dupont-analyse

Wat is een DuPont-analyse? Een DuPont-analyse vanaf nul uitvoeren

De DuPont analyse is een financieel prestatiekader dat tot doel heeft de verschillende financiële maatstaven die van invloed zijn op het rendement op eigen vermogen (ROE) op te splitsen om te begrijpen wat het drijft. De DuPont-analyse maakt het dus mogelijk om een ​​beter inzicht te krijgen in de belangrijkste drijfveren van het rendement op eigen vermogen. 

DuPont-analyse Omschrijving Analyse Gevolgen Toepassingen Voorbeelden
1. Sleutelelementen (KE) DuPont Analysis is een methode voor de evaluatie van financiële prestaties die het rendement op eigen vermogen (ROE) opsplitst in drie belangrijke componenten: winstmarge, activaomzet en financiële hefboomwerking. Deze elementen helpen bij het beoordelen van wat de ROE van een bedrijf drijft. – Ontleed ROE in de drie componenten: winstmarge, activaomzet en financiële hefboomwerking. – Analyseer elk onderdeel om de impact ervan op ROE te begrijpen. – ROE = winstmarge x activaomzet x financiële hefboomwerking. – Biedt een dieper inzicht in de bronnen van ROE. – Helpt bij het identificeren van gebieden voor verbetering van de winstgevendheid, het gebruik van activa of het beheer van de hefboomwerking. – Evalueren en vergelijken van de financiële prestaties van bedrijven. – Het identificeren van gebieden voor strategische verbetering om de ROE te verbeteren. Belangrijkste elementen Voorbeeld: ROE = (Netto-inkomen / omzet) x (Omzet / Totaal vermogen) x (Totaal vermogen / Eigen vermogen).
2. Winstmarge (PM) De winstmarge vertegenwoordigt het vermogen van het bedrijf om winst te genereren uit zijn inkomsten. Het meet het percentage van de winst dat wordt verdiend voor elke dollar aan omzet. – Bereken de winstmarge als netto-inkomen gedeeld door de omzet. – Analyseer de winstmarge om te beoordelen hoe efficiënt het bedrijf omzet omzet in winst. – Hoge winstmarge duidt op effectieve kostenbeheersing en prijsstrategieën. – Hoge winstmarge duidt op een sterke winstgevendheid en kostenefficiëntie. – Een lage winstmarge kan duiden op prijsdruk of kosteninefficiënties. – Evaluatie van de prijsstrategieën en kostenbeheersingsmaatregelen van het bedrijf. – Benchmarking met sectorgenoten. Voorbeeld van winstmarge: Winstmarge = (netto inkomen / omzet) x 100.
3. Omzet van activa (AT) Activaomzet meet de efficiëntie van het bedrijf bij het gebruik van zijn activa om omzet te genereren. Het beoordeelt hoeveel dollars aan omzet worden gegenereerd voor elke dollar aan activa. – Bereken de omzet van activa als omzet gedeeld door de totale activa. – Analyseer de omzet van activa om te begrijpen hoe effectief het bedrijf zijn activa inzet om omzet te genereren. – Een hoge activaomzet duidt op een efficiënt gebruik van activa. – Een hoge activaomzet duidt op efficiënt activabeheer en het genereren van verkopen. – Een lage activaomzet kan wijzen op onderbenutte activa of een trage omzet. – Het beoordelen van het vermogen van het bedrijf om omzet te genereren uit zijn activabasis. – Het identificeren van mogelijkheden om het gebruik van assets te optimaliseren. Omzet van activa Voorbeeld: Omzet van activa = Inkomsten / Totaal activa.
4. Financiële hefboomwerking (FL) Financial Leverage meet de mate waarin het bedrijf schuldfinanciering gebruikt om het rendement voor de aandeelhouders te vergroten. Het evalueert de impact van schulden op ROE. – Bereken de financiële hefboomwerking als het totale vermogen gedeeld door het eigen vermogen. – Analyseer financiële hefboomwerking om de invloed van schulden op ROE te begrijpen. – Een hoge financiële hefboomwerking kan het rendement op eigen vermogen vergroten, maar verhoogt ook het financiële risico. – Een hoge financiële hefboomwerking kan het rendement op eigen vermogen vergroten wanneer het rendement op activa hoger is dan de kosten van schulden. – Het vergroot ook het financiële risico, omdat rentelasten de winst kunnen eroderen. – Een lage financiële hefboomwerking kan resulteren in een lagere ROE maar een lager financieel risico. – Beoordeling van de afweging tussen de voordelen van schuldfinanciering en het financiële risico. – Het evalueren van de beslissingen over de kapitaalstructuur van het bedrijf. Voorbeeld van financiële hefboomwerking: Financiële hefboomwerking = Totaal vermogen / eigen vermogen.
5. ROE-ontleding (RD) DuPont Analysis combineert winstmarge, activaomzet en financiële hefboomwerking om ROE te berekenen en te begrijpen. Het ontleedt ROE in de onderliggende componenten om een ​​alomvattend beeld van de financiële prestaties te bieden. – Bereken ROE met behulp van de DuPont-formule: ROE = winstmarge x activaomzet x financiële hefboomwerking. – Analyseer de bijdrage van elke component aan ROE en identificeer sterke en zwakke punten. – Identificeer gebieden voor verbetering op het gebied van de winstgevendheid, het gebruik van activa of het beheer van de hefboomwerking. – Helpt belanghebbenden begrijpen wat de ROE drijft. – Maakt strategische besluitvorming mogelijk om ROE te verbeteren door zich te concentreren op specifieke componenten. – Het evalueren van de financiële prestaties van een bedrijf en het identificeren van gebieden voor strategische verbetering. – Communiceren van financiële prestaties aan belanghebbenden. ROE-decompositievoorbeeld: ROE = (netto inkomen / omzet) x (omzet / totaal vermogen) x (totaal vermogen / eigen vermogen).

Waarom is de Dupont-analyse nuttig? 

De financiële wereld kan soms behoorlijk verwarrend zijn.

Financieel nieuws wordt overal verspreid; Op elke hoek van de weg staan ​​goeroes klaar om u te vertellen hoe u uw geld kunt beleggen;

Hoewel ze hun advies zo vertrouwen dat ze niet eens investeren in wat ze zeggen dat je zou moeten investeren.

Financiële tijdschriften bieden je abonnementen aan voor een paar dollar per jaar, en uiteindelijk koop je ze allemaal.

Het gevolg is een overdaad aan informatie, die, hoewel het bedoeld was om u het gevoel te geven dat u een expert bent, in feite elk vermogen om te beslissen hoe te beleggen heeft vernietigd.

Less is more

Het probleem van veel amateurbeleggers is dat ze te veel vertrouwen op externe informatie en zichzelf overstelpen met nutteloze zakelijke kennis.

Ze beginnen kranten te lezen, zakelijke kanalen te bekijken en het technische jargon te leren waardoor ze zich onderdeel van het spel voelen.

Dit is de "expert misvatting’ in actie.

Hoewel je op sommige gebieden door meer over een onderwerp te weten misschien beter kunt voorspellen wat er gaat gebeuren, is dit niet het geval in de financiële wereld.

In feite is het eerste principe "minder is meer."

Daarom is het tijd om uw eigen mening te vormen in plaats van u bezig te houden met alles wat er gaande is in de financiële wereld of uw dag te verspillen met het verzamelen van de mening van anderen!

De beste analyse is degene die u alleen doet

Hier is het tweede principe: “de beste analyse is degene die je alleen doet."

Als het 10-15 jaar geleden logisch was om financiële informatie te kopen, is het vandaag de dag niet meer logisch (op een paar zeldzame uitzonderingen na).

U kunt overal op internet rapporten en nuttige gegevens vinden. Hierdoor kunt u direct naar de bron gaan.

Daarom is het doel hier om uw eigen onbevooroordeelde mening te vormen.

Eenvoud is de maximale verfijning

Derde principe: “eenvoud is de maximale verfijning."

Financiële grafieken, formules en technisch jargon dienen om indruk te maken op mensen van buiten de zakenwereld.

Financiën niet raketwetenschap, en dat weten mensen uit de industrie.

Om die reden worden deze tools soms meer gebruikt als een manier om te misleiden dan voor hun daadwerkelijke nut.

Houd er rekening mee dat het grootste deel van de financiële analyse (behalve heel weinig formules) is eenvoudige rekenkunde en gezond verstand, waarvan ik zeker weet dat iedereen het bezit.

Dat gezegd hebbende, waar beginnen we met het uitvoeren van onze analyse?

Geen ervaring vereist

De term "financieel analyse' kan u ook in de war brengen. Als je er nieuw in bent en als je dat niet bent.

Misschien heb je de discipline in het verleden benaderd en veel nieuwe technische termen gehoord, zoals LBO, IRR, DCF, CAPM, WACC en je gaf terecht alles op.

Maar zijn die tools nodig om de fundamenten van een bedrijf te begrijpen?

Het antwoord is simpel “HELEMAAL NIET!” Hoewel financiële professionals deze tools gebruiken, worden ze meestal meer gebruikt om hun loon te rechtvaardigen, in plaats van om hun bruikbaarheid.

Ik zeg niet dat die tools helemaal niet nuttig zijn, maar voor de persoon die de financiële discipline benadert, kan het te overweldigend zijn.

Daarom wil ik in dit artikel de mythe doorbreken dat je een financiële professional moet zijn om een ​​practicum uit te voeren analyse.

Maar waar beginnen we?

In dit artikel laat ik je zien hoe je analyseren een bedrijf dat de DuPont-vergelijking gebruikt, een eenvoudig maar effectief hulpmiddel.

Houd er rekening mee dat de DuPont-analyse ons niets vertelt over de toekomst, maar veel over de huidige stand van zaken.

Aan de andere kant lijken andere complexe financiële instrumenten ons te vertellen wat er in de toekomst zal gebeuren, maar ze zijn gebaseerd op aannames die, als ze fout blijken te zijn, zeer misleidend kunnen zijn.

Daarom zijn we beter af met de DuPont analyse, wat een relatief eenvoudigere tool is, maar nuttiger dan een complexe tool die de indruk van begrip, maar kan leiden tot grotere fouten.

De DuPont analyse maakt gebruik van financiële ratio's, dit zijn relaties tussen maatstaven die we kunnen vinden in de jaarrekening. 

Laten we beginnen met het verzamelen van de financiële gegevens die we nodig hebben voor de DuPont-analyse.

Waarnaar te zoeken?

Eerst moeten we de financiële gegevens voor onze vinden analyse.

Waar halen we het vandaan? Bloomberg? Forbes? Financiële tijden? Geen van hen! We halen het gewoon van de website van het bedrijf.

Welke rapporten willen we bekijken voordat we verder gaan?

Ervan uitgaande dat ons bedrijf beursgenoteerd is en gevestigd is in de VS, zijn er volgens de SEC (Security and Exchange Commission) drie soorten rapporten die moeten worden ingediend:

• 10K.
• 10Q.
• 8K.

Het 10K en 10Q zijn zeer vergelijkbare vormen waarin alle financiële informatie (en ook de zakelijke, strategische en corporate governance informatie) wordt gerapporteerd.

Het belangrijkste verschil is dat de 10K een jaarverslag is en de 10Q een kwartaalrapportage. De 8K is een rapport dat het bedrijf indient telkens wanneer er relevante wijzigingen zijn om aan de investeerders te communiceren.

Ons doel hier, om analyseren het doelbedrijf is om de 10K van het bedrijf te vinden. Ervan uitgaande dat we willen analyseren Van Apple Inc. financiën voor 2015, waar halen we die vandaan? Ga naar www.apple.com, en klik onderaan de pagina, aan de rechterkant, onder 'Over Apple' op investeerders:

Apple 1

Zodra u dit doet, wordt er een pagina geopend waarop alle financiële gegevens worden weergegeven. Ons doel hier is om de 10K voor 2015 te downloaden. Klik daarom op de “financiële informatie” pictogram zoals hieronder weergegeven:

Apple 2

Er wordt een ander scherm geopend waarin alle financiële rapporten worden opgeslagen. Hier willen we de 10K voor 2015 downloaden.

Volg de onderstaande instructies en download uw rapport:

apple 3

Klik op het icoon en download het bestand. Er wordt een rapport geopend. Ga naar de inhoudsopgave van het rapport en zoek naar “jaarrekening en aanvullende gegevens:"

apple 4

Ons doel hier is om de geconsolideerde inkomen statement (Apple noemt het operations-statements) en balans.

U vindt deze documenten respectievelijk op pagina's 39 en 41 van de 10k en ze zien er als volgt uit:

apple 6apple 7

Wat is het doel van de DuPont-analyse?

Een van de meest gebruikte ratio's in de financiële wereld is de ROE (return on equity).

Deze verhouding is de relatie tussen het net inkomen, wat de bottom line is van de inkomen verklaring en het eigen vermogen (toegekend door aandeelhouders).

Deze ratio verklaart wat het rendementsniveau is dat wordt gegenereerd voor elke geïnvesteerde dollar.

Een ROE van 20% betekent bijvoorbeeld dat voor elke dollar die in het bedrijf wordt geïnvesteerd, 20 cent winst is.

Houd er rekening mee dat rendement geen dividend is.

Met andere woorden, de door het bedrijf gegenereerde winst wordt niet automatisch uitgekeerd aan de aandeelhouders. Inderdaad, het deel van de winst dat wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders wordt genoemd dividenden.

Vaak keert een bedrijf met een hoog rendement ook hogere dividenden uit dan niet-winstgevende bedrijven (in de meeste gevallen waar).

Kortom, een bedrijf dat een hoge ROE kan produceren, wordt meestal ook goed gewaardeerd door beleggers.

Er is een nadeel aan deze taaie verhouding. De ROE stijgt meestal om drie redenen: de netto inkomen stijgt, het eigen vermogen daalt of aan beide voorwaarden is voldaan.

Hoewel het eerste geval meestal een goed teken is, is de andere voorwaarde (het eigen vermogen gedaald) niet altijd een goed teken:

apple 8apple 9

Een stijging van netto inkomen is meestal het gevolg van een verbeterde winstgevendheid of een betere efficiëntie in de bedrijfsvoering.

In plaats daarvan wordt een afname van het eigen vermogen meestal geassocieerd met een hogere hefboomwerking, wat op de lange termijn slecht kan zijn voor het bedrijf.

Daarom is het doel hier om te zien hoe de ROE zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld.

Is het gestegen vanaf 2014? Zo ja, waarom?

Welke gegevens hebben we nodig?

Om de DuPont . uit te voeren analyse, moeten we drie verhoudingen uitvoeren:

netto marge, gegeven door Nettowinst over Verkoop.

winstmarge
De winstmarge is een financiële rentabiliteitsratio gegeven door het net inkomen gedeeld door de netto-omzet en vermenigvuldigd met honderd. Dat wordt uitgedrukt in een percentage. Dat is een belangrijke maatstaf voor winstgevendheid, in combinatie met andere financiële maatstaven helpt het bij het beoordelen van de algehele levensvatbaarheid van een bedrijf model.

Deze ratio verklaart hoe winstgevend een bedrijf is.

Kort gezegd, wanneer bedrijven overtollig geld overhouden nadat ze hun uitgaven, rente en belastingen hebben betaald, wordt dit nettowinst genoemd.

Een hoge nettomarge is een goed teken, en meestal gebeurt dit om twee belangrijke redenen.

Aan de ene kant, wanneer het bedrijf een hogere prijs kan vragen voor zijn producten en diensten of er een grote hoeveelheid van kan verkopen, verbetert de winstgevendheid.

Aan de andere kant, wanneer een bedrijf zijn totale kosten kan verlagen, verbetert zijn winstgevendheid.

Het bedrijf kan bijvoorbeeld een betere prijs krijgen voor de grondstoffen vanwege de goede relatie met leveranciers.

Daarom zullen we via de nettomarge het winstgevendheidsniveau van het bedrijf controleren.

Omzet activa wordt gegeven door verkopen over de totale activa.

vorderingen-omzet-ratio-amazon
De debiteurenomzetratio is een maatstaf voor financieel beheer die meet hoe efficiënt een organisatie haar activa gebruikt. Het beoordeelt hoe vaak het bedrijf gedurende het jaar het geld van klanten incasseert.

Deze ratio verklaart het vermogen van het bedrijf om zijn activa te gebruiken om inkomsten te genereren.

Met andere woorden, wanneer een bedrijf een actief koopt, doet het dat om zijn inkomsten in de toekomst te verbeteren.

Daarom verwachten we van een bedrijf dat efficiënt wordt geleid, dat met de toename van de waarde van zijn vermogen, zullen ook de inkomsten groeien.

Apple opende bijvoorbeeld nieuwe winkels (meer activa) omdat het zijn omzet wilde vergroten groei.

Bovendien kunnen we verwachten dat het openen van nieuwe winkels een positieve invloed zal hebben op de inkomsten van het bedrijf. Als aan deze voorwaarde is voldaan, wordt het vermogen van de onderneming goed beheerd.

Deze verhouding wordt uitgedrukt als een getal en vertelt ons hoeveel inkomsten worden gegenereerd voor elke dollar die in activa is geïnvesteerd.

Een activa-omzet van 0.50 betekent bijvoorbeeld dat voor elke dollar die in activa wordt geïnvesteerd, 50 cent aan inkomsten wordt gegenereerd.

Financiële hefboomwerking wordt gegeven door de totale activa gedeeld door het eigen vermogen.

Deze verhouding wordt uitgedrukt in percentages en verklaart de hoeveelheid eigen vermogen voor de activa die eigendom zijn van de organisatie.

Hoe hoger het getal, hoe meer schulden er in het bedrijf zijn gepompt en hoe risicovoller het bedrijf in de loop van de tijd kan worden.

Meestal is hefboomwerking op zich geen slechte zaak. In veel gevallen is het gebruik van schulden veel goedkoper dan het gebruik van uw kapitaal.

Als u bijvoorbeeld een huis probeert te kopen dat $ 100 kost, kunt u 100% kapitaal inleggen of 50% kapitaal gebruiken en 50% lenen van de bank.

Ervan uitgaande dat u het huis binnen een jaar verkoopt voor $ 120, zal uw ROI (rendement op investering) aanzienlijk toenemen door gebruik te maken van hefboomwerking.

Als u bijvoorbeeld het huis verkoopt voor $ 120 nadat u $ 100 aan kapitaal hebt ingebracht, is uw ROI vóór rente en belastingen 20%, gegeven door de verkoopwinst (120 - 100) over het initiële geïnvesteerde kapitaal (100).

In het tweede scenario verkoopt u het huis nog steeds voor $ 120, maar in dit geval is uw ROI vóór rente en belastingen 40%.

Kortom, u gebruikte hefboomwerking (schuld) om uw ROI te verdubbelen, wat geen nadeel opleverde.

Als financiële hefboomwerking niet noodzakelijkerwijs een slechte zaak is, wordt het gevaarlijk wanneer de rentebetalingen sterk stijgen en uw winst wegvaagt.

Samenvattend, gezien de drie bovenstaande ratio's hebben we de volgende gegevens nodig uit de jaarrekening van Apple Inc.: Omzet, netto-inkomen, totale activa en eigen vermogen. We zijn klaar om vooruit te gaan.

Extrapoleer de gegevens uit de jaarrekening

We zullen de verkoop en netto-inkomsten van de verklaring van operaties. Verder krijgen we de totale activa en eigen vermogen van de balans. We hebben de gegevens van 2015 en 2014 nodig om de trend te begrijpen.

Laten we halen omzet en nettowinst uit de resultatenrekening, zoals in het onderstaande voorbeeld:

apple 10

Laten we dan het totaal krijgen activa en het totale eigen vermogen van de balans, zoals in het onderstaande voorbeeld:

appel 11.png

We hebben de financiële gegevens; we kunnen vooruit.

Voer de DuPont-analyse uit

We gaan deze DuPont uitvoeren analyse in drie eenvoudige stappen.

In stap nummer een we gaan de ROE berekenen voor 2014 en 2015.

In stap twee, dat zullen we doen voer de drie ratio's uit voor onze DuPont-analyse.

In het derde stap we gaan enkele conclusies trekken.

Stap één: ROE voor 2014 – 2015

Om onze ROE te berekenen gaan we het netto inkomen nemen en dit vervolgens delen door het totale eigen vermogen.

Meestal is het nog beter om het gemiddelde eigen vermogen van het lopende jaar en het voorgaande jaar te nemen.

Het eigen vermogen kan namelijk tussen het ene en het andere jaar flink wisselen.

In dit specifieke geval gaan we, om het simpel te houden, echter het eigen vermogen van het lopende jaar gebruiken.

ROE 2015 = 53,394/119355 = 44.7%
ROE 2014 = 39,510/111547 = 35.4%

Wat meteen opvalt, is dat de ROE tussen 10 en 2014 met bijna 2015% is gestegen, wat neerkomt op 26% in één jaar tijd! Best verbazingwekkend!

We willen weten waarom dit is gebeurd. We gaan het ontdekken in de tweede stap.

Stap twee: Nettomarge, activa-omzet en financiële hefboomwerking voor 2014 en 2015

We gaan deze stap voltooien en opdelen in drie substappen:

Substap één: we gaan onze nettomarge berekenen

Nettomarge voor 2015 = 53,394/233,715 = 22.8%
Nettomarge voor 2014 = 39,510/182,795 = 21.6%

De nettomarge voor 2015 is 22.8%, wat betekent dat Apple Inc. nog steeds 22.8% van het geld over heeft na het betalen van al zijn leveranciers, zakelijke uitgaven, rente (hoewel Apple er in 2015 niets aan heeft betaald) en belastingen.

Daarnaast verbeterde de winstgevendheid lichtjes tussen 2014 en 2015 (stijging van 5.7%).

Substap twee: in dit geval is het ook gebruikelijk om de gemiddelde totale activa te gebruiken, maar voor de eenvoud gaan we de totale activa voor het lopende jaar nemen. We gaan de activaomzet berekenen

Activa-omzet voor 2015 = 233,715/290,479 = $ 0.80
Activa-omzet voor 2014 = 182,795/231839 = $ 0.79

Onthoud dat deze verhouding wordt uitgedrukt als een getal, dat we zullen interpreteren als een $-bedrag.

In dit geval produceerde Apple Inc. in 2015 80 cent aan inkomsten voor elke geïnvesteerde dollar. De asset-omzet groeide in 2 met 2015% ten opzichte van 2014.

Substap drie: we gaan de financiële hefboomwerking berekenen:

Financiële hefboomwerking voor 2015 = 290,479/119,355 = 243.4%
Financiële hefboomwerking voor 2014 = 231,839/111,547 = 207.8%

De financiële leverage in 2015 was 243.4%, wat betekent dat het grootste deel van de activa van het bedrijf met schulden is gefinancierd.

De totale passiva (alle uitstaande schulden van het bedrijf) vertegenwoordigen inderdaad 59% van de totale activa. De financiële hefboomwerking van het bedrijf is in 17 met 2015% toegenomen.

We zijn klaar om verder te gaan en hier enkele conclusies te trekken.

Stap drie: conclusies uit de analyse van DuPont

Door het uitvoeren van de DuPont Analyse kwam naar voren dat hoewel de ROE in 26 met 2015% toenam, dit voornamelijk kwam door financiële leverage.

Kortom, Apple Inc. heeft het afgelopen jaar zijn schuldniveau aanzienlijk verhoogd terwijl het eigen vermogen geen gelijke tred hield.

In feite zijn de winstgevendheid en de efficiëntie van activa in 6 met respectievelijk 2% en 2015% gestegen. In plaats daarvan is de financiële hefboomwerking met 17% toegenomen!

Dit is niet noodzakelijk een slechte zaak.

Het lijkt er zelfs op dat Apple in de toekomst zijn rentebetalingen zal kunnen beheren, gezien zijn hoge winstgevendheid.

  • Aan de andere kant mogen we door deze toegenomen schuldenlast in de toekomst minder winst verwachten. We kunnen zelfs nog verder gaan en in de 10K kijken waarom Apple Inc. schulden gebruikt om zijn ROE te verhogen, maar we stoppen hier voor de eenvoud.

Conclusies

  • In dit artikel wilde ik u laten zien dat het ook voor de niet-financiële professional mogelijk is om zijn analyses te maken met behulp van eenvoudige en effectieve tools.
  • Tot nu toe hebben we enkele statistieken uit de primaire financiële overzichten gehaald om te begrijpen wat er aan de hand was met Apple Inc. ROE, en uiteindelijk analyseerden we de winstgevendheid, het gebruik van activa en de financiële hefboomwerking van het bedrijf. Dit is natuurlijk een deel van het plaatje, maar het is een goed uitgangspunt.
  • Als je tot nu toe dacht dat leren financieel analyse voor u onmogelijk was, wilt u daar misschien nog eens over nadenken.

DuPont-analysetabel

DuPont-analysecomponentType OmschrijvingWanneer te gebruikenVoorbeeldFormule
Winstgevendheid
NettowinstmargeWinstgevendheidMeet het percentage van elke verkoopdollar dat de winst na alle uitgaven vertegenwoordigt.Evalueer de algehele winstgevendheid van het bedrijf.Een nettowinstmarge van 15% betekent 15 cent winst voor elke dollar omzet.Nettowinstmarge = (nettowinst / omzet) * 100%
Rendement op activa (ROA)WinstgevendheidGeeft aan hoe efficiënt een bedrijf zijn activa gebruikt om winst te genereren.Beoordeel het gebruik en de winstgevendheid van activa.Een ROA van 10% betekent een rendement op activa van 10%.ROA = (netto inkomen / totaal vermogen) * 100%
Hefboomratio's
Verhouding schuld / eigen vermogenHefboomwerkingMeet het aandeel van de schulden in de kapitaalstructuur van het bedrijf ten opzichte van het eigen vermogen.Beoordeel het financiële risico en het hefboomniveau van het bedrijf.Een schuld/eigen vermogen ratio van 0.5 geeft aan dat voor elke $1 aan eigen vermogen er $0.50 aan schulden is.Schuld/eigen vermogen ratio = (totale schuld / totaal eigen vermogen)
RentedekkingsratioHefboomwerkingGeeft aan in hoeverre het bedrijf in staat is de rentebetalingen op zijn schulden te voldoen.Beoordeel het vermogen van het bedrijf om de rentelasten te dekken.Een rentedekkingsratio van 4 betekent dat de onderneming haar rentelasten vier keer kan dekken.Rentedekkingsratio = (EBIT / rentelasten)
Gebruiksratio's van activa
Omzetverhouding van activaGebruik van activaMeet hoe efficiënt het bedrijf zijn activa gebruikt om verkoopopbrengsten te genereren.Beoordeel de efficiëntie van activa en het genereren van inkomsten.Een omloopsnelheid van activa van 2 betekent dat er € 2 aan inkomsten wordt gegenereerd voor elke € 1 aan bezittingen.Omzetratio van activa = (omzet / totale activa)
VoorraadomzetratioGebruik van activaGeeft aan hoe vaak de inventaris van een bedrijf gedurende een periode wordt verkocht en vervangen.Evalueer de efficiëntie van voorraadbeheer.Een omloopsnelheid van de voorraad van 6 betekent dat de voorraad 6 keer per jaar wordt verkocht en vervangen.Voorraadomzetratio = (KOGS / gemiddelde voorraad)
Financiële hefboomratio's
AandelenvermenigvuldigerFinanciële hefboomwerkingMeet de mate waarin een bedrijf schulden gebruikt om zijn activa te financieren.Beoordeel de financiële hefboomwerking van het bedrijf en de impact ervan op ROE.Een aandelenvermenigvuldiger van 2 betekent dat de activa van een bedrijf twee keer zoveel door schulden worden gefinancierd als door eigen vermogen.Aandelenmultiplier = (totaal vermogen / totaal eigen vermogen)
Belastingefficiëntieratio's
Effectief belastingtariefBelastingefficiëntieVertegenwoordigt het werkelijke belastingtarief van het bedrijf als percentage van het belastbare inkomen.Beoordeel de fiscale efficiëntie van het bedrijf en de totale belastingdruk.Een effectief belastingtarief van 25% betekent dat 25% van het belastbaar inkomen aan belastingen wordt betaald.Effectief belastingtarief = (inkomstenbelastingkosten / belastbaar inkomen) * 100%
Bedrijfsprestatieverhoudingen
Operationele winstmargeWinstgevendheidMeet het percentage van de verkoopopbrengst dat overblijft na aftrek van de bedrijfskosten.Beoordeel de operationele winstgevendheid en het kostenbeheer.Een operationele winstmarge van 20% betekent 20 cent winst voor elke dollar omzet vóór rente en belastingen.Bedrijfswinstmarge = (Bedrijfswinst / Omzet) * 100%
Totale activa-omzetratioGebruik van activaMeet de efficiëntie van het bedrijf bij het genereren van verkoopopbrengsten met behulp van al zijn activa.Beoordeel de algehele activa-efficiëntie en het genereren van inkomsten.Een totale omloopsnelheid van activa van 0.8 betekent dat er voor elke $ 0.8 aan activa $ 1 aan inkomsten wordt gegenereerd.Totale activaomzetratio = (omzet / gemiddelde totale activa)
Rente- en financieringskosten
Rente op schuldenFinanciële hefboomwerkingVertegenwoordigt de rente die op de schulden van het bedrijf wordt betaald.Beoordeel de kosten van schuldfinanciering.Een rente op schulden van 5% betekent een rente van 5% op uitstaande schulden.NB
Gewogen gemiddelde kapitaalkostenFinanciële hefboomwerkingVertegenwoordigt de gewogen gemiddelde kosten van zowel schuld- als aandelenfinanciering die door het bedrijf wordt gebruikt.Evalueer de totale kapitaalkosten voor het bedrijf.Een gewogen gemiddelde kapitaalkosten van 10% vertegenwoordigen de gemiddelde financieringskosten van de onderneming.NB
Efficiëntie en activakwaliteit
Dagen uitstaande verkopen (DSO)EfficiëntGeeft het gemiddelde aantal dagen aan dat het bedrijf nodig heeft om de betaling van klanten te innen.Beoordeel debiteurenbeheer en cashflowefficiëntie.Een DSO van 40 dagen betekent dat het gemiddeld 40 dagen duurt om betalingen van klanten te innen.DSO = (Debiteuren / Gemiddelde dagelijkse omzet)
Kwaliteitsratio van activaKwaliteit van activaMeet de kwaliteit van de activa van een bedrijf, met name gericht op niet-renderende leningen bij financiële instellingen.Beoordeel het kredietrisico en de activakwaliteit van financiële instellingen.Een activakwaliteitsratio van 5% vertegenwoordigt het percentage niet-renderende leningen.Asset Quality Ratio = (niet-renderende leningen / totale leningen) * 100%
Winstmargecomponenten
BedrijfskostenratioWinstmargeMeet het percentage van de omzet dat wordt besteed aan bedrijfskosten.Beoordeel het kostenbeheer en de winstgevendheid.Een bedrijfskostenratio van 30% betekent dat 30 cent van elke dollar aan inkomsten wordt besteed aan bedrijfskosten.Bedrijfskostenratio = (Bedrijfskosten / Omzet) * 100%
RentelastenratioWinstmargeVertegenwoordigt het percentage van de omzet dat aan rentelasten wordt besteed.Beoordeel de impact van rentelasten op de winstgevendheid.Een rentelastenratio van 5% betekent dat 5 cent van elke inkomstendollar wordt uitgegeven aan rentelasten.Rentelastenratio = (rentelasten / inkomsten) * 100%

Verbonden financiële concepten

Competentiecirkel

cirkel-van-competentie
De cirkel van competentie beschrijft iemands natuurlijke competentie op een gebied dat past bij zijn vaardigheden en capaciteiten. Buiten deze denkbeeldige cirkel bevinden zich vaardigheden en capaciteiten waar een persoon van nature minder bekwaam in is. Het concept werd gepopulariseerd door Warren Buffett, die betoogde dat beleggers alleen moeten investeren in bedrijven die ze kennen en begrijpen. De competentiecirkel is echter van toepassing op elk onderwerp en zelfs op elk individu.

Wat is een gracht?

slotgracht
Economische of marktgrachten vertegenwoordigen de lange termijn bedrijfsdeskundigen weerbaarheid. Of hoe lang bedrijfsdeskundigen kan zijn concurrentievoordeel behouden in de markt door de jaren heen. Warren Buffet, die de term 'gracht' populair maakte, noemde het een 'share of mind', in tegenstelling tot marktaandeel, als zodanig is het het kenmerk dat alle waardevolle merken hebben.

Buffet-indicator

buffet-indicator
De Buffet Indicator is een maat voor het totaal waarde van alle beursgenoteerde aandelen in een land gedeeld door het BBP van dat land. Het is een maatstaf en ratio om te beoordelen of een markt ondergewaardeerd of overgewaardeerd is. Het is een van de favoriete maatregelen van Warren Buffet als waarschuwing dat: financieel markten kunnen overgewaardeerd en riskanter zijn.

Venture Capital

risicokapitaal
Durfkapitaal is een vorm van beleggen die gericht is op weddenschappen met een hoog risico, die waarschijnlijk zullen mislukken. Daarom zoeken durfkapitalisten naar hogere opbrengsten. Durfkapitaal is inderdaad gebaseerd op de machtswet, of de wet waarvoor een klein aantal weddenschappen veel zal opleveren voor de grotere aantallen lage rendementen of investeringen die naar nul gaan. Dat is het hele uitgangspunt van durfkapitaal.

Directe buitenlandse investeringen

directe buitenlandse investeringen
Buitenlandse directe investeringen doen zich voor wanneer een persoon of bedrijf een belang van 10% of meer koopt in een bedrijf dat in een ander land actief is. Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) houdt dit percentage in dat de investeerder invloed kan uitoefenen op of kan deelnemen aan het bestuur van een onderneming. Wanneer de rente echter lager is dan 10%, definieert het IMF het eenvoudig als een effect dat deel uitmaakt van een aandelenportefeuille. Buitenlandse directe investeringen (FDI) omvatten daarom de aankoop van een belang in een bedrijf door een entiteit die in een ander land is gevestigd. 

Micro-beleggen

micro-investeringen
Micro-investeren is het proces van het regelmatig investeren van kleine hoeveelheden geld. Het proces van micro-investeringen omvat kleine en soms onregelmatige investeringen waarbij het individu terugkerende betalingen kan doen of een forfaitair bedrag kan investeren als geld Wordt beschikbaar.

Meme Investeren

meme-investeren
Meme-aandelen zijn effecten die online viraal gaan en de aandacht trekken van de jongere generatie particuliere beleggers. Meme-beleggen is daarom een ​​bottom-up, gemeenschapsgestuurde benadering van beleggen die zichzelf positioneert als het antoniem van beleggen in Wall Street. Ook wordt bij meme-beleggen vaak gekeken naar aantrekkelijke kansen met een lagere liquiditeit die misschien gemakkelijker in te halen zijn, waardoor brede speculatie mogelijk wordt, aangezien 'meme-investeerders' vaak op zoek zijn naar onevenredig kortetermijnrendementen.

Retailbeleggen

retail-investeren
Beleggen in de detailhandel is de handeling van niet-professionele beleggers die effecten kopen en verkopen voor hun eigen doeleinden. Beleggen in de detailhandel is populair geworden met de opkomst van digitale platforms zonder commissie, waardoor iedereen met een kleine portefeuille kan handelen.

Geaccrediteerde belegger

geaccrediteerde-investeerder
Geaccrediteerde beleggers zijn individuen of entiteiten die geavanceerd genoeg worden geacht om effecten te kopen die niet zijn gebonden aan de wetten die normale beleggers beschermen. Deze kunnen risicokapitaal, angel-investeringen, private-equityfondsen, hedgefondsen, vastgoedbeleggingsfondsen en gespecialiseerde beleggingsfondsen omvatten, zoals die met betrekking tot cryptocurrency. Geaccrediteerde beleggers zijn daarom personen of entiteiten die mogen beleggen in effecten die complex, ondoorzichtig, losjes gereguleerd of anderszins niet geregistreerd zijn bij een financiële autoriteit.

Opstartwaardering

startup-waardering
Opstartwaardering beschrijft een reeks methoden die worden gebruikt om: waarde bedrijven met weinig of geen inkomsten. Daarom is startup-waardering het proces om te bepalen wat een startup waard is. Deze waarde verduidelijkt het vermogen van het bedrijf om aan de verwachtingen van klanten en investeerders te voldoen, gestelde mijlpalen te bereiken en het nieuwe kapitaal te gebruiken om te groeien.

Winst versus cashflow

winst versus cashflow
Winst is het totale inkomen dat een bedrijf uit zijn activiteiten genereert. Dit omvat geld uit verkopen, investeringen en andere inkomstenbronnen. In tegenstelling tot, geld flow is het geld dat een bedrijf in- en uitstroomt. Dit onderscheid is van cruciaal belang om te begrijpen, aangezien een winstgevend bedrijf er misschien een tekort aan heeft geld en hebben liquiditeitscrises.

Dubbele ingang

dubbele boekhouding
Dubbel boekhouden is de basis van de moderne financiële boekhouding. Het is gebaseerd op de boekhoudkundige vergelijking, waarbij activa gelijk zijn aan verplichtingen plus eigen vermogen. Dat is de fundamentele eenheid om financiële overzichten op te bouwen (balans, resultatenrekening, en geld stroomoverzicht). Het basisconcept van dubbele invoer is dat een enkele transactie, die moet worden geregistreerd, twee rekeningen raakt.

Balans

balans
Doel van de balans is om te rapporteren hoe de middelen om de activiteiten van het bedrijf uit te voeren zijn verkregen. De balans helpt om het financiële risico van een bedrijf te beoordelen en de eenvoudigste manier om het te beschrijven wordt gegeven door de boekhoudkundige vergelijking (activa = passiva + eigen vermogen).

Winst-en verliesrekening

winst-en verliesrekening
De resultatenrekening, samen met de balans en geld stroomoverzicht is een van de belangrijkste financiële overzichten om te begrijpen hoe bedrijven presteren op fundamenteel niveau. De resultatenrekening toont de opbrengsten en kosten voor een periode en of het bedrijf met winst of verlies draait (ook wel winst- en verliesrekening genoemd).

Kasstroomoverzicht

kasstroomoverzicht
Het geld stroomoverzicht is het derde belangrijkste financiële overzicht, samen met de resultatenrekening en de balans. Het helpt om de liquiditeit van een organisatie te beoordelen door de geld saldi afkomstig van operaties, investeringen en financiering. De geld stroomoverzicht kan worden opgesteld met twee afzonderlijke methoden: direct of indirect.

Kapitaalstructuur

kapitaalstructuur
De kapitaalstructuur laat zien hoe een organisatie haar activiteiten heeft gefinancierd. Volgens de balans structuur, gewoonlijk kunnen activa van een organisatie worden opgebouwd door middel van eigen vermogen of passiva. Eigen vermogen bestaat meestal uit kapitaal van aandeelhouders en winstreserves. Waar in plaats daarvan verplichtingen kunnen bestaan ​​uit kortlopende (kortlopende schulden) of langlopende (langlopende verplichtingen).

Kapitaaluitgaven

kapitaaluitgaven
Kapitaaluitgaven of kapitaaluitgaven vertegenwoordigen het geld dat wordt uitgegeven aan dingen die kunnen worden geclassificeerd als vaste activa, met een langere termijn waarde. Als zodanig zullen ze worden opgenomen onder de vaste activa, op de balans, en ze zullen in de loop van de jaren worden afgeschreven. de verminderde waarde op de balans wordt ten laste van de winst en verlies gebracht.

Financiële overzichten

jaarrekening
Financiële overzichten helpen bedrijven om verschillende aspecten van het bedrijf te beoordelen, van winstgevendheid (resultatenrekening) tot hoe activa worden verkregen (balans), En geld instroom en uitstroom (geld stroomoverzicht). Jaarrekeningen zijn ook fiscaal verplicht voor bedrijven. Ze worden ook gebruikt door managers om de prestaties van het bedrijf te beoordelen.

Financiële modellering

financiële modellering
Financiële modellering omvat de analyse van boekhoudkundige, financiële en zakelijke gegevens om toekomstige financiële prestaties te voorspellen. Financiële modellering wordt vaak gebruikt bij waardering, die bestaat uit het schatten van de waarde in dollars van een bedrijf op basis van verschillende parameters. Enkele van de meest voorkomende financiële modellen omvatten verdisconteerde geld stromen, de fusies en overnames model, en de CCA model.

Bedrijfswaardering

taxatie
Bij bedrijfswaarderingen is een formeel analyse van de belangrijkste operationele aspecten van een bedrijf. Een bedrijfswaardering is een analyse gebruikt om de economische waarde van een bedrijf of bedrijfsonderdeel. Het is belangrijk op te merken dat waarderingen deels wetenschap en deels kunst zijn. Analisten gebruiken professionele oordeelsvorming om de financiële prestaties van een bedrijf te beoordelen met betrekking tot lokale, nationale of mondiale economische omstandigheden. Ze zullen ook rekening houden met het totaal waarde van activa en passiva, naast gepatenteerde of propriëtaire technologie.

Financiële verhouding

financiële-ratio-formules

WACC

gewogen gemiddelde kapitaalkosten
De gewogen gemiddelde kapitaalkosten kunnen ook worden gedefinieerd als de kapitaalkosten. Dat is een percentage – na aftrek van het gewicht van het eigen vermogen en de schulden die het bedrijf aanhoudt – dat inschat hoeveel het voor dat bedrijf kost om kapitaal te krijgen in de vorm van eigen vermogen, schuld of beide. 

Financiële optie

financiële opties
Een financiële optie is een contract, gedefinieerd als een derivatentrekking waarde op een reeks onderliggende variabelen (misschien de volatiliteit van het aandeel dat aan de optie ten grondslag ligt). Het bestaat uit twee partijen (optieschrijver en optiekoper). Dit contract biedt het recht van de optiehouder om de onderliggende waarde tegen een overeengekomen prijs te kopen.

Volgende lezen:

Belangrijkste gratis gidsen:

Over de auteur

Laat een reactie achter

Scroll naar boven
FourWeekMBA