high performance coaching

Hoogwaardige coaching

High-performance coaches werken met individuen in persoonlijke en professionele contexten om hen in staat te stellen hun volledige potentieel te bereiken. Hoewel dit soort coaches vaak worden geassocieerd met sport, moet worden opgemerkt dat de handelen van coaching is een specifiek type gedrag dat ook nuttig is bij bedrijf en leiderschap

Inzicht in high-performance coaching

High-performance coaching houdt in dat mensen hun volledige potentieel kunnen bereiken in elk aspect van hun persoonlijke of professionele leven. 

In een studie uit 2017, gepubliceerd in het Journal of Applied Sport Psychology, definieerden Wagstaff, Arthur en Hardy high-performance coaching als:

"een systematische toepassing van collaboratieve, geïndividualiseerde, oplossingsgerichte psychologische praktijken door leiders om individuele, groeps- of organisatieprestaties te verbeteren."

Op individueel niveau helpen high-performance coaches cliënten om hun middelen beter te reguleren en te richten op het bereiken van doelen.

Ze helpen hen ook om hun unieke sterke punten te maximaliseren via zelfgestuurd leren.

High-performance coaches hebben ook de volgende kenmerken:

  • Observatie en uitvoering analyse.
  • Het vermogen om effectieve vragen te stellen, en
  • Het vermogen om zowel ontwikkelings- als motiverende feedback te geven.

Meer kenmerken van high-performance coaches

High-performance coaches helpen hen te bepalen wat ze in het leven willen doen, doelen te stellen en deze vervolgens te bereiken, ongeacht of de cliënt een atleet, ondernemer of leidinggevende is.

Veel mensen wenden zich zelfs tot deze professionals omdat ze nooit hebben geleerd hoe ze dat zelf moeten doen.

Hier zijn nog een paar kenmerken van high-performance coaches:

Ze bieden cruciale ondersteuning

Krachtige coaches ondersteunen cliënten om hen het vertrouwen te geven om risico's te nemen en dromen na te jagen die ze ooit voor onmogelijk hielden.

Coaches kunnen ook door excuses heen kijken en zullen de cliënt pushen om te slagen.

Ze geven belangrijk advies

High-performance coaches realiseren zich dat we soms onder dwang verkeerde beslissingen kunnen nemen.

Met dit in gedachten worden ze bakens van wijsheid en objectiviteit wanneer zich uitdagingen voordoen.

Ze beantwoorden existentiële vragen

Velen van ons denken na over de zin van het leven en hoe we er het beste van kunnen maken.

Krachtige coaches helpen mensen van alle leeftijden en overtuigingen om een ​​doel en richting te vinden.

Ze zorgen voor balans

High-performance coaches erkennen dat er meer in het leven is dan geld, werk, prestatie of een sportwagen.

Voor een maximale kans op succes helpen zij cliënten om een ​​balans te vinden tussen hun beroep, spiritualiteit, financiën, hobby's en relaties. 

Ze zijn toekomstgericht

Terwijl therapeuten omgaan met het verleden om de prestaties te verbeteren, laten high-performance coaches hun cliënten zien hoe ze een succesvolle toekomst kunnen opbouwen.

Ze zijn gecertificeerd

In veel rechtsgebieden zijn effectieve coaches gecertificeerd door organisaties zoals het High Performance Institute (HPI).

Anderen volgen uitgebreide online of persoonlijke cursussen om hun vaardigheden aan te scherpen.

Sleutelfaciliteiten:

  • High-performance coaching houdt in dat mensen hun volledige potentieel kunnen bereiken in elk aspect van hun persoonlijke of professionele leven. 
  • Krachtige coaches helpen cliënten hun middelen beter te reguleren en te richten op het bereiken van doelen. Er is ook een focus op zelfgestuurd leren dat de unieke sterke punten van een individu maximaliseert. 
  • Krachtige coaches bieden cruciale ondersteuning en advies wanneer situaties moeilijk worden. Ze beantwoorden ook existentiële vragen en moedigen het individu aan om te allen tijde naar evenwicht te streven.

Lees volgende: Hoogwaardig beheer

Belangrijkste gratis gidsen:

Concepten en kaders voor verbonden leiderschap

Leiderschapsstijlen

leiderschapsstijlen
Leiderschapsstijlen omvatten de gedragskwaliteiten van een leider. Deze kwaliteiten worden vaak gebruikt om groepen mensen aan te sturen, te motiveren of te managen. Enkele van de meest erkende leiderschap stijlen omvatten autocratisch, democratisch of laissez-faire leiderschap stijlen.

Agile Leiderschap

agile-leiderschap
Behendig leiderschap is de belichaming van agile manifest principes door een manager of beheer team. Weerbaar leiderschap heeft invloed op twee belangrijke niveaus van a bedrijf. Het structurele niveau definieert de rollen, verantwoordelijkheden en key performance indicators. Het gedragsniveau beschrijft de acties die leiders aan anderen laten zien op basis van agile principes. 

Adaptief leiderschap

adaptief-leiderschap
Adaptieve leiderschap is een model gebruikt door leiders om individuen te helpen zich aan te passen aan complexe of snel veranderende omgevingen. Aangepaste leiderschap wordt gedefinieerd door drie kerncomponenten (kostbaar of vervangbaar, experimenteren en slimme risico's, gedisciplineerde beoordeling). Groei vindt plaats wanneer een organisatie ineffectieve manieren van werken verwerpt. Vervolgens implementeren actieve leiders nieuwe initiatieven en monitoren ze hun impact.

Leiderschap in de blauwe oceaan

blue-ocean-leiderschap
Auteurs en strategie experts Chan Kim en Renée Mauborgne ontwikkelden het idee van blauwe oceaan leiderschap. Op dezelfde manier als de blauwe oceaan van Kim en Mauborgne strategie stelt bedrijven in staat om onbetwiste marktruimte te creëren, blauwe oceaan leiderschap stelt bedrijven in staat te profiteren van niet-gerealiseerd talent en potentieel van werknemers.

Delegerend leiderschap

delegerend-leiderschap
Ontwikkeld door bedrijf consultants Kenneth Blanchard en Paul Hersey in de jaren zestig, delegerend leiderschap is een leiderschap stijl waarbij gezagsdragers ondergeschikten machtigen om autonomie uit te oefenen. Daarom wordt het ook wel laissez-faire genoemd leiderschap. In sommige gevallen is dit type leiderschap kan leiden tot een verhoging van de kwaliteit van het werk en de besluitvorming. In enkele andere gevallen is dit type leiderschap moet worden afgewogen om een ​​gebrek aan richting en samenhang van het team te voorkomen.

Gedistribueerd leiderschap

gedistribueerd leiderschap
Distributed leiderschap is gebaseerd op het uitgangspunt dat leiderschap verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid worden gedeeld door degenen met de relevante vaardigheden of expertise, zodat de gedeelde verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van meerdere individuen op een werkplek opgroeit als een fluïde en opkomende eigenschap (niet gecontroleerd of gehouden door één persoon). Gedistribueerd leiderschap is gebaseerd op acht keurmerken of principes: gedeelde verantwoordelijkheid, gedeelde kracht, synergie, leiderschap capaciteit, organisatorisch leren, rechtvaardig en ethisch klimaat, democratische en onderzoekscultuur en betrokkenheid van macro-gemeenschappen.

Ethisch leiderschap

ethisch-leiderschap
Ethische leiders houden zich aan bepaalde waarden en overtuigingen, of ze nu thuis of op kantoor zijn. In wezen worden ethische leiders gemotiveerd en geleid door de inherente waardigheid en rechten van andere mensen.

Transformationeel leiderschap

transformationeel-leiderschap
Transformationeel leiderschap is een stijl van leiderschap die werknemers motiveert, aanmoedigt en inspireert om bij te dragen aan het bedrijf groei. Leiderschapsexpert James McGregor Burns beschreef voor het eerst het concept van transformationeel leiderschap in een boek uit 1978 getiteld Leiderschap. Hoewel het onderzoek van Burns zich richtte op politieke leiders, is de term ook van toepassing op de bedrijfs- en organisatiepsychologie.

Leidend door voorbeeld

voorbeeldgedrag
Degenen die het goede voorbeeld geven, laten hun daden (en niet hun woorden) een voorbeeld zijn van aanvaardbare vormen van gedrag of gedrag. In een manager-ondergeschikte context is het de bedoeling om het goede voorbeeld te geven dat werknemers dit gedrag navolgen of zichzelf gedragen.

Leider versus baas

leider versus baas
Een leider is iemand binnen een organisatie die het vermogen bezit om anderen te beïnvloeden en het goede voorbeeld te geven. Leiders inspireren, ondersteunen en moedigen degenen onder hen aan en werken continu om doelstellingen te bereiken. Een baas is iemand binnen een organisatie die directe bevelen geeft aan ondergeschikten, de neiging heeft autocratisch te zijn en er de voorkeur aan geeft te allen tijde de touwtjes in handen te hebben.

Situationeel leiderschap

situationeel leiderschap
Situationeel leiderschap is gebaseerd op situationeel leiderschap theorie. Ontwikkeld door auteurs Paul Hersey en Kenneth Blanchard in de late jaren 1960, is de fundamentele overtuiging van de theorie dat er geen enkele leiderschap stijl die het beste is voor elke situatie. situationeel leiderschap is gebaseerd op de overtuiging dat niemand leiderschap stijl is het beste. Met andere woorden, de beste stijl hangt af van de situatie.

Opvolgingsplanning

opvolgingsplanning
Opvolgingsplanning is een proces waarbij toekomstige leiders op alle niveaus binnen een bedrijf worden geïdentificeerd en ontwikkeld. In wezen is opvolgingsplanning een manier voor bedrijven om zich voor te bereiden op de toekomst. Het proces zorgt ervoor dat wanneer een sleutelmedewerker besluit te vertrekken, het bedrijf iemand anders in de pijplijn heeft om zijn functie te vervullen.

Het contingentiemodel van Fiedler

fiedlers-contingentiemodel
onvoorziene omstandigheid van Fielder model pleit geen stijl van leiderschap is superieur aan de rest beoordeeld op basis van drie maatstaven van situationele controle, waaronder relaties tussen leider en lid, taakstructuur en machtsniveau van de leider. In de contingentie van Fiedler model, presteren taakgerichte leiders het best in zeer gunstige en ongunstige omstandigheden. Relatiegerichte leiders presteren het best in situaties die redelijk gunstig zijn, maar kunnen hun positie verbeteren door gebruik te maken van superieure interpersoonlijke vaardigheden.

Management versus leiderschap

management versus leiderschap

Culturele modellen

culturele modellen
In de context van een organisatie zijn culturele modellen kaders die de bedrijfscultuur definiëren, vormgeven en beïnvloeden. Culturele modellen bieden ook enige structuur aan een bedrijfscultuur die vaak veranderlijk en kwetsbaar is voor verandering. Ooit gebruikten de meeste bedrijven een hiërarchische cultuur waarin verschillende managementniveaus toezicht hielden op ondergeschikten onder hen. Tegenwoordig bestaat er echter een grotere diversiteit in modellen, aangezien leiders zich realiseren dat de top-downbenadering in veel sectoren achterhaald is en dat succes elders te vinden is.

Actiegericht leiderschap

actiegericht-leiderschap
Actiegericht leiderschap definieert leiderschap in de context van drie in elkaar grijpende gebieden van verantwoordelijkheid en zorg. Dit raamwerk wordt door leiders gebruikt bij het managen van teams, groepen en organisaties. Ontwikkeld in de jaren zestig en voor het eerst gepubliceerd in 1960, actiegericht leiderschap was revolutionair voor zijn tijd omdat het geloofde dat leiders de vaardigheden konden leren die ze nodig hadden om anderen effectief te managen. Adair geloofde dat effectief leiderschap werd geïllustreerd door drie overlappende cirkels (verantwoordelijkheden): de taak uitvoeren, het team opbouwen en onderhouden en het individu ontwikkelen.

Hoogwaardige coaching

high performance coaching
High-performance coaches werken met individuen in persoonlijke en professionele contexten om hen in staat te stellen hun volledige potentieel te bereiken. Hoewel dit soort coaches vaak wordt geassocieerd met sport, moet worden opgemerkt dat het coachen een specifiek type gedrag is dat ook nuttig is bij bedrijf en leiderschap

Vormen van macht

vormen van macht
Wanneer de meeste mensen wordt gevraagd om macht te definiëren, denken ze aan de macht die een leider bezit als een functie van hun verantwoordelijkheid voor ondergeschikten. Anderen denken misschien dat macht voortkomt uit de titel of positie die deze persoon bekleedt. 

Tipping Point Leiderschap

tipping-point-leiderschap
Tipping Point Leadership is een goedkope manier om een ​​strategische verschuiving in een organisatie te realiseren door te focussen op extremen. Hier kunnen de extremen verwijzen naar kleine groepen mensen, handelingen en activiteiten die een onevenredige invloed uitoefenen op bedrijf prestaties.

Vroom-Yetton-beslissingsmodel

vroom-yetton-beslissingsmodel-uitgelegd
De beslissing van Vroom-Yetton model is een besluitvormingsproces gebaseerd op situationele leiderschap. Volgens dit model, zijn er vijf besluitvormingsstijlen die op groep gebaseerde besluitvorming begeleiden, afhankelijk van de situatie en de mate van betrokkenheid van ondergeschikten: autocratisch type 1 (AI), autocratisch type 2 (AII), consultatief type 1 (CI), Consultative Type 2 (CII), Group-based Type 2 (GII).

de beheersystemen van Likert

likerts-beheersystemen
De managementsystemen van Likert zijn ontwikkeld door de Amerikaanse sociaal psycholoog Rensis Likert. De beheersystemen van Likert zijn een reeks van leiderschap theorieën gebaseerd op de studie van verschillende organisatorische dynamieken en kenmerken. Likert stelde vier managementsystemen voor, die ook kunnen worden gezien als leiderschap stijlen: Uitbuitend gezaghebbend, Welwillend gezaghebbend, Raadgevend, Participatief.

Hoofdgidsen:

Over de auteur

Scroll naar boven
FourWeekMBA