hickams-uitspraak

Wat is het dictum van Hickam?

Hickam's uitspraak is het tegenargument voor: Occam's scheermes. Terwijl het scheermes van Occam een ​​heuristiek is die de besluitvorming beperkt tot de eenvoudigste variabelen, gelooft Hickam's uitspraak dat een situatie moet worden aangepakt door naar meerdere variabelen te kijken.

De uitspraak van Hickam begrijpen

Het scheermes van Occam wordt in de medische industrie gebruikt om te suggereren dat meerdere symptomen bij een patiënt kunnen worden toegeschreven aan een enkele ziekte.

De uitspraak van Hickam weerlegt dit argument, omdat hij gelooft dat de meerdere symptomen van de patiënt in de meeste gevallen het gevolg zijn van verscheidene ziekten.

Hickam's uitspraak is gebaseerd op een aforisme dat gewoonlijk wordt vermeld als "patiënten kunnen zoveel ziekten hebben als ze willen."

Deze lijn wordt toegeschreven aan John Hickam, een Amerikaanse arts die in zijn vroege carrière in het Grady Memorial Hospital in Atlanta werkte en vervolgens tussen 1958 en 1970 voorzitter van de geneeskunde werd aan de Indiana University.

Hickham's uitspraak en diagnostische spaarzaamheid

In de hedendaagse geneeskunde wordt het scheermes van Occam vaak besproken door artsen in de context van diagnostische spaarzaamheid.

Dit principe pleit ervoor dat artsen zo min mogelijk oorzaken zoeken om alle symptomen te verklaren bij het diagnosticeren van een verwonding, ziekte of ziekte. 

Deze benadering heeft echter beperkt nut in de moderne medische praktijk, aangezien het feitelijke proces van de diagnose van de patiënt uit meerdere hypothesen bestaat die indien nodig moeten worden getest en aangepast.

Hickam's uitspraak stelt dat wanneer artsen dit proces uitvoeren, geen enkele mogelijke diagnose mag worden uitgesloten omdat deze niet lijkt te voldoen aan het principe van het scheermes van Occam. 

Merk op dat het scheermes van Occam niet vereist dat de arts noodzakelijkerwijs de eenvoudigste diagnose kiest.

In plaats daarvan moedigt het de accountant aan om een ​​verklaring te vinden die alle assurance-informatie verklaart zonder ongepaste veronderstellingen te maken.

Met het bovenstaande in gedachten kan het scheermes van Occam een ​​nuttig diagnostisch hulpmiddel zijn, maar het is zeker niet onfeilbaar. In de geneeskunde is het eenvoudigste antwoord - of het antwoord met het minste aantal diagnoses - niet altijd het juiste antwoord. 

Hickam's uitspraak en statistische analyse

Dat de uitspraak van Hickam kan dienen als tegenargument voor het scheermes van Occam is te danken aan statistische analyse.

Statistieken tonen aan dat patiënten meer kans hebben op meerdere ziekten en minder kans hebben op één, zeldzamere ziekte die verantwoordelijk is voor al hun symptomen. 

Sommige patiënten met meerdere ziekten kunnen ook de diagnose krijgen dat elke ziekte een onafhankelijke oorzaak heeft in plaats van dat alle ziekten aan één enkele bron kunnen worden toegeschreven.

Dat wil zeggen, elke ziekte is afgeleid van afzonderlijke gebeurtenissen (of een combinatie van gebeurtenissen) waaraan de patiënt is blootgesteld. 

Wanneer artsen een patiënt met één zeldzame ziekte diagnosticeren, maken ze een kritische veronderstelling die vaak geen verband houdt met de symptomen van de patiënt en hoe dan ook statistisch onwaarschijnlijk is.

Omgekeerd, wanneer de patiënt wordt gediagnosticeerd met drie veelvoorkomende aandoeningen waarvoor hij mogelijk al vatbaar is, minimaliseert de arts de introductie van nieuwe veronderstellingen die tot een onjuiste diagnose kunnen leiden.

Hickam's uitspraak in zaken

Naarmate het volume, de variëteit en de snelheid van moderne datasets toeneemt, wordt de kans dat a bedrijf zal op zijn beurt de uitspraak van Hickam tegenkomen.

Gegevens kunnen nu worden gecombineerd om problemen te diagnosticeren en op te lossen op een manier die ooit ondenkbaar was, dus de relatieve eenvoud van Occam's scheermes kan in sommige gevallen minder nuttig zijn.

Dat gezegd hebbende, zullen de meeste bedrijven profiteren van een combinatie van geavanceerde data-analyse (Hickam's dictum) en het scheermes van Occam, waarbij ze standaard de eenvoudigst mogelijke verklaring hanteren.

McDonald's

Neem bijvoorbeeld McDonald's, waar bijna elk proces is vastgelegd en gestandaardiseerd om de efficiëntie en winst te verhogen.

In feite is het bedrijf een meester in het oplossen van problemen met eenvoudige oplossingen en deze vervolgens om te zetten in systemen. 

Veel restaurants kampen met het probleem van het vinden van geschoolde koks en chef-koks, maar McDonald's lost dit probleem op met eenvoudige menu-items die snel en gemakkelijk door iedereen kunnen worden bereid.

Het bedrijf zou inderdaad een middelbare scholier zonder ervaring van straat kunnen halen en hen binnen enkele dagen leren een Big Mac voor te bereiden. 

Er zijn ook systemen om ervoor te zorgen dat het voedsel volgens een consistente standaard wordt bereid, zoals systemen die de juiste temperatuur van de friteuse voorschrijven.

De badkamers in de restaurants van McDonald's zijn ook schoon en functioneel en het gesystematiseerde trainingsprogramma voor werknemers wordt over de hele wereld gerespecteerd.

McDonald's en gegevens

Hoewel McDonald's een gesystematiseerd bedrijf is, is het niet bang om beslissingen te nemen en problemen op te lossen op basis van gegevens die zijn verzameld uit zijn enorme… netwerk van restaurants. Op basis van deze gegevens identificeerde het bedrijf bijvoorbeeld drie verbeterpunten:

  1. De Design van de drive-in zelf.
  2. De informatie die aan klanten wordt verstrekt in de drive-thru, en
  3. De aard van de mensen die in de rij wachten om te bestellen. 

Door de gegevens te analyseren, kon McDonald's bepalen op welke tijden van de dag klanten het meest geneigd waren om langs te komen en extra personeel toe te voegen om de wachttijden te verkorten.

Maar het heeft ook AI geïntroduceerd die lokale kooppatronen analyseert op basis van factoren zoals evenementen, feesten, weekenden of zelfs of het betaaldag is voor werknemers in het gebied.

Op basis van deze patronen beveelt de AI relevante suggesties voor eten en drinken aan op het drive-thru-scherm voor dat specifieke restaurant en tijdstip van de dag.

Het punt is dat om de drive-thru-ervaring te verbeteren, McDonald's niet standaard de eenvoudigste of meest waarschijnlijke oplossing heeft gekozen (het verkorten van de wachttijden).

In plaats daarvan stelde het bedrijf, door gegevens van zijn restaurants te analyseren, vast dat zijn ontoereikende drive-thru-ervaring kon worden verklaard door meerdere, minder vaak voorkomende "diagnoses" die anders over het hoofd zouden zijn gezien.

Sleutelfaciliteiten:

  • Hickam's uitspraak, die in de medische industrie wordt gebruikt als tegenargument voor Occam's scheermes, gelooft dat meerdere symptomen kunnen worden toegeschreven aan één ziekte.
  • In de hedendaagse geneeskunde wordt het scheermes van Occam vaak besproken door artsen in de context van diagnostische spaarzaamheid. Dit principe pleit ervoor dat artsen zo min mogelijk oorzaken zoeken om alle symptomen te verklaren bij het diagnosticeren van een verwonding, ziekte of ziekte. 
  • De uitspraak van Hickam is een tegenargument voor het scheermes van Occam omdat het gebaseerd is op statistisch bewijs. Statistieken tonen aan dat patiënten meer kans hebben op meerdere ziekten of comorbiditeiten en minder kans hebben op één, zeldzamere ziekte die verantwoordelijk is voor al hun symptomen.

Verbonden denkkaders

Convergent versus divergent denken

convergent-versus-divergent-denken
Convergerend het denken treedt op wanneer de oplossing voor een probleem kan worden gevonden door het toepassen van vastgestelde regels en logisch redeneren. terwijl divergent het denken is een ongestructureerde methode voor het oplossen van problemen waarbij deelnemers worden aangemoedigd om veel innovatieve ideeën of oplossingen voor een bepaald probleem te ontwikkelen. waar convergent het denken zou kunnen werken voor grotere, volwassen organisaties waar uiteenlopende het denken is meer geschikt voor startups en innovatieve bedrijven.

Kritisch Denken

kritisch denken
kritisch het denken omvat het analyseren van observaties, feiten, bewijzen en argumenten om een ​​oordeel te vormen over wat iemand leest, hoort, zegt of schrijft.

biases

vooroordelen
Het concept van cognitieve vooroordelen werd geïntroduceerd en gepopulariseerd door het werk van Amos Tversky en Daniel Kahneman in 1972. Vooroordelen worden gezien als systematische fouten en gebreken die ervoor zorgen dat mensen afwijken van de normen van rationaliteit, waardoor we onbekwaam zijn in het nemen van goede beslissingen onder onzekerheid.

Tweede-orde-denken

tweede-orde-denken
Tweede bestelling het denken is een manier om de implicaties van onze beslissingen te beoordelen door toekomstige gevolgen te overwegen. Tweede bestelling het denken is een mentale model die rekening houdt met alle toekomstige mogelijkheden. Het moedigt individuen aan om denken out of the box, zodat ze zich op alle mogelijke situaties kunnen voorbereiden. Het ontmoedigt ook de neiging van individuen om standaard de meest voor de hand liggende keuze te kiezen.

Lateraal denken

lateraal denken
Zijdelings het denken is een Bedrijfsstrategie dat houdt in dat je een probleem vanuit een andere richting benadert. De strategie pogingen om traditioneel formule- en routinematige benaderingen van probleemoplossing te verwijderen door te pleiten voor creatieve het denken, en daarom onconventionele manieren vinden om een ​​bekend probleem op te lossen. Dit soort niet-lineaire benadering van probleemoplossing kan soms een grote impact hebben.

Begrensde rationaliteit

beperkte rationaliteit
Begrensde rationaliteit is een concept dat wordt toegeschreven aan Herbert Simon, een econoom en politicoloog die geïnteresseerd is in besluitvorming en hoe we beslissingen nemen in de echte wereld. Hij geloofde zelfs dat in plaats van te optimaliseren (wat de afgelopen decennia de gangbare opvatting was), mensen volgen wat hij satisficing noemde.

Dunning-Kruger-effect

dunning-kruger-effect
Het Dunning-Kruger-effect beschrijft een cognitieve bias waarbij mensen met een laag vermogen in een taak hun vermogen om die taak goed uit te voeren, overschatten. Consumenten of bedrijven die niet over de benodigde kennis beschikken, nemen verkeerde beslissingen. Bovendien zorgen hiaten in de kennis ervoor dat de persoon of bedrijf van het zien van hun fouten.

Occam's scheermes

Occam's scheermes
Occam's Razor stelt dat men het aantal entiteiten dat nodig is om iets uit te leggen niet (buiten de rede) mag vergroten. Als alles gelijk is, is de eenvoudigste oplossing vaak de beste. Het principe wordt toegeschreven aan de 14e-eeuwse Engelse theoloog William van Ockham.

Lindy-effect

lindy-effect
Het Lindy-effect is een theorie over de veroudering van niet-bederfelijke dingen, zoals technologie of ideeën. Het Lindy-effect, gepopulariseerd door auteur Nicholas Nassim Taleb, stelt dat niet-bederfelijke dingen zoals technologie - lineair - in omgekeerde volgorde verouderen. Daarom, hoe ouder een idee of een technologie, des te langer zal de levensverwachting zijn.

Antifragiliteit

antifragiliteit
Antifragiliteit werd voor het eerst bedacht als een term door de auteur en optiehandelaar Nassim Nicholas Taleb. Antifragiliteit is een kenmerk van systemen die gedijen als gevolg van stressoren, volatiliteit en willekeur. Daarom is Antifragile het tegenovergestelde van fragiel. Waar een breekbaar ding uiteenvalt in volatiliteit; een robuust ding is bestand tegen volatiliteit. Een antifragiel ding wordt sterker van volatiliteit (op voorwaarde dat het niveau van stressoren en willekeur een bepaalde drempel niet overschrijdt).

Ergodiciteit

ergodiciteit
Ergodiciteit is een van de belangrijkste begrippen in de statistiek. Ergodiciteit is een wiskundig concept dat suggereert dat een punt van een bewegend systeem uiteindelijk alle delen van de ruimte zal bezoeken waarin het systeem zich beweegt. Aan de andere kant betekent niet-ergodisch dat een systeem niet alle mogelijke delen bezoekt, omdat er barrières absorberen

Systeemdenken

systeemdenken
Systems het denken is een holistische manier om de factoren en interacties te onderzoeken die kunnen bijdragen aan een mogelijke uitkomst. Het gaat over het denken niet-lineair, en het begrijpen van de gevolgen van de tweede orde van acties en invoer in het systeem.

Verticaal denken

verticaal denken
Verticaal het denkenaan de andere kant is een probleemoplossende benadering die een selectieve, analytische, gestructureerde en sequentiële mentaliteit bevordert. De focus van verticaal het denken is om tot een beredeneerde, gedefinieerde oplossing te komen.

Metaforisch denken

metaforisch denken
metaforisch het denken beschrijft een mentaal proces waarin vergelijkingen worden gemaakt tussen eigenschappen van objecten die gewoonlijk als afzonderlijke classificaties worden beschouwd. metaforisch het denken is een mentaal proces dat twee verschillende universums van betekenis verbindt en is het resultaat van de geest die op zoek is naar overeenkomsten.

De hamer van Maslow

installatie-effect
De hamer van Maslow, ook wel bekend als de wet van het instrument of het Einstellung-effect, is een cognitieve vooringenomenheid die een te grote afhankelijkheid van een bekend hulpmiddel veroorzaakt. Dit kan worden uitgedrukt als de neiging om een ​​bekend gereedschap (misschien een hamer) te veel te gebruiken om problemen op te lossen waarvoor mogelijk een ander gereedschap nodig is. Dit probleem is hardnekkig in de bedrijf wereld waar misschien bekende tools of frameworks in de verkeerde context kunnen worden gebruikt (zoals bedrijf plannen die worden gebruikt als planningsinstrumenten in plaats van alleen pitches van investeerders).

Peter Principle

peter-principe
Het Peter Principle werd voor het eerst beschreven door de Canadese socioloog Lawrence J. Peter in zijn boek The Peter Principle uit 1969. Het Peter-principe stelt dat mensen voortdurend worden gepromoot binnen een organisatie totdat ze hun niveau van incompetentie bereiken.

Straw Man Misvatting

stro-man-drogreden
De stroman-drogreden beschrijft een argument dat de houding van een tegenstander verkeerd voorstelt om weerlegging gemakkelijker te maken. De stroman-drogreden is een soort informele logische drogreden, gedefinieerd als een fout in de structuur van een argument waardoor het ongeldig wordt.

Google-effect

google-effect
De Google effect is een neiging van individuen om informatie te vergeten die direct beschikbaar is via zoekmachines. Tijdens de Google effect - soms genoemd digitaal geheugenverlies - individuen hebben een buitensporige afhankelijkheid van digitaal informatie als een vorm van geheugenherinnering.

Streisand Effect

Streisand-effect
Het Streisand-effect is een paradoxaal fenomeen waarbij het onderdrukken van informatie om de zichtbaarheid te verminderen ervoor zorgt dat deze beter zichtbaar wordt. In 2003 probeerde Streisand luchtfoto's van haar huis in Californië te onderdrukken door fotograaf Kenneth Adelman aan te klagen wegens inbreuk op de privacy. Adelman, van wie Streisand aannam dat het paparazzi was, nam in plaats daarvan foto's om kusterosie te documenteren en te bestuderen. In haar zoektocht naar meer privacy hadden de inspanningen van Streisand het tegenovergestelde effect.

Compromiseffect

compromis-effect
Keuzes op één kenmerk – zoals het kiezen van het appartement met de laagste huur – zijn relatief eenvoudig. De meeste beslissingen die consumenten nemen, zijn echter gebaseerd op meerdere kenmerken die het besluitvormingsproces bemoeilijken. Het compromiseffect stelt dat een consument eerder de middelste optie van een reeks producten kiest dan extremere opties.

Vlinder effect

vlinder effect
In bedrijf, beschrijft het vlindereffect het fenomeen waarbij de eenvoudigste acties de grootste beloningen opleveren. Het vlindereffect werd in 1960 bedacht door meteoroloog Edward Lorenz en wordt daarom in de popcultuur meestal geassocieerd met het weer. Lorenz merkte op dat de kleine actie van een vlinder die met zijn vleugels fladdert, het potentieel had om steeds grotere acties te veroorzaken, resulterend in een tyfoon.

IKEA-effect

ikea-effect
Het IKEA-effect is een cognitieve vooringenomenheid die de neiging van consumenten om waarde iets meer als ze het zelf hebben gemaakt. Dat is de reden waarom merken het IKEA-effect vaak gebruiken om aanpassingen voor eindproducten te maken, omdat ze de consument helpen er meer mee om te gaan en er dus meer aan toe te voegen waarde.

Ringelmann-effect 

Ringelmann-effect
Het Ringelmann-effect beschrijft de neiging van individuen binnen een groep om minder productief te worden naarmate de groepsgrootte toeneemt.

Het overzichtseffect

overzichtseffect
Het overzichtseffect is een cognitieve verschuiving die door sommige astronauten wordt gemeld wanneer ze vanuit de ruimte terugkijken op de aarde. De verschuiving vindt plaats vanwege het indrukwekkende visuele spektakel van de aarde en wordt meestal gekenmerkt door een staat van ontzag en toegenomen zelftranscendentie.

Huis geld effect

huis-geld-effect
Het huisgeldeffect werd voor het eerst beschreven door onderzoekers Richard Thaler en Eric Johnson in een onderzoek uit 1990, getiteld Gambling with the House Money and Trying to Break Even: The Effects of Prior Outcomes on Risky Choice. Het huisgeldeffect is een cognitieve bias waarbij beleggers hogere risico's nemen op herbelegd kapitaal dan bij een initiële investering.

heuristisch

heuristisch
Zoals de Duitse psycholoog Gerd Gigerenzer benadrukt in het artikel 'Heuristische besluitvorming', is de term heuristiek van Griekse oorsprong en betekent 'dienen om uit te vinden of te ontdekken'. Om precies te zijn, een heuristiek is een snelle en nauwkeurige manier om beslissingen te nemen in de echte wereld, die wordt gedreven door onzekerheid.

Herkenningsheuristiek

herkenning-heuristiek
De herkenningsheuristiek is een psychologische model van oordeel en besluitvorming. Het maakt deel uit van een reeks eenvoudige en economische heuristieken voorgesteld door psychologen Daniel Goldstein en Gerd Gigerenzer. De herkenningsheuristiek stelt dat er conclusies worden getrokken over een object op basis van het feit of het wordt herkend of niet.

Representativiteitsheuristiek

representativiteit-heuristiek
De representativiteitsheuristiek werd voor het eerst beschreven door psychologen Daniel Kahneman en Amos Tversky. De representativiteitsheuristiek beoordeelt de waarschijnlijkheid van een gebeurtenis op basis van de mate waarin die gebeurtenis op een bredere klasse lijkt. Wanneer ernaar wordt gevraagd, zullen de meesten de eerste optie kiezen omdat de beschrijving van John overeenkomt met het stereotype dat we misschien voor een archeoloog hebben.

Take-The-Best Heuristiek

neem de beste heuristiek
De take-the-best-heuristiek is een kortere besluitvorming die een individu helpt te kiezen tussen verschillende alternatieven. De take-the-best (TTB) heuristiek beslist tussen twee of meer alternatieven op basis van een enkele goede eigenschap, ook wel bekend als een cue. Daarbij worden minder wenselijke eigenschappen genegeerd.

Bundelbias

bundeling-bias
De bundelingsbias is een cognitieve bias in e-commerce waarbij een consument de neiging heeft om niet alle gekochte producten als een groep of bundel te gebruiken. Bundelen vindt plaats wanneer afzonderlijke producten of diensten samen als een bundel worden verkocht. Veelvoorkomende voorbeelden zijn tickets en ervaringen. De bundelingsbias dicteert dat consumenten minder geneigd zijn om elk item in de bundel te gebruiken. Dit betekent dat de waarde van de bundel en inderdaad de waarde van elk item in de bundel wordt verlaagd.

Barnum-effect

barnum-effect
Het Barnum-effect is een cognitieve vooringenomenheid waarbij individuen geloven dat generieke informatie – die van toepassing is op de meeste mensen – specifiek voor henzelf is toegesneden.

Verankeringseffect

verankeringseffect
Het verankeringseffect beschrijft de menselijke neiging om te vertrouwen op een eerste stukje informatie (het "anker") om latere oordelen of beslissingen te nemen. Prijsverankering is dus het proces van het tot stand brengen van een prijs punt dat klanten kunnen raadplegen bij het nemen van een aankoopbeslissing.

Lokeffect

lokeffect
Het lokeffect is een psychologisch fenomeen waarbij inferieure – of lokmiddel – opties de voorkeuren van de consument beïnvloeden. Bedrijven gebruiken het lokeffect om potentiële klanten naar het gewenste doel te duwen artikel. Het lokeffect wordt geënsceneerd door het plaatsen van een concurrent artikel en een lokvogel artikel, die voornamelijk wordt gebruikt om de klant naar het doel te duwen artikel.

Betrokkenheid vooringenomenheid

commitment-bias
Commitment bias beschrijft de neiging van een individu om toegewijd te blijven aan gedrag uit het verleden, zelfs als dit ongewenste resultaten tot gevolg heeft. De vooringenomenheid is vooral uitgesproken wanneer dergelijk gedrag in het openbaar wordt uitgevoerd. Commitment bias wordt ook wel escalatie van commitment genoemd.

Eerste-principes denken

eerste-principes-denken
Eerste principes het denken – soms redeneren vanuit de eerste beginselen genoemd – wordt gebruikt om complexe problemen te reverse-engineeren en creativiteit aan te moedigen. Het gaat om het opsplitsen van problemen in basiselementen en deze van de grond af aan weer in elkaar te zetten. Elon Musk behoort tot de sterkste voorstanders van deze manier van het denken.

Ladder van gevolgtrekking

ladder-van-inferentie
De ladder van gevolgtrekking is een bewust of onderbewust het denken proces waarbij een individu van een feit naar een beslissing of actie gaat. De ladder van gevolgtrekking is gemaakt door academicus Chris Argyris om te illustreren hoe mensen mentale modellen vormen en vervolgens gebruiken om beslissingen te nemen.

Wet van Goodhart

goodharts-wet
De wet van Goodhart is vernoemd naar de Britse monetaire beleidstheoreticus en econoom Charles Goodhart. Tijdens een conferentie in Sydney in 1975 zei Goodhart dat "elke waargenomen statistische regelmaat de neiging heeft om in te storten zodra er voor controledoeleinden druk op wordt uitgeoefend." De wet van Goodhart stelt dat wanneer een maatregel een doel wordt, het niet langer een goede maatregel is.

Model met zes denkhoeden

zes-denkhoeden-model
De zes denkhoeden model werd in 1986 gecreëerd door psycholoog Edward de Bono, die opmerkte dat persoonlijkheidstype een belangrijke drijfveer was voor de manier waarop mensen probleemoplossing benaderden. Zo bekijken optimisten situaties anders dan pessimisten. Analytische individuen kunnen ideeën genereren die een meer emotioneel persoon niet zou doen, en vice versa.

Mandela-effect

mandela-effect
Het Mandela-effect is een fenomeen waarbij een grote groep mensen een gebeurtenis anders herinnert dan hoe deze plaatsvond. Het Mandela-effect werd voor het eerst beschreven in verband met Fiona Broome, die geloofde dat de voormalige Zuid-Afrikaanse president Nelson Mandela in de jaren tachtig in de gevangenis stierf. Terwijl Mandela in 1980 uit de gevangenis werd vrijgelaten en 1990 jaar later stierf, herinnerde Broome zich de berichtgeving over zijn dood in de gevangenis en zelfs een toespraak van zijn weduwe. Natuurlijk heeft geen van beide gebeurtenissen zich in werkelijkheid voorgedaan. Maar Broome zou later ontdekken dat zij niet de enige was met dezelfde herinnering aan gebeurtenissen.

Verdringingseffect

verdringingseffect
Het crowding-out-effect treedt op wanneer de uitgaven van de publieke sector de uitgaven in de private sector verminderen.

Bandwagon-effect

bandwagon-effect
Het bandwagon-effect vertelt ons dat hoe meer een overtuiging of idee door meer mensen binnen een groep is overgenomen, hoe meer de individuele acceptatie van dat idee binnen dezelfde groep zou kunnen toenemen. Dit is het psychologische effect dat leidt tot kuddementaliteit. wat in? verkoop kan worden geassocieerd met sociaal bewijs.

Wet van Moore

de wet van Moore
De wet van Moore stelt dat het aantal transistors op een microchip ongeveer elke twee jaar verdubbelt. Deze observatie werd in 1965 gedaan door mede-oprichter van Intel, Gordon Moore, en werd een leidend principe voor de halfgeleiderindustrie en heeft verstrekkende gevolgen gehad voor de technologie als geheel.

Ontwrichtende innovatie

ontwrichtende innovatie
Disruptive innovatie als een term die voor het eerst werd beschreven door Clayton M. Christensen, een Amerikaanse academicus en bedrijf consultant die The Economist 'de meest invloedrijke' noemde beheer denker van zijn tijd.” Verstorend innovatie beschrijft het proces waarmee een artikel of dienst grijpt aan op de bodem van een markt en verdringt uiteindelijk gevestigde concurrenten, producten, bedrijven of allianties.

Waardemigratie

waarde-migratie
Waardemigratie werd voor het eerst beschreven door auteur Adrian Slywotzky in zijn boek Value Migration - How to Think Multiple Moves Ahead of the Competition uit 1996. Waardemigratie is de overdracht van waarde-krachten creëren uit verouderde bedrijfsmodellen naar iets dat beter in staat is om aan de eisen van de consument te voldoen.

Tot ziens effect

doei-nu-effect
Het tot ziens-effect beschrijft de neiging van consumenten om aan het woord 'kopen' te denken als ze het woord 'dag' lezen. In een onderzoek dat diners volgde in een restaurant met eigen prijs, werd elk diner gevraagd om een ​​van de twee zinnen te lezen voordat ze hun maaltijd bestelden. De eerste zin, "zo lang", zorgde ervoor dat gasten gemiddeld $ 32 per maaltijd betaalden. Maar wanneer diners de uitdrukking "dag, tot ziens" reciteerden voordat ze bestelden, was het gemiddelde prijs per maaltijd steeg tot $ 45.

Groepsdenken

groepsdenken
Groepsdenken doet zich voor wanneer individuen met goede bedoelingen niet-optimale of irrationele beslissingen nemen op basis van de overtuiging dat afwijkende meningen onmogelijk zijn of op een motivatie om zich te conformeren. Groepsdenken vindt plaats wanneer leden van een groep een consensus bereiken zonder kritisch te redeneren of de alternatieven en hun gevolgen te evalueren.

stereotypering

stereotypering
Een stereotype is een vaststaand en overdreven gegeneraliseerd geloof over een bepaalde groep of klasse mensen. Deze overtuigingen zijn gebaseerd op de valse veronderstelling dat bepaalde kenmerken gemeenschappelijk zijn voor elk individu dat in die groep woont. Veel stereotypen hebben een lange en soms controversiële geschiedenis en zijn een direct gevolg van verschillende politieke, sociale of economische gebeurtenissen. Stereotypering is het proces van het maken van aannames over een persoon of groep mensen op basis van verschillende kenmerken, waaronder geslacht, ras, religie of fysieke eigenschappen.

de Wet van Murphy

de Wet van Murphy
De wet van Murphy stelt dat als er iets mis kan gaan, het ook fout zal gaan. De wet van Murphy is genoemd naar ruimtevaartingenieur Edward A. Murphy. Tijdens zijn tijd op Edwards Air Force Base in 1949, vervloekte Murphy een technicus die een elektrisch onderdeel verkeerd had aangesloten en zei: "Als er een manier is om het verkeerd te doen, zal hij het vinden."

Wet van onbedoelde gevolgen

wet-van-onbedoelde-gevolgen
De wet van de onbedoelde gevolgen werd voor het eerst genoemd door de Britse filosoof John Locke toen hij aan het parlement schreef over de onbedoelde effecten van rentestijgingen. Het werd echter in 1936 gepopulariseerd door de Amerikaanse socioloog Robert K. Merton, die keek naar onverwachte, onverwachte en onbedoelde gevolgen en hun impact op de samenleving.

Fundamentele attributiefout

fundamentele attributiefout
Fundamentele attributiefout is een vooringenomenheid die mensen vertonen bij het beoordelen van het gedrag van anderen. De neiging is om persoonlijke kenmerken te sterk te benadrukken en omgevings- en situationele factoren te weinig te benadrukken.

Uitkomstbias

resultaat-bias
Uitkomstbias beschrijft de neiging om een ​​beslissing te evalueren op basis van de uitkomst en niet op het proces waarmee de beslissing is genomen. Met andere woorden, de kwaliteit van een beslissing wordt pas bepaald als de uitkomst bekend is. Uitkomstbias treedt op wanneer een beslissing is gebaseerd op de uitkomst van eerdere gebeurtenissen zonder rekening te houden met hoe die gebeurtenissen zich hebben ontwikkeld.

Achteraf vooringenomenheid

achteraf-vooringenomenheid
Hindsight bias is de neiging van mensen om gebeurtenissen uit het verleden als voorspelbaarder te zien dan ze in werkelijkheid waren. De uitslag van een presidentsverkiezing lijkt bijvoorbeeld duidelijker wanneer de winnaar bekend wordt gemaakt. Hetzelfde kan ook gezegd worden voor de enthousiaste sportliefhebber die de juiste uitkomst van een wedstrijd voorspelde, ongeacht of zijn team won of verloor. Hindsight bias is daarom de neiging van een individu om zichzelf ervan te overtuigen dat hij een gebeurtenis nauwkeurig heeft voorspeld voordat deze plaatsvond.

Lees volgende: biasesBegrensde rationaliteitMandela-effectDunning-Kruger-effectLindy-effectVerdringingseffectBandwagon-effect.

Hoofdgidsen:

Over de auteur

Scroll naar boven
FourWeekMBA