5ps-van-strategie

Mintzberg's 5P's van strategie in een notendop

Mintzberg's 5P's of Strategy is een strategie ontwikkelingsmodel dat vijf verschillende perspectieven (plan, truc, patroon, positie, perspectief) onderzoekt om een ​​succesvolle te ontwikkelen Bedrijfsstrategie. In de loop der jaren is er een zesde perspectief ontwikkeld, Praktijk genaamd, dat in het leven is geroepen om bedrijven te helpen hun strategieën uit te voeren.

AspectUitleg
Mintzbergs 5 P’s van StrategieHendrik Mintzberg, een gerenommeerd managementtheoreticus, stelde de 5P’s van Strategie voor als een alternatieve benadering voor het begrijpen en formuleren van strategieën. Dit raamwerk daagt de traditionele, lineaire benadering van strategische planning uit en benadrukt een meer holistische kijk op strategieontwikkeling.
5Ps-frameworkDe 5P’s van Strategie bestaan ​​uit vijf componenten:
1. Plan: Dit is het traditionele aspect van strategie, waarbij doelbewuste planning, het stellen van doelen en gestructureerde besluitvorming betrokken zijn. Het vertegenwoordigt de beoogde strategie.
2. Plooi: Ploy verwijst naar specifieke tactieken, manoeuvres of acties die zijn ontworpen om een ​​concurrentievoordeel te behalen. Het is vaak reactief en kan gepaard gaan met bedrog of verrassing.
3. Patroon: Patronen komen in de loop van de tijd voort uit de acties van een bedrijf. Dit zijn gerealiseerde strategieën die kunnen afwijken van het beoogde plan en representeren wat de organisatie daadwerkelijk doet.
4. Positie: Positionering heeft betrekking op de manier waarop een organisatie zichzelf in de markt positioneert ten opzichte van concurrenten, klanten en andere belanghebbenden. Het gaat om het vinden van een unieke en duurzame marktniche.
5. Perspectief: Perspectief heeft betrekking op de gedeelde waarden, cultuur en overtuigingen binnen een organisatie. Het beïnvloedt de manier waarop beslissingen worden genomen en strategieën worden geïmplementeerd.
Strategie als mixDe benadering van Mintzberg suggereert dat strategie is een mix van deze 5P’s, in plaats van louter een weloverwogen plan te zijn. Organisaties passen en veranderen vaak strategieën op basis van de wisselwerking tussen deze elementen.
Combinatie en dynamiekEffectieve strategieën zijn vaak het resultaat van het combineren van elementen uit de 5P’s. Strategieën evolueren en ontwikkelen zich in de loop van de tijd naarmate organisaties reageren op veranderende omstandigheden en leren van hun ervaringen.
Realisme en complexiteitDe 5P’s herkennen de complexiteit en onvoorspelbaarheid van het ondernemingsklimaat. Ze moedigen organisaties aan realistischer te zijn over hun strategieën en erkennen dat patronen en posities eerder organisch kunnen ontstaan ​​dan dat ze volledig gepland zijn.
Strategische analyseHet 5Ps-raamwerk moedigt strategische analyses aan die niet alleen rekening houden met doelbewuste plannen (Plan), maar ook met concurrentietactieken (Ploy), historisch gedrag (Patroon), marktpositionering (Positie) en organisatiecultuur (Perspectief).
Aanpassingsvermogen en behendigheidHet model van Mintzberg bevordert het aanpassingsvermogen en de wendbaarheid als reactie op veranderende omstandigheden. Door het belang van patronen en positionering te erkennen, kunnen organisaties beter geïnformeerde beslissingen nemen en hun strategieën indien nodig aanpassen.
Kritieken en beperkingenCritici beweren dat het in de praktijk lastig kan zijn om het 5P’s-raamwerk toe te passen, omdat het minder prescriptief is dan traditionele strategische planningsmodellen. Sommige organisaties vinden het misschien lastig om de juiste balans tussen de vijf componenten te vinden.
Holistisch perspectiefDe 5P’s van Strategie bieden een holistisch perspectief op strategieontwikkeling, waarbij wordt erkend dat effectieve strategieën voortkomen uit een combinatie van geplande en opkomende elementen. Deze aanpak kan organisaties helpen effectiever om te gaan met complexiteit en onzekerheid.
ToepassingenHet raamwerk van Mintzberg wordt door organisaties gebruikt om een ​​uitgebreider begrip van hun strategieën te bevorderen en om strategische discussies te faciliteren die een breder scala aan factoren omvatten. Het moedigt een dieper onderzoek aan naar hoe strategie wordt ontwikkeld en uitgevoerd.

De 5P's van strategie van Mintzberg begrijpen

Mintzberg's 5P's of Strategy is ontwikkeld door de Canadese managementwetenschapper Henry Mintzberg. 

Hij erkende dat in dynamische zakelijke omgevingen een simplistische benadering nodig is strategie ontwikkeling zou waarschijnlijk geen succes opleveren. De strategie kan de ene dag redelijk effectief zijn en de volgende dag nutteloos.

Om ervoor te zorgen dat een strategie is aanpasbaar en heeft een lange levensduur, het moet multidimensionaal zijn en rekening houden met vele perspectieven.

De vijf perspectieven van de strategie van Mintzberg

Hieronder volgt een blik op elk van de vijf perspectieven die Mintzberg identificeerde als cruciaal voor succes:

 1. Plan – welke actie zal het bedrijf ondernemen om zijn toekomstige doelstellingen te realiseren? Bedrijven moeten brainstormsessies houden om doelen te identificeren en te bepalen hoe deze kunnen worden bereikt. Vervolgens kan een plan worden gemaakt met behulp van een SWOT- of PESTLE-analyse. Een gedegen strategisch plan is essentieel omdat het de basis vormt voor de vier vervolgperspectieven.
 2. Tactische zet – Mintzberg stelt dat de strategie concurrenten moeten ontmoedigen, afleiden of beïnvloeden. Een technologiebedrijf kan bijvoorbeeld bepaalde uitvindingen patenteren om producten van concurrenten te ontmoedigen de markt te betreden. Een bedrijf moet strategische trucs gebruiken om de concurrentie een stap voor te blijven. Maar ze mogen niet zo gefocust zijn op concurrenten dat ze die van zichzelf uit het oog verliezen strategie.
 3. Patronen – de voorgaande twee perspectieven stimuleren bedrijven om vooruit te kijken. Het herkennen van een patroon gaat echter over naar het verleden kijken en bepalen wat goed heeft gewerkt. Een restaurant dat bekend staat om zijn speciale zeevruchten, moet niet proberen om elders een concurrentievoordeel te ontwikkelen. Integendeel, het zou moeten verdubbelen op wat het het beste doet. Het is ook belangrijk op te merken dat hoewel plannen bedoeld zijn strategie, patronen zijn realiseerde strategie en kan onbedoeld zijn. In sommige gevallen zal een bedrijf op zoek moeten gaan naar nieuwe patronen in zijn activiteiten en vervolgens een strategie voor elk.
 4. Positie – hoe wil het bedrijf zich profileren in de markt? Welke doelgroep of niche moet het innemen om een ​​concurrentievoordeel te behalen? Wat is de USP en hoe verhoudt deze zich tot? merk kracht? Porter's Diamond en Porter's Five Forces zijn nuttige marktkrachtanalyses.
 5. Perspectief – hoe ziet het bedrijf de wereld? Wat is de "persoonlijkheid" van het bedrijf? Het perspectief moet worden gedeeld door alle leden van de organisatie die verenigd zijn in gemeenschappelijk denken en gedrag. Om deze reden stellen velen perspectief gelijk aan cultuur. Een bedrijf met een cultuur van het nemen van risico's en innovatie zou zijn . moeten baseren strategie op zeer innovatieve producten en diensten.

Het zesde perspectief van de strategie van Mintzberg

Terwijl de vijf perspectieven van Mintzberg's strategie maak een multidimensionale strategie, sommigen beweren dat ze te beschrijvend zijn. Dat wil zeggen, ze bieden geen richtlijnen over hoe deze perspectieven kunnen worden geïmplementeerd.

Als reactie hierop werd een zesde perspectief genaamd Praktijk gecreëerd om bedrijven te helpen hun strategieën uit te voeren. Dit kan op verschillende manieren worden bereikt:

 • belichamen van de strategie, of de fysieke uitvoering van acties die het bedrijf helpen groeien. Streamingdiensten zoals Netflix en Prime Video belichaamden hun oorspronkelijke contentstrategieën door studio's te kopen om nieuwe televisieprogramma's te creëren.
 • De voelen strategie via een van de vijf zintuigen. Toen Coca-Cola zijn Coke Zero Sugar-drank op de markt bracht, was de reactie van de consument op de vreselijke smaak enorm. Het is moeilijk voor te stellen dat Coca-Cola de drank (of zijn) heeft geproefd strategie) voor de release.
 • Houden van de strategie in het heden. Veel strategieën lijden eronder als leiders te ver in het verleden kijken of juist te ver in de toekomst. Intel's strategie van het ontwikkelen van toekomstige technologie leidde ertoe dat het bedrijf de huidige kwestie van productbeveiliging verwaarloosde. Sony's focus op consistentie in het verleden heeft geresulteerd in herhaalde fouten in de Spider Man franchises en in drie generaties PlayStation. In beide voorbeelden is de strategie was gebaseerd op de ongrijpbaarheid van het verleden en de toekomst. Strategieën die in plaats daarvan zijn gebaseerd op de realiteit van het heden, zorgen ervoor dat bedrijven niet worden afgeleid.

Case Study's

Agile Project Management:

 • Plan: Agile teams plannen kortetermijndoelen (sprints) op basis van klantvereisten en zakelijke prioriteiten. Dit perspectief zorgt ervoor dat het project aansluit bij de huidige doelstellingen.
 • Patronen: Agile retrospectives analyseren eerdere sprints om succesvolle praktijken en verbeterpunten te identificeren. Dit perspectief helpt teams om van hun ervaringen te leren en zich voortdurend aan te passen.
 • Positie: Agile teams positioneren hun product op de markt door gebruikersfeedback in overweging te nemen en de functies te herhalen. Dit perspectief zorgt ervoor dat het product concurrerend blijft.
 • Tactische zet: Agile teams kunnen strategische functie-releases gebruiken om te reageren op veranderende marktomstandigheden of om concurrenten te slim af te zijn. Dit perspectief maakt flexibiliteit mogelijk strategie uitvoering.
 • Perspectief: Agile-principes bevorderen een samenwerkings- en adaptieve cultuur, waarbij teamleden op één lijn worden gebracht met een gedeeld perspectief op klantwaarde en reactievermogen.

Strategie voor cyberbeveiliging:

 • Plan: Het creëren van een alomvattend cyberbeveiligingsplan omvat het identificeren van potentiële bedreigingen, het beoordelen van kwetsbaarheden en het plannen van beveiligingsmaatregelen. Dit perspectief zorgt voor proactieve bescherming.
 • Patronen: Door historische aanvalspatronen te analyseren, kunnen organisaties anticiperen op en zich verdedigen tegen soortgelijke aanvallen. Dit perspectief maakt geïnformeerde besluitvorming mogelijk op basis van ervaringen uit het verleden.
 • Positie: Het beoordelen van de beveiligingshouding van de organisatie ten opzichte van industriestandaarden en concurrenten zorgt voor naleving en concurrentiepositie. Dit perspectief ondersteunt risicomanagement.
 • Tactische zet: Het gebruik van misleidende praktijken zoals honeypots kan aanvallers afleiden en kritieke activa beschermen. Dit perspectief voegt een laag toe strategie aan veiligheidsverdedigingen.
 • Perspectief: Het cultiveren van een veiligheidsbewuste cultuur bevordert het bewustzijn van medewerkers en een gedeeld perspectief op het belang van cyberbeveiliging.

Productlevenscyclusbeheer (PLM):

 • Plan: PLM-strategieën plannen productontwikkelingsfasen en stemmen deze af op de marktvraag en concurrentieanalyse. Dit perspectief zorgt ervoor dat producten voldoen aan de behoeften van de markt.
 • Patronen: Het herkennen van succesvolle producteigenschappen uit eerdere releases vormt de basis voor het productontwerp. Dit perspectief optimaliseert productontwikkeling op basis van historische gegevens.
 • Positie: Evalueren hoe een product past binnen het concurrentielandschap helpt bij het vaststellen van prijs-, branding- en doelgroepstrategieën. Dit perspectief ondersteunt de marktpositionering.
 • Tactische zet: Tactieken zoals tijdelijke promoties kunnen de verkoop stimuleren en de concurrentie te slim af zijn. Dit perspectief voegt een strategisch element toe marketing en verkoop.
 • Perspectief: Het bevorderen van een cultuur van innovatie en klanttevredenheid zorgen voor afstemming met productgerichte organisatiewaarden.

Sociale media marketing:

 • Plan: Sociale media marketing plannen stellen doelen, inhoudskalenders en doelgroepen vast. Dit perspectief zorgt ervoor dat de inspanningen op sociale media aansluiten bij de situatie marketing doelstellingen.
 • Patronen: Door de prestaties van sociale media uit het verleden te analyseren, kunt u inhoudstypen en postschema's identificeren die resoneren met het publiek. Dit perspectief optimaliseert contentstrategieën.
 • Positie: Het creëren van een uniek merk aanwezigheid op sociale mediaplatforms creëert een concurrentievoordeel. Dit perspectief versterkt merk positionering.
 • Tactische zet: Door gebruik te maken van virale uitdagingen of trending topics kan de zichtbaarheid en betrokkenheid worden vergroot. Dit perspectief voegt een strategische voorsprong toe aan campagnes op sociale media.
 • Perspectief: Consequent handhaven merk stem en waarden in sociale media-interacties versterken de merk's identiteit.

Gegevensbeveiliging en privacynaleving:

 • Plan: Gegevensbeschermingsplannen schetsen strategieën zoals encryptie en toegangscontroles om aan de regelgeving te voldoen. Dit perspectief zorgt voor gegevensbeveiliging en naleving van de wetgeving.
 • Patronen: Door datalekken uit het verleden te analyseren, kunnen kwetsbaarheden en aanvalspatronen worden geïdentificeerd. Dit perspectief vormt de basis voor proactieve beveiligingsmaatregelen.
 • Positie: Het beoordelen van de naleving door de organisatie van de regelgeving inzake gegevensbescherming en haar reputatie op het gebied van het beschermen van klantgegevens ondersteunt de risicobeoordeling en compliance-inspanningen.
 • Tactische zet: Het gebruik van misleidende tactieken zoals honeypots kan potentiële aanvallers afleiden en gevoelige gegevens beschermen. Dit perspectief verbetert de beveiligingsstrategieën.
 • Perspectief: Het cultiveren van een cultuur van gegevensbeveiliging en privacynaleving zorgt ervoor dat werknemers gegevensbescherming begrijpen en er prioriteit aan geven.

Startende bedrijfsstrategie:

 • Plan: Startup-bedrijfsplannen schetsen doelen, strategieën voor markttoegang, en doelgroep segmenten. Dit perspectief zorgt ervoor dat de richting van de startup aansluit bij marktkansen.
 • Patronen: Het analyseren van succesvolle startup-praktijken en markttrends informeert de besluitvorming. Dit perspectief helpt startups te leren van de ervaringen van anderen.
 • Positie: Het identificeren van een unieke niche en waardeproposities binnen de branche bepaalt de marktpositionering van de startup. Dit perspectief is leidend voor differentiatiestrategieën.
 • Tactische zet: Het implementeren van disruptief marketing Strategieën kunnen startups helpen snel marktaandeel te winnen. Dit perspectief ondersteunt een snelle ontwikkeling groei strategieën.
 • Perspectief: Het opzetten van een cultuur van innovatie en aanpassingsvermogen brengt teamleden op één lijn met een gedeeld perspectief op het benutten van kansen en het reageren op marktfeedback.

Key afhaalrestaurants

 1. Mintzberg's 5P's of Strategy is een strategie ontwikkelingskader dat vijf belangrijke perspectieven omvat.
 2. Mintzberg's 5P's of Strategy stelt dat eendimensionale strategieën van de ene op de andere dag onbetrouwbaar zijn omdat ze zich niet aanpassen aan dynamische markten.
 3. De 5P's van Strategie van Mintzberg bevatten soms een zesde perspectief: oefenen. De praktijk stelt een bedrijf in staat om een ​​effectief strategisch plan te implementeren door aanwezig en niet afgeleid te blijven.

Belangrijkste kenmerken

 • Inleiding tot de 5 P's van Strategie van Mintzberg:
  • Mintzberg's 5P's of Strategy is een strategie ontwikkelingsmodel bedacht door Henry Mintzberg.
  • Het omvat vijf perspectieven: Plan, Ploy, Patroon, Positie en Perspectief, die elk bijdragen aan een alomvattend strategie.
 • Doel en context:
  • Mintzberg erkende dat dynamische zakelijke omgevingen strategieën vereisen met aanpassingsvermogen en diepgang, die verder gaan dan eenvoudige benaderingen.
  • De vijf perspectieven creëren samen een multidimensionaal en aanpasbaar perspectief strategie.
 • Vijf perspectieven op de strategie van Mintzberg:
  • Plan: Richt zich op toekomstige doelen en handelwijzen. Het omvat SWOT- of PESTLE-analyse om een ​​strategisch plan te creëren.
  • Tactische zet: Betreft strategische acties om concurrenten te ontmoedigen, af te leiden of te beïnvloeden, terwijl de focus op de eigen onderneming blijft strategie.
  • Patronen: Onderzoekt successen uit het verleden om te identificeren wat goed werkt en dienovereenkomstig strategieën te ontwikkelen.
  • Positie: Richt zich op marktpositionering, doelgroep, uniek verkoopvoorstel (USP), en merk sterkte.
  • Perspectief: Vertegenwoordigt het wereldbeeld en de cultuur van de organisatie en beïnvloedt strategie gebaseerd op gedeeld denken en gedrag.
 • Zesde perspectief: praktijk:
  • Om de implementatie van de 5P's van Mintzberg te verbeteren, wordt een zesde perspectief, genaamd Praktijk, voorgesteld.
  • Het belichamen van de strategie: Fysiek uitvoeren van handelingen die aansluiten bij de strategie's doelen, zoals te zien is bij streamingdiensten die originele inhoud creëren.
  • Het aanvoelen van de strategie: Verzekeren strategie resoneert goed met de reacties en feedback van consumenten.
  • Strategie in het heden houden: Het in evenwicht brengen van toekomstige doelen en consistentie uit het verleden met de huidige realiteit om afleiding te voorkomen.
 • Key Takeaways:
  • De 5 P's van Strategie van Mintzberg omvatten vijf perspectieven: Plan, Ploy, Patroon, Positie en Perspectief.
  • Het model richt zich op de behoefte aan aanpasbare strategieën in dynamische omgevingen.
  • Een mogelijk zesde perspectief, Oefening, versterkt strategie uitvoering door fysieke belichaming, feedback van consumenten en op het heden gerichte planning.

Verbonden strategiekaders

ADKAR-model

adkar-model
Het ADKAR-model is een managementtool die is ontworpen om werknemers en bedrijven te helpen bij de overgang door organisatorische veranderingen. Om de kansen van werknemers om verandering te omarmen zo groot mogelijk te maken, is het ADKAR-model in 2003 ontwikkeld door auteur en ingenieur Jeff Hiatt. Het model is bedoeld om mensen door het veranderingsproces te leiden en, belangrijker nog, ervoor te zorgen dat mensen niet na verloop van tijd terugkeren naar de gebruikelijke manier van werken. heeft gehaald.

Ansoff-matrix

ansoff-matrix
U kunt de Ansoff-matrix gebruiken als een strategisch kader om te begrijpen wat: groei strategie is meer geschikt op basis van de marktcontext. Ontwikkeld door wiskundige en bedrijfsdeskundigen manager Igor Ansoff, het gaat ervan uit dat een groei strategie kan worden afgeleid uit de vraag of de markt nieuw of bestaand is, en of de artikel nieuw of bestaand is.

Bedrijfsmodel Canvas

bedrijfsmodel Canvas
Het bedrijfsmodel  canvas is een raamwerk voorgesteld door Alexander Osterwalder en Yves Pigneur in Busines Model Generation, waarmee de Design of bedrijfsmodellen door middel van negen bouwstenen, bestaande uit: sleutelpartners, kernactiviteiten, waarde proposities, klantrelaties, klantsegmenten, kritieke middelen, kanalen, kostenstructuur en inkomsten streams.

Lean startup-canvas

lean-startup-canvas
Het lean opstarten canvas is een bewerking van Ash Maurya van the bedrijfsmodel  canvas door Alexander Osterwalder, die een laag toevoegt die zich richt op problemen, oplossingen, belangrijke statistieken, gebaseerd op oneerlijk voordeel en een unieke waarde voorstel. Begin dus bij het beheersen van het probleem in plaats van de oplossing.

Blitzschaling canvas

blitzscaling-businessmodel-innovation-canvas
De Blitzschaling bedrijfsmodel  canvas is een model gebaseerd op het concept van Blitzscaling, een bijzonder proces van massale groei onder onzekerheid, en dat prioriteit geeft aan snelheid boven efficiëntie en gericht is op marktdominantie om een ​​first-scaler voordeel te creëren in een scenario van onzekerheid.

Blue Ocean-strategie

blauwe-oceaan-strategie
Een blauwe oceaan is een strategie waar de grenzen van bestaande markten opnieuw worden gedefinieerd en nieuwe onbetwiste markten worden gecreëerd. In de kern is er waarde innovatie, waarvoor onbetwiste markten worden gecreëerd, waar concurrentie irrelevant wordt gemaakt. En de kosten-waarde wisselwerking is verbroken. Zo volgen bedrijven een blauwe oceaan strategie bieden veel meer waarde tegen lagere kosten voor de eindklanten.

Kader voor bedrijfsanalyse

bedrijfsanalyse
Bedrijven analyse is een onderzoeksdiscipline die helpt bij het aanjagen van verandering binnen een organisatie door de belangrijkste elementen en processen te identificeren die de waarde. Bedrijf analyse kan ook worden gebruikt bij het identificeren van nieuwe bedrijfsdeskundigen kansen of hoe u kunt profiteren van bestaande bedrijfsdeskundigen kansen om je te laten groeien bedrijfsdeskundigen op de markt.

BCG Matrix

bcg-matrix
In de jaren 1970 bedacht Bruce D. Henderson, oprichter van de Boston Consulting Group, The Product Portfolio (ook bekend als BCG Matrix, of Growth-share Matrix), dat zou kijken naar een succesvolle bedrijfsdeskundigen productportfolio op basis van potentieel groei en marktaandelen. Het verdeelde producten in vier hoofdcategorieën: geld koeien, huisdieren (honden), vraagtekens en sterren.

Evenwichtige scorekaart

balanced scorecard
De balanced scorecard, die voor het eerst werd voorgesteld door boekhoudkundige Robert Kaplan, is een managementsysteem waarmee een organisatie zich kan concentreren op strategische doelen in het groot. De vier perspectieven van de balanced scorecard omvatten financiële, klant-, bedrijfsdeskundigen proces- en organisatievermogen. Van daaruit is het, volgens de balanced scorecard, mogelijk om een ​​holistisch beeld te krijgen van de bedrijfsdeskundigen.

Blue Ocean-strategie 

blauwe-oceaan-strategie
Een blauwe oceaan is een strategie waar de grenzen van bestaande markten opnieuw worden gedefinieerd en nieuwe onbetwiste markten worden gecreëerd. In de kern is er waarde innovatie, waarvoor onbetwiste markten worden gecreëerd, waar concurrentie irrelevant wordt gemaakt. En de kosten-waarde wisselwerking is verbroken. Zo volgen bedrijven een blauwe oceaan strategie bieden veel meer waarde tegen lagere kosten voor de eindklanten.

GAP-analyse

gap-analyse
Een opening analyse helpt een organisatie bij het beoordelen van de afstemming met strategische doelstellingen om te bepalen of de huidige uitvoering in overeenstemming is met de bedrijfsdoelstellingen missie  en op lange termijn visie. Gap-analyses helpen vervolgens om een ​​doelprestatie te bereiken door organisaties te helpen hun middelen beter te gebruiken. Een goede kloof analyse is een krachtig hulpmiddel om de uitvoering te verbeteren.

GE McKinsey-model

ge-mckinsey-matrix
De GE McKinsey-matrix werd in de jaren zeventig ontwikkeld nadat General Electric zijn consultant McKinsey had gevraagd om een ​​model voor portfoliobeheer te ontwikkelen. Deze matrix is ​​een strategie tool die richtlijnen geeft over hoe een bedrijf zijn investeringen moet prioriteren onder zijn business units, wat leidt tot drie mogelijke scenario's: investeren, beschermen, oogsten en desinvesteren.

McKinsey 7-S-model

mkinsey-7-s-model
Het McKinsey 7-S-model werd eind jaren zeventig ontwikkeld door Robert Waterman en Thomas Peters, die consultants waren bij McKinsey & Company. Waterman en Peters creëerden zeven belangrijke interne elementen die een bedrijf informeren over hoe goed gepositioneerd het is om zijn doelen te bereiken, gebaseerd op drie harde elementen en vier zachte elementen.

McKinsey's zeven graden

mckinseys-zeven-graden
McKinsey's zeven vrijheidsgraden voor groei is een strategie hulpmiddel. De tool is ontwikkeld door partners bij McKinsey and Company en helpt bedrijven te begrijpen welke kansen zullen bijdragen aan uitbreiding, en daarom helpt het om prioriteit te geven aan die initiatieven.

McKinsey Horizon-model

mckinsey-horizon-model
Het McKinsey Horizon-model helpt een bedrijf zich te concentreren op innovatie en groei. Het model is een strategie kader verdeeld in drie brede categorieën, ook wel bekend als horizonten. Daarom wordt het raamwerk soms McKinsey's Three Horizons of Growth genoemd.

Porter's Five Forces

portier-vijf-krachten
Porter's Five Forces is een model dat organisaties helpt een beter begrip te krijgen van hun bedrijfstakken en concurrentie. Voor het eerst gepubliceerd door professor Michael Porter in zijn boek "Competitive Strategy" in de jaren tachtig. De model breekt industrieën en markten af ​​door ze te analyseren aan de hand van vijf krachten.

Algemene strategieën van Porter

concurrentie voordeel
Volgens Michael Porter kan een concurrentievoordeel in een bepaalde bedrijfstak op twee belangrijke manieren worden nagestreefd: lage kosten (kostenleiderschap) of differentiatie. een derde generieke strategie is gericht. Volgens Porter zou het nalaten hiervan terecht te komen in het middenscenario, waar het bedrijf op lange termijn geen concurrentievoordeel zal behouden.

Waardeketenmodel van Porter

porters-waardeketen-model
In zijn boek Competitive Advantage uit 1985 legt Porter uit dat een waardeketen een verzameling processen is die een bedrijf uitvoert om waarde te creëren voor zijn consumenten. Als gevolg hiervan stelt hij dat waardeketenanalyse direct gekoppeld is aan concurrentievoordeel. Porter's Value Chain Model is een strategisch managementtool ontwikkeld door Michael Porter, professor aan de Harvard Business School. De tool analyseert de waardeketen van een bedrijf - gedefinieerd als de combinatie van processen die het bedrijf gebruikt om geld te verdienen.

Porter's diamanten model

porters-diamant-model
Porter's Diamond Model is een ruitvormig raamwerk dat verklaart waarom specifieke industrieën in een land internationaal concurrerend worden en die in andere landen niet. Het model werd voor het eerst gepubliceerd in Michael Porter's boek uit 1990, The Competitive Advantage of Nations. Dit raamwerk kijkt naar het bedrijf strategie, structuur/rivaliteit, factorcondities, vraagcondities, gerelateerde en ondersteunende industrieën.

SWOT-analyse

SWOT-analyse
Een SWOT-analyse is een raamwerk dat wordt gebruikt voor het evalueren van de bedrijfsdeskundigensterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen. Het kan helpen bij het identificeren van de probleemgebieden van uw bedrijfsdeskundigen zodat u uw kansen kunt maximaliseren. Het zal u ook wijzen op de uitdagingen waarmee uw organisatie in de toekomst te maken kan krijgen.

PESTEL-analyse

pestel-analyse

Scenario planning

scenarioplanning
Bedrijven gebruiken scenarioplanning om aannames te doen over toekomstige gebeurtenissen en hoe hun respectieve bedrijfsdeskundigen omgevingen kunnen veranderen als reactie op die toekomstige gebeurtenissen. Daarom identificeert scenarioplanning specifieke onzekerheden – of verschillende realiteiten en hoe deze de toekomst kunnen beïnvloeden bedrijfsdeskundigen activiteiten. Scenarioplanning streeft naar betere strategische besluitvorming door twee valkuilen te vermijden: ondervoorspelling en overvoorspelling.

STEEPLE-analyse

toren-analyse
De STEEPLE-analyse is een variatie op de STEEP-analyse. Waarbij de stappenanalyse sociaal-culturele, technologische, economische, ecologische/ecologische en politieke factoren als basis van de analyse omvat. De STEEPLE-analyse voegt nog twee andere factoren toe, zoals Juridisch en Ethisch.

SWOT-analyse

SWOT-analyse
Een SWOT-analyse is een raamwerk dat wordt gebruikt voor het evalueren van de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van het bedrijf. Het kan helpen bij het identificeren van de probleemgebieden van uw bedrijf, zodat u uw kansen kunt maximaliseren. Het zal u ook wijzen op de uitdagingen waarmee uw organisatie in de toekomst te maken kan krijgen.

Volgende lezen:

Lees volgende: BCG MatrixGE McKinsey-matrix.

Gerelateerde strategieconcepten: Go-to-market-strategieMarketing StrategyBedrijfsmodellenTechnische bedrijfsmodellenTaken die nog gedaan moeten wordenDesign ThinkingLean startup-canvasWaardeketenValue Proposition CanvasEvenwichtige scorekaartBedrijfsmodel CanvasSWOT-analyseGrowth HackingBundelenOntbundelingbootstrappingVenture CapitalPorter's Five ForcesAlgemene strategieën van PorterAnsoff-matrix.

Meer strategietools: Porter's Five ForcesPESTEL-analyseSWOTPorter's diamanten modelansoffTechnologie-adoptiecurveSLEPENSOAREvenwichtige scorekaartOKR'sAgile methodologieWaarde voorstelVTDF-framework.

Hoofdgidsen:

Over de auteur

Scroll naar boven
FourWeekMBA