business-model-wiel

Wat is een Business Model Wheel? Bedrijfsmodelwiel in een notendop

A bedrijfsmodel wheel biedt een gestructureerde benadering voor het definiëren van een bedrijf model. Elk model wiel is onderverdeeld in drie kerncomponenten: aanbieden, te gelde maken en duurzaamheid. Elk onderdeel draagt ​​op zijn beurt bij aan in totaal acht gebieden die samen een ideaal bedrijf vormen model.

Een bedrijfsmodelwiel begrijpen

bedrijfsmodellen kan op talloze manieren worden gemaakt, van de stereotiepe benadering van een servetje tot een veel meer gestructureerde en formele methodologie.

De bedrijfsmodel wiel ligt ergens in het midden van deze twee benaderingen. 

Op dit punt is het belangrijk om het onderscheid te maken tussen a bedrijfsmodel en een businessplan.

A bedrijfsmodel verklaart de mechanismen voor winst genereren en legt uit hoe het bedrijf leveranciers-, klant- of partnerrelaties organiseert om winst te genereren. 

Omgekeerd vertaalt een businessplan de belangrijke zakelijke relaties in een actieplan strategie en kwantificeert hun financiële impact door middel van geprojecteerde mijlpalen.

De bedrijfsmodel wiel wordt weergegeven als een gesegmenteerde cirkel. In de volgende sectie zullen we de structuur ervan nader bekijken.

De kerncomponenten van een bedrijfsmodelwiel

Elke model wiel is onderverdeeld in drie kerncomponenten. Elk onderdeel draagt ​​op zijn beurt bij aan in totaal acht gebieden die samen een ideaal bedrijf vormen model.

Component 1 – Aanbod

Het aanbod omvat twee gebieden:

Marktaantrekkelijkheid

Of de niche, de industrie, de markt of het klantensegment waaraan wordt verkocht.

totaal-adresseerbare-markt
Een totaal adresseerbare markt of TAM is de beschikbare markt voor een product of dienst. Dat is een statistiek die meestal door startups wordt gebruikt om het zakelijke potentieel van een branche te begrijpen. Meestal is een grote adresseerbare markt aantrekkelijk voor durfkapitalisten die startups willen ondersteunen met uitgebreide groei potentieel.

Unieke waardepropositie

unieke-waarde-propositie
Uw UVP is het exclusieve kenmerk of voordeel dat u uw klanten aanbiedt. Het kan van alles zijn. Als u een dienst aanbiedt, kan dit "100% betalen na tevredenheid" zijn. Het kan een tijdsfactor zijn. Stel dat u een dienst levert die cv's beoordeelt. Uw UVP kan zijn: "Krijg binnen 24 uur een vernieuwd cv". Hierdoor onderscheidt u zich van elke andere persoon die die service aanbiedt, aangezien uw unieke aanbod de mogelijkheid is om binnen 24 uur te leveren. Je slogan kan ook je UVP zijn, want het geeft je publiek automatisch wat ze van je kunnen verwachten.

In termen van waarde, hoe onderscheidt het aanbod zich in de markt?

Component 2 – Inkomsten genereren

verdienmodel-patronen
Inkomsten model patronen zijn een manier voor bedrijven om geld te verdienen met hun bedrijfsmodellen. een opbrengst model patroon is een cruciale bouwsteen van a bedrijfsmodel omdat het informeert hoe het bedrijf op korte termijn financiële middelen zal genereren om weer in het bedrijf te investeren. De manier waarop een bedrijf geld verdient, heeft dus ook invloed op de algehele bedrijfsvoering model.

Het genereren van inkomsten omvat ook twee gebieden:

Winstmodel

winst-en verliesrekening
De inkomen verklaring, samen met de balans en geld stroomoverzicht, is een van de belangrijkste financiële overzichten om te begrijpen hoe bedrijven op fundamenteel niveau presteren. De inkomen overzicht toont de opbrengsten en kosten voor een periode en of het bedrijf draait op winst of verlies (ook wel winst- en verliesrekening genoemd).

Potentieel beschrijven inkomen streams en de bijbehorende winst marges.

Verkoopprestatiemodel

Dit is het proces waarbij potentiële leads worden omgezet in betalende klanten verkoop.

zakelijke ontwikkeling
Bedrijfsontwikkeling omvat een reeks strategieën en acties om een ​​bedrijf te laten groeien via een combinatie van verkoop, verkoop en distributie. Terwijl verkoop is meestal afhankelijk van automatisering om een ​​breder publiek te bereiken, en verkoop maakt doorgaans gebruik van een één-op-één-aanpak. De rol van de bedrijfsontwikkeling is die van het genereren van distributie.

Component 3 – Duurzaamheid

Het laatste onderdeel, duurzaamheid, beschrijft vier gebieden:

Voortdurend concurrentievoordeel

Dit moet worden gecreëerd en vervolgens worden gehandhaafd door middel van zinvolle productdifferentiatie.

duurzaam concurrentievoordeel
Duurzaam concurrentievoordeel beschrijft bedrijfsmiddelen, capaciteiten of attributen die moeilijk te dupliceren of te overtreffen zijn. Door de kwaliteiten van deze eigenschappen kan het bedrijf dat ze bezit een superieure en langdurige positie in zijn markt of branche innemen. In de bedrijfstheorie wordt duurzaam concurrentievoordeel geassocieerd met kostenleiderschap, differentiatie of kostenfocus.

Innovatie factor

Of het vermogen om te balanceren innovatie met concurrerend blijven.

innovatie-theorie
De innovatie loop is een methodologie/raamwerk afgeleid van de Bell Labs, die produceerde innovatie op schaal gedurende de 20e eeuw. Ze leerden hoe ze een hybride konden gebruiken innovatie beheer model gebaseerd op wetenschap, uitvindingen, engineering en productie op schaal. Door gebruik te maken van individuele genialiteit, creativiteit en kleine/grote groepen.

Valkuil vermijden

Hoe kan het bedrijfsmodel de valkuilen van rechtszaken, kortstondige consumententrends of regelgeving vermijden?

Sierlijke uitgang

Hoe kan het bedrijfsmodel zodanig zijn gestructureerd dat de onderneming zelf kan worden verkocht voor a winst?

Een bedrijfsmodelwiel scoren

Bedrijven kunnen scoren model wielen om de sterke of zwakke punten van hun specifieke te benadrukken model en verdeel de middelen dienovereenkomstig. 

Gewogen scores worden gegeven op basis van hoe goed het bedrijf kan voldoen aan elk gebied, waardoor een totaalscore van 100 wordt verkregen voor elk van de drie componenten.

Hieronder volgt een overzicht van de score die moet worden gebruikt:

Aanbieding (maximaal 34 punten)

Of 17 punten elk voor marktaantrekkelijkheid en uniek waarde voorstel.

Inkomsten genereren (33 punten)

Of 17 punten voor de winst model en 16 punten voor de verkoopprestaties model.

Duurzaamheid (33 punten)

Of 11 punten voor doorlopend concurrentievoordeel, 9 punten voor innovatie factor, 7 punten voor het vermijden van valkuilen en 6 punten voor een sierlijke exit.

Key afhaalrestaurants

  • A bedrijfsmodel wheel biedt een gestructureerde, evaluatieve benadering voor het opzetten van een bedrijf model.
  • A bedrijfsmodel wheel is onderverdeeld in drie segmenten die de kerncomponenten vertegenwoordigen: aanbod, inkomsten genereren en duurzaamheid. Elk onderdeel heeft meerdere aandachtsgebieden.
  • A bedrijfsmodel wiel kan worden gebruikt om de potentiële of daadwerkelijke effectiviteit van een organisatie te scoren. Aan elk gebied worden gewogen scores toegewezen voor een totale score van 100.

Verbonden strategische kaders

Porter's Five Forces

portier-vijf-krachten
Porter's Five Forces is een model dat organisaties helpt een beter begrip te krijgen van hun bedrijfstakken en concurrentie. Voor het eerst gepubliceerd door professor Michael Porter in zijn boek "Competitive Strategy" in de jaren tachtig. De model breekt industrieën en markten af ​​door ze te analyseren aan de hand van vijf krachten

Ansoff-matrix

ansoff-matrix
U kunt de Ansoff-matrix gebruiken als een strategisch kader om te begrijpen wat: groei strategie is meer geschikt op basis van de marktcontext. Ontwikkeld door wiskundige en bedrijf manager Igor Ansoff, het gaat ervan uit dat een groei strategie kan worden afgeleid door of de markt nieuw of bestaand is, en het product nieuw of bestaand is.

Blitzschaling canvas

blitzscaling-businessmodel-innovation-canvas
De Blitzschaling bedrijfsmodel  canvas is een model gebaseerd op het concept van Blitzscaling, een bijzonder proces van massale groei onder onzekerheid, en dat prioriteit geeft aan snelheid boven efficiëntie en gericht is op marktdominantie om een ​​first-scaler voordeel te creëren in een scenario van onzekerheid.

Kader voor bedrijfsanalyse

bedrijfsanalyse
Bedrijven analyse is een onderzoeksdiscipline die helpt bij het stimuleren van verandering binnen een organisatie door de belangrijkste elementen en processen te identificeren die de drijvende kracht zijn waarde. Bedrijf analyse kan ook worden gebruikt bij het identificeren van nieuwe bedrijf kansen of hoe u kunt profiteren van bestaande bedrijf kansen om je te laten groeien bedrijf op de markt.

Gap-analyse

gap-analyse
Een opening analyse helpt een organisatie bij het beoordelen van de afstemming met strategische doelstellingen om te bepalen of de huidige uitvoering in overeenstemming is met de bedrijfsdoelstellingen missie  en op lange termijn visie. Gap-analyses helpen vervolgens om een ​​doelprestatie te bereiken door organisaties te helpen hun middelen beter te gebruiken. Een goede kloof analyse is een krachtig hulpmiddel om de uitvoering te verbeteren.

Bedrijfsmodel Canvas

bedrijfsmodel Canvas
De bedrijfsmodel  canvas is een raamwerk voorgesteld door Alexander Osterwalder en Yves Pigneur in Busines Model Generation, waarmee de Design of bedrijfsmodellen door middel van negen bouwstenen, bestaande uit: sleutelpartners, kernactiviteiten, waarde proposities, klantrelaties, klantsegmenten, kritieke middelen, kanalen, kostenstructuur en inkomstenstromen.

Lean startup-canvas

lean-startup-canvas
De lean opstarten canvas is een bewerking van Ash Maurya van the bedrijfsmodel  canvas door Alexander Osterwalder, die een laag toevoegt die zich richt op problemen, oplossingen, belangrijke statistieken, gebaseerd op oneerlijk voordeel en een unieke waarde voorstel. Begin dus bij het beheersen van het probleem in plaats van de oplossing.

Digitale Marketing Cirkel

digitale-marketingkanalen
Een digitaal kanaal is een verkoop kanaal, onderdeel van a distributie strategie, waarmee een organisatie haar potentiële klanten langs elektronische weg kan bereiken. Er zijn verschillende digitale verkoop kanalen, meestal onderverdeeld in organische en betaalde kanalen. Sommige organische kanalen zijn SEO, SMO, e-mail verkoop. En sommige betaalde kanalen omvatten SEM, SMM en display-advertenties.

Blue Ocean-strategie

blauwe-oceaan-strategie
Een blauwe oceaan is een strategie waar de grenzen van bestaande markten opnieuw worden gedefinieerd en nieuwe onbetwiste markten worden gecreëerd. In de kern is er waarde innovatie, waarvoor onbetwiste markten worden gecreëerd, waar concurrentie irrelevant wordt gemaakt. En de kosten-waarde wisselwerking is verbroken. Zo volgen bedrijven een blauwe oceaan strategie bieden veel meer waarde tegen lagere kosten voor de eindklanten.

Referenties: Businessmodel voor dummies, The Business Model Wheel™, op businessmodelinstitute.com.

Belangrijkste gratis gidsen:

Over de auteur

Scroll naar boven
FourWeekMBA