groeistrategie

Groeistrategie

A groei strategie wordt vertegenwoordigd door een reeks acties die een bedrijf kunnen helpen grip te krijgen, waardoor het sneller marktaandeel kan verwerven, en gecombineerd met bedrijfsmodellering, kan het een drijfveer zijn voor succes op de lange termijn.

Belangrijkste hoogtepunt

 • Groeistrategie:
  • Definitie:
   • Uitgebreid plan gericht op specifieke statistieken.
   • Ontworpen om het klantenbestand uit te breiden, nieuwe markten te betreden of nieuwe producten/diensten te introduceren.
  • Doelstellingen:
   • Snelle marktpenetratie.
   • Versterking merk gelijkheid en loyaliteit.
   • Diversificatie van inkomstenbronnen.
  • Voordelen:
   • Snellere inkomstengeneratie:
    • Sneller rendement op uw investering (ROI).
    • Ondersteunt herinvestering in het bedrijfsleven.
   • Verbeterde merkherkenning:
    • Verhoogt de zichtbaarheid van het bedrijf.
    • Bouwt vertrouwen op bij potentiële klanten.
   • Concurrentievoordeel:
    • Overtreft concurrenten bij het veroveren van marktaandeel.
    • Onderscheidt het bedrijf met unieke aanbiedingen of marktbenaderingen.
  • Integratie met bedrijfsmodellering:
   • Uitlijning:
    • Garandeert groei tactieken resoneren met die van het bedrijf missie en visie.
    • Creëert synergie tussen groei en operationele strategieën.
   • Duurzaamheid:
    • Gericht op de lange termijn groei in plaats van pieken op korte termijn.
    • Houdt rekening met milieu-, sociale en governance-factoren (ESG).
   • raffinage:
    • Continue feedbacklus om de instellingen aan te passen bedrijfsmodel gebaseerd op groei resultaten.
    • Past zich aan de veranderende marktomstandigheden en consumentenvoorkeuren aan.
  • Resultaat:
   • Zakelijk succes op lange termijn:
    • Waarborgt de positie van het bedrijf op de markt voor de nabije toekomst.
    • Zorgt voor stabiel en consistent groei.
   • Relevantie en concurrentievermogen:
    • Stelt het bedrijf in staat te anticiperen op en zich aan te passen aan marktverschuivingen.
    • Moedigt aan innovatie en voorop blijven lopen op trends in de sector.
   • Schaalbaarheid:
    • Bereidt het bedrijf voor op uitbreidingen, fusies of overnames.
    • Faciliteert een efficiënte toewijzing van middelen naarmate het bedrijf groeit.
  • Uitdagingen en overwegingen:
   • Marktverzadiging:
    • Herkennen wanneer een markt verzadigd is en op zoek zijn naar diversificatie.
   • Toewijzing van middelen:
    • Zorgdragen voor investeringen in groei zet de middelen van het bedrijf niet onder druk.
   • Verwachtingen van belanghebbenden:
    • Balancing groei ambities met de verwachtingen en zorgen van belanghebbenden.
   • Naleving van de regelgeving:
    • Op de hoogte zijn van brancheregelgeving en ervoor zorgen groei strategieën zijn compatibel.

Groei versus gefixeerde mindset

groei-mindset-vs-vaste-mindset
fixed mindset gelooft dat hun intelligentie en talenten vaste eigenschappen zijn die niet kunnen worden ontwikkeld. De twee denkrichtingen zijn ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Carol Dweck tijdens het bestuderen van menselijke motivatie. Beide mindsets bestaan ​​uit bewuste en onbewuste denkpatronen die op zeer jonge leeftijd zijn ontstaan. In het volwassen leven hebben ze ingrijpende gevolgen voor persoonlijk en professioneel succes. Personen met een groei mentaliteit besteden meer tijd en moeite aan het bereiken van moeilijke doelen en zijn bij uitbreiding minder bezig met de mening of capaciteiten van anderen. Personen met een vaste mindset zijn gevoelig voor kritiek en zijn misschien bezig met het bewijzen van hun talenten aan anderen.

Bedrijfskunde

business-engineering-manifest

AI-bedrijfsmodellen

ai-business-modellen

Sjabloon voor technisch bedrijfsmodel

bedrijfsmodel-sjabloon
een techneut bedrijfsmodel  bestaat uit vier hoofdcomponenten: waarde model (waardeproposities, missie visie), technologisch model (R&D-beheer), distributie model (verkoop en marketing organisatiestructuur), en financieel model (opbrengstmodellering, kostenstructuur, winstgevendheid en cashgeneratie/-beheer). Die elementen die samenkomen, kunnen als basis dienen om een ​​solide technologiebedrijf op te bouwen model.

Web3-bedrijfsmodelsjabloon

vbde-framework
Een Blockchain-bedrijfsmodel volgens de FourWeekMBA framework bestaat uit vier hoofdcomponenten: waardemodel (kernfilosofie, kernwaarden en waardeproposities voor de belangrijkste belanghebbenden), blockchainmodel (protocolregels, netwerkvorm en applicatielaag/ecosysteem), distributiemodel (de belangrijkste kanalen die het protocol versterken en zijn gemeenschappen), en het economisch model (de dynamiek/stimulansen waardoor protocolspelers geld verdienen). Die elementen die samenkomen, kunnen als basis dienen voor het bouwen en analyseren een solide Blockchain-bedrijfsmodel.

Asymmetrische bedrijfsmodellen

asymmetrische-bedrijfsmodellen
In een asymmetrisch bedrijfsmodel genereert de organisatie niet rechtstreeks inkomsten met de gebruiker, maar maakt ze gebruik van de gegevens die gebruikers leveren in combinatie met technologie, waardoor een belangrijke klant wordt betaald om de kernactiva in stand te houden. Google verdient bijvoorbeeld geld door gebruik te maken van de gegevens van gebruikers, in combinatie met zijn algoritmen die aan adverteerders worden verkocht voor zichtbaarheid.

Zakelijke concurrentie

business-competitie
In een zakenwereld die wordt gedreven door technologie en digitalisering, is de concurrentie veel vloeiender, zoals: innovatie wordt een bottom-up benadering die overal vandaan kan komen. Daardoor wordt het veel moeilijker om de grenzen van bestaande markten te definiëren. Daarom een ​​goede zakelijke concurrentie analyse kijkt naar klant, technologie, distributieen financieel model overlapt. Terwijl we tegelijkertijd kijken naar toekomstige potentiële kruispunten tussen industrieën die op korte termijn niets met elkaar te maken hebben.

Technologische modellering

technologische modellering
Technologische modellering is een discipline om de basis te leggen voor bedrijven om duurzaam te blijven innovatie, waardoor incrementele producten worden ontwikkeld. Terwijl we ook kijken naar baanbrekende innovatieve producten die de weg kunnen effenen voor succes op de lange termijn. In een soort Barbell-strategie suggereert technologische modellering een tweezijdige benadering, enerzijds om continu te blijven innovatie als een kernonderdeel van het bedrijf model. Anderzijds zet het in op toekomstige ontwikkelingen die de potentie hebben om door te breken en een sprong voorwaarts te maken.

Transitionele bedrijfsmodellen

overgangs-bedrijfsmodellen
een overgangsperiode bedrijfsmodel  wordt door bedrijven gebruikt om een ​​markt te betreden (meestal een niche) om de eerste tractie te krijgen en te bewijzen dat het idee goed is. de overgangsfase bedrijfsmodel  helpt het bedrijf het benodigde kapitaal veilig te stellen terwijl het een realiteitscheck heeft. Het helpt de lange termijn vorm te geven visie en een schaalbaar bedrijf model.

Minimaal levensvatbaar publiek

minimaal levensvatbaar publiek
De minimale levensvatbare doelgroep (MVA) vertegenwoordigt de kleinst mogelijke doelgroep die uw bedrijf kan ondersteunen terwijl u het start vanuit een microniche (de kleinste subset van een markt). Het belangrijkste aspect van de MVA is om in te zoomen op bestaande markten om die mensen te vinden in welke behoeften niet wordt voorzien door bestaande spelers.

Zakelijke schaalvergroting

schaalvergroting
Zakelijke schaalvergroting is het proces van transformatie van een bedrijf, aangezien het product wordt gevalideerd door steeds bredere marktsegmenten. Zakelijke schaalvergroting gaat over het creëren van tractie voor een product dat past in een klein marktsegment. Naarmate het product gevalideerd is, wordt het van cruciaal belang om een ​​levensvatbaar bedrijf op te bouwen model. En aangezien het product in steeds bredere marktsegmenten wordt aangeboden, is het belangrijk om product, business op elkaar af te stemmen modelen organisatorisch Design, om steeds grotere schaal mogelijk te maken.

Marktuitbreidingstheorie

uitbreiding van de markt
De marktuitbreiding bestaat uit het leveren van een product of dienst aan een breder deel van een bestaande markt of misschien het uitbreiden van die markt. Of toch, marktuitbreidingen kunnen gaan over het creëren van een geheel nieuwe markt. Hierdoor schaalt een bedrijf bij elke stap mee met de bestreken markt.

Snelheid-omkeerbaarheid

besluitvormingsmatrix

Asymmetrische weddenschappen

asymmetrische-weddenschappen

Groeimatrix

groeistrategieën
In het FourWeekMBA groei matrix, je kunt solliciteren groei voor bestaande klanten door dezelfde problemen aan te pakken (gain-modus). Of door bestaande problemen aan te pakken, voor nieuwe klanten (uitbreidingsmodus). Of door nieuwe problemen voor bestaande klanten aan te pakken (uitbreidingsmodus). Of misschien door hele nieuwe problemen voor nieuwe klanten aan te pakken (reinvent mode).

Inkomstenstromen Matrix

inkomsten-stromen-model-matrix
In het FourWeekMBA Inkomstenstromen Matrix, worden inkomstenstromen geclassificeerd op basis van het soort interacties dat het bedrijf heeft met zijn belangrijkste klanten. De eerste dimensie is de "frequentie" van interactie met de belangrijkste klant. Als tweede dimensie is er het 'Eigendom' van de interactie met de belangrijkste klant.

Inkomstenmodellering

verdienmodel-patronen
Inkomsten model patronen zijn een manier voor bedrijven om geld te verdienen met hun bedrijfsmodellen. een opbrengst model patroon is een cruciale bouwsteen van a bedrijfsmodel  omdat het informeert hoe het bedrijf op korte termijn financiële middelen zal genereren om weer in het bedrijf te investeren. De manier waarop een bedrijf geld verdient, heeft dus ook invloed op de algehele bedrijfsvoering model.

Prijsstrategieën

prijsstrategieën
een prijsstelling strategie or model helpt bedrijven de prijsformule te vinden die past bij hun businessmodel. Zo worden de behoeften van de klant afgestemd op het producttype en wordt geprobeerd winstgevendheid voor het bedrijf mogelijk te maken. Een goede prijs strategie brengt de klant op één lijn met de financiële duurzaamheid van het bedrijf op lange termijn om een ​​solide bedrijf op te bouwen model.

Belangrijkste hoogtepunten van verschillende groeigerelateerde strategieën en modellen:

 • Groei versus gefixeerde mindset: De theorie van Carol Dweck maakt onderscheid tussen a groei mindset, waarbij individuen geloven in hun vermogen om zich te ontwikkelen en te verbeteren, en een fixed mindset, waarbij mensen geloven dat hun intelligentie en talenten vaste eigenschappen zijn.
 • Bedrijfskunde: Het concept van het toepassen van technische principes op bedrijven, waarbij de nadruk ligt op efficiëntie, optimalisatie en gestructureerde probleemoplossing.
 • AI-bedrijfsmodellen: een techneut bedrijfsmodel raamwerk gericht op waarde, technologie, distributieen financiële aspecten met betrekking tot op AI gebaseerde bedrijven.
 • Web3-bedrijfsmodelsjabloon: Een model voor op Blockchain gebaseerde bedrijven dat het waardemodel, het blockchain-model, distributie model en economisch model.
 • Asymmetrische bedrijfsmodellen: Bedrijfsmodellen die gebruikmaken van gebruikersgegevens en technologie om de kernactiva in stand te houden, terwijl een belangrijke klant voor de service betaalt (bijv. Google).
 • Zakelijke competitie: Analyse die kijkt naar klant, technologie, distributieen financiële modellen overlappen, gezien toekomstige potentiële kruispunten tussen schijnbaar niet-verwante industrieën.
 • Technologische modellering: Een tweeledige aanpak gericht op continu innovatie en baanbrekende innovatieve producten.
 • Overgangsbedrijfsmodellen: Wordt gebruikt om een ​​markt te betreden en initiële grip te krijgen, terwijl kapitaal wordt veiliggesteld en vorm wordt gegeven op de lange termijn visie.
 • Minimaal haalbaar publiek: Identificatie van de kleinst mogelijke doelgroep die een bedrijf in een nichemarkt kan ondersteunen.
 • Zakelijke schaalvergroting: Het proces van het transformeren van een bedrijf naarmate het product bredere marktsegmenten wint.
 • Marktuitbreidingstheorie: Een product of dienst leveren aan een groter deel van een bestaande markt, de markt uitbreiden of een nieuwe markt creëren.
 • Snelheid-omkeerbaarheid: De mogelijkheid om beslissingen snel terug te draaien als reactie op veranderende marktomstandigheden.
 • Asymmetrische weddenschappen: A strategie waar een bedrijf niet direct inkomsten genereert met de gebruiker, maar data en technologie gebruikt om zijn kernactiva te ondersteunen.
 • Groeimatrix: Verschillende groei strategieën voor bestaande en nieuwe klanten, gericht op dezelfde of nieuwe problemen.
 • Inkomstenstromenmatrix: Inkomstenstromen classificeren op basis van de frequentie en eigendom van interacties met belangrijke klanten.
 • Inkomstenmodellering: Bepalen hoe een bedrijf financiële middelen op korte termijn genereert om weer in het bedrijf te investeren.
 • Prijsstrategieën: Prijs afstemmen op de bedrijfsmodel om aan de behoeften van de klant te voldoen en winstgevendheid mogelijk te maken.

Casestudy's groeistrategie

Amazon vliegwielmodel

Amazon-vliegwiel
Het Amazon Flywheel of Amazon Virtuous Cycle is een strategie die gebruikmaakt van klantervaring om verkeer naar de platform en externe verkopers. Dat verbetert de selectie van goederen, en Amazon verbetert zijn kostenstructuur verder, zodat het de prijzen kan verlagen die het vliegwiel draaien.

Klantobsessie

klant-obsessie
Klantobsessie gaat verder dan kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over klanten, en het beweegt zich rond de feedback van klanten om waardevolle inzichten te verzamelen. Die inzichten beginnen met het dwaalproces van de ondernemer, gedreven door voorgevoel, onderbuikgevoel, intuïtie, nieuwsgierigheid en een bouwer-mindset. De productontdekking beweegt zich rond een gebouw, herwerkt, experimenteert en herhaalt een lus.

Coca-Cola gefranchiseerde groei- en uitbreidingsstrategie

coca-cola-bedrijfsstrategie
Coca-Cola volgt een Bedrijfsstrategie (geïmplementeerd sinds 2006) waar het via zijn operationele tak - de Bottling Investment Group - in eerste instantie investeert in de activiteiten van bottelpartners. Terwijl ze van de grond komen, verkoopt Coca-Cola zijn aandelenbelangen en vestigt het een franchisingmodel, groei en distributie strategie.

Zelfbedieningsmodel van Dropbox

dropbox-bedrijfsmodel
Dropbox genereerde meer dan 90% van zijn inkomsten via zijn zelfbedieningskanalen om gebruikers om te zetten in betalende klanten via in-product prompts en meldingen, in de tijd beperkte gratis proefversies van betaalde abonnementen, e-mailcampagnes en levenscyclus marketing. Dropbox genereerde in 2.1 meer dan $ 2021 miljard aan inkomsten, met een gemiddelde opbrengst per betalende gebruiker van $ 133, op basis van 16.79 miljoen betalende gebruikers.

Zoom Freeterprise-model

freeterprise-bedrijfsmodel
Een freeterprise is een combinatie van gratis en zakelijk waarbij gratis professionele accounts via het gratis product de trechter in worden gedreven. Als de kans is geïdentificeerd, wijst het bedrijf het gratis account toe aan een verkoper binnen de organisatie (inside sales of field sales) om dat om te zetten in een B2B/enterprise-account.

Lees ook:

Gerelateerde Agile Business Frameworks

AIOps

AIOPS
AIOps is de toepassing van kunstmatige intelligentie op IT-operaties. Het is bijzonder nuttig geworden voor modern IT-beheer in gehybridiseerde, gedistribueerde en dynamische omgevingen. AIOps is een belangrijk operationeel onderdeel geworden van moderne digitale organisaties, gebouwd rond software en algoritmen.

Agile methodologie

agile-methodologie
Agile begon als een lichtgewicht ontwikkelingsmethode in vergelijking met zwaargewicht softwareontwikkeling, wat het kernparadigma is van de voorgaande decennia van softwareontwikkeling. In 2001 werd het Manifest voor Agile Software Development geboren als een reeks principes die het nieuwe paradigma voor softwareontwikkeling definieerden als een continue iteratie. Dit zou ook van invloed zijn op de manier van zakendoen.

Agile Project Management

agile-projectmanagement
Agile projectmanagement (APM) is een strategie die grote projecten opdeelt in kleinere, beter beheersbare taken. In de APM-methodologie wordt elk project in kleine secties voltooid - vaak iteraties genoemd. Elke iteratie wordt voltooid volgens de levenscyclus van het project, te beginnen met de initiaal Design en vordert naar testen en vervolgens kwaliteitsborging.

Agile modelleren

agile-modellering
Agile Modeling (AM) is een methodologie voor het modelleren en documenteren van op software gebaseerde systemen. Agile Modeling is van cruciaal belang voor de snelle en continue levering van software. Het is een verzameling waarden, principes en praktijken die leiden tot effectieve, lichtgewicht softwaremodellering.

Agile bedrijfsanalyse

agile-bedrijfsanalyse
Agile Business Analysis (AgileBA) is een certificering in de vorm van begeleiding en training voor bedrijfsanalisten die in agile omgevingen willen werken. Om deze verschuiving te ondersteunen, helpt AgileBA de bedrijfsanalist ook om Agile-projecten te relateren aan een bredere organisatie missie or strategie. Om ervoor te zorgen dat analisten over de nodige vaardigheden en expertise beschikken, werd AgileBA-certificering ontwikkeld.

Innovatie van bedrijfsmodellen

business-model-innovatie
Bedrijfsmodel innovatie gaat over het vergroten van het succes van een organisatie met bestaande producten en technologieën door een overtuigende waarde voorstel in staat om een ​​nieuwe voort te stuwen bedrijfsmodel klanten opschalen en een blijvend concurrentievoordeel creëren. En het begint allemaal met het beheersen van de belangrijkste klanten.

Continue innovatie

continue-innovatie
Dat is een proces dat een continue feedbacklus vereist om een ​​waardevol product te ontwikkelen en een levensvatbaar bedrijfsmodel op te bouwen. continu innovatie is een mentaliteit waarbij producten en diensten worden ontworpen en geleverd om ze af te stemmen op het probleem van de klant en niet op de technische oplossing van de oprichters.

Ontwerp Sprint

ontwerp-sprint
A Design sprint is een beproefd vijfdaags proces waarin kritieke zakelijke vragen worden beantwoord door middel van snel ontwerp en prototyping, waarbij de eindgebruiker centraal staat. Een ontwerpsprint begint met een wekelijkse uitdaging die moet eindigen met een prototype, een test aan het einde, en dus een geleerde les om herhaald te worden.

Design Thinking

ontwerp bedenken
Tim Brown, Executive Chair van IDEO, definieerde design thinking als "een mensgerichte benadering van" innovatie die put uit de toolkit van de ontwerper om de behoeften van mensen, de mogelijkheden van technologie en de vereisten voor zakelijk succes te integreren.” Daarom zijn wenselijkheid, haalbaarheid en levensvatbaarheid in evenwicht om kritieke problemen op te lossen.

DevOps

devops-engineering
DevOps verwijst naar een reeks praktijken die worden uitgevoerd om geautomatiseerde softwareontwikkelingsprocessen uit te voeren. Het is een vervoeging van de term 'ontwikkeling' en 'operations' om te benadrukken hoe functies in IT-teams integreren. DevOps-strategieën bevorderen het naadloos bouwen, testen en implementeren van producten. Het is bedoeld om een ​​brug te slaan tussen ontwikkelings- en operationele teams om de ontwikkeling volledig te stroomlijnen.

Dual Track Agile

dual-track-agile
Productontdekking is een cruciaal onderdeel van agile methodologieën, omdat het doel is om ervoor te zorgen dat producten waar klanten van houden, worden gebouwd. Productontdekking omvat het leren door middel van een reeks methoden, waaronder design thinking, lean start-up en A/B-testen om er maar een paar te noemen. Dual Track Agile is een agile methodiek die bestaat uit twee afzonderlijke sporen: de “discovery” track en de “delivery” track.

Functiegestuurde ontwikkeling

functiegestuurde ontwikkeling
Feature-Driven Development is een pragmatisch softwareproces dat klant- en architectuurgericht is. Feature-Driven Development (FDD) is een flexibel softwareontwikkelingsmodel dat de workflow organiseert op basis van welke functies vervolgens moeten worden ontwikkeld.

extreem Programming

extreem programmeren
eXtreme Programming is eind jaren negentig ontwikkeld door Ken Beck, Ron Jeffries en Ward Cunningham. Gedurende deze tijd werkte het trio aan het Chrysler Comprehensive Compensation System (C1990) om het salarissysteem van het bedrijf te helpen beheren. eXtreme Programming (XP) is een methode voor softwareontwikkeling. Het is ontworpen om de softwarekwaliteit en het vermogen van software om zich aan te passen aan veranderende klantbehoeften te verbeteren.

Lean versus Agile

lean-methodologie-vs-agile
De Agile-methodologie is in de eerste plaats bedacht voor softwareontwikkeling (en andere bedrijfsdisciplines hebben deze ook overgenomen). Lean denken is een procesverbeteringstechniek waarbij teams prioriteit geven aan de waardestromen om deze continu te verbeteren. Beide methodieken beschouwen de klant als de belangrijkste drijfveer voor verbetering en afvalvermindering. Beide methodieken zien verbetering als iets continus.

Lean Startup

beginnend bedrijf
Een startend bedrijf is een hightechbedrijf dat probeert een schaalbare bedrijfsmodel in technologiegedreven industrieën. Een startend bedrijf volgt meestal een lean-methodologie, waarbij continu innovatie, aangedreven door ingebouwde virale lussen is de regel. Dus rijden groei en bouwen netwerk effecten als gevolg hiervan strategie.

Kanban

kanban
Kanban is een lean manufacturing-raamwerk dat voor het eerst werd ontwikkeld door Toyota aan het eind van de jaren veertig. Het Kanban-framework is een middel om werk te visualiseren terwijl het zich voortzet door mogelijke knelpunten te identificeren. Het doet dat via een proces dat just-in-time (JIT)-productie wordt genoemd om engineeringprocessen te optimaliseren, productieproducten te versnellen en de go-to-market te verbeteren strategie.

Snelle applicatieontwikkeling

snelle applicatie-ontwikkeling
RAD werd voor het eerst geïntroduceerd door auteur en adviseur James Martin in 1991. Martin erkende en profiteerde vervolgens van de eindeloze maakbaarheid van software bij het ontwerpen van ontwikkelingsmodellen. Rapid Application Development (RAD) is een methodologie die zich richt op snelle levering door continue feedback en frequente iteraties.

Geschaald Agile

geschaalde-agile-lean-ontwikkeling
Scaled Agile Lean Development (ScALeD) helpt bedrijven bij het ontdekken van een evenwichtige benadering van agile transitie- en schaalvragen. De ScALed-aanpak helpt bedrijven succesvol in te spelen op veranderingen. Geïnspireerd door een combinatie van lean en agile waarden, is ScALed praktijkgericht en kan worden voltooid via verschillende agile kaders en praktijken.

Spotify-model

spotify-model
Het Spotify-model is een autonome benadering om agile op te schalen, gericht op cultuurcommunicatie, verantwoording en kwaliteit. Het Spotify-model werd voor het eerst erkend in 2012 nadat Henrik Kniberg en Anders Ivarsson een witboek uitbracht waarin werd beschreven hoe streamingbedrijf Spotify wendbaarheid benaderde. Daarom vertegenwoordigt het Spotify-model een evolutie van agile.

Test gedreven ontwikkeling

test gedreven ontwikkeling
Zoals de naam al doet vermoeden, is TDD een testgestuurde techniek om snel en duurzaam hoogwaardige software te leveren. Het is een iteratieve benadering gebaseerd op het idee dat een falende test moet worden geschreven voordat er code voor een functie of functie wordt geschreven. Test-Driven Development (TDD) is een benadering van softwareontwikkeling die is gebaseerd op zeer korte ontwikkelingscycli.

Timeboxen

timeboxen
Timeboxing is een eenvoudige maar krachtige techniek voor tijdbeheer om de productiviteit te verbeteren. Timeboxing beschrijft het proces van proactief plannen van een tijdsblok om in de toekomst aan een taak te besteden. Het werd voor het eerst beschreven door auteur James Martin in een boek over agile softwareontwikkeling.

Worsteling om de bal

wat-is-scrum
Scrum is een methodologie die mede is ontwikkeld door Ken Schwaber en Jeff Sutherland voor effectieve teamsamenwerking bij complexe producten. Scrum werd in de eerste plaats bedacht voor softwareontwikkelingsprojecten om elke 2-4 weken nieuwe softwaremogelijkheden te leveren. Het is een subgroep van agile die ook wordt gebruikt in projectbeheer om de productiviteit van startups te verbeteren.

Scrum anti-patronen

scrum-anti-patronen
Scrum-antipatronen beschrijven elke aantrekkelijke, eenvoudig te implementeren oplossing die een probleem uiteindelijk erger maakt. Daarom zijn dit de gewoonte die u niet moet volgen om te voorkomen dat er problemen ontstaan. Enkele klassieke voorbeelden van scrum-antipatronen zijn afwezige producteigenaren, vooraf toegewezen tickets (waardoor individuen geïsoleerd werken) en kortingen achteraf (waarbij beoordelingsbijeenkomsten niet nuttig zijn om echt verbeteringen aan te brengen).

Scrum op schaal

scrum-op-schaal
Scrum op schaal (Scrum@Scale) is een raamwerk dat Scrum-teams gebruiken om complexe problemen aan te pakken en hoogwaardige producten te leveren. Scrum op schaal is tot stand gekomen door een joint venture tussen de Scrum Alliance en Scrum Inc. De joint venture stond onder toezicht van Jeff Sutherland, een mede-maker van Scrum en een van de belangrijkste auteurs van het Agile Manifesto.

Lees Next: MVP, Mager canvas, Worsteling om de bal, Design Thinking, VTDF-framework.

Over de auteur

Scroll naar boven
FourWeekMBA