aan de andere kant een waardegedreven structuur.

Dat gezegd hebbende, laten we beide typen eens nader bekijken:

Waardegedreven structuur

A strategie waarbij de nadruk volledig ligt op de klantwaarde, ten koste van de kosten. Waarde wordt gecreëerd door het product of de dienst aan te passen aan individuele voorkeuren.

De terugkerende klanten van het Hyatt Hotel staan ​​op voornaam bij het hotelpersoneel en krijgen voor aankomst een gepersonaliseerde kamer.

Kostengedreven structuur

Die zich richt op het minimaliseren van de kosten van een product of dienst waar mogelijk.

Bedrijven richten zich op het creëren van een gestroomlijnde kostenstructuur door middel van goedkope prijzen, automatisering en het uitbesteden van kostbare activiteiten.

Walmart gebruikt enorme schaalvoordelen om de kosten te verlagen tot een punt waarop andere retailers niet kunnen concurreren.

De meeste budgetmaatschappijen verlagen de kosten door de stoelcapaciteit te vergroten, geen maaltijden aan te bieden en de bagageruimte te beperken.

Kenmerken kostenstructuur

Een typische kostenstructuur, ongeacht strategie of type, heeft een of meer van de volgende kenmerken:

Schaalvoordelen

Waar een bedrijf met een hoog productiequotum profiteert van lagere kosten per eenheidshoeveelheid.

Dit gebeurt omdat grote volumebestellingen de vaste kosten gelijkmatiger spreiden dan kleinere bestellingen.

Schaalvoordelen komen vaak voor bij grote organisaties die bulkaankopen doen bij een leverancier.

Voordelen van reikwijdte

Hier worden de kosten verlaagd wanneer een organisatie haar operationele reikwijdte uitbreidt of in meerdere markten investeert.

Om maximaal voordeel te halen uit schaalvoordelen, moet elk product iets soortgelijks vereisen marketing berichten of gebruik hetzelfde distributie kanaal. 

Vaste kosten

Of zakelijke uitgaven die ongeacht het volume constant blijven.

Vaste kosten kunnen tijdgebonden zijn, zoals een tweewekelijks werknemerssalaris of maandelijkse huur voor een kantoorruimte.

Productiebedrijven hebben ook te maken met vaste kosten, zoals de huur van apparatuur en faciliteiten.

Vaste kosten blijven niet voor onbepaalde tijd vast en zullen in de loop van de tijd veranderen terwijl ze relatief stabiel blijven.

Variabele kosten

Dit zijn kosten die sterk afhankelijk zijn van volumeoutput en worden beïnvloed door vraag en aanbod.

In een productiescenario kunnen variabele kosten verband houden met de inkoop van grondstoffen, energierekeningen en personeelsarbeid. 

Voorbeelden van kostenstructuur

Laten we in het laatste gedeelte eens kijken naar enkele voorbeelden van kostenstructuur van enkele opmerkelijke bedrijven.

Netflix

netflix-inkomsten
Met meer dan $ 29.7 miljard aan inkomsten, kwamen de meeste van streamingdiensten, met $ 29.51 miljard in 2021. Terwijl dvd-inkomsten minder dan 1% van de totale inkomsten vertegenwoordigden, $ 182 miljoen. De inkomsten uit streaming stegen in 19.2 met 2021%, voornamelijk dankzij een hogere gemiddelde maandelijkse omzet per betalend lidmaatschap, die van $10.91 in 2020 naar $11.67 in 2021 ging. In 2021 had Netflix meer dan 221 miljoen leden, vergeleken met de 203 miljoen leden in 2020. .

De kostenstructuur van Netflix was in de begindagen van het bedrijf significant genoeg om de cashflow te beïnvloeden en groei. Sommige van deze kosten omvatten:

 • De acquisitie, productie, levering en licentiëring van streaming content. Dit zijn momenteel waarschijnlijk de grootste kosten voor het bedrijf.
 • Platformonderhoud.
 • Software ontwikkeling.
 • Onderzoek en patenten.
 • Amazon Web Services (AWS) voor database, analyse, aanbevelingsengines en videotranscodering, om maar een paar functies te noemen.
 • Datacenters om streaming content aan te bieden.
 • Marketing, human resources en gerelateerde infrastructuur.

Netflix heeft ook geprofiteerd van schaalvoordelen en belangrijke activiteiten die passen bij zijn waarde voorstel.

Nike

De kostenstructuur van Nike is zodanig dat het bedrijf een relatief kleine winst opstrijkt van elk item dat het verkoopt. Kosten die samenhangen met de verkoop van een paar sneakers zijn bijvoorbeeld:

 • Winkelopmaak – dit is zo hoog als 50% van de totale aankoopprijs in sommige gevallen.
 • Zeevracht en verzekering.
 • Gratis aan boord (FOB) kosten, die de verzendkosten van de fabriek dekken.
 • Verkoop, algemene en administratie kosten.
 • Douanerechten en belastingen.

Naast deze kosten geeft Nike miljarden uit aan reclame, marketing, sponsoring, merk presentatie- en andere promotiekosten. In 2021 bedroeg dit $ 3.11 miljard.

Tesla

tesla-productiecijfers-per-jaar

De kostenstructuur van Tesla wordt gekenmerkt door vaste fabricagekosten. Voor elk voertuig dat van de productielijn rolt, omvat dit uitrusting (20%), carrosserie (12%), chassis (7%), aandrijfsysteem (15%), batterij (35%) en andere (11%).

Daarnaast heeft Tesla de volgende kosten:

 • Onderzoek en ontwikkeling – bestaande uit personeelskosten in verband met engineering, onderzoek, prototyping, contract- en professionele diensten, en kosten van afgeschreven apparatuur.
 • Verkoop, algemene en administratie kosten – persoonlijke en facilitaire kosten zoals winkels, verkoop, financiën, personeelszaken, informatietechnologie en alle vergoedingen in verband met juridische of contractuele diensten en geschillenregelingen.
 • Herstructurering en anderen – inclusief ontslagkosten voor werknemers, vervreemding van materiële activa, verliezen door onderverhuur van faciliteiten en bijzondere waardeverminderingen.
 • Rente en belastingen.

Airbnb

is-airbnb-winstgevend
In het derde kwartaal van 3 boekte Airbnb zijn meest winstgevende kwartaal ooit. Met een omzet van $ 2022 miljard in het derde kwartaal van 2.89, boekte Airbnb een record van $ 3 aan netto-inkomsten. De eerste negen maanden van 2022 boekten een omzet van 1.21 miljard dollar en een nettowinst van 2022 miljard dollar. Zo zal Airbnb in 6.5 winstgevend zijn.

Airbnb heeft een relatief eenvoudige kostenstructuur in vergelijking met sommige van zijn concurrenten in de hotelbranche.

Dit komt omdat het bedrijf geen eigenaar is van de accommodatie die op de website staat en daardoor de vele kosten vermijdt die gepaard gaan met horecapersoneel en hotelonderhoud. 

De kostenstructuur van het bedrijf is als volgt samengesteld:

 • Kosten van inkomsten – inclusief verwerkingskosten voor online betalingen die aan Visa en Mastercard worden betaald. Kosten van inkomsten omvatten ook verzekeringen. In het zeldzame geval dat een gast, gastheer of schoonmaker gewond raakt of dat hun persoonlijke eigendommen beschadigd of gestolen worden, is Airbnb verantwoordelijk voor het uitbetalen van verzekeringsclaims.
 • Verkoop en marketing – zoals klantenwerving, klantenbehoud, kortingen, promoties, verwijzingskosten en terugbetalingen.
 • Onderzoek en ontwikkeling – er zijn ook kosten verbonden aan het verzekeren van de Airbnb platform is functioneel, trendy, intuïtief en gestroomlijnd. Andere kosten voor onderzoek en ontwikkeling omvatten engineering en productontwikkeling.
 • Algemeen en administratie – dit omvat kosten met betrekking tot administratie en medewerkers zoals HR en financiën, juridische kosten, executives, algemene managers en professionele diensten zoals freelance fotografie.

Key afhaalrestaurants

 • De bouwsteen Kostenstructuur van het Business Model Canvas beschrijft de monetaire kosten van het opereren als bedrijf. Deze blokkering is belangrijk om goed te krijgen, aangezien veel bedrijven falen door misverstanden of onderschatting van hun kosten.
 • Kostenstructuren kunnen waardegedreven of kostengedreven zijn. Zoals de naam al doet vermoeden, richten waardegedreven structuren zich op het leveren van klantwaarde ten koste van het minimaliseren van de kosten. In een kostengedreven structuur is het tegenovergestelde waar.
 • Ongeacht het type hebben de meeste kostenstructuren een of meer van de volgende kenmerken: schaalvoordelen, schaalvoordelen, vaste kosten en variabele kosten.

Belangrijkste kenmerken

 • Kostenstructuur gedefinieerd: De kostenstructuur is een fundamentele bouwsteen in het Business Model Canvas (BMC), dat de monetaire kosten schetst die gepaard gaan met het runnen van een bedrijf. Het omvat alle uitgaven die nodig zijn om de belangrijkste hulpbronnen die de kern van het bedrijf vormen, te behouden model.
 • Belang van kostenstructuur: Veel bedrijven falen binnen de eerste drie jaar omdat ze vaak de kosten onderschatten die gepaard gaan met het leveren van de goederen en diensten die in hun richtlijnen worden beschreven waarde voorstel. Het begrijpen en beheersen van de kostenstructuur is cruciaal voor duurzaamheid.
 • Operationele kosten: Operationele kosten omvatten uitgaven die verband houden met werknemers, infrastructuur, activiteiten en partnerschappen. Deze kosten worden beïnvloed door andere BMC-bouwstenen, waaronder de waarde voorstel, inkomstenstromen en langdurige klantrelaties.
 • Gedetailleerd begrip: Om een ​​duidelijk inzicht te krijgen in de kostenstructuur moeten bedrijven ook de belangrijkste middelen, activiteiten en partnerschappen in overweging nemen en detailleren, aangezien deze factoren rechtstreeks van invloed zijn op de kosten.
 • Sleutelvragen: Bij het creëren van een kostenstructuur moeten bedrijven zich richten op belangrijke vragen zoals fundamentele kosten, de duurste kernactiviteiten en middelen, de relatie tussen sleutelactiviteiten en kosten, afstemming op de waarde voorstelen het potentieel voor variabele of vaste kosten.
 • Typen kostenstructuur: Verschillende organisaties passen verschillende kostenstructuurstrategieën toe, variërend van een sterke focus op het verlagen van de kosten tot een focus op het leveren van hoge klantwaarde. Er worden twee hoofdtypen benadrukt: waardegedreven en kostengedreven structuren.
 • Waardegedreven structuur: In een waardegedreven kostenstructuur ligt de primaire nadruk op het leveren van uitzonderlijke klantwaarde, vaak ten koste van hogere kosten. Maatwerk en gepersonaliseerde diensten zijn gemeenschappelijke kenmerken. Hyatt Hotel biedt bijvoorbeeld persoonlijke diensten aan terugkerende klanten.
 • Kostengestuurde structuur: Een kostengestuurde kostenstructuur geeft prioriteit aan het minimaliseren van de kosten waar mogelijk. Bedrijven richten zich op het creëren van een gestroomlijnde kostenstructuur door middel van strategieën als kosteneffectieve prijzen, automatisering en outsourcing. Walmart's gebruik van schaalvoordelen en de kostenbesparende maatregelen van budgetmaatschappijen zijn hiervan voorbeelden.
 • Kenmerken kostenstructuur: Ongeacht het type kostenstructuur zijn er verschillende kenmerken te vinden:
  • Schaalvoordelen: Grotere bedrijven met een hoge productie kunnen profiteren van lagere kosten per eenheid vanwege de spreiding van de vaste kosten, wat gebruikelijk is bij bulkaankopen.
  • Economieën van reikwijdte: Kostenreductie vindt plaats wanneer een organisatie haar activiteiten uitbreidt of meerdere markten betreedt, vooral wanneer producten worden gedeeld marketing or distributiekanalen.
  • Vaste kosten: Uitgaven die constant blijven ongeacht het productievolume, zoals salarissen of huur.
  • Variabele kosten: Kosten zijn sterk afhankelijk van het productievolume en worden beïnvloed door vraag en aanbod, zoals grondstoffen en energierekeningen.
 • Voorbeelden van kostenstructuur: Het artikel biedt voorbeelden van kostenstructuur van opmerkelijke bedrijven:
  • Netflix: Kosten in verband met de aanschaf van inhoud, productie, levering, platform onderhoud, softwareontwikkeling, onderzoek en infrastructuur.
  • Nike: Kosten in verband met winkeltoeslagen, verzendkosten, douanerechten, advertenties, marketingen promotiekosten.
  • Tesla: Vaste productiekosten voor uitrusting, carrosserie, chassis, aandrijfsysteem, batterij en andere componenten, samen met onderzoek en ontwikkeling, administratieve kosten, en rente en belastingen.
  • airbnb: Kosten van inkomsten (betalingsverwerkingskosten en verzekering), verkoop- en marketing, onderzoek en ontwikkeling, en algemeen bestuur.
 • Duurzaamheid en winstgevendheid: Het begrijpen en beheren van kostenstructuren is cruciaal voor de duurzaamheid en winstgevendheid van een bedrijf. Bedrijven moeten een evenwicht vinden tussen het minimaliseren van de kosten en het leveren van waarde aan klanten.
 • Aanpassingsvermogen: Kostenstructuren kunnen in de loop van de tijd evolueren als reactie op veranderende marktomstandigheden, technologische vooruitgang en verschuivingen in klantvoorkeuren. Aanpassing is essentieel voor succes op de lange termijn.

Welke 2 soorten kostenstructuur zijn er?

De twee belangrijkste soorten kostenstructuren zijn:

Wat zijn de kenmerken van een kostenstructuur?

De belangrijkste kenmerken van een kostenstructuur zijn:

Wat is de kostenstructuur van Netflix?

De kostenstructuur van Netflix bestaat uit:

 • Het verwerven, produceren, leveren en licentiëren van streaming content.
 • Platformonderhoud.
 • Software ontwikkeling.
 • Onderzoek en patenten.
 • Amazon-webservices (AWS).
 • Datacenters om streaming content aan te bieden.
 • Marketing, human resources en gerelateerde infrastructuur.

Alternatieven voor het Business Model Canvas

FourWeekMBA Vierkant driehoekig bedrijfsmodel

Dit raamwerk is bedacht voor elk type bedrijf model, of het nu digitaal is of niet. Het is een raamwerk om te beginnen met het in kaart brengen van de belangrijkste componenten van uw bedrijf of hoe het eruit zou kunnen zien als het groeit. Hier, zoals gewoonlijk, gaat het niet om het raamwerk zelf (laten we voorkomen dat we in de val lopen van de De hamer van Maslow), waar het om gaat, is om een ​​raamwerk te hebben waarmee u de belangrijkste onderdelen van uw bedrijf in gedachten kunt houden en snel kunt uitvoeren om te voorkomen dat het bedrijf te veel ongeteste aannames uitvoert, vooral over wat klanten echt willen. Elk raamwerk dat ons helpt snel te testen, is welkom in onze Bedrijfsstrategie.

fourweekmba-business-model-raamwerk
Een effectief bedrijfsmodel moet focussen op twee dimensies: de mensendimensie en de financiële dimensie. De mensendimensie stelt u in staat een product of dienst te bouwen die 10x beter is dan bestaande en een solide merk. De financiële dimensie helpt u bij het ontwikkelen van een goede distributiekanalen door de mensen te identificeren die bereid zijn te betalen voor uw product of dienst en deze op de lange termijn financieel houdbaar te maken.

FourWeekMBA VTDF-raamwerk voor technische bedrijfsmodellen

Dit raamwerk is zeer geschikt voor al deze gevallen waarin technologie een sleutelrol speelt bij het verbeteren van de waarde voorstel voor de gebruikers en klanten. Kortom, wanneer het bedrijf dat u bouwt, analyseert of bekijkt een tech- of platform bedrijfsdeskundigen model, is de onderstaande sjabloon perfect voor de klus.

bedrijfsmodel-sjabloon
een techneut bedrijfsmodel bestaat uit vier hoofdcomponenten: waarde model (waardeproposities, missie , visie), technologisch model (R&D-beheer), distributie model (verkoop en marketing organisatiestructuur), en financieel model (opbrengstmodellering, kostenstructuur, winstgevendheid en cashgeneratie/-beheer). Die elementen die samenkomen, kunnen als basis dienen om een ​​solide technologiebedrijf op te bouwen model.
Sjabloon voor bedrijfsmodel - FourWeekMBA

Download hier de VTDF Framework-sjabloon

FourWeekMBA VBDE-framework voor blockchain-bedrijfsmodellen

Dit raamwerk is zeer geschikt om op blockchain gebaseerde bedrijfsmodellen te analyseren en te begrijpen. Hier, de onderliggende blockchain-protocol, en de symbolische economie erachter spelen een sleutelrol bij het afstemmen van prikkels en ook bij het creëren van belemmeringen voor de gemeenschap van ontwikkelaars, individuele bijdragers, ondernemers en investeerders die het hele bedrijf mogelijk maken model. De op blockchain gebaseerde model is vergelijkbaar met een platformgebaseerd bedrijf model, maar met een belangrijke wending, moet decentralisatie het belangrijkste element zijn dat zowel de besluitvorming mogelijk maakt als de manier waarop prikkels over het netwerk worden verdeeld.

vbde-framework
Een Blockchain-bedrijfsmodel volgens de FourWeekMBA framework bestaat uit vier hoofdcomponenten: waardemodel (kernfilosofie, kernwaarden en waardeproposities voor de belangrijkste belanghebbenden), blockchainmodel (protocolregels, netwerkvorm en applicatielaag/ecosysteem), distributiemodel (de belangrijkste kanalen die het protocol versterken en zijn gemeenschappen), en het economisch model (de dynamiek/stimulansen waardoor protocolspelers geld verdienen). Die elementen die samenkomen, kunnen als basis dienen om een ​​solide Blockchain-bedrijfsmodel te bouwen en te analyseren.
VBDE Blockchain-bedrijfsmodelsjabloon

Download hier de VBDE Framework-sjabloon

Belangrijkste gratis gidsen:

Verbonden bedrijfsconcepten

AARRR-trechter

piratenstatistieken
Durfkapitalist, Dave McClure, bedacht het acroniem AARRR, wat een vereenvoudigde is: model dat ons in staat stelt te begrijpen naar welke statistieken en kanalen we in elke fase moeten kijken voor het pad van de gebruiker om klanten en verwijzers te worden van een merk.

Poolster-statistiek

noord-ster-metrisch
Een North Star metric (NSM) is elke statistiek waarop een bedrijf zich richt om te bereiken groei. Een North Star-statistiek is meestal een belangrijk onderdeel van een effectieve groeihacking strategie, omdat het het geheel vereenvoudigt strategie, waardoor het eenvoudiger wordt om op hoge snelheid uit te voeren. Meestal is het bij het oppikken van een North Start Metric van cruciaal belang om ijdelheidsstatistieken te vermijden (degenen die niet echt invloed hebben op de bedrijfsdeskundigen) en zoek in plaats daarvan een statistiek die er echt toe doet voor de bedrijfsdeskundigen groei.

Winstmarge

winstmarge
De winstmarge is een financiële rentabiliteitsratio, gegeven door het netto-inkomen gedeeld door de netto-omzet en vermenigvuldigd met honderd. Dat wordt uitgedrukt in een percentage. Dat is een belangrijke maatstaf voor winstgevendheid, aangezien het, in combinatie met andere financiële maatstaven, helpt bij het beoordelen van de algehele levensvatbaarheid van een bedrijfsmodel.

Balans

balans
Doel van de balans is om te rapporteren hoe de middelen om de activiteiten van het bedrijf uit te voeren zijn verkregen. De balans helpt om het financiële risico van een bedrijf te beoordelen en de eenvoudigste manier om het te beschrijven wordt gegeven door de boekhoudkundige vergelijking (activa = passiva + eigen vermogen).

Business Analysis

bedrijfsanalyse
Bedrijfsanalyse is een onderzoeksdiscipline die helpt bij het stimuleren van verandering binnen een organisatie door de belangrijkste elementen en processen te identificeren die waarde genereren. Bedrijfsanalyse kan ook worden gebruikt bij het identificeren van nieuwe zakelijke kansen of hoe u kunt profiteren van bestaande zakelijke kansen om uw bedrijf op de markt te laten groeien.

Geld rolt

kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is het derde financiële overzicht, samen met de resultatenrekening en de balans. Het helpt om de liquiditeit van een organisatie te beoordelen door de kassaldi weer te geven die afkomstig zijn van operaties, investeringen en financiering. Het kasstroomoverzicht kan op twee verschillende manieren worden opgesteld: direct en indirect.

Vergelijkbare analyse

vergelijkbare-bedrijfsanalyse
Een vergelijkbare bedrijfsanalyse is een proces waarmee vergelijkbare organisaties kunnen worden geïdentificeerd als een vergelijking om inzicht te krijgen in de zakelijke en financiële prestaties van het doelbedrijf. Om vergelijkbare gegevens te vinden, kunt u kijken naar twee hoofdprofielen: het zakelijke en financiële profiel. Uit de vergelijkbare bedrijfsanalyse is het mogelijk om het concurrentielandschap van de doelorganisatie te begrijpen.

Kostenstructuur

kostenstructuur-bedrijfsmodel
De kostenstructuur is een van de bouwstenen van een businessmodel. Het geeft weer hoe bedrijven de meeste van hun middelen besteden om vraag naar hun producten en diensten te blijven genereren. De kostenstructuur helpt samen met de inkomstenstromen de operationele schaalbaarheid van een organisatie te beoordelen.

Financiële gracht

slotgracht
Economische of marktgrachten vertegenwoordigen zakelijke weerbaarheid op lange termijn. Of hoe lang een bedrijf door de jaren heen zijn concurrentievoordeel op de markt kan behouden. Warren Buffet, die de term 'gracht' populair maakte, noemde het een 'share of mind', in tegenstelling tot marktaandeel, als zodanig is het het kenmerk dat alle waardevolle merken hebben.

Financiële overzichten

jaarrekening
Financiële overzichten helpen bedrijven om verschillende aspecten van het bedrijf te beoordelen, van winstgevendheid (resultatenrekening) tot hoe activa worden verkregen (balans), en inkomende en uitgaande kasstromen (kasstroomoverzicht). Jaarrekeningen zijn ook fiscaal verplicht voor ondernemingen. Ze worden ook gebruikt door managers om de prestaties van het bedrijf te beoordelen.

Marktplaats-bedrijfsmodellen

markt-bedrijfsmodellen
Een marktplaats is een platform waar kopers en verkopers met elkaar omgaan en transacties uitvoeren. De platform fungeert als een marktplaats die inkomsten zal genereren in vergoedingen van een of alle partijen die bij de transactie betrokken zijn. Gewoonlijk kunnen marktplaatsen op verschillende manieren worden ingedeeld, zoals die welke diensten verkopen versus producten of die welke kopers en verkopers met elkaar verbinden op B2B-, B2C- of C2C-niveau. En die marktplaatsen die twee kernspelers verbinden, of meer.

Netwerkeffecten

netwerk-effecten
netwerk effect is een fenomeen waarbij naarmate meer mensen of gebruikers lid worden van een platform, hoe meer waarde van de service die wordt aangeboden door de platform verbetert voor degenen die daarna toetreden.

Platform-bedrijfsmodellen

platform-bedrijfsmodellen
Een platform bedrijfsmodel  genereert waarde door interacties tussen mensen, groepen en gebruikers mogelijk te maken door gebruik te maken van netwerk effecten. platform bedrijfsmodellen bestaan ​​meestal uit twee kanten: vraag en aanbod. Het starten van de interacties tussen die twee kanten is een van de cruciale elementen voor een platform bedrijfsmodel  succes.

Negatieve netwerkeffecten

negatieve netwerkeffecten
in een negatieve netwerk effect als de netwerk groeit in gebruik of schaal, de waarde van de platform zou kunnen krimpen. In platform bedrijfsdeskundigen modellen netwerk effecten Help de platform waardevoller worden voor de volgende gebruiker die lid wordt. in negatief netwerk effecten (congestie of vervuiling) de waarde van de platform voor de volgende gebruiker die lid wordt. 

Deugdzame cycluss

vicieuze cirkel
De vicieuze cirkel is een positieve lus of een reeks positieve lussen die een niet-lineaire groei. Inderdaad, in het kader van digitaal platforms, vicieuze cirkels – ook gedefinieerd als vliegwiel modellen – bedrijven helpen meer marktaandelen te veroveren door te versnellen groei. Het klassieke voorbeeld zijn de lagere prijzen van Amazon die meer consumenten en meer verkopers aanjagen, waardoor de variëteit en het gemak toenemen, en dus versnellen groei.

Amazon vliegwiel

Amazon-vliegwiel
Het Amazone vliegwiel of Amazone Deugdzame cyclus is een strategie die gebruikmaakt van de klantervaring om verkeer naar de platform en externe verkopers. Dat verbetert de selectie van goederen, en Amazone de kostenstructuur verder verbetert, zodat het de prijzen kan verlagen, waardoor de vliegwiel.

Over de auteur

Scroll naar boven
FourWeekMBA