Walmart-organisatiestructuur

Wat is de organisatiestructuur van Walmart? De Walmart-organisatiestructuur in een notendop

Walmart heeft een hybride hiërarchisch-functionele organisatiestructuur, ook wel een matrixstructuur genoemd die meerdere benaderingen combineert. Enerzijds volgt Walmart een hiërarchische structuur, waarbij de huidige CEO Doug McMillon de enige werknemer is zonder directe leidinggevende, en worden er vanuit het topmanagement richtlijnen gestuurd. Aan de andere kant, de functiegerichte structuur van Het bedrijfsmodel van Walmart wordt gebruikt om werknemers in te delen op basis van hun specifieke vaardigheden en ervaring.

afdelingType structuurStructuurdetailsvoordelenNadelen
BedrijfsleiderschapHiërarchie– Het leiderschap van Walmart opereert binnen een hiërarchische structuur, met duidelijke niveaus van autoriteit en verantwoordelijkheid. De structuur omvat uitvoerend leiderschap, senior management en verschillende divisies en afdelingen, zoals financiën, juridische zaken en bedrijfszaken.– Duidelijke lijnen van autoriteit en verantwoordelijkheid. Efficiënt besluitvormingsproces. Goed gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden.Mogelijk trage besluitvorming vanwege meerdere goedkeuringsniveaus. Beperkte flexibiliteit bij het reageren op snelle veranderingen in de detailhandel.
DetailhandelactiviteitenDivisiestructuur– De retailactiviteiten van Walmart zijn georganiseerd in divisies, die elk verantwoordelijk zijn voor een specifieke geografische regio of winkelformule. De divisies omvatten Walmart US, Walmart International en Sam's Club, elk met een eigen leiderschapsteam. Binnen elke divisie zijn er nog meer divisies op basis van specifieke geografische regio's of markten.– Maatwerkbenadering voor verschillende markten en regio’s. Snelle aanpassing aan lokale marktomstandigheden. Specialisatie in retailactiviteiten.Potentiële coördinatieproblemen tussen divisies. Kan leiden tot variaties in retailstrategieën tussen regio's.
Supply Chain ManagementFunctionele structuur– Supply chain management-functies volgen een functionele structuur, met gespecialiseerde teams voor logistiek, transport, voorraadbeheer en inkoop. Deze teams beheren de productstroom van leveranciers naar distributiecentra en winkels.– Efficiënt beheer van de supply chain. Gespecialiseerde expertise in logistiek en voorraadbeheer.Potentiële uitdagingen in de cross-functionele samenwerking tussen de supply chain en andere bedrijfseenheden. Komt mogelijk niet overeen met specifieke bedrijfsdivisies.
Financiën en accountingFunctionele structuur– De financiële en boekhoudkundige functies werken met een functionele structuur, bestaande uit gespecialiseerde teams voor financiële rapportage, auditing en financiële planning en analyse. Elk team behandelt financiële zaken, waaronder budgettering, financiële rapportage en risicobeheer.– Efficiënt financieel beheer en rapportage. Gespecialiseerde expertise op financieel gebied.Potentiële uitdagingen in cross-functionele samenwerking met andere bedrijfseenheden. Komt mogelijk niet overeen met specifieke bedrijfsdivisies.
Marketing en SalesDivisiestructuur– De marketing- en verkoopactiviteiten van Walmart volgen een divisiestructuur, waarbij divisies verantwoordelijk zijn voor verschillende regio's of winkelformules. Marketingteams ontwikkelen strategieën die zijn afgestemd op specifieke markten. Verkoopafdelingen houden toezicht op de detailhandelsactiviteiten en de klantervaring. Walmart heeft ook een e-commercedivisie die zich richt op online verkoop.– Aangepaste marketing- en verkoopstrategieën voor verschillende regio’s en klantsegmenten. Snelle aanpassing aan regionale marktomstandigheden. Specialisatie in retailmarketing.Potentiële coördinatieproblemen tussen regionale divisies. Kan leiden tot variaties in marketing- en verkoopstrategieën tussen regio's.
Technologie en InnovatieHybride structuur– De technologie- en innovatiefuncties van Walmart combineren elementen van zowel functionele als divisiestructuren. Er is een gecentraliseerd technologieteam dat verantwoordelijk is voor wereldwijde IT-initiatieven en infrastructuur. Innovatieteams binnen verschillende divisies richten zich echter ook op technologische oplossingen die zijn afgestemd op hun specifieke behoeften, zoals e-commerce of supply chain-innovatie.– Efficiënt beheer van de wereldwijde IT-infrastructuur. Gespecialiseerde technologische oplossingen voor divisiespecifieke behoeften. Flexibiliteit om te innoveren op divisieniveau.Potentiële uitdagingen bij het balanceren van gecentraliseerde en divisie-technologie-initiatieven. Kan een effectieve coördinatie vereisen tussen centrale IT- en divisie-innovatieteams.
PersoneelszakenFunctionele structuur– De Human Resources-functie werkt met een functionele structuur, waarbij de nadruk ligt op HR-gerelateerde functies zoals talentverwerving, talentontwikkeling en werknemersrelaties. Teams behandelen HR-zaken in de hele organisatie, inclusief werving, training en prestatiebeheer.– Efficiënt beheer van human resources en talentgerelateerde activiteiten. Gespecialiseerde expertise in HR-functies.Potentiële uitdagingen in cross-functionele samenwerking met business units. Komt mogelijk niet overeen met specifieke bedrijfsdivisies.
Duurzaamheid en MVOCross-functioneel– De inspanningen van Walmart op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) omvatten cross-functionele samenwerking. Hoewel er een toegewijd duurzaamheidsteam is, vereisen duurzaamheidsinitiatieven samenwerking tussen verschillende afdelingen, waaronder de toeleveringsketen, marketing en bedrijfszaken. De duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf zijn geïntegreerd in de algemene bedrijfsstrategie.– Holistische benadering van duurzaamheid en MVO, en deze integreren in de bedrijfsvoering. Samenwerking tussen functies voor een gedeeld doel.Potentiële uitdagingen bij het garanderen van consistente duurzaamheidspraktijken in de hele organisatie. Vereist effectieve, cross-functionele coördinatie en afstemming met de bedrijfsstrategie.

Walmart-bedrijfsmodel

Geschiedenis van Walmart

De organisatiestructuur van Walmart begrijpen

Walmart heeft een organisatiestructuur gekenmerkt door de aanwezigheid van een hiërarchie en functiegebaseerde groepen. Omdat het bedrijf twee verschillende organisatiestructuren combineert, kan worden gezegd dat Walmart een matrix gebruikt organisatiestructuur.

Hierdoor kan Walmart zijn enorme aanwezigheid in de detailhandel in de Verenigde Staten en de rest van de wereld exploiteren, met ongeveer 10,500 winkels onder 46 uithangborden in 24 landen. In feite gebruiken veel vergelijkbare multinationale ondernemingen deze benadering om tegelijkertijd met meerdere divisies en functionele structuren om te gaan.

In de volgende secties zullen we Walmart's nader bekijken organisatiestructuur.

Hiërarchische structuur

Walmart hanteert de hiërarchische structuur, wat betekent dat de huidige CEO Doug McMillon de enige werknemer is zonder directe leidinggevende.

Richtlijnen worden naar behoefte verzonden van het topmanagement naar regionale managers, districtmanagers, middenmanagers, winkelmanagers en winkelteamleden. Hierdoor kunnen leidinggevenden eenvoudig hun invloed uitoefenen op de organisatie en de impact van beslissingen monitoren. Bovendien stelt de hiërarchische structuur het bedrijf in staat om haar meer dan 2.3 miljoen medewerkers.

Walmart heeft een 12-koppige raad van bestuur met leden van de oprichtende Walton-familie en andere personen. Onder de Raad van Bestuur bevindt zich het Uitvoerend Comité dat bestaat uit leidinggevenden in functies als Chief Financial Officer, Chief Technology Officer en Chief Legal Officer en Corporate Secretary. 

Op het volgende niveau is Senior Leadership, bestaande uit 39 executives in een breed scala aan rollen in technologie, merchandising, compliance, ethiek, gezondheid en welzijn en internationaal strategie, om er een paar op te noemen.

Functiegebaseerde structuur

De functiegebaseerde structuur van Walmart wordt gebruikt om werknemers in te delen op basis van hun specifieke vaardigheden en ervaring.

Op functie gebaseerde groepen kunnen bijvoorbeeld human resources, marketing, klantenservice en productie. Elke groep wordt geleid door een manager die samenwerkt met individuele winkelmanagers om de bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

Bovendien zullen verschillende winkelformules van Walmart uit verschillende afdelingen bestaan. Het alleen voor leden toegankelijke winkelmagazijn Sam's Club, bijvoorbeeld, zal enkele functionele groepen bezitten die niet aanwezig zijn in een Walmart Discount Store. Walmart Supercenters met banken, kappers, nagelstudio's, apothekers, restaurants en optometristen zullen ook verschillende afdelingen omvatten die niet relevant zijn voor een standaard Walmart Discount Store.

Sleutelfaciliteiten:

 • Walmart heeft een hybride hiërarchisch-functionele organisatiestructuur, ook wel een matrixstructuur genoemd die meerdere benaderingen combineert.
 • Walmart maakt gebruik van de hiërarchische structuur, wat betekent dat de huidige CEO Doug McMillon de enige werknemer is zonder directe leidinggevende. Richtlijnen worden verzonden van het topmanagement naar regiomanagers, districtmanagers, middenmanagers, winkelmanagers en winkelteamleden indien nodig.
 • De functiegebaseerde structuur van Walmart wordt gebruikt om werknemers in te delen op basis van hun specifieke vaardigheden en ervaring. Voorbeelden zijn verkoop, marketing, human resources, klantenservice en productie.

Belangrijkste kenmerken

 • Hybride hiërarchisch-functionele structuur: Walmart maakt gebruik van een hybride organisatiestructuur die elementen combineert van zowel hiërarchische als functiegebaseerde benaderingen. Deze combinatie wordt vaak een matrixstructuur genoemd, waardoor Walmart zijn uitgebreide activiteiten effectief kan beheren.
 • Rol van CEO: In het hiërarchische aspect van de structuur valt de huidige CEO, Doug McMillon, op als de enige werknemer zonder directe leidinggevende. Dit geeft hem een ​​centrale rol in het besluitvormingsproces en het algehele management.
 • Hiërarchische richtlijnen: De hiërarchische structuur van Walmart vergemakkelijkt de stroom van richtlijnen van het topmanagement naar verschillende organisatieniveaus. Dit zorgt ervoor dat uitvoerende beslissingen en strategieën effectief worden gecommuniceerd en geïmplementeerd in het hele bedrijf.
 • Raad van Bestuur en Directiecomité: Het leiderschap van Walmart omvat een 12-koppige Raad van Bestuur, waaronder leden van de Walton-familie en andere individuen. Onder de raad van bestuur bestaat het uitvoerend comité uit belangrijke leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor verschillende gebieden, zoals financiën, technologie en juridische zaken.
 • Senior Leiderschapsteam: Het Senior Leadership-team bestaat uit 39 leidinggevenden die verschillende rollen vervullen in verschillende domeinen, waaronder technologie, merchandising, compliance, ethiek, gezondheid en welzijn en internationale strategie.
 • Op functies gebaseerde groepen: De op functies gebaseerde structuur van Walmart omvat het categoriseren van werknemers op basis van hun vaardigheden en expertise. Dit resulteert in verschillende functionele groepen, zoals human resources, marketing, klantenservice en productie, elk onder leiding van een manager.
 • Aanpassing aan winkelformaten: Verschillende winkelformules binnen Walmart's portfolio, zoals Sam's Club en Walmart Supercenters, herbergen verschillende afdelingen en functionele groepen op basis van de specifieke behoeften van elke formule. Dankzij deze flexibiliteit kan Walmart zijn activiteiten afstemmen op de verschillende eisen van de klant.
 • Globale operaties: Met meer dan 10,500 winkels in 24 landen, Walmart's matrix organisatiestructuur blijkt nuttig bij het beheer van zijn multinationale activiteiten en het waarborgen van consistentie terwijl lokale variaties worden aangepakt.

Lees volgende: Organisatiestructuur, Walmart-bedrijfsmodel.

Lees ook: Walmart-bedrijfsmodelWalmart Mission Statement-analyse, Walmart SWOT-analyseWie is de eigenaar van Walmart?

Meer over het bedrijfsmodel van Walmart

Walmart-bedrijfsmodel

Walmart-bedrijfsmodel
Met een netto-omzet van meer dan $ 572 miljard in 2022 exploiteert Walmart een gedifferentieerde Omni bedrijfsmodel met drie primaire eenheden, bestaande uit Walmart US, Walmart International en Sam's Club (een magazijnclub met alleen lidmaatschap), samen met Walmart +. Deze abonnementsservice omvat onbeperkte gratis verzending, onbeperkte levering vanuit de winkels en kortingen die in 2021 zijn gelanceerd.

Walmart-inkomsten versus winst

Walmart-inkomsten-versus-winst
Walmart genereerde in 572 meer dan $ 2022 miljard aan inkomsten en meer dan $ 13.6 miljard aan nettowinst in hetzelfde jaar. Vergeleken met meer dan $ 559 miljard aan inkomsten in 2021 en meer dan $ 13.5 miljard aan nettowinst.

Walmart-inkomsten

Walmart-inkomsten
Walmart genereerde in 572 meer dan $ 2022 miljard aan inkomsten, vergeleken met meer dan $ 559 miljard in 2021.

Walmart-klanten

Walmart-klanten
Walmart had in 230 wereldwijd 2022 miljoen klanten, vergeleken met 240 miljoen klanten in 2021 en 265 miljoen klanten in 2019.

Walmart-winkels

Walmart-winkels
In 2022 had Walmart wereldwijd 10,500 werknemers, vergeleken met 11,400 werknemers wereldwijd in 2021.

Walmart-medewerkers

Walmart-medewerkers
Walmart had in 2.3 wereldwijd 2022 miljoen medewerkers, hetzelfde aantal in 2021. In 2020 had Walmart wereldwijd 2.2 miljoen medewerkers.

Missieverklaring van Walmart

walmart-visie-verklaring-missie-verklaring
De missie van Walmart kan worden samengevat als "mensen over de hele wereld helpen geld te besparen en beter te leven - altijd en overal - in winkels en via e-commerce." terwijl het is visie is om "elke dag gemakkelijker te maken voor drukke gezinnen". Walmart definieert "drukke gezinnen" als de roos van zijn Bedrijfsstrategie.

Walmart-organisatiestructuur

Walmart-organisatiestructuur
Walmart heeft een hybride hiërarchisch-functionele organisatiestructuur, ook wel een matrixstructuur genoemd die meerdere benaderingen combineert. Aan de ene kant volgt Walmart een hiërarchische structuur, waarbij de huidige CEO Doug McMillon de enige werknemer is zonder directe leidinggevende, en richtlijnen worden gestuurd vanuit het topmanagement. Aan de andere kant wordt de functiegebaseerde structuur van Walmart gebruikt om werknemers in te delen op basis van hun specifieke vaardigheden en ervaring.

Walmart SWOT-analyse

walmart-swot-analyse
Na een bescheiden begin, iets meer dan 50 jaar geleden, is Walmart uitgegroeid tot 's werelds grootste retailbedrijf. Een enkele kleine discountwinkel in Arkansas is nu uitgebreid tot meer dan 11,000 winkels in 28 landen. Sommige rapporten suggereren dat het bedrijf elk uur $ 1.8 miljoen aan winst maakt.

Lees ook: Walmart-bedrijfsmodel, Walmart SWOT-analyse, Missieverklaring van Walmart, Costco-bedrijfsmodel.

Soorten organisatiestructuren

organisatiestructuur-types
Organisatiestructuren

Verstilde organisatiestructuren

Functioneel

functionele-organisatorische-structuur
Op een functionele organisatiestructuur, groepen en teams zijn georganiseerd op basis van functie. Daarom volgt deze organisatie een top-down structuur, waarbij de meeste beslissingen van het topmanagement naar de onderkant gaan. De onderkant van de organisatie volgt dus grotendeels de strategie uitgewerkt door de top van de organisatie.

Divisie

divisie-organisatie-structuur

Open organisatiestructuren

Matrix

matrix-organisatiestructuur

Flat

platte-organisatorische-structuur
In een flat organisatiestructuur, is er weinig tot geen middenkader tussen medewerkers en leidinggevenden. Daarom verkleint het de ruimte tussen medewerkers en leidinggevenden om een ​​effectieve communicatiestroom binnen de organisatie mogelijk te maken, waardoor het sneller en slanker wordt.

Verbonden zakelijke kaders

Portefeuillebeheer

project-portfolio-matrix
Projectportfoliomanagement (PPM) is een systematische benadering voor het selecteren en beheren van een verzameling projecten die zijn afgestemd op de doelstellingen van de organisatie. Dat is een bedrijfsproces waarbij meerdere projecten worden beheerd die binnen de organisatie kunnen worden geïdentificeerd, geprioriteerd en beheerd. PPM helpt organisaties hun investeringen te optimaliseren door middelen efficiënt toe te wijzen aan alle initiatieven.

Kotter's 8-stappen veranderingsmodel

kotters-8-stappen-veranderingsmodel
Dr. John Kotter, professor aan de Harvard Business School, is een opinieleider op het gebied van organisatieverandering en hij ontwikkelde het 8-stappen verandermodel van Kotter, dat bedrijfsmanagers helpt bij het omgaan met organisatieverandering. Kotter creëerde het 8-stappenmodel om organisatorische transformatie te stimuleren.

Congruentiemodel van Nadler-Tushman

nadler-tushman-congruentie-model
Het Nadler-Tushman Congruence Model is ontwikkeld door David Nadler en Michael Tushman van de Columbia University. Het Nadler-Tushman Congruence Model is een diagnostisch hulpmiddel dat probleemgebieden binnen een bedrijf identificeert. In de zakelijke context treedt congruentie op wanneer de doelen van verschillende mensen of belangengroepen samenvallen.

McKinsey's zeven vrijheidsgraden

mckinseys-zeven-graden
McKinsey's zeven vrijheidsgraden voor groei is een strategie hulpmiddel. De tool is ontwikkeld door partners bij McKinsey and Company en helpt bedrijven te begrijpen welke kansen zullen bijdragen aan uitbreiding, en daarom helpt het om prioriteit te geven aan die initiatieven.

De 5P's van Mintzberg

5ps-van-strategie
Mintzberg's 5P's of Strategy is een strategie ontwikkelingsmodel dat vijf verschillende perspectieven (plan, truc, patroon, positie, perspectief) onderzoekt om een ​​succesvolle te ontwikkelen Bedrijfsstrategie. In de loop der jaren is er een zesde perspectief ontwikkeld, Praktijk genaamd, dat in het leven is geroepen om bedrijven te helpen hun strategieën uit te voeren.

COSO-raamwerk

coso-raamwerk
Het COSO-raamwerk is een middel voor het ontwerpen, implementeren en evalueren van controle binnen een organisatie. De vijf componenten van het COSO-raamwerk zijn controleomgeving, risicobeoordeling, controleactiviteiten, informatie en communicatie en monitoringactiviteiten. Als hulpmiddel voor frauderisicobeheer kunnen bedrijven interne controleprocedures ontwerpen, implementeren en evalueren.

SLEPEN Matrix

sleep-matrix
De TOWS-matrix is ​​een acroniem voor Threats, Opportunities, Weaknesses en Strengths. De matrix is ​​een variatie op de SWOT-analyse en probeert de kritiek op de SWOT-analyse aan te pakken met betrekking tot het onvermogen om relaties tussen de verschillende categorieën aan te tonen.

Lewin's Verandermanagement

lewins-veranderingsmanagementmodel
Het veranderingsmanagementmodel van Lewin helpt bedrijven om te gaan met de onzekerheid en weerstand die gepaard gaan met verandering. Kurt Lewin, een van de eerste academici die zijn onderzoek richtte op groepsdynamiek, ontwikkelde een drietrapsmodel. Hij stelde voor dat het gedrag van individuen gebeurde als een functie van groepsgedrag.

Casestudy's organisatiestructuur

OpenAI-organisatiestructuur

openai-organisatiestructuur
OpenAI is een onderzoekslaboratorium voor kunstmatige intelligentie dat in 2019 is overgegaan in een organisatie met winstoogmerk. De bedrijfsstructuur is georganiseerd rond twee entiteiten: OpenAI, Inc., een Delaware LLC met één lid dat wordt beheerd door OpenAI non-profit, en OpenAI LP , een afgetopte organisatie met winstoogmerk. De OpenAI LP wordt bestuurd door het bestuur van OpenAI, Inc (de stichting), die optreedt als General Partner. Tegelijkertijd omvatten Limited Partners werknemers van de LP, enkele bestuursleden en andere investeerders zoals de liefdadigheidsstichting van Reid Hoffman, Khosla Ventures, en Microsoft, de grootste investeerder in de LP.

Airbnb-organisatiestructuur

airbnb-organisatiestructuur
Airbnb volgt een holacracy-model, of een soort flat organisatiestructuur, waar teams zijn georganiseerd voor projecten, om snel te handelen en snel te itereren, waardoor een slanke en flexibele aanpak behouden blijft. Airbnb is ook overgestapt op een hybride model waarbij werknemers overal kunnen werken en elk kwartaal kunnen vergaderen om vooruit te plannen en met elkaar in contact te komen.

Amazon-organisatiestructuur

Amazon-organisatiestructuur
De Amazone organisatiestructuur is overwegend hiërarchisch met elementen van een functiegebaseerde structuur en geografische indelingen. Terwijl Amazon in de beginjaren begon als een slanke, platte organisatie, veranderde het in een hiërarchische organisatie met duidelijk gedefinieerde taken en functies naarmate het schaalde.

Apple-organisatiestructuur

appel-organisatie-structuur
Apple heeft een traditionele hiërarchische structuur met productgebaseerde groepering en enige samenwerking tussen divisies.

Coca-Cola organisatiestructuur

coca-cola-organisatiestructuur
The Coca-Cola Company heeft een ietwat complexe matrix organisatiestructuur met geografische divisies, productdivisies, bedrijfseenheden en functionele groepen.

Costco organisatiestructuur

costco-organisatiestructuur
Costco heeft een matrix organisatiestructuur, die eenvoudig kan worden gedefinieerd als elke structuur die twee of meer verschillende typen combineert. In dit geval bestaat er een overheersende functionele structuur met een meer secundaire divisiestructuur. Costco's geografische divisies weerspiegelen zijn sterke aanwezigheid in de Verenigde Staten in combinatie met zijn groeiende wereldwijde aanwezigheid. Alleen al in het land zijn er zes divisies, wat aangeeft dat het de bron is van de meeste bedrijfsinkomsten. In vergelijking met bijvoorbeeld concurrent Walmart hanteert Costco een meer gedecentraliseerde benadering van beheer, besluitvorming en autonomie. Hierdoor kunnen de winkels en divisies van het bedrijf flexibeler inspelen op lokale marktomstandigheden.

Dell organisatiestructuur

dell-organisatiestructuur
Dell heeft een functionele organisatiestructuur met een zekere mate van decentralisatie. Dit betekent dat functionele afdelingen informatie delen, meedenken aan het succes van de organisatie en een zekere mate van beslissingsbevoegdheid hebben.

eBay-organisatiestructuur

ebay-organisatiestructuur
eBay was tot voor kort een organisatie met meerdere afdelingen (M-vorm) met semi-autonome eenheden die waren gegroepeerd volgens de diensten die ze leverden. Tegenwoordig heeft eBay een enkele divisie genaamd Marketplace, die eBay en zijn internationale iteraties omvat.

Facebook-organisatiestructuur

facebook-organisatiestructuur
Facebook wordt gekenmerkt door een veelzijdige matrix organisatiestructuur. Het bedrijf maakt gebruik van een flat organisatiestructuur in combinatie met op bedrijfsfuncties gebaseerde teams en productgebaseerde of geografische divisies. De platte organisatiestructuur is georganiseerd rond het leiderschap van Mark Zuckerberg en de belangrijkste leidinggevenden om hem heen. Aan de andere kant zijn de functiegebaseerde teams gebaseerd op de belangrijkste bedrijfsfuncties (zoals HR, productbeheer, investor relations, enzovoort).

De organisatiestructuur van Goldman Sachs

goldman-sacks-organisatiestructuren
Goldman Sachs heeft een hiërarchische structuur met een duidelijke commandostructuur en een gedefinieerd loopbaanontwikkelingsproces. De structuur wordt ook ondersteund door bedrijfsdivisies en functiegroepen.

Google-organisatiestructuur

google-organisatie-structuur
Google (Alphabet) heeft een cross-functionele (teamgebaseerde) organisatiestructuur bekend als een matrixstructuur met een zekere mate van vlakheid. In de loop der jaren, toen het bedrijf opschaalde en het een techgigant werd, is het organisatiestructuur verandert steeds meer in een gecentraliseerde organisatie.

IBM-organisatiestructuur

ibm-organisatiestructuur
IBM heeft een organisatiestructuur gekenmerkt door productgebaseerde divisies, waardoor zijn strategie om innovatieve en concurrerende producten in meerdere markten te ontwikkelen. IBM wordt ook gekenmerkt door functiegebaseerde segmenten die productontwikkeling ondersteunen en innovatie voor elke productgebaseerde divisie, waaronder Global Markets, Integrated Supply Chain, Research, Development en Intellectual Property.

Organisatiestructuur van McDonald's

mcdonald-organisatiestructuur
McDonald's heeft een divisie organisatiestructuur waarbij elke divisie – op basis van geografische locatie – operationele verantwoordelijkheden en strategische doelstellingen krijgt toegewezen. De belangrijkste geografische divisies zijn de VS, internationaal opererende markten en internationale ontwikkelingslicentiemarkten. En aan de andere kant is de hiërarchische leiderschapsstructuur georganiseerd rond regionale en functionele divisies.

McKinsey-organisatiestructuur

mckinsey-organisatiestructuur
McKinsey & Company heeft een gedecentraliseerd organisatiestructuur met veelal zelfsturende kantoren, commissies en medewerkers. Er zijn ook functionele groepen en geografische divisies met eigen namen.

Microsoft-organisatiestructuur

microsoft-organisatiestructuur
Microsoft heeft een product-type divisie organisatiestructuur op basis van functies en technische groepen. Naarmate het bedrijf in de loop van de tijd opschaalde, werd het ook meer hiërarchisch, maar bleef het zijn hybride benadering tussen functies, technische groepen en management behouden.

Organisatiestructuur van Nestlé

nestle-organisatiestructuur
Nestlé heeft een geografische divisiestructuur met activiteiten die zijn gesegmenteerd in vijf belangrijke regio's. Het Zwitserse multinationale voedings- en drankenbedrijf Nestlé had jarenlang een complexe en gedecentraliseerde matrix organisatiestructuur waar de talrijke merken en dochterondernemingen vrij waren om autonoom te opereren.

Nike organisatiestructuur

nike-organisatie-structuur
Nike heeft een matrix organisatiestructuur geografische divisies opnemen. De matrixstructuur van Nike is ook aanwezig op regionaal en subregionaal niveau. De verantwoordelijkheid van het management is gesegmenteerd naar business unit (kleding, schoeisel en uitrusting) en functie (human resources, financiën, marketing, verkoop en bedrijfsvoering).

Patagonië Organisatiestructuur

patagonië-organisatie-structuur
Patagonië heeft een bijzondere organisatiestructuur, waar de oprichter, Chouinard, het eigendom van het bedrijf in handen van twee non-profitorganisaties deed. De Patagonia Purpose Trust, die 100% van de stemgerechtigde aandelen bezit, is verantwoordelijk voor het bepalen van de strategische richting van het bedrijf. En het Holdfast Collective, een non-profit, bezit 100% van de aandelen zonder stemrecht, met als doel het herinvesteren van de merk's dividenden in milieuoorzaken.

Samsung-organisatiestructuur

samsung-organisatie-structuur (1)
Samsung heeft een product-type divisie organisatiestructuur waar producten bepalen hoe resources en bedrijfsvoering worden gecategoriseerd. De belangrijkste bronnen waar de bedrijfsstructuur van Samsung omheen is georganiseerd, zijn consumentenelektronica, IT en apparaatoplossingen. Bovendien zijn de leiderschapsfuncties van Samsung georganiseerd rond een aantal carrièreniveaus, gebaseerd op ervaring (assistent, professional, senior professional en hoofdprofessional).

Sony-organisatiestructuur

sony-organisatiestructuur
Sony heeft een matrix organisatiestructuur voornamelijk gebaseerd op functiegroepen en product-/bedrijfsdivisies. De structuur bevat ook geografische indelingen. In 2021 kondigde Sony de revisie aan van zijn organisatiestructuur, het veranderen van de naam van Sony Corporation in Sony Group Corporation om zichzelf beter te identificeren als het hoofdkantoor van de Sony-groep van bedrijven die het bedrijf naar productdivisies leiden.

Starbucks-organisatiestructuur

starbucks-organisatiestructuur
Starbucks volgt een matrix organisatiestructuur met een combinatie van verticale en horizontale structuren. Het wordt gekenmerkt door meerdere, overlappende commandostructuur en divisies.

Tesla organisatiestructuur

tesla-organisatiestructuur
Tesla wordt gekenmerkt door een functionele organisatiestructuur met aspecten van een hiërarchische structuur. Tesla heeft wel functionele centra in dienst die alle zakelijke activiteiten dekken, inclusief financiën, verkoop, marketing, technologie, engineering, ontwerp en de kantoren van de CEO en voorzitter. Het hoofdkantoor van Tesla in Austin, Texas, bepaalt de strategische richting van het bedrijf, waarbij internationale operaties weinig autonomie krijgen.

Toyota organisatiestructuur

Toyota-organisatiestructuur
Toyota heeft een divisie organisatiestructuur waar de bedrijfsvoering is gecentreerd rond de markt, het product en de geografische groepen. Daarom organiseert Toyota zijn bedrijfsstructuur rond wereldwijde hiërarchieën (de meeste strategische beslissingen komen van het Japanse hoofdkantoor), productgebaseerde divisies (waar de organisatie is opgesplitst, op basis van elke productlijn) en geografische divisies (volgens de geografische gebieden onder beheer). ).

Walmart-organisatiestructuur

Walmart-organisatiestructuur
Walmart heeft een hybride hiërarchisch-functionele organisatiestructuur, ook wel een matrixstructuur genoemd die meerdere benaderingen combineert. Aan de ene kant volgt Walmart een hiërarchische structuur, waarbij de huidige CEO Doug McMillon de enige werknemer is zonder directe leidinggevende, en richtlijnen worden gestuurd vanuit het topmanagement. Aan de andere kant wordt de functiegebaseerde structuur van Walmart gebruikt om werknemers in te delen op basis van hun specifieke vaardigheden en ervaring.

Belangrijkste gratis gidsen:

Over de auteur

Scroll naar boven
FourWeekMBA