daci-besluitvormingskader

DACI-besluitvormingskader

Het DACI Decision-Making Framework is in de jaren tachtig ontwikkeld door softwarebedrijf Intuit. Het DACI-besluitvormingskader wijst de verantwoordelijkheden van het individu toe en geeft deze vervolgens weer bij het nemen van beslissingen. DACI staat voor bestuurder, goedkeurder, bijdrager en geïnformeerd.

Het DACI-besluitvormingskader begrijpen

Het is een groepsbesluitvormingstechniek waarbij rollen en verantwoordelijkheden aan teamleden worden toegewezen.

Dit omvat het identificeren van degenen die:

 • Moet worden geraadpleegd voor meer informatie.
 • Moet worden belast met het uitvoeren van onderzoek, interviews, enquêtes of peilingen.
 • Moet worden geïnformeerd zodra een beslissing is genomen.
 • Beslissingen nemen, goedkeuren of afkeuren.
 • Volg of bepaal aanbevelingen.

Door rollen en verantwoordelijkheden duidelijk af te bakenen, stimuleert het DACI-framework samenwerking en vermindert het wrijving. Uiteindelijk verhoogt dit de snelheid van projectmanagement, waardoor teams weloverwogen en tijdige beslissingen kunnen nemen die cruciaal zijn voor succes. 

De vier rollen van het DACI-besluitvormingskader

DACI is een acroniem van vier verschillende groepslidrollen die helpen bij het vereenvoudigen van de besluitvorming.

Hieronder volgt een blik op elk:

D – Bestuurder 

Dit is de persoon die het besluitvormingsproces vooruit helpt. Ze zorgen ervoor dat beslissingen worden genomen zonder dat ze elke keer zelf een beslissing nemen.

Chauffeurs hebben de taak om tijdlijnen voor beslissingen vast te stellen en ervoor te zorgen dat teamactiviteiten volgens schema verlopen. Ze moeten ook samenwerken met materiedeskundigen om goed geïnformeerde beslissingen te nemen.

A – Goedkeurder

De goedkeurder heeft het laatste woord over een projectaspect. Veel bedrijven hebben mogelijk meer dan één goedkeurder, maar deze moeten tot een minimum worden beperkt om de DACI-voordelen van snelheid en eenvoud volledig te benutten.

C – Bijdrager

Een bijdrager is een persoon die de besluitvorming beïnvloedt door middel van specifieke kennis of expertise. Hierdoor fungeren zij als adviseurs voor chauffeurs die vervolgens bepalen hoe die kennis of expertise kan worden ingezet.

Ik informeerde 

Geïnformeerde personen hebben geen zeggenschap over de besluitvorming en zijn ook niet direct betrokken bij het project zelf.

Desalniettemin kan hun eigen werk indirect worden beïnvloed naarmate het project vordert. Voor een team dat aan een nieuw product werkt, kan een geïnformeerde groep klantenservice, verkoop en verkoop. Hoewel deze groepen geen zeggenschap hebben over het eindproduct, moeten ze regelmatig worden bijgewerkt, zodat de toewijzing van middelen en de planning dienovereenkomstig kunnen verlopen.

Implementatie van het DACI-besluitvormingskader

Teams die de DACI . willen implementeren model moet:

 1. Bepaal de te nemen beslissing. Hier ligt de nadruk op het opdelen van het project in kleinere taken en het toewijzen van een Driver aan elk. Er moet ook overeenstemming zijn over elk actiepunt en de bijbehorende resultaten.
 2. Definieer DACI-rollen. Wijs vervolgens rollen zoals Goedkeurder of Bijdrager toe aan elk lid van het team met behulp van een spreadsheet. Zorg ervoor dat elk individu zijn rol goed begrijpt. Het is ook belangrijk op te merken dat één persoon indien nodig meerdere rollen kan vervullen.
 3. Definieer de werkstroom. Op dit punt begint de bestuurder met het ontwikkelen van het actieplan. Deze plannen moeten breed zijn en belangrijke vragen beantwoorden. Wie moeten bijvoorbeeld vergaderingen bijwonen en hoe vaak zullen vergaderingen plaatsvinden als het project eenmaal is gestart? Worden taken bijgehouden met behulp van een projectbeheer-app, spreadsheet of roadmap-software? Wat zal de aard of structuur van het besluitvormingsproces zijn? Met andere woorden, zullen de goedkeurder en de bijdrager meer te zeggen hebben in de besluitvorming? Of werkt het projectteam als geheel direct samen met de Driver?

Sleutelfaciliteiten:

 • Het DACI-besluitvormingskader verduidelijkt de rollen en verantwoordelijkheden voor elk lid van een productontwikkelingsteam om betere beslissingen te nemen.
 • Het DACI-besluitvormingskader is gebaseerd op vier sleutelrollen die het DACI-acroniem vormen: Drivers, Approvers, Contributors en Informed.
 • Het DACI-besluitvormingskader is effectief wanneer projecten worden opgesplitst in kleinere delen, met aan elk een rol toegewezen. Voordat het project kan beginnen, moeten alle leden hun rollen en verantwoordelijkheden begrijpen en er vervolgens over eens zijn.

Verbonden besluitvormingskaders

Bevredigend

satisficing
Simon is tevreden strategie is een besluitvormingstechniek waarbij het individu verschillende oplossingen overweegt totdat ze een acceptabele optie hebben gevonden. Satisficing is een samentrekking van voldoende en bevredigend en is gemaakt door psycholoog Herbert A. Simon. Hij voerde aan dat veel individuen beslissingen nemen met een bevredigende (en niet optimale) oplossing. Bevredigende beslissingen hebben de voorkeur omdat ze een acceptabel resultaat opleveren en de resource-intensieve zoektocht naar iets meer optimaals vermijden.

RAPID-framework

snel-framework
Het RAPID-framework is een hulpmiddel dat bedrijven helpt bij het nemen van belangrijke beslissingen. Het RAPID-raamwerk is ontwikkeld door het wereldwijde adviesbureau Bain & Company, dat opmerkte dat "hoogwaardige besluitvorming en sterke prestaties hand in hand gaan".

Foursquare-protocol

foursquare-protocol
Het Foursquare-protocol is een ethische besluitvorming model. Het Foursquare-protocol helpt bedrijven te reageren op uitdagende situaties door beslissingen te nemen volgens een ethische code. Het kan ook worden gebruikt om individuen te helpen beslissingen te nemen in de context van hun eigen morele principes. Het bestaat uit vier stappen: de feiten verzamelen, eerdere beslissingen begrijpen, de mate van overeenkomst met gebeurtenissen uit het verleden beoordelen en jezelf beoordelen.

DACI-besluitvorming

daci-besluitvormingskader
Het DACI Decision-Making Framework is in de jaren tachtig ontwikkeld door softwarebedrijf Intuit. Het DACI-besluitvormingskader wijst de verantwoordelijkheden van het individu toe en geeft deze vervolgens weer bij het nemen van beslissingen. DACI staat voor bestuurder, goedkeurder, bijdrager en geïnformeerd.

Bliksembesluit Jam

De Lightning Decision Jam
De Lightning Decision Jam (LDJ) is een middel om snelle beslissingen te nemen die snel richting geven. De Lightning Decision Jam is ontwikkeld door: Design bureau AJ&Smart in reactie op de inefficiëntie van bedrijf vergaderingen. Ideeën lenen van de kernprincipes van Design sprints, creëerde AJ&Smart de Lightning Decision Jam.

Multi-criteriumanalyse

multi-criteria-analyse
De multicriteria analyse biedt een systematische aanpak voor het rangschikken van aanpassingsopties op basis van meerdere beslissingscriteria. Deze criteria worden gewogen om hun belang ten opzichte van andere criteria weer te geven. Een multi-criteria analyse (MCA) is een besluitvormingskader dat geschikt is voor het oplossen van problemen met veel alternatieve manieren van handelen.

Cynefin-raamwerk

cynefin-raamwerk
Het Cynefin Framework geeft context aan besluitvorming en probleemoplossing door context te bieden en een passend antwoord te sturen. De vijf domeinen van het Cynefin Framework omvatten voor de hand liggende, gecompliceerde, complexe, chaotische domeinen en wanorde als een domein helemaal niet is bepaald.

SWOT-analyse

SWOT-analyse
Een SWOT-analyse is een raamwerk dat wordt gebruikt voor het evalueren van de bedrijfsterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen. Het kan helpen bij het identificeren van de probleemgebieden van uw bedrijf zodat u uw kansen kunt maximaliseren. Het zal u ook wijzen op de uitdagingen waarmee uw organisatie in de toekomst te maken kan krijgen.

Persoonlijke SWOT-analyse

persoonlijke SWOT-analyse
De SWOT analyse wordt vaak gebruikt als een strategisch planningsinstrument in bedrijf. Het is echter ook zeer geschikt voor persoonlijk gebruik bij het aanpakken van een specifiek doel of probleem. Een persoonlijke SWOT analyse helpt individuen hun sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen te identificeren.

Pareto-analyse

pareto-principe-pareto-analyse
De Pareto-analyse is een statistische analyse gebruikt in bedrijf besluitvorming die een bepaald aantal inputfactoren identificeert die de grootste impact hebben op inkomen. Het is gebaseerd op het gelijknamige Pareto-principe, dat stelt dat 80% van het effect van iets kan worden toegeschreven aan slechts 20% van de drivers.

Storingsmodus en effectenanalyse

storing-modus-en-effecten-analyse
Een faalmodus en effecten analyse (FMEA) is een gestructureerde benadering voor het identificeren van Design storingen in een product of proces. Ontwikkeld in de jaren 1950, de faalmodus en effecten analyse is een van de vroegste methoden in zijn soort. Het stelt organisaties in staat om te anticiperen op een reeks mogelijke storingen tijdens de: Design podium.

Blindspotanalyse

blindspot-analyse
Een Blindspot Analyse is een middel om onjuiste of verouderde aannames op te sporen die de besluitvorming in een organisatie kunnen schaden. De term "blinde vlek" analyse” werd voor het eerst bedacht door de Amerikaanse econoom Michael Porter. Porter betoogde dat in bedrijf, hadden verouderde ideeën of strategieën het potentieel om moderne ideeën te verstikken en te verhinderen dat ze slagen. Verder zijn besluiten a bedrijf zorgvuldig bedacht waren, leidden tot het mislukken van projecten omdat belangrijke factoren niet naar behoren waren overwogen.

Vergelijkbare bedrijfsanalyse

vergelijkbare-bedrijfsanalyse
Een vergelijkbaar bedrijf analyse is een proces waarmee de identificatie van vergelijkbare organisaties kan worden gebruikt als een vergelijking om de bedrijf en financiële prestaties van het doelbedrijf. Om vergelijkbare gegevens te vinden, kunt u kijken naar twee hoofdprofielen: het zakelijke en financiële profiel. Van het vergelijkbare bedrijf analyse het is mogelijk om het competitieve landschap van de doelorganisatie te begrijpen.

Kosten-batenanalyse

kosten-batenanalyse
Een kosten-baten analyse is een proces dat een bedrijf kan gebruiken om analyseren beslissingen te nemen op basis van de kosten die aan het nemen van die beslissing zijn verbonden. tegen een vergoeding analyse om effectief te zijn, is het belangrijk om het project in de eenvoudigst mogelijke bewoordingen te formuleren, de kosten te identificeren, de voordelen van de projectimplementatie te bepalen en de alternatieven te beoordelen.

Agile bedrijfsanalyse

agile-bedrijfsanalyse
Agile Business Analysis (AgileBA) is een certificering in de vorm van begeleiding en training voor bedrijfsanalisten die in agile omgevingen willen werken. Om deze verschuiving te ondersteunen, helpt AgileBA de bedrijfsanalist ook om Agile-projecten te relateren aan een bredere organisatie missie or strategie. Om ervoor te zorgen dat analisten over de nodige vaardigheden en expertise beschikken, werd AgileBA-certificering ontwikkeld.

SOAR-analyse

zweven-analyse
EEN SOAR analyse is een techniek die bedrijven op strategisch planningsniveau helpt om: zich te concentreren op wat ze goed doen. Bepaal welke vaardigheden verbeterd kunnen worden. Begrijp de wensen en motivaties van hun stakeholders.

STEEPLE-analyse

toren-analyse
de STEEPLE analyse is een variatie op de STEEP analyse. waar de stap analyse omvat sociaal-culturele, technologische, economische, ecologische/ecologische en politieke factoren als basis van de analyse. de STEEPLE analyse voegt twee andere factoren toe, zoals juridisch en ethisch.

Pestelanalyse

pestel-analyse
De PESTEL analyse is een raamwerk dat marketeers kan helpen beoordelen of macro-economische factoren een organisatie beïnvloeden. Dit is een cruciale stap die organisaties helpt potentiële bedreigingen en zwakheden te identificeren die kunnen worden gebruikt in andere kaders zoals SWOT of om een ​​breder en beter begrip te krijgen van de algemene verkoop milieu.

DESTEP-analyse

destep-analyse
EEN ONTSTAP analyse is een raamwerk dat door bedrijven wordt gebruikt om inzicht te krijgen in hun externe omgeving en de problemen die daarop van invloed kunnen zijn. De DESTEP analyse is een uitbreiding van de populaire PEST analyse gemaakt door Harvard Business School-professor Francis J. Aguilar. De DESTEP analyse groepeert externe factoren in zes categorieën: demografisch, economisch, sociaal-cultureel, technologisch, ecologisch en politiek.

Gepaarde vergelijkingsanalyse

gepaarde-vergelijkingsanalyse
Een gepaarde vergelijking analyse wordt gebruikt om opties te beoordelen of te rangschikken waarbij evaluatiecriteria van nature subjectief zijn. De analyse is vooral handig als er een gebrek is aan duidelijke prioriteiten of objectieve gegevens om beslissingen op te baseren. Een gepaarde vergelijking analyse evalueert een reeks opties door ze met elkaar te vergelijken.

Hickams uitspraak

hickams-uitspraak
De uitspraak van Hickam is het tegenargument voor het scheermes van Occam. Terwijl het scheermes van Occam een ​​heuristiek is die de besluitvorming beperkt tot de eenvoudigste variabelen, gelooft Hickam's uitspraak dat een situatie moet worden aangepakt door naar meerdere variabelen te kijken.

Occam's scheermes

Occam's scheermes
Occam's Razor stelt dat men het aantal entiteiten dat nodig is om iets uit te leggen niet (buiten de rede) mag vergroten. Als alles gelijk is, is de eenvoudigste oplossing vaak de beste. Het principe wordt toegeschreven aan de 14e-eeuwse Engelse theoloog William van Ockham.

Occams bezem

occams-bezem
De bezem van Occam werd voor het eerst voorgesteld door de Zuid-Afrikaanse microbioloog Sidney Brenner die voorstelde dat ongemakkelijke feiten die niet in iemands hypothese passen of niet in hun agenda passen, terzijde worden geveegd of verborgen. De bezem van Occam is een principe dat stelt dat ongemakkelijke feiten worden verborgen of verdoezeld om belangrijke conclusies te trekken of punten te argumenteren.

Uitkomstbias

resultaat-bias
Uitkomstbias beschrijft de neiging om een ​​beslissing te evalueren op basis van de uitkomst en niet op het proces waarmee de beslissing is genomen. Met andere woorden, de kwaliteit van een beslissing wordt pas bepaald als de uitkomst bekend is. Uitkomstbias treedt op wanneer een beslissing is gebaseerd op de uitkomst van eerdere gebeurtenissen zonder rekening te houden met hoe die gebeurtenissen zich hebben ontwikkeld.

Principe-agent probleem

principe-agent-probleem
De theorie achter het principe-agentprobleem is ontwikkeld door professor Michael Jensen van Harvard Business School en econoom en managementprofessor William H. Meckling. Het principe-agent probleem beschrijft een conflict in prioriteiten tussen een persoon of groep en de vertegenwoordiger die bevoegd is om namens hen beslissingen te nemen.

TDODAR-beslissingsmodel

tdodar-beslissingsmodel
Het TDODAR-besluit model helpt een individu om goede beslissingen te nemen in noodsituaties of elk scenario met een hoge mate van onzekerheid. TDODAR is een acroniem van de zes opeenvolgende stappen die elke behandelaar moet volgen, bestaande uit: tijd, diagnose, opties, beslissen, handelen/toewijzen, beoordelen.

Mendelow Stakeholdermatrix

mendelow-stakeholder-matrix
De stakeholdermatrix van Mendelow is een raamwerk dat wordt gebruikt om analyseren attitudes en verwachtingen van belanghebbenden en hun potentiële impact op zakelijke beslissingen.

Foursquare-protocol

foursquare-protocol
Het Foursquare-protocol is een ethische besluitvorming model. Het Foursquare-protocol helpt bedrijven te reageren op uitdagende situaties door beslissingen te nemen volgens een ethische code. Het kan ook worden gebruikt om individuen te helpen beslissingen te nemen in de context van hun eigen morele principes. Het bestaat uit vier stappen: de feiten verzamelen, eerdere beslissingen begrijpen, de mate van overeenkomst met gebeurtenissen uit het verleden beoordelen en jezelf beoordelen.

Go/No-Go-besluitvorming

go-no-go-besluitvorming
Over het algemeen is go/no-go-besluitvorming een proces waarbij een voorstel wordt aangenomen of afgewezen. Elke propositie wordt beoordeeld op criteria die bepalen of een project doorgaat naar de volgende fase. Het resultaat van de go/no-go-beslissing is om te beoordelen of een project wel of niet meegaat, of misschien met kanttekeningen.

OODA-lus

ooda-lus
De OODA-lus werd gepopulariseerd door de gevechtspiloot van de Amerikaanse luchtmacht, kolonel John Boyd, om manoeuvre-oorlogvoering tijdens de Koreaanse oorlog te beschrijven. De OODA-lus is een vierstappenbenadering van besluitvorming waarbij strategieën snel moeten worden aangepast. Die vier stappen omvatten observeren, oriënteren, beslissen en handelen.

Lees volgende: Business AnalysisConcurrentieanalyse, Continue innovatieAgile methodologieLean StartupInnovatie van bedrijfsmodellenProject Management.

Belangrijkste gratis gidsen:

Over de auteur

Scroll naar boven
FourWeekMBA