goldman-sacks-organisatiestructuren

De organisatiestructuur van Goldman Sachs

Goldman Sachs heeft een hiërarchische structuur met een duidelijke commandostructuur en een gedefinieerd loopbaanontwikkelingsproces. De structuur wordt ook ondersteund door bedrijfsdeskundigen-type indelingen en functiegroepen.

afdelingType structuurStructuurdetailsvoordelenNadelen
Investment BankingFunctionele structuur– De divisie Investment Banking is per functie georganiseerd. Teams binnen deze divisie behandelen verschillende aspecten van investment banking, waaronder fusies en overnames, kapitaalwerving en adviesdiensten.– Efficiënt gebruik van gespecialiseerde vaardigheden. Gerichte expertise op specifieke gebieden van investment banking.Potentiële uitdagingen bij de coördinatie tussen functionele teams. Kan leiden tot silo-operaties.
Global MarketsHybride structuur– Global Markets is een hybride structuur die functionele en divisie-elementen combineert. Het omvat Sales en Trading en de Securities-divisie. Sales en Trading opereren op basis van functies, terwijl de divisie Effecten zich richt op verschillende activaklassen, waarbij productgerichte teams worden gecombineerd met functionele expertise.– Evenwicht tussen gespecialiseerde functies en divisieproductfocus. Expertise in specifieke activaklassen.Complexiteit bij het balanceren van divisie- en functionele rollen. Potentiële conflicten tussen divisie- en functionele prioriteiten.
Asset ManagementFunctionele structuur– Vermogensbeheer opereert met een functionele structuur, gericht op beleggingsstrategieën, dienstverlening aan klanten en productontwikkeling.– Efficiënt beheer van beleggingen en klantenservice. Specialisatie in beleggingsstrategieën.Beperkt aanpassingsvermogen aan snel veranderende marktomstandigheden. Potentiële uitdagingen bij cross-functionele samenwerking.
Consumenten- en vermogensbeheerDivisiestructuur– Consumer and Wealth Management is georganiseerd in divisies zoals Marcus by Goldman Sachs, Private Wealth Management en Consumer Banking. Elke divisie opereert als een op zichzelf staande eenheid, met een eigen leiderschap en strategie.– Maatwerkbenadering voor verschillende klantsegmenten. Snelle reactie op specifieke marktbehoeften. Specialisatie op het gebied van consumenten- en vermogensbeheer.Potentiële coördinatieproblemen tussen divisies. Kan leiden tot dubbel werk.
InvesteringsonderzoekFunctionele structuur– Investment Research werkt met een functionele structuur en biedt onderzoek en analyse van verschillende investeringsmogelijkheden.– Efficiënte productie van investeringsonderzoek. Gespecialiseerde expertise in onderzoek en analyse.Potentiële beperkingen bij cross-functionele samenwerking. Komt mogelijk niet overeen met specifieke bedrijfsdivisies.
Juridisch en nalevingFunctionele structuur– De juridische en compliancefuncties zijn per functie gestructureerd. Het juridische team behandelt juridische zaken, terwijl compliance ervoor zorgt dat de regelgeving wordt nageleefd.– Gespecialiseerde focus op juridische en compliance-aangelegenheden. Efficiënte afhandeling van juridische en regelgevende kwesties.Potentiële uitdagingen bij het coördineren van juridische en compliance-inspanningen in de hele organisatie. Beperkte afstemming met specifieke bedrijfsdivisies.
Technologie en engineeringFunctionele structuur– Technologie- en engineeringfuncties zijn georganiseerd op basis van gespecialiseerde technologierollen, zoals softwareontwikkeling, infrastructuur en data.– Efficiënte ontwikkeling en beheer van technologische hulpbronnen. Gespecialiseerde expertise op technologiegebieden.Potentiële uitdagingen bij cross-functionele samenwerking tussen technologie en bedrijfseenheden. Komt mogelijk niet overeen met specifieke bedrijfsdivisies.
Operaties en dienstenFunctionele structuur– Operaties en diensten zijn gestructureerd per functie, waarbij teams verschillende operationele aspecten behandelen, waaronder clearing, afwikkeling en klantenservice.– Efficiënte afhandeling van operationele processen. Gespecialiseerde expertise in operationele functies.Potentiële coördinatie-uitdagingen bij het beheren van complexe operationele processen. Komt mogelijk niet overeen met specifieke bedrijfsdivisies.
PersoneelszakenFunctionele structuur– De Human Resources-functie werkt met een functionele structuur, waarbij de nadruk ligt op HR-gerelateerde functies zoals talentverwerving, talentontwikkeling en werknemersrelaties.– Efficiënt beheer van human resources en talentgerelateerde activiteiten. Gespecialiseerde expertise in HR-functies.Potentiële uitdagingen in cross-functionele samenwerking met business units. Komt mogelijk niet overeen met specifieke bedrijfsdivisies.

De organisatiestructuur van Goldman Sachs begrijpen

Goldman Sachs heeft een wat hiërarchisch karakter organisatiestructuur met een duidelijke commandostructuur.

Het bedrijf wordt geleid door de huidige voorzitter en CEO David Solomon met een 14-koppige raad van bestuur en een paar managementniveaus eronder. 

De structuur van Goldman Sachs wordt het best geïllustreerd door het loopbaanontwikkelingsproces.

Rekruten beginnen als analisten en worden vervolgens gepromoveerd tot medewerker, uitvoerend directeur/vicepresident en af ​​en toe algemeen directeur.

Progressie via deze titels (behalve voor Managing Director) is formeel in die zin dat het afhangt van het aantal dienstjaren en het competentieniveau van het individu.

Schattingen suggereren dat er tussen 10,000 en 12,000 vice-presidenten werkzaam bij Goldman Sachs.

Dit is deels te wijten aan de tijdgevoelige aard van loopbaanontwikkeling, maar ook omdat maar weinig vice-presidenten over de kwalificaties beschikken om algemeen directeur te worden.

Niettemin maakt het hoge aantal senior medewerkers Goldman Sachs platter van structuur in vergelijking met een traditionele financiële instelling zoals een bank.

Bovendien mag elke divisie zijn eigen wervingsproces uitvoeren bij het selecteren van een nieuwe Vice President. 

Hoewel er een duidelijke commandostructuur bestaat, zorgt de combinatie van enige autonomie van de divisie, duizenden hogere personeelsleden en minder managementniveaus (in vergelijking met collega's) ervoor dat het bedrijf aspecten belichaamt van zowel een hiërarchische als een platte structuur. organisatiestructuur

Bedrijfstype divisies

Tot voor kort had Goldman Sachs vier bedrijfsdivisies om de diensten weer te geven die het bood op het gebied van bankieren, effecten en vermogensbeheer. Deze omvatten:

 1. Vermogensbeheer.
 2. Consumenten- en vermogensbeheer.
 3. Investeringsbankieren, en
 4. Wereldwijde markten.

In oktober 2022 kondigde voorzitter en CEO David Solomon echter een nieuwe structuur aan om een ​​toekomst weer te geven waarin technologie het vermogen van het bedrijf om geld te verdienen als transactiebemiddelaar zou belemmeren.

Solomon hoopte dat deze nieuwe structuur het bedrijf in staat zou stellen zichzelf te positioneren als een digitale bank met meer gediversifieerde inkomstenstromen.

De nieuwe structuur heeft drie bedrijfsdivisies die nog formeel moeten worden benoemd.

De eerste is een combinatie van activa-, consumenten- en vermogensbeheer, terwijl de tweede investeringsbankieren combineert met wereldwijde markten. De derde unit bevat het digitale aanbod van Goldman Sachs.

Functiegebaseerde groepen

Het bedrijf bevat ook tal van op functies gebaseerde groepen die Goldman Sachs op haar website ook wel divisies noemt. 

Elk wordt, afhankelijk van de groep, geleid door een of meer Executive Directors, Vice Presidents of Managing Directors. Groepen zijn onder meer:

 1. Conflictoplossingsgroep.
 2. regelaars.
 3. Bedrijfs- en werkplekoplossingen.
 4. Zakelijke schatkist.
 5. Engineering.
 6. Directiekantoor.
 7. Financiën.
 8. Bedrijfsbrede strategie.
 9. Wereldwijde naleving.
 10. Wereldwijd investeringsbereik.
 11. Beheer van menselijk kapitaal.
 12. Interne audit.
 13. Juridisch.
 14. Operaties.
 15. Risico, en
 16. Belasting.

Goldman Sachs-bedrijfsmodel

Sleutelfaciliteiten:

 • Goldman Sachs heeft een hiërarchische structuur met een duidelijke commandostructuur en een loopbaanontwikkelingsproces. De structuur wordt ook ondersteund door bedrijfsdivisies en functiegroepen.
 • Met enige autonomie van de divisie, duizenden senior medewerkers en minder managementniveaus in vergelijking met collega's, belichaamt het bedrijf aspecten van zowel een hiërarchische als platte structuur. organisatiestructuur.
 • De structuur van Goldman Sachs wordt ook ondersteund door drie bedrijfsdivisies die onlangs opnieuw zijn geconfigureerd om de inkomstenstromen te diversifiëren. Daarnaast zijn er tal van functionele groepen die het bedrijf ook wel divisies noemt.

Belangrijkste kenmerken

 • Hiërarchische organisatiestructuur: Goldman Sachs volgt een hiërarchische organisatiestructuur met een goed gedefinieerde commandostructuur. Het bedrijf wordt geleid door de voorzitter en CEO, David Solomon, samen met een raad van bestuur en verschillende managementniveaus daaronder.
 • Duidelijk loopbaanontwikkelingsproces: Goldman Sachs heeft een gestructureerd loopbaanontwikkelingsproces, waarbij rekruten beginnen als analisten en kunnen doorgroeien naar functies als Associate, Executive Director/Vice President en soms Managing Director. Progressie is gebaseerd op dienstjaren en individuele competentie.
 • Managementniveaus: De structuur van het bedrijf wordt gekenmerkt door managementniveaus, zoals analisten, medewerkers, vice-presidenten, uitvoerende bestuurders en algemeen directeuren.
 • Plattere structuur in vergelijking met collega's: Ondanks zijn hiërarchische aard is Goldman Sachs relatief vlakker van structuur in vergelijking met traditionele financiële instellingen. Dit komt door een groot aantal senior medewerkers en minder managementniveaus.
 • Divisies van het bedrijfstype: Goldman Sachs had voorheen vier bedrijfsdivisies die zijn diensten op het gebied van bankieren, effecten en vermogensbeheer weerspiegelden. Deze divisies omvatten Asset Management, Consumer & Wealth Management, Investment Banking en Global Markets.
 • Nieuwe structuur voor diversificatie: In oktober 2022 introduceerde Goldman Sachs een nieuwe structuur om zijn inkomstenstromen te diversifiëren en zichzelf te positioneren als een digitale bank. De nieuwe structuur omvat drie bedrijfsdivisies die nog formeel moeten worden benoemd.
 • Op functies gebaseerde groepen: Het bedrijf bevat verschillende op functies gebaseerde groepen, ook wel divisies genoemd, die worden geleid door uitvoerende bestuurders, vice-presidenten of algemeen directeuren. Deze groepen bestrijken verschillende gebieden, zoals conflictoplossing, controllers, engineering, financiën, risico's en meer.
 • Combinatie van hiërarchische en platte elementen: Hoewel Goldman Sachs een duidelijke commandostructuur heeft, zorgt de aanwezigheid van enige autonomie van de divisie, een groot aantal hogere personeelsleden en minder managementniveaus voor een mix van zowel hiërarchische als platte organisatorische elementen.
 • Aandachtsgebieden: De functionele groepen van het bedrijf bestrijken een reeks gebieden, waaronder naleving, beheer van menselijk kapitaal, juridische zaken, operaties en meer.

Lees volgende: Organisatiestructuur

Soorten organisatiestructuren

organisatiestructuur-types
Organisatiestructuren

Verstilde organisatiestructuren

Functioneel

functionele-organisatorische-structuur
Op een functionele organisatiestructuur, groepen en teams zijn georganiseerd op basis van functie. Daarom volgt deze organisatie een top-down structuur, waarbij de meeste beslissingen van het topmanagement naar de onderkant gaan. De onderkant van de organisatie volgt dus grotendeels de strategie uitgewerkt door de top van de organisatie.

Divisie

divisie-organisatie-structuur

Open organisatiestructuren

Matrix

matrix-organisatiestructuur

Flat

platte-organisatorische-structuur
In een flat organisatiestructuur, is er weinig tot geen middenkader tussen medewerkers en leidinggevenden. Daarom verkleint het de ruimte tussen medewerkers en leidinggevenden om een ​​effectieve communicatiestroom binnen de organisatie mogelijk te maken, waardoor het sneller en slanker wordt.

Verbonden zakelijke kaders

Portefeuillebeheer

project-portfolio-matrix
Projectportfoliomanagement (PPM) is een systematische benadering voor het selecteren en beheren van een verzameling projecten die zijn afgestemd op de doelstellingen van de organisatie. Dat is een bedrijfsproces waarbij meerdere projecten worden beheerd die binnen de organisatie kunnen worden geïdentificeerd, geprioriteerd en beheerd. PPM helpt organisaties hun investeringen te optimaliseren door middelen efficiënt toe te wijzen aan alle initiatieven.

Kotter's 8-stappen veranderingsmodel

kotters-8-stappen-veranderingsmodel
Dr. John Kotter, professor aan de Harvard Business School, is een denkleider op het gebied van organisatieverandering en hij ontwikkelde Kotter's 8-stappen verandering model, die bedrijfsmanagers helpt bij het omgaan met organisatorische veranderingen. Kotter creëerde de 8-stappen model organisatietransformatie te stimuleren.

Congruentiemodel van Nadler-Tushman

nadler-tushman-congruentie-model
Het Nadler-Tushman Congruence Model is ontwikkeld door David Nadler en Michael Tushman van de Columbia University. Het Nadler-Tushman Congruence Model is een diagnostisch hulpmiddel dat probleemgebieden binnen een bedrijf identificeert. In de zakelijke context treedt congruentie op wanneer de doelen van verschillende mensen of belangengroepen samenvallen.

McKinsey's zeven vrijheidsgraden

mckinseys-zeven-graden
McKinsey's zeven vrijheidsgraden voor groei is een strategie hulpmiddel. De tool is ontwikkeld door partners bij McKinsey and Company en helpt bedrijven te begrijpen welke kansen zullen bijdragen aan uitbreiding, en daarom helpt het om prioriteit te geven aan die initiatieven.

De 5P's van Mintzberg

5ps-van-strategie
Mintzberg's 5P's of Strategy is een strategie ontwikkeling model die vijf verschillende perspectieven (plan, truc, patroon, positie, perspectief) onderzoekt om een ​​succesvol Bedrijfsstrategie. In de loop der jaren is er een zesde perspectief ontwikkeld, Praktijk genaamd, dat in het leven is geroepen om bedrijven te helpen hun strategieën uit te voeren.

COSO-raamwerk

coso-raamwerk
Het COSO-raamwerk is een middel voor het ontwerpen, implementeren en evalueren van controle binnen een organisatie. De vijf componenten van het COSO-raamwerk zijn controleomgeving, risicobeoordeling, controleactiviteiten, informatie en communicatie en monitoringactiviteiten. Als hulpmiddel voor frauderisicobeheer kunnen bedrijven: Design, implementeren en evalueren van interne controleprocedures.

SLEPEN Matrix

sleep-matrix
De TOWS-matrix is ​​een acroniem voor Threats, Opportunities, Weaknesses en Strengths. De matrix is ​​een variatie op de SWOT-analyse en probeert de kritiek op de SWOT-analyse aan te pakken met betrekking tot het onvermogen om relaties tussen de verschillende categorieën aan te tonen.

Lewin's Verandermanagement

lewins-veranderingsmanagementmodel
Verandermanagement van Lewin model helpt bedrijven om te gaan met de onzekerheid en weerstand die gepaard gaan met verandering. Kurt Lewin, een van de eerste academici die zijn onderzoek toespitste op groepsdynamiek, ontwikkelde een drietraps model. Hij stelde voor dat het gedrag van individuen gebeurde als een functie van groepsgedrag.

Casestudy's organisatiestructuur

OpenAI-organisatiestructuur

openai-organisatiestructuur
OpenAI is een onderzoekslaboratorium voor kunstmatige intelligentie dat in 2019 is overgegaan in een organisatie met winstoogmerk. De bedrijfsstructuur is georganiseerd rond twee entiteiten: OpenAI, Inc., een Delaware LLC met één lid dat wordt beheerd door OpenAI non-profit, en OpenAI LP , een afgetopte organisatie met winstoogmerk. De OpenAI LP wordt bestuurd door het bestuur van OpenAI, Inc (de stichting), die optreedt als General Partner. Tegelijkertijd omvatten Limited Partners werknemers van de LP, enkele bestuursleden en andere investeerders zoals de liefdadigheidsstichting van Reid Hoffman, Khosla Ventures, en Microsoft, de grootste investeerder in de LP.

Airbnb-organisatiestructuur

airbnb-organisatiestructuur
Airbnb volgt een holacratie model, of een soort flat organisatiestructuur, waar teams zijn georganiseerd voor projecten, om snel te handelen en snel te itereren, waardoor een slanke en flexibele aanpak behouden blijft. Airbnb is ook overgestapt op een hybride model waar medewerkers overal kunnen werken en elk kwartaal bijeen kunnen komen om vooruit te plannen en met elkaar in contact te komen.

Amazon-organisatiestructuur

Amazon-organisatiestructuur
De Amazone organisatiestructuur is overwegend hiërarchisch met elementen van een functiegebaseerde structuur en geografische indelingen. Terwijl Amazon in de beginjaren begon als een slanke, platte organisatie, veranderde het in een hiërarchische organisatie met duidelijk gedefinieerde taken en functies naarmate het schaalde.

Apple-organisatiestructuur

appel-organisatie-structuur
Apple heeft een traditionele hiërarchische structuur met productgebaseerde groepering en enige samenwerking tussen divisies.

Coca-Cola organisatiestructuur

coca-cola-organisatiestructuur
The Coca-Cola Company heeft een ietwat complexe matrix organisatiestructuur met geografische divisies, productdivisies, bedrijfseenheden en functionele groepen.

Costco organisatiestructuur

costco-organisatiestructuur
Costco heeft een matrix organisatiestructuur, die eenvoudig kan worden gedefinieerd als elke structuur die twee of meer verschillende typen combineert. In dit geval bestaat er een overheersende functionele structuur met een meer secundaire divisiestructuur. Costco's geografische divisies weerspiegelen zijn sterke aanwezigheid in de Verenigde Staten in combinatie met zijn groeiende wereldwijde aanwezigheid. Alleen al in het land zijn er zes divisies, wat aangeeft dat het de bron is van de meeste bedrijfsinkomsten. In vergelijking met bijvoorbeeld concurrent Walmart hanteert Costco een meer gedecentraliseerde benadering van beheer, besluitvorming en autonomie. Hierdoor kunnen de winkels en divisies van het bedrijf flexibeler inspelen op lokale marktomstandigheden.

Dell organisatiestructuur

dell-organisatiestructuur
Dell heeft een functionele organisatiestructuur met een zekere mate van decentralisatie. Dit betekent dat functionele afdelingen informatie delen, meedenken aan het succes van de organisatie en een zekere mate van beslissingsbevoegdheid hebben.

eBay-organisatiestructuur

ebay-organisatiestructuur
eBay was tot voor kort een organisatie met meerdere afdelingen (M-vorm) met semi-autonome eenheden die waren gegroepeerd volgens de diensten die ze leverden. Tegenwoordig heeft eBay een enkele divisie genaamd Marketplace, die eBay en zijn internationale iteraties omvat.

Facebook-organisatiestructuur

facebook-organisatiestructuur
Facebook wordt gekenmerkt door een veelzijdige matrix organisatiestructuur. Het bedrijf maakt gebruik van een flat organisatiestructuur in combinatie met op bedrijfsfuncties gebaseerde teams en productgebaseerde of geografische divisies. De platte organisatiestructuur is georganiseerd rond het leiderschap van Mark Zuckerberg en de belangrijkste leidinggevenden om hem heen. Aan de andere kant zijn de functiegebaseerde teams gebaseerd op de belangrijkste bedrijfsfuncties (zoals HR, productbeheer, investor relations, enzovoort).

De organisatiestructuur van Goldman Sachs

goldman-sacks-organisatiestructuren
Goldman Sachs heeft een hiërarchische structuur met een duidelijke commandostructuur en een gedefinieerd loopbaanontwikkelingsproces. De structuur wordt ook ondersteund door bedrijfsdivisies en functiegroepen.

Google-organisatiestructuur

google-organisatie-structuur
Google (Alphabet) heeft een cross-functionele (teamgebaseerde) organisatiestructuur bekend als een matrixstructuur met een zekere mate van vlakheid. In de loop der jaren, toen het bedrijf opschaalde en het een techgigant werd, is het organisatiestructuur verandert steeds meer in een gecentraliseerde organisatie.

IBM-organisatiestructuur

ibm-organisatiestructuur
IBM heeft een organisatiestructuur gekenmerkt door productgebaseerde divisies, waardoor zijn strategie om innovatieve en concurrerende producten in meerdere markten te ontwikkelen. IBM wordt ook gekenmerkt door functiegebaseerde segmenten die productontwikkeling ondersteunen en innovatie voor elke productgebaseerde divisie, waaronder Global Markets, Integrated Supply Chain, Research, Development en Intellectual Property.

Organisatiestructuur van McDonald's

mcdonald-organisatiestructuur
McDonald's heeft een divisie organisatiestructuur waarbij elke divisie – op basis van geografische locatie – operationele verantwoordelijkheden en strategische doelstellingen krijgt toegewezen. De belangrijkste geografische divisies zijn de VS, internationaal opererende markten en internationale ontwikkelingslicentiemarkten. En aan de andere kant is de hiërarchische leiderschapsstructuur georganiseerd rond regionale en functionele divisies.

McKinsey-organisatiestructuur

mckinsey-organisatiestructuur
McKinsey & Company heeft een gedecentraliseerd organisatiestructuur met veelal zelfsturende kantoren, commissies en medewerkers. Er zijn ook functionele groepen en geografische divisies met eigen namen.

Microsoft-organisatiestructuur

microsoft-organisatiestructuur
Microsoft heeft een product-type divisie organisatiestructuur op basis van functies en technische groepen. Naarmate het bedrijf in de loop van de tijd opschaalde, werd het ook meer hiërarchisch, maar bleef het zijn hybride benadering tussen functies, technische groepen en management behouden.

Organisatiestructuur van Nestlé

nestle-organisatiestructuur
Nestlé heeft een geografische divisiestructuur met activiteiten die zijn gesegmenteerd in vijf belangrijke regio's. Het Zwitserse multinationale voedings- en drankenbedrijf Nestlé had jarenlang een complexe en gedecentraliseerde matrix organisatiestructuur waar de talrijke merken en dochterondernemingen vrij waren om autonoom te opereren.

Nike organisatiestructuur

nike-organisatie-structuur
Nike heeft een matrix organisatiestructuur geografische divisies opnemen. De matrixstructuur van Nike is ook aanwezig op regionaal en subregionaal niveau. De verantwoordelijkheid van het management is gesegmenteerd naar business unit (kleding, schoeisel en uitrusting) en functie (human resources, financiën, marketing, verkoop en bedrijfsvoering).

Patagonië Organisatiestructuur

patagonië-organisatie-structuur
Patagonië heeft een bijzondere organisatiestructuur, waar de oprichter, Chouinard, het eigendom van het bedrijf in handen van twee non-profitorganisaties deed. De Patagonia Purpose Trust, die 100% van de stemgerechtigde aandelen bezit, is verantwoordelijk voor het bepalen van de strategische richting van het bedrijf. En het Holdfast Collective, een non-profit, bezit 100% van de aandelen zonder stemrecht, met als doel het herinvesteren van de merk's dividenden in milieuoorzaken.

Samsung-organisatiestructuur

samsung-organisatie-structuur (1)
Samsung heeft een product-type divisie organisatiestructuur waar producten bepalen hoe resources en bedrijfsvoering worden gecategoriseerd. De belangrijkste bronnen waar de bedrijfsstructuur van Samsung omheen is georganiseerd, zijn consumentenelektronica, IT en apparaatoplossingen. Bovendien zijn de leiderschapsfuncties van Samsung georganiseerd rond een aantal carrièreniveaus, gebaseerd op ervaring (assistent, professional, senior professional en hoofdprofessional).

Sony-organisatiestructuur

sony-organisatiestructuur
Sony heeft een matrix organisatiestructuur voornamelijk gebaseerd op functiegroepen en product-/bedrijfsdivisies. De structuur bevat ook geografische indelingen. In 2021 kondigde Sony de revisie aan van zijn organisatiestructuur, het veranderen van de naam van Sony Corporation in Sony Group Corporation om zichzelf beter te identificeren als het hoofdkantoor van de Sony-groep van bedrijven die het bedrijf naar productdivisies leiden.

Starbucks-organisatiestructuur

starbucks-organisatiestructuur
Starbucks volgt een matrix organisatiestructuur met een combinatie van verticale en horizontale structuren. Het wordt gekenmerkt door meerdere, overlappende commandostructuur en divisies.

Tesla organisatiestructuur

tesla-organisatiestructuur
Tesla wordt gekenmerkt door een functionele organisatiestructuur met aspecten van een hiërarchische structuur. Tesla heeft wel functionele centra in dienst die alle zakelijke activiteiten omvatten, inclusief financiën, verkoop, marketing, technologie, techniek, Design, en de kantoren van de CEO en voorzitter. Tesla's hoofdkantoor in Austin, Texas, bepaalt de strategische richting van het bedrijf, waarbij internationale operaties weinig autonomie krijgen.

Toyota organisatiestructuur

Toyota-organisatiestructuur
Toyota heeft een divisie organisatiestructuur waar de bedrijfsvoering is gecentreerd rond de markt, het product en de geografische groepen. Daarom organiseert Toyota zijn bedrijfsstructuur rond wereldwijde hiërarchieën (de meeste strategische beslissingen komen van het Japanse hoofdkantoor), productgebaseerde divisies (waar de organisatie is opgesplitst, op basis van elke productlijn) en geografische divisies (volgens de geografische gebieden onder beheer). ).

Walmart-organisatiestructuur

Walmart-organisatiestructuur
Walmart heeft een hybride hiërarchisch-functionele organisatiestructuur, ook wel een matrixstructuur genoemd die meerdere benaderingen combineert. Aan de ene kant volgt Walmart een hiërarchische structuur, waarbij de huidige CEO Doug McMillon de enige werknemer is zonder directe leidinggevende, en richtlijnen worden gestuurd vanuit het topmanagement. Aan de andere kant wordt de functiegebaseerde structuur van Walmart gebruikt om werknemers in te delen op basis van hun specifieke vaardigheden en ervaring.

Belangrijkste gratis gidsen:

Over de auteur

Scroll naar boven
FourWeekMBA