gedecentraliseerde-autonome-organisatie

Wat is een gedecentraliseerde autonome organisatie? DAO in een notendop

Een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO) werkt autonoom op blockchain-protocol onder regels die worden beheerst door slimme contracten. DAO is een van de belangrijkste innovaties die Blockchain heeft gebracht aan de bedrijfsdeskundigen wereld, die "superentiteiten" of grote entiteiten kan creëren die geen centrale autoriteit hebben, maar in plaats daarvan op een gedecentraliseerde manier worden beheerd.

AspectUitleg
DefinitieEen gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO) is een op blockchain gebaseerde organisatie die opereert via code, slimme contracten en gedecentraliseerde besluitvorming in plaats van te vertrouwen op een gecentraliseerde autoriteit of managementstructuur. DAO's zijn ontworpen als autonome en zelfbesturende entiteiten, die acties uitvoeren en beslissingen nemen volgens vooraf gedefinieerde regels en de consensus van hun leden.
Voordat u begint- Blockchain Technology: DAO's vertrouwen op blockchain-technologie om transacties en slimme contracten transparant en veilig vast te leggen en uit te voeren. – Slimme contracten: Zelfuitvoerende contracten met vooraf gedefinieerde regels en voorwaarden die acties binnen de DAO automatiseren. – Decentralisatie: Gebrek aan een centrale autoriteit; beslissingen worden collectief genomen door leden of tokenhouders. – Tokengebaseerd bestuur: DAO-leden hebben vaak tokens die stemrecht of eigendomsbelangen vertegenwoordigen. – Transparant bestuur: Beslissingen en transacties worden vastgelegd op de blockchain, wat transparantie en controleerbaarheid biedt.
Structuur- Tokenhouders: Individuen die tokens bezitten die hun aandeel of stemrecht in de DAO vertegenwoordigen. – voorstellen: Leden of tokenhouders kunnen voorstellen voor acties of besluiten indienen. – Stemming: Tokenhouders nemen deel aan het bestuur door over voorstellen te stemmen, doorgaans in verhouding tot hun tokenbezit. – Uitvoering: Als een voorstel voldoende steun krijgt, wordt het automatisch uitgevoerd via slimme contracten.
Cases- Bestuur: DAO's worden gebruikt voor gedecentraliseerde besluitvorming in blockchain-projecten, protocollen en cryptocurrencies. – Venture Capital: DAO's bundelen fondsen van leden om te investeren in blockchain-startups, waarbij wordt gestemd over investeringsbeslissingen. – Collectieven: Gedecentraliseerde gemeenschappen en collectieven gebruiken DAO's voor de toewijzing van middelen en besluitvorming. – Decentralised Finance (DeFi): DAO's zijn belangrijke spelers in DeFi-protocollen, die veranderingen regelen en activa beheren.
voordelen- Decentralisatie: Elimineert de behoefte aan tussenpersonen en centrale autoriteiten, waardoor het vertrouwen en de transparantie toenemen. – Transparantie: Alle acties en beslissingen worden vastgelegd op de blockchain, waardoor een transparant audittraject ontstaat. – Onveranderlijke regels: Slimme contractregels zijn onveranderlijk en zorgen ervoor dat de DAO volgens vooraf gedefinieerde voorwaarden werkt. – Wereldwijde deelname: Maakt mondiale participatie mogelijk zonder geografische barrières. – Betrouwbaar bestuur: Vertrouwen wordt geplaatst in code en consensus in plaats van in gecentraliseerde entiteiten.
Uitdagingen- Slimme contractrisico's: Kwetsbaarheden in slimme contracten kunnen leiden tot inbreuken op de beveiliging of onbedoelde gevolgen. – Onzekerheid over regelgeving: Wettelijke en regelgevende kaders voor DAO's zijn nog steeds in ontwikkeling, wat compliance-uitdagingen met zich meebrengt. – Bestuursgeschillen: Meningsverschillen tussen tokenhouders kunnen leiden tot bestuursgeschillen en potentiële forks. – Codefouten: Fouten in de slimme contractcode kunnen leiden tot verliezen of verstoringen. – scaling: Schaalbaarheidsproblemen kunnen de efficiëntie van sommige DAO's beperken.
GevolgenDAO's hebben het potentieel om een ​​revolutie teweeg te brengen in traditionele organisatiestructuren, waardoor een meer democratische en transparante besluitvorming mogelijk wordt. Ze vormen een hoeksteen van het gedecentraliseerde financiële (DeFi)-ecosysteem en hebben implicaties voor het bestuur in een breed scala van industrieën buiten de blockchain.
Voorbeelden- De DAO: Een vroeg DAO-project uit 2016, een crowdfundingplatform. Het kreeg te maken met een kritieke slimme contractexploit, wat leidde tot een controversiële harde vork van de Ethereum-blockchain. – MakerDAO: Een DeFi-platform dat de stablecoin Dai beheert met behulp van een gedecentraliseerd bestuursmodel. – Aragon: Een platform voor het creëren en beheren van DAO's met aanpasbare bestuursstructuren. – MolochDAO: Een DAO gericht op de financiering van Ethereum-projecten.

Inzicht in een gedecentraliseerde autonome organisatie

Het blockchain-gecentreerde model van een gedecentraliseerde autonome organisatie probeert een probleem aan te pakken dat in bijna elk aanwezig is bedrijfsdeskundigen – ongeacht branche of omvang.

Dit wordt ook wel het principaal-agent dilemma genoemd en doet zich voor wanneer een persoon of entiteit (de "agent") beslissingen kan nemen namens een andere persoon of entiteit (de "principaal"). Onder dit systeem verschillen de behoeften en prioriteiten van de agent vaak van die van de principaal. Dit zorgt ervoor dat de agent beslissingen neemt uit eigenbelang, zelfs als hij oorspronkelijk was belast met het zorgen voor de principaal.

DAO's zijn een manier om de behoefte aan gecentraliseerde, hiërarchische besluitvorming in organisaties te omzeilen of op zijn minst te verminderen. Met behulp van blockchain zorgt een DAO ervoor dat de informatiestroom en stimuleringsstructuren op de juiste manier op elkaar zijn afgestemd in een gecodeerd formaat. Bij organisaties van de toekomst zullen hun systemen, management, charters en prestatiebonussen in slimme contracten worden geschreven. 

Een van de primaire doelen van de DAO is de automatisering van alle essentiële en niet-essentiële processen, wat duidelijke voordelen heeft voor de organisatie in termen van efficiëntie en kosten. Blockchain verkleint ook de kans op fraude en zoals eerder opgemerkt, handelen bestuurders uit eigenbelang.

Hoe werkt een decentrale autonome organisatie?

Hoewel elke organisatie specifieke behoeften heeft, vereist het opzetten van een DAO met behulp van blockchain een aantal belangrijke fundamenten:

 • Slim contract instellen – in eerste instantie moeten de onderliggende regels van elk slim contract worden gedefinieerd en gecodeerd. De organisatie moet een consensus bereiken over governance, operaties en stimuleringsmaatregelen voordat ze verder gaan met slimme contracten. Hierdoor kan de DAO echt autonoom en duurzaam worden en worden mogelijk destabiliserende veranderingen in de toekomst vermeden.
 • Financiering – met andere woorden, wat zal de DAO aandrijven? Slimme contracten moeten een vorm van intern eigendom creëren en verspreiden waarmee de organisatie een stemmechanisme kan instellen en activiteiten kan stimuleren. Inheemse tokens zijn zo'n vorm van eigendom, die geïnteresseerde personen onder andere het recht geeft om te stemmen.
 • Deployment – een gedecentraliseerde autonome organisatie bereikt een kritieke massa wanneer zij voldoende financiering voor inzet heeft veiliggesteld. In de toekomst worden strategische beslissingen genomen door tokenhouders die automatisch belanghebbenden in de organisatie worden. Op voorwaarde dat het token distributie beleids- en consensusmechanismen robuust zijn, zullen deze belanghebbenden beslissingen nemen die resulteren in gunstige resultaten voor de bedrijfsdeskundigen.

DAO-bouwers en infrastructuurplatforms

Er zijn verschillende serviceproviders die de tools en platforms bieden die nodig zijn om een ​​gedecentraliseerde organisatie te creëren.

Hieronder volgt een overzicht van enkele van de bekendste platforms:

 • DAOstack – zorgen voor een grote coördinatie platform voor DAO's met een focus op het oplossen van problemen die samenhangen met grootschalige decentrale besluitvorming. Besluitvormers kunnen de native token GEN gebruiken om voorstellen te promoten die zij belangrijk vinden.
 • Aragon – een dApp op de Ethereum-blockchain waarmee verschillende soorten organisaties kunnen worden gecreëerd en beheerd. Dit zijn onder meer bedrijven, ngo's, hedgefondsen en open source-projecten. Leden die ANT-native tokens hebben, hebben het recht om betrokken te worden bij besluitvormingsvoorstellen met betrekking tot slimme contractupgrades en fiscaal en tokenbeleid.
 • Kolonie - ideaal voor de door de gemeenschap geleide organisatie die betalings- en samenwerkingstools in "plug-in-stijl" wil gebruiken. Colony is webgebaseerd en daardoor opener dan organisatiegebaseerde platforms zoals Aragon.

Sleutelfaciliteiten:

Een gedecentraliseerde autonome organisatie is elke organisatie die autonoom wordt gerund met behulp van slimme contracten op een blockchain-netwerk. In plaats van de gecentraliseerde, hiërarchische besluitvorming model, ligt de macht bij degenen die native tokens bezitten.

De overgang naar gedecentraliseerd en autonoom beheer vereist belangrijk grondwerk. Robuuste slimme contracten en een native tokensysteem moeten vóór het beheer worden gemaakt model ingezet kan worden.

Afhankelijk van de wensen van een bedrijfsdeskundigen, er zijn verschillende DAO-service en platform aanbieders. Deze omvatten DAOstack, Aragon en Colony.

Belangrijkste hoogtepunten van gedecentraliseerde autonome organisaties (DAO’s):

 • Concept van DAO's: Een DAO opereert autonoom op een blockchain-protocol onder regels die worden beheerst door slimme contracten. Het vertegenwoordigt een significante innovatie van blockchain-technologie in de bedrijfsdeskundigen wereld, waardoor gedecentraliseerd beheer zonder centrale autoriteit mogelijk wordt.
 • Het aanpakken van het dilemma van de hoofdagent: DAO's pakken het principaal-agent-dilemma aan, waarbij besluitvormers (agenten) hun belangen voorrang kunnen geven boven die van de organisatie (opdrachtgevers). DAO's stemmen prikkels en informatiestromen op elkaar af via blockchain-technologie.
 • Geautomatiseerde processen: DAO's streven ernaar zowel essentiële als niet-essentiële organisatieprocessen te automatiseren, de efficiëntie te verbeteren en de kosten te verlagen. Deze automatisering wordt bereikt door middel van slimme contracten die managementregels, charters en prestatiebonussen coderen.
 • Slimme contractconfiguratie: Om een ​​DAO op te zetten, moeten fundamentele slimme contracten worden gedefinieerd, waarin regels voor bestuur, bedrijfsvoering en stimulering zijn opgenomen. Dit waarborgt de autonomie van de organisatie en voorkomt destabiliserende veranderingen achteraf.
 • Financieringsmechanisme: DAO's hebben een financieringsmechanisme nodig om te kunnen functioneren. Intern eigendom, vaak in de vorm van native tokens, geeft belanghebbenden stemrecht en stimuleert actieve deelname aan de organisatie.
 • Implementatie en besluitvorming: Zodra de financiering rond is, wordt de DAO operationeel. Tokenhouders worden automatisch belanghebbenden en dragen bij aan de besluitvorming. De robuustheid van token distributie en consensusmechanismen beïnvloeden gunstige resultaten.
 • Infrastructuurplatforms: Verschillende platforms vergemakkelijken de creatie van DAO:
  • DAOstack: Biedt coördinatie platform voor grootschalige gedecentraliseerde besluitvorming, waarbij het GEN-token wordt gebruikt voor het promoten van belangrijke voorstellen.
  • Aragon: Een dApp op Ethereum, die de oprichting en het beheer van diverse organisaties mogelijk maakt. Houders van ANT-tokens nemen deel aan de besluitvorming over upgrades en beleidswijzigingen.
  • Kolonie: Geschikt voor door de gemeenschap geleide organisaties en biedt flexibele betalings- en samenwerkingstools via een webgebaseerde interface.
 • Key Takeaways:
  • DAO's opereren autonoom met behulp van slimme contracten op blockchain-netwerken.
  • De macht en beslissingsbevoegdheid liggen bij de oorspronkelijke tokenhouders.
  • Het opzetten van DAO vereist goed gedefinieerde slimme contracten en een native tokensysteem.
  • Verschillende platforms zoals DAOstack, Aragon en Colony bieden tools voor het bouwen van DAO's.

Soorten organisatiestructuren

organisatiestructuur-types
Organisatiestructuren

Verstilde organisatiestructuren

Functioneel

functionele-organisatorische-structuur
Op een functionele organisatiestructuur, groepen en teams zijn georganiseerd op basis van functie. Daarom volgt deze organisatie een top-down structuur, waarbij de meeste beslissingen van het topmanagement naar de onderkant gaan. De onderkant van de organisatie volgt dus grotendeels de strategie uitgewerkt door de top van de organisatie.

Divisie

divisie-organisatie-structuur

Open organisatiestructuren

Matrix

matrix-organisatiestructuur

Flat

platte-organisatorische-structuur
In een flat organisatiestructuur, is er weinig tot geen middenkader tussen medewerkers en leidinggevenden. Daarom verkleint het de ruimte tussen medewerkers en leidinggevenden om een ​​effectieve communicatiestroom binnen de organisatie mogelijk te maken, waardoor het sneller en slanker wordt.

Verbonden zakelijke kaders

Portefeuillebeheer

project-portfolio-matrix
Projectportfoliomanagement (PPM) is een systematische aanpak voor het selecteren en beheren van een verzameling projecten die zijn afgestemd op de doelstellingen van de organisatie. Dat is een bedrijfsdeskundigen proces van het managen van meerdere projecten die kunnen worden geïdentificeerd, geprioriteerd en beheerd binnen de organisatie. PPM helpt organisaties hun investeringen te optimaliseren door middelen efficiënt toe te wijzen aan alle initiatieven.

Kotter's 8-stappen veranderingsmodel

kotters-8-stappen-veranderingsmodel
Dr. John Kotter, professor aan de Harvard Business School, is een denkleider op het gebied van organisatieverandering en hij ontwikkelde Kotter's 8-stappen verandering model, wat helpt bedrijfsdeskundigen managers omgaan met organisatieverandering. Kotter creëerde de 8-stappen model organisatietransformatie te stimuleren.

Congruentiemodel van Nadler-Tushman

nadler-tushman-congruentie-model
Het Nadler-Tushman Congruence Model is ontwikkeld door David Nadler en Michael Tushman van de Columbia University. Het Nadler-Tushman Congruence Model is een diagnostisch hulpmiddel dat probleemgebieden binnen een bedrijf identificeert. In de context van bedrijfsdeskundigenCongruentie treedt op wanneer de doelen van verschillende mensen of belangengroepen samenvallen.

McKinsey's zeven vrijheidsgraden

mckinseys-zeven-graden
McKinsey's zeven vrijheidsgraden voor groei is een strategie hulpmiddel. De tool is ontwikkeld door partners bij McKinsey and Company en helpt bedrijven te begrijpen welke kansen zullen bijdragen aan uitbreiding, en daarom helpt het om prioriteit te geven aan die initiatieven.

De 5P's van Mintzberg

5ps-van-strategie
Mintzberg's 5P's of Strategy is een strategie ontwikkeling model die vijf verschillende perspectieven (plan, truc, patroon, positie, perspectief) onderzoekt om een ​​succesvol Bedrijfsstrategie. In de loop der jaren is er een zesde perspectief ontwikkeld, Praktijk genaamd, dat in het leven is geroepen om bedrijven te helpen hun strategieën uit te voeren.

COSO-raamwerk

coso-raamwerk
Het COSO-raamwerk is een middel voor het ontwerpen, implementeren en evalueren van controle binnen een organisatie. De vijf componenten van het COSO-raamwerk zijn controleomgeving, risicobeoordeling, controleactiviteiten, informatie en communicatie en monitoringactiviteiten. Als hulpmiddel voor frauderisicobeheer kunnen bedrijven: Design, implementeren en evalueren van interne controleprocedures.

SLEPEN Matrix

sleep-matrix
De TOWS-matrix is ​​een acroniem voor Threats, Opportunities, Weaknesses en Strengths. De matrix is ​​een variatie op de SWOT-analyse en probeert de kritiek op de SWOT-analyse aan te pakken met betrekking tot het onvermogen om relaties tussen de verschillende categorieën aan te tonen.

Lewin's Verandermanagement

lewins-veranderingsmanagementmodel
Verandermanagement van Lewin model helpt bedrijven om te gaan met de onzekerheid en weerstand die gepaard gaan met verandering. Kurt Lewin, een van de eerste academici die zijn onderzoek toespitste op groepsdynamiek, ontwikkelde een drietraps model. Hij stelde voor dat het gedrag van individuen gebeurde als een functie van groepsgedrag.

Casestudy's organisatiestructuur

Airbnb-organisatiestructuur

airbnb-organisatiestructuur
Airbnb volgt een holacratie model, of een soort flat organisatiestructuur, waar teams zijn georganiseerd voor projecten, om snel te handelen en snel te itereren, waardoor een slanke en flexibele aanpak behouden blijft. Airbnb is ook overgestapt op een hybride model waar medewerkers overal kunnen werken en elk kwartaal bijeen kunnen komen om vooruit te plannen en met elkaar in contact te komen.

eBay-organisatiestructuur

ebay-organisatiestructuur
eBay was tot voor kort een organisatie met meerdere afdelingen (M-vorm) met semi-autonome eenheden die waren gegroepeerd volgens de diensten die ze leverden. Tegenwoordig heeft eBay een enkele divisie genaamd Marketplace, die eBay en zijn internationale iteraties omvat.

IBM-organisatiestructuur

ibm-organisatiestructuur
IBM heeft een organisatiestructuur gekenmerkt door productgebaseerde divisies, waardoor zijn strategie om innovatieve en concurrerende producten in meerdere markten te ontwikkelen. IBM wordt ook gekenmerkt door functiegebaseerde segmenten die productontwikkeling ondersteunen en innovatie voor elke productgebaseerde divisie, waaronder Global Markets, Integrated Supply Chain, Research, Development en Intellectual Property.

Sony-organisatiestructuur

sony-organisatiestructuur
Sony heeft een matrix organisatiestructuur voornamelijk gebaseerd op functiegroepen en product-/bedrijfsdivisies. De structuur bevat ook geografische indelingen. In 2021 kondigde Sony de revisie aan van zijn organisatiestructuur, het veranderen van de naam van Sony Corporation in Sony Group Corporation om zichzelf beter te identificeren als het hoofdkantoor van de Sony-groep van bedrijven die het bedrijf naar productdivisies leiden.

Facebook-organisatiestructuur

facebook-organisatiestructuur
Facebook wordt gekenmerkt door een veelzijdige matrix organisatiestructuur. Het bedrijf maakt gebruik van een flat organisatiestructuur in combinatie met op bedrijfsfuncties gebaseerde teams en productgebaseerde of geografische divisies. De platte organisatiestructuur is georganiseerd rond het leiderschap van Mark Zuckerberg en de belangrijkste leidinggevenden om hem heen. Aan de andere kant de functiegebaseerde teams op basis van de belangrijkste bedrijfsfuncties (zoals HR, productbeheer, investor relations, enzovoort).

Google-organisatiestructuur

google-organisatie-structuur
Google (Alphabet) heeft een cross-functionele (teamgebaseerde) organisatiestructuur bekend als een matrixstructuur met een zekere mate van vlakheid. In de loop der jaren, toen het bedrijf opschaalde en het een techgigant werd, is het organisatiestructuur verandert steeds meer in een gecentraliseerde organisatie.

Tesla organisatiestructuur

tesla-organisatiestructuur
Tesla wordt gekenmerkt door een functionele organisatiestructuur met aspecten van een hiërarchische structuur. Tesla maakt gebruik van functionele centra die alles dekken bedrijfsdeskundigen activiteiten, waaronder financiën, verkoop, marketing, technologie, techniek, Design, en de kantoren van de CEO en voorzitter. Tesla's hoofdkantoor in Austin, Texas, bepaalt de strategische richting van het bedrijf, waarbij internationale operaties weinig autonomie krijgen.

Organisatiestructuur van McDonald's

mcdonald-organisatiestructuur
McDonald's heeft een divisie organisatiestructuur waarbij elke divisie – op basis van geografische locatie – operationele verantwoordelijkheden en strategische doelstellingen krijgt toegewezen. De belangrijkste geografische divisies zijn de VS, internationaal opererende markten en internationale ontwikkelingslicentiemarkten. En aan de andere kant is de hiërarchische leiderschapsstructuur georganiseerd rond regionale en functionele divisies.

Walmart-organisatiestructuur

Walmart-organisatiestructuur
Walmart heeft een hybride hiërarchisch-functionele organisatiestructuur, ook wel een matrixstructuur genoemd die meerdere benaderingen combineert. Aan de ene kant volgt Walmart een hiërarchische structuur, waarbij de huidige CEO Doug McMillon de enige werknemer is zonder directe leidinggevende, en richtlijnen worden gestuurd vanuit het topmanagement. Aan de andere kant wordt de functiegebaseerde structuur van Walmart gebruikt om werknemers in te delen op basis van hun specifieke vaardigheden en ervaring.

Microsoft-organisatiestructuur

microsoft-organisatiestructuur
Microsoft heeft een product-type divisie organisatiestructuur op basis van functies en technische groepen. Naarmate het bedrijf in de loop van de tijd opschaalde, werd het ook meer hiërarchisch, maar bleef het zijn hybride benadering tussen functies, technische groepen en management behouden.

Belangrijkste gratis gidsen:

Over de auteur

Scroll naar boven
FourWeekMBA