70 denkhulpmiddelen voor bedrijven

Asymmetrische weddenschappen

asymmetrische-weddenschappen
Een andere dimensie van asymmetrische weddenschappen wordt bepaald door de impact die het idee kan hebben op het bedrijf. Wanneer we asymmetrische weddenschappen hebben die een grote impact kunnen hebben en gemakkelijk teruggedraaid kunnen worden, komen we bij de “Jackpot” en gaan we over op een “Alles-in-modus” actie! En hoe makkelijk terug te draaien.

Kritisch Denken

kritisch denken
Kritisch denken omvat het analyseren van observaties, feiten, bewijzen en argumenten om een ​​oordeel te vormen over wat iemand leest, hoort, zegt of schrijft.

Anders denken

anders denken
Divergent denken is een denkproces of methode die wordt gebruikt om creatieve ideeën te genereren door meerdere mogelijke oplossingen voor een probleem te onderzoeken. Divergent denken is een ongestructureerde methode voor het oplossen van problemen waarbij deelnemers worden aangemoedigd om veel innovatieve ideeën of oplossingen voor een bepaald probleem te ontwikkelen. Deze ideeën worden in relatief korte tijd gegenereerd en onderzocht. 

Verticaal denken

verticaal denken
Verticaal denken daarentegen is een probleemoplossende benadering die een selectieve, analytische, gestructureerde en sequentiële mentaliteit bevordert. De focus van verticaal denken is om te komen tot een beredeneerde, gedefinieerde oplossing.

Convergent denken

Convergent denken
Convergent denken treedt op wanneer de oplossing voor een probleem kan worden gevonden door vaste regels en logisch redeneren toe te passen. De term convergent denken werd voor het eerst beschreven door de Amerikaanse psycholoog Joy Paul Guilford in 1950. Het proces van convergent denken omvat het vinden van de beste oplossing voor een probleem of vraag uit vele mogelijkheden. 

Merk associatie

merk associatie
Merkassociatie is een van de belangrijkste psychologische invloeden op de koopintentie van een consument. Hoewel het vaak het verschil is tussen een consument die een product kiest boven het product van een concurrent, is het een relatief complex onderwerp dat maar weinig bedrijven goed begrijpen. Merkassociatie beschrijft de mentale connectie tussen a merk en een begrip. Anders gezegd, het zijn de gedachten die in het hoofd van een consument komen wanneer ze aan een product denken merk.

Metaforisch denken

metaforisch denken
Metaforisch denken beschrijft een mentaal proces waarin vergelijkingen worden gemaakt tussen eigenschappen van objecten die gewoonlijk als afzonderlijke classificaties worden beschouwd. Metaforisch denken is een mentaal proces dat twee verschillende universums van betekenis verbindt en is het resultaat van de geest die op zoek is naar overeenkomsten.

bevestigingen

wat-zijn-bevestigingen
Affirmaties, ook wel positieve affirmaties genoemd, zijn uitspraken of zinnen die we tegen onszelf herhalen om positief denken af ​​te dwingen. In het proces kunnen ze worden gebruikt om het zelfrespect te vergroten, angst te overwinnen en negatieve denkpatronen te doorbreken.

Cognitieve herstructurering

cognitieve herstructurering
Cognitieve herstructurering beschrijft het proces van bewustwording en verandering van negatieve denkpatronen. Cognitieve herstructurering is een integraal onderdeel van het principe van cognitieve bemiddeling. Dit principe stelt dat de emotionele reactie van een individu op een situatie niet wordt veroorzaakt door de situatie zelf. In plaats daarvan wordt het grotendeels bepaald door wat het individu over de situatie denkt. Door gebruik te maken van de kracht van cognitieve bemiddeling, helpt cognitieve herstructurering het individu om hun leven te veranderen door hen in staat te stellen hun manier van denken te veranderen. Deze vorm van empowerment is een fundamenteel aspect van cognitieve gedragstherapie (CGT).

Tweede-orde-denken

tweede-orde-denken
Tweede-orde denken is een manier om de implicaties van onze beslissingen te beoordelen door toekomstige gevolgen te overwegen. Tweede-orde denken is een mentaal model dat alle toekomstige mogelijkheden in overweging neemt. Het moedigt individuen aan om buiten de kaders te denken, zodat ze zich kunnen voorbereiden op elke eventualiteit. Het ontmoedigt ook de neiging van individuen om standaard de meest voor de hand liggende keuze te kiezen.

keuze overbelasting

keuze-overbelasting
Keuze-overload is een fenomeen waarbij consumenten overweldigd worden door te veel keuzes. Moderne consumenten hebben toegang tot een verbijsterend scala aan producten en diensten. Door simpelweg de ingrediënten voor een kopje koffie in de ochtend te kopen, kun je kiezen uit een lange en gevarieerde lijst van melk-, suiker-, koffie- en koffiemachines. Inderdaad, kenners die de voorkeur geven aan 1% melk boven 2% melk of koffiebonen van een afgelegen Ethiopische plantage komen goed aan hun trekken.

Bedrijfswaarderingsdiagram

taxatie
Bij bedrijfswaarderingen is een formeel analyse van de belangrijkste operationele aspecten van een bedrijf. Een bedrijfswaardering is een analyse gebruikt om de economische waarde van een bedrijf of bedrijfsonderdeel te bepalen. Het is belangrijk op te merken dat waarderingen deels wetenschap en deels kunst zijn. Analisten gebruiken professionele oordeelsvorming om de financiële prestaties van een bedrijf te beoordelen met betrekking tot lokale, nationale of mondiale economische omstandigheden. Ze houden ook rekening met de totale waarde van activa en passiva, naast gepatenteerde of gepatenteerde technologie.

Geschaald Agile Framework

geschaald-agile-framework
Het scaled agile framework (SAFe) helpt grotere organisaties de uitdagingen aan te gaan waarmee ze worden geconfronteerd bij het beoefenen van agile. Het scaled agile framework werd voor het eerst geïntroduceerd in 2011 door software-industriegoeroe Dean Leffingwell in zijn boek Agile Software Requirements. Het raamwerk beschrijft een reeks werkstroompatronen voor het implementeren van agile praktijken op ondernemingsniveau. Dit wordt bereikt door rollen en verantwoordelijkheden te sturen, werk te plannen en te beheren en bepaalde waarden vast te stellen die grote organisaties moeten handhaven.

Congruentiemodel van Nadler-Tushman

nadler-tushman-congruentie-model
Het Nadler-Tushman Congruence Model is ontwikkeld door David Nadler en Michael Tushman van de Columbia University. Het Nadler-Tushman Congruence Model is een diagnostisch hulpmiddel dat probleemgebieden binnen een bedrijf identificeert. In de zakelijke context treedt congruentie op wanneer de doelen van verschillende mensen of belangengroepen samenvallen.

Toulmin-model

toulmin-model
Het Toulmin-model is een argumentatiesysteem dat wordt gebruikt om argumenten te ontwikkelen, analyseren en categoriseren. Het Toulmin-model is ontwikkeld door de Britse filosoof Stephen Toulmin in zijn boek The Uses of Argument uit 1958. In het model wordt een argument opgesplitst in zijn samenstellende delen en elk deel wordt geëvalueerd in termen van hoe goed het bijdraagt ​​aan het geheel. Met andere woorden, hoe valide of effectief is het argument?

RevOps

keert terug
RevOps – een afkorting voor Revenue Operations – is een raamwerk dat tot doel heeft het omzetpotentieel van een organisatie te maximaliseren. RevOps probeert deze afdelingen op elkaar af te stemmen door ze toegang te geven tot dezelfde gegevens en tools. Met gedeelde informatie begrijpt elk zijn rol in de verkooptrechter en kan hij samenwerken om de omzet te verhogen.

OODA-lus

ooda-lus
De OODA-lus werd gepopulariseerd door de gevechtspiloot van de Amerikaanse luchtmacht, kolonel John Boyd, om manoeuvre-oorlogvoering tijdens de Koreaanse oorlog te beschrijven. De OODA-lus is een vierstappenbenadering van besluitvorming waarbij strategieën snel moeten worden aangepast. Die vier stappen omvatten observeren, oriënteren, beslissen en handelen.

MoSCoW-methode

moskou-methode
Prioritering speelt een cruciale rol in elk bedrijf. In een ideale wereld hebben bedrijven genoeg tijd en middelen om elke taak binnen een project naar tevredenheid uit te voeren. De MoSCoW-methode is een raamwerk voor taakprioritering. Het is het meest effectief in situaties waarin veel taken prioriteit moeten krijgen in een bruikbare takenlijst. Het raamwerk is gebaseerd op vier hoofdcategorieën die het de naam geven: Must have (M), Should have (S), Could have (C) en Won't have (W).

SIPOC-diagram

sipoc-diagram
In een SIPOC-diagram worden proceskaarten op hoog niveau gebruikt als eenvoudige maar effectieve illustratiehulpmiddelen. Projectleiders gebruiken ze om snel verwachtingen uit te leggen en gemeenschappelijke referentiepunten te geven aan alle leden van het projectteam. SIPOC-diagrammen zijn ook nuttig bij het identificeren van probleemgebieden die weinig waarde bieden.

Model met zes denkhoeden

zes-denkhoeden-model
Het Six Thinking Hats-model is in 1986 ontwikkeld door psycholoog Edward de Bono, die opmerkte dat persoonlijkheidstype een belangrijke drijfveer was voor de manier waarop mensen probleemoplossing benaderden. Zo bekijken optimisten situaties anders dan pessimisten. Analytische individuen kunnen ideeën genereren die een meer emotioneel persoon niet zou doen, en vice versa.

Straw Man Misvatting

stro-man-drogreden
De stroman-drogreden beschrijft een argument dat de houding van een tegenstander verkeerd voorstelt om weerlegging gemakkelijker te maken. De stroman-drogreden is een soort informele logische drogreden, gedefinieerd als een fout in de structuur van een argument waardoor het ongeldig wordt.

Operationeel model van Porter

operationele model
Het bedrijfsmodel is een visuele weergave en het in kaart brengen van de processen en hoe de organisatie waarde levert en dus hoe het haar bedrijfsmodel uitvoert. Daarom is het bedrijfsmodel hoe de hele organisatie is gestructureerd rond de waardeketen om een ​​levensvatbaar bedrijfsmodel op te bouwen.

Bliksembesluit Jam

De Lightning Decision Jam
De Lightning Decision Jam (LDJ) is een middel om snelle beslissingen te nemen die snel richting geven. De Lightning Decision Jam is ontwikkeld door ontwerpbureau AJ&Smart als reactie op de inefficiëntie van zakelijke bijeenkomsten. Door ideeën te lenen uit de kernprincipes van ontwerpsprints, creëerde AJ&Smart de Lightning Decision Jam.

Taken die nog gedaan moeten worden

klussen die nog gedaan moeten worden
Het Jobs-to-be-done (JTBD) raamwerk definieert, categoriseert, registreert en organiseert de behoeften van de consument. Het kader voor jobs-to-be-done is gebaseerd op de veronderstelling dat consumenten producten en diensten kopen om jobs te klaren. Hoewel producten de neiging hebben om te komen en gaan, duurt de behoefte van de consument om werk gedaan te krijgen voor onbepaalde tijd. Deze theorie werd gepopulariseerd door Tony Ulwick, die ook zijn boek Jobs To Be Done: Theory to Practice uiteenzette.

Empathie in kaart brengen

empathie-mapping
Empathy mapping is een visuele weergave van kennis met betrekking tot gebruikersgedrag en -attitudes. Er kan een empathiekaart worden gemaakt door de reikwijdte en het doel te definiëren om gebruikersinzichten te verkrijgen en voor elke actie een notitie toe te voegen en de bevindingen samen te vatten. Breid het plan uit en pas het aan.

Bedrijfsmodel Canvas

Het bedrijfsmodel  canvas heeft tot doel een goed begrip te geven van uw bedrijfsmodel  om strategische inzichten te verschaffen over uw klanten, product/dienst en financiële structuur;

zodat u betere zakelijke beslissingen kunt nemen.

Blitzschaling canvas

In dit artikel zal ik me concentreren op de Blitzscaling bedrijfsmodel  canvas. Dit is een model gebaseerd op het concept van Blitzscaling.

Dat is een bijzonder proces van massaal groei onder onzekerheid, en dat geeft prioriteit aan snelheid boven efficiëntie. Het richt zich op marktdominantie om een ​​first-scaler voordeel te creëren in een scenario van onzekerheid.

Pretotyping

pretotyping-alberto-savoia

Pretotyping is een mengsel van de woorden "doen alsof" en "prototype", en het is een methode die wordt gebruikt om Business Ideas om de kansen te vergroten om een ​​product of dienst te bouwen die mensen willen.

De pretotyping-methodologie komt uit het werk van Alberto Savoia dat is samengevat in het boek "The Right It: Why So Many Ideas Fail and How to Make Sure Yours Succeed."

Dit raamwerk is een mengeling van de woorden 'doen alsof' en 'prototype' en het helpt bij het beantwoorden van vragen (over het te bouwen product of de dienst) als: Zou ik het gebruiken? Hoe, hoe vaak en wanneer zou ik het gebruiken? Zouden andere mensen het kopen? Hoeveel zouden ze ervoor willen betalen? Hoe, hoe vaak en wanneer zouden ze het gebruiken?

Waardeer innovatie en blauwe oceaanstrategie

blauwe-oceaan-strategie

Een blauwe oceaan is een strategie waar de grenzen van bestaande markten opnieuw worden gedefinieerd en nieuwe onbetwiste markten worden gecreëerd.

In de kern is er waarde innovatie, waarvoor onbetwiste markten worden gecreëerd, waar concurrentie irrelevant wordt gemaakt. En de afweging tussen kosten en waarde is verbroken.

Zo volgen bedrijven een blauwe oceaan strategie bieden veel meer waarde tegen lagere kosten voor de eindklanten.

Growth hacking proces

groei-hacking

Growth hacking is een proces van snel experimenteren, gekoppeld aan het begrijpen van de hele trechter, waarbij: marketing, product, gegevens analyse, en techniek werken samen om snelle groei.

Het groeihacking proces doorloopt vier belangrijke stadia van analyseren, ideeën bedenken, prioriteren en testen.

Piraatstatistieken

piratenstatistieken

Durfkapitalist, Dave McClure, bedacht het acroniem AARRR, een vereenvoudigd model dat ons in staat stelt te begrijpen naar welke statistieken en kanalen we moeten kijken. In elke fase voor het pad van de gebruiker om klanten en verwijzers te worden van een merk.

Motoren van groei

motoren van groei

In de Lean Startup definieerde Eric Ries de motor van groei als “het mechanisme dat startups gebruiken om duurzaam te bereiken” groei. '

Hij beschreef duurzaam groei volgens een eenvoudige regel: "nieuwe klanten komen voort uit de acties van eerdere klanten."

De drie motoren van groei zijn de sticky engine, de viral engine en de betaalde engine. Elk van deze kan worden gemeten en gevolgd door een paar belangrijke statistieken, en het helpt bij het plannen van uw strategische bewegingen.

RTVN-model

ontwerp-een-business-model

Het RTVN-model is een eenvoudig raamwerk dat u kan helpen een bedrijfsmodel ontwerpen wanneer u zich nog in een zeer vroeg stadium bevindt van het uitzoeken wat u nodig heeft om het te laten slagen.

Verkoopcyclus

Een verkoopcyclus is het proces dat uw bedrijf doorloopt om uw diensten en producten te verkopen.

In eenvoudige bewoordingen is het een reeks stappen die uw verkopers moeten doorlopen met prospects die leiden tot een gesloten verkoop.

Door van tevoren te plannen welke stappen uw verkoopteam moet nemen om een ​​groot contract te sluiten, kunt u de inkomsten voor uw bedrijf laten groeien.

Vergelijkbare analyse

vergelijkbare-bedrijfsanalyse

Een vergelijkbaar bedrijf analyse is een proces dat de identificatie van vergelijkbare organisaties mogelijk maakt om te worden gebruikt als een vergelijking om de zakelijke en financiële prestaties van het doelbedrijf te begrijpen.

Om vergelijkers te vinden, kunt u kijken naar twee hoofdprofielen: het zakelijke en economische profiel. Van het vergelijkbare bedrijf analyse, is het mogelijk om het competitieve landschap van de doelorganisatie te begrijpen.

De vijf krachten van Porter

portier-vijf-krachten

Porter's Five Forces is een model dat organisaties helpt een beter begrip te krijgen van hun bedrijfstakken en concurrentie.

Het werd voor het eerst gepubliceerd door professor Michael Porter in zijn boek "Competitive Strategy" in de jaren tachtig.

Het model splitst industrieën en markten op door ze te analyseren aan de hand van vijf krachten die u kunt gebruiken om een ​​eerste beoordeling te krijgen van de markt waarin u zich bevindt.

Algemene strategieën van Porter

porters-generieke-strategieën
In zijn boek 'Competitive Advantage' uit 1985 schetste Porter het concept concurrentievoordeel door naar twee belangrijke aspecten te kijken. De aantrekkelijkheid van de sector en de strategische positionering van het bedrijf. Dat laatste kan volgens Porter worden bereikt via kostenleiderschap, differentiatie of focus.

De waardeketen van Porter

porters-waardeketen-model
In zijn boek Competitive Advantage uit 1985 legt Porter uit dat een waardeketen een verzameling processen is die een bedrijf uitvoert om waarde te creëren voor zijn consumenten. Als gevolg hiervan stelt hij dat waardeketen analyse is direct gekoppeld aan concurrentievoordeel. Porter's Value Chain Model is een strategisch managementtool ontwikkeld door Michael Porter, professor aan de Harvard Business School. De tool analyseert de waardeketen van een bedrijf - gedefinieerd als de combinatie van processen die het bedrijf gebruikt om geld te verdienen.

Porter's diamanten model

porters-diamant-model
Porter's Diamond Model is een ruitvormig raamwerk dat verklaart waarom specifieke industrieën in een land internationaal concurrerend worden en die in andere landen niet. Het model werd voor het eerst gepubliceerd in Michael Porter's boek uit 1990, The Competitive Advantage of Nations. Dit raamwerk kijkt naar het bedrijf strategie, structuur/rivaliteit, factorcondities, vraagcondities, gerelateerde en ondersteunende industrieën.

Bowman's Strategieklok

Bowmans-strategie-klok
Bowman's Strategy Clock is een marketing model dat zich bezighoudt met strategische positionering. Het model is ontwikkeld door economen Cliff Bowman en David Faulkner, die betoogden dat een bedrijf of merk had verschillende manieren om een ​​product te positioneren op basis van prijs en gepercipieerde waarde. Bowman's Strategy Clock wil grafisch illustreren dat productpositionering gebaseerd is op de dimensies prijs en waargenomen waarde.

VMOST-analyse

vmost-analyse
De VMOST-analyse is een hulpmiddel waarmee een bedrijf zijn kernstrategieën kan evalueren in termen van of de ondersteunende activiteiten daarvan strategie worden uitgevoerd. de VMOST analyse probeert daar antwoord op te geven door te kijken naar vijf kernelementen: visie, missie , doelstellingen, strategieën en tactieken.

Visgraatdiagram

visgraat-diagram
Het visgraatdiagram is een op diagrammen gebaseerde techniek die bij brainstormen wordt gebruikt om mogelijke oorzaken van een probleem te identificeren, en is dus een visuele weergave van oorzaak en gevolg. Het probleem of effect dient als de kop van de vis. Mogelijke oorzaken van het probleem staan ​​vermeld op de individuele “botten” van de vis. Dit stimuleert probleemoplossende teams om een ​​breed scala aan alternatieven te overwegen.

GE McKinsey-matrix

ge-mckinsey-matrix
De GE McKinsey-matrix werd in de jaren zeventig ontwikkeld nadat General Electric zijn consultant McKinsey had gevraagd om een ​​model voor portfoliobeheer te ontwikkelen. Deze matrix is ​​een strategie tool die richtlijnen geeft over hoe een bedrijf zijn investeringen moet prioriteren onder zijn business units, wat leidt tot drie mogelijke scenario's: investeren, beschermen, oogsten en desinvesteren.

VRIO-framework

vrio-raamwerk
Het VRIO-framework is een hulpmiddel dat bedrijven kunnen gebruiken om de factoren te identificeren en vervolgens te beschermen die hen een concurrentievoordeel op de lange termijn geven. Het VRIO-raamwerk zal helpen de werkelijkheid te beoordelen op basis van vier belangrijke elementen waaruit de naam (VRIO) bestaat: waarde, zeldzaamheid, imitatie en organisatie. VRIO is een holistisch raamwerk om het bedrijf te beoordelen.

3C-analyse

3c-model
Het 3C Analysis Business Model is ontwikkeld door de Japanse bedrijfsstrateeg Kenichi Ohmae. Het 3C-model is een marketing tool die zich richt op klanten, concurrenten en het bedrijf. Op het snijpunt van deze drie variabelen ligt een effectieve marketing strategie om een ​​potentieel concurrentievoordeel te behalen en een duurzaam bedrijf op te bouwen.

Aida-model

aida-model

AIDA staat voor aandacht, interesse, verlangen en actie. Dit is een model dat wordt gebruikt in marketing om de potentiële reis te beschrijven die een klant kan doorlopen voordat hij een product of dienst koopt. De variant van het AIDA-model is het CAB-model en het AIDCAS-model.

PESTEL-analyse

pestel-analyse

De PESTEL analyse is een raamwerk dat marketeers kan helpen beoordelen of macro-economische factoren een organisatie beïnvloeden.

Dit is een cruciale stap die organisaties helpt potentiële bedreigingen en zwakke punten te identificeren. Dat kan in andere kaders worden gebruikt, zoals: SWOT of om een ​​breder en beter begrip te krijgen van de algemene marketing milieu.

Technologie-adoptiecurve

technologie-adoptie-curve

De technologie-adoptiecurve is een model dat vijf fasen doorloopt. Elk van die stadia (innovators, early adopters, early majority, late majority en laggard) heeft een specifieke psychografie die die groep mensen klaar maakt om een ​​technisch product te adopteren.

Dit eenvoudige concept kan u helpen bij het definiëren van de juiste doel voor jouw Bedrijfsstrategie.

Essentie van het bedrijfsmodel

business-model-essentie

Een Business Model Essence, volgens FourWeekMBA, is een manier om de kritische kenmerken van een bedrijf te vinden om in een paar zinnen een duidelijk begrip van dat bedrijf te krijgen.

Dat kan worden gebruikt om bestaande bedrijven te analyseren. Of om uw Business Model op te stellen en een strategische en uitvoeringsfocus te houden op de belangrijkste elementen die op korte tot middellange termijn moeten worden geïmplementeerd.

FourWeekMBA bedrijfsmodelkader

fourweekmba-business-model-raamwerk

An effectief bedrijfsmodel moet focussen op twee dimensies: de mensendimensie en de financiële dimensie. De mensendimensie stelt u in staat een product of dienst te bouwen die 10x beter is dan bestaande en een solide merk.

De financiële dimensie helpt u bij het ontwikkelen van een goede distributiekanalen door de mensen te identificeren die bereid zijn te betalen voor uw product of dienst en deze op de lange termijn financieel houdbaar te maken.

TAM, SAM en SOM

totaal-adresseerbare-markt

Inzicht in uw TAM, SAM en SOM kan u helpen de markt waarin u zich bevindt te navigeren en een laserfocus te hebben op de markt die u met uw product en service kunt bereiken.

Brand Building

Merkopbouw is de reeks activiteiten die bedrijven helpen een identiteit op te bouwen die door het publiek kan worden herkend. Het werkt dus als een identificatiemechanisme door middel van kernwaarden die vertrouwen uitstralen en die helpen bij het opbouwen van langdurige relaties tussen de merk en haar belangrijkste stakeholders.

Ontwerp met waardepropositie

waarde voorstel
A waarde voorstel gaat over hoe je waarde creëert voor klanten. Hoewel veel ondernemerstheorieën putten uit de problemen en pijnpunten van klanten, kan er ook waarde worden gecreëerd via vraaggeneratie, waarbij het erom gaat mensen in staat te stellen zich te identificeren met uw merk, waardoor er vraag naar uw producten en diensten ontstaat.

Geschikt voor product-markt

product-markt-fit
Marc Andreessen definieerde Product/market fit als "in een goede markt zijn met een product dat die markt kan bevredigen." Volgens Andreessen is dat het moment waarop een product of dienst zijn plaats in de markt krijgt, waardoor het bedrijf dat dat product of die dienst aanbiedt, tractie krijgt.

Freemium-beslissingsmodel 

freemium-model-beslissingsboom

Organisatieontwerp en -structuren

organisatiestructuur
An organisatiestructuur stelt bedrijven in staat om hun bedrijfsmodel  volgens verschillende criteria (zoals producten, segmenten, geografie enzovoort) waardoor informatie door de organisatielagen kan stromen voor betere besluitvorming, culturele ontwikkeling en afstemming van doelen tussen werknemers, managers en leidinggevenden.

Snelheid-omkeerbaarheidsmatrix

besluitvormingsmatrix

Minimaal levensvatbaar product

minimaal levensvatbaar product
Zoals Eric Ries aangaf, is een minimaal levensvatbaar product die versie van een nieuw product waarmee een team met de minste inspanning de maximale hoeveelheid gevalideerde informatie over klanten kan verzamelen.

SWOT-analyse

Een SWOT-analyse is een raamwerk dat wordt gebruikt voor het evalueren van de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van het bedrijf. Het kan helpen bij het identificeren van de probleemgebieden van uw bedrijf, zodat u uw kansen kunt maximaliseren. Het zal u ook wijzen op de uitdagingen waarmee uw organisatie in de toekomst te maken kan krijgen.

Inkomstenmodellering

omzetmodellering
Inkomstenmodellering is een proces van het opnemen van een duurzaam financieel model voor het genereren van inkomsten binnen een bedrijfsmodel  ontwerp. Inkomstenmodellering kan helpen om te begrijpen welke opties zinvoller zijn bij het creëren van een digitaal zakendoen vanaf het begin; als alternatief kan het helpen bij het analyseren van bestaande digitale bedrijven en deze reverse-engineeren.

Zakelijke experimenten

bedrijfsexperiment
Bedrijfsexperimenten helpen ondernemers hun hypothesen te testen. In plaats van het probleem te definiëren door te veel hypothesen te maken, kan een digitale ondernemer een paar aannames formuleren, experimenten ontwerpen en deze toetsen aan de acties van potentiële klanten. Eenmaal gemeten, zal de impact, de ondernemer, het probleem beter definiëren.

Business Analysis

bedrijfsanalyse
Bedrijven analyse is een onderzoeksdiscipline die helpt bij het stimuleren van verandering binnen een organisatie door de belangrijkste elementen en processen te identificeren die waarde genereren. Bedrijf analyse kan ook worden gebruikt bij het identificeren van nieuwe zakelijke kansen of hoe u kunt profiteren van bestaande zakelijke kansen om uw bedrijf op de markt te laten groeien.

BCG Matrix

bcg-matrix
In de jaren zeventig bedacht Bruce D. Henderson, oprichter van de Boston Consulting Group, The Product Portfolio (ook bekend als BCG Matrix, of Growth-share Matrix), dat zou kijken naar een succesvolle zakelijke productportfolio op basis van potentiële groei en marktaandelen. Het verdeelde producten in vier hoofdcategorieën: melkkoeien, huisdieren (honden), vraagtekens en sterren.

Ansoff-matrix

ansoff-matrix
U kunt de Ansoff-matrix gebruiken als een strategisch kader om te begrijpen wat: groei strategie is meer geschikt op basis van de marktcontext. Het is ontwikkeld door wiskundige en bedrijfsmanager Igor Ansoff en gaat ervan uit dat groei strategie kan worden afgeleid door of de markt nieuw of bestaand is, en het product nieuw of bestaand is.

Belangrijkste hoogtepunten van de 30 beste frameworks

 • Asymmetrische weddenschappen: Asymmetrische weddenschappen verwijzen naar weddenschappen met een hoge impact die gemakkelijk teruggedraaid kunnen worden, vaak geassocieerd met "Jackpot" en "Alles-in-modus" acties.
 • Kritisch denken: Kritisch denken omvat het analyseren van observaties, feiten, bewijzen en argumenten om een ​​oordeel te vormen over wat iemand leest, hoort, zegt of schrijft.
 • Anders denken: Divergent denken is een denkproces dat wordt gebruikt om creatieve ideeën te genereren door in korte tijd meerdere mogelijke oplossingen voor een probleem te onderzoeken.
 • Verticaal denken: Verticaal denken is een gestructureerde en analytische probleemoplossende benadering, gericht op het bereiken van een gedefinieerde oplossing.
 • Convergent denken: Convergent denken vindt plaats wanneer de oplossing van een probleem kan worden gevonden door vastgestelde regels en logische redeneringen toe te passen om de mogelijkheden te beperken tot de beste oplossing.
 • Merk associatie: Merkassociatie is de mentale verbinding tussen een merk en een concept in de geest van een consument.
 • Metaforisch denken: Metaforisch denken omvat het vergelijken van eigenschappen van objecten uit verschillende classificaties.
 • bevestigingen: Affirmaties zijn positieve uitspraken of zinnen die worden herhaald om positief denken te versterken en het gevoel van eigenwaarde te vergroten.
 • Cognitieve herstructurering: Cognitieve herstructurering is het proces van het veranderen van negatieve denkpatronen om een ​​positieve verandering in gedrag en emoties teweeg te brengen.
 • Tweede orde denken: Tweede-orde denken omvat het overwegen van toekomstige gevolgen en implicaties van beslissingen die verder gaan dan de onmiddellijke resultaten.
 • Keuze overbelasting: Keuze-overbelasting treedt op wanneer consumenten worden overweldigd door te veel opties, wat leidt tot besluitvormingsproblemen.
 • Geschaald Agile Framework (SAFe): SAFe is een raamwerk dat door grotere organisaties wordt gebruikt om de uitdagingen van het toepassen van agile op bedrijfsschaal aan te gaan.
 • Congruentiemodel van Nadler-Tushman: Het Nadler-Tushman-congruentiemodel is een diagnostisch hulpmiddel dat wordt gebruikt om probleemgebieden binnen een bedrijf te identificeren.
 • Toulmin-model: Het Toulmin-model is een argumentatiesysteem dat wordt gebruikt om argumenten te analyseren en te categoriseren op basis van hun structuur en effectiviteit.
 • RevOps (omzetoperaties): RevOps is een raamwerk dat tot doel heeft het omzetpotentieel te maximaliseren door verkoop, marketing, en klantensuccesafdelingen.
 • OODA-lus: De OODA Loop is een besluitvormingsproces dat bestaat uit observeren, oriënteren, beslissen en snel handelen om strategieën aan te passen.
 • MoSCoW-methode: De MoSCoW-methode is een raamwerk voor taakprioritering dat taken categoriseert als Must have, Should have, Could have en Won't have.
 • SIPOC-diagram: SIPOC-diagrammen worden gebruikt voor het in kaart brengen van processen op hoog niveau om projectteams een gemeenschappelijk referentiepunt te bieden en probleemgebieden te identificeren.
 • Zes Denkhoeden Model: Het Six Thinking Hats-model is een probleemoplossende benadering die rekening houdt met verschillende perspectieven en persoonlijkheden om ideeën te genereren.
 • Straw Man denkfout: De stroman-denkfout houdt in dat het argument van een tegenstander verkeerd wordt voorgesteld om weerlegging gemakkelijker te maken.
 • Porter operationeel model: Het operationele model van Porter is een visuele weergave van de waardeketen van een bedrijf om een ​​levensvatbaar bedrijfsmodel op te bouwen.
 • Bliksembesluitstoring (LDJ): LDJ is een snel besluitvormingsproces dat is ontworpen om snel richting te geven aan zakelijke bijeenkomsten.
 • Nog te verrichten taken (JTBD): JTBD-framework identificeert en organiseert consumentenbehoeften op basis van de veronderstelling dat consumenten producten kopen om specifieke taken uit te voeren.
 • Empathie in kaart brengen: Empathy mapping is een visuele weergave van gebruikersgedrag en -attitudes om inzicht te krijgen in de behoeften van gebruikers.
 • Bedrijfsmodel Canvas: Het bedrijfsmodel canvas is een strategisch hulpmiddel dat een uitgebreid begrip van een bedrijfsmodel biedt, waardoor betere besluitvorming mogelijk wordt.
 • Blitzscaling-canvas: Blitzscaling canvas is een model gebaseerd op het concept van blitzschaling, wat snel inhoudt groei onder onzekerheid.
 • Voortypen: Pretotyping is een methode om te valideren Business Ideas en de kansen vergroten om een ​​product of dienst te bouwen die mensen willen.
 • Waarde-innovatie en Blue Ocean-strategie: Blauwe oceaan strategie omvat het creëren van nieuwe onbetwiste markten waar concurrentie irrelevant wordt door veel meer waarde te bieden tegen lagere kosten.
 • Growth Hacking-proces: Growth hacking is een proces van snel experimenteren en samenwerken marketing, product-, data-analyse- en engineeringteams om snel te bereiken groei.
 • Piratenstatistieken (AARRR): Piratenstatistieken vertegenwoordigen een vereenvoudigd model waarmee bedrijven statistieken en kanalen kunnen begrijpen in elke fase van het pad van een gebruiker om klant en verwijzer te worden.
 • Motoren van groei: De motoren van groei zijn kleverige, virale en betaalde motoren die startups helpen duurzame groei te realiseren

Hoofdgidsen:

Over de auteur

Scroll naar boven
FourWeekMBA