cirkels-methode

CIRCLES-methode en hoe deze te gebruiken om aangenomen te worden

De CIRCLES-methode is een raamwerk dat een volledige en doordachte reactie op elk product begeleidt Design vraag. De CIRCLES-methode is een raamwerk van best practices dat Google gebruikt bij het interviewen van kandidaten voor productmanagerfuncties.

De CIRKELS-methode begrijpen

Het populaire raamwerk – dat is uitgelicht op Business Insider – helpt kandidaten bij het beantwoorden van de productie Design vragen door middel van mentale signalen.

Deze mentale signalen zijn gebaseerd op fundamentele productieprincipes Design. Hierdoor kan de kandidaat op een doordachte, overtuigende en beheerste manier reageren in plaats van te zeggen wat er in hem opkomt. 

Met behulp van de CIRCLES-methode zal het antwoord belangrijke aspecten van productbeheer bevatten, waaronder empathie van de gebruiker, prioritering en probleemdefinitie.

De zeven fasen van de CIRCLES-methode

Tijdens het gesprek wordt de kandidaat aangemoedigd om zeven fasen te doorlopen. Elke fase komt overeen met een letter waaruit het CIRCLES-acroniem bestaat:

C – Begrijp de situatie

Begin met het overwegen van een paar belangrijke vragen.

Voor wie is het product ontworpen? Waarom hebben klanten het nodig? Hoe werkt het? Waar en wanneer is het beschikbaar? Hoe definieert het bedrijf klanttevredenheid? Voldoet tevredenheid of een andere belangrijke maatstaf niet aan de doelstellingen?

I – Identificeer de klant

Wees voorbereid en zorg voor een lijst met potentiële doelgroepen die baat zullen hebben bij het product.

Kies vervolgens in het interview één buyer persona die uw argument het beste ondersteunt.

Om tijd te besparen, kunt u overwegen een buyer persona te illustreren met behulp van een eenvoudige matrix die het gedrag, de behoeften, de doelen en de demografie van gebruikers beschrijft.

R – Rapporteer de behoeften van de klant

Dit kan worden gedaan door een gebruikersverhaal te maken om dieper in te gaan op de behoeften van de gebruiker en de beoogde voordelen.

C – Cut, door prioritering

Beperk de verschillende behoeften van de klant tot een waarvan u denkt dat deze de grootste impact zal hebben.

Bedenk hoe bepaalde behoeften prioriteit krijgen op basis van tijd, geld of andere beperkingen. Hier is een prioriteringsmatrix of A/B-testen geschikt.

Deze fase laat de interviewer zien dat u de voor- en nadelen van verschillende scenario's kunt beoordelen en strategisch kunt denken. 

L - Lijst oplossingen

Noem voor de geïdentificeerde behoefte verschillende oplossingen. Veel kandidaten zijn goed in het identificeren van problemen, maar hebben moeite om ze op te lossen.

Brainstormkaders zoals de Reversal Method en Attribute Method kunnen de kandidaat helpen ter plekke mee te denken. 

E – Evalueer afwegingen

Evaluatie vereist dat de kandidaat analytisch, objectief en attent is. Er moeten afwegingscriteria worden gedefinieerd om uw punt beter over te brengen. Oplossingen moeten worden geanalyseerd via een lijst met voor- en nadelen. Deze fase is belangrijk omdat het vermogen om jezelf te bekritiseren belangrijk is bij het succesvol reageren op kritiek van anderen.

S – Vat uw aanbeveling samen

Afhankelijk van hoe goed uw idee is gepresenteerd, kan deze laatste stap overbodig zijn. Dat gezegd hebbende, zullen sommige organisaties uw vermogen willen beoordelen om een ​​productvoorstel beknopt samen te vatten.

Doe in niet meer dan 30 seconden een product- of functieaanbeveling en herhaal waarom dit het meest voordelig is voor de gebruiker. Leg tot slot uit waarom uw voorkeursoplossing beter is dan de andere.

Case Study's

 • Apple inc.:
  • Begrijpen: Apple understands that its products are designed for consumers seeking user-friendly, premium technology.
  • Identificeren: They target a wide demographic but often focus on creative professionals and tech enthusiasts.
  • Rapport: Apple recognizes user needs for seamless integration, performance, and a reliable ecosystem.
  • Snijden: Prioriteiten stellen Design and user experience, they allocate resources accordingly.
  • Lijst: Apple offers various products and models, providing choices to users.
  • Schatten: They weigh trade-offs between innovatie and maintaining a consistent user experience.
  • Samenvatten: Apple recommends products that deliver a blend of aesthetics, functionality, and user satisfaction.
 • Amazone:
  • Begrijpen: Amazon serves online shoppers seeking convenience, variety, and competitive prices.
  • Identificeren: Their customer base includes diverse groups, from book lovers to tech enthusiasts.
  • Rapport: Amazon understands users’ needs for fast, reliable delivery and an extensive product selection.
  • Snijden: Prioritizing logistics and customer experience, they optimize supply chain and delivery services.
  • Lijst: Amazon offers a vast range of products and services, catering to different customer preferences.
  • Schatten: They analyze trade-offs between profitability and customer satisfaction.
  • Samenvatten: Amazon recommends products and services that prioritize convenience, choice, and affordability.
 • Google:
  • Begrijpen: Google’s products are designed for users seeking efficient information retrieval and online experiences.
  • Identificeren: Their user base spans across demographics, primarily those searching for information online.
  • Rapport: Google recognizes the need for accurate, relevant search results and simplicity.
  • Snijden: They prioritize algorithmic improvements to enhance search quality.
  • Lijst: Google offers various services, from search and email to cloud storage and productivity tools.
  • Schatten: They assess trade-offs between search speed, ad revenue, and user experience.
  • Samenvatten: Google recommends products that focus on providing fast, relevant information to users.
 • Tesla:
  • Begrijpen: Tesla targets environmentally conscious consumers seeking electric vehicles with high performance.
  • Identificeren: Their audience includes tech-savvy individuals looking for sustainable transportation.
  • Rapport: Tesla understands user needs for electric, energy-efficient cars with advanced technology.
  • Snijden: They prioritize battery technology and electric powertrains.
  • Lijst: Tesla offers different vehicle models, each catering to specific user preferences.
  • Schatten: They analyze trade-offs between range, performance, and affordability.
  • Samenvatten: Tesla recommends electric vehicles that combine sustainability, performance, and cutting-edge technology.
 • Netflix:
  • Begrijpen: Netflix serves entertainment enthusiasts seeking on-demand streaming content.
  • Identificeren: Their user base includes viewers of various genres and demographics.
  • Rapport: Netflix understands the need for personalized content recommendations and diverse original programming.
  • Snijden: They prioritize data-driven content suggestions and original content production.
  • Lijst: Netflix offers a wide array of movies, series, and documentaries to cater to different tastes.
  • Schatten: They assess trade-offs between licensing costs and exclusive content creation.
  • Samenvatten: Netflix recommends content that aligns with users’ viewing history and preferences.
 • Uber:
  • Begrijpen: Uber’s service is designed for individuals seeking convenient, reliable transportation.
  • Identificeren: Their user base includes commuters, travelers, and those looking for an alternative to traditional taxis.
  • Rapport: Uber understands user needs for quick, cashless rides and driver ratings.
  • Snijden: They prioritize efficient ride matching and safety features.
  • Lijst: Uber offers various ride options, such as UberX, UberPool, and UberEats for food delivery.
  • Schatten: They assess trade-offs between surge pricing and rider-driver satisfaction.
  • Samenvatten: Uber recommends rides that balance convenience, affordability, and safety.
 • Airbnb:
  • Begrijpen: Airbnb caters to travelers seeking unique and affordable accommodations.
  • Identificeren: Their user base includes tourists, business travelers, and adventure seekers.
  • Rapport: Airbnb understands user needs for diverse lodging options and trustworthy host reviews.
  • Snijden: They prioritize host quality and property diversity.
  • Lijst: Airbnb offers a wide range of lodging types, from apartments to castles.
  • Schatten: They assess trade-offs between price competitiveness and listing quality.
  • Samenvatten: Airbnb recommends accommodations that align with users’ preferences and budget.
 • Starbucks:
  • Begrijpen: Starbucks serves coffee enthusiasts seeking a premium café experience.
  • Identificeren: Their customer base includes coffee lovers, professionals, and students.
  • Rapport: Starbucks understands the need for high-quality coffee, cozy ambiance, and loyalty rewards.
  • Snijden: They prioritize coffee sourcing, barista training, and store Design.
  • Lijst: Starbucks offers various coffee blends, seasonal drinks, and food items.
  • Schatten: They assess trade-offs between product quality and pricing.
  • Samenvatten: Starbucks recommends coffee options and menu items that emphasize quality and comfort.
 • Facebook:
  • Begrijpen: Facebook’s platform targets individuals seeking social connections and content sharing.
  • Identificeren: Their user base spans across age groups and demographics.
  • Rapport: Facebook recognizes the need for user engagement, personalized feeds, and social networking.
  • Snijden: They prioritize algorithms that enhance user interactions and content relevance.
  • Lijst: Facebook offers features like Groups, Marketplace, and Stories.
  • Schatten: They assess trade-offs between ad revenue and user satisfaction.
  • Samenvatten: Facebook recommends content and connections that foster meaningful interactions.
 • McDonald's:
  • Begrijpen: McDonald’s caters to individuals seeking quick-service meals and fast-food convenience.
  • Identificeren: Their customer base includes families, students, and on-the-go consumers.
  • Rapport: McDonald’s understands the need for consistent menu items, affordability, and efficient service.
  • Snijden: They prioritize fast food preparation and drive-thru efficiency.
  • Lijst: McDonald’s offers a standardized menu with variations for local tastes.
  • Schatten: They assess trade-offs between menu diversity and operational simplicity.
  • Samenvatten: McDonald’s recommends meals that provide fast, familiar, and budget-friendly dining options.

Key afhaalrestaurants

 • De CIRCLES-methode is een raamwerk dat leidt tot volledige en doordachte interviewantwoorden met betrekking tot productontwikkeling en Design.
 • De CIRCLES-methode is gebaseerd op mentale aanwijzingen die de fundamentele productprincipes vertegenwoordigen Design. Met behulp van de aanwijzingen kan de kandidaat die wordt geïnterviewd, beredeneerde, overtuigende en gestructureerde antwoorden geven.
 • De CIRCLES-methode is gebaseerd op zeven fasen die samen het acroniem CIRCLES vormen. Als de kandidaat met zelfvertrouwen de eerste zes fasen doorloopt, kan de zevende evaluatiefase overbodig zijn.

Belangrijkste hoogtepunten van de CIRCLES-methode:

 • Definitie: De CIRCLES-methode is een raamwerk dat door Google wordt gebruikt voor het interviewen van kandidaten voor functies van productmanagers. Het begeleidt kandidaten bij het geven van uitgebreide en gestructureerde reacties op het product Design vragen.
 • Doel: Het raamwerk helpt kandidaten bij het beantwoorden van een product Design vragen met behulp van mentale aanwijzingen op basis van fundamentele productprincipes Design. Het stelt kandidaten in staat bedachtzaam en overtuigend te reageren in plaats van impulsief.
 • Zeven stadia van de CIRCLES-methode:
  • C – Begrijp de situatie: Begrijp de belangrijkste aspecten van het product, de doelgroep, het doel, de beschikbaarheid en de zakelijke doelstellingen.
  • I – Identificeer de klant: Kies een specifieke buyer persona uit potentiële doelgroepen om uw argument te ondersteunen.
  • R – Rapporteer de behoeften van de klant: Maak een gebruikersverhaal om de behoeften en voordelen van gebruikers te onderzoeken.
  • C - Cut, door prioritering: Prioriteer klantbehoeften op basis van impact, rekening houdend met beperkingen zoals tijd en middelen.
  • L - Lijstoplossingen: Genereer meerdere oplossingen om aan de geïdentificeerde behoefte te voldoen.
  • E – Evalueer afwegingen: Oplossingen analyseren met behulp van voor- en nadelen, analytisch en strategisch denken demonstreren.
  • S – Vat uw aanbeveling samen: Geef een beknopte samenvatting van uw voorkeursoplossing en benadruk de voordelen ervan voor de gebruiker.
 • Aanvraag:
  • Gestructureerde antwoorden op sollicitatiegesprekken: De CIRCLES-methode helpt kandidaten om gestructureerde, goed doordachte antwoorden te geven tijdens interviews met productmanagers.
  • Problem Solving: De methode helpt kandidaten bij het brainstormen over oplossingen, het evalueren van compromissen en het doen van aanbevelingen.
  • Vaardigheden demonstreren: Kandidaten demonstreren vaardigheden zoals empathie van gebruikers, prioritering, probleemoplossing en communicatie.
 • Voordelen:
  • Gestructureerde antwoorden: Kandidaten kunnen uitgebreide antwoorden geven door de fasen van de methode te volgen.
  • Strategisch denken: De fasen van prioritering en evaluatie van afwegingen tonen het vermogen van kandidaten om strategisch te denken.
  • Effectieve Communicatie: Door aanbevelingen samen te vatten, worden de communicatieve vaardigheden van kandidaten beknopt weergegeven.
 • Aanpassing:
  • De CIRCLES-methode kan worden aangepast aan verschillende interviewscenario's en kan worden gebruikt buiten productmanagementinterviews.
  • Het stimuleert een gestructureerde aanpak van het oplossen van problemen en het nemen van beslissingen.

Verbonden Agile & Lean Frameworks

AIOps

AIOPS
AIOps is de toepassing van kunstmatige intelligentie op IT-operaties. Het is bijzonder nuttig geworden voor modern IT-beheer in gehybridiseerde, gedistribueerde en dynamische omgevingen. AIOps is een belangrijk operationeel onderdeel geworden van moderne digitale organisaties, gebouwd rond software en algoritmen.

AgileSHIFT

AgileSHIFT
AgileSHIFT is een raamwerk dat individuen voorbereidt op transformationele verandering door een cultuur van wendbaarheid te creëren.

Agile methodologie

agile-methodologie
Agile begon als een lichtgewicht ontwikkelingsmethode in vergelijking met zwaargewicht softwareontwikkeling, wat het kernparadigma is van de voorgaande decennia van softwareontwikkeling. In 2001 werd het Manifest voor Agile Software Development geboren als een reeks principes die het nieuwe paradigma voor softwareontwikkeling definieerden als een continue iteratie. Dit zou ook van invloed zijn op de manier van zakendoen.

Agile programmamanagement

agile-programmabeheer
Agile Program Management is een manier om onderling gerelateerd werk te beheren, plannen en coördineren op een zodanige manier dat waardelevering wordt benadrukt voor alle belangrijke belanghebbenden. Agile Program Management (AgilePgM) is een gedisciplineerde maar flexibele agile benadering voor het managen van transformationele verandering binnen een organisatie.

Agile Project Management

agile-projectmanagement
Agile projectmanagement (APM) is een strategie die grote projecten opdeelt in kleinere, beter beheersbare taken. In de APM-methodologie wordt elk project in kleine secties voltooid - vaak iteraties genoemd. Elke iteratie wordt voltooid volgens de levenscyclus van het project, te beginnen met de initiaal Design en vordert naar testen en vervolgens kwaliteitsborging.

Agile modelleren

agile-modellering
Agile Modeling (AM) is een methodologie voor het modelleren en documenteren van op software gebaseerde systemen. Agile Modeling is van cruciaal belang voor de snelle en continue levering van software. Het is een verzameling waarden, principes en praktijken die leiden tot effectieve, lichtgewicht softwaremodellering.

Agile bedrijfsanalyse

agile-bedrijfsanalyse
Agile Business Analysis (AgileBA) is een certificering in de vorm van begeleiding en training voor bedrijfsanalisten die in agile omgevingen willen werken. Om deze verschuiving te ondersteunen, helpt AgileBA de bedrijfsanalist ook om Agile-projecten te relateren aan een bredere organisatie missie or strategie. Om ervoor te zorgen dat analisten over de nodige vaardigheden en expertise beschikken, werd AgileBA-certificering ontwikkeld.

Agile Leiderschap

agile-leiderschap
Agile leiderschap is de belichaming van agile manifestprincipes door een manager of managementteam. Agile leiderschap heeft invloed op twee belangrijke niveaus van een bedrijf. Het structurele niveau definieert de rollen, verantwoordelijkheden en key performance indicators. Het gedragsniveau beschrijft de acties die leiders aan anderen laten zien op basis van agile principes. 

Andon-systeem

andon-systeem
Het andon-systeem waarschuwt management-, onderhouds- of ander personeel voor een probleem in het productieproces. Het alarm zelf kan handmatig worden geactiveerd met een knop of trekkoord, maar kan ook automatisch worden geactiveerd door productieapparatuur. De meeste Andon-borden maken gebruik van drie gekleurde lichten, vergelijkbaar met een verkeerslicht: groen (geen fouten), geel of oranje (probleem geïdentificeerd of kwaliteitscontrole vereist) en rood (productie gestopt wegens onbekend probleem).

Bimodaal portefeuillebeheer

bimodaal-portefeuillebeheer
Bimodal Portfolio Management (BimodalPfM) helpt een organisatie bij het gelijktijdig beheren van zowel agile als traditionele portfolio's. Bimodal Portfolio Management - ook wel bimodale ontwikkeling genoemd - is bedacht door onderzoeks- en adviesbureau Gartner. Het bedrijf voerde aan dat veel agile organisaties nog steeds bepaalde aspecten van hun activiteiten moesten uitvoeren met behulp van traditionele leveringsmodellen.

Bedrijfsinnovatiematrix

bedrijfsinnovatie
Bedrijven innovatie gaat over het creëren van nieuwe kansen voor een organisatie om haar kernaanbod en inkomstenstromen opnieuw uit te vinden en de waarde voorstel voor bestaande of nieuwe klanten, waardoor het hele bedrijfsmodel wordt vernieuwd. Bedrijf innovatie veren door inzicht te krijgen in de structuur van de markt en zo op die veranderingen in te spelen of erop te anticiperen.

Innovatie van bedrijfsmodellen

business-model-innovatie
Bedrijfsmodel innovatie gaat over het vergroten van het succes van een organisatie met bestaande producten en technologieën door een overtuigende waarde voorstel in staat om een ​​nieuwe voort te stuwen bedrijfsmodel klanten opschalen en een blijvend concurrentievoordeel creëren. En het begint allemaal met het beheersen van de belangrijkste klanten.

Constructieve verstoring

constructieve verstoring
een consument merk een bedrijf als Procter & Gamble (P&G) definieert “constructieve verstoring” als: de bereidheid om te veranderen, aan te passen en nieuwe trends en technologieën te creëren die onze sector voor de toekomst zullen vormgeven. Volgens P&G draait het rond vier pijlers: lean innovatie, merk bouw, supply chain en digitalisering & data-analyse.

Continue innovatie

continue-innovatie
Dat is een proces dat een continue feedbacklus vereist om een ​​waardevol product te ontwikkelen en een levensvatbaar bedrijfsmodel op te bouwen. continu innovatie is een mentaliteit waarbij producten en diensten worden ontworpen en geleverd om ze af te stemmen op het probleem van de klant en niet op de technische oplossing van de oprichters.

Ontwerp Sprint

ontwerp-sprint
A Design sprint is een bewezen vijfdaags proces waarbij kritische zakelijke vragen worden beantwoord door snelle Design en prototyping, gericht op de eindgebruiker. EEN Design sprint begint met een wekelijkse uitdaging die moet eindigen met een prototype, test aan het einde, en dus een geleerde les om te herhalen.

Design Thinking

ontwerp bedenken
Tim Brown, Executive Chair van IDEO, gedefinieerd Design denken als “een mensgerichte benadering van” innovatie die put uit de toolkit van de ontwerper om de behoeften van mensen, de mogelijkheden van technologie en de vereisten voor zakelijk succes te integreren.” Daarom zijn wenselijkheid, haalbaarheid en levensvatbaarheid in evenwicht om kritieke problemen op te lossen.

DevOps

devops-engineering
DevOps verwijst naar een reeks praktijken die worden uitgevoerd om geautomatiseerde softwareontwikkelingsprocessen uit te voeren. Het is een vervoeging van de term 'ontwikkeling' en 'operations' om te benadrukken hoe functies in IT-teams integreren. DevOps-strategieën bevorderen het naadloos bouwen, testen en implementeren van producten. Het is bedoeld om een ​​brug te slaan tussen ontwikkelings- en operationele teams om de ontwikkeling volledig te stroomlijnen.

Dual Track Agile

dual-track-agile
Productontdekking is een cruciaal onderdeel van agile-methodologieën, omdat het doel is ervoor te zorgen dat producten waar klanten van houden, worden gebouwd. Productontdekking omvat het leren door middel van een reeks methoden, waaronder: Design denken, lean start-up en A/B-testen om er maar een paar te noemen. Dual Track Agile is een agile methodiek die bestaat uit twee afzonderlijke sporen: de “discovery” track en de “delivery” track.

extreem Programming

extreem programmeren
eXtreme Programming is eind jaren negentig ontwikkeld door Ken Beck, Ron Jeffries en Ward Cunningham. Gedurende deze tijd werkte het trio aan het Chrysler Comprehensive Compensation System (C1990) om het salarissysteem van het bedrijf te helpen beheren. eXtreme Programming (XP) is een methode voor softwareontwikkeling. Het is ontworpen om de softwarekwaliteit en het vermogen van software om zich aan te passen aan veranderende klantbehoeften te verbeteren.

Functiegestuurde ontwikkeling

functiegestuurde ontwikkeling
Feature-Driven Development is een pragmatisch softwareproces dat klant- en architectuurgericht is. Feature-Driven Development (FDD) is een flexibel softwareontwikkelingsmodel dat de workflow organiseert op basis van welke functies vervolgens moeten worden ontwikkeld.

Gemba-wandeling

gemba-wandeling
Een Gemba Walk is een fundamenteel onderdeel van lean management. Het beschrijft de persoonlijke observatie van het werk om er meer over te weten te komen. Gemba is een Japans woord dat vrij vertaald kan worden als "de echte plaats", of in het bedrijfsleven, "de plaats waar waarde wordt gecreëerd". De Gemba Walk als concept is bedacht door Taiichi Ohno, de vader van het Toyota Production System van lean manufacturing. Ohno wilde management executives aanmoedigen om hun kantoor te verlaten en te zien waar het echte werk gebeurde. Hij hoopte dat dit relaties zou opbouwen tussen werknemers met enorm verschillende vaardigheden en vertrouwen zou opbouwen.

GIST-planning

kernplanning
GIST Planning is een relatief eenvoudige en lichtgewicht agile benadering van productplanning die autonoom werken bevordert. GIST Planning is een lean en agile methodologie die is ontwikkeld door voormalig Google-productmanager Itamar Gilad. GIST Planning probeert deze situatie aan te pakken door lichtgewicht plannen te maken die responsief en aanpasbaar zijn aan veranderingen. GIST Planning verbetert ook de teamsnelheid, autonomie en afstemming door de alomtegenwoordige invloed van het management te verminderen. Het bestaat uit vier blokken: doelen, ideeën, stapprojecten en taken.

ICE-scores

ijsscore-model
Het ICE-scoremodel is een agile methodologie die prioriteit geeft aan functies met behulp van gegevens op basis van drie componenten: impact, vertrouwen en implementatiegemak. Het ICE-scoremodel is oorspronkelijk gemaakt door auteur en groei expert Sean Ellis om bedrijven te helpen uitbreiden. Tegenwoordig wordt het model veel gebruikt om prioriteit te geven aan projecten, functies, initiatieven en uitrol. Het is bij uitstek geschikt voor productontwikkeling in een vroeg stadium waar er een continue stroom van ideeën is en het momentum moet worden behouden.

Innovatie trechter

innovatie-trechter
An innovatie trechter is een hulpmiddel of proces dat ervoor zorgt dat alleen de beste ideeën worden uitgevoerd. In metaforische zin screent de trechter innovatieve ideeën op levensvatbaarheid, zodat alleen de beste producten, processen of bedrijfsmodellen worden op de markt gebracht. Een innovatie funnel biedt een kader voor het screenen en testen van innovatieve ideeën voor levensvatbaarheid.

Innovatiematrix

soorten innovatie
Afhankelijk van hoe goed het probleem is gedefinieerd en hoe goed het domein is gedefinieerd, hebben we vier hoofdtypen innovaties: fundamenteel onderzoek (probleem en domein of niet goed gedefinieerd); doorbraak innovatie (domein is niet goed gedefinieerd, het probleem is goed gedefinieerd); in stand houden innovatie (zowel probleem als domein zijn goed gedefinieerd); en storend innovatie (domein is goed gedefinieerd, het probleem is niet goed gedefinieerd).

Innovatie Theorie

innovatie-theorie
De innovatie loop is een methodologie/raamwerk afgeleid van de Bell Labs, die produceerde innovatie op schaal gedurende de 20e eeuw. Ze leerden hoe ze een hybride konden gebruiken innovatie managementmodel gebaseerd op wetenschap, uitvindingen, engineering en productie op schaal. Door gebruik te maken van individuele genialiteit, creativiteit en kleine/grote groepen.

Lean versus Agile

lean-methodologie-vs-agile
De Agile-methodologie is in de eerste plaats bedacht voor softwareontwikkeling (en andere bedrijfsdisciplines hebben deze ook overgenomen). Lean denken is een procesverbeteringstechniek waarbij teams prioriteit geven aan de waardestromen om deze continu te verbeteren. Beide methodieken beschouwen de klant als de belangrijkste drijfveer voor verbetering en afvalvermindering. Beide methodieken zien verbetering als iets continus.

Lean Startup

beginnend bedrijf
Een startend bedrijf is een hightechbedrijf dat probeert een schaalbare bedrijfsmodel in technologiegedreven industrieën. Een startend bedrijf volgt meestal een lean-methodologie, waarbij continu innovatie, aangedreven door ingebouwde virale lussen is de regel. Dus rijden groei en bouwen netwerk effecten als gevolg hiervan strategie.

Minimaal levensvatbaar product

minimaal levensvatbaar product
Zoals Eric Ries aangaf, is een minimaal levensvatbaar product die versie van een nieuw product waarmee een team de maximale hoeveelheid gevalideerde kennis over klanten kan verzamelen met de minste inspanning door middel van een cyclus van bouwen, meten en leren; dat is de basis van de lean opstarten methodologie.

slankere MVP

slanker-mvp
Een slankere MVP is de evolutie van de MPV-aanpak. Waar het marktrisico voor alles wordt gevalideerd

Kanban

kanban
Kanban is een lean manufacturing-raamwerk dat voor het eerst werd ontwikkeld door Toyota aan het eind van de jaren veertig. Het Kanban-framework is een middel om werk te visualiseren terwijl het zich voortzet door mogelijke knelpunten te identificeren. Het doet dat via een proces dat just-in-time (JIT)-productie wordt genoemd om engineeringprocessen te optimaliseren, productieproducten te versnellen en de go-to-market te verbeteren strategie.

Jidoka

jidoka
Jidoka werd voor het eerst gebruikt in 1896 door Sakichi Toyoda, die een textielweefgetouw uitvond dat automatisch stopte als het een defecte draad tegenkwam. Jidoka is een Japanse term die gebruikt wordt in lean manufacturing. De term beschrijft een scenario waarin machines stoppen met werken zonder menselijke tussenkomst wanneer een probleem of defect wordt ontdekt.

PDCA-cyclus

pdca-cyclus
De PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) werd voor het eerst voorgesteld door de Amerikaanse natuurkundige en ingenieur Walter A. Shewhart in de jaren 1920. De PDCA-cyclus is een continue proces- en productverbeteringsmethode en een essentieel onderdeel van de lean manufacturing-filosofie.

Rational Unified Process

rationeel-verenigd-proces
Rational Unified Process (RUP) is een flexibele softwareontwikkelingsmethode die de levenscyclus van een project opsplitst in vier verschillende fasen.

Snelle applicatieontwikkeling

snelle applicatie-ontwikkeling
RAD werd voor het eerst geïntroduceerd door auteur en adviseur James Martin in 1991. Martin erkende en profiteerde vervolgens van de eindeloze maakbaarheid van software bij het ontwerpen van ontwikkelingsmodellen. Rapid Application Development (RAD) is een methodologie die zich richt op snelle levering door continue feedback en frequente iteraties.

Retrospectieve analyse

retrospectieve-analyse
Na afloop van een project worden retrospectieve analyses gehouden om te bepalen wat goed werkte en wat niet. Ze worden ook uitgevoerd aan het einde van een iteratie in Agile projectmanagement. Agile beoefenaars noemen deze bijeenkomsten retrospectives of retros. Ze zijn een effectieve manier om de polsslag van een projectteam te peilen, na te denken over het tot nu toe uitgevoerde werk en een consensus te bereiken over hoe de volgende sprintcyclus moet worden aangepakt. Dit zijn de vijf stadia van een retrospectief analyse voor effectief Agile-projectmanagement: zet de toon, verzamel de gegevens, genereer inzichten, beslis over de volgende stappen en sluit de retrospective.

Geschaald Agile

geschaalde-agile-lean-ontwikkeling
Scaled Agile Lean Development (ScALeD) helpt bedrijven bij het ontdekken van een evenwichtige benadering van agile transitie- en schaalvragen. De ScALed-aanpak helpt bedrijven succesvol in te spelen op veranderingen. Geïnspireerd door een combinatie van lean en agile waarden, is ScALed praktijkgericht en kan worden voltooid via verschillende agile kaders en praktijken.

MKBSME

smeed
De SMED-methode (single minute exchange of die) is een gestroomlijnd productiekader om afval te verminderen en de productie-efficiëntie te verhogen. De SMED-methode is een raamwerk voor het verkorten van de tijd die gepaard gaat met het voltooien van een apparatuurwissel.

Spotify-model

spotify-model
Het Spotify-model is een autonome benadering om agile op te schalen, gericht op cultuurcommunicatie, verantwoording en kwaliteit. Het Spotify-model werd voor het eerst erkend in 2012 nadat Henrik Kniberg en Anders Ivarsson een witboek uitbracht waarin werd beschreven hoe streamingbedrijf Spotify wendbaarheid benaderde. Daarom vertegenwoordigt het Spotify-model een evolutie van agile.

Test gedreven ontwikkeling

test gedreven ontwikkeling
Zoals de naam al doet vermoeden, is TDD een testgestuurde techniek om snel en duurzaam hoogwaardige software te leveren. Het is een iteratieve benadering gebaseerd op het idee dat een falende test moet worden geschreven voordat er code voor een functie of functie wordt geschreven. Test-Driven Development (TDD) is een benadering van softwareontwikkeling die is gebaseerd op zeer korte ontwikkelingscycli.

Timeboxen

timeboxen
Timeboxing is een eenvoudige maar krachtige techniek voor tijdbeheer om de productiviteit te verbeteren. Timeboxing beschrijft het proces van proactief plannen van een tijdsblok om in de toekomst aan een taak te besteden. Het werd voor het eerst beschreven door auteur James Martin in een boek over agile softwareontwikkeling.

Worsteling om de bal

wat-is-scrum
Scrum is een methodologie die mede is ontwikkeld door Ken Schwaber en Jeff Sutherland voor effectieve teamsamenwerking bij complexe producten. Scrum werd in de eerste plaats bedacht voor softwareontwikkelingsprojecten om elke 2-4 weken nieuwe softwaremogelijkheden te leveren. Het is een subgroep van agile die ook wordt gebruikt in projectbeheer om de productiviteit van startups te verbeteren.

scrumban

scrumban
Scrumban is een projectmanagementraamwerk dat een hybride is van twee populaire agile-methodologieën: Scrum en Kanban. Scrumban is een populaire benadering om bedrijven te helpen zich te concentreren op de juiste strategische taken en tegelijkertijd hun processen te versterken.

Scrum anti-patronen

scrum-anti-patronen
Scrum-antipatronen beschrijven elke aantrekkelijke, eenvoudig te implementeren oplossing die een probleem uiteindelijk erger maakt. Daarom zijn dit de gewoonte die u niet moet volgen om te voorkomen dat er problemen ontstaan. Enkele klassieke voorbeelden van scrum-antipatronen zijn afwezige producteigenaren, vooraf toegewezen tickets (waardoor individuen geïsoleerd werken) en kortingen achteraf (waarbij beoordelingsbijeenkomsten niet nuttig zijn om echt verbeteringen aan te brengen).

Scrum op schaal

scrum-op-schaal
Scrum op schaal (Scrum@Scale) is een raamwerk dat Scrum-teams gebruiken om complexe problemen aan te pakken en hoogwaardige producten te leveren. Scrum op schaal is tot stand gekomen door een joint venture tussen de Scrum Alliance en Scrum Inc. De joint venture stond onder toezicht van Jeff Sutherland, een mede-maker van Scrum en een van de belangrijkste auteurs van het Agile Manifesto.

Six Sigma

zes-sigma
Six Sigma is een datagedreven aanpak en methodologie voor het elimineren van fouten of defecten in een product, dienst of proces. Six Sigma is begin jaren tachtig door Motorola ontwikkeld als een managementbenadering die was gebaseerd op kwaliteitsprincipes. Een decennium later werd het gepopulariseerd door General Electric, die schatte dat de methode hen in de eerste vijf jaar van gebruik $ 1980 miljard bespaarde.

Rek de doelstellingen uit

stretch-doelstellingen
Stretch-doelstellingen beschrijven elke taak die een agile team van plan is te voltooien zonder zich uitdrukkelijk te verplichten dit te doen. Teams nemen stretch-doelstellingen op tijdens een Sprint of Program Increment (PI) als onderdeel van Scaled Agile. Ze worden gebruikt wanneer het agile team niet zeker is van zijn capaciteit om een ​​doel te bereiken. Daarom zijn stretch-doelstellingen in plaats daarvan resultaten die, hoewel uiterst wenselijk, niet het verschil zijn tussen het succes of falen van elke sprint.

Toyota-productiesysteem

toyota-productiesysteem
Het Toyota Production System (TPS) is een vroege vorm van lean manufacturing ontwikkeld door autofabrikant Toyota. Het Toyota-productiesysteem, dat in de jaren veertig en vijftig werd gecreëerd door de Toyota Motor Corporation, streeft ernaar voertuigen die door klanten zijn besteld, zo snel en efficiënt mogelijk te produceren.

Total Quality Management

totale kwaliteitsmanagement
Het Total Quality Management (TQM) raamwerk is een techniek die gebaseerd is op het uitgangspunt dat medewerkers continu werken aan hun vermogen om waarde te leveren aan klanten. Belangrijk is dat het woord 'totaal' betekent dat alle medewerkers bij het proces worden betrokken, ongeacht of ze in ontwikkeling, productie of fulfilment werken.

Waterval

waterval-model
Het watervalmodel werd voor het eerst beschreven door Herbert D. Benington in 1956 tijdens een presentatie over de software die werd gebruikt in radarbeeldvorming tijdens de Koude Oorlog. Omdat er op dat moment geen kennisgebaseerde, creatieve softwareontwikkelingsstrategieën waren, werd de watervalmethode de standaardpraktijk. Het watervalmodel is een lineair en sequentieel projectmanagementraamwerk. 

Lees ook: Continue innovatieAgile methodologieLean StartupInnovatie van bedrijfsmodellenProject Management.

Lees volgende: Agile methodologie, Lean-methodologie, Agile Project Management, Worsteling om de bal, Kanban, Six Sigma.

Hoofdgidsen:

Belangrijkste casestudy's:

Over de auteur

Scroll naar boven
FourWeekMBA