installatie-effect

De hamer van Maslow: het Einstellung-effect begrijpen

De hamer van Maslow, ook wel bekend als de wet van het instrument of het Einstellung-effect, is een cognitieve vooringenomenheid die een te grote afhankelijkheid van een bekend hulpmiddel veroorzaakt. Dit kan worden uitgedrukt als de neiging om een ​​bekend gereedschap (misschien een hamer) te veel te gebruiken om problemen op te lossen waarvoor mogelijk een ander gereedschap nodig is. Dit probleem is hardnekkig in de bedrijfsdeskundigen wereld waar misschien bekende tools of frameworks in de verkeerde context kunnen worden gebruikt (zoals bedrijfsdeskundigen plannen die worden gebruikt als planningsinstrumenten in plaats van alleen pitches van investeerders).

BestanddeelOmschrijving
Definitie“Maslow's Hammer” is een cognitieve vertekening die verwijst naar de neiging om overmatig te vertrouwen op een bekend hulpmiddel, methode of aanpak bij het aanpakken van een probleem, zelfs als dit misschien niet de meest geschikte oplossing is. Het is gebaseerd op het citaat van Abraham Maslow: "Als alles wat je hebt een hamer is, ziet alles eruit als een spijker."
Proces1. Identificatie van een probleem of uitdaging. 2. Standaard vasthouden aan een bekend hulpmiddel, methode of aanpak. 3. Toepassing van de bekende oplossing op het probleem zonder alternatieven te overwegen.
Metriek– Frequentie van het gebruik van hetzelfde instrument of dezelfde aanpak. – Aantal gevallen waarin een geschiktere oplossing beschikbaar was, maar niet in overweging werd genomen.
Voordelen– Efficiëntie en snelheid bij de besluitvorming. – Comfort en vertrouwdheid bij het gebruik van een bekende oplossing.
Nadelen– Beperkte probleemoplossende flexibiliteit. – Ineffectieve oplossingen vanwege een beperkte focus. – Gemiste kansen voor meer geschikte benaderingen. – Weerstand tegen verandering of nieuwe ideeën.
ToepassingenBewustwording van de “Maslow's Hammer” kan leiden tot effectievere probleemoplossing door individuen aan te moedigen diverse instrumenten en benaderingen te verkennen, waardoor innovatie en aanpassingsvermogen worden bevorderd.
Cases1. Technologie: Het selecteren van dezelfde programmeertaal voor alle softwareontwikkelingsprojecten zonder rekening te houden met de projectvereisten. 2. Management: dezelfde managementstijl toepassen op diverse teams zonder rekening te houden met individuele behoeften.
Voorbeelden1. Een softwareontwikkelaar die altijd dezelfde programmeertaal gebruikt voor alle projecten, ongeacht de projectvereisten. 2. Een manager die consequent dezelfde managementstijl toepast op diverse teams, zonder rekening te houden met individuele behoeften. 3. Een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg die voor verschillende patiëntaandoeningen uitsluitend op één behandelmethode vertrouwt.

De hamer van Maslow begrijpen

Maslow's Hammer is vernoemd naar de prominente psycholoog Abraham Maslow, die zei:Ik veronderstel dat het verleidelijk is, als het enige gereedschap dat je hebt een hamer is, alles te behandelen alsof het een spijker is."

Met andere woorden, een hamer is niet in elke situatie het meest geschikte gereedschap.

Maar dit weerhoudt een persoon (alleen gewapend met een hamer) er niet van om verschillende problemen met dezelfde oplossing op te lossen.

Wat meer is, de persoon met een hamer overweegt mogelijk geen andere opties en verzet zich tegen het zoeken naar een beter alternatief.

Maslow's Hammer is een op oplossingen gebaseerde heuristiek, ook wel bekend als een mentale snelkoppeling.

Individuen hebben de neiging om bekende tools te gebruiken om te krijgen wat ze willen, zonder eerst te bepalen of de tool geschikt is voor de klus.

Dit geldt ook voor een nieuw verworven vaardigheid, waarbij het individu geneigd is te geloven dat de vaardigheid bijna overal kan worden toegepast.

In bedrijfsdeskundigen, kan de hamer van Maslow zich manifesteren bij leiders die volharden in ineffectieve leiderschap stijlen die niet meer werken in de huidige omgeving.

Het is ook beroepsspecifiek.

Chirurgen geloven bijvoorbeeld dat een operatie de beste keuze is.

Psychiaters geloven dat medicatie optimaal is, terwijl psychologen vooral in cognitieve gedragstherapie geloven.

Waarom komt de hamer van Maslow voor?

Overweeg deze twee factoren om de mechanismen achter de hamer van Maslow uit te leggen:

Beroepsvervorming

Een Franse term die een cognitieve bias beschrijft waarbij mensen de neiging hebben om de wereld te bekijken door de lens van hun beroep.

Hoewel we dit in de vorige sectie hebben besproken, is het belangrijk op te merken dat personen met een bepaald expertisegebied ook proberen hun specifieke vaardigheden toe te passen op niet-gerelateerde contexten.

Installatie-effect

Nog een cognitieve afwijking van het Duitse woord voor 'houding'.

Dit effect verklaart waarom ervaringen uit het verleden voorkomen dat het individu de beste oplossing voor een probleem vindt.

Hoewel eerdere ervaring met het oplossen van problemen relevant kan zijn voor een actueel probleem, zijn er geen garanties.

Het is altijd het is beter om een ​​probleem objectief en vanuit meerdere invalshoeken te benaderen.

De hamer van Maslow vermijden

Het vermijden van de hamer van Maslow betekent het ontwikkelen van het vermogen om cognitieve vooroordelen bij onszelf en andere mensen te herkennen.

Hier zijn enkele eenvoudige ideeën:

Observeer de neigingen van anderen

Zoek naar gevallen waarin een vertrouwde professional een beperkt aantal oplossingen biedt op basis van zijn expertise.

Observeer je eigen neigingen

Hoe vaak heb je al geprobeerd een vierkante pin in een rond gat te passen? Schrijf je antwoorden op en noteer hoe je het de volgende keer beter zou kunnen doen.

Breid je vaardigheden uit

Als u ook een professional bent, verbreed dan uw perspectieven door brancheseminars of trainingssessies bij te wonen.

Wat zijn de best practices in uw vakgebied en hoeveel disciplines omvatten deze praktijken?

Vraag een vriend

Vrienden, familie en collega's kunnen vaak het beste beoordelen of we last hebben van Maslow's Hammer.

Sommige mensen vinden het misschien moeilijk om deze vragen aan anderen te stellen uit angst voor represailles, maar de beloningen zijn het waard.

De hamer van Maslow in de zakenwereld

ProcesOmschrijving
Identificatie van een probleem of uitdagingHerken het bestaan ​​van een probleem, uitdaging of beslissing die een oplossing of actie vereist.
Standaard gebruik maken van een bekend hulpmiddel, methode of aanpakAls reactie op het geïdentificeerde probleem kunt u automatisch uw toevlucht nemen tot een bekend hulpmiddel, methode of aanpak die in het verleden is gebruikt of bekend is.
Toepassing van de bekende oplossing op het probleem zonder alternatieven te overwegenPas de gekozen vertrouwde oplossing toe om het probleem aan te pakken zonder grondig alternatieve hulpmiddelen, methoden of benaderingen te onderzoeken of te overwegen die mogelijk geschikter zijn.

De neiging om tools en kaders te veel te gebruiken in de bedrijfsdeskundigen wereld is vrij gewoon.

Daar zijn verschillende redenen voor.

Een voorbeeld is hoe ondernemers een tool als de bedrijfsdeskundigen plan in de verkeerde context of begrijpen waarom ze het gebruiken.

Bijvoorbeeld, de bedrijfsdeskundigen plan kan een geweldig hulpmiddel zijn om te pitchen voor investeerders.

Echter, niet noodzakelijk om een ​​uit te voeren Bedrijfsstrategie.

Inderdaad, a bedrijfsdeskundigen plan kan veel veronderstellingen bevatten, wat prima is, aangezien beleggers willen begrijpen hoe een ondernemer redenen in termen van marktomvang.

Deze aannames kunnen echter te riskant zijn als het gaat om uitvoering.

Bijvoorbeeld een ondernemer zou kunnen aannemen dat een bedrijfsdeskundigen zou in verschillende contexten kunnen werken in een bedrijfsdeskundigen plan, maar voordat je daarheen gaat, moeten deze worden getest.

Denk bijvoorbeeld aan wat er zou zijn gebeurd als Amazone begon niet uit te voeren vanuit boeken en zou in plaats daarvan hebben geprobeerd om overal te snel uit te breiden (zoals Webvan deed).

Het is dus van cruciaal belang om tool- en framework-agnostisch te zijn in de bedrijfsdeskundigen wereld en begrijpen dat verschillende tools verschillende doelen hebben.

Key afhaalrestaurants

 • De hamer van Maslow is een oplossingsheuristiek die ervoor zorgt dat een persoon voor veel verschillende problemen te veel afhankelijk is van één enkel hulpmiddel. Het werd voor het eerst genoemd door de prominente psycholoog Abraham Maslow.
 • De hamer van Maslow wordt veroorzaakt door een aantal cognitieve vooroordelen. De eerste betreft individuen die problemen proberen op te lossen door de lens van hun specifieke vaardigheden. De tweede vooringenomenheid stelt dat individuen in gebreke blijven bij het oplossen van huidige problemen op basis van hoe ze problemen uit het verleden hebben opgelost.
 • De hamer van Maslow kan worden vermeden door een bewustzijn te ontwikkelen van cognitieve vooroordelen die bij onszelf en bij anderen spelen. Het verbreden van iemands persoonlijke en professionele perspectieven is ook zeer effectief.

Belangrijkste kenmerken

 • Definitie: Maslow's Hammer, ook wel bekend als de wet van het instrument of het Einstellung-effect, is een cognitieve vertekening waarbij individuen te veel vertrouwen op een bekend hulpmiddel om verschillende problemen op te lossen, zelfs als dat hulpmiddel niet de meest geschikte of effectieve oplossing is.
 • Oorsprong: De term 'Maslow's Hammer' is geïnspireerd op het citaat van Abraham Maslow: 'Ik veronderstel dat het verleidelijk is om, als het enige gereedschap dat je hebt een hamer is, alles te behandelen alsof het een spijker is.'
 • Heuristisch: Deze bias ontstaat als een op oplossingen gebaseerde heuristiek, waarbij individuen bekende hulpmiddelen gebruiken zonder na te denken of deze geschikt zijn voor het specifieke probleem dat voorhanden is.
 • Vervormingsprofessional: Deze Franse term verwijst naar de cognitieve vooringenomenheid die gepaard gaat met het bekijken van de wereld door de lens van iemands beroep. Individuen hebben de neiging hun specifieke vaardigheden toe te passen op niet-gerelateerde contexten, wat bijdraagt ​​aan Maslow's Hammer.
 • Einstellung-effect: Deze bias ontstaat wanneer ervaringen uit het verleden individuen ervan weerhouden de beste oplossing voor een probleem te vinden. Hoewel eerdere ervaringen met het oplossen van problemen relevant kunnen zijn, zijn ze mogelijk niet altijd de optimale aanpak.
 • Vermijdingsstrategieën:
  1. Observation: Observeer gevallen waarin professionals beperkte oplossingen bieden op basis van hun expertise en onderken deze tendens.
  2. Zelfreflectie: Herken momenten waarop u hebt geprobeerd problemen op te lossen met ongeschikte hulpmiddelen. Noteer uw ervaringen en leer ervan.
  3. Uitbreiding van vaardigheden: Verbreed uw vaardigheden door seminars of trainingssessies bij te wonen en praktijken uit andere disciplines op te nemen.
  4. Feedback zoeken: Vrienden, familie en collega's kunnen u inzicht geven in de vraag of u in de val van Maslow's Hammer trapt.
 • Toepassing in het bedrijfsleven: De hamer van Maslow komt veel voor in de bedrijfsdeskundigen wereld. Ondernemers kunnen misbruik maken van tools zoals bedrijfsdeskundigen plannen en deze voor andere dan de beoogde doeleinden gebruiken. Bijvoorbeeld, een bedrijfsdeskundigen plan kan geschikt zijn voor pitches voor investeerders, maar niet noodzakelijkerwijs voor het uitvoeren van een Bedrijfsstrategie.
 • Gereedschapsagnosticisme: Om Maslow's Hammer te vermijden bedrijfsdeskundigen, is het van cruciaal belang om tool- en framework-agnostisch te zijn. Verschillende hulpmiddelen dienen verschillende doeleinden, en het is essentieel om te begrijpen wanneer en hoe u ze op de juiste manier kunt gebruiken.

Maslow's hiërarchie van behoeften

maslows-hiërarchie-of-needs
De behoeftehiërarchie van Maslow is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Abraham Maslow. Zijn hiërarchie, vaak afgebeeld in de vorm van een piramide, hielp bij het verklaren van zijn onderzoek naar de fundamentele mens behoeften en verlangens. In marketing, kan de hiërarchie (en de basis ervan in de psychologie) worden gebruikt om specifieke groepen mensen op de markt te brengen op basis van hun vergelijkbare specifieke behoeften, verlangens en daaruit voortvloeiende acties.

Verbonden denkkaders

Convergent versus divergent denken

convergent-versus-divergent-denken
Convergerend het denken treedt op wanneer de oplossing voor een probleem kan worden gevonden door het toepassen van vastgestelde regels en logisch redeneren. terwijl divergent het denken is een ongestructureerde methode voor het oplossen van problemen waarbij deelnemers worden aangemoedigd om veel innovatieve ideeën of oplossingen voor een bepaald probleem te ontwikkelen. waar convergent het denken zou kunnen werken voor grotere, volwassen organisaties waar uiteenlopende het denken is meer geschikt voor startups en innovatieve bedrijven.

Kritisch Denken

kritisch denken
kritisch het denken omvat het analyseren van observaties, feiten, bewijzen en argumenten om een ​​oordeel te vormen over wat iemand leest, hoort, zegt of schrijft.

biases

vooroordelen
Het concept van cognitieve vooroordelen werd geïntroduceerd en gepopulariseerd door het werk van Amos Tversky en Daniel Kahneman in 1972. Vooroordelen worden gezien als systematische fouten en gebreken die ervoor zorgen dat mensen afwijken van de normen van rationaliteit, waardoor we onbekwaam zijn in het nemen van goede beslissingen onder onzekerheid.

Tweede-orde-denken

tweede-orde-denken
Tweede bestelling het denken is een manier om de implicaties van onze beslissingen te beoordelen door toekomstige gevolgen te overwegen. Tweede bestelling het denken is een mentale model die rekening houdt met alle toekomstige mogelijkheden. Het moedigt individuen aan om buiten de kaders te denken, zodat ze zich op elke mogelijke gebeurtenis kunnen voorbereiden. Het ontmoedigt ook de neiging van individuen om standaard de meest voor de hand liggende keuze te kiezen.

Lateraal denken

lateraal denken
Zijdelings het denken is een Bedrijfsstrategie dat houdt in dat je een probleem vanuit een andere richting benadert. De strategie pogingen om traditioneel formule- en routinematige benaderingen van probleemoplossing te verwijderen door te pleiten voor creatieve het denken, en daarom onconventionele manieren vinden om een ​​bekend probleem op te lossen. Dit soort niet-lineaire benadering van probleemoplossing kan soms een grote impact hebben.

Begrensde rationaliteit

beperkte rationaliteit
Begrensde rationaliteit is een concept dat wordt toegeschreven aan Herbert Simon, een econoom en politicoloog die geïnteresseerd is in besluitvorming en hoe we beslissingen nemen in de echte wereld. Hij geloofde zelfs dat in plaats van te optimaliseren (wat de afgelopen decennia de gangbare opvatting was), mensen volgen wat hij satisficing noemde.

Dunning-Kruger-effect

dunning-kruger-effect
Het Dunning-Kruger-effect beschrijft een cognitieve bias waarbij mensen met een laag vermogen in een taak hun vermogen om die taak goed uit te voeren, overschatten. Consumenten of bedrijven die niet over de benodigde kennis beschikken, nemen verkeerde beslissingen. Bovendien zorgen hiaten in de kennis ervoor dat de persoon of bedrijfsdeskundigen van het zien van hun fouten.

Occam's scheermes

Occam's scheermes
Occam's Razor stelt dat men het aantal entiteiten dat nodig is om iets uit te leggen niet (buiten de rede) mag vergroten. Als alles gelijk is, is de eenvoudigste oplossing vaak de beste. Het principe wordt toegeschreven aan de 14e-eeuwse Engelse theoloog William van Ockham.

Lindy-effect

lindy-effect
Het Lindy-effect is een theorie over de veroudering van niet-bederfelijke dingen, zoals technologie of ideeën. Het Lindy-effect, gepopulariseerd door auteur Nicholas Nassim Taleb, stelt dat niet-bederfelijke dingen zoals technologie - lineair - in omgekeerde volgorde verouderen. Daarom, hoe ouder een idee of een technologie, des te langer zal de levensverwachting zijn.

Antifragiliteit

antifragiliteit
Antifragiliteit werd voor het eerst bedacht als een term door de auteur en optiehandelaar Nassim Nicholas Taleb. Antifragiliteit is een kenmerk van systemen die gedijen als gevolg van stressoren, volatiliteit en willekeur. Daarom is Antifragile het tegenovergestelde van fragiel. Waar een breekbaar ding uiteenvalt in volatiliteit; een robuust ding is bestand tegen volatiliteit. Een antifragiel ding wordt sterker van volatiliteit (op voorwaarde dat het niveau van stressoren en willekeur een bepaalde drempel niet overschrijdt).

Systeemdenken

systeemdenken
Systems het denken is een holistische manier om de factoren en interacties te onderzoeken die kunnen bijdragen aan een mogelijk resultaat. Het gaat om niet-lineair denken en het begrijpen van de tweede orde gevolgen van acties en invoer in het systeem.

Verticaal denken

verticaal denken
Verticaal denken daarentegen is een probleemoplossende benadering die een selectieve, analytische, gestructureerde en sequentiële mentaliteit bevordert. De focus van verticaal denken is om te komen tot een beredeneerde, gedefinieerde oplossing.

De hamer van Maslow

installatie-effect
De hamer van Maslow, ook wel bekend als de wet van het instrument of het Einstellung-effect, is een cognitieve vooringenomenheid die een te grote afhankelijkheid van een bekend hulpmiddel veroorzaakt. Dit kan worden uitgedrukt als de neiging om een ​​bekend gereedschap (misschien een hamer) te veel te gebruiken om problemen op te lossen waarvoor mogelijk een ander gereedschap nodig is. Dit probleem is hardnekkig in de bedrijfsdeskundigen wereld waar misschien bekende tools of frameworks in de verkeerde context kunnen worden gebruikt (zoals bedrijfsdeskundigen plannen die worden gebruikt als planningsinstrumenten in plaats van alleen pitches van investeerders).

Peter Principle

peter-principe
Het Peter Principle werd voor het eerst beschreven door de Canadese socioloog Lawrence J. Peter in zijn boek The Peter Principle uit 1969. Het Peter-principe stelt dat mensen voortdurend worden gepromoot binnen een organisatie totdat ze hun niveau van incompetentie bereiken.

Straw Man Misvatting

stro-man-drogreden
De stroman-drogreden beschrijft een argument dat de houding van een tegenstander verkeerd voorstelt om weerlegging gemakkelijker te maken. De stroman-drogreden is een soort informele logische drogreden, gedefinieerd als een fout in de structuur van een argument waardoor het ongeldig wordt.

Streisand Effect

Streisand-effect
Het Streisand-effect is een paradoxaal fenomeen waarbij het onderdrukken van informatie om de zichtbaarheid te verminderen ervoor zorgt dat deze beter zichtbaar wordt. In 2003 probeerde Streisand luchtfoto's van haar huis in Californië te onderdrukken door fotograaf Kenneth Adelman aan te klagen wegens inbreuk op de privacy. Adelman, van wie Streisand aannam dat het paparazzi was, nam in plaats daarvan foto's om kusterosie te documenteren en te bestuderen. In haar zoektocht naar meer privacy hadden de inspanningen van Streisand het tegenovergestelde effect.

heuristisch

heuristisch
Zoals de Duitse psycholoog Gerd Gigerenzer benadrukt in het artikel 'Heuristische besluitvorming', is de term heuristiek van Griekse oorsprong en betekent 'dienen om uit te vinden of te ontdekken'. Om precies te zijn, een heuristiek is een snelle en nauwkeurige manier om beslissingen te nemen in de echte wereld, die wordt gedreven door onzekerheid.

Herkenningsheuristiek

herkenning-heuristiek
De herkenningsheuristiek is een psychologische model van oordeel en besluitvorming. Het maakt deel uit van een reeks eenvoudige en economische heuristieken voorgesteld door psychologen Daniel Goldstein en Gerd Gigerenzer. De herkenningsheuristiek stelt dat er conclusies worden getrokken over een object op basis van het feit of het wordt herkend of niet.

Representativiteitsheuristiek

representativiteit-heuristiek
De representativiteitsheuristiek werd voor het eerst beschreven door psychologen Daniel Kahneman en Amos Tversky. De representativiteitsheuristiek beoordeelt de waarschijnlijkheid van een gebeurtenis op basis van de mate waarin die gebeurtenis op een bredere klasse lijkt. Wanneer ernaar wordt gevraagd, zullen de meesten de eerste optie kiezen omdat de beschrijving van John overeenkomt met het stereotype dat we misschien voor een archeoloog hebben.

Take-The-Best Heuristiek

neem de beste heuristiek
De take-the-best-heuristiek is een kortere besluitvorming die een individu helpt te kiezen tussen verschillende alternatieven. De take-the-best (TTB) heuristiek beslist tussen twee of meer alternatieven op basis van een enkele goede eigenschap, ook wel bekend als een cue. Daarbij worden minder wenselijke eigenschappen genegeerd.

Bundelbias

bundeling-bias
De bundelingsbias is een cognitieve bias in e-commerce waarbij een consument de neiging heeft om niet alle gekochte producten als een groep of bundel te gebruiken. Bundelen vindt plaats wanneer afzonderlijke producten of diensten samen als een bundel worden verkocht. Veelvoorkomende voorbeelden zijn tickets en ervaringen. De bundelingsbias dicteert dat consumenten minder geneigd zijn om elk item in de bundel te gebruiken. Dit betekent dat de waarde van de bundel en inderdaad de waarde van elk item in de bundel wordt verlaagd.

Barnum-effect

barnum-effect
Het Barnum-effect is een cognitieve vooringenomenheid waarbij individuen geloven dat generieke informatie – die van toepassing is op de meeste mensen – specifiek voor henzelf is toegesneden.

Eerste-principes denken

eerste-principes-denken
Het denken op basis van de eerste beginselen - ook wel redeneren vanuit de eerste beginselen genoemd - wordt gebruikt om complexe problemen te reverse-engineeren en creativiteit aan te moedigen. Het gaat om het opsplitsen van problemen in basiselementen en deze van de grond af aan weer in elkaar te zetten. Elon Musk behoort tot de sterkste voorstanders van deze manier van denken.

Ladder van gevolgtrekking

ladder-van-inferentie
De ladder van gevolgtrekking is een bewust of onbewust denkproces waarbij een individu van een feit naar een beslissing of actie gaat. De ladder van gevolgtrekking is gemaakt door academicus Chris Argyris om te illustreren hoe mensen mentale modellen vormen en vervolgens gebruiken om beslissingen te nemen.

Wet van Goodhart

goodharts-wet
De wet van Goodhart is vernoemd naar de Britse monetaire beleidstheoreticus en econoom Charles Goodhart. Tijdens een conferentie in Sydney in 1975 zei Goodhart dat "elke waargenomen statistische regelmaat de neiging heeft om in te storten zodra er voor controledoeleinden druk op wordt uitgeoefend." De wet van Goodhart stelt dat wanneer een maatregel een doel wordt, het niet langer een goede maatregel is.

Model met zes denkhoeden

zes-denkhoeden-model
De zes denkhoeden model werd in 1986 gecreëerd door psycholoog Edward de Bono, die opmerkte dat persoonlijkheidstype een belangrijke drijfveer was voor de manier waarop mensen probleemoplossing benaderden. Zo bekijken optimisten situaties anders dan pessimisten. Analytische individuen kunnen ideeën genereren die een meer emotioneel persoon niet zou doen, en vice versa.

Mandela-effect

mandela-effect
Het Mandela-effect is een fenomeen waarbij een grote groep mensen een gebeurtenis anders herinnert dan hoe deze plaatsvond. Het Mandela-effect werd voor het eerst beschreven in verband met Fiona Broome, die geloofde dat de voormalige Zuid-Afrikaanse president Nelson Mandela in de jaren tachtig in de gevangenis stierf. Terwijl Mandela in 1980 uit de gevangenis werd vrijgelaten en 1990 jaar later stierf, herinnerde Broome zich de berichtgeving over zijn dood in de gevangenis en zelfs een toespraak van zijn weduwe. Natuurlijk heeft geen van beide gebeurtenissen zich in werkelijkheid voorgedaan. Maar Broome zou later ontdekken dat zij niet de enige was met dezelfde herinnering aan gebeurtenissen.

Verdringingseffect

verdringingseffect
Het crowding-out-effect treedt op wanneer de uitgaven van de publieke sector de uitgaven in de private sector verminderen.

Bandwagon-effect

bandwagon-effect
Het bandwagon-effect vertelt ons dat hoe meer een overtuiging of idee door meer mensen binnen een groep is overgenomen, hoe meer de individuele acceptatie van dat idee binnen dezelfde groep zou kunnen toenemen. Dit is het psychologische effect dat leidt tot kuddementaliteit. wat in? marketing kan worden geassocieerd met sociaal bewijs.

Wet van Moore

de wet van Moore
De wet van Moore stelt dat het aantal transistors op een microchip ongeveer elke twee jaar verdubbelt. Deze observatie werd in 1965 gedaan door mede-oprichter van Intel, Gordon Moore, en werd een leidend principe voor de halfgeleiderindustrie en heeft verstrekkende gevolgen gehad voor de technologie als geheel.

Ontwrichtende innovatie

ontwrichtende innovatie
Disruptive innovatie als een term die voor het eerst werd beschreven door Clayton M. Christensen, een Amerikaanse academicus en bedrijfsdeskundigen consultant die The Economist 'de meest invloedrijke' noemde management denker van zijn tijd.” Verstorend innovatie beschrijft het proces waarmee een artikel of dienst grijpt aan op de bodem van een markt en verdringt uiteindelijk gevestigde concurrenten, producten, bedrijven of allianties.

Waardemigratie

waarde-migratie
Waardemigratie werd voor het eerst beschreven door auteur Adrian Slywotzky in zijn boek Value Migration - How to Think Multiple Moves Ahead of the Competition uit 1996. Waardemigratie is de overdracht van waarde-krachten creëren uit verouderde bedrijfsmodellen naar iets dat beter in staat is om aan de eisen van de consument te voldoen.

Tot ziens effect

doei-nu-effect
Het tot ziens-effect beschrijft de neiging van consumenten om aan het woord 'kopen' te denken als ze het woord 'dag' lezen. In een onderzoek dat diners volgde in een restaurant met eigen prijs, werd elk diner gevraagd om een ​​van de twee zinnen te lezen voordat ze hun maaltijd bestelden. De eerste zin, "zo lang", zorgde ervoor dat gasten gemiddeld $ 32 per maaltijd betaalden. Maar wanneer diners de uitdrukking "dag, tot ziens" reciteerden voordat ze bestelden, was het gemiddelde prijs per maaltijd steeg tot $ 45.

Groepsdenken

groepsdenken
Groepsdenken doet zich voor wanneer individuen met goede bedoelingen niet-optimale of irrationele beslissingen nemen op basis van de overtuiging dat afwijkende meningen onmogelijk zijn of op een motivatie om zich te conformeren. Groepsdenken vindt plaats wanneer leden van een groep een consensus bereiken zonder kritisch te redeneren of de alternatieven en hun gevolgen te evalueren.

stereotypering

stereotypering
Een stereotype is een vaststaand en overdreven gegeneraliseerd geloof over een bepaalde groep of klasse mensen. Deze overtuigingen zijn gebaseerd op de valse veronderstelling dat bepaalde kenmerken gemeenschappelijk zijn voor elk individu dat in die groep woont. Veel stereotypen hebben een lange en soms controversiële geschiedenis en zijn een direct gevolg van verschillende politieke, sociale of economische gebeurtenissen. Stereotypering is het proces van het maken van aannames over een persoon of groep mensen op basis van verschillende kenmerken, waaronder geslacht, ras, religie of fysieke eigenschappen.

de Wet van Murphy

de Wet van Murphy
De wet van Murphy stelt dat als er iets mis kan gaan, het ook fout zal gaan. De wet van Murphy is genoemd naar ruimtevaartingenieur Edward A. Murphy. Tijdens zijn tijd op Edwards Air Force Base in 1949, vervloekte Murphy een technicus die een elektrisch onderdeel verkeerd had aangesloten en zei: "Als er een manier is om het verkeerd te doen, zal hij het vinden."

Wet van onbedoelde gevolgen

wet-van-onbedoelde-gevolgen
De wet van de onbedoelde gevolgen werd voor het eerst genoemd door de Britse filosoof John Locke toen hij aan het parlement schreef over de onbedoelde effecten van rentestijgingen. Het werd echter in 1936 gepopulariseerd door de Amerikaanse socioloog Robert K. Merton, die keek naar onverwachte, onverwachte en onbedoelde gevolgen en hun impact op de samenleving.

Fundamentele attributiefout

fundamentele attributiefout
Fundamentele attributiefout is een vooringenomenheid die mensen vertonen bij het beoordelen van het gedrag van anderen. De neiging is om persoonlijke kenmerken te sterk te benadrukken en omgevings- en situationele factoren te weinig te benadrukken.

Uitkomstbias

resultaat-bias
Uitkomstbias beschrijft de neiging om een ​​beslissing te evalueren op basis van de uitkomst en niet op het proces waarmee de beslissing is genomen. Met andere woorden, de kwaliteit van een beslissing wordt pas bepaald als de uitkomst bekend is. Uitkomstbias treedt op wanneer een beslissing is gebaseerd op de uitkomst van eerdere gebeurtenissen zonder rekening te houden met hoe die gebeurtenissen zich hebben ontwikkeld.

Achteraf vooringenomenheid

achteraf-vooringenomenheid
Hindsight bias is de neiging van mensen om gebeurtenissen uit het verleden als voorspelbaarder te zien dan ze in werkelijkheid waren. De uitslag van een presidentsverkiezing lijkt bijvoorbeeld duidelijker wanneer de winnaar bekend wordt gemaakt. Hetzelfde kan ook gezegd worden voor de enthousiaste sportliefhebber die de juiste uitkomst van een wedstrijd voorspelde, ongeacht of zijn team won of verloor. Hindsight bias is daarom de neiging van een individu om zichzelf ervan te overtuigen dat hij een gebeurtenis nauwkeurig heeft voorspeld voordat deze plaatsvond.

Lees volgende: biasesBegrensde rationaliteitMandela-effectDunning-Kruger-effectLindy-effectVerdringingseffectBandwagon-effect.

Hoofdgidsen:

Over de auteur

Scroll naar boven
FourWeekMBA