facebook-organisatiestructuur

Wat is de organisatiestructuur van Facebook? Facebook-organisatiestructuur in een notendop

Facebook wordt gekenmerkt door een veelzijdige matrix organisatiestructuur. Het bedrijf maakt gebruik van een flat organisatiestructuur in combinatie met op bedrijfsfuncties gebaseerde teams en productgebaseerde of geografische divisies. De platte organisatiestructuur is georganiseerd rond het leiderschap van Mark Zuckerberg en de belangrijkste leidinggevenden om hem heen. Aan de andere kant zijn de functiegebaseerde teams gebaseerd op de belangrijkste bedrijfsfuncties (zoals HR, productbeheer, investor relations, enzovoort).

afdelingType DetailsvoordelenNadelen
EngineeringFunctioneel– Teams zijn georganiseerd op basis van technische functies, zoals softwareontwikkeling, infrastructuur en datawetenschap. – Functioneel managers houden toezicht op deze teams.– Specialisatie en expertise op diverse technische gebieden. – Efficiënt beheer van engineeringtaken.– Potentiële communicatiebarrières tussen verschillende technische teams. – Afzonderlijk werken zonder functieoverschrijdende samenwerking.
ProductontwikkelingFunctioneel– Teams concentreren zich op het ontwerpen en ontwikkelen van de producten en functies van Facebook. – Functionele managers leiden de productontwikkelingsinspanningen.– Expertise in productontwerp en -ontwikkeling. – Duidelijke focus op productinnovatie en gebruikerservaring.– Mogelijke discrepantie tussen productontwikkeling en engineering. – Gebrek aan holistische productstrategie.
Marketing en SalesFunctioneel– Teams verzorgen marketingcampagnes, advertenties en verkoopinspanningen. – Functionele managers houden toezicht op marketing- en verkoopfuncties.– Expertise in marketing- en verkoopstrategieën. – Effectieve klantbetrokkenheid en het genereren van inkomsten.– Mogelijke kloof tussen marketing en productontwikkeling. – Over het hoofd zien van holistische gebruikerservaringen.
Gegevens en analyseFunctioneel– Teams zijn verantwoordelijk voor data-analyse, inzichten en analysetools. – Functionele managers leiden data- en analyseteams.– Vaardigheid in datagestuurde besluitvorming. – Effectief datagebruik voor productverbeteringen.– Beperkte integratie met andere functies zoals engineering en marketing. – Potentiële datasilo’s.
Regionaal beheerDivisie– Divisies georganiseerd op geografische regio's (bijvoorbeeld Noord-Amerika, Europa, Azië). – Divisiemanagers voor elke regio.– Op maat gemaakte strategieën voor regionale markten. – Gelokaliseerde besluitvorming en aanpassingsvermogen.– Potentiële conflicten tussen regio's bij de toewijzing van middelen. – Uitdagingen bij het handhaven van een consistente wereldwijde gebruikerservaring.
CategorieënMatrix– Cross-functionele teams voor verschillende productcategorieën (bijv. Facebook, Instagram, WhatsApp). – Teamleden rapporteren aan zowel categorie- als functionele managers.– Verbeterde samenwerking tussen productontwikkeling en engineering. – Efficiënt categoriebeheer.– Potentieel voor machtsstrijd tussen categorie- en functionele managers. – Complexe communicatiekanalen.

De organisatiestructuur van Facebook begrijpen

De veelzijdige matrix van Facebook organisatiestructuur is goed afgestemd op de behoeften van het bedrijf en het gevarieerde aanbod van producten en diensten. Meer specifiek stelt de matrixstructuur technologiebedrijven zoals Facebook in staat om tegelijkertijd te innoveren, creatief te zijn en uit te breiden. Hoewel het bedrijf nu bekend staat als Meta, is het belangrijk op te merken dat de organisatiestructuur blijft ongewijzigd met uitzondering van de financiële verslaggeving.

In termen van leiderschap heeft Facebook een overheersende flat organisatiestructuur waar er minder leiders zijn in vergelijking met ondergeschikten die meer autonomie in hun rol hebben. Merk op dat Facebook geen bedrijf is waar individuen dromen van werken in een hoekkantoor. Leidinggevenden werken aan dezelfde bureaus als teamleden en Mark Zuckerberg heeft een toegankelijk en zichtbaar kantoor met glazen wanden. De CEO staat er ook om bekend dat hij elke vrijdag vraag- en antwoordsessies organiseert, waar zelfs stagiaires hem indringende vragen kunnen stellen.

In de volgende sectie zullen we de andere aspecten van Facebook bekijken organisatiestructuur.

Functiegebaseerde teams

Facebook organiseert bedrijfsteams op basis van hun zakelijke functies en de specifieke behoeften van het bedrijf als online socialemediabedrijf. Een executive of senior manager leidt elk team en vanwege de matrixstructuur kan er enige overlap zijn tussen teams en de productgebaseerde en geografische divisies.

Desalniettemin omvatten de primaire op bedrijfsfuncties gebaseerde teams:

 • Personeelszaken.
 • Product management.
 • Investeerdersrelaties.
 • Wereldwijd openbaar beleid.
 • Zakelijke marketing.
 • Juridisch.
 • Marketing.
 • Beveiliging.
 • Privacy.
 • Accounting.
 • Technologie.
 • Informatie.
 • Operaties.
 • Financiën.
 • Directeur.

geografische divisies

Geografische indelingen helpen Facebook inzicht te krijgen in de verschillende sociale netwerken en online advertentiedynamieken die van regio tot regio verschillen. Deze dynamiek kan worden beïnvloed door cultuur, consumentengedrag of houding ten opzichte van sociale media zelf. 

Facebook heeft vier, brede geografische divisies:

 1. Noord Amerika.
 2. Latijns Amerika. 
 3. Europa, Midden-Oosten en Afrika.
 4. Azië en de Stille Zuidzee.

Elke regio wordt geleid door een managementteam dat rapporteert aan de bedrijfsactiviteiten en leidinggevenden.

Productdivisies

Productdivisies kunnen in de toekomst steeds belangrijker worden voor Facebook, omdat het de focus verschuift van zijn kernservice voor sociale netwerken naar andere technologieën zoals de metaverse en kunstmatige intelligentie.

Momenteel zijn er drie productdivisies:

 1. Familie van apps - dit omvat bijvoorbeeld Instagram, Facebook Messenger en WhatsApp.
 2. Nieuwe platforms en infrastructuur – zoals kunstmatige intelligentie, blockchain, virtual reality en augmented reality.
 3. Centrale productservices - een divisie die alle functies omvat die in meerdere producten of apps werken, zoals die met betrekking tot beveiliging en advertenties.

Meta, van hiërarchisch, traag en bureaucratisch naar platter, slanker en efficiënter! (2023-verder)

Hoe ziet de nieuwe Meta er vandaag uit? Het bedrijf wordt gereorganiseerd rond een aantal kernprincipes. En een enorm verminderd personeelsbestand, dat teruggaat naar pre-pandemische niveaus.

De reorganisatie van het bedrijf gaat ook gepaard met een extra ontslag van 10,000 mensen.

facebook-medewerkers-nummer
In september 2022 had het aantal werknemers van Facebook (Meta) een piek bereikt van 87,314. Maar toen de omzet voor het eerst in jaren daalde, kondigde het bedrijf een ontslag aan van 13% van het personeelsbestand van het bedrijf, waardoor het personeelsbestand op 75,964 kwam. In maart 2023 kondigde Meta een nieuwe ronde van ontslagen aan, genaamd "The Year of Efficiency", waardoor het personeelsbestand terugliep tot minder dan 66 duizend werknemers.

Naarmate Facebook groeide, veranderde het in feite van een platte organisatie naar een hiërarchische organisatie, waar de informatiestroom vast kwam te zitten tussen managementlagen.

In Facebook bevond het bedrijf zich na de pandemie (2022) in een trage organisatie, waar de managementlaag uit de hand was gelopen, en met individuele bijdragers die aan veel managers moesten rapporteren om dingen voor elkaar te krijgen!

Zuckerberg legde enkele belangrijke pijlers uit van hoe dit nieuwe organisatiestructuur er uit ziet.

Vleien

Zuckerberg: In ons Jaar van Efficiëntie zullen we onze organisatie platter maken door meerdere managementlagen te verwijderen.

Om het bedrijf platter te maken, waardoor de informatiestroom tussen de mensen die het werk doen en het management veel sneller verloopt, zal Meta veel managers omvormen tot individuele bijdragers.

En veel individuele bijdragers om op bijna elk niveau te rapporteren.

Dit betekent dat het bedrijf verschillende managementlagen schrapt.

Slank is beter

Zuckerberg: Sinds we vorig jaar ons personeelsbestand hebben teruggebracht, is een verrassend resultaat dat veel dingen sneller zijn gegaan. Achteraf gezien heb ik de indirecte kosten van projecten met een lagere prioriteit onderschat.

In dit verband is het belangrijk op te merken hoe Facebook, toen het van een startup naar een grote technologiespeler ging, uiteindelijk overging van flatarchie (informatiestroom tussen individuele bijdragers en managers erg dun) naar een hiërarchische organisatie (meerdere managementlagen in de organisatie).

Dat effect werd tijdens de pandemie nog sterker toen Meta overging op volledig externe modus.

Houd techniek centraal

Zuckerberg: We zijn een technologiebedrijf en onze uiteindelijke output is wat we bouwen voor mensen. Al het andere dat we doen, staat in dienst daarvan.

In de loop der jaren waren marketing-, verkoop- en administratieve rollen van cruciaal belang geworden voor de organisatie, terwijl Meta zich nu zal concentreren op het terugkeren naar een meer optimale verhouding tussen ingenieurs en andere rollen.

Investeer in tools om efficiënter te worden

Zuckerberg: het bouwen van AI-tools om ingenieurs te helpen sneller betere code te schrijven, waardoor we werklasten in de loop van de tijd kunnen automatiseren of verouderde processen kunnen identificeren die we kunnen uitfaseren.

Een ander belangrijk punt gaat over de AI-race, waar Meta (terwijl ze in de jaren 2010 een van de eersten was) achter liep vanwege de mislukte focus op de Metaverse.

En toch erkende Zuckerberg begin 2023 dat Meta er alles aan zou doen om weer op het goede spoor te komen in de generatieve AI-race, zowel door zijn technische teams te versterken via AI als door gebruik te maken van generatieve AI binnen zijn kernproducten.

Persoonlijke tijd om relaties op te bouwen en meer gedaan te krijgen

Zuckerberg: Onze vroege analyse van de prestatiegegevens suggereert dat technici die persoonlijk bij Meta kwamen en vervolgens naar een externe locatie gingen of persoonlijk bleven, gemiddeld beter presteerden dan degenen die op afstand kwamen werken.

Tijdens de pandemie kondigde Meta aan hoe het bedrijf volledig op afstand ging.

Toch werkte het experiment voor hen niet zoals verwacht.

Een ding dat ze inderdaad opmerkten, was dat hoewel ze al lang in dienst waren en eerder persoonlijk hadden samengewerkt, dit niet veel invloed had op hun productiviteit toen ze eenmaal op afstand waren verhuisd.

Voor nieuwe medewerkers zag het er heel anders uit. Kortom, de nieuwe medewerkers die nog nooit in aanraking waren gekomen met persoonlijk werk, waren minder productief.

Waarom?

Ik denk dat de centrale aanname daar is dat je de cultuur van het bedrijf niet snel kunt overdragen aan nieuwe medewerkers als ze niet persoonlijk in aanraking zijn gekomen met de bedrijfscultuur.

Nogmaals, dit is wat Meta opmerkte voor haar eigen organisatie, die niet kan worden veralgemeend over het spectrum van alle andere organisaties.

Meta-bedrijfsmodel

Sleutelfaciliteiten:

 • Facebook wordt gekenmerkt door een matrix organisatiestructuur. Het bedrijf maakt gebruik van een flat organisatiestructuur in combinatie met op bedrijfsfuncties gebaseerde teams en productgebaseerde of geografische divisies.
 • Facebook organiseert bedrijfsteams op basis van hun zakelijke functies en de specifieke behoeften van het bedrijf als online socialemediabedrijf. De matrixstructuur van Facebook betekent dat er enige overlap kan zijn tussen bedrijfsteams en de productgebaseerde en geografische divisies.
 • Facebook's geografische divisies helpen het om rekening te houden met hoe sociale media en advertenties worden waargenomen in verschillende culturen en regio's. Productgebaseerde divisies kunnen in de toekomst veranderen naarmate het bedrijf zijn focus verschuift naar geavanceerde technologieën.

Belangrijkste kenmerken

 • Matrix Organisatiestructuur: Facebook (nu Meta) maakt gebruik van een veelzijdige matrix organisatiestructuur. Deze structuur combineert een platte hiërarchie, op bedrijfsfuncties gebaseerde teams en productgebaseerde/geografische divisies.
 • Leiderschap en autonomie: Het bedrijf volgt een flat organisatiestructuur, met minder leiders in vergelijking met ondergeschikten. Deze structuur bevordert de autonomie van de teamleden. Zelfs leidinggevenden op hoog niveau, waaronder Mark Zuckerberg, werken in open en toegankelijke kantoorruimtes.
 • Functiegerichte teams: De bedrijfsteams van Facebook zijn georganiseerd op basis van verschillende bedrijfsfuncties, zoals Human Resources, Productbeheer, Juridische zaken, Beveiliging, Marketing en meer. Elk team wordt geleid door een executive of senior manager.
 • geografische divisies: Facebook heeft zijn activiteiten verdeeld in vier belangrijke geografische regio's: Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Europa-Midden-Oosten-Afrika en Azië-Zuid-Pacific. Elke regio wordt beheerd door een toegewijd team dat rapporteert aan de bedrijfsactiviteiten.
 • Productafdelingen: Het bedrijf heeft drie hoofdproductdivisies: Family of Apps (inclusief Instagram, Messenger en WhatsApp), New Platforms and Infrastructure (gericht op technologieën zoals AI, VR en blockchain) en Central Product Services (functies die meerdere producten omvatten) .
 • Overgang naar Meta: Facebook is overgegaan naar Meta met ingrijpende organisatorische veranderingen om platter, slanker en efficiënter te worden.
 • Vermindering van het personeelsbestand: Meta onderging een inkrimping van het personeelsbestand met aanzienlijke ontslagen. In 2023 was het aantal medewerkers aanzienlijk gedaald als gevolg van op efficiëntie gerichte herstructureringen.
 • Plattere structuur: Meta's reorganisatie richt zich op het plat maken van de hiërarchie door meerdere managementlagen te verwijderen. Dit heeft tot doel de snelheid van de informatiestroom tussen medewerkers en management te verbeteren.
 • Leaner aanpak: Een kleiner personeelsbestand leidde tot meer efficiëntie, wat suggereert dat het stroomlijnen van operaties kan resulteren in snellere besluitvorming en projectuitvoering.
 • Nadruk op technologie: Meta benadrukt haar rol als technologiebedrijf en richt de aandacht weer op het bouwen van technologische oplossingen voor mensen. De focus ligt op het optimaliseren van de verhouding tussen ingenieurs en andere rollen.
 • AI en efficiëntie: Het bedrijf is van plan te investeren in AI-tools om de efficiëntie te verbeteren, taken te automatiseren en verouderde processen te identificeren. Dit omvat het gebruik van generatieve AI en AI-ondersteunde ontwikkeling.
 • Persoonlijke samenwerking: Terwijl Meta probeerde volledig op afstand te werken modelontdekte het dat persoonlijke interacties cruciaal waren voor het opbouwen van relaties en het effectief integreren van nieuwe medewerkers in de bedrijfscultuur.

Lees volgende: Organisatiestructuur.

Lees ook: Facebook [Meta] Bedrijfsmodel, Wat zijn Facebook-dochterondernemingen?, De metaverse toeleveringsketen, Wie is de eigenaar van Instagram?, Wie is de eigenaar van Facebook?, Facebook SWOT-analyse.

Verwante visuele verhalen aan Facebook

Facebook-bedrijfsmodel

facebook-bedrijfsmodel
Facebook, het belangrijkste product van Meta is een aandachtshandelaar. Als zodanig verdichten de algoritmen de aandacht van meer dan 2.91 miljard maandelijkse actieve gebruikers vanaf juni 2021. Meta genereerde in 117.9 $ 2021 miljard aan inkomsten, waarvan $ 114.9 miljard uit advertenties (97.4% van de totale inkomsten) en meer dan $ 2.2 miljard uit Reality Labs (de arm van augmented en virtual reality-producten). 

Facebook-statistieken

facebook-statistieken

Facebook-inkomsten

facebook-inkomsten

Facebook-ARPU

facebook-arpu-uitval
ARPU, of gemiddelde opbrengst per gebruiker, is een belangrijke maatstaf voor aandachtsverkopers zoals Facebook. Het beoordeelt het vermogen van de platform om geld te verdienen aan zijn gebruikers. Eind 2022 was Meta's ARPU bijvoorbeeld wereldwijd $ 10.86. In de VS en Canada was het $ 58.77; in Europa was het $ 17.29; in Azië $ 4.61 en in de rest van de wereld $ 3.52.

Facebook-winstgevendheid

facebook-winstgevendheid

Uitsplitsing van Facebook-inkomsten

facebook-inkomstenverdeling

Mark Zuckerberg-imperium

wie-eigenaar-meta
Facebook, in 2021 omgedoopt tot Meta, is voornamelijk eigendom van Mark Zuckerberg, oprichter en CEO. Zuckerberg houdt de controle over het eigendom en de besluitvorming van het bedrijf nauwlettend in de gaten. Andere grote individuele aandeelhouders zijn voormalig COO Sheryl Sandberg en medeoprichter Eduardo Saverin. Grote institutionele investeerders zijn BlackRock, Vanguard en Fidelity.

Aandacht-verkopers bedrijfsmodel

aandacht-business-modellen-vergeleken
In een asymmetrisch bedrijfsmodel genereert de organisatie niet rechtstreeks inkomsten met de gebruiker. Toch maakt het gebruik van de gegevens die gebruikers leveren en de technologie, waardoor een belangrijke klant betaalt om de kernactiva in stand te houden. Google verdient bijvoorbeeld geld door gebruik te maken van de gegevens van gebruikers en de algoritmen die aan adverteerders worden verkocht voor zichtbaarheid. Dit is hoe aandachtshandelaren geld verdienen aan hun bedrijfsmodellen.

Asymmetrisch bedrijfsmodel

asymmetrische-bedrijfsmodellen
In een asymmetrisch bedrijfsmodel genereert de organisatie niet rechtstreeks inkomsten met de gebruiker. Toch maakt het gebruik van de gegevens die gebruikers leveren en de technologie, waardoor een belangrijke klant betaalt om de kernactiva in stand te houden. Google verdient bijvoorbeeld geld door gebruik te maken van de gegevens van gebruikers en de algoritmen die aan adverteerders worden verkocht voor zichtbaarheid.

Facebook-bedrijfsmodel

facebook-bedrijfsmodel
Facebook, het belangrijkste product van Meta, is een aandachtshandelaar. Als zodanig verdichten de algoritmen de aandacht van meer dan 2.91 miljard maandelijkse actieve gebruikers vanaf juni 2021. Meta genereerde in 117.9 $ 2021 miljard aan inkomsten, waarvan $ 114.9 miljard uit advertenties (97.4% van de totale inkomsten) en meer dan $ 2.2 miljard uit Reality Labs (de arm van augmented en virtual reality-producten). 

Facebook-organisatiestructuur

facebook-organisatiestructuur
Facebook wordt gekenmerkt door een veelzijdige matrix organisatiestructuur. Het bedrijf maakt gebruik van een flat organisatiestructuur in combinatie met op bedrijfsfuncties gebaseerde teams en productgebaseerde of geografische divisies. de flat organisatiestructuur is georganiseerd rond het leiderschap van Mark Zuckerberg en de belangrijkste leidinggevenden om hem heen. Aan de andere kant zijn de functiegebaseerde teams gebaseerd op de belangrijkste bedrijfsfuncties (zoals HR, productbeheer, investor relations, enzovoort).

Metaverse toeleveringsketen

facebook-metaverse

Google-bedrijfsmodel

verborgen-inkomstenmodel-google
Een verborgen opbrengst bedrijfsmodel is een patroon voor het genereren van inkomsten dat gebruikers buiten de vergelijking houdt, zodat ze niet betalen voor de aangeboden dienst of product. De gebruikers van Google betalen bijvoorbeeld niet voor de zoekmachine. In plaats daarvan komen de inkomstenstromen uit advertentiegeld dat wordt uitgegeven door bedrijven die op zoekwoorden bieden.

TikTok-bedrijfsmodel

tiktok-bedrijfsmodel
TikTok is een Chinese creatieve sociale media platform aangedreven door korte video-inhoud waarmee gebruikers op grote schaal kunnen communiceren en inhoud kunnen genereren. TikTok verdient voornamelijk geld met advertenties en het genereerde in 4.6 $ 2021 miljard aan advertentie-inkomsten, waarmee het een van de meest populaire op aandacht gebaseerde bedrijfsmodellen of aandachtshandelaren.

Instagram bedrijfsmodel

instagram-bedrijfsmodel
Instagram verdient geld via visuele advertenties. Als onderdeel van Facebook-producten genereert het bedrijf inkomsten voor het algemene bedrijfsmodel van Facebook Inc. In 2012 voor een miljard dollar overgenomen door Facebook, is Instagram tegenwoordig geïntegreerd in het totale Facebook Bedrijfsstrategie. In 2018 verlieten Instagram-oprichters Kevin Systrom en Mike Krieger het bedrijf, terwijl Facebook aandrong op een nauwere integratie van de twee platforms.

YouTube-bedrijfsmodel

hoe-verdient-youtube-geld?
YouTube werd in 1.7 voor bijna 2006 miljard dollar overgenomen door Google. Het verdient geld door inkomsten uit advertenties en abonnementen. Het YouTube-advertentienetwerk maakt deel uit van Google Ads en genereerde in 28 meer dan $ 2021 miljard aan inkomsten. YouTube verdient ook geld met zijn betaalde lidmaatschappen en premium content.

Casestudy's organisatiestructuur

OpenAI-organisatiestructuur

openai-organisatiestructuur
OpenAI is een onderzoekslaboratorium voor kunstmatige intelligentie dat in 2019 is overgegaan in een organisatie met winstoogmerk. De bedrijfsstructuur is georganiseerd rond twee entiteiten: OpenAI, Inc., een Delaware LLC met één lid dat wordt beheerd door OpenAI non-profit, en OpenAI LP , een afgetopte organisatie met winstoogmerk. De OpenAI LP wordt bestuurd door het bestuur van OpenAI, Inc (de stichting), die optreedt als General Partner. Tegelijkertijd omvatten Limited Partners werknemers van de LP, enkele bestuursleden en andere investeerders zoals de liefdadigheidsstichting van Reid Hoffman, Khosla Ventures, en Microsoft, de grootste investeerder in de LP.

Airbnb-organisatiestructuur

airbnb-organisatiestructuur
Airbnb volgt een holacracy-model, of een soort flat organisatiestructuur, waar teams zijn georganiseerd voor projecten, om snel te handelen en snel te itereren, waardoor een slanke en flexibele aanpak behouden blijft. Airbnb is ook overgestapt op een hybride model waarbij werknemers overal kunnen werken en elk kwartaal kunnen vergaderen om vooruit te plannen en met elkaar in contact te komen.

Amazon-organisatiestructuur

Amazon-organisatiestructuur
De Amazone organisatiestructuur is overwegend hiërarchisch met elementen van een functiegebaseerde structuur en geografische indelingen. Terwijl Amazon in de beginjaren begon als een slanke, platte organisatie, veranderde het in een hiërarchische organisatie met duidelijk gedefinieerde taken en functies naarmate het schaalde.

Apple-organisatiestructuur

appel-organisatie-structuur
Apple heeft een traditionele hiërarchische structuur met productgebaseerde groepering en enige samenwerking tussen divisies.

Coca-Cola organisatiestructuur

coca-cola-organisatiestructuur
The Coca-Cola Company heeft een ietwat complexe matrix organisatiestructuur met geografische divisies, productdivisies, bedrijfseenheden en functionele groepen.

Costco organisatiestructuur

costco-organisatiestructuur
Costco heeft een matrix organisatiestructuur, die eenvoudig kan worden gedefinieerd als elke structuur die twee of meer verschillende typen combineert. In dit geval bestaat er een overheersende functionele structuur met een meer secundaire divisiestructuur. Costco's geografische divisies weerspiegelen zijn sterke aanwezigheid in de Verenigde Staten in combinatie met zijn groeiende wereldwijde aanwezigheid. Alleen al in het land zijn er zes divisies, wat aangeeft dat het de bron is van de meeste bedrijfsinkomsten. In vergelijking met bijvoorbeeld concurrent Walmart hanteert Costco een meer gedecentraliseerde benadering van beheer, besluitvorming en autonomie. Hierdoor kunnen de winkels en divisies van het bedrijf flexibeler inspelen op lokale marktomstandigheden.

Dell organisatiestructuur

dell-organisatiestructuur
Dell heeft een functionele organisatiestructuur met een zekere mate van decentralisatie. Dit betekent dat functionele afdelingen informatie delen, meedenken aan het succes van de organisatie en een zekere mate van beslissingsbevoegdheid hebben.

eBay-organisatiestructuur

ebay-organisatiestructuur
eBay was tot voor kort een organisatie met meerdere afdelingen (M-vorm) met semi-autonome eenheden die waren gegroepeerd volgens de diensten die ze leverden. Tegenwoordig heeft eBay een enkele divisie genaamd Marketplace, die eBay en zijn internationale iteraties omvat.

Facebook-organisatiestructuur

facebook-organisatiestructuur
Facebook wordt gekenmerkt door een veelzijdige matrix organisatiestructuur. Het bedrijf maakt gebruik van een flat organisatiestructuur in combinatie met op bedrijfsfuncties gebaseerde teams en productgebaseerde of geografische divisies. De platte organisatiestructuur is georganiseerd rond het leiderschap van Mark Zuckerberg en de belangrijkste leidinggevenden om hem heen. Aan de andere kant zijn de functiegebaseerde teams gebaseerd op de belangrijkste bedrijfsfuncties (zoals HR, productbeheer, investor relations, enzovoort).

De organisatiestructuur van Goldman Sachs

goldman-sacks-organisatiestructuren
Goldman Sachs heeft een hiërarchische structuur met een duidelijke commandostructuur en een gedefinieerd loopbaanontwikkelingsproces. De structuur wordt ook ondersteund door bedrijfsdivisies en functiegroepen.

Google-organisatiestructuur

google-organisatie-structuur
Google (Alphabet) heeft een cross-functionele (teamgebaseerde) organisatiestructuur bekend als een matrixstructuur met een zekere mate van vlakheid. In de loop der jaren, toen het bedrijf opschaalde en het een techgigant werd, is het organisatiestructuur verandert steeds meer in een gecentraliseerde organisatie.

IBM-organisatiestructuur

ibm-organisatiestructuur
IBM heeft een organisatiestructuur gekenmerkt door productgebaseerde divisies, waardoor zijn strategie om innovatieve en concurrerende producten in meerdere markten te ontwikkelen. IBM wordt ook gekenmerkt door functiegebaseerde segmenten die productontwikkeling ondersteunen en innovatie voor elke productgebaseerde divisie, waaronder Global Markets, Integrated Supply Chain, Research, Development en Intellectual Property.

Organisatiestructuur van McDonald's

mcdonald-organisatiestructuur
McDonald's heeft een divisie organisatiestructuur waarbij elke divisie – op basis van geografische locatie – operationele verantwoordelijkheden en strategische doelstellingen krijgt toegewezen. De belangrijkste geografische divisies zijn de VS, internationaal opererende markten en internationale ontwikkelingslicentiemarkten. En aan de andere kant is de hiërarchische leiderschapsstructuur georganiseerd rond regionale en functionele divisies.

McKinsey-organisatiestructuur

mckinsey-organisatiestructuur
McKinsey & Company heeft een gedecentraliseerd organisatiestructuur met veelal zelfsturende kantoren, commissies en medewerkers. Er zijn ook functionele groepen en geografische divisies met eigen namen.

Microsoft-organisatiestructuur

microsoft-organisatiestructuur
Microsoft heeft een product-type divisie organisatiestructuur op basis van functies en technische groepen. Naarmate het bedrijf in de loop van de tijd opschaalde, werd het ook meer hiërarchisch, maar bleef het zijn hybride benadering tussen functies, technische groepen en management behouden.

Organisatiestructuur van Nestlé

nestle-organisatiestructuur
Nestlé heeft een geografische divisiestructuur met activiteiten die zijn gesegmenteerd in vijf belangrijke regio's. Het Zwitserse multinationale voedings- en drankenbedrijf Nestlé had jarenlang een complexe en gedecentraliseerde matrix organisatiestructuur waar de talrijke merken en dochterondernemingen vrij waren om autonoom te opereren.

Nike organisatiestructuur

nike-organisatie-structuur
Nike heeft een matrix organisatiestructuur geografische divisies opnemen. De matrixstructuur van Nike is ook aanwezig op regionaal en subregionaal niveau. De verantwoordelijkheid van het management is gesegmenteerd naar business unit (kleding, schoeisel en uitrusting) en functie (human resources, financiën, marketing, verkoop en bedrijfsvoering).

Patagonië Organisatiestructuur

patagonië-organisatie-structuur
Patagonië heeft een bijzondere organisatiestructuur, waar de oprichter, Chouinard, het eigendom van het bedrijf in handen van twee non-profitorganisaties deed. De Patagonia Purpose Trust, die 100% van de stemgerechtigde aandelen bezit, is verantwoordelijk voor het bepalen van de strategische richting van het bedrijf. En het Holdfast Collective, een non-profit, bezit 100% van de aandelen zonder stemrecht, met als doel het herinvesteren van de merk's dividenden in milieuoorzaken.

Samsung-organisatiestructuur

samsung-organisatie-structuur (1)
Samsung heeft een product-type divisie organisatiestructuur waar producten bepalen hoe resources en bedrijfsvoering worden gecategoriseerd. De belangrijkste bronnen waar de bedrijfsstructuur van Samsung omheen is georganiseerd, zijn consumentenelektronica, IT en apparaatoplossingen. Bovendien zijn de leiderschapsfuncties van Samsung georganiseerd rond een aantal carrièreniveaus, gebaseerd op ervaring (assistent, professional, senior professional en hoofdprofessional).

Sony-organisatiestructuur

sony-organisatiestructuur
Sony heeft een matrix organisatiestructuur voornamelijk gebaseerd op functiegroepen en product-/bedrijfsdivisies. De structuur bevat ook geografische indelingen. In 2021 kondigde Sony de revisie aan van zijn organisatiestructuur, het veranderen van de naam van Sony Corporation in Sony Group Corporation om zichzelf beter te identificeren als het hoofdkantoor van de Sony-groep van bedrijven die het bedrijf naar productdivisies leiden.

Starbucks-organisatiestructuur

starbucks-organisatiestructuur
Starbucks volgt een matrix organisatiestructuur met een combinatie van verticale en horizontale structuren. Het wordt gekenmerkt door meerdere, overlappende commandostructuur en divisies.

Tesla organisatiestructuur

tesla-organisatiestructuur
Tesla wordt gekenmerkt door een functionele organisatiestructuur met aspecten van een hiërarchische structuur. Tesla heeft wel functionele centra in dienst die alle zakelijke activiteiten dekken, inclusief financiën, verkoop, marketing, technologie, techniek, Design, en de kantoren van de CEO en voorzitter. Het hoofdkantoor van Tesla in Austin, Texas, bepaalt de strategische richting van het bedrijf, waarbij internationale operaties weinig autonomie krijgen.

Toyota organisatiestructuur

Toyota-organisatiestructuur
Toyota heeft een divisie organisatiestructuur waar de bedrijfsvoering is gecentreerd rond de markt, het product en de geografische groepen. Daarom organiseert Toyota zijn bedrijfsstructuur rond wereldwijde hiërarchieën (de meeste strategische beslissingen komen van het Japanse hoofdkantoor), productgebaseerde divisies (waar de organisatie is opgesplitst, op basis van elke productlijn) en geografische divisies (volgens de geografische gebieden onder beheer). ).

Walmart-organisatiestructuur

Walmart-organisatiestructuur
Walmart heeft een hybride hiërarchisch-functionele organisatiestructuur, ook wel een matrixstructuur genoemd die meerdere benaderingen combineert. Aan de ene kant volgt Walmart een hiërarchische structuur, waarbij de huidige CEO Doug McMillon de enige werknemer is zonder directe leidinggevende, en richtlijnen worden gestuurd vanuit het topmanagement. Aan de andere kant wordt de functiegebaseerde structuur van Walmart gebruikt om werknemers in te delen op basis van hun specifieke vaardigheden en ervaring.

Belangrijkste gratis gidsen:

Over de auteur

Scroll naar boven
FourWeekMBA