buffet-indicator

Wat is de buffetindicator en waarom het belangrijk is in het bedrijfsleven?

De Buffet Indicator is een maat voor het totaal waarde van alle beursgenoteerde aandelen in een land gedeeld door het BBP van dat land. Het is een maatstaf en ratio om te beoordelen of een markt ondergewaardeerd of overgewaardeerd is. Het is een van Warren Buffets favoriete maatregelen als waarschuwing dat financiële markten mogelijk overgewaardeerd en riskanter zijn.

AspectUitleg
Buffet-indicatorHet Buffett-indicator, Ook bekend als Verhouding tussen marktkapitalisatie en bruto binnenlands product (bbp)., is een financiële maatstaf die gepopulariseerd is door de bekende investeerder Warren Buffett. Het wordt gebruikt om de algehele waardering van de aandelenmarkt te beoordelen in verhouding tot de omvang van de economie, met name het bbp.
BerekeningDe indicator wordt berekend door de totale marktkapitalisatie van alle beursgenoteerde aandelen te delen door het bbp van het land. De formule is:
Buffett Indicator = Totale marktkapitalisatie / BBP.
InterpretatieWanneer de Buffett Indicator hoog staat, duidt dit erop dat de aandelenmarkt overgewaardeerd is in vergelijking met de omvang van de economie. Een lage waarde duidt op onderwaardering. Warren Buffett noemt deze ratio ‘de beste maatstaf voor de stand van de waarderingen op een bepaald moment’.
Historisch belangHistorisch gezien ging een hoge Buffett-indicator vaak vooraf aan marktcorrecties of bearmarkten, wat erop wijst dat aandelen mogelijk te duur zijn. Omgekeerd duidt een lage indicator op potentiële koopmogelijkheden. Het is echter essentieel om bij het nemen van investeringsbeslissingen rekening te houden met andere factoren en economische omstandigheden.
Gebruik als hulpmiddelBeleggers en analisten gebruiken de Buffett Indicator als hulpmiddel om de algehele marktwaardering te beoordelen en weloverwogen beleggingsbeslissingen te nemen. Het biedt een breed perspectief op de marktomstandigheden en kan helpen bij strategieën voor activaspreiding.
BeperkingenHoewel de Buffett-indicator een waardevolle maatstaf is, kent deze zijn beperkingen. Het biedt geen specifieke informatie over individuele aandelen of sectoren. Bovendien kunnen veranderingen in de boekhoudnormen en het mondiale karakter van de markten de nauwkeurigheid ervan beïnvloeden. Het moet worden gebruikt in combinatie met andere financiële indicatoren en analyses.
Wereldwijde toepassingDe Buffett-indicator is niet beperkt tot een bepaald land en kan worden toegepast op elke economie met aandelenmarkt- en bbp-gegevens. Het is gebruikt om de waardering van aandelenmarkten over de hele wereld te beoordelen.
InvesteringsinzichtenBeleggers zouden de Buffett Indicator naast andere fundamentele en technische analyses moeten overwegen, evenals hun eigen risicotolerantie en beleggingsdoelstellingen. Het kan dienen als waarschuwingssignaal in perioden van hoge waardering, maar mag niet de enige basis vormen voor beleggingsbeslissingen.

De buffetindicator begrijpen

De indicator, ontwikkeld door miljardairbelegger Warren Buffet, is een brede maatstaf voor of een bepaalde aandelenmarkt over- of ondergewaardeerd is. Het kreeg bekendheid nadat Buffett ooit opmerkte dat het "waarschijnlijk de beste maatstaf was voor de stand van de waarderingen op een bepaald moment."

In de Verenigde Staten gebruiken de meeste experts de Wilshire 5000 Total Market Index, die de waarde van alle aandelen op alle Amerikaanse markten. Eind juni 2020 werd de Amerikaanse aandelenmarkt gewaardeerd op ongeveer $ 35.5 biljoen. Het geschatte BBP op dat moment was $ 19.41 biljoen.

Daarom is de markt waarde de BBP-ratio wordt berekend door 35.5 te delen door 19.41 en vervolgens te vermenigvuldigen met 100 om de uit te drukken waarde als een percentage. In dit geval is de Buffet-indicator 182.9%.

Waarden van Buffet-indicatoren interpreteren

In het algemeen beschrijven Buffet Indicator-waarden aandelenmarkten die:

 • Ondergewaardeerd bijna 50%.
 • Bescheiden ondergewaardeerd in het bereik van 50-75%.
 • Redelijk gewaardeerd in het bereik van 75-90%.
 • Bescheiden overgewaardeerd in het bereik van 90-115%.
 • Overgewaardeerd boven 115%.

Terugkomend op het voorbeeld in de vorige paragraaf, zien we dat de Amerikaanse aandelenmarkt momenteel overgewaardeerd is. Er zijn echter veel gissingen geweest over de vraag of deze aandelenmarkt overgewaardeerd is gezien de aanhoudende stijging van de aandelenkoersen waarde de afgelopen decennia.

Gevolgen van de Buffet-indicator voor beleggers

Wanneer de totale markt waarde van een aandelenmarkt lager is dan het bbp, zien investeerders een kans om te kopen. Omgekeerd, wanneer de totale markt waarde meer waard is dan het bbp, zijn beleggers voorzichtiger en zullen ze waarschijnlijk verkopen.

Correcties in overgewaardeerde markten – waar beleggers massaal verkopen – zijn historisch ook voorafgegaan aan recessies. De dotcom-crash van 2000 en de wereldwijde financiële crisis van 2008 zijn twee van zulke voorbeelden van het correct voorspellen van een correctie en de daaropvolgende devaluatie van de aandelenmarkt door de Buffet Indicator.

Mogelijke gebreken van de Buffet-indicator

De Buffet-indicator heeft enkele potentiële gebreken, waaronder:

 • Misleidende gegevens. Hoewel de Buffet-indicator een geweldige algemene maatstaf is, kan dit de berekeningen relatief ruw maken. Met andere woorden, de indicator houdt geen rekening met de winstgevendheid van een bedrijfsdeskundigen – alleen de inkomsten.
 • Gebrek aan flexibiliteit. Zoals eerder vermeld, is de Buffet-indicator misschien minder nuttig in positief trending markten zoals in de VS, die een aanhoudende stijging van het aantal waarde. De algemene categorisering van 100% die gelijk staat aan een overgewaardeerde markt is mogelijk niet langer relevant als basisniveaus van waarderingsverschuivingen.
 • Gebrek aan reikwijdte. Aangezien de Buffet-indicator alleen beursgenoteerde bedrijven volgt, houdt deze geen rekening met particuliere bedrijven bij het beoordelen of een markt over- of ondergewaardeerd is volgens het BBP.

Case Study's

 • Dotcom-zeepbel (2000):
  • Buffetindicator lezen: Tijdens de dotcom-zeepbel eind jaren negentig steeg de Buffet Indicator voor de Amerikaanse aandelenmarkt naar historische hoogtepunten, ruim boven de 1990%.
  • Resultaat: Deze hoge waarde van de Buffet Indicator werd door Warren Buffett en anderen gezien als een waarschuwingssignaal. Kort daarna barstte de internetzeepbel, wat leidde tot een aanzienlijke marktcorrectie en een recessie in 2001.
 • Mondiale financiële crisis (2008):
  • Buffetindicator lezen: In de aanloop naar de mondiale financiële crisis gaf de Buffet Indicator aan dat de Amerikaanse aandelenmarkt overgewaardeerd was, met een stand van boven de 100%.
  • Resultaat: De waarschuwing van de Buffet Indicator werd bevestigd toen de financiële crisis zich in 2008 uitbreidde, resulterend in een ernstige economische neergang en een grote beurscrash.
 • COVID-19-pandemie (2020):
  • Buffetindicator lezen: In de nasleep van de COVID-19-pandemie daalde de Amerikaanse Buffet Indicator onder de 100%, omdat de aandelenmarkten aanzienlijke dalingen kenden.
  • Resultaat: De indicator duidde op een potentiële onderwaardering van de markt tijdens de door de pandemie veroorzaakte economische onzekerheid. Vervolgens herstelden de aandelenmarkten zich doordat overheden en centrale banken stimuleringsmaatregelen doorvoerden.
 • Japanse aandelenmarkt (eind jaren tachtig):
  • Buffetindicator lezen: Eind jaren tachtig bereikte de buffetindicator voor de Japanse aandelenmarkt extreem hoge niveaus.
  • ResultaatDeze verhoogde waardering was een voorbode van het uiteenspatten van de Japanse zeepbel in de activaprijzen begin jaren negentig, resulterend in een langdurige periode van economische stagnatie in Japan.
 • Opkomende markten (verschillende jaren):
  • Buffetindicator lezen: De Buffet Indicator is gebruikt om de waarderingen van opkomende markten op verschillende tijdstippen te beoordelen.
  • ResultaatHet heeft beleggers geholpen potentiële investeringsmogelijkheden in ondergewaardeerde opkomende markten te identificeren en voorzichtigheid te betrachten in oververhitte markten.

Key afhaalrestaurants

 • De Buffet-indicator is de verhouding tussen de totale beurswaardering en het BBP, meestal geassocieerd met de Amerikaanse aandelenmarkt.
 • De Buffet Indicator geeft de mate van over- of onderwaardering aan volgens het exacte percentage waarde verkregen.
 • De Buffet-indicator heeft verschillende nadelen vanwege een gebrek aan reikwijdte en flexibiliteit bij het berekenen van de waarden.

Belangrijkste kenmerken

 • Definitie: De Buffet Indicator is een maatstaf ontwikkeld door Warren Buffett om te evalueren of een aandelenmarkt overgewaardeerd of ondergewaardeerd is. Het vergelijkt het totaal waarde van alle beursgenoteerde aandelen in een land tot het bbp van dat land.
 • De favoriete maatstaf van Warren Buffett: Warren Buffett, een miljardair-investeerder, heeft het “waarschijnlijk de beste maatstaf genoemd voor de stand van de waarderingen op een bepaald moment”, waardoor het een belangrijk instrument is voor het beoordelen van de marktomstandigheden.
 • Berekening: De indicator wordt berekend door de totale markt te delen waarde van de beursgenoteerde aandelen door het bbp van het land en vermenigvuldigd met 100 om dit uit te drukken als een percentage.
 • Interpretatie: De buffetindicator kan als volgt worden geïnterpreteerd:
  • Ondergewaardeerd (bijna 50%)
  • Bescheiden ondergewaardeerd (50-75%)
  • Redelijk gewaardeerd (75-90%)
  • Bescheiden overgewaardeerd (90-115%)
  • Overgewaardeerd (meer dan 115%)
 • Implicaties voor investeerders: Wanneer de indicator aangeeft dat de markt ondergewaardeerd is (minder dan 100%), kan dit een koopmogelijkheid zijn. Omgekeerd kunnen beleggers, wanneer dit wijst op overwaardering (meer dan 100%), voorzichtig worden met hun beleggingen.
 • Historische voorspellende kracht: De Buffet Indicator heeft historisch gezien marktcorrecties en recessies voorspeld. Voorbeelden zijn onder meer de nauwkeurigheid van het voorspellen van de internetcrash van 2000 en de mondiale financiële crisis van 2008.
 • Potentiële gebreken: De Buffet Indicator heeft een aantal beperkingen, waaronder het feit dat hij uitsluitend afhankelijk is van de marktwaardering en het bbp, die mogelijk niet de volledige financiële gezondheid van bedrijven weergeeft. Het ontbreekt ook aan flexibiliteit in snel veranderende marktomstandigheden en houdt geen rekening met particuliere bedrijven.
 • Key Takeaways: De Buffet Indicator is een waardevol instrument voor het beoordelen van marktwaardering, maar moet in combinatie met andere financiële maatstaven worden gebruikt voor een alomvattend analyse van de marktomstandigheden.

Verbonden financiële concepten

Competentiecirkel

cirkel-van-competentie
De cirkel van competentie beschrijft iemands natuurlijke competentie op een gebied dat past bij zijn vaardigheden en capaciteiten. Buiten deze denkbeeldige cirkel bevinden zich vaardigheden en capaciteiten waar een persoon van nature minder bekwaam in is. Het concept werd gepopulariseerd door Warren Buffett, die betoogde dat beleggers alleen moeten investeren in bedrijven die ze kennen en begrijpen. De competentiecirkel is echter van toepassing op elk onderwerp en zelfs op elk individu.

Wat is een gracht?

slotgracht
Economische of marktgrachten vertegenwoordigen de lange termijn bedrijfsdeskundigen weerbaarheid. Of hoe lang bedrijfsdeskundigen kan zijn concurrentievoordeel behouden in de markt door de jaren heen. Warren Buffet, die de term 'gracht' populair maakte, noemde het een 'share of mind', in tegenstelling tot marktaandeel, als zodanig is het het kenmerk dat alle waardevolle merken hebben.

Buffet-indicator

buffet-indicator
De Buffet Indicator is een maat voor het totaal waarde van alle beursgenoteerde aandelen in een land gedeeld door het BBP van dat land. Het is een maatstaf en ratio om te beoordelen of een markt ondergewaardeerd of overgewaardeerd is. Het is een van de favoriete maatregelen van Warren Buffet als waarschuwing dat: financieel markten kunnen overgewaardeerd en riskanter zijn.

Venture Capital

risicokapitaal
Durfkapitaal is een vorm van beleggen die gericht is op weddenschappen met een hoog risico, die waarschijnlijk zullen mislukken. Daarom zoeken durfkapitalisten naar hogere opbrengsten. Durfkapitaal is inderdaad gebaseerd op de machtswet, of de wet waarvoor een klein aantal weddenschappen veel zal opleveren voor de grotere aantallen lage rendementen of investeringen die naar nul gaan. Dat is het hele uitgangspunt van durfkapitaal.

Directe buitenlandse investeringen

directe buitenlandse investeringen
Buitenlandse directe investeringen doen zich voor wanneer een individu of bedrijfsdeskundigen een belang van 10% of meer koopt in een bedrijf dat in een ander land actief is. Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) impliceert dit percentage dat de investeerder invloed kan uitoefenen op of kan participeren in het beheer van een onderneming. Wanneer de rente daarentegen minder dan 10% is, definieert het IMF het eenvoudig als een effect dat deel uitmaakt van een aandelenportefeuille. Directe buitenlandse investeringen (FDI) hebben dus betrekking op de aankoop van een belang in een bedrijf door een entiteit die in een ander land is gevestigd. 

Micro-beleggen

micro-investeringen
Micro-investeren is het proces van het regelmatig investeren van kleine hoeveelheden geld. Het proces van micro-investeringen omvat kleine en soms onregelmatige investeringen waarbij het individu terugkerende betalingen kan doen of een forfaitair bedrag kan investeren als geld Wordt beschikbaar.

Meme Investeren

meme-investeren
Meme-aandelen zijn effecten die online viraal gaan en de aandacht trekken van de jongere generatie particuliere beleggers. Meme-beleggen is daarom een ​​bottom-up, gemeenschapsgestuurde benadering van beleggen die zichzelf positioneert als het antoniem van beleggen in Wall Street. Ook wordt bij meme-beleggen vaak gekeken naar aantrekkelijke kansen met een lagere liquiditeit die misschien gemakkelijker in te halen zijn, waardoor brede speculatie mogelijk wordt, aangezien 'meme-investeerders' vaak op zoek zijn naar onevenredig kortetermijnrendementen.

Retailbeleggen

retail-investeren
Beleggen in de detailhandel is de handeling van niet-professionele beleggers die effecten kopen en verkopen voor hun eigen doeleinden. Beleggen in de detailhandel is populair geworden met de opkomst van digitale platforms zonder commissie, waardoor iedereen met een kleine portefeuille kan handelen.

Geaccrediteerde belegger

geaccrediteerde-investeerder
Geaccrediteerde beleggers zijn individuen of entiteiten die geavanceerd genoeg worden geacht om effecten te kopen die niet zijn gebonden aan de wetten die normale beleggers beschermen. Deze kunnen risicokapitaal, angel-investeringen, private-equityfondsen, hedgefondsen, vastgoedbeleggingsfondsen en gespecialiseerde beleggingsfondsen omvatten, zoals die met betrekking tot cryptocurrency. Geaccrediteerde beleggers zijn daarom personen of entiteiten die mogen beleggen in effecten die complex, ondoorzichtig, losjes gereguleerd of anderszins niet geregistreerd zijn bij een financiële autoriteit.

Opstartwaardering

startup-waardering
Opstartwaardering beschrijft een reeks methoden die worden gebruikt om: waarde bedrijven met weinig of geen inkomsten. Daarom is startup-waardering het proces om te bepalen wat een startup waard is. Deze waarde verduidelijkt het vermogen van het bedrijf om aan de verwachtingen van klanten en investeerders te voldoen, gestelde mijlpalen te bereiken en het nieuwe kapitaal te gebruiken om te groeien.

Winst versus cashflow

winst versus cashflow
Winst is het totaal inkomen die een bedrijf genereert uit haar activiteiten. Dit omvat geld uit verkopen, investeringen en andere inkomen bronnen. In tegenstelling tot, geld flow is het geld dat een bedrijf in- en uitstroomt. Dit onderscheid is van cruciaal belang om te begrijpen, aangezien een winstgevend bedrijf er misschien een tekort aan heeft geld en hebben liquiditeitscrises.

Dubbele ingang

dubbele boekhouding
Dubbel boekhouden is de basis van de moderne financiële boekhouding. Het is gebaseerd op de boekhoudkundige vergelijking, waarbij activa gelijk zijn aan verplichtingen plus eigen vermogen. Dat is de fundamentele eenheid om financiële overzichten op te bouwen (balans, inkomen verklaring, en geld stroomoverzicht). Het basisconcept van dubbele invoer is dat een enkele transactie, die moet worden geregistreerd, twee rekeningen raakt.

Balans

balans
Doel van de balans is om te rapporteren hoe de middelen om de activiteiten van de bedrijfsdeskundigen werden verworven. De balans helpt bij het inschatten van het financiële risico van een bedrijfsdeskundigen en de eenvoudigste manier om het te beschrijven wordt gegeven door de boekhoudkundige vergelijking (activa = passiva + eigen vermogen).

Winst-en verliesrekening

winst-en verliesrekening
Het inkomen verklaring, samen met de balans en geld stroomoverzicht is een van de belangrijkste financiële overzichten om te begrijpen hoe bedrijven presteren op fundamenteel niveau. De inkomen overzicht toont de opbrengsten en kosten voor een periode en of het bedrijf draait op winst of verlies (ook wel winst- en verliesrekening genoemd).

Kasstroomoverzicht

kasstroomoverzicht
Het geld stroomoverzicht is het derde belangrijkste financiële overzicht, samen met: inkomen verklaring en de balans. Het helpt om de liquiditeit van een organisatie te beoordelen door de geld saldi afkomstig van operaties, investeringen en financiering. De geld stroomoverzicht kan worden opgesteld met twee afzonderlijke methoden: direct of indirect.

Kapitaalstructuur

kapitaalstructuur
De kapitaalstructuur laat zien hoe een organisatie haar activiteiten heeft gefinancierd. Volgens de balans structuur, gewoonlijk kunnen activa van een organisatie worden opgebouwd door middel van eigen vermogen of passiva. Eigen vermogen omvat meestal schenkingen van aandeelhouders en winst reserves. Waar in plaats daarvan verplichtingen kunnen bestaan ​​uit kortlopende (kortlopende schulden) of langlopende (langlopende verplichtingen).

Kapitaaluitgaven

kapitaaluitgaven
Kapitaaluitgaven of kapitaaluitgaven vertegenwoordigen het geld dat wordt uitgegeven aan dingen die kunnen worden geclassificeerd als vaste activa, met een langere termijn waarde. Als zodanig zullen ze worden opgenomen onder de vaste activa, op de balans, en ze zullen in de loop van de jaren worden afgeschreven. de verminderde waarde op de balans wordt ten laste gebracht via de winst en verlies.

Financiële overzichten

jaarrekening
Financiële overzichten helpen bedrijven bij het beoordelen van verschillende aspecten van de bedrijfsdeskundigen, van winstgevendheid (inkomen verklaring) tot hoe activa worden ingekocht (balans), En geld instroom en uitstroom (geld stroomoverzicht). Jaarrekeningen zijn ook fiscaal verplicht voor bedrijven. Ze worden ook gebruikt door managers om de prestaties van het bedrijf te beoordelen.

Financiële modellering

financiële modellering
Financiële modellering omvat de analyse van boekhoudkundige, financiële en zakelijke gegevens om toekomstige financiële prestaties te voorspellen. Financiële modellering wordt vaak gebruikt bij waardering, die bestaat uit het schatten van de waarde in dollars van een bedrijf op basis van verschillende parameters. Enkele van de meest voorkomende financiële modellen omvatten verdisconteerde geld stromen, de fusies en overnames model, en de CCA model.

Bedrijfswaardering

taxatie
Bij bedrijfswaarderingen is een formeel analyse van de belangrijkste operationele aspecten van een bedrijf. Een bedrijfswaardering is een analyse gebruikt om de economische waarde van een bedrijf of bedrijfsonderdeel. Het is belangrijk op te merken dat waarderingen deels wetenschap en deels kunst zijn. Analisten gebruiken professionele oordeelsvorming om de financiële prestaties van een bedrijf te beoordelen met betrekking tot lokale, nationale of mondiale economische omstandigheden. Ze zullen ook rekening houden met het totaal waarde van activa en passiva, naast gepatenteerde of propriëtaire technologie.

Financiële verhouding

financiële-ratio-formules

Financiële optie

financiële opties
Een financiële optie is een contract, gedefinieerd als een derivatentrekking waarde op een reeks onderliggende variabelen (misschien de volatiliteit van het aandeel dat aan de optie ten grondslag ligt). Het bestaat uit twee partijen (optieschrijver en optiekoper). Dit contract biedt het recht van de optiehouder om de onderliggende waarde tegen een overeengekomen prijs te kopen.

Over de auteur

Scroll naar boven
FourWeekMBA