agile-methodologie

Agile-methodologie in een notendop

Agile begon als een lichtgewicht ontwikkelingsmethode in vergelijking met zwaargewicht softwareontwikkeling, wat het kernparadigma is van de voorgaande decennia van softwareontwikkeling. In 2001 werd het Manifest voor Agile Software Development geboren als een reeks principes die het nieuwe paradigma voor softwareontwikkeling definieerden als een continue iteratie. Dit zou ook van invloed zijn op de manier van zakendoen.

AspectUitleg
ConceptoverzichtAgile methodologie is een iteratieve en flexibele benadering van softwareontwikkeling en projectmanagement. Het benadrukt samenwerking, aanpassingsvermogen en feedback van klanten tijdens het ontwikkelingsproces. Agile-methodieken, zoals Scrum, Kanban en Extreme Programming (XP), zijn ontwikkeld als alternatief voor traditionele, rigide projectmanagementmethodieken. Het Agile Manifesto, geïntroduceerd in 2001, schetst de kernprincipes en waarden die de Agile-ontwikkelingspraktijken bepalen. Belangrijke principes zijn onder meer het leveren van werkende software in korte iteraties, het verwelkomen van veranderende vereisten en het bevorderen van frequente communicatie tussen teamleden en belanghebbenden. Agile heeft tot doel de productkwaliteit te verbeteren, de ontwikkeltijd te verkorten en de klanttevredenheid te vergroten.
KernprincipesAgile-methodologieën worden geleid door verschillende kernprincipes:
1. Klantsamenwerking: Het stimuleren van continue klantbetrokkenheid en feedback om ervoor te zorgen dat het geleverde product aan hun behoeften voldoet.
2. Reageren op verandering: Het omarmen van veranderende vereisten, zelfs laat in het ontwikkelingsproces, om het best mogelijke resultaat te bereiken.
3. Werkende software opleveren: Prioriteit geven aan het opleveren van functionele, geteste software in korte, iteratieve cycli.
4. Samenwerking en communicatie: Het bevorderen van de samenwerking tussen multifunctionele teams en het onderhouden van een open en frequente communicatie.
5. Individuen en interacties: Het waarderen van individuen en hun interacties boven processen en hulpmiddelen.
6. Zelforganiserende teams: Teams vertrouwen en empoweren om beslissingen te nemen en hun werk te beheren.
MethodologieënAgile omvat verschillende methodieken, waaronder:
1. Scrummen: Een raamwerk dat werk verdeelt in tijdgebonden iteraties (sprints), met de nadruk op rollen, ceremonies en artefacten.
2. Kanban: Een visuele managementmethode die de nadruk legt op een continue stroom en het werk in uitvoering (WIP) beperkt.
3. Extreem programmeren (XP): Benadrukt codeerstandaarden, continue integratie en testgestuurde ontwikkeling (TDD).
4. Lean softwareontwikkeling: Past lean manufacturing-principes aan aan softwareontwikkeling, met als doel verspilling te elimineren en waardelevering te optimaliseren.
5. Kristal: Biedt een flexibele aanpak met verschillende smaken (bijvoorbeeld Crystal Clear, Crystal Orange) op basis van de complexiteit van het project.
Belangrijke praktijkenAgile-methodologieën omvatten verschillende belangrijke praktijken:
1. Dagelijkse stand-up (Scrum): Korte dagelijkse bijeenkomsten om de voortgang te bespreken en het werk van de dag te plannen.
2. Prioritering van achterstanden: Het bijhouden van een achterstand aan taken en het prioriteren ervan op basis van klant- en bedrijfswaarde.
3. Iteratieve ontwikkeling: Het project opdelen in kleine iteraties of incrementen, en aan het einde van elke iteratie functionele software opleveren.
4. Retrospectieven: Regelmatig reflecteren op de prestaties van het team en verbeterpunten identificeren.
5. Continue integratie: Regelmatig codewijzigingen in de hoofdvertakking integreren om problemen vroegtijdig te detecteren en op te lossen.
6. Gebruikersverhalen (Scrum): Kenmerken beschrijven vanuit het perspectief van een gebruiker om vereisten te definiëren.
7. Testgestuurde ontwikkeling (TDD): Tests schrijven vóór het coderen om de kwaliteit en functionaliteit van de code te garanderen.
ToepassingenAgile-methodologieën hebben toepassingen die verder gaan dan softwareontwikkeling, waaronder:
1. Project management: Agile-principes kunnen worden toegepast om verschillende projecten te beheren, niet alleen voor softwareontwikkeling.
2. Product ontwikkeling: Gebruikt bij het ontwerpen en ontwikkelen van fysieke producten.
3. afzet: Agile marketing omvat iteratieve campagnes en het reageren op veranderende marktomstandigheden.
4. Onderwijs: Agile-principes worden toegepast in onderwijsomgevingen om het curriculum en de lesmethoden aan te passen.
5. Gezondheidszorg: Agile wordt gebruikt voor het beheren van zorgprojecten en het verbeteren van de patiëntenzorg.
6. Onderzoek en ontwikkeling: Agile praktijken kunnen innovatie- en onderzoeksprojecten verbeteren.
Voordelen en impactAgile-methodieken bieden verschillende voordelen en hebben een aanzienlijke impact:
1. Verbeterde kwaliteit: Frequent testen en continue integratie leiden tot een hogere softwarekwaliteit.
2. Flexibiliteit: Agile maakt veranderende eisen mogelijk, wat cruciaal is in dynamische omgevingen.
3. Snellere time-to-market: Korte iteraties leiden tot een snellere levering van waardevolle functies.
4. Verbeterde samenwerking: Agile bevordert teamwerk en communicatie tussen teamleden en belanghebbenden.
5. Klanttevredenheid: Continue klantbetrokkenheid zorgt ervoor dat het geleverde product aan de verwachtingen voldoet.
6. Aanpassingsvermogen: Agile praktijken stellen organisaties in staat zich aan te passen aan veranderende marktomstandigheden en klantbehoeften.
Uitdagingen en kritiekenUitdagingen bij het implementeren van Agile zijn onder meer weerstand tegen verandering, problemen bij het inschatten van projecttijdlijnen en potentiële conflicten in zelforganiserende teams. Critici stellen dat Agile mogelijk niet geschikt is voor alle projecttypen en dat het kan leiden tot scope creep en een gebrek aan documentatie. Voorstanders benadrukken echter dat een goede implementatie, training en aanpassing aan projectvereisten essentieel zijn voor het succes van Agile.

Snelle introductie tot de Agile-methodologie

In 2001 kwam een ​​groep van zeventien softwareontwikkelaars bijeen om deze lichtgewicht ontwikkelingsmethoden te bespreken, met als doel de oude veronderstelling van zware softwareontwikkeling ter discussie te stellen.

Ze smeedden "The Agile Alliance", als een groep onafhankelijke denkers over softwareontwikkeling, die het eens waren over de Manifest voor Agile Software Development.

Samen publiceerden ze de Manifest voor Agile Software Development. Het bevat twaalf leidende principes waaruit vele toepassingen (waaronder Scrum) zijn ontstaan.

 1. Onze hoogste prioriteit is om de klant tevreden te stellen door de vroege en continue levering van waardevolle software.
 2. Verwelkom veranderende vereisten, zelfs laat in de ontwikkeling. Agile processen benutten verandering voor het concurrentievoordeel van de klant.
 3. Lever regelmatig werkende software, een paar weken tot een paar maanden, met een voorkeur voor de kortere tijdschaal.
 4. Mensen uit het bedrijfsleven en ontwikkelaars moeten werk dagelijks samen gedurende het project.
 5. Bouw projecten rond gemotiveerde individuen. Geef ze de omgeving en ondersteuning die ze nodig hebben, en vertrouw erop dat ze de klus klaren.
 6. De meest efficiënte en effectieve methode om informatie over te dragen naar en binnen een ontwikkelteam is: onder vier ogen.
 7. Werkende software is de belangrijkste maatstaf voor vooruitgang.
 8. Agile processen bevorderen duurzame ontwikkeling. De sponsors, ontwikkelaars en gebruikers moeten voor onbepaalde tijd een constant tempo kunnen volhouden.
 9. Continue aandacht voor technische uitmuntendheid en lekker Design verbetert de behendigheid.
 10. Eenvoud – de kunst van het het maximaliseren van de hoeveelheid van werk niet gedaan-is essentieel.
 11. De beste architecturen, vereisten en ontwerpen komen voort uit: zelforganiserende teams.
 12. Op regelmatige tijdstippen reflecteert het team op hoe om effectiever te worden, stemt vervolgens af en past zijn gedrag dienovereenkomstig aan.
agile-manifest-principes
Bron: agilemanifesto.org

Agile in projectmanagement

agile-projectmanagement
Agile projectmanagement (APM) is een strategie die grote projecten opdeelt in kleinere, beter beheersbare taken. In de APM-methodologie wordt elk project in kleine secties voltooid - vaak iteraties genoemd. Elke iteratie wordt voltooid volgens de levenscyclus van het project, te beginnen met het eerste ontwerp en door te gaan naar testen en vervolgens kwaliteitsborging.

Het APM-raamwerk is gebaseerd op de Agile manifest, die oorspronkelijk is geschreven om softwareontwikkeling te begeleiden.

De vier kritische waarden die in het manifest worden genoemd, kunnen echter worden toegepast op bijna elke branche die voldoet aan de behoeften van de consument.

Dat zijn:

Individuen en interacties over processen en tools

Ondanks geavanceerde technologie erkent het APM-framework nog steeds het belang van menselijke input.

Werkende software via uitgebreide documentatie

Wanneer projectteams niet verzanden in kleine, onbeduidende details, kunnen ze zich concentreren op het leveren van resultaten.

Samenwerking met klanten boven contractonderhandelingen

Traditioneel worden klanten alleen bij het begin en het einde van het project betrokken management.

Bij APM is de klant echter bij elke stap van het proces betrokken om ervoor te zorgen dat zijn input wordt meegenomen.

Reageren op verandering in plaats van het volgen van een plan

Agile-project management werkt met verandering in plaats van actief te proberen er weerstand aan te bieden.

Het benadrukt het creëren van een minimaal levensvatbaar product (MVP) met regelmatige tussenpozen terwijl het proces van iteratie naar iteratie gaat.

Agile in softwareontwikkeling en daarbuiten

wat-is-scrum
Scrum is een methodologie die mede is ontwikkeld door Ken Schwaber en Jeff Sutherland voor effectieve teamsamenwerking bij complexe producten. Scrum werd in de eerste plaats bedacht voor softwareontwikkelingsprojecten om elke 2-4 weken nieuwe softwaremogelijkheden te leveren. Het is een subgroep van agile die ook wordt gebruikt in projectbeheer om de productiviteit van startups te verbeteren.

De Scrum-elementen

Het Scrum-methodiek bestaat uit drie hoofdcomponenten en een reeks regels.

Het Scrum-team

Binnen het team zijn er drie hoofdrollen.

Het is belangrijk op te merken dat er geen hiërarchie is in de Scrum-methodiek.

Maar elk van de teamleden zal verantwoordelijk zijn voor een specifiek deel van het project.

 • De producteigenaar: deze persoon is primair verantwoordelijk voor het beheer van de voltooide werkstappen.
 • De ScrumMaster: deze persoon doet er alles aan om het team te helpen op het hoogste niveau te presteren.
 • Het ontwikkelteam: Er zijn geen titels in het ontwikkelteam. Het belangrijkste doel is om het product op te splitsen in items die stapsgewijs kunnen worden geïmplementeerd

Scrum Events (zogenaamde Ceremonies)

 • de sprint:  Periode van 2-4 weken waarin een specifiek deel van de werkzaamheden is afgerond
 • Sprintplanning: dat zijn bijeenkomsten om te beoordelen welk deel van het product kan worden voltooid
 • De dagelijkse stand-up:  het is een korte bijeenkomst van maximaal 15 minuten om de voortgang van het project te evalueren
 • De sprintreview: een demonstratie om het tijdens de sprint voltooide werk te presenteren
 • De terugblik:  laatste teamvergadering om te beoordelen wat werkte en wat niet om het proces te verbeteren

Scrum-artefacten

 • Productachterstand: schetst elke vereiste voor een systeem, project of product. Het kan een takenlijst zijn die bestaat uit werkitems
 • Sprint-achterstand: lijst met items die tijdens de sprint moeten worden voltooid
 • Increment: is de lijst met items die is voltooid na de laatste softwareversie

Scrumregels

Het team zal die regels definiëren volgens de waarden en verwachtingen van de organisatie. Er is dus geen eenvoudige reeks regels om te volgen.

Agile in zakelijk ontwerp

ontwerp-sprint
Een design sprint is een bewezen vijfdaags proces waarbij kritische zakelijke vragen worden beantwoord door middel van snel ontwerp en prototyping, waarbij de eindgebruiker centraal staat. Een design sprint begint met een wekelijkse uitdaging die moet eindigen met een prototype, test aan het einde, en dus een geleerde les om te herhalen.

Design sprints zijn zeer collaboratief en experimenteel met een focus op de eindgebruiker. De aanpak is gebaseerd op Design denken, dat pleit voor een mensgerichte benadering van innovatie en snelle prototyping.

Een typische Design sprint volgt deze basisstructuur:

maandag 

Op de eerste dag wordt de uitdaging duidelijk geïdentificeerd en a strategie is bedacht voor de rest van de week om het te overwinnen.

Wie is de eindgebruiker en wat zijn hun behoeften?

dinsdag 

Het sprintteam brainstormt over mogelijke oplossingen en schetst verschillende oplossingen die verdienste kunnen hebben.

woensdag 

Uit de lijst met oplossingen die op dinsdag is gemaakt, selecteert het team de oplossingen die een realistische kans hebben om het probleem tegen het einde van de week op te lossen. Vervolgens wordt elke geschetste oplossing omgezet in een storyboard.

donderdag 

Storyboards worden omgezet in werkende prototypes die klaar zijn om getest te worden.

vrijdag 

Op de laatste dag worden prototypes getoond aan de belangrijkste belanghebbenden en getest op levensvatbaarheid.

Agile voor startups

minimaal levensvatbaar product
Zoals Eric Ries aangaf, is een minimaal levensvatbaar product die versie van een nieuw product waarmee een team de maximale hoeveelheid gevalideerde kennis over klanten kan verzamelen met de minste inspanning door middel van een cyclus van bouwen, meten en leren; dat is de basis van de lean opstarten methodologie.

Voorbij Agile en in Lean-methodologieën

slanker-mvp
Een slankere MVP is de evolutie van de MPV-aanpak. Waar het marktrisico voor alles wordt gevalideerd
lean-startup-canvas
Het lean opstarten canvas is een bewerking van Ash Maurya van the bedrijfsmodel canvas van Alexander Osterwalder, dat een laag toevoegt die zich richt op problemen, oplossingen, belangrijke metrieken, gebaseerd op oneerlijk voordeel en een uniek waarde voorstel. Begin dus bij het beheersen van het probleem in plaats van de oplossing.

Technische bedrijfsmodellering

bedrijfsmodel-sjabloon
een techneut bedrijfsmodel bestaat uit vier hoofdcomponenten: waardemodel (waardeproposities, missie , visie), technologisch model (R&D-beheer), distributie model (verkoop en marketing organisatiestructuur), en financieel model (inkomstenmodellering, kostenstructuur, winstgevendheid en cashgeneratie/beheer). Die elementen die samenkomen, kunnen als basis dienen voor het bouwen van een solide tech-bedrijfsmodel.

Belangrijkste kenmerken

 • Oorsprong van agile softwareontwikkeling: Agile ontstond als reactie op de tekortkomingen van zware softwareontwikkelingsmethodologieën, die vaak leidden tot langdurige en inflexibele ontwikkelingscycli. Het Agile Manifesto, gecreëerd in 2001, markeerde een belangrijke verschuiving in de softwareontwikkelingsfilosofie. De auteurs van het manifest, een groep softwareontwikkelaars, onderkenden de behoefte aan een flexibelere, adaptieve aanpak die tegemoet kon komen aan veranderende vereisten en stapsgewijs waarde kon opleveren.
 • Agile Manifesto-principes: Elk van de twaalf Agile Manifesto-principes behandelt een kernaspect van Agile softwareontwikkeling. Bijvoorbeeld:
  • “De klant tevreden stellen door vroegtijdige en continue levering van waardevolle software” benadrukt klantgerichtheid en frequente softwarereleases.
  • “Verwelkom veranderende eisen, zelfs laat in de ontwikkeling” onderstreept de flexibiliteit van Agile-processen om zich aan te passen aan veranderende behoeften.
  • “Regelmatig werkende software leveren” bevordert een cadans van regelmatige softwarereleases, waardoor een gestage stroom van waarde voor klanten wordt gegarandeerd.
 • Agile in projectmanagement: Agile Project Management (APM) neemt de principes van Agile softwareontwikkeling over en past deze toe op projectmanagement dat verder gaat dan alleen softwareprojecten. Door projecten op te delen in kleinere iteraties kunnen teams hun aanpassingsvermogen behouden en effectiever reageren op veranderende omstandigheden. De nadruk op samenwerking, klantbetrokkenheid en reactievermogen sluit goed aan bij de moderne behoeften op het gebied van projectmanagement.
 • Scrum-methodologie: Scrum is een van de meest populaire Agile-methodieken. De nadruk op zelforganiserende teams, iteratieve ontwikkeling en regelmatige feedbackloops vergroot de projectflexibiliteit en verantwoordelijkheid. De rollen van Scrum (Product Owner, ScrumMaster, Development Team) en ceremonies (Sprint, Planning, Stand-up, Review, Retrospective) bieden een gestructureerd raamwerk voor effectief teamwerk en communicatie.
 • Agile in bedrijfsontwerp: Ontwerpsprints zijn een praktische toepassing van Agile-principes op het gebied van bedrijfsontwerp en -ontwerp innovatie. Deze workshops met beperkte tijd helpen teams snel oplossingen voor zakelijke uitdagingen te bedenken, te prototypen en te testen. Door cross-functionele teams, eindgebruikers en belanghebbenden te betrekken, bevorderen ontwerpsprints samenwerking en gebruikersgericht ontwerp.
 • Agile voor startups: De Lean Startup-methodologie, verdedigd door Eric Ries, legt de nadruk op het valideren van aannames en het zo snel mogelijk leren van klanten. Door een Minimum Viable Product (MVP) te bouwen, kunnen startups vroegtijdig feedback verzamelen, itereren op basis van gebruik in de echte wereld en indien nodig een draai maken. Deze aanpak verkleint het risico dat er een product wordt gebouwd dat niet aan de behoeften van de klant voldoet.
 • Lean startup-canvas: Het Lean Startup Canvas bouwt voort op het Business Model Canvas door te focussen op klantproblemen, voorgestelde oplossingen, belangrijke meetgegevens, oneerlijke voordelen en waarde voorstel. Dit canvas helpt startups hun doelgroep diepgaand te begrijpen en hun doelgroep te verfijnen waarde voorstelen identificeer de kritische maatstaven die vooruitgang en succes aangeven.
 • Technische bedrijfsmodellering: een techneut bedrijfsmodel omvat meerdere dimensies die cruciaal zijn voor succes:
  • Waardemodel: Definieert duidelijk de waarde voorstel, missie en visie op het bedrijf.
  • Technologisch model: Richt zich op het beheren van onderzoek en ontwikkeling om dit te garanderen innovatie en concurrentievermogen.
  • Distributiemodel: Geeft aan hoe het product of de dienst op de markt wordt gebracht, verkocht en aan klanten wordt geleverd.
  • Financieel model: Inclusief omzetmodellering, kostenstructuur en winstgevendheid analyseen cashflowbeheer.

Lees volgende: Mager canvas, Agile Project Management, Worsteling om de bal, MVP, VTDF.

Wat zijn de principes van Agile?

Wat is een voorbeeld van een Agile-methodologie?

Wat zijn de 12 principes van Agile?

De 12 principes van Agile, zoals benadrukt in het Agile Manifesto, officieel opgesteld in 2001, zijn:

 1. Onze hoogste prioriteit is om de klant tevreden te stellen door de vroege en continue levering van waardevolle software.
 2. Verwelkom veranderende vereisten, zelfs laat in de ontwikkeling. Agile processen benutten verandering voor het concurrentievoordeel van de klant.
 3. Lever regelmatig werkende software, een paar weken tot een paar maanden, met een voorkeur voor de kortere tijdschaal.
 4. Mensen uit het bedrijfsleven en ontwikkelaars moeten werk dagelijks samen gedurende het project.
 5. Bouw projecten rond gemotiveerde individuen. Geef ze de omgeving en ondersteuning die ze nodig hebben, en vertrouw erop dat ze de klus klaren.
 6. De meest efficiënte en effectieve methode om informatie over te dragen naar en binnen een ontwikkelteam is: onder vier ogen.
 7. Werkende software is de belangrijkste maatstaf voor vooruitgang.
 8. Agile processen bevorderen duurzame ontwikkeling. De sponsors, ontwikkelaars en gebruikers moeten voor onbepaalde tijd een constant tempo kunnen volhouden.
 9. Continue aandacht voor technische uitmuntendheid en lekker Design verbetert de behendigheid.
 10. Eenvoud – de kunst van het het maximaliseren van de hoeveelheid van werk niet gedaan-is essentieel.
 11. De beste architecturen, vereisten en ontwerpen komen voort uit: zelforganiserende teams.
 12. Op regelmatige tijdstippen reflecteert het team op hoe om effectiever te worden, stemt vervolgens af en past zijn gedrag dienovereenkomstig aan.

Verbonden Agile & Lean Frameworks

AIOps

AIOPS
AIOps is de toepassing van kunstmatige intelligentie op IT-operaties. Het is bijzonder nuttig geworden voor modern IT-beheer in gehybridiseerde, gedistribueerde en dynamische omgevingen. AIOps is een belangrijk operationeel onderdeel geworden van moderne digitale organisaties, gebouwd rond software en algoritmen.

AgileSHIFT

AgileSHIFT
AgileSHIFT is een raamwerk dat individuen voorbereidt op transformationele verandering door een cultuur van wendbaarheid te creëren.

Agile methodologie

agile-methodologie
Agile begon als een lichtgewicht ontwikkelingsmethode in vergelijking met zwaargewicht softwareontwikkeling, wat het kernparadigma is van de voorgaande decennia van softwareontwikkeling. In 2001 werd het Manifest voor Agile Software Development geboren als een reeks principes die het nieuwe paradigma voor softwareontwikkeling definieerden als een continue iteratie. Dit zou ook van invloed zijn op de manier van zakendoen.

Agile programmamanagement

agile-programmabeheer
Agile Program Management is een manier om onderling gerelateerd werk te beheren, plannen en coördineren op een zodanige manier dat waardelevering wordt benadrukt voor alle belangrijke belanghebbenden. Agile Program Management (AgilePgM) is een gedisciplineerde maar flexibele agile benadering voor het managen van transformationele verandering binnen een organisatie.

Agile Project Management

agile-projectmanagement
Agile projectmanagement (APM) is een strategie die grote projecten opdeelt in kleinere, beter beheersbare taken. In de APM-methodologie wordt elk project in kleine secties voltooid - vaak iteraties genoemd. Elke iteratie wordt voltooid volgens de levenscyclus van het project, te beginnen met het eerste ontwerp en door te gaan naar testen en vervolgens kwaliteitsborging.

Agile modelleren

agile-modellering
Agile Modeling (AM) is een methodologie voor het modelleren en documenteren van op software gebaseerde systemen. Agile Modeling is van cruciaal belang voor de snelle en continue levering van software. Het is een verzameling waarden, principes en praktijken die leiden tot effectieve, lichtgewicht softwaremodellering.

Agile bedrijfsanalyse

agile-bedrijfsanalyse
Agile Business Analysis (AgileBA) is een certificering in de vorm van begeleiding en training voor bedrijfsanalisten die in agile omgevingen willen werken. Om deze verschuiving te ondersteunen, helpt AgileBA de bedrijfsanalist ook om Agile-projecten te relateren aan een bredere organisatie missie or strategie. Om ervoor te zorgen dat analisten over de nodige vaardigheden en expertise beschikken, werd AgileBA-certificering ontwikkeld.

Agile Leiderschap

agile-leiderschap
Agile leiderschap is de belichaming van agile manifestprincipes door een manager of managementteam. Agile leiderschap heeft invloed op twee belangrijke niveaus van een bedrijf. Het structurele niveau definieert de rollen, verantwoordelijkheden en key performance indicators. Het gedragsniveau beschrijft de acties die leiders aan anderen laten zien op basis van agile principes. 

Andon-systeem

andon-systeem
Het andon-systeem waarschuwt management-, onderhouds- of ander personeel voor een probleem in het productieproces. Het alarm zelf kan handmatig worden geactiveerd met een knop of trekkoord, maar kan ook automatisch worden geactiveerd door productieapparatuur. De meeste Andon-borden maken gebruik van drie gekleurde lichten, vergelijkbaar met een verkeerslicht: groen (geen fouten), geel of oranje (probleem geïdentificeerd of kwaliteitscontrole vereist) en rood (productie gestopt wegens onbekend probleem).

Bimodaal portefeuillebeheer

bimodaal-portefeuillebeheer
Bimodal Portfolio Management (BimodalPfM) helpt een organisatie bij het gelijktijdig beheren van zowel agile als traditionele portfolio's. Bimodal Portfolio Management - ook wel bimodale ontwikkeling genoemd - is bedacht door onderzoeks- en adviesbureau Gartner. Het bedrijf voerde aan dat veel agile organisaties nog steeds bepaalde aspecten van hun activiteiten moesten uitvoeren met behulp van traditionele leveringsmodellen.

Bedrijfsinnovatiematrix

bedrijfsinnovatie
Bedrijven innovatie gaat over het creëren van nieuwe kansen voor een organisatie om haar kernaanbod en inkomstenstromen opnieuw uit te vinden en de waarde voorstel voor bestaande of nieuwe klanten, waardoor het hele bedrijfsmodel wordt vernieuwd. Bedrijf innovatie veren door inzicht te krijgen in de structuur van de markt en zo op die veranderingen in te spelen of erop te anticiperen.

Innovatie van bedrijfsmodellen

business-model-innovatie
Bedrijfsmodel innovatie gaat over het vergroten van het succes van een organisatie met bestaande producten en technologieën door een overtuigende waarde voorstel in staat om een ​​nieuwe voort te stuwen bedrijfsmodel klanten opschalen en een blijvend concurrentievoordeel creëren. En het begint allemaal met het beheersen van de belangrijkste klanten.

Constructieve verstoring

constructieve verstoring
een consument merk een bedrijf als Procter & Gamble (P&G) definieert “constructieve verstoring” als: de bereidheid om te veranderen, aan te passen en nieuwe trends en technologieën te creëren die onze sector voor de toekomst zullen vormgeven. Volgens P&G draait het rond vier pijlers: lean innovatie, merk bouw, supply chain en digitalisering & data-analyse.

Continue innovatie

continue-innovatie
Dat is een proces dat een continue feedbacklus vereist om een ​​waardevol product te ontwikkelen en een levensvatbaar bedrijfsmodel op te bouwen. continu innovatie is een mentaliteit waarbij producten en diensten worden ontworpen en geleverd om ze af te stemmen op het probleem van de klant en niet op de technische oplossing van de oprichters.

Ontwerp Sprint

ontwerp-sprint
Een design sprint is een bewezen vijfdaags proces waarbij kritische zakelijke vragen worden beantwoord door middel van snel ontwerp en prototyping, waarbij de eindgebruiker centraal staat. Een design sprint begint met een wekelijkse uitdaging die moet eindigen met een prototype, test aan het einde, en dus een geleerde les om te herhalen.

Design Thinking

ontwerp bedenken
Tim Brown, Executive Chair van IDEO, definieerde design thinking als "een mensgerichte benadering van" innovatie die put uit de toolkit van de ontwerper om de behoeften van mensen, de mogelijkheden van technologie en de vereisten voor zakelijk succes te integreren.” Daarom zijn wenselijkheid, haalbaarheid en levensvatbaarheid in evenwicht om kritieke problemen op te lossen.

DevOps

devops-engineering
DevOps verwijst naar een reeks praktijken die worden uitgevoerd om geautomatiseerde softwareontwikkelingsprocessen uit te voeren. Het is een vervoeging van de term 'ontwikkeling' en 'operations' om te benadrukken hoe functies in IT-teams integreren. DevOps-strategieën bevorderen het naadloos bouwen, testen en implementeren van producten. Het is bedoeld om een ​​brug te slaan tussen ontwikkelings- en operationele teams om de ontwikkeling volledig te stroomlijnen.

Dual Track Agile

dual-track-agile
Productontdekking is een cruciaal onderdeel van agile methodologieën, omdat het doel is om ervoor te zorgen dat producten waar klanten van houden, worden gebouwd. Productontdekking omvat het leren door middel van een reeks methoden, waaronder design thinking, lean start-up en A/B-testen om er maar een paar te noemen. Dual Track Agile is een agile methodiek die bestaat uit twee afzonderlijke sporen: de “discovery” track en de “delivery” track.

extreem Programming

extreem programmeren
eXtreme Programming is eind jaren negentig ontwikkeld door Ken Beck, Ron Jeffries en Ward Cunningham. Gedurende deze tijd werkte het trio aan het Chrysler Comprehensive Compensation System (C1990) om het salarissysteem van het bedrijf te helpen beheren. eXtreme Programming (XP) is een methode voor softwareontwikkeling. Het is ontworpen om de softwarekwaliteit en het vermogen van software om zich aan te passen aan veranderende klantbehoeften te verbeteren.

Functiegestuurde ontwikkeling

functiegestuurde ontwikkeling
Feature-Driven Development is een pragmatisch softwareproces dat klant- en architectuurgericht is. Feature-Driven Development (FDD) is een flexibel softwareontwikkelingsmodel dat de workflow organiseert op basis van welke functies vervolgens moeten worden ontwikkeld.

Gemba-wandeling

gemba-wandeling
Een Gemba Walk is een fundamenteel onderdeel van lean management. Het beschrijft de persoonlijke observatie van het werk om er meer over te weten te komen. Gemba is een Japans woord dat vrij vertaald kan worden als "de echte plaats", of in het bedrijfsleven, "de plaats waar waarde wordt gecreëerd". De Gemba Walk als concept is bedacht door Taiichi Ohno, de vader van het Toyota Production System van lean manufacturing. Ohno wilde management executives aanmoedigen om hun kantoor te verlaten en te zien waar het echte werk gebeurde. Hij hoopte dat dit relaties zou opbouwen tussen werknemers met enorm verschillende vaardigheden en vertrouwen zou opbouwen.

GIST-planning

kernplanning
GIST Planning is een relatief eenvoudige en lichtgewicht agile benadering van productplanning die autonoom werken bevordert. GIST Planning is een lean en agile methodologie die is ontwikkeld door voormalig Google-productmanager Itamar Gilad. GIST Planning probeert deze situatie aan te pakken door lichtgewicht plannen te maken die responsief en aanpasbaar zijn aan veranderingen. GIST Planning verbetert ook de teamsnelheid, autonomie en afstemming door de alomtegenwoordige invloed van het management te verminderen. Het bestaat uit vier blokken: doelen, ideeën, stapprojecten en taken.

ICE-scores

ijsscore-model
Het ICE-scoremodel is een agile methodologie die prioriteit geeft aan functies met behulp van gegevens op basis van drie componenten: impact, vertrouwen en implementatiegemak. Het ICE-scoremodel is oorspronkelijk gemaakt door auteur en groei expert Sean Ellis om bedrijven te helpen uitbreiden. Tegenwoordig wordt het model veel gebruikt om prioriteit te geven aan projecten, functies, initiatieven en uitrol. Het is bij uitstek geschikt voor productontwikkeling in een vroeg stadium waar er een continue stroom van ideeën is en het momentum moet worden behouden.

Innovatie trechter

innovatie-trechter
An innovatie trechter is een hulpmiddel of proces dat ervoor zorgt dat alleen de beste ideeën worden uitgevoerd. In metaforische zin screent de trechter innovatieve ideeën op levensvatbaarheid, zodat alleen de beste producten, processen of bedrijfsmodellen worden op de markt gebracht. Een innovatie funnel biedt een kader voor het screenen en testen van innovatieve ideeën voor levensvatbaarheid.

Innovatiematrix

soorten innovatie
Afhankelijk van hoe goed het probleem is gedefinieerd en hoe goed het domein is gedefinieerd, hebben we vier hoofdtypen innovaties: fundamenteel onderzoek (probleem en domein of niet goed gedefinieerd); doorbraak innovatie (domein is niet goed gedefinieerd, het probleem is goed gedefinieerd); in stand houden innovatie (zowel probleem als domein zijn goed gedefinieerd); en storend innovatie (domein is goed gedefinieerd, het probleem is niet goed gedefinieerd).

Innovatie Theorie

innovatie-theorie
Het innovatie loop is een methodologie/raamwerk afgeleid van de Bell Labs, die produceerde innovatie op schaal gedurende de 20e eeuw. Ze leerden hoe ze een hybride konden gebruiken innovatie managementmodel gebaseerd op wetenschap, uitvindingen, engineering en productie op schaal. Door gebruik te maken van individuele genialiteit, creativiteit en kleine/grote groepen.

Lean versus Agile

lean-methodologie-vs-agile
De Agile-methodologie is in de eerste plaats bedacht voor softwareontwikkeling (en andere bedrijfsdisciplines hebben deze ook overgenomen). Lean denken is een procesverbeteringstechniek waarbij teams prioriteit geven aan de waardestromen om deze continu te verbeteren. Beide methodieken beschouwen de klant als de belangrijkste drijfveer voor verbetering en afvalvermindering. Beide methodieken zien verbetering als iets continus.

Lean Startup

beginnend bedrijf
Een startend bedrijf is een hightechbedrijf dat probeert een schaalbare bedrijfsmodel in technologiegedreven industrieën. Een startend bedrijf volgt meestal een lean-methodologie, waarbij continu innovatie, aangedreven door ingebouwde virale lussen is de regel. Dus rijden groei en bouwen netwerk effecten als gevolg hiervan strategie.

Minimaal levensvatbaar product

minimaal levensvatbaar product
Zoals Eric Ries aangaf, is een minimaal levensvatbaar product die versie van een nieuw product waarmee een team de maximale hoeveelheid gevalideerde kennis over klanten kan verzamelen met de minste inspanning door middel van een cyclus van bouwen, meten en leren; dat is de basis van de lean opstarten methodologie.

slankere MVP

slanker-mvp
Een slankere MVP is de evolutie van de MPV-aanpak. Waar het marktrisico voor alles wordt gevalideerd

Kanban

kanban
Kanban is een lean manufacturing-raamwerk dat voor het eerst werd ontwikkeld door Toyota aan het eind van de jaren veertig. Het Kanban-framework is een middel om werk te visualiseren terwijl het zich voortzet door mogelijke knelpunten te identificeren. Het doet dat via een proces dat just-in-time (JIT)-productie wordt genoemd om engineeringprocessen te optimaliseren, productieproducten te versnellen en de go-to-market te verbeteren strategie.

Jidoka

jidoka
Jidoka werd voor het eerst gebruikt in 1896 door Sakichi Toyoda, die een textielweefgetouw uitvond dat automatisch stopte als het een defecte draad tegenkwam. Jidoka is een Japanse term die gebruikt wordt in lean manufacturing. De term beschrijft een scenario waarin machines stoppen met werken zonder menselijke tussenkomst wanneer een probleem of defect wordt ontdekt.

PDCA-cyclus

pdca-cyclus
De PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) werd voor het eerst voorgesteld door de Amerikaanse natuurkundige en ingenieur Walter A. Shewhart in de jaren 1920. De PDCA-cyclus is een continue proces- en productverbeteringsmethode en een essentieel onderdeel van de lean manufacturing-filosofie.

Rational Unified Process

rationeel-verenigd-proces
Rational Unified Process (RUP) is een flexibele softwareontwikkelingsmethode die de levenscyclus van een project opsplitst in vier verschillende fasen.

Snelle applicatieontwikkeling

snelle applicatie-ontwikkeling
RAD werd voor het eerst geïntroduceerd door auteur en adviseur James Martin in 1991. Martin erkende en profiteerde vervolgens van de eindeloze maakbaarheid van software bij het ontwerpen van ontwikkelingsmodellen. Rapid Application Development (RAD) is een methodologie die zich richt op snelle levering door continue feedback en frequente iteraties.

Retrospectieve analyse

retrospectieve-analyse
Na afloop van een project worden retrospectieve analyses gehouden om te bepalen wat goed werkte en wat niet. Ze worden ook uitgevoerd aan het einde van een iteratie in Agile projectmanagement. Agile beoefenaars noemen deze bijeenkomsten retrospectives of retros. Ze zijn een effectieve manier om de polsslag van een projectteam te peilen, na te denken over het tot nu toe uitgevoerde werk en een consensus te bereiken over hoe de volgende sprintcyclus moet worden aangepakt. Dit zijn de vijf stadia van een retrospectief analyse voor effectief Agile-projectmanagement: zet de toon, verzamel de gegevens, genereer inzichten, beslis over de volgende stappen en sluit de retrospective.

Geschaald Agile

geschaalde-agile-lean-ontwikkeling
Scaled Agile Lean Development (ScALeD) helpt bedrijven bij het ontdekken van een evenwichtige benadering van agile transitie- en schaalvragen. De ScALed-aanpak helpt bedrijven succesvol in te spelen op veranderingen. Geïnspireerd door een combinatie van lean en agile waarden, is ScALed praktijkgericht en kan worden voltooid via verschillende agile kaders en praktijken.

MKBSME

smeed
De SMED-methode (single minute exchange of die) is een gestroomlijnd productiekader om afval te verminderen en de productie-efficiëntie te verhogen. De SMED-methode is een raamwerk voor het verkorten van de tijd die gepaard gaat met het voltooien van een apparatuurwissel.

Spotify-model

spotify-model
Het Spotify-model is een autonome benadering om agile op te schalen, gericht op cultuurcommunicatie, verantwoording en kwaliteit. Het Spotify-model werd voor het eerst erkend in 2012 nadat Henrik Kniberg en Anders Ivarsson een witboek uitbracht waarin werd beschreven hoe streamingbedrijf Spotify wendbaarheid benaderde. Daarom vertegenwoordigt het Spotify-model een evolutie van agile.

Test gedreven ontwikkeling

test gedreven ontwikkeling
Zoals de naam al doet vermoeden, is TDD een testgestuurde techniek om snel en duurzaam hoogwaardige software te leveren. Het is een iteratieve benadering gebaseerd op het idee dat een falende test moet worden geschreven voordat er code voor een functie of functie wordt geschreven. Test-Driven Development (TDD) is een benadering van softwareontwikkeling die is gebaseerd op zeer korte ontwikkelingscycli.

Timeboxen

timeboxen
Timeboxing is een eenvoudige maar krachtige techniek voor tijdbeheer om de productiviteit te verbeteren. Timeboxing beschrijft het proces van proactief plannen van een tijdsblok om in de toekomst aan een taak te besteden. Het werd voor het eerst beschreven door auteur James Martin in een boek over agile softwareontwikkeling.

Worsteling om de bal

wat-is-scrum
Scrum is een methodologie die mede is ontwikkeld door Ken Schwaber en Jeff Sutherland voor effectieve teamsamenwerking bij complexe producten. Scrum werd in de eerste plaats bedacht voor softwareontwikkelingsprojecten om elke 2-4 weken nieuwe softwaremogelijkheden te leveren. Het is een subgroep van agile die ook wordt gebruikt in projectbeheer om de productiviteit van startups te verbeteren.

scrumban

scrumban
Scrumban is een projectmanagementraamwerk dat een hybride is van twee populaire agile-methodologieën: Scrum en Kanban. Scrumban is een populaire benadering om bedrijven te helpen zich te concentreren op de juiste strategische taken en tegelijkertijd hun processen te versterken.

Scrum anti-patronen

scrum-anti-patronen
Scrum-antipatronen beschrijven elke aantrekkelijke, eenvoudig te implementeren oplossing die een probleem uiteindelijk erger maakt. Daarom zijn dit de gewoonte die u niet moet volgen om te voorkomen dat er problemen ontstaan. Enkele klassieke voorbeelden van scrum-antipatronen zijn afwezige producteigenaren, vooraf toegewezen tickets (waardoor individuen geïsoleerd werken) en kortingen achteraf (waarbij beoordelingsbijeenkomsten niet nuttig zijn om echt verbeteringen aan te brengen).

Scrum op schaal

scrum-op-schaal
Scrum op schaal (Scrum@Scale) is een raamwerk dat Scrum-teams gebruiken om complexe problemen aan te pakken en hoogwaardige producten te leveren. Scrum op schaal is tot stand gekomen door een joint venture tussen de Scrum Alliance en Scrum Inc. De joint venture stond onder toezicht van Jeff Sutherland, een mede-maker van Scrum en een van de belangrijkste auteurs van het Agile Manifesto.

Six Sigma

zes-sigma
Six Sigma is een datagedreven aanpak en methodologie voor het elimineren van fouten of defecten in een product, dienst of proces. Six Sigma is begin jaren tachtig door Motorola ontwikkeld als een managementbenadering die was gebaseerd op kwaliteitsprincipes. Een decennium later werd het gepopulariseerd door General Electric, die schatte dat de methode hen in de eerste vijf jaar van gebruik $ 1980 miljard bespaarde.

Rek de doelstellingen uit

stretch-doelstellingen
Stretch-doelstellingen beschrijven elke taak die een agile team van plan is te voltooien zonder zich uitdrukkelijk te verplichten dit te doen. Teams nemen stretch-doelstellingen op tijdens een Sprint of Program Increment (PI) als onderdeel van Scaled Agile. Ze worden gebruikt wanneer het agile team niet zeker is van zijn capaciteit om een ​​doel te bereiken. Daarom zijn stretch-doelstellingen in plaats daarvan resultaten die, hoewel uiterst wenselijk, niet het verschil zijn tussen het succes of falen van elke sprint.

Toyota-productiesysteem

toyota-productiesysteem
Het Toyota Production System (TPS) is een vroege vorm van lean manufacturing ontwikkeld door autofabrikant Toyota. Het Toyota-productiesysteem, dat in de jaren veertig en vijftig werd gecreëerd door de Toyota Motor Corporation, streeft ernaar voertuigen die door klanten zijn besteld, zo snel en efficiënt mogelijk te produceren.

Total Quality Management

totale kwaliteitsmanagement
Het Total Quality Management (TQM) raamwerk is een techniek die gebaseerd is op het uitgangspunt dat medewerkers continu werken aan hun vermogen om waarde te leveren aan klanten. Belangrijk is dat het woord 'totaal' betekent dat alle medewerkers bij het proces worden betrokken, ongeacht of ze in ontwikkeling, productie of fulfilment werken.

Waterval

waterval-model
Het watervalmodel werd voor het eerst beschreven door Herbert D. Benington in 1956 tijdens een presentatie over de software die werd gebruikt in radarbeeldvorming tijdens de Koude Oorlog. Omdat er op dat moment geen kennisgebaseerde, creatieve softwareontwikkelingsstrategieën waren, werd de watervalmethode de standaardpraktijk. Het watervalmodel is een lineair en sequentieel projectmanagementraamwerk. 

Lees ook: Continue innovatieAgile methodologieLean StartupInnovatie van bedrijfsmodellenProject Management.

Lees volgende: Agile methodologie, Lean-methodologie, Agile Project Management, Worsteling om de bal, Kanban, Six Sigma.

Hoofdgidsen:

Belangrijkste casestudy's:

Over de auteur

Scroll naar boven
FourWeekMBA