blue-ocean-leiderschap

Leiderschap in de blauwe oceaan

Auteurs en strategie experts Chan Kim en Renée Mauborgne ontwikkelden het idee van blauwe oceaan leiderschap. Op dezelfde manier als de blauwe oceaan van Kim en Mauborgne strategie stelt bedrijven in staat om onbetwiste marktruimte te creëren, blauwe oceaan leiderschap stelt bedrijven in staat te profiteren van niet-gerealiseerd talent en potentieel van werknemers.

AspectUitleg
Conceptoverzicht- Leiderschap in de blauwe oceaan is een leiderschapsframework dat inspiratie haalt uit het bedrijfsstrategieconcept ‘Blue Ocean Strategy’. Het richt zich op het creëren van nieuwe en onbetwiste leiderschapsruimtes, vergelijkbaar met hoe de blauwe oceaanstrategie nieuwe marktruimtes met beperkte concurrentie wil creëren. Deze leiderschapsaanpak is ontworpen om te breken met traditionele leiderschapspraktijken en moedigt leiders aan om innovatief na te denken over hun rollen. Blue Ocean Leadership benadrukt een verschuiving van een ‘rode oceaan’ van concurrentie en conflict naar een ‘blauwe oceaan’ van onbenut potentieel en kansen. Het gaat om het creëren van een omgeving waarin zowel leiders als teamleden kunnen gedijen door de status quo uit te dagen en innovatie te bevorderen.
Belangrijkste elementen– Blue Ocean Leadership omvat verschillende sleutelelementen: – Waarde Innovatie: Leiders proberen waarde te creëren voor hun teams door hun rollen en praktijken op een innovatieve manier te herdefiniëren. – Leiderschapsprofielen: Het gaat om het ontwikkelen van verschillende leiderschapsprofielen of -stijlen op basis van de behoeften van het team en de organisatie. – Verloving: Leiders richten zich op het betrekken van teamleden en het afstemmen van hun werk op de doelstellingen van de organisatie. – Ontwikkeling van vaardigheden: Ze werken aan het verbeteren van de vaardigheden en competenties van hun team om prestaties en innovatie te stimuleren. – Beperkingen doorbreken: Leiders dagen bestaande beperkingen en aannames over leiderschap uit om nieuwe kansen te creëren. – Leren en aanpassen: Blue Ocean Leaders zijn adaptief en leren voortdurend van hun ervaringen en feedback.
Toepassingen– Blue Ocean Leadership kan in verschillende omgevingen worden toegepast, waaronder: – Zakelijk en Zakelijk: Leiders in de bedrijfswereld gebruiken deze aanpak om innovatie, betrokkenheid en groei binnen hun organisaties te bevorderen. – Non-profitorganisaties en NGO's: De principes van Blue Ocean Leadership kunnen worden toegepast om positieve sociale impact en organisatorische effectiviteit te stimuleren. – Startups: Oprichters en leiders van start-ups kunnen deze aanpak toepassen om unieke leiderschapsstrategieën te creëren die hen onderscheiden in concurrerende markten. – Educatie: Leiders in het onderwijs passen de principes van de blauwe oceaan toe om onderwijsinstellingen te transformeren en de resultaten van studenten te verbeteren. – Overheid en publieke sector: Leiders in de publieke sector gebruiken dit raamwerk om te innoveren en betere diensten aan burgers te leveren.
Voordelen– Het omarmen van Blue Ocean Leadership biedt verschillende voordelen: – Innovatie: Het moedigt leiders aan om buiten de gebaande paden te denken en te innoveren in hun leiderschapsaanpak. – Verbeterde teamprestaties: Leiders kunnen de teamprestaties optimaliseren door hun leiderschapsstijlen af ​​te stemmen op de unieke behoeften van hun teams. – Aanpassingsvermogen: Blue Ocean Leaders zijn flexibel en kunnen effectief reageren op veranderende omstandigheden. – Verloving: Teamleden zijn meer betrokken en gemotiveerd als ze leiderschapsinnovaties zien die aansluiten bij hun behoeften. – Concurrentievoordeel: Organisaties met innovatieve leiderschapspraktijken verkrijgen een concurrentievoordeel. – Problem Solving: Leiders worden bekwame probleemoplossers, die beperkingen en uitdagingen op creatieve wijze aanpakken.
Uitdagingen– Uitdagingen die verband houden met Blue Ocean Leadership kunnen zijn: – Weerstand tegen verandering: Teamleden of organisaties kunnen zich verzetten tegen het adopteren van nieuwe leiderschapspraktijken en -profielen. – Beperkte middelen: Het implementeren van leiderschapsinnovaties kan extra middelen vergen, wat een barrière kan vormen. – Ingewikkeldheid: Het ontwikkelen en beheren van meerdere leiderschapsprofielen kan complex en uitdagend zijn. – Initiële verstoring: De overgang van traditionele leiderschapspraktijken naar leiderschap in de blauwe oceaan kan aanvankelijke ontwrichting en onzekerheid veroorzaken. – Verkeerde uitlijning: Het garanderen van afstemming tussen leiderschapsinnovaties en organisatiedoelstellingen kan een uitdaging zijn. – maat: Voor het meten van de impact van leiderschapspraktijken in de blauwe oceaan zijn mogelijk nieuwe maatstaven en evaluatiemethoden nodig.
Preventie en Mitigatie– Om de uitdagingen in verband met Blue Ocean Leadership aan te pakken, kunnen leiders: – Change Management: Implementeer verandermanagementstrategieën om de weerstand tegen nieuwe leiderschapspraktijken te overwinnen. – Toewijzing van middelen: Wijs zorgvuldig middelen toe om de adoptie van innovatieve leiderschapsprofielen te ondersteunen. – Duidelijke communicatie: Communiceer de grondgedachte en voordelen van leiderschapsinnovaties aan teamleden en belanghebbenden. – Training en Ontwikkeling: Zorg voor opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden voor leiders om de vaardigheden te verwerven die nodig zijn voor leiderschap in de blauwe oceaan. – Uitlijning: Leiderschapsinnovaties voortdurend afstemmen op de doelstellingen van de organisatie. – Meetkader: Ontwikkel een robuust meetkader om de impact van leiderschapsinnovaties te beoordelen.

Leiderschap in de blauwe oceaan begrijpen

Blauwe oceaan leiderschap is een systematisch raamwerk dat ongerealiseerd talent en potentieel binnen een organisatie ontsluit.

Hoewel veel leiderschap kaders gebruiken pijlers van de cognitieve wetenschap om hoge prestaties mogelijk te maken, wenselijke eigenschappen zoals empathie en zelfbewustzijn vereisen diepe introspectie en het kan jaren duren voordat ze zich bij sommige leiders manifesteren.

Kim en Mauborgne pleitten in plaats daarvan voor een actiegericht kader waarin leiders de meeste impact kunnen maken met de laagste investering van tijd en geld.

In de context van blauwe oceaan leiderschap, heeft impact betrekking op de tevredenheid van medewerkers en de prestaties van de organisatie.

Daartoe worden leiders aangemoedigd om na te denken over hun leiderschap als een service met ondergeschikten die als klanten dienen. 

Zoals elk product of elke dienst moet de klant eerst beslissen of het aanbod aantrekkelijk is.

Wanneer ondergeschikten "kopen" leiderschap van hun meerdere, houdt dit in dat ze hun managementstijl waarderen en zich in hun visie. Wanneer ondergeschikten niet een aankoop doen, maar er is ontevredenheid over de leider.

Deze werknemers kunnen de werkplek verstoren, producten van slechte kwaliteit maken of het bedrijf helemaal verlaten.

De vier pijlers van leiderschap in de blauwe oceaan

Vier pijlers verduidelijken hoe blauwe oceaan leiderschap kan worden ingesteld in organisaties.

Pijler 1 – Focus op handelingen en activiteiten

Zoals we in de vorige sectie opmerkten, blauwe oceaan leiderschap is actiegericht.

Handelingen en activiteiten worden gebruikt om een leiderschap profiel op basis van gemakkelijk waarneembare, gemeten acties en een directe impact op de prestaties. 

Leiders hoeven niet te handelen op een manier die anderen inspireert. In plaats daarvan geven ze realtime feedback en instructies om ondergeschikten te motiveren en hun prestaties intern te verbeteren.

Pijler 2 – Verbind leiderschap met de marktrealiteit door mensen te betrekken die hen confronteren

Blauwe oceaan leiderschap komt niet voor in een vacuüm en vermijdt generieke benaderingen voor het definiëren leiderschap handelingen.

In plaats daarvan moeten degenen die geconfronteerd worden met de marktrealiteit bepalen welke leiderschap praktijken hen tegenhouden en die hen in staat zouden stellen om de klanten van het bedrijf en de belangrijkste belanghebbenden het best van dienst te zijn.

Pijler 3 – Leiderschap verdelen over verschillende managementniveaus

Om effectief te zijn, blauwe oceaan leiderschap vereist dat gemachtigde werknemers worden verdeeld over het senior-, midden- en frontlinieniveau.

Kim en Mauborgne voerden aan dat dit de beste manier was om niet-gerealiseerd talent te ontdekken dat verborgen zat in de diepste krochten van de organisatie. 

Bovendien vereist elk managementniveau een op maat gemaakte leiderschap profiel gekenmerkt door een andere taakomgeving en mate van positionele kracht.

Pijler 4 – Streven naar high-impact, low-cost leiderschapshandelingen en activiteiten 

Nu veel bedrijven hun operationele budgetten tot het absolute minimum beperken, hebben managers nauwelijks genoeg tijd om hun reguliere activiteiten uit te voeren, laat staan ​​de tijd te vinden om hun leiderschap vaardigheden.

Met tijd op een premie, de stapsgewijze benadering van leiderschap is zelden effectief.

Blauwe oceaan leiderschap begrijpt dit dilemma en moedigt leiders aan om een ​​afweging te maken tussen impact en kosten.

Om hun middelen te richten op activiteiten die werknemers motiveren en stimuleren bedrijfsdeskundigen resultaten, stelt het raamwerk de volgende vragen:

 1. Elimineren – welke handelingen en activiteiten moeten worden geëlimineerd?
 2. Verminderen – welke handelingen en activiteiten moeten worden teruggebracht tot onder het huidige niveau?
 3. verhogen – welke handelingen en activiteiten aan de orde moeten komen boven hun huidige niveau?
 4. creëren – aan welke handelingen en activiteiten moeten leiders hun tijd en intelligentie besteden die ze nu niet ondernemen?

Sleutelfaciliteiten:

 • Blauwe oceaan leiderschap is een systematisch raamwerk dat ongerealiseerd talent en potentieel binnen een organisatie ontsluit. Het is ontwikkeld door auteurs en strategen Chan Kim en Renée Mauborgne.
 • In de context van blauwe oceaan leiderschap, heeft impact betrekking op de tevredenheid van medewerkers en de prestaties van de organisatie. Leiders moeten aan hun leiderschap als een dienst die ze leveren aan ondergeschikten, met een 'service' van slechte kwaliteit die de potentie heeft om te resulteren in lage prestaties van werknemers en organisaties.
 • De vier pilaren van de blauwe oceaan leiderschap duidelijkheid verschaffen over hoe het kan worden ingesteld. In eerste instantie ligt de focus op high-impact activiteiten die eenvoudig te meten zijn en gebruikt kunnen worden om medewerkers intern te motiveren. Deze activiteiten moeten worden gedefinieerd door degenen die te maken hebben met de marktrealiteit en waarbij ook alle managementniveaus moeten worden betrokken.

Belangrijkste kenmerken

 • Blauwe Oceaan Leiderschapsconcept: Blue Ocean Leadership is een raamwerk ontwikkeld door Chan Kim en Renée Mauborgne, de auteurs van de blauwe oceaan strategie. Het heeft tot doel onbenut potentieel en talent binnen een organisatie te ontsluiten op een manier die parallel loopt met de blauwe oceaan strategie helpt bedrijven nieuwe marktruimte te creëren.
 • Kaderfocus: Blue Ocean Leadership is een actiegericht raamwerk dat de nadruk legt op het maken van een aanzienlijke impact met minimale tijd- en financiële investeringen. De focus ligt op het verbeteren van de medewerkerstevredenheid en de prestaties van de organisatie.
 • Leiderschap als een service: Leiders worden aangemoedigd om hun leiderschap rol als service aan ondergeschikten, vergelijkbaar met klanten die een product of dienst kopen. Het idee is dat ondergeschikten ‘aankopen’ leiderschap door hun waardering voor de managementstijl van de leider en visie.
 • Impact en ontevredenheid: Het raamwerk benadrukt het belang van impactvol leiderschap handelingen. Wanneer ondergeschikten “aankopen” leiderschap, het geeft hun tevredenheid aan, wat tot positieve resultaten leidt. Ontevredenheid kan daarentegen leiden tot verstoringen, slechte kwaliteit of personeelsverloop.
 • Vier pijlers van Blue Ocean-leiderschap:
  • Pijler 1 – Focus op daden en activiteiten: Het raamwerk draait om gemakkelijk waarneembare en meetbare acties die een directe impact hebben op de prestaties. Leiders bieden realtime feedback en motivatie om de prestaties van ondergeschikten te verbeteren.
  • Pijler 2 – Sluit aan bij de marktrealiteit: Leiderschapspraktijken worden bepaald op basis van de marktrealiteit waarmee werknemers worden geconfronteerd. Deze aanpak vermijdt generieke benaderingen en maatwerk leiderschap aan specifieke behoeften.
  • Pijler 3 – Leiderschap verspreiden: Gemachtigde medewerkers moeten over alle managementniveaus worden verdeeld. Op maat gemaakt leiderschap Voor elk niveau worden profielen gemaakt om verborgen talenten te ontdekken.
  • Pijler 4 – Leiderschap met hoge impact en lage kosten: Gezien de beperkte middelen moeten leiders zich concentreren op activiteiten met een hoge impact die werknemers motiveren en resultaten stimuleren. Het raamwerk moedigt leiders aan om activiteiten te elimineren, verminderen, verhogen en creëren om de impact en kosten te optimaliseren.
 • Resource-optimalisatie: Blue Ocean Leadership erkent de uitdaging van tijdgebrek en beperkte budgetten leiderschap ontwikkeling. Het raamwerk moedigt leiders aan om hun middelen te optimaliseren voor activiteiten die het meeste opleveren waarde voor de motivatie van medewerkers en bedrijfsdeskundigen uitkomsten.

Concepten en kaders voor verbonden leiderschap

Leiderschapsstijlen

leiderschapsstijlen
Leiderschapsstijlen omvatten de gedragskwaliteiten van een leider. Deze kwaliteiten worden vaak gebruikt om groepen mensen aan te sturen, te motiveren of te managen. Enkele van de meest erkende leiderschapsstijlen zijn autocratische, democratische of laissez-faire leiderschapsstijlen.

Agile Leiderschap

agile-leiderschap
Agile leiderschap is de belichaming van agile manifestprincipes door een manager of managementteam. Agile leiderschap heeft invloed op twee belangrijke niveaus van a bedrijfsdeskundigen. Het structurele niveau definieert de rollen, verantwoordelijkheden en key performance indicators. Het gedragsniveau beschrijft de acties die leiders aan anderen laten zien op basis van agile principes. 

Adaptief leiderschap

adaptief-leiderschap
Adaptief leiderschap is een model gebruikt door leiders om individuen te helpen zich aan te passen aan complexe of snel veranderende omgevingen. Adaptief leiderschap wordt gedefinieerd door drie kerncomponenten (kostbaar of vervangbaar, experimenteren en slimme risico's, gedisciplineerde beoordeling). Groei vindt plaats wanneer een organisatie ineffectieve manieren van werken verwerpt. Vervolgens implementeren actieve leiders nieuwe initiatieven en monitoren ze hun impact.

Leiderschap in de blauwe oceaan

blue-ocean-leiderschap
Auteurs en strategie experts Chan Kim en Renée Mauborgne ontwikkelden het idee van leiderschap in de blauwe oceaan. Op dezelfde manier als de blauwe oceaan van Kim en Mauborgne strategie stelt bedrijven in staat om onbetwiste marktruimte te creëren, blue ocean-leiderschap stelt bedrijven in staat te profiteren van niet-gerealiseerd talent en potentieel van werknemers.

Delegerend leiderschap

delegerend-leiderschap
Ontwikkeld door bedrijfsdeskundigen consultants Kenneth Blanchard en Paul Hersey in de jaren zestig, is delegerend leiderschap een leiderschapsstijl waarbij gezagsdragers ondergeschikten in staat stellen om autonomie uit te oefenen. Om deze reden wordt het ook wel laissez-faire leiderschap genoemd. In sommige gevallen kan dit type leiderschap leiden tot een verhoging van de kwaliteit van het werk en de besluitvorming. In enkele andere gevallen moet dit type leiderschap worden afgewogen om een ​​gebrek aan richting en samenhang van het team te voorkomen.

Gedistribueerd leiderschap

gedistribueerd leiderschap
Gedistribueerd leiderschap is gebaseerd op het uitgangspunt dat leiderschapsverantwoordelijkheden en aansprakelijkheid worden gedeeld door degenen met de relevante vaardigheden of expertise, zodat de gedeelde verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid van meerdere individuen op een werkplek opbloeit als een fluïde en opkomende eigenschap (niet gecontroleerd of gehouden door één persoon). Gedistribueerd leiderschap is gebaseerd op acht kenmerken of principes: gedeelde verantwoordelijkheid, gedeelde macht, synergie, leiderschapscapaciteit, leren in de organisatie, rechtvaardig en ethisch klimaat, democratische en onderzoekscultuur en betrokkenheid van macro-gemeenschappen.

Ethisch leiderschap

ethisch-leiderschap
Ethische leiders houden zich aan bepaalde waarden en overtuigingen, of ze nu thuis of op kantoor zijn. In wezen worden ethische leiders gemotiveerd en geleid door de inherente waardigheid en rechten van andere mensen.

Transformationeel leiderschap

transformationeel-leiderschap
Transformationeel leiderschap is een stijl van leiderschap die werknemers motiveert, aanmoedigt en inspireert om bij te dragen aan het bedrijf groei. Leiderschapsexpert James McGregor Burns beschreef het concept van transformationeel leiderschap voor het eerst in een boek uit 1978, getiteld Leadership. Hoewel het onderzoek van Burns zich richtte op politieke leiders, is de term ook van toepassing op de bedrijfs- en organisatiepsychologie.

Leidend door voorbeeld

voorbeeldgedrag
Degenen die het goede voorbeeld geven, laten hun daden (en niet hun woorden) een voorbeeld zijn van aanvaardbare vormen van gedrag of gedrag. In een manager-ondergeschikte context is het de bedoeling om het goede voorbeeld te geven dat werknemers dit gedrag navolgen of zichzelf gedragen.

Leider versus baas

leider versus baas
Een leider is iemand binnen een organisatie die het vermogen bezit om anderen te beïnvloeden en het goede voorbeeld te geven. Leiders inspireren, ondersteunen en moedigen degenen onder hen aan en werken continu om doelstellingen te bereiken. Een baas is iemand binnen een organisatie die directe bevelen geeft aan ondergeschikten, de neiging heeft autocratisch te zijn en er de voorkeur aan geeft te allen tijde de touwtjes in handen te hebben.

Situationeel leiderschap

situationeel leiderschap
Situationeel leiderschap is gebaseerd op de theorie van situationeel leiderschap. Ontwikkeld door auteurs Paul Hersey en Kenneth Blanchard in de late jaren 1960, is de fundamentele overtuiging van de theorie dat er geen enkele leiderschapsstijl is die het beste is voor elke situatie. Situationeel leiderschap is gebaseerd op de overtuiging dat geen enkele leiderschapsstijl de beste is. Met andere woorden, de beste stijl hangt af van de situatie.

Opvolgingsplanning

opvolgingsplanning
Opvolgingsplanning is een proces waarbij toekomstige leiders op alle niveaus binnen een bedrijf worden geïdentificeerd en ontwikkeld. In wezen is opvolgingsplanning een manier voor bedrijven om zich voor te bereiden op de toekomst. Het proces zorgt ervoor dat wanneer een sleutelmedewerker besluit te vertrekken, het bedrijf iemand anders in de pijplijn heeft om zijn functie te vervullen.

Het contingentiemodel van Fiedler

fiedlers-contingentiemodel
onvoorziene omstandigheid van Fielder model stelt dat geen enkele stijl van leiderschap superieur is aan de rest, beoordeeld aan de hand van drie maten van situationele controle, waaronder relaties tussen leider en lid, taakstructuur en machtsniveau van de leider. In de contingentie van Fiedler model, presteren taakgerichte leiders het best in zeer gunstige en ongunstige omstandigheden. Relatiegerichte leiders presteren het best in situaties die redelijk gunstig zijn, maar kunnen hun positie verbeteren door gebruik te maken van superieure interpersoonlijke vaardigheden.

Management versus leiderschap

management versus leiderschap

Culturele modellen

culturele modellen
In de context van een organisatie zijn culturele modellen kaders die de bedrijfscultuur definiëren, vormgeven en beïnvloeden. Culturele modellen bieden ook enige structuur aan een bedrijfscultuur die vaak veranderlijk en kwetsbaar is voor verandering. Ooit gebruikten de meeste bedrijven een hiërarchische cultuur waarin verschillende managementniveaus toezicht hielden op ondergeschikten onder hen. Tegenwoordig bestaat er echter een grotere diversiteit in modellen, aangezien leiders zich realiseren dat de top-downbenadering in veel sectoren achterhaald is en dat succes elders te vinden is.

Actiegericht leiderschap

actiegericht-leiderschap
Actiegericht leiderschap definieert leiderschap in de context van drie in elkaar grijpende gebieden van verantwoordelijkheid en zorg. Dit raamwerk wordt door leiders gebruikt bij het managen van teams, groepen en organisaties. Actiegericht leiderschap, ontwikkeld in de jaren zestig en voor het eerst gepubliceerd in 1960, was voor die tijd revolutionair omdat het geloofde dat leiders de vaardigheden konden leren die ze nodig hadden om anderen effectief te managen. Adair geloofde dat effectief leiderschap werd geïllustreerd door drie overlappende cirkels (verantwoordelijkheden): de taak uitvoeren, het team opbouwen en onderhouden en het individu ontwikkelen.

Hoogwaardige coaching

high performance coaching
High-performance coaches werken met individuen in persoonlijke en professionele contexten om hen in staat te stellen hun volledige potentieel te bereiken. Hoewel dit soort coaches vaak wordt geassocieerd met sport, moet worden opgemerkt dat het coachen een specifiek type gedrag is dat ook nuttig is bij bedrijfsdeskundigen en leiderschap. 

Vormen van macht

vormen van macht
Wanneer de meeste mensen wordt gevraagd om macht te definiëren, denken ze aan de macht die een leider bezit als een functie van hun verantwoordelijkheid voor ondergeschikten. Anderen denken misschien dat macht voortkomt uit de titel of positie die deze persoon bekleedt. 

Tipping Point Leiderschap

tipping-point-leiderschap
Tipping Point Leadership is een goedkope manier om een ​​strategische verschuiving in een organisatie te realiseren door te focussen op extremen. Hier kunnen de extremen verwijzen naar kleine groepen mensen, handelingen en activiteiten die een onevenredige invloed uitoefenen op bedrijfsdeskundigen prestaties.

Vroom-Yetton-beslissingsmodel

vroom-yetton-beslissingsmodel-uitgelegd
De beslissing van Vroom-Yetton model is een besluitvormingsproces gebaseerd op situationeel leiderschap. Volgens dit model, zijn er vijf besluitvormingsstijlen die op groep gebaseerde besluitvorming begeleiden, afhankelijk van de situatie en de mate van betrokkenheid van ondergeschikten: autocratisch type 1 (AI), autocratisch type 2 (AII), consultatief type 1 (CI), Consultative Type 2 (CII), Group-based Type 2 (GII).

de beheersystemen van Likert

likerts-beheersystemen
De managementsystemen van Likert zijn ontwikkeld door de Amerikaanse sociaal psycholoog Rensis Likert. De managementsystemen van Likert zijn een reeks leiderschapstheorieën die zijn gebaseerd op de studie van verschillende organisatorische dynamieken en kenmerken. Likert stelde vier managementsystemen voor, die ook kunnen worden gezien als leiderschapsstijlen: Exploitatief gezaghebbend, Welwillend gezaghebbend, Consultatief, Participatief.

Hoofdgidsen:

Over de auteur

Scroll naar boven
FourWeekMBA