agile-bedrijfsanalyse

Agile bedrijfsanalyse en waarom het belangrijk is in het bedrijfsleven

Agile Business Analysis (AgileBA) is een certificering in de vorm van begeleiding en training voor bedrijfsanalisten die in agile omgevingen willen werken. Om deze verschuiving te ondersteunen, helpt AgileBA de bedrijfsanalist ook om Agile-projecten te relateren aan een bredere organisatie missie or strategie. Om ervoor te zorgen dat analisten over de nodige vaardigheden en expertise beschikken, werd AgileBA-certificering ontwikkeld.

Agile bedrijfsanalyseOmschrijvingAnalyseGevolgenToepassingenVoorbeelden
1. Gebruikersverhalen (VS)Creëer gebruikersverhalen om functionele vereisten en gebruikersbehoeften vast te leggen.– Werk samen met belanghebbenden om gebruikersverhalen te definiëren die specifieke kenmerken of functionaliteiten beschrijven. – Neem gebruikersperspectieven, acceptatiecriteria en tevredenheidsvoorwaarden op. – Geef prioriteit aan gebruikersverhalen op basis van bedrijfswaarde en afhankelijkheden. – Verfijn en update gebruikersverhalen voortdurend naarmate de vereisten evolueren.– Richt zich op klantgerichte vereisten en gebruikersbehoeften. – Moedigt voortdurende samenwerking tussen het projectteam en belanghebbenden aan. – Zorgt voor flexibiliteit bij het reageren op veranderende eisen.– Het verzamelen van gebruikersvereisten voor softwareontwikkelingsprojecten. – Het definiëren van functieverzoeken bij productontwikkeling.Voorbeeld van gebruikersverhalen: gebruikersverhalen maken voor een e-commerceplatform, waaronder 'Als gebruiker wil ik producten aan mijn winkelwagen toevoegen om eenvoudig af te rekenen.'
2. Achterstandbeheer (BM)Onderhoud en prioriteer een backlog van gebruikersverhalen en vereisten.– Ontwikkel en onderhoud een productachterstand met gebruikersverhalen, functies, verbeteringen en defecten. – Geef voortdurend prioriteit aan backlog-items op basis van bedrijfswaarde, klantfeedback en projectdoelen. – Splits grotere items op in kleinere, uitvoerbare taken. – Houd de achterstand zichtbaar en toegankelijk voor het team voor planning en uitvoering.– Biedt een gestructureerde aanpak voor het beheren van projectvereisten en -prioriteiten. – Maakt iteratieve en incrementele planning en levering mogelijk. – Faciliteert transparantie en afstemming binnen het projectteam.– Het beheren van een product backlog voor softwareontwikkelingssprints. – Prioriteit geven aan en volgorde van taken voor een marketingcampagne.Backlog Management Voorbeeld: het onderhouden van een productbacklog voor een ontwikkelingsproject voor mobiele apps, het regelmatig bijwerken van prioriteiten en het toevoegen van nieuwe gebruikersverhalen.
3. Sprintplanning en -uitvoering (SPE)Plan en voer werk uit in tijdgebonden iteraties, ook wel sprints genoemd.– Plan gezamenlijk sprintdoelen, selecteer gebruikersverhalen uit de backlog en schat de inspanning die voor elke taak nodig is. – Definieer de sprintduur (bijvoorbeeld 2-4 weken) en creëer een sprintbacklog. – Voer taken en gebruikersverhalen uit binnen de sprint, met dagelijkse stand-up meetings om de voortgang bij te houden. – Beoordeel en demonstreer voltooid werk aan het einde van de sprint. – Terugblik om verbeterpunten te identificeren.– Maakt kortetermijngerichte planning- en uitvoeringscycli mogelijk. – Bevordert cross-functionele samenwerking binnen het sprintteam. – Levert potentieel verzendbare werkstappen aan het einde van elke sprint.– Implementeren van agile methodieken in softwareontwikkelingsprojecten. – Het uitvoeren van marketingcampagnes met iteratieve planning en uitvoering.Sprintplanning en -uitvoering Voorbeeld: Plan een sprint van twee weken voor de ontwikkeling van een websitefunctie, inclusief dagelijkse stand-up meetings en sprintrecensie.
4. Continue betrokkenheid van belanghebbenden (CSE)Houd gedurende het hele project contact met belanghebbenden om feedback te verzamelen en afstemming te garanderen.– Creëer doorlopende communicatiekanalen met belanghebbenden om hun behoeften en verwachtingen te begrijpen. – Betrek belanghebbenden bij sprintbeoordelingen, productdemo’s en prioritering van achterstanden. – Verzamel feedback, verduidelijk de vereisten en voer aanpassingen uit op basis van de input van belanghebbenden. – Zorg voor transparantie in de voortgang en wijzigingen van projecten.– Houdt belanghebbenden op de hoogte en betrokken bij de richting van het project. – Maakt een snelle reactie mogelijk op veranderende eisen en voorkeuren van belanghebbenden. – Verbetert de samenwerking en het vertrouwen tussen het projectteam en belanghebbenden.– Het betrekken van eindgebruikers bij gebruikersacceptatietesten voor softwareontwikkeling. – Het zoeken naar input van klanten tijdens het ontwerp en de ontwikkeling van een nieuw product.Continu betrekken van belanghebbenden Voorbeeld: Regelmatig betrekken van zakelijke gebruikers bij het testen en valideren van nieuwe softwarefuncties.
5. Aanpassing en iteratie (AI)Omarm verandering en verbeter voortdurend door werk en processen te herhalen.– Benadruk het aanpassingsvermogen en de flexibiliteit als reactie op veranderende eisen of marktomstandigheden. – Denk na over de resultaten en de lessen die je van elke sprint hebt geleerd. – Identificeer mogelijkheden voor verbetering van processen, teamsamenwerking en productkwaliteit. – Implementeer wijzigingen en aanpassingen in volgende iteraties. – Stimuleer een cultuur van voortdurend leren en aanpassing.– Faciliteert het vermogen om te reageren op veranderende zakelijke behoeften en uitdagingen. – Stimuleert voortdurende procesverbetering en -optimalisatie. – Bevordert een cultuur van leren, experimenteren en innovatie binnen het team.– Iteratief ontwikkelen en verbeteren van softwareproducten op basis van gebruikersfeedback. – Het voortdurend verbeteren van marketingcampagnestrategieën op basis van campagneprestaties.Aanpassing en iteratie Voorbeeld: het iteratief verfijnen van een mobiele app op basis van gebruikersfeedback en analyses, en het implementeren van updates in daaropvolgende sprints.

Agile bedrijfsanalyse begrijpen

Nu veel organisaties agile-principes toepassen, is de rol van een bedrijfsanalist binnen een agile projectteam van cruciaal belang.

Veel traditionele benaderingen van projectmanagement zijn achterhaald in de zin dat ze rigide en inflexibel zijn.

Hoewel moderne bedrijven meer behoefte hebben aan flexibiliteit en aanpassingsvermogen, zijn de diensten van een bekwame bedrijfsanalist bij het vinden van procesverbeteringen nog steeds vereist.

De certificering is bedoeld voor aspirant- of huidige bedrijfsanalisten die een flexibele, collaboratieve en snelle benadering van zakendoen willen aannemen.

Belangrijk is dat Agile Business Analysis ervoor zorgt dat deze aanpak niet ten koste gaat van robuuste standaarden voor bedrijfsbeheer.

Kernresultaten van Agile BA-training

De AgileBA-training is gebaseerd op een handboek uitgegeven door het Agile Business Consortium. Het handboek is de eerste uitgebreide gids voor business analisten die werken aan agile projecten. 

Het is bedoeld om analisten te helpen op verschillende gebieden, waaronder:

 • De toepassing van AgileBA-principes, -processen en -filosofieën in een realistisch projectscenario.
 • Het identificeren en vervolgens toepassen van populaire Agile technieken zoals MoSCoW en timeboxing.
 • De Agile-aanpak gebruiken om projectvereisten te beheren of te prioriteren met behulp van levenscycli van vereisten.
 • Inzicht in de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van individuen binnen een projectteam.
 • Begrijpen van ondersteunings- en faciliteringsmechanismen binnen een Agile-project.
 • Testen, schatten of evalueren van de levering van voordelen die verband houden met Agile-processen en -projecten.

Voordelen van agile bedrijfsanalyse voor bedrijven

Een analist die gekwalificeerd is in AgileBA kan bedrijven verschillende voordelen bieden. 

Hier zijn er een paar:

 1. Procesverbeteringen markeren door middel van data analyse en metrisch volgen. Gecertificeerde analisten beoordelen projecten holistisch en bieden begeleiding wanneer een project te verspillend is of te lijden heeft gehad van scope-creep.
 2. De duidelijke communicatie van agile ideeën en principes aan de belangrijkste belanghebbenden en besluitvormers.
 3. Assisteren bij het definiëren en ontwerpen van gebruikersinterfaces en relevante gebruikersvereisten.
 4. Bedrijven helpen doelgericht te blijven. Tot op zekere hoogte stelt dit bedrijven in staat om te genieten van de strakkere controles van de traditionele managementstructuur en tegelijkertijd te profiteren van Agile-principes.
 5. Het toevoegen van waarde aan projectontwikkelingsteams. Merk op dat de business analist geen waardevolle oplossingen implementeert, hij zorgt er simpelweg voor dat er waardevolle oplossingen worden gecreëerd. Dergelijke oplossingen worden gedefinieerd als alle oplossingen die tegemoetkomen aan de behoeften van de consument en aansluiten bij bredere organisatiedoelen.

Key afhaalrestaurants

 • Agile Business Analysis helpt bedrijfsanalisten bij het verbeteren van Agile projectmanagement in moderne organisaties.
 • Agile Business Analysis is gebaseerd op het AgileBA-handboek, het eerste boek dat uitgebreide richtlijnen biedt over de rol die een analist speelt in de context van Agile-praktijken.
 • Agile Business Analyse heeft veel voordelen voor de bedrijfsvoering. De belangrijkste hiervan is ervoor te zorgen dat projecten relevant zijn voor individuele en organisatorische behoeften, op schema blijven en hun gestelde doelen bereiken. 

Belangrijkste hoogtepunten van Agile Business Analysis (AgileBA):

 • Definitie en doel:
  • Agile Business Analysis (AgileBA) is een certificeringsprogramma dat is ontworpen om begeleiding en training te bieden aan bedrijfsanalisten die in agile omgevingen werken.
  • Het helpt bedrijfsanalisten om agile projecten te relateren aan bredere organisatorische missies en strategieën, terwijl robuuste bedrijfsmanagementnormen worden gehandhaafd.
 • Rol van Business Analist in Agile:
  • In de context van moderne organisaties die agile principes omarmen, wordt de rol van een bedrijfsanalist in agile projectteams cruciaal.
  • Agile Business Analysis legt de nadruk op flexibiliteit, samenwerking en aanpassingsvermogen en zorgt er tegelijkertijd voor dat procesverbeteringen worden geïdentificeerd.
 • Kernresultaten van AgileBA-training:
  • De AgileBA-training, gebaseerd op het Agile Business Consortium-handboek, omvat gebieden zoals:
   • AgileBA-principes, -processen en -technieken toepassen in real-world projecten.
   • Gebruikmakend van populaire Agile technieken zoals MoSCoW en timeboxing.
   • Het beheren en prioriteren van projectvereisten met behulp van Agile-benaderingen.
   • Inzicht in de rollen, verantwoordelijkheden en ondersteuningsmechanismen van projectteams.
   • Het testen, schatten en evalueren van de voordelen in Agile-projecten.
 • Voordelen voor bedrijven:
  • AgileBA-gecertificeerde analisten bieden bedrijven verschillende voordelen, waaronder:
   • Identificeren van procesverbeteringen door middel van data analyse en het bijhouden van statistieken.
   • Duidelijke communicatie van agile concepten naar belanghebbenden en besluitvormers.
   • Assisteren bij het definiëren van gebruikersinterfaces en vereisten.
   • Het balanceren van traditionele managementcontroles met agile principes.
   • Waarde toevoegen aan projectontwikkeling door ervoor te zorgen dat waardevolle oplossingen worden gecreëerd om aan behoeften en doelen te voldoen.
 • Key Takeaways:
  • Agile Business Analysis verbetert Agile projectmanagement binnen moderne organisaties.
  • Gebaseerd op het AgileBA-handboek, biedt het uitgebreide richtlijnen voor de rol van analisten in Agile-praktijken.
  • Voordelen zijn onder meer projectrelevantie, afstemming op doelen, op koers blijven en het bereiken van projectdoelstellingen.

Verbonden Agile & Lean Frameworks

AIOps

AIOPS
AIOps is de toepassing van kunstmatige intelligentie op IT-operaties. Het is bijzonder nuttig geworden voor modern IT-beheer in gehybridiseerde, gedistribueerde en dynamische omgevingen. AIOps is een belangrijk operationeel onderdeel geworden van moderne digitale organisaties, gebouwd rond software en algoritmen.

AgileSHIFT

AgileSHIFT
AgileSHIFT is een raamwerk dat individuen voorbereidt op transformationele verandering door een cultuur van wendbaarheid te creëren.

Agile methodologie

agile-methodologie
Agile begon als een lichtgewicht ontwikkelingsmethode in vergelijking met zwaargewicht softwareontwikkeling, wat het kernparadigma is van de voorgaande decennia van softwareontwikkeling. In 2001 werd het Manifest voor Agile Software Development geboren als een reeks principes die het nieuwe paradigma voor softwareontwikkeling definieerden als een continue iteratie. Dit zou ook van invloed zijn op de manier van zakendoen.

Agile programmamanagement

agile-programmabeheer
Agile Program Management is een manier om onderling gerelateerd werk te beheren, plannen en coördineren op een zodanige manier dat waardelevering wordt benadrukt voor alle belangrijke belanghebbenden. Agile Program Management (AgilePgM) is een gedisciplineerde maar flexibele agile benadering voor het managen van transformationele verandering binnen een organisatie.

Agile Project Management

agile-projectmanagement
Agile projectmanagement (APM) is een strategie die grote projecten opdeelt in kleinere, beter beheersbare taken. In de APM-methodologie wordt elk project in kleine secties voltooid - vaak iteraties genoemd. Elke iteratie wordt voltooid volgens de levenscyclus van het project, te beginnen met de initiaal Design en vordert naar testen en vervolgens kwaliteitsborging.

Agile modelleren

agile-modellering
Agile Modeling (AM) is een methodologie voor het modelleren en documenteren van op software gebaseerde systemen. Agile Modeling is van cruciaal belang voor de snelle en continue levering van software. Het is een verzameling waarden, principes en praktijken die leiden tot effectieve, lichtgewicht softwaremodellering.

Agile bedrijfsanalyse

agile-bedrijfsanalyse
Agile Business Analysis (AgileBA) is een certificering in de vorm van begeleiding en training voor bedrijfsanalisten die in agile omgevingen willen werken. Om deze verschuiving te ondersteunen, helpt AgileBA de bedrijfsanalist ook om Agile-projecten te relateren aan een bredere organisatie missie or strategie. Om ervoor te zorgen dat analisten over de nodige vaardigheden en expertise beschikken, werd AgileBA-certificering ontwikkeld.

Agile Leiderschap

agile-leiderschap
Agile leiderschap is de belichaming van agile manifestprincipes door een manager of managementteam. Agile leiderschap heeft invloed op twee belangrijke niveaus van een bedrijf. Het structurele niveau definieert de rollen, verantwoordelijkheden en key performance indicators. Het gedragsniveau beschrijft de acties die leiders aan anderen laten zien op basis van agile principes. 

Andon-systeem

andon-systeem
Het andon-systeem waarschuwt management-, onderhouds- of ander personeel voor een probleem in het productieproces. Het alarm zelf kan handmatig worden geactiveerd met een knop of trekkoord, maar kan ook automatisch worden geactiveerd door productieapparatuur. De meeste Andon-borden maken gebruik van drie gekleurde lichten, vergelijkbaar met een verkeerslicht: groen (geen fouten), geel of oranje (probleem geïdentificeerd of kwaliteitscontrole vereist) en rood (productie gestopt wegens onbekend probleem).

Bimodaal portefeuillebeheer

bimodaal-portefeuillebeheer
Bimodal Portfolio Management (BimodalPfM) helpt een organisatie bij het gelijktijdig beheren van zowel agile als traditionele portfolio's. Bimodal Portfolio Management - ook wel bimodale ontwikkeling genoemd - is bedacht door onderzoeks- en adviesbureau Gartner. Het bedrijf voerde aan dat veel agile organisaties nog steeds bepaalde aspecten van hun activiteiten moesten uitvoeren met behulp van traditionele leveringsmodellen.

Bedrijfsinnovatiematrix

bedrijfsinnovatie
Bedrijven innovatie gaat over het creëren van nieuwe kansen voor een organisatie om haar kernaanbod en inkomstenstromen opnieuw uit te vinden en de waarde voorstel voor bestaande of nieuwe klanten, waardoor het hele bedrijf vernieuwd wordt model. Bedrijf innovatie veren door inzicht te krijgen in de structuur van de markt en zo op die veranderingen in te spelen of erop te anticiperen.

Innovatie van bedrijfsmodellen

business-model-innovatie
Bedrijven model innovatie gaat over het vergroten van het succes van een organisatie met bestaande producten en technologieën door een overtuigende waarde voorstel in staat om een ​​nieuwe voort te stuwen bedrijfsmodel klanten opschalen en een blijvend concurrentievoordeel creëren. En het begint allemaal met het beheersen van de belangrijkste klanten.

Constructieve verstoring

constructieve verstoring
een consument merk een bedrijf als Procter & Gamble (P&G) definieert “constructieve verstoring” als: de bereidheid om te veranderen, aan te passen en nieuwe trends en technologieën te creëren die onze sector voor de toekomst zullen vormgeven. Volgens P&G draait het rond vier pijlers: lean innovatie, merk bouw, supply chain en digitalisering & data-analyse.

Continue innovatie

continue-innovatie
Dat is een proces dat een continue feedbacklus vereist om een ​​waardevol product te ontwikkelen en een levensvatbaar bedrijf op te bouwen model. doorlopend innovatie is een mentaliteit waarbij producten en diensten worden ontworpen en geleverd om ze af te stemmen op het probleem van de klant en niet op de technische oplossing van de oprichters.

Ontwerp Sprint

ontwerp-sprint
A Design sprint is een bewezen vijfdaags proces waarbij kritische zakelijke vragen worden beantwoord door snelle Design en prototyping, gericht op de eindgebruiker. EEN Design sprint begint met een wekelijkse uitdaging die moet eindigen met een prototype, test aan het einde, en dus een geleerde les om te herhalen.

Design Thinking

ontwerp bedenken
Tim Brown, Executive Chair van IDEO, gedefinieerd Design denken als “een mensgerichte benadering van” innovatie die put uit de toolkit van de ontwerper om de behoeften van mensen, de mogelijkheden van technologie en de vereisten voor zakelijk succes te integreren.” Daarom zijn wenselijkheid, haalbaarheid en levensvatbaarheid in evenwicht om kritieke problemen op te lossen.

DevOps

devops-engineering
DevOps verwijst naar een reeks praktijken die worden uitgevoerd om geautomatiseerde softwareontwikkelingsprocessen uit te voeren. Het is een vervoeging van de term 'ontwikkeling' en 'operations' om te benadrukken hoe functies in IT-teams integreren. DevOps-strategieën bevorderen het naadloos bouwen, testen en implementeren van producten. Het is bedoeld om een ​​brug te slaan tussen ontwikkelings- en operationele teams om de ontwikkeling volledig te stroomlijnen.

Dual Track Agile

dual-track-agile
Productontdekking is een cruciaal onderdeel van agile-methodologieën, omdat het doel is ervoor te zorgen dat producten waar klanten van houden, worden gebouwd. Productontdekking omvat het leren door middel van een reeks methoden, waaronder: Design denken, lean start-up en A/B-testen om er maar een paar te noemen. Dual Track Agile is een agile methodiek die bestaat uit twee afzonderlijke sporen: de “discovery” track en de “delivery” track.

extreem Programming

extreem programmeren
eXtreme Programming is eind jaren negentig ontwikkeld door Ken Beck, Ron Jeffries en Ward Cunningham. Gedurende deze tijd werkte het trio aan het Chrysler Comprehensive Compensation System (C1990) om het salarissysteem van het bedrijf te helpen beheren. eXtreme Programming (XP) is een methode voor softwareontwikkeling. Het is ontworpen om de softwarekwaliteit en het vermogen van software om zich aan te passen aan veranderende klantbehoeften te verbeteren.

Functiegestuurde ontwikkeling

functiegestuurde ontwikkeling
Feature-Driven Development is een pragmatisch softwareproces dat klant- en architectuurgericht is. Feature-Driven Development (FDD) is een agile softwareontwikkeling model dat de workflow organiseert op basis van welke functies vervolgens moeten worden ontwikkeld.

Gemba-wandeling

gemba-wandeling
Een Gemba Walk is een fundamenteel onderdeel van lean management. Het beschrijft de persoonlijke observatie van het werk om er meer over te weten te komen. Gemba is een Japans woord dat vrij vertaald kan worden als "de echte plaats", of in het bedrijfsleven, "de plaats waar waarde wordt gecreëerd". De Gemba Walk als concept is bedacht door Taiichi Ohno, de vader van het Toyota Production System van lean manufacturing. Ohno wilde management executives aanmoedigen om hun kantoor te verlaten en te zien waar het echte werk gebeurde. Hij hoopte dat dit relaties zou opbouwen tussen werknemers met enorm verschillende vaardigheden en vertrouwen zou opbouwen.

GIST-planning

kernplanning
GIST Planning is een relatief eenvoudige en lichtgewicht agile benadering van productplanning die autonoom werken bevordert. GIST Planning is een lean en agile methodologie die is ontwikkeld door voormalig Google-productmanager Itamar Gilad. GIST Planning probeert deze situatie aan te pakken door lichtgewicht plannen te maken die responsief en aanpasbaar zijn aan veranderingen. GIST Planning verbetert ook de teamsnelheid, autonomie en afstemming door de alomtegenwoordige invloed van het management te verminderen. Het bestaat uit vier blokken: doelen, ideeën, stapprojecten en taken.

ICE-scores

ijsscore-model
Het ICE-scoremodel is een agile methodologie die prioriteit geeft aan functies met behulp van gegevens op basis van drie componenten: impact, vertrouwen en implementatiegemak. Het ICE-scoremodel is oorspronkelijk gemaakt door auteur en groei expert Sean Ellis om bedrijven te helpen uitbreiden. Vandaag de model wordt algemeen gebruikt om prioriteit te geven aan projecten, functies, initiatieven en uitrol. Het is bij uitstek geschikt voor productontwikkeling in een vroeg stadium waar er een continue stroom van ideeën is en het momentum moet worden behouden.

Innovatie trechter

innovatie-trechter
An innovatie trechter is een hulpmiddel of proces dat ervoor zorgt dat alleen de beste ideeën worden uitgevoerd. In metaforische zin screent de trechter innovatieve ideeën op levensvatbaarheid, zodat alleen de beste producten, processen of bedrijfsmodellen worden op de markt gebracht. Een innovatie funnel biedt een kader voor het screenen en testen van innovatieve ideeën voor levensvatbaarheid.

Innovatiematrix

soorten innovatie
Afhankelijk van hoe goed het probleem is gedefinieerd en hoe goed het domein is gedefinieerd, hebben we vier hoofdtypen innovaties: fundamenteel onderzoek (probleem en domein of niet goed gedefinieerd); doorbraak innovatie (domein is niet goed gedefinieerd, het probleem is goed gedefinieerd); in stand houden innovatie (zowel probleem als domein zijn goed gedefinieerd); en storend innovatie (domein is goed gedefinieerd, het probleem is niet goed gedefinieerd).

Innovatie Theorie

innovatie-theorie
Het innovatie loop is een methodologie/raamwerk afgeleid van de Bell Labs, die produceerde innovatie op schaal gedurende de 20e eeuw. Ze leerden hoe ze een hybride konden gebruiken innovatie management model gebaseerd op wetenschap, uitvindingen, engineering en productie op schaal. Door gebruik te maken van individuele genialiteit, creativiteit en kleine/grote groepen.

Lean versus Agile

lean-methodologie-vs-agile
De Agile-methodologie is in de eerste plaats bedacht voor softwareontwikkeling (en andere bedrijfsdisciplines hebben deze ook overgenomen). Lean denken is een procesverbeteringstechniek waarbij teams prioriteit geven aan de waardestromen om deze continu te verbeteren. Beide methodieken beschouwen de klant als de belangrijkste drijfveer voor verbetering en afvalvermindering. Beide methodieken zien verbetering als iets continus.

Lean Startup

beginnend bedrijf
Een startend bedrijf is een hightechbedrijf dat probeert een schaalbare bedrijfsmodel in technologiegedreven industrieën. Een startend bedrijf volgt meestal een lean-methodologie, waarbij continu innovatie, aangedreven door ingebouwde virale lussen is de regel. Dus rijden groei en bouwen netwerk effecten als gevolg hiervan strategie.

Minimaal levensvatbaar product

minimaal levensvatbaar product
Zoals Eric Ries aangaf, is een minimaal levensvatbaar product die versie van een nieuw product waarmee een team de maximale hoeveelheid gevalideerde kennis over klanten kan verzamelen met de minste inspanning door middel van een cyclus van bouwen, meten en leren; dat is de basis van de lean opstarten methodologie.

slankere MVP

slanker-mvp
Een slankere MVP is de evolutie van de MPV-aanpak. Waar het marktrisico voor alles wordt gevalideerd

Kanban

kanban
Kanban is een lean manufacturing-raamwerk dat voor het eerst werd ontwikkeld door Toyota aan het eind van de jaren veertig. Het Kanban-framework is een middel om werk te visualiseren terwijl het zich voortzet door mogelijke knelpunten te identificeren. Het doet dat via een proces dat just-in-time (JIT)-productie wordt genoemd om engineeringprocessen te optimaliseren, productieproducten te versnellen en de go-to-market te verbeteren strategie.

Jidoka

jidoka
Jidoka werd voor het eerst gebruikt in 1896 door Sakichi Toyoda, die een textielweefgetouw uitvond dat automatisch stopte als het een defecte draad tegenkwam. Jidoka is een Japanse term die gebruikt wordt in lean manufacturing. De term beschrijft een scenario waarin machines stoppen met werken zonder menselijke tussenkomst wanneer een probleem of defect wordt ontdekt.

PDCA-cyclus

pdca-cyclus
De PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) werd voor het eerst voorgesteld door de Amerikaanse natuurkundige en ingenieur Walter A. Shewhart in de jaren 1920. De PDCA-cyclus is een continue proces- en productverbeteringsmethode en een essentieel onderdeel van de lean manufacturing-filosofie.

Rational Unified Process

rationeel-verenigd-proces
Rational Unified Process (RUP) is een flexibele softwareontwikkelingsmethode die de levenscyclus van een project opsplitst in vier verschillende fasen.

Snelle applicatieontwikkeling

snelle applicatie-ontwikkeling
RAD werd voor het eerst geïntroduceerd door auteur en adviseur James Martin in 1991. Martin erkende en profiteerde vervolgens van de eindeloze maakbaarheid van software bij het ontwerpen van ontwikkelingsmodellen. Rapid Application Development (RAD) is een methodologie die zich richt op snelle levering door continue feedback en frequente iteraties.

Retrospectieve analyse

retrospectieve-analyse
Na afloop van een project worden retrospectieve analyses gehouden om te bepalen wat goed werkte en wat niet. Ze worden ook uitgevoerd aan het einde van een iteratie in Agile projectmanagement. Agile beoefenaars noemen deze bijeenkomsten retrospectives of retros. Ze zijn een effectieve manier om de polsslag van een projectteam te peilen, na te denken over het tot nu toe uitgevoerde werk en een consensus te bereiken over hoe de volgende sprintcyclus moet worden aangepakt. Dit zijn de vijf stadia van een retrospectief analyse voor effectief Agile-projectmanagement: zet de toon, verzamel de gegevens, genereer inzichten, beslis over de volgende stappen en sluit de retrospective.

Geschaald Agile

geschaalde-agile-lean-ontwikkeling
Scaled Agile Lean Development (ScALeD) helpt bedrijven bij het ontdekken van een evenwichtige benadering van agile transitie- en schaalvragen. De ScALed-aanpak helpt bedrijven succesvol in te spelen op veranderingen. Geïnspireerd door een combinatie van lean en agile waarden, is ScALed praktijkgericht en kan worden voltooid via verschillende agile kaders en praktijken.

MKBSME

smeed
De SMED-methode (single minute exchange of die) is een gestroomlijnd productiekader om afval te verminderen en de productie-efficiëntie te verhogen. De SMED-methode is een raamwerk voor het verkorten van de tijd die gepaard gaat met het voltooien van een apparatuurwissel.

Spotify-model

spotify-model
Het Spotify-model is een autonome benadering om agile op te schalen, gericht op cultuurcommunicatie, verantwoording en kwaliteit. De Spotify model werd voor het eerst erkend in 2012 nadat Henrik Kniberg en Anders Ivarsson een witboek uitbrachten waarin werd beschreven hoe streamingbedrijf Spotify wendbaarheid benaderde. Daarom is de Spotify model vertegenwoordigt een evolutie van agile.

Test gedreven ontwikkeling

test gedreven ontwikkeling
Zoals de naam al doet vermoeden, is TDD een testgestuurde techniek om snel en duurzaam hoogwaardige software te leveren. Het is een iteratieve benadering gebaseerd op het idee dat een falende test moet worden geschreven voordat er code voor een functie of functie wordt geschreven. Test-Driven Development (TDD) is een benadering van softwareontwikkeling die is gebaseerd op zeer korte ontwikkelingscycli.

Timeboxen

timeboxen
Timeboxing is een eenvoudige maar krachtige techniek voor tijdbeheer om de productiviteit te verbeteren. Timeboxing beschrijft het proces van proactief plannen van een tijdsblok om in de toekomst aan een taak te besteden. Het werd voor het eerst beschreven door auteur James Martin in een boek over agile softwareontwikkeling.

Worsteling om de bal

wat-is-scrum
Scrum is een methodologie die mede is ontwikkeld door Ken Schwaber en Jeff Sutherland voor effectieve teamsamenwerking bij complexe producten. Scrum werd in de eerste plaats bedacht voor softwareontwikkelingsprojecten om elke 2-4 weken nieuwe softwaremogelijkheden te leveren. Het is een subgroep van agile die ook wordt gebruikt in projectbeheer om de productiviteit van startups te verbeteren.

scrumban

scrumban
Scrumban is een projectmanagementraamwerk dat een hybride is van twee populaire agile-methodologieën: Scrum en Kanban. Scrumban is een populaire benadering om bedrijven te helpen zich te concentreren op de juiste strategische taken en tegelijkertijd hun processen te versterken.

Scrum anti-patronen

scrum-anti-patronen
Scrum-antipatronen beschrijven elke aantrekkelijke, eenvoudig te implementeren oplossing die een probleem uiteindelijk erger maakt. Daarom zijn dit de gewoonte die u niet moet volgen om te voorkomen dat er problemen ontstaan. Enkele klassieke voorbeelden van scrum-antipatronen zijn afwezige producteigenaren, vooraf toegewezen tickets (waardoor individuen geïsoleerd werken) en kortingen achteraf (waarbij beoordelingsbijeenkomsten niet nuttig zijn om echt verbeteringen aan te brengen).

Scrum op schaal

scrum-op-schaal
Scrum op schaal (Scrum@Scale) is een raamwerk dat Scrum-teams gebruiken om complexe problemen aan te pakken en hoogwaardige producten te leveren. Scrum op schaal is tot stand gekomen door een joint venture tussen de Scrum Alliance en Scrum Inc. De joint venture stond onder toezicht van Jeff Sutherland, een mede-maker van Scrum en een van de belangrijkste auteurs van het Agile Manifesto.

Six Sigma

zes-sigma
Six Sigma is een datagedreven aanpak en methodologie voor het elimineren van fouten of defecten in een product, dienst of proces. Six Sigma is begin jaren tachtig door Motorola ontwikkeld als een managementbenadering die was gebaseerd op kwaliteitsprincipes. Een decennium later werd het gepopulariseerd door General Electric, die schatte dat de methode hen in de eerste vijf jaar van gebruik $ 1980 miljard bespaarde.

Rek de doelstellingen uit

stretch-doelstellingen
Stretch-doelstellingen beschrijven elke taak die een agile team van plan is te voltooien zonder zich uitdrukkelijk te verplichten dit te doen. Teams nemen stretch-doelstellingen op tijdens een Sprint of Program Increment (PI) als onderdeel van Scaled Agile. Ze worden gebruikt wanneer het agile team niet zeker is van zijn capaciteit om een ​​doel te bereiken. Daarom zijn stretch-doelstellingen in plaats daarvan resultaten die, hoewel uiterst wenselijk, niet het verschil zijn tussen het succes of falen van elke sprint.

Toyota-productiesysteem

toyota-productiesysteem
Het Toyota Production System (TPS) is een vroege vorm van lean manufacturing ontwikkeld door autofabrikant Toyota. Het Toyota-productiesysteem, dat in de jaren veertig en vijftig werd gecreëerd door de Toyota Motor Corporation, streeft ernaar voertuigen die door klanten zijn besteld, zo snel en efficiënt mogelijk te produceren.

Total Quality Management

totale kwaliteitsmanagement
Het Total Quality Management (TQM) raamwerk is een techniek die gebaseerd is op het uitgangspunt dat medewerkers continu werken aan hun vermogen om waarde te leveren aan klanten. Belangrijk is dat het woord 'totaal' betekent dat alle medewerkers bij het proces worden betrokken, ongeacht of ze in ontwikkeling, productie of fulfilment werken.

Waterval

waterval-model
Het watervalmodel werd voor het eerst beschreven door Herbert D. Benington in 1956 tijdens een presentatie over de software die werd gebruikt in radarbeeldvorming tijdens de Koude Oorlog. Omdat er op dat moment geen kennisgebaseerde, creatieve softwareontwikkelingsstrategieën waren, werd de watervalmethode de standaardpraktijk. Het watervalmodel is een lineair en sequentieel projectmanagementraamwerk. 

Lees ook: Continue innovatieAgile methodologieLean StartupInnovatie van bedrijfsmodellenProject Management.

Lees volgende: Agile methodologie, Lean-methodologie, Agile Project Management, Worsteling om de bal, Kanban, Six Sigma.

Hoofdgidsen:

Belangrijkste casestudy's:

Over de auteur

Scroll naar boven
FourWeekMBA