catwoe-analyse

Wat is de CATWOE-analyse en waarom het belangrijk is in het bedrijfsleven?

De KATTWEE analyse is een probleemoplossend strategie die bedrijven vraagt ​​om vanuit zes verschillende perspectieven naar een vraagstuk te kijken. De KATTWEE analyse is een diepgaande en holistische benadering van probleemoplossing omdat het bedrijven in staat stelt om alle perspectieven in overweging te nemen. Dit dwingt het management vaak uit de gebruikelijke denkwijzen die anders een belemmering zouden vormen groei en winstgevendheid. Het belangrijkste is dat de CATWOE analyse stelt bedrijven in staat meerdere perspectieven te combineren in één enkele, verenigende oplossing.

De CATWOE-analyse begrijpen

In het bedrijfsleven ligt een belangrijke belemmering voor het oplossen van problemen in de perceptie van het probleem zelf. 

De belangrijkste stakeholders zullen het probleem anders waarnemen en daardoor met andere oplossingen komen.

Neem het voorbeeld van een kunststoffabriek met een inefficiënt, verlieslatend productieproces.

Een investeerder in de faciliteit zou kunnen proberen de investering te verkopen om de kosten terug te verdienen.

Medewerkers kunnen automatisering of andere verbeteringen voorstellen om de efficiëntie te verhogen.

Gemeenschapsgroepen kunnen uitbreiding aanbevelen om meer verkopen te stimuleren en mogelijke ontslagen te voorkomen.

De zes perspectieven van de CATWOE-analyse

Klanten (klanten)

Klanten en opdrachtgevers zijn belanghebbenden voor wie het systeem of proces bestaat.

Ze profiteren meestal van het resultaat van een proces of lijden als het verandert. Met andere woorden, zij zijn de potentiële winnaars en verliezers van een bepaalde oplossing.

Acteurs

Actoren zijn degenen die veranderingen in een systeem of proces doorvoeren als onderdeel van een oplossing.

Actoren zijn vaak werknemers, leveranciers of bureaus.

Wat is de impact van een oplossing op deze actoren, en hoe zouden ze kunnen reageren? Welke rol zullen ze moeten spelen om de oplossing te implementeren?

Transformatie

Hoe verandert het probleem de bedrijfsvoering?

In het geval van de kunststoffabriek, welke invloed hebben productie-inefficiënties op logistiek, distributieen winstmarges?

Welke aanpassingen aan processen of procedures moeten worden gemaakt als er een oplossing is gevonden?

Wereldbeeld

Wat is de rechtvaardiging voor de transformatie van het systeem of proces? Wat is de bredere impact van een oplossing en welke problemen kan deze veroorzaken?

Zal het specifieke probleem chronische en wijdverspreide schade veroorzaken, of is het meer gelokaliseerd en van korte duur?

Deze fase van de analyse is belangrijk omdat het vereist dat elk probleem gelijk wordt beschouwd - ongeacht eventuele meningen over echte of vermeende discrepanties in ernst.

Eigenaar

Eigenaars beschrijven elke persoon die noodzakelijkerwijs eigenaar moet worden van het probleem. Waren ze een deel van het probleem om mee te beginnen?

Zo nee, kunnen ze een deel van de oplossing zijn?

Het toewijzen van eigenaarschap van een probleem is ook belangrijk omdat het de betrokkenheid en motivatie van medewerkers vergroot.

Omgevingsbeperkingen

Ten slotte moet elk probleem worden beoordeeld op basis van de realistische waarschijnlijkheid dat het kan worden overwonnen.

Omgevingsbeperkingen zijn belemmeringen die de implementatie van oplossingen in een proces kunnen belemmeren of verhinderen.

Dit omvat juridische kwesties, concurrentie, financiële regelgeving en een gebrek aan beschikbare middelen of projectomvang.

Case studies

Voorbeeld 1: Een café dat een nieuw ontbijtmenu introduceert

 1. Klanten (Klanten): Vaste klanten en potentiële klanten die op zoek zijn naar ontbijtopties. Ze kunnen baat hebben bij meer variatie, maar kunnen ook een hekel hebben aan de veranderingen.
 2. Acteurs: Cafépersoneel dat de nieuwe spullen gaat klaarmaken, leveranciers die de ingrediënten leveren, en marketing teams die het menu promoten.
 3. Transformatie: Het veranderen van de ochtendroutine en -processen. Bestaande workflows en ingrediëntenopslag behoeven mogelijk aanpassingen.
 4. Worldview: Zal ​​de introductie van een ontbijtmenu leiden tot meer ochtendverkeer en het café tot een ochtendbestemming maken? Of zal het de cafe's verwateren merk als lunch- en dinerplek?
 5. Eigenaren: De café-eigenaar of manager die moet zorgen voor een succesvolle uitrol van de menukaart.
 6. Milieubeperkingen: Beschikbaarheid van verse ingrediënten, lokale gezondheidsvoorschriften, trainingsbehoeften voor personeel en toegenomen ochtendconcurrentie.

Voorbeeld 2: Een softwarebedrijf dat overschakelt op werken op afstand

 1. Klanten (Klanten): Gebruikers van de software die mogelijk veranderingen in ondersteuning of updates ervaren als gevolg van het model voor werken op afstand.
 2. Acteurs: Medewerkers die zich aanpassen aan de externe configuratie, IT-teams die zorgen voor veilige en efficiënte thuisconfiguraties en HR die de transitie beheert.
 3. Transformatie: De verschuiving van kantoor naar extern kan van invloed zijn op de samenwerking, productiviteit en bedrijfscultuur.
 4. Worldview: Is werken op afstand de toekomst, met meer flexibiliteit en het aantrekken van talent? Of vervreemdt het teamleden die goed gedijen in een kantooromgeving?
 5. Eigenaren: Het leiderschap van het bedrijf moet ervoor zorgen dat de overgang soepel verloopt en dat de productiviteit en het moreel hoog blijven.
 6. Milieubeperkingen: internetstabiliteit, tijdzoneverschillen, afleiding thuis, zorgen over cyberveiligheid en het welzijn van werknemers.

Voorbeeld 3: Een stad die een nieuwe openbaarvervoerroute implementeert

 1. Klanten (Klanten): Bewoners die baat kunnen hebben bij de nieuwe route, maar ook zij die mogelijk hinder of wijzigingen in bestaande routes ervaren.
 2. Acteurs: Buschauffeurs, stadsplanners, bouwvakkers en PR-teams communiceren de veranderingen.
 3. Transformatie: De introductie van de route kan de verkeerspatronen veranderen, de congestie in bepaalde gebieden verminderen en het dagelijkse woon-werkverkeer veranderen.
 4. Worldview: Is de nieuwe route een stap in de richting van een meer verbonden en toegankelijke stad? Of leidt het middelen af ​​van dringender infrastructuurbehoeften?
 5. Eigenaren: Stadsambtenaren en openbaarvervoerautoriteiten moeten toezicht houden op het project en reageren op publieke feedback.
 6. Milieubeperkingen: Budgetbeperkingen, bouwvoorschriften, publieke tegenstand of steun, en overwegingen met betrekking tot de impact op het milieu.

Key afhaalrestaurants

 • De KATTWEE analyse is een holistische benadering van het oplossen van problemen die rekening houdt met een reeks verschillende perspectieven.
 • CATWOE is een acroniem dat staat voor: klanten, actoren, transformatieproces, wereldbeeld, eigenaren en omgevingsbeperkingen. Elk heeft een uniek perspectief op een enkel probleem en elk moet eerlijk en gelijk worden overwogen.
 • De KATTWEE analyse pleit voor rigoureuze rechtvaardiging, empowerment van werknemers en bewustzijn van mogelijke beperkingen om oplossingen met succes binnen een organisatie te implementeren.

Belangrijkste kenmerken

 • CATWOE-analyse: Een probleemoplossing strategie die een probleem vanuit zes verschillende perspectieven onderzoekt om een ​​alomvattend begrip van het probleem te krijgen en een holistische oplossing te ontwikkelen.
 • Doel: De KATWOE analyse stelt bedrijven in staat om verschillende perspectieven van belanghebbenden in overweging te nemen, stimuleert out-of-the-box denken en combineert meerdere gezichtspunten tot een uniforme oplossing.
 • Zes perspectieven van CATWOE-analyse:
  1. Klanten (Klanten): Belanghebbenden die profiteren van of lijden onder het proces of systeem in kwestie. Ze zijn potentiële winnaars of verliezers in de oplossing.
  2. Acteurs: Degenen die verantwoordelijk zijn voor het doorvoeren van wijzigingen in het systeem of proces. Actoren kunnen werknemers, leveranciers of agentschappen zijn die betrokken zijn bij de oplossing.
  3. Transformatie: Hoe het probleem de bedrijfsvoering verandert en andere aspecten van de organisatie beïnvloedt.
  4. Worldview: De bredere impact en rechtvaardiging voor de transformatie en de mogelijke problemen die deze kan veroorzaken.
  5. Eigenaren: Individuen die eigenaar moeten worden van het probleem en mogelijk deel moeten uitmaken van de oplossing.
  6. Milieubeperkingen: Belemmeringen die de implementatie van oplossingen kunnen belemmeren of verhinderen, zoals juridische kwesties, concurrentie, financiële regelgeving en beperkte middelen.
 • Aanvraag: De KATWOE analyse pleit voor rigoureuze rechtvaardiging, empowerment van werknemers en bewustzijn van mogelijke beperkingen om oplossingen met succes in een organisatie te implementeren. Het zorgt ervoor dat alle aspecten van het probleem eerlijk en in gelijke mate worden overwogen.

Verbonden analysekaders

Storingsmodus en effectenanalyse

storing-modus-en-effecten-analyse
Een faalmodus en effecten analyse (FMEA) is een gestructureerde benadering voor het identificeren van ontwerpfouten in een product of proces. Ontwikkeld in de jaren 1950, de faalmodus en effecten analyse is een van de vroegste methoden in zijn soort. Het stelt organisaties in staat om tijdens de ontwerpfase te anticiperen op een reeks potentiële fouten.

Agile bedrijfsanalyse

agile-bedrijfsanalyse
Agile Business Analysis (AgileBA) is een certificering in de vorm van begeleiding en training voor bedrijfsanalisten die in agile omgevingen willen werken. Om deze verschuiving te ondersteunen, helpt AgileBA de bedrijfsanalist ook om Agile-projecten te relateren aan een bredere organisatie missie or strategie. Om ervoor te zorgen dat analisten over de nodige vaardigheden en expertise beschikken, werd AgileBA-certificering ontwikkeld.

Bedrijfswaardering

taxatie
Bij bedrijfswaarderingen is een formeel analyse van de belangrijkste operationele aspecten van een bedrijf. Een bedrijfswaardering is een analyse gebruikt om de economische waarde van een bedrijf of bedrijfsonderdeel te bepalen. Het is belangrijk op te merken dat waarderingen deels wetenschap en deels kunst zijn. Analisten gebruiken professionele oordeelsvorming om de financiële prestaties van een bedrijf te beoordelen met betrekking tot lokale, nationale of mondiale economische omstandigheden. Ze houden ook rekening met de totale waarde van activa en passiva, naast gepatenteerde of gepatenteerde technologie.

Gepaarde vergelijkingsanalyse

gepaarde-vergelijkingsanalyse
Een gepaarde vergelijking analyse wordt gebruikt om opties te beoordelen of te rangschikken waarbij evaluatiecriteria van nature subjectief zijn. De analyse is vooral handig als er een gebrek is aan duidelijke prioriteiten of objectieve gegevens om beslissingen op te baseren. Een gepaarde vergelijking analyse evalueert een reeks opties door ze met elkaar te vergelijken.

Monte Carlo-analyse

monte-carlo-analyse
de Monte Carlo analyse is een kwantitatieve risicobeheertechniek. de Monte Carlo analyse werd in 1940 ontwikkeld door nucleaire wetenschapper Stanislaw Ulam terwijl het werk aan de atoombom vorderde. De analyse gaat eerst in op de impact van bepaalde risico's op projectbeheer, zoals tijds- of budgettaire beperkingen. Vervolgens geeft een geautomatiseerde wiskundige output bedrijven een reeks mogelijke uitkomsten en hun waarschijnlijkheid van optreden.

Kosten-batenanalyse

kosten-batenanalyse
Een kosten-baten analyse is een proces dat een bedrijf kan gebruiken om beslissingen te analyseren op basis van de kosten die gepaard gaan met het nemen van die beslissing. Tegen een vergoeding analyse om effectief te zijn, is het belangrijk om het project in de eenvoudigst mogelijke bewoordingen te formuleren, de kosten te identificeren, de voordelen van de projectimplementatie te bepalen en de alternatieven te beoordelen.

CATWOE-analyse

catwoe-analyse
De KATTWEE analyse is een probleemoplossend strategie die bedrijven vraagt ​​om vanuit zes verschillende perspectieven naar een vraagstuk te kijken. De KATTWEE analyse is een diepgaande en holistische benadering van probleemoplossing omdat het bedrijven in staat stelt om alle perspectieven in overweging te nemen. Dit dwingt het management vaak uit de gebruikelijke denkwijzen die anders een belemmering zouden vormen groei en winstgevendheid. Het belangrijkste is dat de CATWOE analyse stelt bedrijven in staat meerdere perspectieven te combineren in één enkele, verenigende oplossing.

VTDF-framework

concurrentie-analyse
Het is mogelijk om de belangrijkste spelers te identificeren die overlappen met die van een bedrijf bedrijfsmodel met een concurrent analyse. Deze overlapping kan worden geanalyseerd in termen van belangrijke klanten, technologieën, distributieen financiële modellen. Wanneer al die elementen worden geanalyseerd, is het mogelijk om alle facetten van concurrentie voor een tech in kaart te brengen bedrijfsmodel om beter te begrijpen waar een bedrijf staat op de markt en zijn mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

Pareto-analyse

pareto-principe-pareto-analyse
De Pareto-analyse is een statistische analyse gebruikt in zakelijke besluitvorming die een bepaald aantal inputfactoren identificeert die de grootste impact hebben op het inkomen. Het is gebaseerd op het gelijknamige Pareto-principe, dat stelt dat 80% van het effect van iets kan worden toegeschreven aan slechts 20% van de drivers.

Vergelijkbare analyse

vergelijkbare-bedrijfsanalyse
Een vergelijkbaar bedrijf analyse is een proces dat de identificatie van vergelijkbare organisaties mogelijk maakt om te worden gebruikt als een vergelijking om de zakelijke en financiële prestaties van het doelbedrijf te begrijpen. Om vergelijkbare gegevens te vinden, kunt u kijken naar twee hoofdprofielen: het zakelijke en financiële profiel. Van het vergelijkbare bedrijf analyse het is mogelijk om het competitieve landschap van de doelorganisatie te begrijpen.

SWOT-analyse

SWOT-analyse
Een SWOT-analyse is een raamwerk dat wordt gebruikt voor het evalueren van de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van het bedrijf. Het kan helpen bij het identificeren van de probleemgebieden van uw bedrijf, zodat u uw kansen kunt maximaliseren. Het zal u ook wijzen op de uitdagingen waarmee uw organisatie in de toekomst te maken kan krijgen.

PESTEL-analyse

pestel-analyse
De PESTEL analyse is een raamwerk dat marketeers kan helpen beoordelen of macro-economische factoren een organisatie beïnvloeden. Dit is een cruciale stap die organisaties helpt potentiële bedreigingen en zwakheden te identificeren die kunnen worden gebruikt in andere kaders zoals SWOT of om een ​​breder en beter begrip te krijgen van de algemene marketing milieu.

Business Analysis

bedrijfsanalyse
Bedrijven analyse is een onderzoeksdiscipline die helpt bij het stimuleren van verandering binnen een organisatie door de belangrijkste elementen en processen te identificeren die waarde genereren. Bedrijf analyse kan ook worden gebruikt bij het identificeren van nieuwe zakelijke kansen of hoe u kunt profiteren van bestaande zakelijke kansen om uw bedrijf op de markt te laten groeien.

Financiële structuur

financiële structuur
Bij bedrijfsfinanciering is de financiële structuur de manier waarop bedrijven hun activa financieren (meestal met schulden of eigen vermogen). Omwille van reverse engineering-bedrijven willen we kijken naar drie cruciale elementen om te bepalen: model gebruikt om zijn activa in stand te houden: kostenstructuur, winstgevendheid en het genereren van cashflow.

Financiële modellering

financiële modellering
Financiële modellering omvat de analyse van boekhoudkundige, financiële en zakelijke gegevens om toekomstige financiële prestaties te voorspellen. Financiële modellering wordt vaak gebruikt bij waardering, die bestaat uit het schatten van de waarde in dollars van een bedrijf op basis van verschillende parameters. Enkele van de meest voorkomende financiële modellen omvatten verdisconteerde kasstromen, de M&A model, en de CCA model.

Value Investing

waardebeleggen
Waardebeleggen is een beleggingsfilosofie die kijkt naar de fundamenten van bedrijven, om die bedrijven te ontdekken waarvan de intrinsieke waarde hoger is dan wat de markt momenteel prijst, kortom waarde beleggen probeert een bedrijf te evalueren door te beginnen bij de fundamenten.

Buffet-indicator

buffet-indicator
De Buffet Indicator is een maat voor het totaal waarde van alle beursgenoteerde aandelen in een land gedeeld door het BBP van dat land. Het is een maatstaf en ratio om te beoordelen of een markt ondergewaardeerd of overgewaardeerd is. Het is een van Warren Buffets favoriete maatregelen als waarschuwing dat financiële markten mogelijk overgewaardeerd en riskanter zijn.

Financiële Analyse

financiële boekhouding
Financiële boekhouding is een subdiscipline binnen de boekhouding die organisaties helpt bij het verstrekken van rapportages met betrekking tot drie kritieke gebieden van een bedrijf: de activa en passiva (balans), zijn inkomsten en uitgaven (resultatenrekening) en zijn kasstromen (kasstroomoverzicht). Samen kunnen deze ruimtes voor interne en externe doeleinden worden gebruikt.

Postmortale analyse

post-mortem-analyse
Post-mortemanalyses beoordelen projecten van begin tot eind om procesverbeteringen vast te stellen en ervoor te zorgen dat inefficiënties in de toekomst niet worden herhaald. In het Project Management Book of Knowledge (PMBOK) wordt dit proces 'lessons learned' genoemd.

Retrospectieve analyse

retrospectieve-analyse
Na afloop van een project worden retrospectieve analyses gehouden om te bepalen wat goed werkte en wat niet. Ze worden ook uitgevoerd aan het einde van een iteratie in Agile projectmanagement. Agile beoefenaars noemen deze bijeenkomsten retrospectives of retros. Ze zijn een effectieve manier om de polsslag van een projectteam te peilen, na te denken over het tot nu toe uitgevoerde werk en een consensus te bereiken over hoe de volgende sprintcyclus moet worden aangepakt.

Root Cause Analysis

root-cause-analyse
In wezen omvat een analyse van de hoofdoorzaken het identificeren van de hoofdoorzaken van het probleem om de meest effectieve oplossingen te bedenken. Merk op dat de hoofdoorzaak een onderliggende factor is die het probleem in gang zet of een bepaalde situatie veroorzaakt, zoals non-conformiteit.

Blindspotanalyse

blindspot-analyse

Break-even analyse

break-even-analyse
Een break-even-analyse wordt vaak gebruikt om het punt te bepalen waarop een nieuw product of nieuwe dienst winstgevend zal worden. De analyse is een financiële berekening die het bedrijf vertelt hoeveel producten het moet verkopen om de productiekosten te dekken. Een break-evenanalyse is een boekhoudproces voor kleine bedrijven dat het bedrijf vertelt wat het moet doen om break-even te draaien of zijn initiële investering terug te verdienen. 

Beslissingsanalyse

beslissingsanalyse
Stanford University Professor Ronald A. Howard definieerde beslissingsanalyse voor het eerst als een beroep in 1964. In de daaropvolgende decennia heeft Howard toezicht gehouden op vele proefschriften over dit onderwerp, met onderwerpen als de verwijdering van kernafval, investeringsplanning, orkaan zaaien en onderzoek strategie. Beslissingsanalyse (DA) is een systematische, visuele en kwantitatieve besluitvormingsbenadering waarbij alle aspecten van een beslissing worden geëvalueerd voordat een optimale keuze wordt gemaakt.

DESTEP-analyse

destep-analyse
Een DESTEP-analyse is een raamwerk dat door bedrijven wordt gebruikt om inzicht te krijgen in hun externe omgeving en de problemen die daarop van invloed kunnen zijn. De DESTEP-analyse is een uitbreiding van de populaire PEST-analyse die is gemaakt door Francis J. Aguilar, professor aan de Harvard Business School. De DESTEP-analyse groepeert externe factoren in zes categorieën: demografisch, economisch, sociaal-cultureel, technologisch, ecologisch en politiek.

STEEP-analyse

steile analyse
De STEEP-analyse is een hulpmiddel om de externe factoren die van invloed zijn op een organisatie in kaart te brengen. STEEP staat voor de vijf kerngebieden waarop de analyse zich richt: sociaal-cultureel, technologisch, economisch, milieu/ecologisch en politiek. Meestal is de STEEP-analyse een aanvulling op of een alternatief voor andere methoden zoals SWOT- of PESTEL-analyses.

STEEPLE-analyse

toren-analyse
De STEEPLE-analyse is een variatie op de STEEP-analyse. Waarbij de stappenanalyse sociaal-culturele, technologische, economische, ecologische/ecologische en politieke factoren als basis van de analyse omvat. De STEEPLE-analyse voegt nog twee andere factoren toe, zoals Juridisch en Ethisch.

Op activiteiten gebaseerd beheer

activiteit-gebaseerd-management-abm
Activity-based management (ABM) is een raamwerk voor het bepalen van de winstgevendheid van elk aspect van een bedrijf. Het einddoel is het maximaliseren van de sterke punten van de organisatie en het minimaliseren of elimineren van zwakke punten. Activity-based management kan worden beschreven in de volgende stappen: identificatie en analyse, evaluatie en identificatie van verbeterpunten.

PMESII-PT-analyse

pmesii-pt
PMESII-PT is een tool die gebruikers helpt bij het organiseren van grote hoeveelheden operationele informatie. PMESII-PT is een omgevingsscan- en monitoringtechniek, zoals de SWOT-, PESTLE- en QUEST-analyse. Ontwikkeld door het Amerikaanse leger, gebruikt als een manier om een ​​meer complex uit te voeren strategie in het buitenland met een complexe en onzekere context om in kaart te brengen.

RUIMTE-analyse

ruimte-analyse
De SPACE-analyse (Strategic Position and Action Evaluation) is ontwikkeld door strategie academici Alan Rowe, Richard Mason, Karl Dickel, Richard Mann en Robert Mockler. De bijzondere focus van dit raamwerk is: strategie vorming in relatie tot de concurrentiepositie van een organisatie. De SPACE-analyse is een techniek die wordt gebruikt in strategisch management en planning. 

Lotus-diagram

lotusdiagram
Een lotusdiagram is een creatief hulpmiddel voor het bedenken en brainstormen. Het diagram identificeert de belangrijkste concepten van een breed onderwerp voor eenvoudige analyse of prioritering.

Functionele ontbinding

functionele ontleding
Functionele decompositie is een analysemethode waarbij complexe processen worden onderzocht door ze op te delen in hun samenstellende delen. Volgens de Business Analysis Body of Knowledge (BABOK) helpt functionele decompositie "de complexiteit te beheersen en onzekerheid te verminderen door processen, systemen, functionele gebieden of deliverables op te splitsen in hun eenvoudiger samenstellende delen en elk onderdeel onafhankelijk te laten analyseren."

Multi-criteriumanalyse

multi-criteria-analyse
De multicriteria-analyse biedt een systematische benadering voor het rangschikken van aanpassingsopties op basis van meerdere beslissingscriteria. Deze criteria worden gewogen om hun belang ten opzichte van andere criteria weer te geven. Een multicriteria-analyse (MCA) is een besluitvormingskader dat geschikt is voor het oplossen van problemen met veel alternatieve manieren van handelen.

Analyse van belanghebbenden

stakeholder-analyse
Een stakeholderanalyse is een proces waarbij de deelname, het belang en het invloedsniveau van de belangrijkste belanghebbenden bij het project worden geïdentificeerd. Een stakeholderanalyse wordt gebruikt om de steun van belangrijk personeel te benutten en om projectteams doelgericht af te stemmen op bredere organisatiedoelen. De analyse kan ook worden gebruikt om potentiële bronnen van conflicten op te lossen voordat het project van start gaat.

Strategische analyse

strategische analyse
Strategische analyse is een proces om de omgeving en het concurrentielandschap van de organisatie te begrijpen om weloverwogen zakelijke beslissingen te formuleren, om plannen te maken voor de organisatiestructuur en richting op lange termijn. Strategische planning is ook handig om mee te experimenteren bedrijfsmodel ontwerpen en beoordelen of deze passen bij de langetermijnvisie van de onderneming.

Gerelateerde strategieconcepten: Go-to-market-strategieMarketing StrategyBedrijfsmodellenTechnische bedrijfsmodellenTaken die nog gedaan moeten wordenDesign ThinkingLean startup-canvasWaardeketenValue Proposition CanvasEvenwichtige scorekaartBedrijfsmodel CanvasSWOT-analyseGrowth HackingBundelenOntbundelingbootstrappingVenture CapitalPorter's Five ForcesAlgemene strategieën van PorterPorter's Five ForcesPESTEL-analyseSWOTPorter's diamanten modelansoffTechnologie-adoptiecurveSLEPENSOAREvenwichtige scorekaartOKR'sAgile methodologieWaarde voorstelVTDF-frameworkBCG MatrixGE McKinsey-matrixKotter's 8-stappen veranderingsmodel.

Hoofdgidsen:

Over de auteur

Scroll naar boven
FourWeekMBA